1 Ağustos 2011 Pazartesi

POLİS KOLEJİ POLİS AKADEMİSİ YILLIĞI (Yayımlanmamış Kitap)Polis Koleji ile Polis Akademisinin kuruluşundan itibaren 1985 yılına kadar mezunlarının bir arada yer aldığı çalışma...SUNUŞ
Polis koleji ve polis akademisinin saygıdeğer mezunlarından istirhamımdır:
Daha sağlıklı ve daha zengin bir Yıllık için;
eozdemir28@gmail.com adresine;
İmla hatası da olsa;
Ad, soyad ve diğer kelimelerdeki yanlışlıkların bildirilmesi;
Ayrıca;
Hangi rütbelerle hangi il ya da ilçelerde, hangi rütbelerle çalışıldığı,
Ek eğitim, yurtdışı görevi varsa neler olduğu,
İnceleme, araştırma yapılmışsa neler olduğu,
Şiir, makale, kitap, yabancı dil, müzik, resim, sanat ve benzeri faaliyetlerde bulunulmuşsa neler olduğu
hakkında birkaç paragraflık bilgi yazarsanız bu Yıllık’ta ek bilgi olarak sunulabilecektir.

İlginizi bekler, saygılar sunarım. (EÖ)
ÖNSÖZ


Polis koleji ve polis akademisinin öğrenime başladığı yıllardan günümüze kadar mezun olanlar için 1969 yılından itibaren bazı dönemlerde “yıllık” çıkarıldığı olmuştur. Ancak tüm mezunların bir arada yer aldığı bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır.


İşte bu çalışma, polis koleji ve polis akademisinin tüm mezunlarını, kuruluşundan itibaren bir kitapta toplamayı amaçlamaktadır.


Bu çalışma ile okulun tüm mezunları ismen tanıtılmış, kimi mezunlar için ek bilgiler verilmiştir. (Benzer nitelikteki ek bilgiler, eozdemir28@gmail.com elektronik posta adresine geldiğinde kitaba eklenecektir.)


Böylece polis koleji ve polis akademimizin, Türk emniyet teşkilatına ve yönetim camiasına kazandırdığı personeli bir arada görebilme imkânımız olmuştur.


Teşkilatımızda kaynak personeli polis koleji ve polis akademisi yetiştirmektedir. Bu eğitim yuvamızdan mezun olanları, gelecekte görev alacak meslektaşlarımız, bu çalışma ile tanıma şansı bulacaktır.


Onlar arasında önemli mertebelere yükselmiş devlet adamlarımız olmuştur. Gelecek kuşaklarımız onları örnek almak isteyeceklerdir.


Ayrıca; şehitlerimizin, görev malûllerimizin ve emeklilerimizin hatıralarını bu vesile ile bir daha anma ve yaşatma fırsatımız olacaktır.


Kitap dört bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde polis koleji ve polis akademisinin tarihçesine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde polis koleji ve polis akademisi mezunları listeler yapılarak devreler halinde gösterilmiştir. Dördüncü bölümde kolejli akademili şehitlerimiz ile devlet kademesinin önemli mevkilerinde görev alan mezunlarımız tanıtılmıştır.


Polis koleji mezunları için sadece okula girdiği yıl ile mezun olduğu yıl bilgisi verilmiştir. Ayrıca isimlerin yanında okul numaraları gösterilmiştir. Memleketleri ve doğum tarihleri Polis akademisi mezunları bölümünde yazılmıştır.


Polis kolejini bitirdikten sonra, polis teşkilatı adına hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerini bitirerek komiser yardımcısı olarak göreve başlayanlar, ek bilgilerle ismen belirtilmiştir. Bu konuda yeni bilgi geldiğinde sonraki baskılarda eklenecektir.


Polis akademisi mezunları için; sicil numaraları, memleketleri, doğum tarihleri ve hangi tarihte, hangi rütbeyle ve ne sebeple polislikten ayrılmış oldukları bilgisi yer almıştır.


Polis enstitüsünün iki yıllık döneminde tahsil gören başkomiserler, bir yıl eğitimden sonra emniyet amiri rütbesiyle kadroya çıkmışlardır.


Vefat ettiği belirtilenler, henüz meslekten ayrılmadan aramızdan ayrılan mensuplarımızdır.


Halen çalışanlar için herhangi bir bilgi girişi yapılmamıştır. Ayrıldıklarında, ileride sonu 0 ve 5 ile biten yıllardaki baskılarda gerekli bilgiler tamamlanacaktır.


Bu bilgiler dışında verilmesi gerekli görülen ek bilgiler, sayfanın alt bölümünde yer almıştır.


Mezunlar listesinin son 20 yıldan öncekileri kapsayacak şekilde kitaba kaydedilmesi ve kitabın, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilerek her beş yılda bir yayımlanması uygun mütalaa edilmiştir. Buna göre 2006 yılında, en son 1985 mezunları yer almışken, 2010 yılında 1990 mezunlarının, 2015 yılında 1995 mezunlarının yer alması planlanmıştır.


Polis akademisinin tarihçesi hazırlanırken, konuyla ilgili tez çalışması yapan İbrahim AZCAN’ın çalışmalarından yararlanılmıştır.


Ayrıca kolej ve akademinin açılışına konu olan Büyük Atatürk’ün toplantı sırasındaki emirleri, Osman Sulhi AKSU’nun, Polis Emeklileri Dergisinin Kasım 1992 tarihindeki 485’inci sayısında yayımlanan “Atatürk'ün Polis Sevgisi” adlı makalesinden yararlanılarak yazılmıştır. Makalenin yazarı, polis koleji ve polis akademisi mezunudur. Koleji, 1944 yılında bitirmiştir. Yazıda Atatürk’ün polisi olarak adı geçen Ragıp Efendi daha sonra Bora soyadını almış ve polis enstitüsü müdür yardımcısı iken emekliye ayrılmıştır. Oğlu Nihat Bora, polis kolejini1944 yılında bitirmiş ve İstanbul emniyet müdürlüğü kadrosunda uzun müddet görev yaptıktan sonra Kocaeli emniyet müdür yardımcılığından emekli olmuştur.


Emekli Tümamiral Fahri ÇOKER’in hazırladığı “Deniz Harp Okulumuz” adlı kitabın, bu çalışma için esin kaynağı olduğunu belirtmeliyim. Kendilerini rahmetle anıyorum. Çalışma aşamasında yardımlarını gördüğüm İçişleri Bakanlığı arşiv bölümü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bilgi toplama aşamasındaki katkılarından dolayı Polis Akademisi ve Polis Koleji yetkililerine ve personeline teşekkür ediyorum.


Bütün bunlara rağmen çalışmadaki yanlışlık ve eksikliklerin sorumluluğu yalnız benimdir.


Doğru ve tamamlayıcı bilgilerin gönderilmesi halinde çalışma daha da mükemmel olabilecektir.


Dileğim bu çalışmanın; meslektaşlarımıza ve araştırma yapmak isteyenlere yararlı olmasıdır. (EÖ)
POLİS KOLEJİNİN TARİHÇESİ


Polis koleji, polis akademisine bilgili ve disiplinli öğrenci yetiştiren bir eğitim öğretim kurumudur.


Ulu önder Atatürk'ün direktifleriyle, 1938 yılında Anıttepe'deki polis enstitüsü binasında kurulmuştur.


Polis kolejinde eğitim; Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre ve lise seviyesinde yapılmaktadır. Okul, parasız yatılıdır ve öğrenciler üniformalı olarak eğitim görmektedir.


1938 yılında birinci dönem için okula 50 öğrenci kabul edilmiş ve bu öğrenciler üç yıl sonra, 1941 yılında mezun olmuşlardır.


Polis koleji; bilgili ve dünya görüşleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmiştir. Dönemin popüler ve örnek okullarından biridir. Bu özelliklerinden dolayı yabancı heyetlere polis koleji gezdirilmiştir.


Ancak bir takım kötülemeler sonunda 1950 yılında kapatılmıştır. Ancak eksikliğinin ve öneminin anlaşılması üzerine 1958 yılında yeniden eğitime açılmıştır.


Kuruluşundan itibaren Anıttepe’de hizmet veren polis koleji, 1978 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Çamlıca mahallesine taşınmıştır.


Eğitim süresi başlangıçta üç yıl iken, 1980 yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştır.


1985 yılında İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da da yeni okullar açılarak polis koleji sayısı dörde çıkarılmıştır. 1988 yılında Afyonkarahisar polis kolejinin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu okuldaki öğrenciler aynı yıl, yeni açılan Adana ve Kayseri polis kolejlerine aktarılmıştır. Böylece polis koleji sayısı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Kayseri’de olmak üzere beşe yükselmiştir.


Daha sonraki yıllarda birden fazla polis koleji olmasının yararlı olmadığı değerlendirilerek Adana, Kayseri ve İzmir polis kolejleri 1992 yılında, İstanbul polis koleji ise 1994 yılında kapatılmıştır.


Kurulduğu 1938 yılından 2004 yılına kadar Ankara polis kolejinden 7093 öğrenci mezun olmuştur.


Açık olduğu dönemlerde İstanbul polis koleji 1102, İzmir polis koleji 549, Kayseri polis koleji 244, Adana polis koleji 267 öğrenci mezun vermiştir.


Dün olduğu gibi günümüzde polis kolejinde;


Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyetin temel niteliklerine, ulusal kültüre ve etik değerlere sahip çıkabilecek bilince ulaşan,


Ulusal kültürü özümseyen,


Farklı kültürleri yorumlayabilen,


Çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen,


Ulusal davranabilen,


Evrensel düşünebilen,


Felsefi düşünce sistemini benimseyebilen ve uygulamaya aktarabilen,


Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş olan,


Demokratik, özgürlükçü ve yeni fikirlere açık olan,


Birlikte iş görme alışkanlığını kazanmış olan,


Moral değerlere bağlı, kişisel sorumluluk duygusuna sahip olan,


Bilim ve teknolojiyi kullanabilen,


Mesleki terbiye ve disiplin anlayışını benimseyen,


Üretken ve yaratıcı olan bilgi çağı insanı yetiştirilmektedir.
POLİS AKADEMİSİNİN TARİHÇESİ
KURULUŞ


1931 yılında İstanbul dışındaki illerde polis okulları kapatılınca, polis kadrosunun ihtiyacı olan memurların yetiştirilmesi zorlaşmıştır. İhtiyacın karşılanması için İstanbul polis okulu tek başına yeterli olamamıştır. Bu bakımdan okul işlerinin yeniden düzenlenmesi ve Türk milletinin sosyal bünyesine uygun nitelikte, ileri görüşlü polis amir ve memurlarının yetiştirilmesine gerek duyulmuştur.


Kendisi de polis akademisi mezunu olan Osman Sulhi Aksu’nun, Polis Emeklileri Dergisinde aktardığı gibi, Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarında 100 kişilik polis birliğinin tören yürüyüşünü izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, polis teşkilatının mertliğini ve ciddiyetini dile getirmiştir. Bununla ilgili olarak, yetkilileri ve ilim adamlarını bir akşam toplantısında bir araya getirerek polisin modern eğitim tesislerine kavuşturulması için çalışmaların başlatılmasını istemiştir.


Ancak İçişleri Bakanı, fakir bütçe ile bunun mümkün olamayacağını söyleyince, Atatürk, kendi polisi Ragıp Efendi'den, polis olabilecek birini getirmesini istemiştir.


O yıllarda memur olacaklar, İtfaiye meydanında bulunan kahvehanelerden temin edilmekteydi.


Atatürk, gelen kişiye adını sorduktan sonra, orada bulunan bir tüfeği doldurmasını ve tavana ateş etmesini ister.


Kendini tanıtan Fikri, emri yerine getirir ve tavana beş el ateş eder.


Atatürk, sonra kendi polisi Ragıp Efendi'yi çağırır ve aynı emri ona da verir. Ama Ragıp Efendi, neden ateş edeceğini sorar.


Atatürk, onlar çıktıktan sonra, İçişleri Bakanına döner ve sorar:


“Fikri Efendi’ye, seni vurmasını söylesem vurur muydu?”


Bakan, “Vururdu” diye cevap verir.


Aynı soruyu Ragıp Efendi için sorar.


İçişleri Bakanının bu defa yanıtı “Hayır” olur.


Bunun üzerine emrini verir: “O halde kolları sıva, polis kolejini, polis enstitüsünü aç. Bu müesseselere en iyi ve en değerli hocaları temin et."


Bu emir üzerine yabancı devletlerin, özellikle İngiltere ve Avusturya’nın polis eğitim faaliyetleri incelenmeye başlanmış, Lozan polis enstitüsü ve Viyana polis teşkilatı göz önünde tutularak modern bir polis enstitüsü kurulmasına karar verilmiştir. Kurulan bu okul ile emniyet hizmetlerinin orta ve üst kademe amir ve yönetici kademelerinde verimli bir şekilde çalışacak kültürlü, mesleki beceri ve davranışlara sahip, kanunlara, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, disiplinli polis amirleri yetiştirilmek istenmiştir.


Polis enstitüsü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun yayımlandığı tarihten 5 ay sonra, aynı kanunun 18’inci maddesi gereğince 6 Kasım 1937 tarihinde açılmış ve Anıttepe’deki binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.


Polis enstitüsü, milli eğitim sistemi şartlarına bağlı olarak, bir yandan polis okullarının bağlı olduğu bir eğitim merkezi birimi, diğer yandan yüksek ihtisas kurslarının yürütüldüğü yatılı bir eğitim öğretim kurumu olmuştur.


Mesleki ilk tahsil kısmında polis memurlarını, mesleki orta tahsil kısmında komiserleri ve mesleki yüksek tahsil kısmında emniyet amirlerini yetiştirmiştir.
BİR YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1937-1941)


Kuruluş tarihi olan 1937 yılından 1941 yılına kadar polis enstitüsünde, başarılı başkomiserler, bir yıllık mesleki eğitime tabi tutulmuşlar ve emniyet amiri olarak mezun olmuşlardır.


1937 yılında eğitime başlayan 25 başkomiserden 23’ü, 1938 yılında enstitüyü başarıyla bitirmiştir.


Polis enstitüsünün 1 numaralı öğrencisi Hulisi Şentürker’dir. Hulisi Şentürker’in sicil numarası 940’dır.


Bu arada 1938 yılında eğitime açılan polis koleji de ilk mezunlarını 1941 yılında vermiştir.
İKİ YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1941-1961)


1941-1942 ders yılından 1961 yılına kadar polis enstitüsünde iki yıl süreli eğitim verilmiştir.


1941 yılında ilk mezunlarını veren polis koleji öğrencileri, aynı yıl polis enstitüsüne başlayarak 1943 yılında mezun olmuşlardır.


Bu arada kadrodaki başkomiserlerin, polis enstitüsünde bir yıl eğitime tabi tutularak emniyet amiri rütbesiyle mezun edilmeleri uygulaması 1958 yılına kadar devam ettirilmiştir.


Polis kolejinin 1950-1958 yılları arasında kapalı olduğu dönemde lise mezunu polis memurları polis enstitüsünde eğitim görmüş ve komiser yardımcısı olarak mezun olmuşlardır.


Öğrencilere; sosyal ve ekonomik bilimlerle birlikte, mesleki ve hukuki bilgileri içeren ders programları uygulanmıştır.


Polis enstitüsü, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğu 27 Mayıs 1960 tarihinde kapatılmış, dolayısıyla eğitime bir yıl ara verilmiştir.


İki yıllık eğitimin sürdüğü polis enstitüsünden mezun olanlar en fazla emniyet amiri rütbesine yükselebiliyorlardı. İstisnai olarak emniyet müdürlüğüne vekâlet edebiliyorlardı. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa göre Emniyet Müdürü olmak için hukuk veya siyasal bilgiler fakültesi mezunu olmak gerekmekteydi. Bu dönemde polis kolejini bitirenler arasından seçilen bir grup öğrenci, polis enstitüsünde okutulmadan, doğrudan hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerine gönderilmekte ve mezun olduklarında komiser yardımcısı olarak mesleğe başlatılmaktaydı. Amaç, polis koleji eğitimi alanların il emniyet müdürü yapılmasıydı.


1958 yılında polis enstitüsü mezunlarının Emniyet Müdürü rütbesine yükselebileceğine karar verildi. İki yıllık mezunlar, üçer aylık kurslara tabi tutuldular ve ondan sonra asaleten emniyet müdürü rütbesine yükselmiş oldular.


Ancak esas yasal düzenleme 1961 yılında yapıldı. Buna göre polis enstitüsünde öğrenim süresi üç yıla çıkarıldı. Böylece bütün mezunlar emniyet müdürü rütbesine yükselebilme hakkını elde etmiş oldular. 1961 yılından önce mezun olanlar, 1967 ve 1968 yıllarında fark sınavlarına girerek üç yıllık mezun sayıldılar.
ÜÇ YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1961-1980)


1960 yılında öğretime ara verilen polis enstitüsünde, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma sonunda eğitim ve öğretime 1961 yılından itibaren tekrar başlanılmıştır. Toplumun değişen ve gelişen ortamı göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının aldığı bir kararla 1961 yılında doğrudan yüksek öğretim kurumu haline getirilmiştir. Böylece bu zamana kadar polis okullarını bünyesinde bulunduran polis enstitüsü, bu statüsünden ayrılmış ve eğitim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 1958 yılında koleje başlayan öğrenciler ile ikinci ve üçüncü sınıfta okuyanlar, polis enstitüsünü iki yıl süre ile okuyacaklarını bilmekteydiler. Bu değişiklikle üç yıl okudular ve emniyet müdürü olabilme hakkına sahip oldular.
DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL DÖNEMİ (1980-1984)


Emniyet teşkilatına amir yetiştirilmek üzere kurulmuş olan polis enstitüsünün üç yıllık eğitim süresinin, istenilen seviyede mezun yetiştirilmesine yeterli görülmediğinden dört yıla çıkarılması, adının da bünye ve mahiyetine uygun olarak değiştirilmesi düşünülmüştür.


İleride teşkilatın yönetici kadrosunu teşkil edecek öğrenciler için, günün değişen koşullarına uygun olarak ve daha ziyade uygulamaya yönelik başka derslerin müfredata alınması uygun bulunmuştur. Enstitünün, benzer okullar arasında akademik bir yer kazanmasına çalışılmıştır. Bunun yanında meslek yöneticilerinin, mesleki eğitim verilen yüksek öğretim kurumu mezunu kişiler olması gerektiği düşüncesi ile eğitimin dört yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır.


Bu arada, 1963-1980 yılları arasında polis enstitüsünde öğrenim görerek mezun olanlar için yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 6 Aralık 1984 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3087 Sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun geçici 5’inci maddesiyle “Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Polis Enstitüsünün Yükseköğretim kısmından mezun olanlar, Polis Akademisinden mezun olmuş sayılırlar” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm aynı zamanda 1963-1980 yılları arasında mezun olanların 4 yıllık mezun sayıldıkları anlamına da gelmektedir.


1980’li yılların başında polis kolejinde ve polis enstitüsünde eğitim süreleri birer yıl artırılmıştır.


Bu sonuçlar, devrelere şu şekilde yansımıştır:


Bizim için kutsal olan bu ocağa 1974 yılında girenler; polis kolejini ve polis enstitüsünü üçer yıl okuyarak 1980 yılında mezun olmuşlardır.


1975 yılında girenler; polis kolejini 1978’de, adı değişen polis akademisini 1982’de bitirmişlerdir. Dolayısıyla polis akademisinin 1981 yılı mezunu yoktur.


1976 yılında girenler; 1979’da polis kolejini, 1983’de polis akademisini bitirmişlerdir.


1977 yılında girenler; 1980’de polis kolejini, 1984’de polis akademisini bitirmişlerdir.


1978 yılında girenler; 1981’de polis kolejini, 1985’de polis akademisini bitirmişlerdir.


1979 yılında girenler; lise eğitimi dört yıla çıkarıldığı için polis kolejini 1983’de, polis akademisini 1987’de bitirmişlerdir. Dolayısıyla polis kolejinin 1982 yılı mezunu yoktur.


Polis koleji 1982 yılında mezun vermediği için otomatikman polis akademisi de 1986’da kolej kökenli mezun verememiştir. 1986’da kadrodan gelen öğrencilerle başka yüksek okul mezunu olup son sınıfta okumaya hak kazananlar polis akademisini bitirmişlerdir.


Şu özeti de yapabiliriz:


Polis akademisinin 1980 mezunları; kolej ve enstitüyü üçer yıl okuyan son devredir.


Polis akademisinin 1982 mezunları; polis akademisini dört yıl okuyan ilk devredir.


Polis akademisinin 1985 mezunları; koleji üç yıl okuyan son devredir.


Polis akademisinin 1982, 1983, 1984 ve 1985 mezunları; koleji üç, akademiyi dört yıl okuyan devrelerdir.


Polis akademisinin 1987 mezunları; kolej ve akademiyi dörder yıl okuyan ilk devredir.


Polis koleji 1982 yılında mezun vermemiştir.


Polis akademisi 1981 yılında mezun vermemiştir.


Polis akademisi 1986 yılında kolej kökenli mezun vermemiştir.
POLİS AKADEMİSİ DÖNEMİ (1984-2001)


Polis enstitüsü, 4 yıllık bir yükseköğretim kurumu olarak faaliyet göstermekte iken, teşkilatın amir ve yöneticilerinin, hizmet içi ve hizmet öncesinde emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarından yetiştirilmesi düşünülerek, 1984 yılında çıkarılan Polis Yüksek Öğretim Kanunuyla polis akademisine dönüştürülmüştür.


Bu haliyle kapasitesi daha da büyüyen Akademi, 1999 yılında Gölbaşı’ndaki yerleşkeye taşınmıştır.

YÖK’E BAĞLI POLİS AKADEMİSİ DÖNEMİ (2001)


Kurulduğu 1937 yılından itibaren toplumun gelişmesine paralel olarak gerekli değişimi gösteren polis enstitüsü, 1984 yılında akademi olduktan sonra, 2001 yılında bünyesinde güvenlik bilimleri fakültesi, güvenlik bilimleri enstitüsü ve polis meslek yüksekokulları bulunan YÖK’e bağlı bir üniversiteye dönüştürülmüştür. Artık bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri yapan özerk bir kuruluş haline gelmiştir.
Güvenlik Bilimleri Fakültesi
Polis akademisi bünyesinde yer alan güvenlik bilimleri fakültesinin amacı, polislik alanında teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla öğrencilerine, geleceğin polis yöneticisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri donanımını sağlamaktır.


Güvenlik bilimleri fakültesinin öğrenci kaynağı, polis koleji mezunları ile bazı liselerden sınavla alınan öğrencilerdir. Ayrıca fakültede yabancı ülke öğrencileri de eğitim öğretim görebilmektedirler.


İlk üç yılda, mesleki bilgi ağırlıklı ders programı uygulanırken, son sınıfta emniyet genel müdürlüğünün belirlediği ihtisas bölümleri için özel bilgilere yer verilmektedir.
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü


Güvenlik bilimleri enstitüsü, 2001 yılında 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile kurulmuştur.


Enstitünün ana faaliyet alanı; ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak, emniyet teşkilatı için öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, akademik danışmanlık hizmetleri yapmak, bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek, güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim öğretim vermek, kurs ve sertifika programları düzenlemektir.


Güvenlik bilimleri enstitüsünün öğrenci kaynağı, güvenlik bilimleri fakültesi mezunlarıdır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına; iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri mezunları da alınmaktadır.


Güvenlik bilimleri enstitüsünde dört ana bilim dalı başkanlığı bulunmaktadır:


Suç araştırmaları,


Güvenlik yönetimi ve stratejileri,


Uluslararası polislik çalışmaları,


Trafik güvenliği ve yönetimi.


Bu anabilim dallarında ilk öğrencilerini kabul eden enstitü; eğitim, öğretim ve akademik danışmanlık faaliyetlerine 2002 yılından beri devam etmektedir.


Güvenlik bilimleri enstitüsü, Anıttepe’deki polis akademisi binasında faaliyetini sürdürmektedir.
Polis Meslek Yüksek Okulları


Polis meslek yüksek okulları, polis akademisi başkanlığına bağlı iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim veren kurumlardır.


Polis meslek yüksek okullarının amacı; emniyet teşkilatının ilk kademe personel adaylarını yetiştirmektir. Bu okullarda mesleki, hukuki, sosyal ve kültürel dersleri içeren eğitim programı uygulanır.


2001 yılından önce ülkenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren ve bir yıllık eğitim veren polis okulları uygulamasının sona erdirilmesiyle, 20 polis meslek yüksek okulu aynı yıl iki yıllık eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2003 yılında vermişlerdir.
POLİS KOLEJİ MEZUNLARI
1941 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ 1938


POLİS KOLEJİNDEN MEZUNİYETLERİ 1941

Sıra No Okul No Adı Soyadı


1 1 Mehmet Bedi Yüken


2 4 Mahmut Şahabettin Yarar


3 5 Halil Ürkmez


4 6 Mehmet Ünver(1)


5 7 Hasan Denizkurdu


6 8 Mehmet Ali Akyüzlü


7 10 Adnan Arman


8 11 Tahsin Aksu


9 13 Bekir Sıtkı Kutluay


10 16 Yaşar Tung


11 18 Mehmet Aksoy


12 19 Tahsin Türkay(1)


13 20 Salih Urgancıoğlu(İ)


14 21 Ali Hikmet Özsoy


15 24 Namık Erdöl


16 26 Hamza Esin


17 31 Saim Özkalp


18 34 İbrahim Karataş


19 35 Abidin Yurtsever(H)


20 36 Mustafa Sabri Özonkol


21 37 Naci Tulun


22 39 Ali Rıza Bilgütay


23 41 Nevzat Yıldırım


24 43 Selahattin Togal


25 44 Necdet Kahraman


26 45 Ziya Tüzün


27 46 Talip Albayrak


28 47 Rıfkı Bender(1)


29 50 Muzaffer Sırmalı


(1)Polis enstitüsünü bitirmemiştir.


(i)İlahiyat fakültesini bitirmiştir. Zeki Urgancıoğlu'nun babasıdır.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.1942 MEZUNLARI


İKİNCİ DÖNEM


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ 1939


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI 1942


Sıra Okul Adı Soyadı


30 2 Adil Ülgenay(1)


31 3 Şeref Erden(1)


32 12 İskender Sökmensüer(1)


33 14 Mehmet Ali Atacan(1)


34 22 Vahdet Erdal(1)


35 23 Ali Şanver(1)


36 27 Ahmet Faik Kaya(1)


37 28 Nejdet Değerli(1)


38 29 Hayri Ceylan(1)


39 30 Rıza Kaplan(1)


40 48 Kemal Uzunkaya(1)


41 49 Kamil Şeşen(1)


42 51 Ahmet Eren


43 52 Rıfkı Barlas


44 53 Hüseyin Sökmen


45 54 İsmet Atalay


46 55 Hüseyin Özünlü


47 56 M.Şebip Karamollaoğlu(S)


48 57 İsmet Soylugil


49 58 Abdulbari Göktan


50 59 M.Celalettin Çakar


51 60 Süleyman Öksüzoğlu


52 62 Emin Şenöz(H)


53 63 Mehmet Gökalp


54 64 Ali Yeke(H)


55 65 Nihat Özmen


56 66 İ.Hakkı Altuncu


57 67 Turgut Kaya(S)


58 68 Ali Nart(2)


59 69 Hasan Basri Ernur


60 71 Mehmet Şat


61 72 Abdulkadir Pakfiliz


62 73 M.Şevket Çuhadar


63 74 Mahmut Otuç


64 76 Latif Olgun(2)


65 77 Ali Kemal Büyüksakarya


66 78 Hasan Tahsin Erden(2)


67 80 Muzaffer Tunçbilek


68 82 M.Zahit İdil


69 83 Orhan Haktanır


70 84 M.İsmet Tümer


71 85 İsmet Karakaya


72 86 Cemal Utkucu


73 87 İhsan Aksoy


74 88 Nihat Türközü


75 89 Alaattin Özkiper(S)


76 90 Ömer Sönmez


77 91 M.Kemal Yılmaz(S)


78 92 Nuri Demirel(H)


79 93 İ.Hakkı Balku


80 94 Server Ersolmaz


81 95 M. Suat Bora(H)


82 97 Arif Yüksel(S)


83 101 Turhan Berik


(1)Polis kolejine girişleri 1938 yılıdır.


(2)Polis enstitüsünü bitirmemiştir.


(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
1943 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1940


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1943


Sıra Okul Adı Soyadı


84 99 M.Yaşar Akman(1)


85 103 Kadri Başokur


86 104 Hüseyin Çağlar


87 105 Mesut Beşgül


88 106 A.Necdet Pamir


89 107 Kemal Karabaşoğlu


90 109 Şemsettin Sayıner


91 111 Celal Bekcan


92 112 Mehmet Gökkaya


93 113 İsmail Hakkı Akman


94 114 Hayrettin Ergünay


95 115 Ahmet Turan Öngör


96 116 Selahattin Kural


97 117 Osman Atmaca


98 119 Celalettin Tüfekçi(S)


99 120 Ziya Gürkan


100 121 Abdüselam Ersoysal


101 122 Mustafa Emin Oskay


102 123 Hasan Erçetin


103 124 Turhan Erman


104 126 Şadan Ferit Kansu(H)

(1)Polis kolejine girişleri 1939 yılıdır.


(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


Kemal KARABAŞOĞLU: 1970 polis akademisi mezunu Vali Cemil SERHADLI'nın babasıdır.


Celalettin TÜFEKÇİ: 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 13 Ağustos 1974 - 25 Şubat 1976 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
1944 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1941


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1944


Sıra Okul Adı Soyadı


105 96 Murat Mutlu(1)


106 102 Hüseyin Aktuz(2)


107 108 Ahmet Turan Can(2)


108 110 Mustafa Fevzi Çakmakçıoğlu(2)


109 118 Esat Erendor(2)


110 125 Musa Sermet Senan(2)


111 127 Kemal Arkan


112 128 Ramazan Kaçıkoç


113 129 Süleyman Şenlik


114 130 Kemalettin Koç


115 131 İsmail Çetin


116 132 Mehmet Behçet Yalçınkaya(H)


117 133 Adem Şakar


118 134 A.Hulusi Öğüt


119 135 Osman Sulhi Aksu


120 136 Adil Rauf Yazıcıoğlu


121 137 Fehmi Kurtoğlu


122 138 Naim Yarar


123 139 Nihat Rüştü Kırcalı(H)


124 141 Mehmet Emin Kurt


125 142 İbrahim Savaş


126 144 Feridun Okay


127 145 Celal Kırali


128 146 Talat Sonel


129 148 Hüseyin Kemiksiz(H)


130 149 Muzaffer Nevzat Ergüven


131 150 Kamuran Saltık


132 151 Mahmut Dikler


133 152 Ahmet Sırrı Çokcoş


134 153 Kadri Nihat Bora


135 156 Salih Bora(H)


136 157 İsmail Hakkı Demirel(H)

(1)Polis kolejine girişleri 1939 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1940 yılıdır.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


Salih BORA, hukuk fakültesini sonradan bitirmiştir.


İsmail Hakkı Demirel: Polis enstitüsüne başladığında, hukuk fakültesine seçildi. Polis kolejinden devre arkadaşları 1946 yılında komiser yardımcısı olmuşken, o hukuk fakültesini bitirince 1948 yılında aynı rütbe ile göreve başladı. Ankara ve Kocaeli emniyet müdürlüklerinde komiser ve başkomiser rütbelerinde çalıştı. Polis enstitüsünde başkomiser olarak bir yıl görev yaptı. Çankırı, Aydın, Kastamonu, Manisa, Balıkesir, Ankara ve Bursa il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı. 1967 yılında polis enstitüsü müdürü oldu. 1969 boykotu onun dönemine rastladı. Emniyet Genel Müdürünün, “Mesleğe dışarıdan 40 mülkiyeli daha alacağım” şeklindeki açıklaması enstitü öğrencileri arasında huzursuzluk yarattı. Boykotçu öğrenciler, Necatibey caddesine boya ile “3201’E HAYIR” yazdılar. Sonuçta tüm öğrenciler vilayetlere sürüldüler. 12/24 çalışma sistemini ilk uygulayan emniyet müdürü oldu. Emekli olduktan sonra Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.
1945 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1942


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1945

Sıra Okul Adı Soyadı


137 140 Ahmet Cemal Coşkun(1)


138 155 Mustafa Tanıtay(1)


139 162 M.Nejat Baykal(H)


140 163 İzzet Gürbüz


141 164 Selahattin Öner


142 165 Ahmet Erol


143 166 Hikmet İnan


144 167 Abidin Sibi


145 168 Tahsin Gök


146 171 Hidayet Tevfik Alhan


147 172 Ahmet Hamdi Kezler


148 173 Alaattin Tuna


149 174 Hasan Hüseyin Gezer


150 175 Şinasi Güvener


151 176 Naci Tunç


152 177 Yaşar Burhan


153 178 Osman Kartaz


154 179 Yusuf Kemal Aclan


155 181 Edip Çakan


156 182 Mehmet Yalçın


157 183 Ahmet Hamdi Endil


158 184 Haluk Şenbaş


159 185 Sedat Alkan


160 186 Şerafettin Avar


161 187 Nazım Gürtekin


162 188 Şükrü Nalcıoğlu


163 189 Kemalettin Şimşek


164 191 Mehmet Akzambak(H)


165 192 Mustafa Aksoy


166 193 Mehmet Kenan Aktekin(H)


167 194 Cemal İpek


168 195 Vasfi Erüstün


169 198 Burhanetin Şarpel


(1)Polis kolejine girişleri 1941 yılıdır.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


1946 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1943


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1946


Sıra Okul Adı Soyadı


170 170 Muvaffak Çetiner(1)


171 199 Recep Rüştü Ünsal(H)


172 200 Mehmet Nijat Şeninci


173 201 Mehmet Karaarslan(2)


174 203 Hüseyin Metin Sanıbelli


175 204 Ahmet Çevik


176 206 Muzaffer Parlas


177 208 Şeraffettin Yılmaz


178 209 İbrahim Sargın


179 211 Fikret Tim


180 212 Mehmet Şahabettin Acaröz


181 214 Mehmet Münir Daldal


182 216 Muhsin Cellek


183 217 Ahmet Söylemez


184 218 Lütfullah Naim Erdem


185 220 Seyit Mehmet Kumbur


186 221 Osman Nuri Sayın


187 222 İbrahim İsmail Aydıncı


188 223 Ahmet Kamuran Korkmaz


189 224 Şehim Atalay Sancer


190 225 Yaşar Adnan Kınay


191 226 Abdullah Bektaş


192 227 Süleyman Nazif Abanoz


193 228 Nihat Öz


194 230 Ziya Meço


195 231 Mehmet Ali Özen


196 232 Ahmet Özel


197 235 Halit Elver(H)


198 236 İlhami Tipi


199 238 Ahmet Bedi Tanık


200 239 Turan Alp Tarım


201 242 Cafer Vardar


202 244 Abdülkadir Ersoysal

(1)Polis kolejine girişleri 1942 yılıdır.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


(2)Almanca öğretmenliği yapmıştır.
1947 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1944


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1947


Sıra Okul Adı Soyadı


204 190 Hüseyin Rıfat Yukay(1)


205 205 Ali Osman Akıncı(2)


206 210 Faik Şakar(2)


207 215 Lütfü Oğuzer(2)


208 219 Mehmet İhsan Ertürkmen(2)


209 229 İlhan Naymanlar(2)


210 233 Mehmet Ali Bulut(2)


211 234 Halit Tüzün(2)


212 237 Talat Yusuf Eracun(2)


213 240 Cemal Büyüksavaş(2)


214 241 Ahmet Cevdet İnan(2)


215 243 Kamil Demirer(2)


216 246 Sebahattin Eralp


217 247 Mahmut Nedim Sinan


218 248 Abdülvahit Akdağ


219 249 Mustafa Nafi Tulun


220 250 Ahmet Nevzat Tüfekçi(S)


221 251 Eyüp Cevat İbar


222 252 Hasan Gazi Kaya


223 253 Mehmet Hayati Cengiz


224 254 Sait Necmettin Erez


225 255 Ferda Ur


226 256 Kemal Hikmet Gündoğan


227 257 Naci Işın


228 258 Mustafa Azmi Köksal


229 259 Mehmet Nurettin Kalyoncuoğlu


230 260 Ali Kemal Kerman


231 261 Talat Altunç


232 262 Mustafa Göldeli


233 263 Mustafa Erdoğan


234 264 Mustafa Yiğit


235 268 Ertürk Dinçel


236 269 Gıyasettin Rıza Gürkaya(H) 1946


237 270 Muzaffer Hergül


238 272 Şahin Alparslan


239 275 İbrahim Güneriç


240 277 Hami Şerimer


241 278 Muammer Lüftü Dizdar


242 279 Orhan Pirler(S)


243 280 Şerafettin Gökçeören


244 281 Mehmet Zeki Erol


245 282 Necip Bilgin


246 283 Gazanfer Okay


247 284 Saffet Yılmaz Levent


248 286 İbrahim Şevket Biçer


249 287 Recep Çağlar(3,)


250 288 Ekrem Merket(3)


251 289 Osman Nuri Gezmen(3)


252 290 Celalettin Seçkin(3)


253 291 Orhan Güneş(3)


254 292 Gültekin Kızılışık(3) (H)


(1)Polis kolejine girişleri 1942 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1943 yılıdır.


(3)Lisenin birinci sınıfını okuduktan sonra 1945 yılında polis kolejine girmişlerdir.


(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


G. Rıza GÜRKAYA, sonradan Hukuk fakültesini bitirmiştir.


Orhan PİRLER, komiser yardımcısı olduktan sonra 1952 yılında başka kuruma nakil olmuştur.


Gültekin KIZILIŞIK, öğretmen emniyet müdürü olarak çalışmıştır. Polis enstitüsünde trafik hukuku derslerini vermiştir. Zonguldak milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır.
1948 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1945


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1948


Sıra Okul Adı Soyadı


255 273 Yusuf Aksu(1)


256 274 Ahmet Cihat Sunar(1)


257 285 İsmail Sarsılmaz(1)


258 294 H.Avni Aksoy


259 295 Erdoğan Ünal


260 296 Adnan Akay


261 298 Nazmi İyibil(H)


262 299 Sabri Timur


263 300 Sami İnce


264 301 Altan Güvenel


265 302 İbrahim Metiner


266 303 Hayri Berkmen


267 304 Burhan Hekimoğlu


268 305 Mustafa Akdoğan


269 306 Cahit Aksoy


270 307 Faik Aydın


271 308 Recep Şeker(H)


272 310 Zeki Vural(H)


273 311 Hikmet Yapar Mimaroğlu


274 313 Erdoğan Öney


275 315 Mustafa Kahyaoğlu


276 318 M.Kemal Özgören


277 319 Şükrü Ural


278 320 Ahmet Noyan


279 321 Müfit Ulaşan


280 323 Mehmet Büyükçam


281 324 Recep Bulsun


282 325 Necmettin Yapar


283 326 Ali İhsan Şağban (Muğlalı)


284 327 M.Hikmet İrez


285 329 Adnan Sevimli


286 330 Vehbi Ergin


287 332 H. Avni Müftüoğlu(H)


288 374 İ. Reha Pınar


289 375 Muzaffer Bayraktar


290 376 Burhan Özdemir


291 377 Ahmet Karakurt


292 378 Necmettin Demirtel


293 379 Orhan Erdem(H)

(1)Polis kolejine girişleri 1944 yılıdır.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


Nazmi İYİBİL, Recep ŞEKER polis enstitüsü sonrası hukuk fakültesini bitirmiştir.
1949 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ : 1946


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI : 1949


Sıra Okul Adı Soyadı


294 293 Y. Ercan Özkaner(1)


295 322 Ahmet Toraman(1)


296 335 İbrahim Ulus


332 338 Refet Erdoğan(1)


297 339 Rifat Özpar(S)


298 340 Gültekin Demir


299 341 Vural Yener


300 344 Yılmaz Çapın


301 345 Rifat Özbirgül


302 346 Ömer İlhan Coşan


303 347 Behçet Evirgen


304 348 Nedim Özant


305 349 Süleyman Yılmazer


306 350 Macit Özturhan


307 351 İsmail Dokuzoğlu(S)


308 352 Nail Bozkurt


309 354 Yaşar Danacıoğlu


310 355 Arif Kızılyalın


311 356 Renan Gürman


312 357 Nezir Sevgi


313 358 Necmi Arat


314 359 Mehmet Karandıllı


315 360 Hakkı Kütük


316 361 Fuat Uzun


317 362 A.Vahit Büyükyenerel


318 363 Cahit Barış


319 364 Yılmaz Kırkalı


320 365 Cemal Doğanlar


321 366 Cemal Oğuz(S)


322 367 Yılmaz Sezgin


323 368 Sururi Öztürk


324 369 Turhan Alp


325 371 Hüseyin Irmak


326 372 Ali Özel


327 380 Alparslan Bilginer

(1)Polis kolejine girişleri 1945 yılıdır.


(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


İsmail DOKUZOĞLU: 1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Eflani, Mutki, Beyşehir, Kadınhanı Kaymakamlıkları, Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 11 Nisan 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır. 6 Haziran 1981 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.
1950 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ : 1947


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI : 1950


Sıra Okul Adı Soyadı


328 333 Nebil Tetik(1)


329 334 A. Haşim Aytural(1)


330 336 Sururi Yeşilyurt(1)


331 337 Sabahattin Gönenç(1)


333 342 Hücum Sezar Şahin(1)


334 343 Orhan Geçgil(1)


335 353 Ahmet Tulumbacı(1)


336 370 Mustafa Sürücü(1)


337 381 Burhanettin İnalpulat


338 382 Mehmet Nejat Önürme


339 383 Necmettin Besni(H)


340 384 M.Kemalettin Eröge


341 385 M.Saip Gözet


342 386 Metin Sermet Şener


343 387 Ali Tanrıkulu


344 388 Nihat Uysal


345 389 A.Şerafettin Ayparlar


346 390 Suat Giray(H)


347 391 Erdoğan Üner


348 392 M. Doğan Özkul


349 393 Adnan Arslan


350 394 İbrahim Alpay


351 396 Mehmet Ergin


352 397 Nihat Darende


353 398 İbrahim Ayrılmaz(S)


354 399 Mustafa Şevket Uğurlu


355 400 Azmi Elbek


356 401 Sezai Özkaya


357 402 Mehmet Zeki Öter


358 403 Hüsamettin Över


359 405 İrfan Durgun


360 406 Nurettin Özal


361 407 Asım Ayhan(S)


362 408 Sabri Yıldırım


363 409 Fevzi Karaman


364 410 Hilmi Balak


365 411 Mustafa Tekeli


366 412 Yusuf Ziya Özen


367 413 A.Mithat Kartay


368 414 Erdem Barut


369 415 Zeki Arat


370 416 Sıtkı Gürkaya


371 417 Nafiz Kuzucuoğlu


372 418 Hayrettin Korkmaz Çavuşoğlu


373 419 Kadri Güçlü Gülen


374 421 Satılmış Sadık Köksal


375 422 Hasan Lembet


376 423 Ali Çetin Işıldar


377 424 Hüsnü Gökçen


378 425 Şükrü Balcı(H)


379 426 Şerafettin Doğan


380 427 Nevzat Ersöz


381 429 Nevzat Koçak (Nevzat Ayaz) (H)


382 430 Orhan Cahit Demirağ


383 431 İ. Özcan Pınar


384 432 Ferdi Erzaim


Öğrenciler, Polis Kolejinin kapatılma kararı ile son iki ayını Atatürk lisesinde okumuşlarıdır.


(1)Polis kolejine girişleri 1946 yılıdır.


(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.


Hilmi BALAK, sonradan hukuk fakültesini bitirmiştir. 1965 kolej mezunu H.Hüseyin BALAK'ın ağabeyidir.


İbrahim AYRILMAZ, polis enstitüsünü bitirmemiştir.


Asım AYHAN, polis enstitüsünü bitirmemiştir.


İ. Özcan Pınar, ünlü bestekâr Selahattin Pınar'ın yeğenidir.
1961 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1958


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1961


Sıra Okul Adı Soyadı


385 433 Sami Durmaz


386 434 Ali Akan


387 435 Hayati Kasalak


388 436 Hakkı Kaplan


389 437 Mustafa Güner


390 438 M.İlhan Lostar


391 439 Asaf Çalışkan


392 441 Hüseyin Kaplan


393 442 Yaman Galolar


394 443 Nuri Esirgen


395 444 Fazlı Şahan


396 445 İbrahim Şensoy


397 446 Necati Karaoğlu


398 447 Baki Akyol


399 448 Hakkı Utku Günal


400 449 Erol İnce


401 450 Metin Aksoy


402 452 Halit Karabulut


403 453 Yahya Soy


404 454 Necdet Adıbelli


405 455 Hüsnü Işıklı


406 456 Ömer İleri


407 457 Yılmaz Kayacan


408 458 Recep Ordulu


409 459 Hüseyin Şahan


410 460 Çetin Silahşör


411 461 İbrahim Yıldız


412 464 Şakir Erten


413 465 Turan Genç


414 466 Cevat Turna


415 467 Tuncer Meriç


416 468 Avni Alemdar


417 469 M.Sabri Kanlıkavak


418 470 Orhan Öktem


419 471 R.Anıl Utkular


420 473 Mümtaz Baykal


421 474 Fahrettin Sökmener


422 475 Ünal Erkan


423 476 Savcı Oğultürk


424 477 Ümit Erdal


425 478 Mehmet Emin Kavak


426 481 Güner Kalkandelen


427 485 Erkan Konuralp
1962 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1959


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1962


Sıra Okul Adı Soyadı


428 440 Hikmet Yalnız(1)


429 451 Erdal Dağtekin(1)


430 462 Beyhan Ertürk


431 463 R.Doğan Başağa


432 472 Tamer Yalım


433 479 Nevzat Meydan(1)


434 480 Yurdakul Kırtıloğlu(1)


435 488 Yaşar Öztop


436 489 Ahmet Orallar


437 491 Hasan Akdeniz


438 492 Hasan Koç


439 493 Hasan Özen


440 495 Osman Sağlam


441 496 Hüdaverdi Bıyıklı


442 497 Cevat Yurdakul


443 498 Ahmet Nişancı


444 500 Ali Rıza Kargın


445 501 Ali Tezcan


446 503 Edip Bulut


447 504 Saadettin Alkaya


448 505 Uğur Polat


449 506 Abdullah Selvi


450 507 Özcan Atalay


451 508 Ömer Aktürk


452 509 Hüsamettin Öğüt


453 510 İbrahim İtem


454 514 Cengiz Karaazmak


455 517 Yıldırım Özer


456 518 Hulusi Taşbent


457 519 Mehmet Ay


458 520 Musa Kazım Kardeş


459 521 Aslan Şaroğlu


460 522 Lütfi Zafer Aras


461 523 Faruk Küçükdemirkol


462 526 Fethi Gördük


463 527 Alaattin Bulut


464 528 Yüksel Gegezinli


465 529 Suat Yeşildal


466 530 Yurdakul Maloğlu


467 533 Cahit Eldemir


468 534 Yaşar Gökışık


469 536 Mithat Şahin


(1)Polis kolejine girişleri 1958 yılıdır.
1963 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1960


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1963


Sıra Okul Adı Soyadı


470 487 Turan Kozan(1)


471 490 Zeynel Abidin Aksoy(1)


472 499 Hasan Basri Çoban(1)


473 513 Yılmaz Erkan(1)


475 524 Ulvi Ökten(1)


477 531 Günay Karabiber(1)


478 535 Yaşar Oğuz(1)


479 538 Sulhi Arabacı


480 539 Mehmet Uçar


481 540 Mustafa Taşkafa


482 541 Ali Dere


483 542 Azmi Tugal


484 543 İzzet Erol Kesici


485 545 Metin Atalay


486 546 Şerafettin Ulusoy


487 547 Kazım Ulusoy


488 548 Halil Bozdoğan


489 549 İsmail Metin


490 550 Nabi Çizmeci


491 551 Mustafa Tatlı


492 552 Süleyman Pay


493 553 Asım Sarı


494 555 Fethullah Erarslan


495 556 Naci Parmaksız


496 557 İsmail Taşkafa


497 559 Tamer Kırklar


498 560 Ahmet Aydoğdu


499 561 Selahattin Gültepe


500 562 Rasim Demirkan


501 564 Necdet Menzir


502 565 Aziz Bilget


503 567 Şükrü Solak


504 568 Muhittin Kaya


505 569 Mahmut Keskinkaya


506 570 Zekeriya Polat


507 572 Akın Hatipoğlu


508 573 Hasan Uyar


509 574 Aşkın Çağlayanlı


510 575 Ali Rıza Kılıç


511 576 Halil İbrahim Ülkü


512 577 Yüksel Tuncel


513 578 Orhan Kaymaz


514 579 Yalçın Çakıcı


515 580 Mehmet Karaaslan


516 581 Yusuf Uzar


517 582 Seyfettin Arıkan


518 583 Erdal Karakurdu


519 584 Yılmaz Ünlüer


520 585 Kemal Çelebi


521 586 Atilla Aytek


(1)Polis kolejine girişleri 1959 yılıdır.
1964 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1961


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1964


Sıra Okul Adı Soyadı


522 515 İlhan Şener(1)


523 525 Özel Müderrisoğlu(1)


524 537 Taner Arda(2)


525 571 Doğan Ayrılmaz(2)


526 588 Mustafa Üstün


527 589 Z.Abidin Işık


528 590 Mahmut Duran


529 591 A.Avni Akçıl


530 592 A.Hikmet Yapar


531 593 Mehmet Böke


532 594 Çetin Güvenç


533 595 M.Ali Atabay


534 596 Saffet Yüksel


535 597 Vedat Demir


536 598 Mehmet Güven


537 599 Ahmet Eryüksel


538 601 Kamil Tecirlioğlu


539 602 Ömer Eser


540 604 Sırrı Çetin


541 605 Halil Erik


542 606 Ümit Türegün


543 607 Muzaffer Özbayrak


544 609 Reşat Vural


545 610 Mustafa Tatar


546 611 Nevzat Demir


547 612 Tekin Sungur


548 613 Doğan Gürgöze


549 614 Ziya Kırpar


550 615 Ayhan Sanıyaman


551 616 Hasan Yücesan


552 617 Nihat Camadan


553 618 Müfit Güler


554 620 M.Kemal Cezar


555 621 Mehmet Aksu


556 623 Tezcan Özkanlı


557 624 Hamza Hamzaoğlu


558 625 Necati Vural


559 627 Tahsin Gürdal


560 628 Fahri Ayvaz


561 629 İbrahim Sucu


562 630 Abdullah Karadon


563 634 Remzi Birol


564 635 Çetin Domaç


565 637 Enver Peker


566 638 Kemal Şahin


567 639 Muharrem Diril


568 640 Naim Yılmaz


569 641 Ferit Varol


570 642 Mustafa Peştemalcıoğlu


571 643 Mustafa Kuşsan


572 644 Mümtaz Karaduman


573 646 Nedim Uçar


574 648 Suat Akın


575 650 Metin Arıkan


576 652 Ahmet Özçelik


577 653 Selami Ağırlar


578 654 Orhan Şener


579 655 Mehmet Kuzu


580 656 Abdullah Aldoğan


581 657 Nuri Atik


582 659 Sezai Şencan


583 660 Sinan Soyral


584 661 İ.Yılmaz Kesim


585 662 Orhan Acar


586 663 Ziver Öktem


587 664 Şükrü Yetimoğlu


588 666 İlhan Sapmaz


589 667 Erol Kocacıklı


590 668 Cemal Dönmez


591 670 Turhan Güler


592 671 Muammer Ocak


593 672 Mete Kaleli


594 674 Cengiz Erdoğan


595 675 Yavuz Barışkan


596 676 Cemil Aydemir


597 677 Ertuğrul Ogan


598 678 Haluk Bahçekapılı


599 679 Mehmet Canseven


600 680 Hasan Lütfi Tomuş


601 681 Ali Rıza Çil


602 682 Reşat Beran


603 683 Hüseyin Açılkan


604 684 Atilla Tolay


605 685 Fevzi Çalışkan


606 689 Aytekin Çavdar


607 691 Enver Yılmaz


608 692 Tahsin Baş


609 694 Faik Yazıcı


610 695 Burhan Ekici


611 697 Ercan Karakurum


612 698 Necmi Ertuğrul


613 699 Salih Gökakın


614 700 Mustafa Hergüner


615 701 Barbaros Hayrettin Aydın


616 702 Uğur Gür


617 703 Cengiz Ergün


618 704 Mehmet Er


619 706 Mehmet Akdemir


620 707 Emin Özçelik


621 710 Halim Eskizengin


622 712 Kamil Koca


(1)Polis kolejine girişleri 1959 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.
1965 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1962


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1965


Sıra Okul Adı Soyadı


623 544 Ulvi Körezlioğlu(1)


624 619 Nazım Erkahraman(2)


625 622 M.Esat Topçuoğlu(1)


626 626 İhsan Çele(2)


627 631 Halit Ziya Taman(2)


628 647 Güray Önal(2)


629 658 Ayhan Toktaş(2)


630 687 İbrahim Güler(2)


631 696 Mustafa Önal(2)


632 709 Tuğrul Tıknaz(2)


633 711 Hasan Hüseyin Balak(2)


634 713 Cafer Demirtaş


635 714 Azmi Derin


636 715 Hayati Uyar


637 716 Aydın Genç


638 717 Mustafa Şahin


639 718 Muharrem Tozçöken


640 719 Mehmet Akbulut


641 720 Nejdet Biçer


642 721 Ö.Faruk Güler


643 722 Haluk Çerçi


644 723 Ethem Büyükdöğerli


645 724 Muhittin Yegül


646 725 Özdemir Yüksel


647 726 Hüseyin Yaşar


648 727 Ahmet Karol


649 728 Hasan Kısa


650 729 Müjdat Güneşer


651 730 Mustafa Eryeğen


652 731 Ahmet Göçen


653 732 İrfan Aydın


654 733 Dilaver Saraç


655 735 Hüseyin Demir


656 736 Sadettin Kırtaş


657 737 Abdurrahman Baş


658 738 Yılmaz Özbay


659 739 M.Vefa Aydın


660 740 Aydın İşler


661 741 Ramazan Akbulut


662 742 Celil Ateş


663 743 İsmail Ertemli


664 744 Tayral Çarıkoğlu


665 745 Mehmet Gündoğdu


666 746 Abdül Tufan


667 747 Kadir Alhan


668 748 Nejat Akar


669 749 Bülent Erol


670 751 Mehmet Kutlu


671 752 Mehmet Ali Selçuk


672 753 Ömer Kibar


673 754 Babür Cağatay


674 755 Mustafa Özgen


675 756 Nahit Güsar


676 759 Ali Yılmaz


677 760 Cemil Serhadlı


678 762 Ali Coşkuner


679 763 Cihangir Akkaş


(1)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1961 yılıdır.1966 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1963


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1966


Sıra Okul Adı Soyadı


680 566 Fevzi Ergül(1)


681 587 Öztürk Şimşek(1)


682 603 Fahrettin Dicle(1)


683 673 İlhami Özen(1)


684 693 Metin Günay(1)


685 708 Ersan Uğrayanlar(1)


686 734 Nevzat Kaynak(2)


687 758 Metin Alp(2)


688 761 S.Ahmet Urfalıoğlu(2)


689 763 Cihangir Akkaş


690 765 Ali Birinci


691 767 Fikrettin Karadağ


692 770 Musa Bilgiç


693 771 Hasan Köprüköy


694 773 Salih Yılmaz


695 774 Mehmet Tahsak


696 775 Bahri Baykan


697 776 Rıdvan Kırık


698 777 Mehmet Gözütok


699 779 Mehmet Sanıkgök


700 781 Ömer Eratik


701 782 Atilla Germeyanoğlu


702 783 Ender Uyanık


703 784 Osman Ülker


704 785 Abdullah Çetin


705 786 Mustafa Duymuş


706 787 Neşet Yanmaz


707 788 A.Turan Buluş


708 789 Yahya Gış


709 790 T.Fikret Sarısözen


710 791 Nizamettin Tosun


711 792 Şevki Darçın


712 793 Kazım Abanoz


713 794 Ekrem Atalay


714 795 Mehmet Yılmaz


715 796 İlkin Oğuz (Mahmuroğlu)


716 797 Aziz Aksoy


717 798 Mehmet Duran


718 799 Şakir Özdemir


719 801 Hasan Kocadağ


720 802 Ömer Çolak


721 803 Galip Kışla


722 805 Hasan Kutlu


723 806 İmdat Halis


724 807 Emin Ertuğrul


725 808 Orhan Arslan


726 809 Ali Göğebakan


727 810 Mustafa Türkmen


728 811 Ruhan Şaşmaz


729 812 Cevat Acar


730 813 Yalçın Özbakır


731 814 Ali Kaygısız


732 815 Cemalettin Çaylı


733 816 Sami Tokat


734 817 Eraslan Çokakoğlu


735 818 Haluk Baykal


736 819 Faik Şahiner


737 821 Muhittin Kaynak


738 822 Nejat Güngör


739 823 Nedim Taner


740 824 Ramazan Köksal


741 825 Nedim Gençtürk


742 826 Behiç Demirer


743 827 Nezih Ahmetoğlu


744 828 Erdem Süral


745 829 Bülent Kenaroğlu


746 830 Kamil Ünsal


747 831 Murat Yetimoğlu


748 832 Ömer Cengiz


749 833 Tuncer Topçuoğlu


750 834 Natık Canca


751 835 Ülkü Met


752 836 Orhan Yakın


753 837 Nuri Şimşek 1968


754 838 Nurettin Taşpınar


755 839 Nail Güntürkün


756 841 Ruhi İmatoğlu


757 842 Egemen Tanrıverdi


758 844 Ekrem Ermiş


759 845 Sarper Sözen


760 848 Ömer Güneş


761 849 Fehmi Öztunç


762 850 Ümit Aksoy


763 852 Sarper Baltacıoğlu


764 854 Hayrettin Yaşin


765 856 Süreyya Akalın


766 858 Kamil Yücel Tutkun


767 859 İsmet Uzunoğlu


768 860 Metin Altınzincir


769 861 Eşref Kaplan


770 862 Selahattin Topatan


771 863 Ahmet Geçgel


772 865 A.Nedim Yıldırım


773 867 R.Erkul Şenyüz


774 869 Osman Sırrı Macit


775 870 Erol Öztürk


776 871 Şevket Ayaz


777 872 Halil Erciyaş


778 873 Osman Babayiğit


779 874 Hikmet Aydın


780 875 Selçuk Bozalan 1968


781 878 Azmi Hepengür


782 879 Ertuğrul Yoldaş


783 882 Ergün Durakoğlu


784 883 Kürşat Ilgın


785 884 Cahit Çengel


786 886 Halil Tataş


787 888 Necati Çevik


788 889 Muzaffer Alpçetin


789 891 Abdullah Bolcu


790 892 Azmi Ateşoğlu

(1)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1962 yılıdır.


1967 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1964


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1967


Sıra Okul Adı Soyadı


791 757 Alaattin Silahtaroğlu(1)


792 766 İbrahim Fırat(1)


793 768 Yalçın Özcan(1)


794 778 Bayram Özçelik(1)


795 800 Müslim Ülgen(1)


796 804 Erhan Yüksel(1)


797 820 Ertuğrul Verdi(1)


798 840 Erol Yalın(1)


799 846 Mansur Gündoğdu(1)


800 851 Faruk Çerçi(1)


801 853 Atalay Sönmez(1)


802 855 Recai Şencan(1)


803 857 İshak Arslan(1)


804 864 Muzaffer Zeylan(1)


805 866 Günay Uğurluoğlu(1)


806 868 Nail Ogan(1)


807 877 Necdet Havalı(1)


808 880 Vedat Yeşiltepe(1)


809 881 Sedat Uzuner(1)


810 885 Hamdi Saiç(1)


811 887 Zeki Urgancıoğlu(1)


812 895 Necdet Kondolat


813 897 Oktay Çeşmeliler


814 898 Ertuğrul Alat


815 899 Ferit Taşcı


816 900 Yunus Gün


817 901 Ahmet Kirazcı


818 902 M.Hakkı Çalık


819 903 Saim Erdoğmuş


820 904 Vedat Kaymış


821 905 Hasan Başmanav


822 906 Faruk Metin


823 907 Şeref Ağca


824 908 Hüsnü Büyükbaş


825 909 Mustafa Karayel


826 910 Celal Garagan


827 911 Kahraman Koçak


828 912 Osman Olcay Gerçek


829 913 Nasuh Başkaya


830 915 Cemal Kılıç


831 918 Mehmet Ümit


832 919 Suphi Tiryaki


833 920 İbrahim Kaya


834 921 Mustafa Atak


835 922 Nazım Tarı


836 923 Adnan Ardıçdalı


837 925 Şevket Yeni


838 926 Yalçın Eroktay


839 927 Günay Uslu


840 928 Faruk Turan


841 929 Halil İbrahim Mısır


842 930 Nihat Kurtiç


843 932 Mehmet Cebe


844 934 Metin Yavuz


845 935 Nihat Önder


846 936 Orhan Şevik


847 937 Muzaffer Işık


848 938 Sabahattin Özel


849 939 Mustafa Özbek


850 940 Mehmet Yıldırım


851 942 Ziya Balcı


852 943 Ömer Kibar


853 944 Ahmet Saim Ertuğrul


854 946 Halit Berberoğlu


855 948 Tayyip Yuva


856 949 Ahmet Filizöz


857 950 Ali Can Özgenler


858 951 Fatih Önal


859 952 Necati Altıntaş


860 954 Ferruh Sünbül


861 955 Necdet Kula


862 957 H. Rahmi Özkara


863 958 Erdinç Sağdıç


864 959 Nevzat Akçalı


865 960 Mehmet Çağlar


866 962 Ahmet Nihat Dündar


867 963 Mehmet Kahya


868 964 Nurdan Akçay


869 967 Ahmet Demir


870 973 Mehmet Mete


871 976 Yılmaz Bozdemir


872 977 Erol Kaplan


873 979 Orhan Üzeler


874 980 Abdülkadir Taşoğlu


875 981 Mehmet Aydın


876 982 Osman Zatitemiz


877 983 Mustafa Malay


878 986 Taner Evin


879 987 Ahmet Şahin


880 990 H.Tosun Karataş


881 992 Muzaffer Özbülbül


882 994 Adnan Saruhan


883 995 Mehmet Çetinkaya


884 996 Nihat Çatana


885 997 Ferit Özbek


886 999 Remzi Tan


887 1002 Ersin Yılmaz


888 1003 Cevat Tomak


889 1006 Necit Noyan


890 1007 Cemil Demir


891 1008 Kerem Durmuş


892 1009 Hamdi Güngör


893 1010 Rüstem Kılıç


894 1011 Hüsnü Çakmak


895 1012 Şeref Erbaş


896 1013 Rasim Arslan


897 1014 Zeki Radar


898 1017 Sabit Çınarbaş


899 1020 Kazım Sarıca


900 1022 Metin Çınar


901 1023 Mehmet Aydın


902 1024 Ahmet Gökçe


903 1026 Ramazan Er


904 1027 Mahmut Karakaş


905 1028 Mustafa Çan


906 1029 Cavit Aydın


907 1030 Bekir Tanrıkulu


908 1032 İsmail Çakır


909 1034 İsmet Türe


910 1035 Şaban Baba


911 1037 Ali Akça


912 1038 Hasan Özdemir


913 1039 Adnan Eser


914 1040 Orhan Taşanlar


915 1041 Mustafa Yaldız


916 1042 Selçuk Pekmen


917 1043 Yunus Çimen


918 1044 Ergüven Ayan


919 1045 Sefer Vurucu


920 1048 Onat Denizci


921 1050 Erol Kaynak


922 1052 Turan Ayyıldız


923 1053 Ali Kavak


924 1054 Cemal Aydın


925 1055 Metin Doğanay


926 1056 Hüseyin İnan


927 1057 Bülent Ergin


928 1058 Hüseyin Kocadağ


929 1059 Sinan Baloğlu


930 1060 Metin Arslan


931 1061 Ahmet Canbek


932 1062 Muhittin Taşpınar


933 1063 Haluk Özkay


934 1064 Osman Ateş


935 1065 Hüseyin Arslan


936 1066 Ahmet Tekin Akın


937 1067 Yüksel Kuş


938 1068 Erol Tongay


939 1069 Rahim Çalışkan


940 1070 Cevdet Şahin


941 1072 Necmettin Kuru


942 1073 İsmail İncekulak


943 1074 Metin Atay


944 1075 İbrahim Özkan

(1)Polis kolejine girişleri 1963 yılıdır.
1968 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1965


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1968


Sıra Okul Adı Soyadı


945 875 Selçuk Bozalan(1)


946 893 Atilla Özbekoğlu(1)


947 896 Zekeriya Yelken(2)


948 914 Ömer Tüzel(2)


949 916 Yüksel Çakmak(2)


950 924 Şinasi Şener(2)


951 931 Osman Gürsoy(2)


952 933 Seçil Atalan(2)


953 941 Muzaffer Doğan(2)


954 945 Ruhi Akay(2)


955 956 Münür Tad(2)


956 961 Demir Yanıker(2)


957 965 İsmail Keskin(2)


958 966 Mehmet Vanioğlu(2)


959 968 Firar Demir(2)


960 970 Ferit Gürler(2)


961 971 Yavuz Elbirler(2)


962 974 Cengiz Gürkan(2)


963 978 Hüseyin Eser(2)


964 988 Mustafa Özmen(2)


965 993 Orhan Madırga(2)


966 998 Şakir Koç (2)


967 1000 Ersel Sayman (2)


968 1015 İsmail Yalçın(2)


969 1016 Nuri Akı (2)


970 1018 Çetin Canikoğlu (2)


971 1025 Bayram Tuncer (2)


972 1031 Kadri Bıyık


973 1033 Yalçın Saraçoğlu(2)


974 1046 İsmail Benli(2)


975 1047 Aydın Eroktay (2)


976 1071 Doğan Ulutürk


977 1076 İsmail Öztürk


978 1077 Halil Sert


979 1078 Hakkı Arslan


980 1079 Ali Doğan Servi


981 1080 Ahmet Yüce


982 1081 Niyazi Öğmen


983 1083 Hüseyin Seçkin


984 1084 Seydi Eren


985 1085 Bahattin Dülek


986 1086 Yusuf Vehbi Dalda


987 1087 Halil Sultar


988 1090 Hakkı Aksoylar


989 1091 Osman Buğdaycı


990 1092 Tahir Ertekin


991 1093 Osman Bölükbaşı


992 1094 Seyfi Kesici


993 1095 Şerafettin Ünlü


994 1096 Hakkı Gülgeç


995 1097 Hüseyin Ünal


996 1098 Aydın Güney


997 1099 Hamdi Demirci


998 1100 Abuzer Elmacıoğlu


999 1101 Ali İmer


1000 1102 Veli Karakoç


1001 1103 İdris Pala


1002 1104 İbrahim Şahintürk


1003 1105 Sabahattin Özbay


1004 1106 İlhami Baykan


1005 1107 Sabahattin İmrol


1006 1108 Ahmet Güler


1007 1109 Ali Oy


1008 1110 Recep Birgi


1009 1111 Güngör İlarslan


1010 1112 İrfan Sayıcı


1011 1113 Vahap Özen


1012 1114 O. Nuri Özdemir


1013 1115 Sabri Dündar


1014 1116 Ali İhsan Şimşek


1015 1117 Mehmet Çeliker


1016 1119 Mustafa Özgen


1017 1120 Hasan Eryılmaz


1018 1124 Yılmaz Biber


1019 1125 Emin Durak


1020 1126 Selami Tugaylı


1021 1127 Arif Dirik


1022 1128 Sami Soydan


1023 1129 Ali Yenice


1024 1130 Y.İlhan Özyeşil


1025 1131 Emin Güngör


1026 1132 İhsan Ünal


1027 1133 Bülent Orakoğlu


1028 1134 Resul Kalkan


1029 1135 Reşit Ertargün


1136 Seyfettin Tekin (3)


1030 1137 Fikret Özel


1031 1138 Tayyar Gürsoy


1032 1139 Şükrü Gürler


1033 1141 Turgay Pamuk


1034 1142 Hüseyin Bilgütay


1035 1143 İsmail Karaman


1036 1144 Şerafettin Karahan


1037 1149 Mehmet Gencer


1038 1150 Numan Bayrak


1039 1151 Cevdet Özgür


1040 1152 Cengiz Girgin


1041 1153 Mehmet Karaveli


1042 1154 Birol Özcan


1043 1155 Remzi Betir


1044 1156 Kamuran Dülgerler


1045 1157 Önder Güzelcik


1046 1159 Muvakkar Yıldırım


1047 1160 Selahattin Saydan


1048 1161 Sedat Hasay


1049 1162 İsmail Güzeldemirci


1050 1163 Cüneyt Özmen


1051 1164 Şükrü Baş


1052 1165 Gürbüz Pınar


1053 1166 Ahmet Saraç


1054 1167 Mehmet Terzioğlu


1055 1168 Mahir Özgen


1056 1169 Edip Bahadır


1057 1170 Erdal Keçe


1058 1173 Murat Dündar


1059 1174 Melik Kazıcı


1060 1175 Zekeriya Altıntaş


1061 1176 Ahmet Çokgüler


1062 1178 Şükrü Önder


1063 1179 Orhan Kelebek


1064 1180 Erol Hakan


1065 1181 Mehmet Koçak


1066 1182 Osman Kocabıyık


1067 1184 Zeki Dolaylarlı


1068 1186 Süleyman Güleç


1069 1187 Orhan Uçhisarlı


1070 1188 Muharrem Kavalcı


1071 1189 Mehmet Çetin


1072 1191 Aslan Ardıcı


1073 1192 Abdullah Karaazmak


1074 1193 Faruk İlgün


1075 1194 Coşkun Bayraktar


1076 1195 Engin Aksan


1077 1196 Mahmut Torun


1078 1197 Mehmet Öz


1079 1198 Fettah Keloğlu


1080 1199 Cevdet Saral


1081 1200 Süleyman Çevik


1082 1201 Faik Buyuran


1083 1202 Barbaros Deniz


1084 1203 Sabri Yakar


1085 1204 Orhan Gezici


1086 1205 Mehmet Erdem


1087 1206 Nihat Binsar


1088 1207 Şener Karakış


1089 1209 Kemal Hasman


1090 1211 Erol Günal


1091 1212 Mehmet Geçer


1092 1214 Esat Avcı


1093 1215 Osman Gezeker


1094 1216 Nadir Melha


1095 1217 Mümin Küllü


1096 1218 Hikmet Doruk


1097 1219 Fazlı Sezgin


1098 1220 Nevzat Memiş


1099 1221 Tuncay İşitir


1100 1224 Ömer Sağırkaya


1101 1225 Tahsin Demir


1102 1226 Hüseyin Çapkın


1103 1227 Osman Özbek


1104 1228 Arif Şirin


1105 1229 Ali Rıza Kürkel


1106 1230 Kasım Akarsu


1107 1231 Tuncay Yılmaz


1108 1232 Sezai Şanlı


1109 1233 İbrahim Alıcı


1110 1234 Aydoğan Hören


1111 1235 Aykut Genç


1112 1236 Necip Kural


1113 1238 İsmet Türkmen


1114 1239 Erol Dirier


1115 1240 Orhan Güler


1116 1241 Orhan Okur


1117 1242 Ahmet Çoşkun


1118 1243 Kemal Gürel


1119 1244 Yusuf Hıraoğlu


1120 1246 Muharrem Öz


1121 1247 Salih Tuzcu


1122 1248 İsmail Kılıboz


1123 1251 Erhan Temiz


1124 1252 Engin Gözübüyükoğlu


1125 1254 Erkan Akyüz


1126 1255 Mustafa Öncül


1127 1257 Mustafa Çelik


1128 1258 Vadi Çiçekli


1129 1259 Mustafa Kulalar


1130 1260 Mustafa Galip Ganioğlu


1131 1261 Yüksel Coşkun


1132 1262 Ali Gökçimen


1133 1263 Osman Çapalı


1134 1264 Şahabettin Yaşar Gürel


1135 1266 Ayhan Uyanık


1136 1267 Cevdet Özdemiroğlu


1137 1269 Zafer Karaosmanoğlu


1138 1278 Ahmet Yaşar Bakar


1139 1289 Yaşar İbrahim Tan


1140 1290 Mehmet Topuz


(1)Polis kolejine girişleri 1963 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1964 yılıdır.


(3) Seyfettin Tekin: Sağlık nedeniyle son sınıfta ayrılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığında Şube Müdürü olarak emekli olmuştur.


1969 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1966


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1969


Sıra Okul Adı Soyadı


1141 894 Bedri Öge(1)


1142 917 Faruk Deniz(1)


1143 1082 Erkut Düvenci(2)


1144 1088 Adnan Aksoy(2)


1145 1089 Aydın Ertem(2)


1146 1118 Adnan Basat(2)


1147 1121 Zeki Büyükçakır(2)


1148 1122 Zihni Üçkan(2)


1149 1140 Hikmet Çelebi(2)


1150 1146 M.Reşat Özbilen(2)


1151 1147 Kemal İskender(2)


1152 1148 Naci Lek(2)


1153 1158 Süleyman Atılgan(2)


1154 1190 Mehmet Boralı(2)


1155 1208 Yaşar Çakmak(2)


1156 1210 Hüseyin Çakmak(2)


1157 1213 Ali Çilek(2)


1158 1223 Emin İnceer(2)


1159 1237 Nurettin Çalıkoğlu(2)


1160 1245 Duran Çanakçı(2)


1161 1265 Kadir Işın(2)


1162 1270 Zeki Özcan


1163 1271 Kadir Kuş


1164 1272 Seyfettin Akdemir


1165 1273 Ali Tombakoğlu


1166 1274 Kemal Çöl


1167 1275 Suavi Karaarslan


1168 1276 Tayfur Emral


1169 1277 Cengiz Gürer


1170 1279 İmrülkays Güçlü


1171 1280 Fuat Üstündağ


1172 1281 Kemal Kartal


1173 1282 Halit Özbek


1174 1283 Şahin Çelik


1175 1284 Orhan Gazi Canbolat


1176 1285 Şerif Ali Tekalan


1177 1286 Necati Sarı


1178 1287 Yahya Bal


1179 1288 Ali Murtaza Önal


1180 1291 Sabri Kaya


1181 1293 M.Doğan Kurt


1182 1294 Mehmet Türker


1183 1295 Ahmet Zambak


1184 1297 Metin Ömeroğlu


1185 1298 Bayram Ertürkan


1186 1299 Halil Kırcaburun


1187 1300 Ahmet Soranlar


1188 1301 Aydın Kılıç


1189 1302 Sabit Düzgün


1190 1303 İsmail Şengelen


1191 1304 Cumhur Kuluy


1192 1305 Metin Aytürk


1198 1311 Abdullah Tezer


1199 1312 Abdullah Gül


1200 1313 İsmail Özdemir


1201 1314 Özcan Öğünç


1202 1315 Hasan Çoban


1203 1316 Osman Özpınar


1204 1317 Ali Tokgöz


1205 1318 Orhan Kayatok


1206 1319 Tuncay Koparan


1207 1320 Bahtiyar Keresteci


1208 1321 Ömer Ardıç


1209 1322 Bilal Kalaycı


1210 1323 Affan Keçeci


1211 1324 Selim Odabaşı


1212 1325 Recep Özmen


1213 1326 Mehmet Aydın


1214 1327 Haluk Gözen


1215 1328 Haşim Karaarslan


1216 1329 Rifat Dalkılıç


1217 1330 Kamuran Omuzbüken


1218 1331 Vural Suveren


1219 1332 Şükrü Topkara


1220 1333 Durmuş Garip


1242 1336 Resul Günak


1243 1337 Engin Sever


1244 1338 Rifat Yemen


1245 1339 Vedat Arpacı


1246 1340 Vedat Seyhan


1247 1341 Adnan Koca


1248 1342 Emin Arslan


1249 1343 Ahmet Erçallı


1250 1344 Şevket Ercan


1251 1345 Ünal Azak


1252 1346 Fevzi Poroy


1253 1347 Yaşar Kesin


1254 1348 Necati Özkuşcu


1255 1349 İhsan Yılmaztürk


1256 1350 Fethullah Parlakgüneş


1221 1351 İbrahim Oruncak


1222 1352 Ercan Özlek


1223 1353 Osman Karakuş


1224 1354 Tayfur Sever


1225 1355 Mustafa Sürücü


1226 1356 Yusuf Altınpınar


1227 1357 İdris Gökçay


1228 1358 Aziz Ulutaş


1229 1359 Mustafa Küçük


1230 1360 Mustafa Maktav


1231 1361 Abdulvahap Pekgüç


1232 1362 Metin Çevik


1233 1363 Ali Bilir


1234 1365 A.Eşref Şahin


1235 1366 Çapan Dedekoca


1236 1367 Cevat Deniz
(1)Polis kolejine girişleri 1964 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1965 yılıdır.
1970 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1967


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1970


Sıra Okul Adı Soyadı


1237 1172 Orhan Öktem(1)


1238 1250 Ö.Turan Kılıç(1)


1239 1292 Süleyman Ekizer(2)


1240 1334 Emin Körpe(2)


1241 1335 Servet Öztürk(2)


1257 1368 Bahattin Zengin


1258 1369 Kısmet Karacadağ


1259 1370 Mehmet Tokgöz


1260 1371 Arif Sezer


1261 1373 Mansur Bozkurt


1262 1374 Şeref Oktay


1263 1375 Kemal Sarıkaya


1264 1376 Bilgi Ünal


1265 1377 Nizamettin Acar


1266 1378 Musa Yıldırım


1267 1379 Şükrü Saraç


1268 1380 Hakkı Atilla


1269 1381 Kadir Canbek


1270 1382 Hidayet Meral


1271 1383 Kemal Anıl


1272 1384 Ahmet Kaya


1273 1385 Hüseyin Sarıoğlu


1274 1386 Şevki Dinçal


1275 1387 Orhan Kaya


1276 1388 Mestan Şener


1277 1389 Süleyman Ulus


1278 1390 Mahmut Nas


1279 1391 Sefer Arslan


1280 1392 Tarık Alparslan


1281 1393 Fazıl Güneri


1282 1394 Osman Torpil


1283 1395 Recep Gültekin


1284 1396 Ali Kocadağ


1285 1397 Ahmet Çimen


1286 1398 Yalçın Koçkal


1287 1399 Fehmi Tektaş


1288 1400 Süleyman Turşucu


1289 1401 Muzaffer Akkaya


1290 1402 Hasan Açar


1291 1403 Salih Arınkan


1292 1404 Mustafa Yalçın


1293 1405 Yaşar Şahin Senttaş


1294 1406 İlyas Kalafat


1295 1407 Muzaffer Başeskioğlu


1296 1408 Ahmet Güneş


1297 1409 Şuayip Doğanç


1298 1410 Hüseyin Elkas


1299 1411 Rıza Bal


1300 1412 Mehmet Tüzer


1301 1413 Zeynel Pekşen


1302 1414 Ahmet Fethi Çalgın


1303 1415 Mehmet Çalım


1304 1416 Özer Altan


1305 1417 Mehmethan Tokuş


1306 1418 Bahattin Bayraktar


1307 1419 Oğuz İnci


1308 1420 İbrahim Solmaz


1309 1421 Mustafa Acar


1310 1422 Yılmaz Cengiz


1311 1423 Mehmet Koca


1312 1424 Vehbi Yıldız


1313 1425 Ahmet Bekri


1314 1427 Vedat Orakoğlu


1315 1428 Osman Çelik


1316 1429 Şevki Cazur


1317 1430 Sedat Canıdar


1318 1432 Mehmet Alptekin


1319 1433 Hayri Çelik


1320 1434 Mustafa Kurt


1321 1435 Dursun Aydoğmuş


1322 1436 Muharrem Erarslan


1323 1437 Mehmet Demir


1324 1438 Lütfi Karakaya


1325 1439 Mustafa Tekin


1326 1440 Cemil Ceylan


1327 1441 Hasan Sarı


1328 1442 Melih Akbay


1329 1443 Cengiz Kartay


1330 1444 Sebahattin Öztekin


1331 1445 Saadettin Pat


1332 1446 Ahmet Yekta


1333 1447 Şemsettin Çakar


1334 1448 Fahrettin Çakar


1335 1449 Sedat Erdoğan


1336 1450 Ayvaz Açık


1337 1451 Ahmet Demirci


1338 1452 Ali Gaffar Okkan


1339 1453 Zeki Sanıkök


1340 1455 Yurdakul Özdemir


1341 1456 Namık Yıldırım


1342 1457 Nurettin Kulaksızoğlu


1343 1458 Mustafa Düzen


1344 1459 Mehmet Yazıcı


1345 1460 Erol Çöl


1346 1461 Ünal Akseki

(1)Polis kolejine girişleri 1965 yılıdır.


(2)Polis kolejine girişleri 1966 yılıdır.


Fehmi Tektaş: Tıp doktoru olmuştur.
1971 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1968


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1971


Sıra Okul Adı Soyadı


1347 1364 Cengiz Kayaaslan(1)


1348 1372 Rıdvan Güler(2)


1349 1426 Yusuf Yolcu(2)


1350 1431 Osman Atan(2)


1351 1462 Ali Okumuş(2)


1352 1463 Şükrü Kadir


1353 1464 Tayfun Arda


1354 1465 Sabri Uzun


1355 1466 M.Eralp Hadim


1356 1467 Korkut Zeybekoğlu


1357 1468 Hikmet Zehir


1358 1470 Hayrettin Gök


1359 1471 Yaşar Çınar


1360 1472 Vehbi Şimşek


1361 1473 Mustafa Başdöğenci


1362 1474 Salih Erten


1363 1475 Zeki Yazıcı


1364 1476 Fahrettin Sıkı


1365 1477 Cemil Çağlar


1366 1478 Azmi Fidan


1367 1480 Kenan Birol


1368 1481 Ali Karakuş


1369 1482 Hüseyin Karkan


1370 1484 Hüsnü Becene


1371 1485 Bülent Kılıçtepe


1372 1486 Hüseyin Delialioğlu (Barkan)


1373 1487 Fevzi Yıldırım


1374 1488 İhsan Berber


1375 1489 Cumhur Soyuğur


1376 1490 M.Kemal Çolak


1377 1491 Abdurrahman İhsan


1378 1492 Ramazan Şahin


1379 1493 Alper Yaz


1380 1494 Mustafa Gündüz


1381 1495 Zehir Çiçek


1383 1497 Celalettin Cerrah


1384 1498 Şemsi Akalın


1385 1499 Ali Tan


1386 1500 Zülküflü Akbaba


1387 1501 Mustafa Selam


1388 1502 Hüseyin Gülensönmez


1389 1503 Şükrü Kaplan


1390 1504 M.Salih Doğanç


1391 1505 Ünal Güveniş


1392 1506 Nail Aylanç


1393 1508 B.Sadık Şen


1394 1509 Haluk Türközü


1395 1510 Saffet Eren


1396 1511 Aydın Beştepe


1397 1512 A.Selim Akyıldız


1398 1514 Sadrettin Keskin


1399 1515 Hilmi Şahin


1400 1516 Ahmet Özdemir


1401 1517 Alaettin Yılmaz


1402 1518 Nihat Kaplan


1403 1519 Adem Aydemir


1404 1520 Ahmet İçöz


1405 1521 Erdal Kılıç


1406 1522 Mehmet Naldöven


1407 1523 Ali Yön


1408 1524 Necati Acar


1409 1525 A.Merih Kiter


1410 1526 İbrahim Nurdoğan


1411 1527 Tahir Ağıcı


1412 1528 Şevki Uzun


1413 1529 Salih Akman


1414 1530 Hüseyin Özçelik


1415 1531 T.Savaş Yücel


1416 1532 H.Hüseyin Ölmez


1417 1533 Raif Tan


1418 1534 Ertuğrul Kara


1419 1535 N.Nejdet Erk


1420 1536 Yaşar Karaca


1421 1537 Özdemir Gürsu


1422 1538 Selami Ünal


1423 1539 Yusuf İlhan


1424 1540 Habib Şahin


1425 1541 Sebahattin Melekler


1426 1542 Alaattin Aygün


1427 1543 M.Kemal Bayrak


1428 1544 Erden Çalgın


1429 1545 Nazmı Berberoğlu


1430 1546 Mehmet Güler


1431 1547 Orhan Eldiven


1432 1548 Abdullah Yiğit


1433 1549 Ramis Verimli


1434 1551 A.Kemal Seyhan


1435 1552 Faruk Yaldız


1438 1555 Ziya Önder


1439 1556 Recai Köse


1440 1557 Erol Eski


1441 1558 A.Ahmet Doğanoğlu


1442 1560 N.Selim Şahin


1443 1561 Sait Elveren


1444 1562 Fevzi Doğan


1445 1563 Mehmet Akişkalı


1446 1564 İsmet Taşhan


1447 1565 Ali Akçay


1448 1566 Bahtiyar Gündoğdu


1449 1567 Recep Yarlıgan


1450 1568 Emin Gürakan


1451 1570 M.Kemal Yurtsever


1452 1571 İsmail Yaldız


(1)Polis kolejine girişleri 1966’dır.


(2)Polis kolejine girişleri 1967’dir.
1972 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1969


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1972


Sıra Okul Adı Soyadı


1382 1496 M.Tayfun Acarlı(1)


1436 1553 Mete Güngörmez(1)


1437 1554 Alaattin Kırmacı(1)


1453 1483 Hüseyin Pekdemir(1)


1454 1569 Şakir Uygur(1)


1455 1572 Basri Çiftci


1456 1573 Mehmet Çiftcioğlu


1457 1574 Sadık Öz


1458 1575 Abdülgani Yıldırım


1459 1577 Ali Tuğrul Çelik


1460 1578 Hüseyin Arpacı


1461 1579 Erdinç Sarıalp


1462 1580 Cevat Tak


1463 1581 Ömer Geyik


1464 1582 İbrahim Evcim


1465 1583 Zekeriya Balkar


1466 1584 Burhan Altındal


1467 1585 İbrahim Tepebaşı


1468 1586 Harun Aykuteli


1469 1587 Recep Arı


1471 1589 Mustafa Yarenoğlu


1472 1591 Semih Üresin


1473 1592 Abdullah Yıldırım


1474 1593 Vehbi Ağırbaşlı


1475 1594 Bayram Dursun


1524 1595 Erol Ünal Karabıyık


1476 1598 Ali Osman Vardarcık


1477 1599 Yılbay Çelik


1478 1600 Ahmet Köse


1479 1601 Hayati Uçaner


1480 1602 Mustafa Günay


1481 1604 Refik Dilbez


1482 1605 Ali Fırat


1483 1606 Oğuz Özçelik


1484 1607 Adem Özçetin


1485 1608 İsmail Şanver


1486 1609 Fazlı Çelik


1487 1610 Nejat Özdemiroğlu


1488 1611 İbrahim Karşı(Acun)


1489 1612 Sadullah Akan


1490 1613 Abdülmecit Canbaz


1491 1614 Bayram Akbal


1492 1617 Ali Gündoğdu 1972


1493 1618 Mustafa Doğan Kılıç


1494 1620 Ayhan Eskicioğlu


1495 1621 Özdemir Sertbarut


1496 1622 Halim Çıtır


1497 1624 Faruk Çakallı


1498 1625 Orhan Savaş


1499 1626 Yüksel Kavak


1500 1627 Yılmaz Orhan


1501 1628 Celal Aydoğan


1502 1629 Osman Araç


1503 1630 Atıf Şahiner


1504 1631 Fikri Yıldızel


1505 1633 Süleyman Genlik


1506 1634 Ali Çetintaş


1507 1635 Nafi Atak


1508 1636 Cemal Biçer


1509 1637 Ekrem Sevindik


1510 1638 Ali Tatar


1511 1639 İshak Şener


1512 1640 Ali Necati Servi


1513 1641 Mustafa Bal


1514 1642 Mustafa Sabuncuoğlu


1515 1643 Ali Karagöz


1516 1644 Hikmet Oltulu


1517 1647 Cafer Şahin


1518 1648 Nurullah Bülbül


1519 1649 Hüseyin Özalp


1520 1650 Sezgin İzzet Şenel


1521 1651 Süha Melan
(1)Polis Kolejine Girişleri 1968’dir.


Sadık Öz: Almanya’da tıp doktorudur.


1973 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1970


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1973


Sıra Okul Adı Soyadı


1522 1576 Vecdi Önsur(1)


1523 1588 Haldun Saygılı(1)


1525 1596 Tacettin Kurt(1)


1526 1603 Muhsin Uz(1)


1527 1615 Suat Özgiray(1)


1528 1616 Turgut Karamanzade(1)


1529 1619 Ömer Rıza Göküş(1)


1530 1623 Uğur Ateş(1)


1531 1632 Engin Arabacıoğlu(1)


1532 1645 Faruk Önce(1)


1533 1646 Nevzat Değirmencioğlu(1)


1534 1652 Ahmet Kılıç


1535 1653 Selçuk Konuk


1536 1654 Necmettin Seymen


1537 1656 Nurosman Deliloğlu


1538 1657 Faruk Tonya


1539 1658 Sadettin Dereköy


1540 1659 Kazım Bilir


1541 1660 Mustafa Mali


1542 1662 Zeki Yılmaz


1543 1663 Hacı Mehmet Atılgan


1544 1664 Deniz Gökçetin


1545 1665 İsmet Bilgin


1546 1666 Ekrem Erzene


1547 1667 Nurettin Alipaşaoğlu


1548 1668 Gazi Öztürk


1549 1671 Mehmet İrfan Banaz


1593 1720 Feyzullah Arslan


1550 1672 Bahattin Erdini


1551 1673 Tahir Bayraktaş


1552 1674 Kemal Bayram Parmaksız


1553 1675 Emrullah Akçaoğlu


1554 1676 Mehmet Aydın


1555 1677 İsmail Kabatay


1556 1678 Ayhan Pamuk


1557 1679 Mehmet Emin Erol


1558 1680 Mehmet Karagözlü


1559 1681 Yaşar Şahin


1560 1682 Zülfikar Bayır


1561 1683 Zeki Çatalkaya


1562 1684 Halil Göndeç


1563 1685 Mustafa Danışman


1564 1686 Cevat Çolak


1565 1687 Mustafa Şengöz


1566 1688 Mehmet Özbek


1567 1689 Vehbi Erbay Günay


1568 1690 Hasan Özden


1589 1714 Mehmet Uyar


1590 1716 Ali Yaşar Günaydın


1569 1691 Hasan Öztürk


1570 1692 Erol Özdemir


1571 1693 Mustafa Yılmaz


1572 1694 Cevdet Özkaya


1573 1695 Şenel Özkaya


1574 1696 Abdullah Bozkurt


1575 1697 Nail Nazif Yalçın


1576 1699 Atilla Çağlı


1577 1700 Fevzi Erdoğan


1578 1702 Recep Cin


1579 1703 İbrahim Şahin


1580 1704 Hanifi Avcı


1581 1705 Şeref Güner


1582 1707 Bayram Nar


1583 1708 Reşat Altay


1584 1709 Cemalettin Çağdaş


1585 1710 Mehmet Taş


1586 1711 Abidin Deniz Atalaysun


1587 1712 İbrahim Burhan Tansu


1588 1713 Çetin Yıldız


1591 1717 Cemil Taş


1592 1719 Avni Cingirt

(1)Polis kolejine girişleri 1969’dur.


Muhsin UZ, okul yıllarında trafik kazası sonucu vefat etmiştir.


A. Deniz Atalaysun polis enstitüsünde iken ayrılmıştır.


Bayram NAR; sıhhi nedenle polis enstitüsünden ayrılmıştır.
1974 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1971


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1974


Sıra Okul Adı Soyadı


1594 Necmi Alp(1)


1595 Serdar Irmak(1)


1596 Sabri Rauf Göral(1)


1597 Haluk Murat Karcıoğlu(1)


1598 Mahir Altıncan(1)


1599 Cemal Şencan(1)


1600 Zeki Erdoğan(1)


1601 Mahir Doğan(1)


1602 Bektaş Kaya


1603 Kutlay Çelik


1604 Mehmet Yasak


1605 Lütfi Erarslan


1606 Ümit Bavbek


1607 Doğan Irmak


1608 Kahraman Bağış


1609 Sırrı Arslan


1610 Yavuz İlker Sarıkaya


1611 İlhan Çetingöz


1612 Salih Güngör


1613 Aydın Bilgütay


1614 Ezel Kaya


1615 İsmail Çalışkan


1616 Rıza Erdoğan


1617 Süleyman Işıldar


1618 İrfan Bayar


1619 Cemal Cömert


1620 Cavit Esen


1621 M.Kemal Kozan


1622 Mustafa Kara


1623 Cemalettin Şahin


1624 Turgut Kavas


1625 Fikret Demir


1626 Zekeriya Atasever


1627 Muzaffer Erkan


1628 Rıfat Biçer


1629 Ali Narin


1630 Erol Akdağ


1631 Metiner İlter


1632 İlhami Akın


1633 Süleyman Başgör


1634 Gündüz Yıldırım


1635 Ufuk Danışmend


1636 Sırrı Özkara


1637 Muhterem Ergül


1638 Ali Yıldız


1639 Hasan Karaca


1640 Mehmet Uyar


1641 Ürfet Demir


1642 Ömer Kılıç


1643 Mehmet Akif Acarlı


1644 İsmail Daloğlu


1645 Cuma Ali Aydın


1646 Nurettin Ersoy


1647 Selami Sünbül


1648 Halil Karadağ


1649 Ali Galip Savaşır


1650 Sami Ece


1652 Necdet Tosun


1653 Recep Münir Karabey


1654 Altan Yenice


1655 Tahir Bayındır


1656 Ahmet Karagöz


1657 Hüseyin Sedat Üstün


1658 1781 Metin Demir


1659 Erol Kapsız


1660 Yaşar Özen


1661 İbrahim Ceren


1662 Tugay Turan


1663 Tuncay Tatlıseven


1664 Ali Rıza Atak


1665 Şahin Güler


1666 Yılmaz Kılınçlı


1667 Abdurrahman Algül


1668 Sabri Sancak


1669 Celal Kahraman


1670 Mehmet Cıvlan


1671 Fatih Ergun


1672 Ömer Çepniler


1673 Önder Kahraman


1674 Necati Erdem


1675 Ahmet Kocabal


1676 Osman Öztürk


1677 Kemal Bayrak


1678 Mehmet Zeki Yiğit


1679 Mahmut Bektaş


1680 Fatih Özkan


1681 Naci Kocaoğlu


1682 Abdullah Kök


1683 Şükrettin Şahin

(1)Polis kolejine girişleri 1970 yılıdır.


Şahin GÜLER, kolej öğrencisi iken 03.07.1973 tarihinde vefat etmiştir.
1975 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1972


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1975


Sıra Okul Adı Soyadı


1684 1751 Rıza Selçuk Yaraşır(1)


1651 Mehmet Ali Tecimer


1685 1808 Ali Tom


1686 1809 Rıdvan Borça


1687 1810 Ali Uzuner


1688 1811 Özer Sert


1689 1812 Cemalettin Hatipoğlu


1690 1813 Tuncay Özkul


1691 1814 Mustafa Gülcü


1692 1815 Fuat Öztürk


1693 1816 Seyfi Eroğlu


1694 1818 İbrahim Selvi


1695 1819 Ertuğrul İnal


1696 1820 İbrahim Donukara


1697 1821 Ahmet Es


1698 1824 Orhan Özdemir


1699 1825 İbrahim Türedi


1700 1826 Hüseyin Namal


1701 1827 Orhan Özkışlalı


1702 1828 Arif Akkale


1703 1829 Adnan Sinan


1704 1830 O.Nuri Uzunyol


1705 1831 N.Uğur Bilecik


1706 1832 Metin Şen


1707 1833 Yusuf Nafak


1708 1834 Halis Bögürcü


1709 1835 Ziya Kılıç


1710 1836 Abdülaziz Korkmaz


1711 1837 Durmuş Yılmaz


1712 1838 Yusuf Tüfekçi


1713 1839 Osman Olgun


1714 1840 İbrahim İçen


1715 1841 Nizamettin Oflazoğlu


1716 1842 Hacı Özgül


1717 1843 Ercüment Özbeyli


1718 1844 Ömer Şahin


1719 1845 Halil Güngör


1720 1846 Bahri Gürbüz


1721 1849 Ali Ekber Bektaş


1722 1850 Coşkun Hayal


1723 1851 Fethi Gülerman


1724 1852 Behçet Oktay


1725 1853 Çetin Şeber


1726 1854 Servet Çakır


1727 1855 Fevzi Öztürk


1728 1856 Mustafa Tatar


1729 1857 Celal Uzunkaya


1730 1858 Orhan Banbal


1731 1859 Ercüment Yılmaz


1732 1860 Durmuş Demirbaş


1733 1861 Kutluay Aktuğ


1734 1862 Ümit Kurtulmamış


1735 1863 Sinan Salman


1736 1864 Mehmet Yıldız


1737 1865 Bülent Gündoğan


1738 1868 Ceyhan Işıksungur


1739 1869 Nejdet Konaroğlu


1740 1870 Mustafa Ocak


1741 1871 Şükrü Kelekçi


1742 1872 Süleyman Balta


1743 1873 Hilmi Bozok


1744 1874 Ahmet Aydın


1745 1875 Harun Ateş


1746 1876 Adem Yılmaz


1747 1877 Bahattin Şenyurt


1748 1878 Osman Özdilek


1749 1880 Ferudun Boz


1750 1881 Sertaç Sınıkçı


1751 1882 Refik Felek


1752 1883 Mesut İnce


1753 1884 Mustafa İlhan


1754 1885 Bülent Eliaçık


1755 1888 Hasan Hüseyin Tarkan


1756 1889 Mustafa Kartal


1757 1890 Hamdi Dilaver


1758 1891 Kemal Büyükyazı


1759 1894 Ahmet Savaş


1760 1895 Yusuf Albayrak

(1)Polis Kolejine Girişleri 1971 yılıdır.


1976 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1973


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1976


Sıra Okul Adı Soyadı


1761 1807 R.Tayyar Tekin(1)


1762 1817 Yüksel Madran(1)


1763 1822 Mustafa Çıtak(1)


1764 1823 Turgut Pehlivan(1)


1765 1847 Haluk Gürsoy(1)


1766 1867 Mehmet Dağara(1)


1767 1886 Köksal Avcı(1)


1768 1887 Remzi İşim(1)


1769 1892 E.Şefik Çelebi(1)


1770 1893 Mustafa Aybars Çelik(1)


1771 1896 S.İlhami Öker


1772 1897 A.Doğan Özinan


1773 1899 Bülent Ergün


1774 1900 Mehmet Ünal


1775 1901 Taner Kıvandık


1776 1902 Ünal Çoban


1777 1904 Orhan Bulut 1978


1778 1905 Mehmet Çanakkale


1779 1906 Fahrettin Kahyaoğlu


1780 1907 Ahmet Kuru


1781 1908 Yılmaz Ali İlkçağlı


1782 1909 Bektaş Babur


1783 1910 Zeki Akkoyun


1784 1911 Halim Dural


1785 1912 Can Başar


1786 1913 Adnan Kaçaroğlu


1787 1914 Seyhun Oltem


1788 1915 Soner Köksal


1789 1916 Osman Güreş


1790 1917 Seyit Demirci


1791 1918 Eyüp Semerci


1792 1919 Tuğrul Baran


1793 1920 Reşat Uğur Öncan


1794 1921 Serhat Kerman


1795 1922 Şener Teker


1796 1923 Ahmet Pek


1797 1924 Şeref Mutlu Kocaoğlu


1798 1925 Ahmet Katlan


1799 1926 İrfan Babuz


1800 1927 İhsan Naci Ekinci


1801 1929 Zeki Polat


1802 1930 Halil Atsoy


1803 1931 İbrahim Akıskalı


1804 1933 Mustafa Birler


1805 1934 Muzaffer Candan


1806 1935 Zeki Bal


1807 1936 Tuncay Yağmur


1808 1937 Mustafa Türkeş


1809 1939 Cafer Gemici


1810 1940 Saim İşlek


1811 1941 Mehmet Başar


1812 1942 Haydar Güven


1813 1943 Bünyamin Tark


1814 1945 Hüseyin Şahin


1815 1946 Metin Söbü


1816 1947 Mesut Ergen


1817 1948 Mustafa Haskırış


1818 1949 Sedat Demir


1819 1950 Hüseyin Yılmaz


1820 1951 Ahmet Kaplan


1821 1952 Ziya Özdemir


1822 1953 Fahrettin Coşkun


1823 1954 Turgay Öcal


1824 1955 Serdal Örtaç


1825 1956 Haşim Akünal


1826 1957 Hüseyin Vuruşkan


1827 1958 Vedat Çankaya


1828 1959 Ahmet Sarıca


1829 1960 Musa Akıllı


1830 1961 Mesut Çevik


1831 1962 Mehmet Ulukaya


1832 1963 İhsan Ünsal


1833 1964 Ali Bakçek


1834 1965 Mustafa Yazıcı


1835 1966 Vedat Kılcı


1836 1967 Sedat Karabayır


1837 1968 Mustafa Zülal


1838 1969 Mustafa Altürk


1839 1970 Metin Arıgümüş


1840 1971 Hasan Dülger


1841 1972 Müslüm Öztürk


1842 1973 Fikret Torun


1843 1974 A.Hamdi Özdemir


1844 1975 Ahmet Köklem


1845 1976 Süleyman Eylemen


1846 1977 Yusuf Ünsal


1847 1978 Kasım Tekin


1848 1979 Hayati Metinoğlu


1849 1980 Mehmet Kılınç

(1)Polis Kolejine Girişleri 1972 yılıdır.
1977 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1974


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1977


Sıra Okul Adı Soyadı


1850 1898 Attila Çınar(1)


1851 1928 İsmail Kara(1)


1852 1938 Mürsel Genç(1)


1853 1944 Mehmet Turan(1)


1854 1981 Zafer Acar(1)


1855 1982 Ali İhsan Sarıkavak


1856 1983 Mehmet Ali Aydın Akdemir


1857 1984 Mustafa Yörük


1858 1985 Yavuz Pancaroğlu


1859 1986 Yakup Kızıkaya


1860 1987 Mehmet Peker


1861 1989 Ekrem Çayli


1862 1990 Malik Bilir


1863 1991 Birol Aydın


1864 1992 Samet Doğan


1865 1993 Osman Nuri Yeğenoğlu


1866 1994 Mehmet Gümüş


1867 1995 Adem Demir


1868 1996 Hüseyin Küllü


1869 1997 Harun İpek


1870 1998 Zekeriya Keskin


1871 1999 Kurtuluş Dönmezer


1872 2000 Ferruh Tankuş


1873 2004 Mustafa Sağlam


1874 2005 Mehmet Sayar


1875 2006 Hasan Ali Eminoğlu


1876 2007 Ramazan Akyürek


1877 2008 İsmet Sayar


1878 2009 Ercan Aksoy


1879 2010 Kadir Esir


1880 2011 Aziz Arıkan


1881 2012 Kadri Yaşayan


1882 2013 Hüseyin Eroğlu


1883 2014 Ünal Uz


1884 2015 Orhan Özçoban


1885 2016 Erhan Yüksel


1886 2018 Engin Can


1887 2020 Zekai Baloğlu


1888 2022 Kasım Esen


1889 2023 Rıdvan Ekeryılmaz


1890 2025 Cengiz Çavuşoğlu


1891 2026 Mehmet Akıllı


1892 2027 Baki Özer


1893 2028 Bahri Ateş


1894 2029 Niyazi Palabıyık


1895 2030 Nejdet Kutlutürk


1896 2031 Ali Fuat Akdemir


1897 2032 Ahmet Keçeli


1898 2033 Mehmet Yalçınkaya


1899 2034 Osman Ak


1900 2035 Ali Bilkay


1901 2036 Ramadan Uzunçakmak


1902 2037 Mehmet Gülnaz


1903 2038 Ercan Bozkurt


1904 2041 Tahsin Kublay


1905 2042 Ali Yılmaz


1906 2043 Erdal Koç


1907 2044 Ali Osman Kahya


1908 2045 Mustafa Öztürk


1909 2046 Yaşar Ağdere


1910 2047 Necdet Demiröven


1911 2048 Nizamettin Özay


1912 2049 Ömer Neşet Kalelioğlu


1913 2050 Halit Güreser


1914 2051 Yusuf Acıbiber


1915 2052 Uğur Badem


1916 2053 Yavuz Kılıç


1917 2054 Yaşar Özcan


1918 2055 Mehmet Laçin


1919 2056 Ali Osman Akar


1920 2057 Ahmet Demir


1921 2058 Alim Çenesiz


1922 2059 Tevfik Algeç


1923 2060 Varol Özgel


1924 2061 Sami Arslan


1925 2062 Salih Gökalp


1926 2063 Muzaffer Alat


1927 2064 Dursun İnekçi


1928 2065 Ali Ayaz


1929 2066 Şinasi Demirbaş


1930 2067 Ramazan Kuzpınar


1931 2068 Rıza Zıngal


1932 2069 İbrahim Gürpınar


1933 2070 Aslan Özaslan


1934 2071 Ali Kemal Sarı


1935 2072 Hasan Dalda


1936 2073 Ali Şen


1937 2075 Mehmet Yazıcı


1938 2076 Kamil Altınok


1939 2077 Şevket Taşdelen


1940 2078 Nurullah Bahçe


1941 2079 Tahir Arslan


1942 2080 Mehmet Salih Kesmez


1943 2082 Burhan Gümüş


1944 2083 Turan Tuna


1945 2084 Nusret Derin


1946 2085 Salim Baycan


1947 2087 Erdoğan Öztürk

Kasım Esen; Rize Valiliği yapmıştır.


(1)Polis Kolejine Girişleri 1973 yılıdır.1978 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1975


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLAR:I978


Sıra Okul Adı Soyadı


1948 1866 Recep Öztürk(1)


1949 1904 Orhan Bulut(1)


1950 1988 Ali Galip Yiğitoğlu(2)


1951 2002 Mahmut Yahşi(2)


1952 2003 Seyfi Külaksız(2)


1953 2021 Yakup Erdem(2)


1954 2024 Hayrettin Şahin(2)


1955 2040 Musa Gökay(2)


1956 2074 Zafer Doğan Sözbir(2)


1957 2081 Ali Rıza Topçu(2)


1958 2088 Arif Bekiroğlu


1959 2089 Ramazan Birol Öztemel


1960 2090 Mehmet Özkan


1961 2091 Uğur Salim Karaman


1962 2092 Şerafet Sağlam


1963 2093 Zeki Küçük


1964 2095 İbrahim Demirci


1965 2096 Ahmet Türker


1966 2098 Alaaddin Cangöz


1967 2099 Mehmet Karaca


1968 2101 Şerafettin Çankaya


1969 2102 Halil Yılmaz


1970 2103 Tayfur Erdal Ceren


1971 2104 Ali Haydar Arslan


1972 2105 Ayhan Çankaya


1973 2106 Ayhan Acet


1974 2107 Mustafa Türe


1975 2108 Hasan Argaç


1976 2109 Haşim Deniz Karahan


1977 2110 Feridun Aksan


1978 2111 Sezai Kıdıkoğlu


1979 2112 Ahmet Erez


1980 2113 Hasan Kızılay


1981 2114 Mehmet Selvi


1982 2116 Mendan Özçelik


1983 2119 Mustafa Ata


1984 2120 Sırrı Oğuz


1985 2122 Remzi Koçöz


1986 2123 Ö.Tanju Özen


1987 2124 M.Nihat Oral


1988 2125 Ş.Rafet Mert


1989 2126 Sabih Özkurt


1990 2127 Sadettin Bora


1991 2128 Ömer Gurulkan


1992 2129 Ramazan Bilir


1993 2130 Ali Kelemci


1994 2131 Adnan Mutlu


1995 2132 Ahmet Uzunçakmak


1996 2133 Gündüz Memişoğlu


1997 2134 Seyfi Türkay


1998 2135 Mehmet Fatih Özcan


1999 2137 Yakup Arslan


2000 2139 Orhan Yaman


2001 2140 Murat Temizer


2002 2141 Hakan Pitrak


2003 2142 Nurettin Özbaş


2004 2143 Mustafa Çankal


2005 2145 Ahmet Vasfi Kara


2006 2146 Necip Berber


2007 2147 Şinasi Yılgın


2008 2148 Mehmet Rüştü Yetkinel


2009 2149 Murat Günay


2010 2151 Abdullah Özdemir


2011 2153 Engin Devren


2012 2154 Muharrem Deniz


2013 2156 Cafer Kabakuş


2014 2157 Ali Çetkir


2015 2162 Erdoğan Ayan


2016 2163 Ali Cengiz Akkoyunlu


2017 2164 Arif Öksüz


2018 2165 Salim Kaydırak


2019 2167 Zekai Okan Sarı


2020 2168 Orhan Askar


2021 2169 İrfan Canik


2022 2171 Sezai Boran


2023 2173 Hüseyin Şahar


2024 2174 Sabri Durmuşlar


2025 2175 İsmail Ayık


2026 2176 Ömer Ulvi Akcan


2027 2177 Hasan Kaynar


2028 2178 Feridun Taşçı


2029 2179 Ahmet Elbeyli


2030 2180 Ömer Faruk Akdağ


2031 2181 Celil Taşkın


2032 2182 Alaaddin Başsan


2033 2183 Enver Öztaş


2034 2184 Mehmet Satıcıoğlu


2035 2185 Bekir İnan


2036 2186 Ünal Kurt


2037 2188 Muammer Yıldız


2038 2189 Servet Göne


2039 2190 Mehmet Aydeniz


2040 2191 Mehmet Polat


2041 2192 Muhammet Arı


2042 2193 Yaşar Karalar


2043 2194 Ökkeş Tutanlı


2044 2195 Mümtaz Tümtaş


2045 2196 Mehmet Demirci


(1)Polis Kolejine Girişleri 1972 Yılıdır.


(2)Polis Kolejine Girişleri 1974 Yılıdır.
1979 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1976


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1979


Sıra Okul Adı Soyadı


2046 2086 Tacettin Kömür(1)


2047 2094 Sefa Poyraz(2)


2048 2097 Abdülhalik Tarhan(2)


2049 2100 Zafer Dinç(2)


2050 2117 Sezai Konuklar(2)


2051 2118 Lütfi Denizli(2)


2052 2136 Muammer Yılmaz(2)


2053 2138 Talih Öcal(2)


2054 2150 Hasbi Çiçek(2)


2055 2152 Sabri Kiriççi(2)


2056 2158 Mustafa Aydın(2)


2057 2159 Muhteşem Çavuşoğlu(2)


2058 2160 Mehmet Behçet Canbazoğlu(2)


2059 2170 Ahmet Eyidoğan(2)


2060 2172 İsmail Sökeler(2)


2061 2187 Levent Çalışkan(2)


2062 2197 Mithat Elbastı(2)


2063 2198 Cengiz Pınarbaşı(2)


2064 2200 Nihat Horozoğlu


2065 2201 Sahir Metin


2066 2202 Orgun Aksu


2067 2203 Ali Ceylan


2068 2204 Erdal Özlan


2069 2205 Ali Söylemez


2070 2206 Kemal Mercan


2071 2207 İlhami Öztürk


2072 2208 Osman Zoroğlu


2074 2210 Ümit Yaşar Adalar


2075 2211 Adnan Tamer


2076 2213 Ertuğrul Namal


2077 2215 İbrahim Rasim Gül


2078 2216 İsmail Atış


2079 2217 Ahmet Özban


2080 2219 Feridun Uysal


2081 2220 Ömer Yılmaz


2082 2221 Güner Ergüdar


2083 2222 Dursun Kerimoğlu


2084 2223 Rahmi Baştuğ


2085 2224 İsmail Yakup Acar


2086 2226 Uysal Altıntuğ


2087 2227 Coşkun Koçakçıgil


2088 2229 Toker Çelebi


2089 2231 Mehmet Şerif Başboğa


2090 2232 Mehmet Cem Doğruyan


2091 2233 Murat Kaplan


2092 2234 Kadri Kartal


2093 2236 Fikret Önal


2094 2237 Levent Yarımel


2095 2238 Şakir Caner


2096 2239 Mustafa Oruç


2097 2241 İdris Güzel


2098 2242 Adnan Taştan


2099 2243 Halit Bil


2100 2244 Şeyh Muhammed Kalkan


2101 2245 Hüseyin Ümit Yüksel


2102 2246 Erkan Fikret Yorulmaz


2103 2247 Selçuk Tanrıverdi


2104 2249 Naci Uğur


2105 2250 Mahmut Karaaslan


2106 2251 Gürbüz Bahadır


2107 2252 Ömer Yıldız


2108 2253 Ufuk Alacakoç


2109 2257 Ünsal Kaya


2110 2259 Mehmet Tomruk


2111 2260 Kasım Yıldırım


2112 2262 Ramazan Onur


2113 2263 Ali Gürkaynak


2114 2264 Ümit Seyitoğlu (Zor)


2115 2266 Metin Kalaycıoğlu


2116 2267 Hakan Balta


2117 2268 Abdülselim Yıldız


2118 2269 Mükremin Özdemir


2119 2270 Murat Bozkır


2120 2271 Alptekin Kızılırmak


2121 2272 M.Salih Torun


2122 2273 Nevzat Arabacı


2123 2274 Hasan Can


2124 2275 Ersan Dalman


2125 2276 Nurettin Şahin


2126 2277 Bünyamin Yeşilkaya


2127 2278 Altay Sarıyıldız


2128 2279 Hüseyin İslamoğlu


2129 2280 Metin Tanış


2130 2281 Ali Tatlı


2131 2283 Halil Çatıkkaş


2132 2284 Yaşar Karakurt


2133 2287 İsmail Özkan


2134 2289 M.Ali Aykoç


2135 2290 Abdullah Gündoğdu


2136 2292 Kemal Dönmez


2137 2293 Mustafa Cankurt


2138 2294 Alaaddin Akbaş


2139 2295 M.İhsan Kocadağ


2140 2297 Sümer Özkan

(1)Polis Kolejine Girişleri 1974 Yılıdır.


(2)Polis Kolejine Girişleri 1975 Yılıdır.1980 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1977


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1980


Sıra Okul Adı Soyadı


2141 2199 Mustafa Raşit Çavdar(1)


2142 2209 İrfan Denizman(1)


2143 2214 Zafer Kaya(1)


2144 2218 Ahmet Bayhan(1)


2145 2225 Davut Hoştaş(1)


2146 2228 İbrahim Özel(1)


2147 2230 Yıldırım Ertürk(1)


2148 2235 Yaşar Güngör Şahin(1)


2149 2240 Orhan Sayın(1)


2150 2248 brahim Taşlı(1)


2151 2255 İbrahim Ethem Açıkgöz(1)


2152 2256 Taner Çelik(1)


2153 2261 Ali Doğan(1)


2154 2282 Fahri Öztürk(1)


2155 2285 Erdal Durmaz(1)


2156 2286 Ali Çoban(1)


2157 2288 Mustafa Çakar(1)


2158 2291 İsmail Yücel(1)


2159 2296 Ayhan Mimaroğlu(1)


2160 2298 Ziya Aykut Baltacı


2161 2299 Mehmet Akarsu


2162 2300 Vedat Yavuz


2163 2301 Ayhan Çalıkuşu


2164 2302 Süleyman Ekici


2165 2303 İsmail Şanlı


2166 2304 Hüseyin Güngör Şahin


2167 2305 Cemal Hasan Özdeş


2168 2306 Şükrü Pekgil


2169 2307 Naci Erten


2170 2308 Necmettin Aydınkaya


2171 2309 Necmettin Emre


2172 2310 İbrahim Şenöz


2173 2311 Mahmut Tepebaşı


2174 2312 Suha Erkuzu


2175 2313 Bülent Arat Emre


2176 2314 Cengiz Zeybek


2177 2315 Tamer Ulusoy


2178 2316 Yalçın Saydam


2179 2317 Süleyman İlhan İçeröz


2180 2318 Metin Anarlar


2181 2319 Ali Gür


2182 2320 Sedat Gülsepet


2183 2321 Akın Kılavuz


2184 2322 Metin Orakoğlu


2185 2323 Enver Taner Sumra


2186 2324 Hakan Aydın Türkeli


2187 2325 Şaban Bayhan


2188 2326 Hüseyin Ayçiçek


2189 2327 Hasan Hüseyin Anmak


2190 2328 Ahmet Öztürk


2191 2329 Mustafa Aydın


2192 2330 Müjdat Özcan


2193 2331 Zafer Kalay


2194 2332 Sedat Boğazköy


2195 2333 Göksel Arslan


2196 2334 Cumhur Arabacı


2197 2335 Salim Tıpırdamay


2198 2336 Mehmet Zeki Esensoy


2199 2337 Kenan Al


2200 2338 Abdurrahman Yılmaz


2201 2339 Suat Bunbel


2202 2340 Olcayto Baybaz


2203 2341 Metin Özkan


2204 2342 Ali Atmaca


2205 2343 Hüseyin Çalar


2206 2344 Ahmet Durlu


2207 2345 Nail Çelik


2208 2347 Hüseyin Tunçoğlu


2209 2348 İsmail Dağyaran


2210 2349 Naci Kuru


2211 2350 Tayfun Atmaca


2212 2352 İdris Aydın


2213 2353 Abbas Sümer


2214 2354 İbrahim Bülent Tuncel


2215 2355 Cemal Levent


2216 2356 Tuncer Fatih Bayar


2217 2357 Mehmet Altıntaş


2218 2358 Faruk Ünsal


2219 2359 Muhsin Oker


2220 2360 İrfan Tomruk


2221 2361 Arif Hikmet Pınar


2222 2362 Mustafa Bağrıaçık


2223 2363 Mehmet Aslan Ünal


2224 2364 Ramazan Cengiz Derdiman


2225 2365 Şammaz Demirtaş


2226 2366 Nurettin Arıcı


2227 2367 İbrahim Azcan


2228 2368 Ali Kaçar


2229 2369 Kasım Köken


2230 2370 Mustafa Yaşar Çatal


2231 2371 Adnan Zorlukan Tosun


2232 2372 Murat Kurt


2233 2373 Celal Akbulut


2234 2374 Mehmet Artunay


2235 2375 Mustafa Varer


2236 2376 Erol Güreş


2237 2377 Ömer Yanık


2238 2378 Edip Kılavuz


2239 2379 Reha Kocabıyık


2240 2380 Mümtaz Ceylan


2241 2381 Ahmet Özdemir


2242 2382 Ahmet Turhan Temel


2243 2383 Ahmet Pala


2244 2384 Serdar Meriç


2245 2385 Mustafa Sivrikaya


2246 2386 Celal Demet


2247 2387 Hüseyin Karakuş


2248 2388 Ömer Aydın


2249 2389 Ramazan Konur


2250 2390 Necati Denizci


2251 2391 İsmail Sönmez


2252 2392 Mustafa Çetinçay


2253 2393 Veli Karahan


2254 2394 Uğur Şimşek


2255 2395 Sedat Çavuşoğlu


2256 2396 İbrahim Demirelişçi


2257 2397 Yüksel Kılınç

(1)Polis Kolejine Girişleri 1976 Yılıdır.


1981 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1978


POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1981


Sıra Okul Adı Soyadı


0000 0000 Kenan Cavcav


Ersin Erdal


İrfan Şahin


Mustafa Kemal Taner


Tanju Ünal


Adil Serdar Saçan


Bülent Akdeniz


Ufuk Tanju Güven


Osman Ulukuz


Mehmet Biçer


Cengizhan Soneren


Birol Kuru


Şevket Ton


Mehmet Akarsu


A.Taner Şencan


İdris Aydın


Mehmet Aslan


Tanju Uygural


Adnan Özkan


Celalettin Cengiz Gümüştür


Erdal Özçelik


Mehmet Ali Çankaya


Hüsnü Canik


Abbas Sümer


Ali Konur


Sinan Demir


Nurullah Nihat Kubuş


Hakan Serdar Saray


H.Fatih Dokur


Turgut Yastı


Tahsin Örük


M.Ekrem Özcan


Fatih Dilek


Mehmet İkizler


Tamer Demetgül


Ali Akgün


Akın Kızıloğlu


Ender Kaplan


Ali Kaçar


Yüksel Hızaslan


Adnan Zorlukan Tosun


Nedret Argun


Metsel Özbaykal


Hüseyin Uslu


Mehmet Baydoğan


Aziz Hikmet Aygün


Metin Seyfi Sazak


Turgut Aslan


Erhan Gülveren


Engin Ulusoy


Mehmet Ali Akkaplan


Cevat Cihan Küçük


Tahsin Tatar


Zafer Yücelkan


Erhan Güney


Tekin Kahraman


Sadettin Zımba


Tancan Yalçın


Şahin Yılmaz


İbrahim Şenöz


Ünal Uysal


Mutlu Çelik


Soner Çokkuykulu


Hasan Uğural


Salih Ziya Aydınay


Fikret Aydoğdu


İsmail Boşnak


Resul Erden


Koray Bakış


Mehmet Yüksel


H.Hüseyin Anmak


Hüseyin Çeven


Nejat Ağrak


A.Haydar Kuzucanlı


Cengiz Özdemir


Nevzat Önder


Mehmet Avcı


Sebahattin Artun


Aytekin Aşıcı


Cengiz Oktay Ateş


Serhat Kırdaş


Macit Çınar


Osman Timoçin


Süleyman Oğuz


Kenan Aydoğan


Mustafa Kormaz Karaşıhoğlu


Ali Bayraktar


Faik Aksu


Nail Aydın


Göksel Topaloğlu


Zekeriya Karadağ


Abdullah Gökhan Erdönmez


Yüksel Vardar


Sami Uslu


Ahmet Sonat


Salih Uzunçakmak


Servet Sarıkaya


Haşim Nihat Karadağ


Durmuş Eken


Musa Erdoğan


İlhan Akgüneş


Ahmet Sezgin


Ümit Akyol


Selçuk Çelik


Ersin Katan


Hasan Türk


Şaban Bayhan


Arif Özay


Mehmet Şahin


Özgür Daye


Adnan Kurt


Hamdi Başer


Hulusi Çelik


Hakan Sülekoğlu


Yunus Öztürk


Abdullah Bostan


Faruk Yılmaz


Mustafa Bağrıaçık


Ertan Kara


Şerif Kadıoğlu


Atilla Ustaoğlu


Adnan Günay


Mustafa Çil


Mehmet Tüzün


Bülent Yeşilçayır


Ahmet Günhan Akmeriç


Cengizhan Erkılıç


Cevdet Kamalı


Ahmet Uzun


Necmi Çakar


Hamdi Cenk Durukan


Celil Taşkın


Saim Öksüz


Erdal Onurlu


Cengiz Koçak


Süleyman Algül


Hulki Özdemir


Ayhan Tezcan


Hayati Çiftçi


Cemal Kuloğlu


F. Necdet Öztürk


A.Turan Temel


Kadir Ay


Hüseyin Çetinkaya


Hikmet Özdemir


Refik Baştürk


Mehmet Demirci


Mesut Baykara


İsmail Türkmenli


Ahmet Açıkbaş


Üzeyir Sözen


İrfan Çelikkanat


Yahya Bilgiç


Hakkı Söytürk
1982 MEZUNLARI
Polis kolejinde eğitim süresi 4 yıla çıkarıldığı için 1982 yılında mezun vermemiştir.

POLİS AKADEMİSİ MEZUNLARI1938 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1937


POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1938

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI


Başkomiserler


940 Halit Çalkı İstanbul-1898 EMd-Emekli-1951

252 Şerif Kutluer Edirne-1889 EA-Emekli-1941

414 Mustafa Münir Selamsızoğlu Tekirdağ-1891 BA-Emekli-1944

1261 Akil Yılmaz İstanbul-1900 EMd-Emekli-1952

333 Kemal Gönen İçel-1890 EA-Emekli-1945

833 Nurettin Tengöz İstanbul-1892 MÜF-Emekli-1951

213 Muzaffer Arıkan İstanbul-1900 EA-Emekli-1952

199 Fevzi Çelik Trabzon-1889 EA-Emekli-1944

821 Bahattin Vural Niğde-1897 EA-Emekli-1952

1140 Ahmet Tevfik Eren İstanbul-1891 EA-Emekli-1946

91 Aziz Tüzün İzmir-1890 EA-Emekli-1945

1464 Mehmet Hamdi Tongar İstanbul-1895 EA-Emekli-1951

411 Mümtaz Tunç Sivas-1892 EA-Emekli-1950

498 Faik Nart Demirci-1898 EA-Emekli-1955

906 Süleyman Nazmi Aksoy İstanbul-1887 EA-Vefat-1940

654 Sadık Kısmetli Denizli-1891 EA-Emekli-1946

594 İbrahim Ethem Çankaya İstanbul-1891 EA-Emekli-1946

581 Mehmet Ali Özkul Aydın-1895 EA-Emekli-1951

1606 Mehmet Saim Sönmez İstanbul-1893 EA-Vefat-1947

368 Mehmet Ali Sınmaz İstanbul-1896 MÜF-Emekli-1951

691 İbrahim Ethem Yalkut Uluborlu-1888 EA-Emekli-1943

358 Halit Çalkı Uluborlu-1900 EA-Emekli-1951

5387 İbrahim Bahri Ülgen İzmir-1890 MÜF-1944

768 Şevket Ergenli Edirne-1889

1939 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLARPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1938

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1939SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

768 Halil Mutlu İstanbul-1899 MÜF-Emekli-1951

384 İzzet Oğuş Diyarbakır-1890 EA-Emekli-1945

1352 Mehmet Cemal Köksal Vakfıkebir-1898 EA-Emekli-1949

1197 Hasan Basri Güç Trabzon-1896 EA-Emekli-1951

1073 Ahmet Hamdi Günay Burdur-1888 EA-Emekli-1943

1528 Şevket Çakın Edirne-1893 EA-Emekli

1203 Ömer Vardarlı İstanbul-1894 EA-Emekli-1952

531 Mevlüt Süreyya Erdoğuş Konya-1889 EA-Emekli-1944

419 Muvaffak Baturay Eskişehir-1888 EA-Emekli-1943

766 Salim Akdoğan Ordu-1893 EA-Emekli-1951

1769 İsmail Hakkı Aktaş Zonguldak-1893 EA-Emekli-1951

1679 Ahmet Kemalettin Artuç İstanbul-1899 EA-Emekli-1946

1360 Necati Alpman İstanbul-1897 EA-Emekli-1952

1772 Halil Ertay Eskişehir-1894 EA-Emekli-1951

1380 Emin Naci Kardeş Edirne-1895 MÜF-Emekli-1955

1052 Ali Kemal Yeşilaltay İstanbul-1890 MÜF-Emekli-1947

443 Abdullah Karagülle Edirne-1888 EA-Emekli-1943

1191 Halil Kamil Yeldan Adana-1888 EA-Emekli-1943

1344 Mithat Afşin İzmir-1902 MÜF-Emekli-1960

1331 Şahabettin Alkan Eğin-1892 EMd-Emekli-1951

1159 Faik Ergül İzmir-1894 EA-Emekli-1952

1753 Mehmet Emin Başara Konya-1898 EA-Emekli-1956

915 Sait Yalçın Bursa-1888 EA-Emekli-1943

878 Hamdi Önal Osmancık-1889

1940 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLARPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1939

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1940SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

839 Ragıp Bora Sivas-1898 EA-Emekli-1951

1336 Abdullah Orcan Sakız-1900 MÜF-Emekli-1960

1091 Salahattin Özgen Bilecik-1898 EA-Emekli-1945

1511 Halit Yener Rize-1892 EA-Emekli-1950

783 Şaban Nuri Açıkalın Çankırı-1896 EA-Emekli-1951

1362 Mehmet Öncül Bursa-1897 EA-Emekli-1955

1130 Mustafa Nail Serdengeçti İstanbul-1897 EA-Emekli-1943

1247 Mehmet Şevki Selen İstanbul-1898 EA-Emekli-1951

1384 Halil İbrahim Ataç İstanbul-1900 EA-Emekli-1955

1569 Ahmet Muzaffer Batur İstanbul-1896 EA-Emekli-1951

1420 Emin Sökmen İstanbul-1894 EA-Emekli-1950

850 Hasan Vasıf Kozar Konya-1893 EA-Emekli-1951

1226 Ahmet Hamdi Özdemir İstanbul-1898 EA-Emekli-1954

1366 Ahmet Burhanettin Özerk İstanbul-1896 EA-Emekli-1955

1671 Sinet Aktan Girit-1901

1757 Mahmut Atıf Vural Adana-1901 EA-Vefat-1944

Liseliler

915 Mehmet İhsan Özmen Ulukışla-1913 EMd- İstifa-1973

67 Mahmut Özsavaş Adana-1914 EA-Emekli-1966

84 Mehmet Adnan Kirman İstanbul-1908 EA-Emekli-1959

1941 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLARPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1940

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1941SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

198 Salih Çubukçu Trabzon-1892 EA-Emekli-1945

473 Abbas Hilmi Sözer Çankırı-1892 EA-Emekli-1950

1655 Ali Selman Üstüner(1) İstanbul-1898 EA-Vefat-1948

1535 Mehmet Sabri Gürdoğan Malatya-1894 EA-Vefat-1945

1739 Ömer Lütfü Burcu Kırşehir-1902 EA-Emekli-1959

1359 Hikmet Elgün Adana-1901 EA-Emekli-1951

1219 Mehmet Haşim Akçetin İstanbul-1892 EA-Vefat-1944

662 Ferit Bibina Hopa-1890 BA-Emekli-1943

1374 Sait Mehmet Besni Sivas-1898

Liseliler

1020 Muhsin Yalçınkaya Ayaş-1915 KY-1944

1139 Muharrem Hıfzı Yalgın Preveze-1911 EA-Emekli-1974

1448 Ali Süavi Ortaç Selanik-1916 EMd-Emekli-1971

1456 Doğan Nuri Şengezer Elazığ-1912 BA-Emekli-1970

24494 Kemal Tuncer Amasya-1905

20338 Nevzat Göçen Silistre-1910(1)Enstitüye girişi 1938'dir.1942 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLARPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1941

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1942SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

1367 İhsan Yiğit Kocaeli-1898 EA-Emekli-1956

1741 Mehmet Nuri Çırpıcı Malatya-1895 EA-Emekli-1953

1639 Naim Atalay İstanbul-1896 EA-Emekli-1951

1770 Ahmet Nuri Özkan Çanakkale-1902 EA-Emekli-1960

1497 İbrahim İhsan Çetinkaya Eskişehir-1900 EA-Emekli-1951

1700 Ali Bükülmez İstanbul-1899 EMd-Emekli-1959

1372 Mustafa Reşat Kırkalı Sandıklı-1899 EA-Emekli-1952

740 Fikri Demirkol Mardin-1895 EA-Vefat-1949

1385 Eşref Yalçıner İstanbul-1900 MÜF-Emekli-1960

2124 Ahmet Hamdi Erman Kırşehir-1898 EA-Emekli-1953

378 Mehmet Bahri Kızıldereli İstanbul-1894 EA-Emekli-1951

1343 M.Fikri Kurum Konya-1900 EA-Emekli-1955

567 Celal Sümer Bitlis-1893 BA-Emekli-1944

Liseliler

1286 Osman Zorba Antakya-1902 KOM-Malülen Emekli-1952

1086 Fehmi Göde Denizli-1914 EA-Emekli-1971

1943 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1941

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1943SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

2346 Salih Urgancıoğlu(1) Mudurnu-1920 EMd-Vefat-1976

2344 Halil İbrahim Ürkmez İstanbul-1922 EMd-Emekli-1982

2399 Zühtü Tetik İstanbul-1913 EA-Vefat-1968

2453 Fethi Selahattin Tugal İstanbul-1925 EMd-İstifa-1960

2350 Ali Rıza Bilgütay Mersin-1920 EMd-Emekli-1974

2348 Saim Özkalp İstanbul-1919 EMd-Emekli-1971

2351 Hamit Nevzat Yıldırım(2) İstanbul-1922 MÜF-Malulen Emekli-1965

2456 İbrahim Talip Albayrak Çanakkale-1922 EMd-Emekli-1972

2443 Mehmet Tahsin Aksu(3) İstanbul-1921 PM-Müstafi-1944

2451 Mustafa Sabri Özönkol İstanbul-1919 KOM-Vefat-1952

2438 Mehmet Bedi Yüken İstanbul-1919 EMd-Emekli-1974

2347 Hamza Esin(4) Çankırı-1920 EMd-Emekli-1980

2449 Ali Namık Erdöl İzmir-1921 EMd-Emekli-1978

2444 Bekir Sıtkı Kutluay Sivrihisar-1922 EMd-Emekli-1981

2446 Mehmet Aksoy Avanos-1920 EMd-Resen Emekli-1975

2441 Mehmet Ali Akyüzlü İstanbul-1921 EMd-Emekli-1980

2442 Mustafa Adnan Arman İstanbul-1921 EMd-Emekli-1975

2452 Mehmet Naci Tulun Çanakkale-1918 EMd-Emekli-1978

2454 Mehmet Necdet Kahraman İstanbul-1924 GMY-Emekli-1983

2440 Hasan Denizkurdu İstanbul-1923 KY-İhraç-1956

2455 Ziya Tüzün Nevşehir-1921 EMd-Emekli-1974

2445 Arif Yaşar Tuğ İstanbul-1923 EMd-Vefat-1975

2450 İbrahim Karataş Sivas-1922 EMd-Emekli-1978

2952 M.Muzaffer Sırmalı Gaziantep-1923 EMd-Emekli-1983

2448 Ali Hikmet Özsoy Adapazarı-1922 EMd-Vefat-1979

Başkomiserler

706 Hasan Fehmi Karabekir Kocaeli-1899 EA-Emekli-1951

393 Turgut Kemal Gökmen Adana-1897 EA-Emekli-1951

1484 İsmail Hakkı Alpman İstanbul-1898 EA-Emekli-1951

1339 Yahya Vehbi Kural Bayburt-1897 EA-Emekli-1950

1236 Osman Nuri Akyüz İstanbul-1898 EA-Emekli-1952

1514 Hidayet Dinç Kırklareli-1899 EA-Emekli-1953

1127 Edip Giray İstanbul-1899 EA-Emekli-1951

984 Mustafa Hulusi Akın İstanbul-1893 EA-Emekli-1951

1777 Salim Altunay Seydişehir-1901 EA-Emekli-1956

1453 Abdullatif Karaduman Erzincan-1900 EA-Emekli-1958

1368 Ömer Ali Erman Elbistan-1897 EA-Malulen Emekli-1952

824 Hayrettin Çandarlı İstanbul-1899 EA-Emekli-1950

1408 İbrahim Hilmi Orhon İstanbul-1896 EA-Emekli-1951

2142 Hüseyin Özcan Biga-1911(1)1970 mezunu Zeki Urgancıoğlu'nun babasıdır. Ayrıca ilahiyat fakültesini bitirmiştir.

(2)1967-1971 arası öğretmen emniyet müdürü olarak görev yapmıştır.

(3)Hukuk fakültesine gitmek istediği için ayrılmıştır.

(4)Merkez valisi olmuştur.1944 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1942

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1944SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

3055 Mehmet Hayri Ceylan Tekirdağ-1919 EMd-Emekli-1971

2793 Nuri Demirel(1) Avanos-1922 ÖPM-Nakil-1944

3063 Zülfikar Trabzon-1921 EMd-Emekli-1981

2785 İsmail Hakkı Altuncu Bandırma-1922 EMd-Emekli-1971

3067 Nihat Türközü Kırşehir-1925 MÜF-Emekli-1977

2728 Kadri Akıncı İstanbul-1917 EA-Emekli-1974

2776 Ahmet Eren(2) Burdur-1923 GMY-Emekli-1980

2772 Necdet Değerli İstanbul-1919 EMd-Vefat-1976

2784 Nihat Özmen Van-1923 KY-Vefat-1954

2777 Ali Rıfkı Barlas Konya-1923 KOM-İstifa-1955

2859 Mehmet Cemal Otkucu(3) İstanbul-1922 ÖPM-Nakil

2775 Mehmet Kamil Şeşen Hopa-1923 MÜF-Emekli-1970

2781 İsmet Kemal Soylugil Gaziantep-1923 EA-Emekli-1974

2794 Hüseyin Server Ersolmaz(4) İstanbul-1922 KOM-Nakil-1955

2778 İsmet Atalay İzmir-1924 EMd-Emekli-1982

3056 Galip Tuzcuoğlu Rize-1921 EA-Emekli-1977

3059 Mehmet Celalettin Çakar Elazığ-1921 KY-Nakil-1952

3060 Ali Nart Balıkesir-1922 ÖPM-Ayrıldı-Sıhhi-1944

3053 Vahdet Erdal(5) Gaziantep-1921 EMd-Emekli-1979

3064 Hasan Tahsin Erdem(6) İstanbul-1921 ÖPM-Müstafi-1953

3068 Ömer Sönmez Çankırı-1921 EMd-Emekli-1971

3052 Adil Ülgenay İstanbul-1920 KOM-İstifa-1953

3054 Ahmet Faik Kaya Sürmene-1922 MÜF-Vefat-1979

3070 Mehmet Şeref Erdem İstanbul-1921 EMd- Emekli-1981

3074 Salih Cevat Doğu İstanbul-1923 EMd- Emekli-1972

2771 Ali Şanver İstanbul-1922 EA-Emekli-1972

2788 Latif Olgun ÖPM

Liseliler

2934 Mahmut Şevket Erkan İstanbul-1916 EA-Emekli-1971

3062 Mahmut Otuç İzmir-1922 KOM-İstifa-1959

2945 Osman Nuri Turgay İstanbul-1919 EA-Emekli-1971

Başkomiserler

1744 Hızır Avni Yetkin(7) Elazığ-1901 EA-Ayrıldı-1951

1756 Selim Kaltakkıran Edirne-1900 EA-Vefat-1949

1505 Mahmut Hamdi Onur Mardin-1895 EA-Emekli-1952

603 Hüseyin Dağlı Yalova-1895 EA-Emekli-1951

829 Ekrem Özoktay Kars-1895 EA-Emekli-1952

1809 Mustafa Geçer Görele-1898 EA-Emekli-1953

463 M. Sedat Akçaoğlu İstanbul-1899 EA-Emekli-1956

1350 Mehmet Şevki Tuna Elazığ-1897 EA-Emekli-1950

1494 Mahmut Mahir Meral İstanbul-1899 EA-Emekli-1955

1754 Durmuş Ali Onarslan Adana-1896 EA-Emekli-1954

1483 Salih Sabri Özdemircan Edirne-1897 EA-Emekli-1951

1946 Şevket Er Tokat-1902 EA-Emekli-1953

1725 Hikmet Taylan İstanbul-1900 EA-Emekli-1955

1812 İzzet Arıkan İstanbul-1896 EA-Emekli-1951

1373 Semender Aytekin Bayazit-1900 EA-Emekli-1953

1826 Ahmet Fevzi Tanyu İstanbul-1899 EA-Emekli-1953

1600 Şerafettin Örünay

(1)Enstitü son sınıfta hastalandığı için ayrılmıştır. Sonra hukuk fakültesini bitirmiş ve senatör olmuştur.

(2)Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

(3)Enstitü bitmeden İstanbul Adliyesine nakil olmuş ve başkatip olarak emekli olmuştur.

(4)Demir Çelik müessesesine nakil olmuştur.

(5)Kolejli ilk vekil il emniyet müdürüdür. Daha sonra 12 ilde il emniyet müdürlüğü yapmıştır.

(6)Muamelat memuru olarak göreve devam etmiştir.

(7)Ankara belediye zabıta müdür yardımcılığı görevine devam etmiştir.Vahdet Erdal: Kolejin ilk devresindendir. Babası hakimdir. Mezuniyet sonrası Ankara emniyet müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalıştı. 1957 yılında emniyet amirliğine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Kütahya il emniyet müdürlüğüne vekaleten atandı. Polis enstitüsü mezunu ilk emniyet müdür vekili oldu. Sonra sırasıyla Uşak, Rize, Çanakkale, Kahramanmaraş, Bursa, Eskişehir, Giresun, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli illerinde emniyet müdürlüğü yaptı. Çanakkale emniyet müdürlüğü sonrasında bir süre Ankara Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 27 Mayıs ihtilâlininde Kütahya emniyet müdürü idi. Beş gün gözetim altında tutuldu. 12 Mart muhtırasını Eskişehir’de yaşadı. 12 Eylül askeri ihtilalini yaşamadan 1979 yılında emekli oldu. 37 yıllık çalışma hayatının 21 yılında, 12 ilin emniyet müdürlüğünü yaptı.

1945 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1943

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1945SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

3069 Turhan Berik İstanbul-1920 EMd-Emekli-1976

3680 Mehmet Arslan Türüsel Seyhan-1924 EMd- Emekli-1975

3681 Kadri Başokur Samsun-1924 EMd-Emekli-1984

3682 Mesut Beşgül İzmir-1924 MÜF-Emekli-1984

3683 Hüseyin Çağlar Denizli-1925 MÜF-Emekli-1966

3684 Celal Bekcan Ankara-1922 EMd-Emekli-1978

3685 Mustafa Emin Oskay Isparta-1924 EA-Emekli-1971

3686 İsmail Naci İzci Adapazarı-1924 MÜF-Emekli-1971

3687 Mehmet Gökalp Van-1923 EA-Müstafi-1961

3688 Ahmet Turan Öngör İstanbul-1924 EA-Emekli-1972

3690 Osman Atmaca Ankara-1923 EMd-Emekli-1971

3694 Hasan Erçetin İstanbul-1924 EA-Emekli-1969

3697 Süleyman Öksüzoğlu Rize-1921 EMd-Emekli-1977

3696 İsmet Karakaya Kemaliye-1924 KY-İhraç-1947

3689 Mehmet Şat Çankırı-1921 MÜF-Emekli-1981

3691 Kemal Serhadlı(1) İstanbul-1924 EMd-Emekli-1977

3692 Selahattin Kural Seydişehir-1921 EMd-Emekli-1981

3695 Salih Ziya Gürkan Isparta-1924 ÖPM-Vefat-1945

3907 Vasıf Erüstün İstanbul-1922 EMd-Emekli-1978

3902 Şemsettin Sayıner Çanakkale-1923 EMd-Emekli-1983

3901 Necdet Pamir Zonguldak-1925 KY-Şehit-1952

3904 Hayrettin Ergünay Kahramanmaraş EMd-Emekli-1977

3900 Yaşar Akman İstanbul-1921 EA-Emekli-1974

3905 Abdüsselam Ersoysal Adana-1923 EMd-Emekli-1981

3906 Turhan Erman İstanbul-1924 EMd-Emekli-1984

3903 İsmail Hakkı Akman Niğde-1924 EMd-Emekli-1978

3679 Mehmet Gökkaya Eskişehir-1922 EMd- Emekli-1976

3065 M. Zahit İdil İstanbul-1922 EMd- Emekli-1976

3061 Hasan Basri Ernur(2) Balıkesir-1922 Muamelat Mem-Nakil-1954

Liseliler

2399 Zühtü Tetik İstanbul-1913 EA-Vefat-1968

733 Mümin Tolay Niğde-1912 EA-Emekli-1965

1485 İbrahim Ökten İstanbul-1898 EA-Emekli-1951

1943 Ahmet Hamdi Canoğlu Biga-1902 EA-Emekli-1955

3138 Adnan Yamak

Başkomiserler

1882 Bekir Sıtkı Çevik Kayseri-1903 EA-Vefat-1959

1707 Salahattin Güner İstanbul-1899 EA-Vefat-1951

1821 Osman Agah Giray Çarşamba-1900 EA-Emekli-1947

1974 Yakup Cilasun Kahramanmaraş-1902 EA-Emekli-1953

1759 Abdurreşit Orcan Sakız-1902 EA-Emekli-1950

1916 Nusret Özdemir Orhangazi-1902 EA-Emekli-1961

1491 Zeki Şahin Samsun-1905 EA-Emekli-1960

2022 Ali Seyfi Sur İstanbul-1899 EA-Vefat-1950

1338 Mehmet İhsan Savgat İstanbul-1899 EA-Emekli-1950

1800 Rifat Özdemir Malkara-1901 EA-Emekli-1953

1895 Yılmaz Nuri Toruşoğlu Çankırı-1902 EA-Emekli-1960

1737 Harun Baysoy Sinop-1899 EA-Emekli-1957

1880 Mustafa Remzi Yaylalıel Erzurum-1899 MÜF-Emekli-1957

1940 Sadrettin Altuntuğ İstanbul-1901 EA-Emekli-1954

1913 Cevdet Giray Eskişehir 1899 EA-İhraç-1952

3057 Cemalettin Baykan İstanbul-1921 EA-Emekli-1971

Celal ErkanKemal (Karabaşoğlu) Serhadlı: 1970 mezunu Vali Cemil Serhadlı'nın babasıdır.

Hasan Basri Ernur: Muamelat memuru iken 1954 yılında Balıkesir Maden Müdürlüğüne nakil yaptırmıştır.

İsmail Hakkı Akman: Bir üst devreden akrabası Ziya Tüzün’ün üniformalı haline özenerek polis koleji sınavlarına girdi. Ankara, Nazilli, İzmir, Alaşehir’de çeşitli rütbelerde çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve CENTO’da hizmetlerde bulundu. 1966 yılında il emniyet müdürü olarak Muğla’ya atandı. 2009 yılında yapılan bir söyleşide (Çağın Polisi Dergisi) Muğla emniyet müdürlüğünde araç olarak sadece bir jeep ve iki volkswagen otonun olduğunu belirtti (http://www.caginpolisi.com.tr/95/27-28.htm). 1973 yılında polis başmüfettişi olarak İzmir’e tayin edildi. “Müfettişliğin okulu yoktur. Meslekte iken bilgi birikimi yaptıysanız ne âlâ, yoksa bocalarsınız” sözü ona aittir. Emekli olunca çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim tutkusuna yöneldi. Birçok defalar karma resim sergilerine katıldı. 1991 yılında Denizli’ye göç etti. Memleketi Nevşehir’de, dönemin emniyet müdürü Ömer Gurulkan’ın önderliğinde açılan müzeye onun adı verildi. Görüntüler, internette (http://www.nevsehir.pol.tr/muze.html) yayınlandı.1946 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1944

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1946SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

4657 Haydar Nejat Baturay İstanbul-1927 KY-İstifa-1956

4655 Sırrı Çokcoş İstanbul-1924 EMd-Emekli-1973

4649 Feridun Okay Kocaeli-1924 EMd-Emekli-1977

4642 Âdem Şakar İzmit-1922 EMd-Emekli-1982

4635 A. Turan Can İstanbul-1922 EA-Nakil-1961

4654 Mahmut Dikler İstanbul-1924 EMd-Şehit-1981

4659 Abdulkadir Ersoysal Adana-1925 EMd-Emekli-1985

4648 İbrahim Savaş Kocaeli-1924 EMd-Emekli-1981

4653 Kamuran Saltık Tekirdağ-1924 EA-Emekli-1971

4644 Adil Yazıcıoğlu İstanbul-1926 EMd-Emekli-1976

4633 Murat Mutlu İstanbul-1922 KY-Nakil-1948

5051 Ragıp Bora Samsun-1923 EMd-Emekli-1983

4641 İsmail Çetin Kırklareli-1924 EMd-Emekli-1984

4650 Talat Sonel(1) Nevşehir-1922 GMY-Emekli-1982

4639 Ramazan Kaçıkoç Isparta-1926 EMd-Emekli-1971

4647 M. Emin Kurtoğlu Isparta-1925 EMd-Emekli-1976

4652 Nevzat Ergüven İzmir-1923 EMd-Emekli-1977

4645 Fehmi Kurtoğlu Nevşehir-1925 EMd-Emekli-1976

5045 Mustafa Fevzi Çakmakçıoğlu(2) Ankara-1924 ÖPM-TMO-Nakil

5046 Süleyman Şenlik Isparta-1924 KY-Nakil-1954

5049 Naim Yarar İstanbul-1924 BA-Ayrılma-1958

5050 Celal Kıralioğlu Rize-1925 EMd-Emekli-1978

5052 Salih Bora Safranbolu-1925 EMd-Emekli-1978

4638 Kemal Arkan Acıpayam-1927 EMd-Emekli-1971

4643 Osman Sulhi Aksu İstanbul-1923 EMd-Emekli-1983

2457 Rıfkı Bender(3) Bandırma-1922 KY-Müstafi-1943

Liseliler

4384 Hamdi Bölükbaşı Kocaeli-1915 EMd-Emekli-1975

4071 Rıdvan Saim İker İstanbul-1919 BA-İstifa-1959

3098 Necmi Tonyukuk İstanbul-1914 EMd-Vefat-1969

Başkomiserler

1502 Şerafettin Doğan İstanbul-1901 EA-Emekli-1951

1883 Mehmet Remzi Tengiz Edirne-1899 EA-Emekli-1953

1239 Ömer Fazıl Erdal İstanbul-1900 EA-Emekli-1951

1922 Ali Rıza İnal Antalya-1902 EA-Emekli-1960

1983 Carullah Arslan Bolvadin-1899 EA-Emekli-1955

2001 Recep Sıtkı Akalın İstanbul-1903 EA-Emekli-1952

1762 Mehmet Feyzullah Kızılbağlı Salihli-1900 EA-Emekli-1957

1986 Mehmet Hulusi Ölmez Geyve-1903 EA-Emekli-1959

1881 Ali Sami Tezbaşaran İstanbul-1899 EA-Emekli-1953

1885 Şakir Karabay Gaziantep-1904 EA-Emekli-1956

1912 Recep Dayıoğlu Kastamonu-1901 EA-Emekli-1956

Ali Ragıp Gencer Kayseri-1903

1984 Abdulkadir Göyenç İstanbul-1902 EA-Emekli-1960

1905 Nusret Yazıcı Hopa-1901 EA-Emekli-1957

1736 Münir Gülener İstanbul-1902 EA-Emekli-1947

1904 Hasan Fehmi Esin Tekirdağ-1901 EA-Emekli-1959

2257 Abdullah Hilmi Peker Kilis-1903 EA-Emekli-1958

1899 Hüseyin Avni Bilem Burdur-1899 EA-Emekli-1955

1908 Emrullah Yılmaz Arhavi-1900 EA-Emekli-1955

1884 Ahmet Korkmaz Kahramanmaraş-1903 EA-Emekli-1955

1979 İffet Mete İstanbul-1903 EA-Emekli-1951

1516 Ali Haydar Erez Aydın-1899 EA-Emekli-1953

1764 Mehmet Sadık Karataş Mardin-1899 EA-Emekli-1951

4907 Vedat Yakullu İstanbul-1915(1)Emniyet Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır.

(2)Enstitüyü bitiremeyince Ankara emniyet müdürlüğü kadrosuna gönderilmiş. Daha sonra TMO'ya nakil olmuştur. (3)1945 tarihinde yeniden göreve dönmüştür.


1947 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1945

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1947SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

2439 Mahmut Şahabettin Yarar İstanbul-1921 KY-İstifa-1954

5487 Abidin Sibi İzmit-1926 EA-Vefat-1963

5489 Hidayet Tevfik Alhan Isparta-1924 EMd-Emekli-1984

5494 Haluk Şenbaş(1) İstanbul-1926 KY-İstifa-1953

5490 Alaattin Tuna İzmit-1926 EMd-Emekli-1981

5486 Hikmet İnan Ankara-1925 EA-Vefat-1969

5488 Tahsin Gök Nevşehir-1926 EA-Emekli-1973

5492 Yaşar Burhan Denizli-1926 EMd-Emekli-1978

5615 Cemal İpek(2) Mecitözü-1925 KY-İstifa-1953

5623 Mehmet Yalçın Uluborlu-1925 EMd-Emekli-1978

5622 Mustafa Tantan Antalya-1926 EA-Emekli-1974

5608 Ahmet Cemal Coşkun Ordu-1925 EMd-Emekli-1979

5609 Ahmet Hamdi Kezler İzmir-1925 KY-Nakil-1954

5611 Naci Tunç Sivas-1924 EMd-Emekli-1979

5614 Kemalettin Şimşek Kocaeli-1924 EMd-Vefat-1979

5485 Ahmet Erol Beypazarı-1926 EMd-Emekli-1978

5495 Sedat Alkan Erzurum-1927 EMd-Emekli-1982

5496 Şerafettin Avar İzmir-1926 EMd-Emekli-1976

5612 Edip Çakan Bafra-1926 EMd- Emekli-1985

5500 Mustafa Aksoy Sarıkamış-1924 EMd-Emekli-1976

5501 Burhanettin Sarpel(3) Edirne-1926 KY-Nakil

5493 Yusuf Kemal Aclan Edirne-1925 EMd-Emekli-1972

5498 Şükrü Nalcıoğlu Tekirdağ-1924 EMd-Emekli-1976

5497 Ahmet Nazım Gürtekin

Liseliler

2653 Murat Hasıl Ergen Gelibolu-1912 EA-Emekli-1965

5588 Süleyman Ergörün Malatya-1916 EA-Emekli-1974

21043 E. Ragıp Akar

5587 Cevat Kutsal İstanbul-1919 BA-İstifa-1959

5620 İsmail Demirbaş İstanbul-1921 EMd-Emekli-1981

5582 Ahmet Faruki Bahşi İstanbul-1917 EMd-Emekli-1977

5425 M. Asım Türker Kayseri-1917 EA-Emekli-1972

5399 Şerafettin Kılıçtakan Ünye-1921 EA-Emekli-1970

5580 Halil Özbek İstanbul-1921 EA-Emekli-1971

5055 Ahmet Sabri Akı Marmaris-1919 EA-Emekli-1972

5544 A Necati Akdeniz İzmir-1923 EMd-Emekli-1973

5361 M. Bülent Egemen Çulhan İstanbul-1921 EMd-Vefat-1973

5366 Faruk Yurtgezer İstanbul-1917 EA-Emekli-1971

3634 İsmail Hakkı Başoğlu İstanbul-1916 EA-İntihar-1964

5502 Fahrettin Kıral Trabzon-1925 KY-Müstafi-1955

3133 Adnan Sanerk İstanbul-1912 EMd-Emekli-1972

5367 Rıza Göktürk İstanbul-1916 EMd-Emekli-1976

3644 M. Fikret Erman İstanbul-1920 MÜF-Emekli-1978

5562 Turhan Uyanık İstanbul-1920 KY-İhraç-1950

5479 Melih Tekirdağ Marmaris-1920 EA-Emekli-1972

Selahattin Bancuoğlu

Başkomiserler

2266 Sabri Arıdöl İstanbul-1901 EA-Emekli-1953

1907 Haydar Hilmi Seven Siirt-1900 BA-Emekli-1953

2130 İsmail Sezer Lüleburgaz-1903 EA-Emekli-1961

2233 Ahmet Hamit Duman Kastamonu-1903 EA-Emekli-1964

2224 Mustafa Kayaalp Kahramanmaraş-1905 EA-Emekli-1960

2229 İsmail Özgür Aydın- 1904

2136 Yusuf Ziya Akay İstanbul-1903 MÜF-Emekli-1963

2983 Fevzi Tuncay Süleymaniye-1900

2984 Muzaffer Atilla İstanbul-1902

1358 Rifat Erdem Taşköprü-1900 EA-Emekli-1956

2166 Mehmet Sait Kayra İstanbul-1900 EA-Emekli-1958

2201 Mustafa Özçetin Kırklareli-1900 EA-Emekli-1955

2261 Şükrü Soysal Edirne-1902 EA-Emekli-1960

2260 Muharrem Özçelik Erzurum-1902 EA-Vefat-1954

2254 Hasan Oğuzcan Sivas- 1901

2180 Mustafa Fahri Akın Bozkır-1901 EA-Emekli-1958

2275 Mehmet Bahattin Arslan İstanbul-1904 EA-Emekli-1960

2209 İsmail Safa Sevinç İzmir-1903 BA-Emekli-1953

2202 İsmail Necati Eğinç İstanbul-1903 EA-Emekli-1960

277 Hüsnü Orbay İstanbul-1903 EA-Emekli-1960

2270 Ahmet Hulusi İzgi Niğde-1902 EA-Emekli-1960

2128 Süleyman Gin İstanbul-1903 EA-Emekli-1956

2154 Mehmet Necati Sertel(4) İstanbul-1900 BA-Emekli-1953

1890 Abdurrahman Hilmi Sezgin Nevşehir-1900 EA-Emekli-1953

2241 Mehmet Lütfi Kayra Edirne-1900 EA-Emekli-1953

1525 Şerif Akalın İslahiye-1901 BA-Vefat-1948

2137 Arif Tunca Malatya-1902 EA-Emekli-1960

2159 Ziya Dizdaroğlu(5) Çankırı- 1900 EA-Emekli

2208 Raşit Bedrettin Ünaldı Alaşehir-1903 EA-Emekli-1960

1989 Seyfettin Ersun Edirne-1901 EA-Emekli-1959

2167 Sadık Arca Çankırı-1901 EA-Emekli-1955

2193 Ali Kemal Dizdaroğlu Erzurum-1903 EA-Emekli-1960

2258 Musa Kazım Turan Sürmene-1901 BA-Emekli-1953

2164 Ali Koç Niğde-1902 EA-Emekli-1960

2173 Muhittin Saçbağlı Çerkeş-1902 EA-Emekli-1955

2217 Vahit Günalp Bursa-1900 EA-Emekli-1955

1980 Mirza Baytüre Ardahan-1901 EA-Emekli-1953

2231 Ali Avni Bozkurt Elazığ-1896 EA-Emekli-1954

2993 Emrullah Göymen İstanbul- 1904(1)Denizcilik Bankasına nakil olmuştur.

(2)Daha sonra emniyet müfettişliği görevinde bulunmuştur.

(3)Fotoğraf kursu için Almanya'ya gitmiş, döndüğünde Başbakanlık emrine nakil olmuştur.

(4)Sıhhi nedenle Enstitüden ayrılmış, daha sonra yeniden mesleğe dönerek emekli olmuştur.

(5)Ağrı Emniyet Amiri iken emekliye ayrılmış ve sonra yaşamını yitirmiştir.1948 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1946

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1948SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

6262 M. Kemalettin Koç İstanbul-1920 EA-Emekli-1978

6306 Naim Erden Bitlis-1924 EMd-Emekli-1982

6312 S. Nazif Abanoz(1) İzmit-1926 EA-Nakil-1965

6304 Fikret Tim(2) Kırklareli-1925 EMd-Nakil-1974

6209 Kamuran Korkmaz Diyarbakır-1926 EMd-Emekli-1982

6216 M. Nedim Sinan Eğirdir-1928 EMd-Emekli-1978

5751 Osman Kartaz Isparta-1924 EMd-Vefat-1980

6204 Şerafettin Yılmaz(3) Van-1927 KOM-Ayrıldı-1959

5508 Selahattin Öner Van-1925 EA-Emekli-1972

2787 Abdulkadir Hayati Pakfiliz İstanbul-1924 EMd-Vefat-1972

6311 Abdullah Pektaş İstanbul-1925 EMd- Vefat-1981

6309 İbrahim Aydıncı Edirne-1926 EMd-Emekli-1973

6317 Vahit Akdağ Ankara-1927 KOM-Müstafi-1959

6215 İlhami Tipi İstanbul-1926 EMd-Emekli-1981

6308 Osman Nuri Sayın(4) Ankara-1924 KOM-Nakil-1959

6214 Halit Elver İnegöl-1927 EMd-Emekli-1972

6213 Ahmet Özel Ankara-1926 EMd-Emekli-1981

6300 Muvaffak Çetiner Van-1925 EMd-Emekli-1978

6206 Mehmet Münir Daldal(5) İzmir-1927 EMd-Ayrıldı-1969

6217 Gıyasettin Gürkaya İstanbul-1926 EMd-Emekli-1977

6205 İbrahim Sargın Zile-1927 EA-Emekli-1969

6305 Şahabettin Acaröz İstanbul-1928 EMd-Emekli-1987

6200 Mehmet Karaaslan(6) Çankırı-1927 EMd-Emekli-1978

6211 Nihat Öz(7) Çorum-1927 KOM-Ayrıldı-1960

4637 Musa Sermet Senan Balıkesir-1924 KY-İstifa-1954

6199 Nejat Şeninci İzmir-1927 BA-İstifa-1960

6310 Y.Adnan Kınay İstanbul-1927 EMd-Emekli-1981

6314 Bedii Tank Mudanya-1927 EMd-Vefat-1969

6207 Muhsin Cellek Denizli-1925 EMd-Emekli-1979

6307 Mehmet Oğuz Kayseri-1927 EMd-Emekli-1982

6201 Metin Sanıbelli İstanbul-1926 EMd-Emekli-1982

6202 Ahmet Çevik Kocaeli-1927 KOM-Vefat-1957

6208 Ahmet Söylemez Bursa-1926 EMd-Emekli-1981

6315 Turan Alp Tarım Samsun-1927 EMd-Emekli-1976

6212 Ziya Meco Ohri-1926 KY-Ayrıldı-1950

6313 M. Ali Özen Kırşehir-1925 EMd-Emekli-1985

6203 Muzaffer Barlas Konya-1927 EMd-Emekli-1976

6316 Cafer Vardar İstanbul-1925 EMd-Emekli-1978

Liseliler

6335 M. Kemalettin Soyseçkin Giresun-1919 KOM-Müstafi-1959

6333 A. Celal Kartal İstanbul-1921 EA-Emekli-1977

6260 Hüseyin Erbek Kırşehir-1918 EMd-Emekli-1977

6146 Yusuf Dörter Kocaeli-1920 EMd-Emekli-1976

6319 Bekir Kılıçtepe Menemen-1920 EMd-Vefat-1966

6184 Nusret Adil Şoray İstanbul-1919 EMd-Emekli-1976

82 Hüseyin Hüsnü Peker Sinop- 1908 KOM-Vefat-1954

6175 Süleyman Sami Alhan Isparta-1921 EMd-Emekli-1980

5739 Osman Nuri Serdaroğlu Konya-1920 EMd-Emekli-1974

5788 Hüseyin Çerçi(8) Çankırı-1919 KY-İhraç-1957

6461 Mustafa Bodur(9) İzmir- 1920 KY-Nakil-1954

6195 Süleyman Sani Ormancı Bilecik-1920 KY-İhraç-1957

6263 M. Esat Erözbek Balıkesir-1919 EMd-Emekli-1977

6261 Mehmet Hulusi Bilgütay İzmir-1920 EMd-Emekli-1977

3996 M. Ferruh Sayver İstanbul-1918 EMd-Emekli-1975

5798 Ömer Faruk Demiralp İstanbul-1915 EA-Emekli-1971

6183 Halit Kölelioğlu İstanbul-1921 EA-Vefat-1975

6328 Nuri Özkutay(10) İzmit-1922 KY-Ayrıldı-1954

5685 Sadettin Savaş Mardin-1919 EMd-Emekli-1978

6334 Cemalettin Esin Mardin-1922 EMd-Emekli-1982

6176 Ahmet Sındıran Bursa-1921 KY-İhraç-1952

5902 Sait Halil Özçelebi(11) İstanbul-1918 KY-Nakil-1954

5079 İzzettin Barlas İskenderun-1919 KY-İhraç-1952

6232 Mehmet Selim Ayşıl İstanbul-1922 EMd-Emekli-1981

5713 Hasan Bahri Devranalp(12) İstanbul-1920 KY-İstifa-1958

6039 Ali Haydar Savlı Şam-1919 KY-İhraç-1954

6320 Hüseyin Üstünel İstanbul-1916 EA-Emekli-1973

5186 Ethem Doğan İstanbul- 1922

Başkomiserler

1231 Mehmet Ali Özcan İstanbul-1898 EA-Emekli-1951

1771 Hamdi Canbay Çanakkale-1902 EA-Emekli-1956

2184 Hasan Edip Tengüz İstanbul- 1902 EA-Emekli-1958

1915 Cevdet Soysal Kemah-1905 EA-Emekli-1963

2433 Mustafa Sabri Adıgüzel Kemaliye-1902 EA-Emekli-1960

2256 İhsan Demirel Elazığ-1902 EA-Emekli-1957

2309 Ahmet Hamdi Arıcan Bursa-1906 MÜF-Emekli-1961

2388 Mehmet Raif Ünlüakın Hereke-1902-1989 EA-Emekli-1956

2204 Galip Aylav İstanbul-1902 EA-Emekli-1955

2332 Ali Altay İzmir-1905 EA-Emekli-1963

1901 Mehmet İpek Trabzon-1901 EA-Emekli-1953

2320 Mehmet Salim Demircan İstanbul-1903 EA-Emekli-1955

2172 İhsan Süreoğlu İstanbul-1901 EA-Emekli-1956

2274 Mehmet Tevfik Özkan Ulukışla-1901 EA-Emekli-1959

2186 Halil İbrahim Benlioğlu İstanbul-1906 EA-Emekli-1960

2312 Abdullah Demirayak Antalya-1904 EA-Emekli-1958

2117 Nuri Yücel Suşehri-1902 EA-Emekli-1954

2185 İsmail Vehbi Gözenalp Silivri-1903 EA-Emekli-1960

2226 İbrahim Keskin Nevşehir-1898 EA-Emekli-1955

1806 Kemal Engin Bursa-1898 EA-Emekli-1951

2229 Arif Özgür Afyonkarahisar-1898 EA-Vefat-1952

2190 Halit Değer Tavşancıl-1898 EA-Emekli-1953

1792 Mehmet İhsan Tuğcu Divriği-1898 MÜF-Emekli-1958

2165 Yaşar Salih Okay İstanbul-1898 BA-Emekli-1951

2329 Mehmet Şükrü Güven Malatya-1898 EA-Emekli-1956

2134 Mehmet Emin Özönüt Bursa-1898 EA-Emekli-1956

1903 Veysi Saruhan Bitlis-1898 EA-Emekli-1956

1944 Asım Özlercan

1991 Rasim Erdoğ İstanbul-1898 EA-Emekli-1955

2235 Ahmet Refik Özyurt Kayseri-1898 EA-Emekli-1956

1886 İhsan Algan İstanbul-1898 BA-Emekli-1951

2179 Zeynel Abidin Esat İstanbul-1898 EA-Emekli-1955

1919 İbrahim Karatekin Sandıklı-1898 EA-Emekli-1952

1896 Mustafa Yücel Niğde-1898 EA-Emekli-1953

2216 Mehmet Vehbi Ataç Yozgat 1899 BA-Emekli-1953

1212 Recep Karaçengel Trabzon-1898 EA-Emekli-1952

1976 Mahmut Nedim Güven Adapazarı-1898 EA-Emekli-1953

1742 Mehmet Suat Demiralp Amasya-1903 EA-Emekli-1955

(1)Başbakanlık emrine atanmıştır.

(2)Milli Güvenlik Kuruluna nakil olmuştur.

(3)ECA firmasında göreve devam etmiştir.

(4)İş ve İşçi Bulma Kurumunda göreve devam etmiştir.

(5)Milletvekili seçilmiştir.

(6)Almanca dersi öğretmenliği yapmıştır.

(7)İçişleri Bakanlığında başka bir görevde değerlendirilmiştir.

(8)Daha sonra Vakıflar Genel müdürlüğünde göreve devam etmiştir.

(9)TMO'ya nakil olmuştur.

(10)İzmir valiliğinde öğretmen olarak göreve devam etmiştir.

(11)TBMM kadrosuna nakil olmuştur.

(12)Denizcilik Bankasında göreve devam etmiştir.

1949 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1947

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1949SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

3072 Mehmet Muzaffer Tunçbilek İstanbul- 1922 EMd-Emekli-1982

6937 Hikmet Gürdoğan(1) Trabzon-1926 KY-Adiyen Emekli-1953

7034 Mustafa Yiğit Adapazarı-1927 EMd-Emekli-1987

6952 Celal Seçkin(2) Gönen-1925 KY-Nakil-1955

7041 İlhan Noymanlar Eskişehir-1925 EMd-Emekli-1978

6930 Cemal Büyüksavaş Isparta-1926 KOM-İhraç-1964

6942 Mustafa Erdoğan Trabzon-1926 EMd- Emekli-1982

6940 Kemal Kerman Aydın-1926 EMd- Emekli-1972

6945 Şahin Alparslan Kayseri-1926 ÖEM-Emekli-1978

6931 A. Cevdet İnan Reşadiye-1927 EMd-Emekli-1977

6941 Talat Altunç Antalya-1926 EMd-Emekli-1985

6933 Nafi Tulun(3) Balıkesir-1928 EA-Nakil-1965

7032 Ferda Ur İzmit-1930 EMd- Emekli-1972

7044 Recep Çağlar Boyabat-1927 KY-Ayrıldı-1957

6928 Lütfi Oğuzer Adana-1924 EMd- Emekli-1982

6951 Osman Nuri Gezmen(4) Bursa-1926 EMd-Vefat-1973

7031 Eyüp Cevat İybar İstanbul-1928 EMd-Emekli-1973

7035 İbrahim Güneriç Ankara-1926 EMd-Emekli-1981

6955 Ahmet Noyan Kütahya-1930 BA-Müstafi-1961

6936 Hayati Cengiz Nazilli-1929 EMd-Emekli-1977

6947 Muammer Dizdar İstanbul-1926 EMd- Emekli-1978

6303 Faik Şakar İstanbul-1924 EMd-Emekli-1982

7028 Mehmet Ali Bulut Çorum-1929 EMd-Emekli-1982

7037 Necip Bilgin Siirt-1928 EMd-Emekli-1974

6301 Rifat Yukay(5) İstanbul-1923 KY-İhraç-1956

6932 Sabahattin Eralp Mardin-1922 EMd-Emekli-1982

3986 M. Şevket Çuhadar İstanbul-1920 EA-Emekli-1973

6935 Hasan Gazi Kaya Darende-1926 EMd-Emekli-1986

6943 İsmet Ertürk Dinçel İstanbul-1928 KY-İstifa-1954

6302 Ali Osman Akıncı Çankırı-1925 EMd- Emekli-1977

7036 Zeki Erol İstanbul-1927 EMd-Emekli-1972

7029 Halit Tüzün Arapkir-1925 EMd-Emekli-1985

7033 Mustafa Azmi Köksal Ayaş-1927 EMd- Emekli-1987

6929 İhsan Ertürkmen İstanbul-1928 KY-Müstafi-1957

6939 Mehmet Nurettin Kalyoncuoğlu(6) Bursa-1925 KY-Nakil-1956

1950 Gazanfer Okay İstanbul-1927

6963 Orhan Güneş(7) İstanbul- 1929

7040 Ekrem Merket(8) İstanbul-1923

2774 Kemal Uzunkaya İstanbul-1920

7038 Saffet Yılmaz Levent İstanbul-1928

7042 Talat Yusuf Eracun İstanbul- 1928

7073 Orhan Baysal İstanbul-1924

5610 Hasan Hüseyin Gezer Isparta-1925 EMd-Emekli-1982

2779 Hüseyin Özünlü İzmir-1922 KY-Nakil-1958

3058 Hüseyin Sökmen Konya-1923 KOM-Müstafi-1960

6579 Ali Salkım Elazığ-1923 EA-Emekli-1973

6938 Naci Işın Sivas-1927 EA-Vefat-1977

7030 Kamil Demirer Kocaeli-1926 KY-Nakil-1957

6949 Şerafettin Gökçeören Hopa-1929 EMd- Vefat-1986

6946 Hami Serimer Tokat-1926 KOM-Müstafi-1960

6671 Yusuf İhsan Birinci Trabzon-1922 EMd-Emekli-1977

Liseliler

6477 Ertuğrul Korhan(9) Afyonkarahisar-1924 ÖEM-Emekli-1977

6546 Mustafa Necmettin Kayaalp İstanbul-1924 KOM-İstifa-1960

6349 Mehmet Hasan Atak İstanbul-1920 EMd- Emekli-1980

6347 Selahattin Karataş Kars-1919 EMd-Emekli-1977

6352 İ. Seyfettin Öğütken Giresun-1919 EA-Emekli-1974

6908 Osman Nuri Başol(10) Afyonkarahisar-1917 KOM-Nakil-1961

4093 Mustafa Arslan Berkman İstanbul-1917 KY-Müstafi-1961

6533 İlhan Kadri Ataş İzmir-1920 EMd-Emekli-1975

6551 Mustafa Kemal Mavisu İstanbul-1923 EMd-Emekli-1976

6548 Hicri Akbaşlı Ankara-1922 PM-İhraç-1954

6361 Mustafa Arıkan(11) Niğde-1916 KY-Nakil-1957

6872 Hasan Saygılı(12) Maraş-1924 EMd- Emekli-1981

6534 Cevdet Balaban Manisa-1920 KY-İstanbul-1954

6832 Süleyman Ruhi Tozanlı İstanbul-1919 EA-Emekli-1972

6741 Sabit Şahin(13) Niğde-1924 KOM-İstifa-1953

6553 Saim Arkun İstanbul-1920 EMd-İstifa-1972

6411 Ahmet Derebay Edirne-1919 EMd-Emekli-1976

6314 Mehmet Cemil Gülmen Seyhan-1921 EMd-Emekli-1981

4711 M. Münir İzgüden İstanbul-1917 BA-Emekli-1973

6990 Ertuğrul Kesim(14) Samsun-1923 EMd-Ayrıldı-1959

6549 Mehmet Ekrem Engin(15) İstanbul-1924 ÖEM-Nakil-1947

6989 Ahmet Raşit Yavaş Konya-1921 EMd-Emekli-1977

6641 Talat Çınar Seyhan-1922 KY-Vefat-1955

6738 Ahmet Şemsettin Uras Niğde-1920 EMd- Emekli-1978

6737 Enver Yemni İzmir-1919 KY-Nakil-1953

6322 Cahit Türker İstanbul-1916 EA-Emekli-1974

7009 Mehmet Ali Kaygın Kocaeli-1922 EMd- Vefat-1976

6547 İsmail Hakkı Tektaş İstanbul-1922 KY-İstifa-1951

6916 Ömer Fevzi Çınar Ankara-1923 EA-Emekli-1974

6351 Hilmi Ünal Susurluk-1920 EMd- Emekli-1980

6550 Hüseyin Sadi Amaç İstanbul-1922 EA-Emekli-1978

6412 Necdet Doğruöz Bursa- KOM-Vefat-1964

6348 İsmet Ağın Malatya-1920 EA-Emekli-1965

6665 Mehmet Şerafettin Yıldızoğlu(16)Giresun-1921 KY-Emekli-1973

6535 Ömer Önasya Selanik- 1917 EA-Vefat-1970

7039 Şevket Biçer İzmir- 1927 EMd- Resen Emekli-1982

1846 Kamil Özdilek Pazar-1923

6339 Nedim Ertürk Malatya- 1923

Başkomiserler

2474 Necip Baykut Bursa-1899 EMd-Emekli-1955

1751 Hayri Can İstanbul-1897 EA-Emekli-1953

2486 Ali Nazmi Katıöz Eskişehir-1905 EA-Emekli-1961

2326 Osman Asım Küçükbora Erzurum-1900 BA-Vefat-1953

2497 Abdulkadir Bora İstanbul-1901 EA-Emekli-1957

2252 Mehmet Yurdakul Çemişkezek-1899 EA-Emekli-1953

2249 Sabri Tuncel Bayburt-1899 EA-Emekli-1955

2363 Mehmet Fikri Öge Malatya-1901 EA-Vefat-1957

2220 Ali Muzaffer Taras Bursa-1899 EA-Emekli-1955

2362 Seyfullah Duru İstanbul-1899 EA-Emekli-1957

2263 Dursun Vural Kehah-1901 EA-Emekli-1956

1647 Halit Örge İstanbul-1900 BA-Emekli-1950

1893 Şerif Karan Elazığ-1900 EA-Emekli-1954

2635 Mehmet Kemal Sezer İstanbul-1900 EMd-Emekli-1958

2230 Mehmet Lütfi Özeler Keban-1899 EA-Emekli-1953

2211 Ali Galip Akın Sarayköy-1900 EA-Emekli-1953

2232 Tevfik Fikret Özonur Muş-1904 EA-Emekli-1962

2218 Hasan Tahsin Erdem Sürmene-1900 EA-Emekli-1953

2017 Kasım Bora İstanbul-1899 EA-Emekli-1953

1978 A. Zühtü Dikilitaş Balıkesir-1899 EA-Emekli-1953

2155 Kadri Kurtan Cide- 1901 EA-Vefat-1954

2652 Ahmet Çuhadar İstanbul- 1904 EA-Emekli-1960

2214 Rıza Yorulmaz Manastır- 1899(1)Bir yıllık istirahat süresini doldurduğundan emekliye sevk edilmiştir.

(2)Liseden koleje gelmiştir. Ereğli Sümerbank'a nakil olmuştur.

(3)Başbakanlık emrinde çalışmıştır.

(4)Liseden koleje gelmiştir.

(5)Ünye Belediyesinde göreve devam etmiştir.

(6)TMO'ya nakil olmuştur.

(7)Liseden koleje gelmiştir.

(8)Liseden koleje gelmiştir.

(9)Enstitüde kriminalistik dersleri öğretmenliği yapmıştır.

(10)Finike'de ortaokul öğretmenliği yapmıştır.

(11)İktisat ve Ticaret Vekaletinde göreve devam etmiştir.

(12)1976 mesunu Haldun Saygılı'nın babasıdır.

(13)Hakimlik mesleğine geçmiştir.

(14)İstanbul belediye zabıta müdürlüğüne nakil olmuştur.

(15)KKK'na sivil memur olarak nakil olmuştur.

(16)Kriminal dersleri öğretmenliği ve Ankara foto film teknisyenliği yapmıştır.Mustafa Yiğit: Cumhuriyet döneminin ilk polislerinden Emniyet Amiri İhsan Yiğit’in oğludur. Mezuniyette Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı. 1957 yılında komiser rütbesiyle İzmir emniyet müdürlüğü kadrosuna atandı. 1958 yılında Ankara’da Polis Enstitüsünde, ABD işbirliği ile düzenlenen “Yeraltı Yıkıcı Faaliyetle Mücadele Kursu’na katıldı ve KÜÇÜK GRUPLAR adıyla başlatılan bu kuruluşun İzmir’deki yönetimi ile görevlendirildi. 1960 yılında aynı görev için Ankara’ya atandı. 1962 yılında Amerikan Ordu İstihbarat Okulunda eğitim gördü ve o zamanki adıyla Kapkenavırıl feza üssünde askeri polis okulu ile özel polis okullarında federal narkotik büro ve federal gümrük örgütünde 8 ay süre incelemelerde bulundu. Yurda döndükten sonra 1965 yılında başkomiser olarak Gümüşhane’de, 1966 yılında emniyet amiri olarak Ankara’da çalıştı. İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Gaziantep, Mersin ve İstanbul il emniyet müdürlükleri, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1978 yılında Panama’da yapılan İnterpol’ün genel kurulunda, İnterpol Avrupa İcra Kurulu üyeliğine seçildi.İbrahim Güneriç: Babası kimyager idi. Ankara’da göreve başladı. Askerlik hizmeti sonrasında polis kolejinde çalıştı. Kastamonu’da ve Yozgat’ta Mülteci Kamp Komiserliği görevinde bulundu. Yeniden Ankara’da çalışırken 1957 yılında bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde bilgilendirme stajına gönderildi. 1960 yılında askeri müdahale sonrasında polis radyosunda interpol tercümanlığı görevine getirildi. İstanbul’a tayin edildikten sonra bir buçuk yıl süreyle Samsun’da emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1970 yılında yeniden atandığı İstanbul’da polis başmüfettişi oldu. 1947 yılında Ankara’da kurulan emniyet spor takımında beş yıl süreyle sağ haf olarak futbol oynadı. 1992 yılında Türkiye Polis Emeklileri Derneği genel başkanlığı görevine seçildi ve on yıl genel başkanlık yaptı.1950 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1948

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1950SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

7192 Yusuf Aksu Tekirdağ-1925 EMd-Emekli-1981

7197 Altan Güvenel İstanbul-1929 EMd- Vefat-1973

6932 Sabahattin Eralp Mardin EMd-Emekli-1982

7209 Avni Müftüoğlu(1) Van-1930 EMd-Emekli-1982

7207 Ali İhsan Şağban(Muğlalı) Muğla-1929 EMd-İstifa-1970

7193 Erdoğan Ünal Balıkesir-1930 KOM-İstifa-1955

7196 Sami İnce Tokat-1926 EMd-Emekli-1976

7205 Recep Bulsun Kırklareli-1927 EMd- Emekli-1978

7204 Mustafa Kahyaoğlu Trabzon-1924 EA-Emekli-1975

7194 Mustafa Adnan Atay Ordu-1928 EMd-Emekli-1982

7228 Şükrü Ural Antakya-1928 EMd-Emekli-1973

7206 Necmettin Yapar Antakya-1926 BA-İhraç-1964

7195 Nazmi İyibil(2) Giresun-1930 EMd-Nakil-1977

7212 Ahmet Karakurt Ladik-1927 EMd-Emekli-1987

7222 Sabri Timur Giresun-1926 EMd-Emekli-1982

7225 Hikmet Yapar Mimaroğlu Antakya-1926 EMd-Emekli-1982

7198 İbrahim Metiner(3) Trabzon-1927 EMd-Emekli-1982

7226 Erdoğan Öney İstanbul-1929 KOM-İhraç-1954

7201 Cahit Aksoy Çanakkale-1928 KOM-Ayrıldı-1961

7213 Necmettin Demirtel Artvin-1930 MÜF-Emekli-1990

6944 Muzaffer Hergül Burhaniye-1926 MÜF-Emekli-1986

7199 Mehmet Büyükçam İzmir-1927 KOM-Müstafi-1959

7202 Recep Şeker Tokat-1929 EMd-Emekli-1976

7210 Muzaffer Bayraktar İstanbul-1928 KOM-İstifa-1962

7200 Burhan Hekimoğlu Ankara-1929 MÜF-Emekli-1989

7211 Burhan Özdemir Bolu-1927 EMd-Emekli-1982

7231 Vehbi Ergin Zile-1926 EMd-Emekli-1977

3698 Ahmet İsmet Tümer Amasya-1921 EA-Emekli-1972

7223 Mustafa Akdoğan(4) Kayseri-1929 EMd-Nakil-1978

7224 Faik Aydın İzmir-1927 EA-Emekli-1979

7220 İsmail Sarsılmaz Gelibolu-1927 EA-Emekli-1970

7229 Müfit Ulaşan Tekirdağ-1928 EMd-Emekli-1979

7208 Adnan Sevimli Mersin-1929 EMd-Emekli-1982

2470 M. Ali Atacan İstanbul-1919

Liseliler

5581 Mehmet Galip Labernas İstanbul-1919 EMd-Emekli-1971

5124 Yusuf Canan Tamer Tokat-1916 EMd-Emekli-1976

3618 Cemal Koray İstanbul-1916 MÜF-Emekli-1976(1)Van ilinden Danışma Meclisi üyesi seçilmiştir.

(2)Merkez valiliği görevine getirilmiştir.

(3)Kolej müdürlüğü yapmıştır.

(4)TBMM'ye nakil olmuştur.

1951 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1949

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1951SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

7221 Hüseyin Avni Oksay Yozgat-1928 EMd-Emekli-1982

7230 Hikmet İrez Tekirdağ-1930 EMd-Emekli-1977

7460 A. Vahit Büyükyenerel(1) Ankara-1931 KY-Nakil-1958

5483 A. Cihat Sunar(2) Ankara-1927 EMd-Vefat-1984

7227 Mehmet Kemal Özgören İstanbul-1926 EMd- Emekli-1983

7445 İbrahim Ulus Kayseri-1929 EMd-Emekli-1980

7479 Orhan Geçkil Antalya-1927 KY-Nakil-1954

7462 Yılmaz Kırkali Eskişehir-1930 EMd-Emekli-1979

7452 Ömer İlhan Coşan Bergama-1930 EMd-Vefat-1978

7465 Yılmaz Kemal Sezgin Kayseri-1930 EMd-Emekli-1990

7451 Rifat Özbirgül(3) İzmir-1928 EMd-Emekli-1988

7450 Yılmaz Çapın Bornova-1929 EMd-Emekli-1983

7466 Sururi Öztürk Malatya-1931 EMd- Emekli-1978

7453 Süleyman Yılmazer Kırşehir-1930 EMd-Emekli-1977

7457 Nezir Sezgin Çanakkale-1928 EA-Emekli-1976

7443 Ercan Özkaner İstanbul-1929 ÖPM-Ayrıldı-1954

7459 Fuat Uzun İstanbul-1930 EA-Emekli-1974

7444 Ahmet Torman(4) Balıkesir-1927 KOM-Ayrıldı-1961

7449 Vural Yener İstanbul-1929 EMd- Emekli-1977

7461 Cahit Barış Ankara-1931 KY-İstifa-1958

7467 Halis Turhan Alp Bilecik-1929 EMd-Emekli-10974

7448 Gültekin Demir Balıkesir-1930 EMd-Emekli-1990

7456 Ahmet Arif Kızılyalın İstanbul-1929 EMd- Emekli-1981

7481 Renan Gürman Mudanya-1930 EMd Emekli

7458 Hakkı Kütük Elazığ-1928 EMd Emekli

7446 Refet Erdoğan(5) Bilecik-1929 GMY-Emekli

7482 Macit Özturhan Kocaeli-1928

7463 Cemal Doğanlılar Antakya-1929

7485 Necmi Arat Divriği-1929

7468 Hüseyin Irmak Tekirdağ-1929

7483 Nail Bozkurt Milas-1927 EMd-Emekli-1988

7469 Ali Özel Akdağmadeni-1928

7486 Mehmet Karandılı Kastamonu-1927

7480 Behcet Evirgen Sivrihisar-1928 EMd-Emekli-1988

7470 Alpaslan Bilginer İstanbul-1931 EMd-Emekli-1990

7455 Yaşar Danacıoğlu İstanbul-1929(1)Hakimlik sınıfına nakil olmuştur.

(2)Polis koleji müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

(3)Fifa kokartlı milli hakemlerimizden Nihat Özbirgül'ün ağabeyidir.

(4)ABD'ye gitmiştir.

(5)EGM Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.1952 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1950

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1952SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Kolejliler

7725 Burhanettin İnalpulat İstanbul-1930 EMd-Emekli-1980

7722 Kemalettin Eröge Çanakkale-1931 EA-Şehit-1968

7776 Mithat Kartav İzmir-1929 EA-Emekli-1972

7742 Nejat Önürme İstanbul-1930 EMd-Emekli-1977

7743 İbrahim Sabri Yıldırım Bolu-1928 EMd-Emekli-1982

7744 A. Şerafettin Ayparlar Isparta-1930 EMd-Resen Emekli-1982

7747 Nurettin Özal Van-1931 EMd-Emekli-1978

7734 İbrahim Ayrılmaz(1 Balıkesir- 1930 EMd-Emekli-1982

7775 Yusuf Ziya Özen İzmir-1928 EMd- Emekli-1978

7732 Mehmet Zeki Öter Antakya-1930 GMY-Emekli-1982

7746 Nihat Darende Çankırı-1930 EMd-Emekli-1977

7758 İrfan Durgun Van-1928 EMd- Emekli-1973

7755 Ali Tanrıkulu Pülümür- 1931 EMd-Vefat-1975

7750 Hüsamettin Över Antakya-1929 KOM-Nakil- 1961

7740 İbrahim Alpay( Fettahoğlu) Adana-1931 EMd-Emekli-1982

7738 Mustafa Şevket Uğurlu(2) Artvin-1929 KY-Nakil-1956

7770 Erdoğan Üner Yozgat-1929 KY-Ayrıldı-1953

7756 Nevzat Ersöz Adana-1929 EMd-Emekli-1979

7754 Metin Sermet Şener Ankara-1932 EA-Emekli-1973

7727 Erdem Barut İzmir-1928 EMd-Emekli-1985

7782 İbrahim Özcan Pınar Sivas-1929 KOM- İhraç-1967

7749 Azmi Elbek Ankara-1932 EMd-Emekli-1978

7739 Hilmi Balak Tokat-1932 EMd-Emekli-1977

7752 S. Nihat Uysal Antalya-1929 KY-Müstafi-1958

7733 Mehmet Ergin Bolu-1931 EMd-Vefat-1978

7773 Sezai Özkaya Bayburt-1930 EMd- Emekli-1976

7768 Ahmet Haşim Aytural Amasya-1927 EMd-Emekli-1985

7783 Recep Ferdi Erzaim İstanbul-1929 EMd-Emekli-1989

7757 Sebahattin Gönenç İstanbul-1928 EMd-Emekli-1988

7759 Sururi Yeşilyurt Sivas-1928 EMd-Vefat -1978

7745 Sahip Gözel İstanbul-1930 EMd-Emekli-1982

7735 Hasan Lembet İstanbul-1933 KY-İstifa-1958

7736 Fevzi Karaman(3) Artvin-1929 EMd-Emekli-1982

7774 Mustafa Tekeli İzmir-1929 EMd-Emekli-1982

7737 Hüsnü Gökçen İstanbul-1932 BA-Emekli-1967

7772 Adnan Arslan Kırklareli-1929 EMd-Emekli-1977

7753 Ahmet Tulumbacı Tekirdağ-1927 EMd-Emekli-1982

7748 Mustafa Sürücü Seyhan-1930 KY-İhraç-1959

7728 Kadri Gülen Kandıra-1929 EMd-Emekli-1977

7741 Satılmış Sadık Köksal Bolu-1931 EMd-Emekli-1991

7731 Asım Ayhan(4) Ağrı-1930 KY-Ayrıldı-1956

7777 Zeki Arat Sivas-1930

7761 Nebil Tetik İstanbul-1928

Liseliler

7942 Mustafa Sağlık Ağrı- 1911

7985 Şefik Oğuz Bor- 1928

7883 N. Kemal Oğuz İstanbul- 1926

7863 Kemal İzmirli Alaşehir- 1923

7861 M. Şevket Paçin İstanbul- 1924

7375 Turan Bilgin İstanbul- 1922

7392 Selahattin Bağol İstanbul- 1923

7398 Ahmet Yaz Ankara- 1924

7323 Kemal Coşkuner İstanbul- 1922

7324 Talat Erol Elazığ- 1922

7322 Hasan Yılok Ankara-1919

7992 Salih Çatalkaya Ankara- 1923

7395 Orhan Öztekin Ankara- 1914

6839 Cemil Gülbahar Ankara- 1924

6909 Abdülkerim Köşkü Ankara- 1924

7399 Hulusi Günesu Ankara- 1923

7908 Fikri Darıkoğlu İstanbul- 1922

7980 Kemal Demirken Bursa- 1922

7501 Hasan Çömez Giresun- 1926

7006 Muzaffer Acar İstanbul- 1923

7080 Kemal Mengü İstanbul- 1920

7112 Kemal Erten İstanbul- 1923

7072 Mehmet Kökdemir Giresun- 1926

7159 Osman Eribol Ordu- 1926

6995 Bedri Çankaya Erzincan- 1923

7071 İbrahim Aşkan Kırklareli- 1921

7153 Yusuf Aydın Konya- 1924

7014 Selahattin Algan İstanbul- 1924

6999 Hayri Ernalbant Trabzon- 1921

7020 Mesut Tanrıkulu İzmir- 1926

7126 Kemal Güçnar İstanbul- 1923

7010 Rasim Çoral İstanbul- 1920

7007 Nuri Cerrahoğlu İstanbul-1922

7022 Şahabettin Perçin İstanbul- 1920

7068 Muhittin Sümer İstanbul- 1924

6992 Ömer Çeliker İstanbul- 1924

7003 Kazım Bayraktar Samsun- 1923

7059 Hulisi Sağır İstanbul- 1923

6580 Necdet Doğançay İstanbul- 1924

7297 Kemal Ersoy Niğde- 1921

7110 Lemi Bozyiğit İstanbul- 1924

7164 Yaşar Dondurucu Antalya- 1923

7136 Rauf Soğancıoğlu Çanakkale- 1924

7062 Tevfik Özarı İstanbul-1923

7058 Celal Türksan İstanbul- 1921

7059 Hasan Albakır Ankara-1918

7264 M. Ali Bilgin İstanbul-1919

7064 Ahmet Kulaksız Ayvalık- 1921

7094 Cemal Görücü Sivas-1925

7537 Aziz Koral Bursa-1925

7001 Süleyman Ertürk İstanbul-1920

7021 A.Rüştü Yönel İzmit-1924

7109 Orhan Akanaraç İstanbul-1921

7075 Ekrem Alparslan Kütahya-1920

5961 Nizamettin Ayhan Karaköse-1921 BA-Emekli-1975

6339 Orhan Sezai Erdemoğlu Çanakkale-1921 BA-Emekli-1977

525 Osman Saip Ergör Yozgat-1913 KOM-Vefat-1959

6145 Mahir Yalınız(5) ÖEM

7111 Neşet Koçkan Manisa-1921

6994 Fahri K.Kurtoğlu İstanbul-1920

7018 Semih İmren İstanbul-1922

5016 Burhanettin Meriç Limni-1924

7181 İhsan Parlak Elazığ-1920 EMd-Emekli-1978

7061 Hasan Gür İstanbul-1918

7065 Halil Batıoğlu Çanakkale-1925 EMd-Emekli-1982

6058 Nihat Kafkas İstanbul-1922

7063 Vecdi Gökçe İstanbul-1922(1)Hukuk fakültesini bitirmiştir.

(2)Maiyet memurluğuna nakil olmuştur.

(3)Dil Tarih Coğrafya fakültesini bitirmiştir.

(4)Hukuk fakültesini bitirmiştir.

(5)Öğretmen emniyet müdürlüğü yapmıştır.Satılmış Sadık Köksal: Mesleğe Emniyet Genel Müdürlüğünde başladı. Ankara’da Yenimahalle ve Polatlı’da görev yaptı. Kaydını yaptırdığı Hukuk fakültesi ile Dil Tarih Coğrafya fakültesini, memura okul yasağı olduğu için yarım bıraktı. 1967 yılında Kayserispor-Sivasspor maçında çıkan olaylar sonrasında Sivas’a tayin edildi. O yıllarda il emniyet müdürlerinin tekrar emniyet müdür yardımcılığı veya şube müdürlüğü görevine yeniden getirilebilmeleri mümkündü. Sivas’tan sonra sırasıyla Ağrı il emniyet müdürü, Yozgat il emniyet müdürü, Giresun emniyet müdür yardımcısı, Adana emniyet müdür yardımcısı, Sinop emniyet müdür yardımcısı, Erzincan il emniyet müdürü, Elazığ il emniyet müdürü, Tokat il emniyet müdürü, Denizli emniyet müdür yardımcısı, Kütahya emniyet müdür yardımcısı, Gümüşhane emniyet müdür yardımcısı oldu. Son olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 1957 yılında çocuk suçları ve trafik suçları konusunda eğitim almak üzere ABD’ye gitti. Yine 1965 yılında ABD’de Federal Narkotik Büroda kurs gördü. Dönüşünde bir süre o zamanki adıyla Küçük Gruplar diye anılan istihbarat biriminde çalıştı.Hilmi BALAK: 1965 kolej mezunu Hasan Hüseyin Balak’ın ağabeyidir. Sonradan hukuk fakültesini bitirdi. Mesleğimizde aydın bir emniyetçi olarak tanındı. İsviçre’de master yaptı. Geçirdiği trafik kazası sonucunda önerilen il emniyet müdürlüğü görevi yerine polis okullarında öğretim görevlisi olmayı tercih etti. Aynı zamanda avukatlık da yaptı. 2004 yılında vefat etti.

1953 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1951

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1953SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

2421 Hamit Akay Siverek-1903

2705 Zeki Müren İstanbul-1906

2380 Abdullah Bilgin Edirne-1906

2386 Şevket Oğuz Taşköprü-1903

2377 Mehmet İrtem Edirne-1904

2375 İ.Hakkı Adınalp Bursa-1902

2370 Ahmet Yılmaz Divriği-1903

2616 Turgut Genç Kırşehir-1902

2346 M.İzzet Uysaler Tekirdağ-1902

2426 Ahmet Akdoğan Bozcaada-1902

2597 Cevdet Şanlıtürk Balıkesir-1902

2782 Halil Sunar   Çatalca-1902


1954 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1952

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1954SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Liseliler (Üniformalı Polis)

7261 S.Suphi Savdır İstanbul-1921

7190 H.Zeki Uysal İstanbul-1921

7848 Nihat Günay Bursa-1925

7106 Orhan Asurer İstanbul-1919

7246 Nuri Özcan Manisa-1925

7813 Kadir Eren Rize-1927

7305 Adil Gücer Malatya-1927

7121 Salih Körüklü Tarsus-1920

7276 İbrahim Çevirgen Eskişehir-1921

7132 Şükrü Eroğlu İstanbul-1920

7113 A.Sulhi Kaçmaz İstanbul-1923

7117 Nazım Köse Artvin-1920

7173 Mustafa Boylan Tekirdağ-1923

7191 Mithat Üzer İstanbul-1921

7134 Lütfi Tarhan Ankara-1918

7127 Hayrullah Şahin Yalova-1919

1723 Ökkeş Öcal Osmaniye-1913

7271 İsmail Bodur Vakfıkebir-1924

7805 İsmail Baykıl İstanbul-1928 EMd-Emekli-1986

7177 Muhittin Tınaz Akyazı-1920

7787 Enver Özyaldız Konya-1924

7312 Ahmet Gürkan Merzifon-1921

7172 İsmail Soner Kütahya-1916

7272 İrfan Sekar Samsun-1922

7252 Necdet Ünal Erzurum-1925

7244 Kemal Değnekçi İstanbul-1923

7143 Mehmet Erarslan Kavala-1922

7811 Mehmet Gürbüz Taşköprü-1926

7242 Asım Özcan Vakfıkebir-1924

7789 Abdurrahman Yücelen Diyarbakır-1927

7814 Hüseyin Sakallı Midilli-1922

7145 Mehmet Araş Bursa-1920

7154 Ekrem Erdemir İstanbul-1919

7000 Murat Nabioğlu Rodos-1918

7807 Ayhan Özaslan İstanbul-1928

7130 Macit Büyükmirza İstanbul-1924

7185 Nazım Karahan Pazar-1920

7816 Mehmet Şimşek Rize-1927

7288 Mustafa Tükenmez Ürgüp-1920

7478 R.Remzi Işıkoğlu Şabanözü-1926

7178 Hasan Uzuner Gölcük-1922Liseliler (Sivil Polis)

7259 Selahattin Eroğlu Kars-1922

7317 Macit Esmer İstanbul-1925

7294 Mustafa Özekici Kırklareli-1921

7303 Servet Kaymaz Siverek-1924

7256 Nevzat Aktaş İstanbul-1921

7131 Şadan Sünnetçioğlu Söğüt-1923

7281 H.Necati Karahasanoğlu İstanbul-1924

7295 Nazmi Eraslan Bitlis-1921

7140 İbrahim Doğan Ordu-1925

7274 H.Fehmi Çörtelek İstanbul-1923

7187 M.Fuat Kalaylı Sürmene-1925

7310 İ.Sedat Ergün Ankara-1922

7536 Hasan Tez Adana-1925

7188 Necmettin Başbuğ Samsun-1926

7793 Mukbil Yasa İstanbul-1926

7139 Emin Hazar Keyhan-1919

7124 M.Ziya Yazıcı İstanbul-1925

7179 Şaban Pınar Çorlu-1921

7157 Aziz İldan Kığı-1924

7823 Kemal Oğuz Mersin-1925

7280 Ali Akman Gebze-1926

7147 Ali Rıza Savaşkan İstanbul-1922

7114 Cezmi Özkan İstanbul-1920

7791 Kazım Alpagut İstanbul-1926

8055 Muammer Türkkan Seydişehir-1926

7803 Sebahattin Erhan İstanbul-1929

7285 Adil Dalgıç Gebze-1925

7241 Ekrem Yalçın Akhisar-1923

7278 Halil Ulusoy İstanbul-1925

7301 Asaf Öztan İstanbul-1920

7796 Erol Tirli Rize-1922

7296 Akif Dereboy Niğbolu-1924

Başkomiserler

2322 Ahmet Ertam Rize-1904

2623 M.Ziya Bayraktar Trabzon-1908

2582 Alaettin Özalp Manastır-1905

2415 Ahmet Altaş Bor-1903

2479 Rıza Gülün Şereflikoçhisar-1904

2783 Şevket Altuğ Isparta-1904

2482 Kenan Ulaş İstanbul-1903

2611 Niyazi Karan Başvartinik-1905

2456 M.Nedim Vural Besni-1907

2716 Temel Ayanoğlu Sürmene-1903

2603 İzzet İşcan Bursa-1905

2717 Fevzi Gökçen Selanik-1906

2129 İ.Hakkı Tüzün Kırklareli-1903

2820 M.Ali Özbek Konya-1903

2599 H.İbrahim Erol Tokat-1903

2398 M.Sait Kayacan Konya-1903

2840 Nurettin Kalkan İstanbul-1907

2336 Halil Akıncı Manisa-1903

2659 Yaşar Sönmez İstanbul-1906

2348 brahim Sayın Kemaliye-1904

2762 İ.Hakkı Yalçınkaya Afyonkarahisar-1903

2465 Ahmet Turgay Bursa-1904

2765 Ömer Özduygu Kayseri-1903

19622 Kemalettin Gerçelman İstanbul-1906

2732 Fahri İnel İstanbul-1903

2651 Fuat Çapan İstanbul-1905

2476 Fuat Kutan Tokat-1903

2647 Kemalettin Çulpan İstanbul-1905

2753 Şınasi Peksezer Adana-1906

19424 Şevki Bayyam Geyve-1903

2140 H.Basri Kayaman İstanbul-1904

2609 Fuat Enginsoy Samsun-1904

2318 A.Hamdi Kıvanç Edirne-1905

2498 Salim Aycan Erzincan-1903

2620 Fahri Yüceer Arapkir-1904

2752 Burhanettin Yüksel İstanbul-1903

2343 Ö.Cemal Durgut Çemişgezek-1904

2605 Fuat Örnal Tarsus-1903İsmail Baykıl: 1950 yılında polis memuru olarak göreve başladı. 1954 yılında polis enstitüsünü bitirdi. Eğitim Dairesi Başkanlığında çalışırken üç ay süreyle kurs için İngiltere’ye gönderildi. İyi derecede İngilizce öğrendi. İnterpolde 16 yıl çalıştı. 1969 yılında emniyet müdürlüğü rütbesine yükseldi. 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü iken polis merkezi amirliklerinde önemli derecede eğitim faaliyetlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 sonrasında Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı onun döneminde kuruldu. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucu üyesidir.1955 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1953

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1955SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Liseliler (Üniformalı Polis)

7844 Baki Büyükakyel İstanbul-1924

8039 Nejat Öztürk İstanbul-1925

8659 Cafer Canbaz Şabanözü-1923

8489 Raif Seyhan İstanbul-1927

8314 Nihat Gümilcine Gümülcine-1927

8313 Sami Utku İstanbul-1925

8045 H.İbrahim Tuğrul Muğla-1924

8410 Süleyman Duygulu Burdur-1926

9180 M.Ulvi Onganer İstanbul-1928

8065 Ahmet Kaynak Korkuteli-1927

8965 N.Kemal Erhan Elazığ-1929

8074 Tarık Seden İstanbul-1921

8425 Emin Erşen Adapazarı-1924

8367 Şinasi Bayındırer İstanbul-1925

8256 A.Nevzat Gökhun İzmir-1922

7841 Saim Akderim İstanbul-1927

7856 Mustafa Çetin Elbistan-1927

9395 Resuhi Akdimken İzmit-1932

8021 Basri Onurlu Saray-1921

8049 Osman Korkmaz Vadina-1922

8366 Ertuğrul Evcimen İstanbul-1924

7833 Mehmet Timur Ruscut-1923

8350 Fehmi Ünal Taşköprü-1926

8041 Rafet Ova İstanbul-1923

8627 Şükrü Dikkaya İstanbul-1928

9276 Osman Güvenir Karinabat-1926

8060 Hüsnü Çelimli İstanbul-1926

9097 Mithat Hoşcanlar İstanbul-1929

7835 İsmail Üniter İstanbul-1924

8890 Selahattin Ergun Çanakkale-1927

8892 Ali Aşık Lapseki-1925

7937 Kemal Akman Cide-1922

Liseliler (Sivil Polis)

8003 Hüseyin Kırımlı Eskişehir-1926

8682 Selim Akoğlu Tekirdağ-1924

8316 Kemal Sancı Amasya-1926

8063 Hamdi Örücü İstanbul-1928

8082 Süleyman Pilavcıoğlu Tekirdağ-1928

8946 S. Nevzat Güngör Burhaniye-1925

8799 Faruk Toksöz Malkara-1926

7836 Veysel Kocaman Merzifon-1926

8418 Ahmet Hamdi Diri (Yahyaoğlu) Akçaabat-1925 EMd-Emekli-1982

8953 Vedat Alsoy Piriştine-1926 EMd-Emekli-1986

9277 Hilmi Böbür Ruscuk-1928

9112 İsmet Şatıroğlu Sürmene-1928

8409 Kemalettin Ertan Sarıkamış-1926 GMY-Emekli-1986

9201 A. Tevfik Eğriboz İstanbul-1926

8458 Cemal Ilgın İstanbul-1926 EMd-Emekli-1976

8051 İ. Gani Somer İstanbul-1927

7825 Veysel Sağırlar İstanbul-1925

7837 Ferit Atalay Selanik-1925

8429 Dursun Yaman İstanbul-19291956 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1955(1)

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1956SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

2816 Mustafa Gökçen Serez-1907

2490 Cemal Oral Antalya-1905

2709 A.Yaşar Ertan İstanbul-1905

2595 M.Azmi Dereli Kahramanmaraş-1905

2776 A.Muammer Tunçten Selanik-1907

18727 Hasan Kaya Uşak-1906

2641 Ahmet Aydın Kemaliye-1905

2610 M.Asım Polat Malatya-1905

2622 H.Agah Sevgil Gümülcine-1907

2614 Ali Galip Tüzün Ordu-1907

2617 Yusuf Eriş Çerkeş-1905

2608 Rafet Sezer Bulgaristan-1905

2600 Kemal Oral İstanbul-1907

18775 İhsan Lüleci Elazığ-1905

2809 Hasan Güngör Girit-1906

2707 A.Nurettin Yüksel Kayseri-1906

2986 M.Nurettin Kutlu İstanbul-1907

18685 Mehmet Parlar Kavala-1905

2662 Mehmet Güneri İstanbul-1905

2810 Hasan Sakçın Edirne-1906

2566 İsmail Erkan İstanbul-1905

2475 Ali Galip Gülarslan Muğla-1905

2755 Yakup Ceylan Karaağaç-1905

19287 H.Ziya Algan İstanbul-1906

2733 Burhanettin Görkey İstanbul-1906

2775 M.Kemalettin Oğuz Koşukavak-1909

3019 Cemal Orhun Memlik-1907(1)1954 yılında liseli polis memurları öğrenci olarak alınmamıştır. 1955 yılında eğitime başlayan başkomiserler-1956'da mezun olmuşlardır.

1957 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1955

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1957SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Liseli polis memurları

10777 Ramazan Armağan Çermik-1925

10080 Baki Keklik İstanbul-1931

9397 Şükrü Koser Giresun-1929

8317 Mahmut Taşlıca Manisa-1927

9460 Şahin Ölçer Bozkurt-1928

9687 Abdullah Kadir Aydın İstanbul-1931 EMd-Emekli-1991

9593 İbrahim Kayatan Kemah-1930

10703 Hüsnü Yılmazer Çulrık-1927

8057 Ali Gürçağlar Antakya-1925

8631 Lütfi Semiz İstanbul-1924

9476 Lütfi Kalaycı Hendek-1930

10407 Mehmet Semiz Ankara-1930

7160 M.Emin Demiray Eskişehir-1920

9628 Osman Başbuğ Elazığ-1932

9531 Şevket Şentürer Samsun-1928

10814 İ.Hakkı Arıkan Gediz-1929

9182 Rıfat Sunacoğlu İstanbul-1928

9686 Mehmet Barutçu Bulgaristan-1926

8868 Recep Kahraman Bulgaristan-1923

9461 Necdet Özbayer Konya-1932

9221 Nejdet Aygen İstanbul-1926

9525 Hüseyin Tayyar Bulgaristan-1924

7622 Murat Avlar İstanbul-1927

8628 Mehmet Bal Görele-1927

1958 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1956

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1958SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Liseli polis memurları

11264 Nihat Sökmen İstanbul-1926

9284 Hüsamettin Özel Kırklareli-1928

9353 H.Serdar Coşkun İzmir-1928

8988 Sedat Çağlar Edirne-1928

1718 Mustafa Akat Konya-1914

12140 Abdülaziz Dostgül Van-1930

10661 Dursun Çağlar İstanbul-1927

9463 Nihat Birsen Kayseri-1926

9020 Kazım Gürsel İstanbul-1924

7373 Kemal Çoğalan Kahramanmaraş-1921

8081 Kemal Kaloğlu Samsun-1924

9530 Suat Güneyman İstanbul-1930

11299 Necdet Erik İstanbul-1930

9594 İlyas Şahin Rize-1927

8709 Mustafa Altıkat Kemaliye-1927

9108 O.Talat Öcgüder Çankırı-1927

12163 Salim Erayaz Amasya-1927

11355 Mehmet Ünal Adana-1926

11564 M.Kemal Aman İzmir-1929

8908 M.Asaf Yüceler İstanbul-1927

8907 Şakir Üstündağ Giresun-1925

7778 Sıtkı Gürkaya İstanbul-1932

7378 Şaban Bayören Adapazarı-1924

8173 Nuri Oktay Giresun-1927

8076 Kemal Yurtsever Yozgat-1926

9323 İsmail Özsoy Konya-1930

7781 Cahit Demirağ Tokat-1929

9260 M.Nedim Ercihan İstanbul-1927

9183 Haydar Erol Artvin-1927

9105 Orhan Nuray Aydın-1927

8443 Nafık Çağlı İstanbul-1927

12134 Galip Kamgür İstanbul-1933

8058 Mustafa Kuşcu Antalya-1926

12185 M.Bahadır Tünay Denizli-1926

7769 Hücum Şahin İstanbul-1932

10694 Kamil Bülbül Bursa-1927

9546 Kadir Yenipazarlı Bulgaristan-1927

12182 M.Zeki Gürat İstanbul-1926

9582 Ali Altınçayır İstanbul-1930

9082 Sezai Özbudun Bursa-1927

9246 Halit Çetinkol Bursa-1930

8090 Adil Demirbilek İstanbul-1928

7340 Samim Oğuz İstanbul-1919

9026 S.Süreyya Atilla Bingöl-1925

10380 Salih Gören Edirne-1926

11275 Cemal Şenocak Afyonkarahisar-1926

12191 Erhan Ergener Ş.Urfa-1932

8232 M.Remzi Gürak Kırklareli-1926

11622 Yılmaz Erturan Kütahya-1927

12133 Adnan Özakma İstanbul-1931

11203 Refik Erbil Tekirdağ-1928Başkomiserler

21738 Hasan Topgül Adapazarı-1913

20245 Vehbi Ertan Adapazarı-1909

20267 İhsan Gürsoy Bolu-1909

21764 Hadi Saydam Tekirdağ-1912

19913 Kemal Şenöz Yozgat-1910

19178 Mustafa Baran Sivas-1909

M. Ali Kazancı Malatya-1913

20003 Süleyman Mirasoğlu Isparta-1910

19296 Sabri Ünlü İstanbul-1908

19281 Nazmi Aydın Ankara-1908

20122 D. Ali Eren Rize-1908

19684 Ahmet Öğe Tekirdağ-1908

1959 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1957

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1959SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Liseli Polis Memurları

9876 Fahri Karaca Aydın-1930

8804 A.Hamdi Olat Diyarbakır-1925

12199 Hasan Şirin Konya-1930

9691 Saffet Küçükburan Ankara-1927

9298 Hüseyin Kılıç Amasya-1929

10381 Niyazi Koçkal Adana-1926

12230 Macit Satar Bursa-1931

6674 Fahrettin Sullal Selanik-1922

12694 Mustafa Yener Ş.Urfa-1932

9529 Vedat Sunat Manisa-1924

12189 İ.Behzat Toksöz İstanbul-1934

12695 İhsan Hocaoğlu Giresun-1931

12256 Nevzat Fırat Diyarbakır-1934

12216 Muharem Lafcı Çorum-1930

5892 Mefharet Özkaner Edirne-1925

10778 A.Bekir Türer İstanbul-1931

9356 Yaman Oyal Bursa-1929

12464 Nihat Aykol Kastamonu-1930

9399 Burhanettin Güneysu İstanbul-1926

7476 Mehmet Gökay Bilecik-1924

11343 Tevfik Tene Piriştine-1926

12270 İ.Sadık Akgün Adana-1927

12203 Ö.Faruk Konuş Konya-1927

8402 Namık Ozma Çanakkale-1922

9335 Kamil Yaran Adana-19251961 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1959

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1961SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Liseli polis memurları

9282 Latif Koşu Karaman-1929

8459 Şahap Küçüksakarya Konya-1927

7589 Abdullah Özer Pınarhisar-1925

14077 Yaşar Büyüktopçu Senirkent-1935

4097 B.Habeşi Burma Çide-1919

10722 A.Cengiz Aybaş Sapanca-1931

9638 Osman Ayhan Kocaeli-1930

9185 Cemal Ertem Zile-1931

8260 Selahattin Çınar Doyan-1928

9230 Abdurrahman Yenigün Rize-1939

9079 Osman Bahtiyar Bulgaristan-1924

9553 Tahir Bayram Karacabey-1930

8452 Şükrü Veyisoğlu Samsun-1927

7587 Şemsettin Öner İstanbul-1925

12439 Mustafa İlbeyi Kaman-1934

9199 A.Hilmi Başak Sivas-1929

8568 Hasan Özcan Tuzla-1922

11216 M.Zeki Tulun Biga-1926

8777 Muzaffer Tezsezen Düzce-1928

14094 Adnan Batır Samsun-1930

8167 Mehmet Kahvecioğlu Ardeşen-1925

10718 A. Can Bayraktar Trabzon-1933

9324 Yusuf Özcan Elbistan

9423 Ali Alpay Hopa-1925

10292 Necati Sertoğlu Düzce-1931

10251 M.Cemal Sağol Erzin-1932

12784 Emin Taşkın Gerze-1933

12702 Mehmet Teke Giresun-1929

7385 Mehmet Tıknaz Cide-1924

6683 A.Hilmi Yığın Midyat-1919

13816 Nihat Temizsoy Gerze-1933

13547 Şahap Gümüştüs Buca-1933

12701 Alparslan Aslan İstanbul-1933

13263 Turgut Ömerköylü Bandırma-1934

10780 Naci Yurtman İstanbul-1932

7613 Vedat Yaltırık İstanbul-1926

13217 M.Kemal Cin Bursa-1931

12725 Kemal Arslanalp İzmir-1930

7361 Mustafa Yüksel Osmaniye-1923

8924 Yusuf Danacıoğlu Lapseki-1924

15095 Abdülkadir Özmenlikan Elazığ-19351964 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1961

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1964SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

15962 Asaf Çalışkan Ermenek-1942 EMd-Emekli-2002

15945 Mecit İlhan Lostar Yalova-1942 EMd-Emekli-2002

15968 Nuri Esirgen Bor-1942 EMd-Emekli-1995

15982 Erol İnce Hozat-1942 EMd-Emekli-2002

15970 Ömer İleri Ermenek-1943 EMd-Vefat-1997

15943 Turan Genç Maçka-1942 EGM-Nakil-2000

15971 Çetin Silahşör Devrekhane-1942 EMd-Emekli-2002

15952 R. Anıl Utkular Muğla-1942 EMd-Emekli-1988

15959 Mustafa Güner Sinop-1941 EMd-Emekli-1985

15944 Hakkı Kaplan Domaniç-1943 EMd-Ayrıldı-1996

15948 Fahrettin Sökmener Aydos-1941 EMd-Emekli-2001

14643 Atilla Aksoy Avanos-1934 EMd-Vefat-1993

15981 Sami Durmaz Balya-1940 EMd-Emekli-2000

15973 Ali Akan Boyabat-1941 EMd-Nakil-1984

15980 Metin Aksoy Gelibolu-1940 EMd-Emekli-2000

15965 Necdet Adıbelli Kayseri-1941 EMd-Emekli-2001

15949 Tuncer Meriç Uşak-1942 EMd-Emekli-2002

15958 İbrahim Şensoy Ordu-1942 Emekli-1992

15962 Halit Karabulut Eleşkirt-1942 EMd-Emekli-2002

15961 Ünal Erkan Erzurum-1942 EMd-Nakil-1992

15950 M. Sabri Kanlıkavak Amasya-1943 EMd-Emekli-2003

15957 Yahya Soy Kayseri-1942 EMd-Emekli-2002

15951 Güner Kalkandelen Kahramanmaraş-1942 EMd-Emekli-2002

15669 M.Reşat Yılmaz Rize-1934 EMd-Emekli-1994

15776 Y.Yılmaz Karahan Çatalzeytin-1934 EMd-Emekli-1994

12514 M.Cevdet Emre Çubuk-1932 EMd-Emekli-1992

16377 Hasan Hüsnü Işıklı Nazilli-1941 EMd-Emekli-1986

15979 Necati Karaoğlu Ardeşen-1942 EMd-Emekli-1982

15960 İbrahim Yıldız Malatya-1942

15955 Avni Alemdar Pazar-1942

15947 Recep Ordulu Pınarbaşı-1942

15967 Orhan Ökten Adana-1942

15815 S.Ali Adıyaman Düzova-1934

16344 Osman Özkahraman Karabiga-1932

15956 Hüseyin Kaplan Çanakkale-1941

15972 Hüseyin Şahan Gölpazarı-1942

15094 Şakir Erten Kazaslan-1941

15963 Cevat Turna Fındıklı-1942

15946 Yaman Galolar Ankara-1943 EMd-Emekli-1982

14953 Mümtaz Baykal İstanbul-1942

8127 Bahtiyar Peşkirci Kanzalı-1947

9856 Feyzullan Işık Boğazlıyan-1930 EA-Resen Emekli-19828160 İbrahim Kızıltan Burdur-1925

15803 Ömer Üzümcü Siirt-1938

7827 H.Seyfullah Meriç Erez-1925

7968 Osman Odabaşı Bilecik-1926 EA-Emekli-1983

8277 Necmettin Duman Obaköyü-1925 EMd-Emekli-1984

9626 A.Mazhar Tekin İstanbul-1928 EMd-Emekli-1982

15807 Fettah Vural Beşcan Yalvaç-1934

9793 Cemalettin Özün Ş.Karaağaç-1926

15322 Metin Turgutözer İstanbul-1935

15916 Selahattin Bülbül Elmadağ-1937

15915 M.Kaya Dere Aydın-1935

8634 Saime Konca Antalya-1933 EMd-Emekli-1981

Seyit Ali YıldırımTuran Genç: Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde, Ankara ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü kadrolarında çalıştı. İdari Mali İşler Daire Başkanı, Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanı, Strateji Daire Başkanı oldu. Tokat’ta İl Emniyet olarak çalıştı. Emniyet Ğenel Müdürlüğü ve Elazığı valiliği görevlerinde bulundu.

Ali Akan: Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Muş ve Karaman valiliği görevlerinde bulundu.

Ünal Erkan: İnegöl, Konya, Ankara ve İstanbul’da görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünde istihbarat biriminde çalıştı. Başkomiserken polis enstitüsü yüksek öğrenim mezunları derneği başkanlığına seçildi. Ankara ve İstanbul’da il emniyet müdürlüğü görevlerinde bulundu. Edirne’de ve Olağanüstü Hal Bölgesinde valilik yaptı. Emniyet Genel Müdürü oldu. 1995 yılında 20’nci dönem milletvekili seçildi. 53’üncü hükümette devlet bakanı oldu. Polislikte başarıyı yakalamak için “Yapılacak işi yapacak ‘polis’i nasıl yetiştirebilirim” politikasının geçerliliğini savundu. Bölge valiliği sırasında, “Halkla bütünleşilmezse terörle mücadelede zafiyet olur” düşüncesiyle hareket etti. Hem meslek içinde, hem de meslek dışında ‘insan’ faktörünü ön planda tuttuğu için iyi, güzel, faydalı hizmetlere imza attı.

Nuri Esirgen: Uşak, Kayseri, Muğla ve Kahramanmaraş’ta il emniyet müdürlüğü yapmıştır.

Fahrettin Sökmener: Kocaeli ve Şanlıurfa’da il emniyet müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.1965 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1962

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1965SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

15978 Hayati Hasalak(Abdulkadiroğlu)Yalvaç-1941 Emekli-1981

15977 Ümit Erdal Gelibolu-1942 EMd-Emekli-2002

16719 A.Rıza Kargın Secaaddin-1942 Emekli-1987

16700 Mithat Şahin Karakollar-1943 EMd-Emekli-2003

16704 Abdullah Selvi Haymana-1944 Vefat-1998

16728 Mehmet Ay Ermenek-1942 Vefat-1999

16858 Beyhan Ertürk Gaziantep-1942 EMd-Emekli-2002

16862 Osman Sağlam Taşova-1943 EMd-Emekli-2003

16713 Lütfü Zafer Aras Ulukışla-1942 EMd-Emekli-2003

16861 Yurdakul Kırtıloğlu Tercan-1942 EMd-Emekli-2002

16705 Hüdaverdi Bıyıklı Ilgaz-1944 EMd-Emekli-2004

16717 Hasan Akdeniz Ürgüp-1943 EMd-Emekli-2003

16871 A.Erdal Tağtekin Hakkari-1943 EMd-Emekli-2003

16730 Ö.Hikmet Yalnız Samsun-1943 EMd-Emekli-2003

16854 Musa Kazım Kardeş Kırşehir-1942 EMd-Emekli-2002

16699 M. Yaşar Gökışık İstanbul-1943 EMd-Emekli-2003

16698 H. Cahit Eldemir Ankara-1944 EMd-Emekli-2004

16855 Aslan Şaroğlu İskilip-1943 EMd-Emekli

15976 H.Utku Günal İstanbul-1941

14820 Y. Şükrü Doğan Ermenek-1932

Edip Bulut Koylahisar-1943

16701 Cevat Yurdakul Ordu-1942 EMd-Şehit-1979

16711 İbrahim İtem Bozhüyük-1944 EMd-Emekli-1983

Özcan Atalay Altunhisar-1942

M.Uğur Polat Erzurum-1948

16727 Ömer Aktürk Ankara-1943 EMd-Emekli-1996

16729 Yaşar Öztop Sarısu-1944

16853 Hasan Özen Sarısu-1944

16710 Ahmet Faruk Küçükdemirkol Sarıyer-1943 EMd-Emekli-1982

16708 Saadettin Alkaya Ören-Balya-1943 EMd-Emekli-1982

16714 Ahmet Orallar Eleşkirt-1944

16855 Hüsamettin Öğüt Kemaliye-1942 EMd-Emekli-1983

16860 Cengiz Karaazmak İzmir-1942 EA-Emekli-1988

16702 Suat Yeşildal İstanbul-1942 EMd-Emekli-1982

16709 Hulusi Taşbent Silifke-1944 PM-Vefat-1982

16712 Yüksel Gegezinli İstanbul-1943

16718 Fethi Gördük Kağızman-1943 EMd-Emekli-1982

16856 Alaattin Bulut Zonguldak-1942 EMd-Emekli-1982Suat Yeşildal: 2005 yılında vefat etmiştir.

Alaattin Bulut: 2009 yılında vefat etmiştir.1966 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1963

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1966SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

17310 Fethullah Eraslan Çankırı-1944 EMd-Emekli-2004

17311 Yalçın Çakıcı İstanbul-1945 EMd-Emekli-2005

17313 M. Nabi Çizmeci Urfa-1945 EMd-Emekli-2005

17314 Kemal Çelebi Düzce-1945 EMd-Emekli-2002

17317 Necdet Menzir(1) Bursa-1945 EMd-Emekli-1995

17320 Mustafa Taşkafa Ş.Koçhisar-1945 EMd-Emekli-2004

17321 Süleyman Pay Bodrum-1944 EMd-Emekli-2005

17322 Ali Dere Kadirli-1945 EMd-Emekli-1997

17225 Mehmet Uçar Köşektaş-1945 EMd-Emekli-2005

17328 Seyfettin Arıkan İnegöl-1946 EMd-Emekli-1990

17333 Halil Bozdoğan Zara-1943 EMd-Emekli-2002

17336 Naci Parmaksız Ermenek-1945 Nakil-Vali-1992

17338 Yusuf Uzar Kaman-1944 EMd-Emekli-1988

17339 Metin Atalay Üçpınar-1945 EMd-Emekli-2004

17346 Ulvi Kökten Afyonkarahisar-1943 EMd-Emekli-1982

17347 Şerafettin Ulusoy Gemelek-1944 EMd-Emekli -2004

17468 Zeynel Abidin Aksoy Çemişkezek-1944 Vefat-1992

17472 Atilla Aytek İstanbul-1944 EMd-Emekli-2004

17473 Zekeriya Polat Dikili-1944 EMd-Vefat- 1999

17474 Turan Kozan Mudurnu-1944 EMd-Emekli-2004

17476 Yüksel Tuncel Tekirdağ-1944 EMd-Emekli-2004

16863 Recep Doğan Başağa Malatya-1942 EMd-Emekli-1981

16864 Yıldırım Özer Erzincan-1942 EMd-Emekli-1983

14312 Muhittin Kaya Adapazarı-1946

İsmail Metin Kırşehir-1944 EMd-Emekli

14316 Erol İzzet Kesici İskilip-1945

17318 Nahit Güsar Düzce-1944

17319 İsmail Taşkafa Ş.Koçhisar-1944 GMY-Emekli-2004

17326 Kazım Ulusoy Ankara-1944

17327 Mustafa Tatlı Tire-1944

17329 H. İbrahim Ülkü Bayındır-1945

17330 Akın Hatipoğlu Erzincan-1946 EMd-Emekli-1982

17331 Günay Karabiber Ankara-1945 EMd-Emekli-1982

17334 Abdulaziz Bilget Mersin-1945 EMd-Emekli-1983

17335 Asım Sarı Yassıgecit-1946

17337 Erdal Karakurdu Çamlıdağ-1944 EMd-Emekli-1982

17340 Hasan Uyar Terme-1945 EMd-Emekli-1982

17341 Aşkın Çağlıyanlı Paşabahçe-1945

17343 H.Basri Çoban Ilgaz-1944

17344 Rasim Demirkan Ulukışla-1945

17345 Ali Rıza Kılıç Çankırı-1944 EMd-Emekli-1982

17470 Mahmut Keskinkaya Keskin-1944 EMd-Emekli-1982

17471 Dursun Yılmaz Erkan İstanbul-1943 EMd-Emekli-1982

Tamer Kırklar Hozat-1945

17477 Yaşar Oğuz Beypazarı-1943Necdet Menzir: Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

İsmail Taşkafa: Çeşitli rütbelerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin, Antalya, İstanbul ve Konya’da görev yapmıştır. Asayiş Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Eskişehir il emniyet müdürü olmuştur. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

1967 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1964

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1967SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

17469 Orhan Kaymaz Tuzluca-1945 EMd-Emekli-2005

18361 Muzaffer Özbayrak Kuşcuköyü-1944 Emekli-1990

18371 Ziya Kırpar Adapazarı-1946 EMd-Vefat-1999

18576 Nedim Uçar Hacıbektaş-1945 EMd-Emekli-2005

18582 Mehmet Güven Bozüyük-1946 EMd-Emekli-2005

18381 Mustafa Peştemalcıoğlu Tire-1945 EMd-Emekli

18406 İlhan Şener Sivrihisar-1942 EMd-Emekli-2002

18580 Mehmet Aksu Göksun-1945 EMd-Emekli-2005

14840 Kamil Acun Yenice-1936 Nakil-1994

18358 Mustafa Tatar Hassa-1945 EMd-Emekli-2005

18379 Çetin Domaç Şarkışla-1945 EMd-Emekli-2002

16386 Salih Bahadır Onat Gönen-1934 EMd- Emekli-1994

18599 Enver Peker Beyşehir-1945 EMd-Emekli-2005

18588 Tezcan Özkanlı Foça-1945 EMd-Emekli-2005

18366 Abdullah Karadon Fethiye-1944 Mes.çık.-1989

16926 Fehmi Cebe Nazilli-1933 EMd-Emekli-1990

18355 Hasan Yücesan(1) Vakfıkebir-1945 EMd-Emekli-2005

18396 Tahsin Gürdal Mut-1944 EMd Emekli-1985

18579 Necati Vural Acıpayam-1944 EMd-Emekli-2004

18363 Ahmet Eryüksel Buldan-1945 EMd-Emekli-2005

18613 Vedat Demir Milas-1945 EMd-Emekli-2005

18380 A. Hikmet Yapar Bandırma-1945 EMd-Emekli-2002

18400 Mümtaz Karaduman İliç-1945 EMd-Emekli-2005

18398 Muharrem Diril Ovacık-1945 EMd-Emekli-1985

10062 Muhsin Şenlik Hopa-1928 EMd-Emekli-1985

18593 Cengiz Erdoğan Ezine-1945 EMd-Emekli-1993

11571 Kazım Önder Bafra-1933 EMd-Emekli-1993

18393 Sezai Şencan Uzunköprü-1946 EMd-Emekli-1998

18589 Fevzi Çalışkan Pınarhisar-1945 EMd-Emekli-2005

18390 Taner Arda Seyitgazi-1946 EMdİntihar-2003

18605 Faik Yazıcı Ardeşen-1944 EMd-Emekli-2005

18401 Abdullah Aldoğan Gümüşhacıköy-1945 EMd-Emekli-2005

18592 Yavuz Barışkan Beşiktaş-1944 EMd-Emekli-2004

12510 Mazhar Erdoğan Manisa-1932 EMd-Emekli-1992

18387 Erol Kocacıklı Karacabey-1945 EMd-Emekli-2005

18586 Muammer Ocak Akcaabat-1944 EMd-Emekli-2004

18362 M. Cemal Dönmez Antakya-1944 EMd-Emekli-1986

18382 İlhan Sapmaz Erzurum-1945 EMd-Emekli-2005

18385 Hüseyin Açıkan Buca-1945 EMd-Emekli-2004

18395 Reşat Baran Bandırma-1945 EMd-Emekli-1998

18577 Hasan Lütfi Tomuş Ilıca-1945 EMd-Emekli-2005

18612 Doğan Ayrılmaz Susurluk-1944 EMd-Emekli-2004

18352 Mehmet Canseven(2) Diyarbakır-1945 Nakil-Vali-1997

18376 Orhan Acar Bolu-1946 EMd-Emekli-2005

18389 Halim Eskizengin Çaycuma-1944 EMd-Emekli-1989

18404 Hüseyin Metin Arıkan İstanbul-1945 İstifa-1986

18595 Cengiz Ergün Bakırköy-1945 EMd-Vefat-1987

18603 Ertuğrul Ogan(3) Gürün-1945 EMd-Emekli-2004

18364 M. Emin Özçelik Ödemiş-1944 EMd- Emekli-2004

18392 Barbaros Hayrettin Aydın Giresun-1945 EMd-Emekli-2005

18402 Ercan Karakurum Dörtyol-1944 EMd-Emekli-2004

18606 Salih Gökakın Dörtyol-1945 EMd-Emekli-1982

18583 Mustafa Hergüner Dörtyol-1944 EMd-Emekli-2002

16588 Ahmet Altan İstanbul-1939 EMd-Emekli-1984

18581 Kamil Koca Karacabey-1945 EMd-Emekli-1993

8182 Mustafa Haşmet Atalaysun Silifke-1925 EMd-Emekli-1983

16626 Ali Çiftçi Burdur-1938 EMd-Emekli-1993

16421 Erdem Yurtseven Akhisar-1938 EMd-Emekli-1998

16794 Hüseyin Gökduman Kastamonu-1939 EMd-Emekli-1999

16684 Cemal Ünlü Bafra-1937 EMd-Emekli-1997

17760 Sadık Çetin Pekünlü İstanbul-1938 BA-Şehit

18607 Doğan Gürgöze Tunceli-1946 EMd-Emekli-2005

18604 Reşat Vural Denizli-1946 Vefat-1997

10425 Dursun Bay Ordu-1926

18405 Özel Müderrisoğlu Keskin-1942

18550 Fahri Ayvaz Çorum-1945

18354 Mehmet Böke Emirdağ-1946 EMd-Emekli-2006

18356 Mustafa Üstün Kalecik-1946 EMd-Emekli-2005

18374 Mustafa Kuşşan Niğde-1945 EMd-R.Emekli-1982

12830 Mürsel Şamlı İskilip-1927

18591 Nihat Camadan Bafra-1944 EMd-Emekli-2006

18359 Mehmet Ali Atabey Kırşehir-1946 EMd-Müstafi-1986

18578 Ahmet Türegün Şarkışla-1945 EMd-R. Emekli-1982

15323 Korkut Önder Karamürsel-1932 EMd-Emekli-1980

9072 Mehmet Altuncan Ordu-1929 EMd-Emekli-1989

18370 Suat Akın Elazığ-1945

18388 Çetin Aydın Bartın-1945 EMd-Emekli-2005

16389 Altan Aykaş İstanbul-1938

18610 Ferit Varol Düzce-1944

18608 Ayhan Sanıyaman Balıkesir-1946 EMd-Emekli-2006

18367 Müfit Güler Ayaş-1944

18377 Naim Yılmaz Biga-1946 EMd-R. Emekli-1982

18351 İbrahim Sucu Ödemiş-1946 EMd-R.Emekli-1982

18353 Kamil Tecirlioğlu(3) Kahramanmaraş-1946 GMY-Emekli-2006

18372 Saffet Yüksel Düzce-1946 EMd-Emekli-1982 18597 Nevzat Demir Meriç-1945

18375 Ömer Eser Kula-1946 EMd-Emekli-2006

18365 Tahsin Baş(3) Akyazı-1946 EMd-Emekli-2006

18378 Cemil Aydemir Dinar-1945 EA-Emekli-1982

18360 Mehmet Kuzu Çay-1946

18384 Mehmet Er Merzifon-1946

12246 Fikret Suat Kaya Kırşehir-1932

18357 Şükrü Yetimoğlu Kaman-1946 EMd-Emekli-2006

18386 Ali Rıza Çil Çal-1946 EMd-Emekli-1982

18601 Turhan Güler İnegöl-1945

16354 Metin Soyulmaz Ankara-1938 EMd-Emekli-1982

18399 Selami Ağırlar Akyazı-1946 EMd-Emekli-2006

18615 Burhan Ekici Malatya-1945

18373 Ziver Öktem Karabük-1946

18394 Enver Yılmaz Bursa-1945 EMd-Emekli-1982

18391 Necmi Ertuğrul Mesudiye-1945 EMd-Emekli-1982

18397 Haluk Bahçekapılı Erzurum-1946 EMd-Emekli-2006

18383 Mehmet Akdemir Kiraz-1946 EMd-Emekli-2006

8373 H. Sefa Yurtsever Konya-1928

16772 Murtaza Sümer Bor-1934

18587 Tekin Sungur Niğde-1944 EA-Şehit-1980

8883 Tarık Tunalı Erzincan-1929

(1)Emniyet Genel Müdür yardımcılığı ve Polis Akademisi başkanlığı yapmıştır.

(2)Valilik görevinde bulunmuştur.

(3)Emniyet genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur.Barbaros Hayrettin Aydın: Çeşitli rütbelerde Aksaray, Balıkesir, Gaziantep, Bolu, Ankara’da görev yapmıştır. Gümüşhane il emniyet müdürü olmuştur. Almanya’da üç yıl süreyle trafik eğitimi konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Polis Başmüfettişi iken emekli olmuştur.Mustafa Hergüner: Çeşitli rütbelerde Antalya, Erdek, Bolu, Malatya, Şanlıurfa’da görev yapmıştır. Siirt, Sinop, Çankırı ve Denizli il emniyet müdürü olmuştur. Almanya’da trafik eğitimi konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Polis Başmüfettişi iken emekli olmuştur.Saffet Yüksel: 2005 yılında vefat etmiştir.1968 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1965

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1968SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

15983 Fazlı Şahan Akdağmadeni-1941 EA-Emekli-1995

18596 Sırrı Çetin Uşak-1945 EMd-Emekli-1996

18609 İ. Yılmaz Kesim İstanbul-1944 EMd-Emekli-2004

18494 Aytekin Çavdar Eyüp-1946 Emekli-1991

19773 Kadir Alhan Tokat-1946 EMd-Emekli-2004

19777 Mustafa Eryeğen Sandıklı-1946 EMd-Emekli-1998

19789 Ulvi Körezlioğlu Kula-1944 EMd-Emekli-2004

19791 Ali Yılmaz Bulancak-1946 Emekli-1994

19795 Halit Ziya Taman Mecitözü-1945 EMd-Vefat-1986

19954 Nazım Erkahraman Bolu-1945 EMd-Emekli-2005

19953 Güray Önal Mudurnu-1944 EMd-Emekli-2004

19955 Saadettin Kırtaş Bozüyük-1947 EMd-Emekli-2003

17506 A. Coşkun Tozlu Tire-1942 EMd-Vefat-2000

17526 Ergül Vural Tirebolu-1938 EMd-Emekli-1997

17145 Mehmet Zeydanoğlu Hakkari-1940 EMd-Emekli-1998

18717 Ömer Cinoğlu Görele-1941 Vefat-1995

16867 Hüseyin Gözübüyük Yozgat-1937 EMd-Emekli-1997

17143 Fevzi Aksu Pazar-1939 EMd-Emekli-1999

17136 Şükrü Azem Yugoslavya-1941 EMd- Emekli-2001

17155 Salih Gezer Acıpayam-1941 EMd-Emekli-2001

17139 Ali Altunyay Isparta-1939 EMd-Emekli-1999

17756 A. Turan Önder K.Ereğli-1942 EMd-Emekli-2002

17159 Aytekin Türkaslan İzmir-1940 EMd-Vefat-1974

17451 Özdemir Subaşat(1) Ankara-1941 Nakil- TRT

18955 Erol Köksal Artvin-1940 EMd-Emekli-2000

16813 Ali Aykut Demirden Tarsus-1940 EMd-Emekli-1984

16953 Mehmet Mirza Malatya-1941 EMd-Emekli-2001

17797 Kemal Ovalı Balıkesir-1939 Emekli-1991

17905 İbrahim Altun Şavşat-1941 EMd-Emekli-2001

16488 İhsan Erdem Düzce-1938 EMd-Emekli-1999

19039 İbrahim Şenözlüler İzmir-1941 EMd-Emekli-1998

17151 İbrahim Acar Akşehir-1937 EMd-Emekli-1994

19768 Muharrem Tozçöken(2) Eskişehir-1947 EMd-Nakil- 2000

19775 Cafer Demirtaş Burdur-1946 EMd-Emekli-1988

19784 İsmail Ertemli İzmir-1946 EMd-Emekli-2005

19786 Mehmet Kutlu Ödemiş-1946 EMd-Emekli-2004

19788 Muhittin Yegül Mut-1945 EMd-Emekli-2005

19790 Haluk Çerçi İstanbul-1946 EMd-Emekli-1995

19797 İbrahim Güler İzmit-1946 EMd-Vefat-1994

19949 Bülent Oral Manisa-1946 EMd-Emekli-1990

19945 Ahmet Karol Konya-1945 EMd-Emekli-2005

19956 Mehmet Gündoğdu(3) Ankara-1946 EMd-Nakil- 1988

19944 Aydın İşler Kocaeli-1946 EMd-Emekli-1998

19948 Mustafa Önal Yozgat-1944 EMd-Vefat- 1996

19031 Metin İnan Düzce-1939 EA-Emekli-1988

18329 Şeref Alpat Bor-1941 EMd-R. Emekli-1982

17141 Halil Namık Aksular İstanbul-1942 EMd- Emekli-1985

18823 Saadettin Tantan(4) Sapanca-1941 Nakil-1994

17142 Dinç Temel Aldanmaz İstanbul-1941 EMd- Emekli-1999

17150 Feyzi Çelik Türeli İstanbul-1942 EMd-Emekli-1994

17491 Altay Polat Adapazarı-1942 EMd-Emekli-2002

16975 Coşkun Ertan İstanbul-1939 EMd-Emekli-1999

17158 Nihat Sakacı Manisa-1942 EMd-Emekli-1986

19839 Recep Çaycıoğlu Çanakkale-1940 EMd-Emekli-1998

19466 Enver Kuvan Ordu-1940 EMd-Emekli-1998

18953 Metin Karabenli Marmaris-1940 EMd-Emekli-2000

17513 Salih Dost Tarsus-1940 EMd-Emekli-2000

18001 Ertan Emin Şişman İstanbul-1939 EMd-Emekli-1991

17827? Yalçın Çizen İstanbul-1940 EMd-Emekli-2000

17920 Necmi Rahmi Sevgican Bandırma-1941 EMd-Emekli-1986

18408 Ergin Şenol İstanbul-1940 EMd-Emekli-2000

16789 Haydar Tek Kayseri-1940 EMd-Emekli-2000

19765 Hüseyin Yaşar Kayseri-1947 EMd-Emekli-2007

19952 Hasan Hüseyin Balak(2) Tokat-1945 EMd-Nakil- 1999

17919 Adnan Tataroğlu Rize-1942 EMd-Emekli-1998

11276 Mehmet Dallı Osmanpazarı-1931 EMd-Emekli-1991

16825 Tekin Özdoğan Kütahya-1936 EMd-Emekli-1996

17274 A. Haydar Savaş Gümüşhane-1938 EMd-Emekli-1990

19674 Tayral Çarıkoğlu Tire-1947

19766 Ömer Faruk Gürel Erbaa-1947

19771 Celil Ateş Silivri-1946 EMd-Emekli-2005

19772 Hasan Kısa Kilis-1947 EMd-Emekli-2006

19769 Mahmut Esat Topçuoğlu Dörtyol-1946 EMd-Emekli-2006

19774 Dilaver Saraç Boyabat-1947 EMd-Emekli-2007

19782 Hüseyin Demir Niksar-1945 EMd-Emekli-2005

19785 Hayati Uyar Kaman-1946

19779 Ramazan Akbulut Çine-1946

19792 Müjdat Güneşer Kınık-1947 EMd-Emekli-2007

19793 Mustafa Şahin Edincik-1947 EMd-Emekli-2007

19796 Ethem Büyükdeğerli Fethiye-1946 EMd-Emekli-2006

19942 Ömer Kibar Elmadağ-1946 EMd-Emekli-2005

16771 Bayram Çetinkaya Develi-1939

18970 Orbay Turan Nallıhan-1940 EMd-Vefat-1995

18008 Adil Kılıç Ilgaz-1940 EA-Emekli-1983

17519 Yıldırım Atalay Patnos-1940

18569 Mehmet Çaykara Giresun-1939

16624 Nur Uğur Gürel Kavak-1936 EMd-Emekli-1982

17896 Mehmet Kasım Başköy Düzce-1942 EMd-Emekli-2002

17903 Yusuf Ziya Akakın Manisa-1941 EMd-Emekli-1994

17906 Turan Gönültaş Konya Ereğli-1943

19763 Nejat Akar Malatya-1946 EMd-Emekli-2006

19767 Abdül Tufan Lüleburgaz-1947 EMd-Emekli-2007

19770 Mustafa Özgen Muğla-1946 EMd-R.Emekli-1982

19776 Mehmet Akbulut Balya-1947 EMd-Vefat-2006

19778 Özdemir Yüksel İstanbul-1946

19780 Halil Aydın Genç Ankara-1946 EMd-Emekli-2006

19781 Babür Çağatay Trabzon-1947 EMd-Emekli-2007

19783 Mustafa Vefa Aydın Tokat-1945

19787 İrfan Aydın Düzce-1946 EMd-Emekli-1996

19943 Ali Çoşkuner Bursa-1946

19941 Abdurrahman Baş Rize-1945

19947 Tuğrul Tıknaz Aydın-1945

19951 Ahmet Göçen Susurluk-1946 EMd-Emekli-2006

20353 Mehmet Ali Selçuk Balıkesir-1947 EMd-Emekli-2007

20354 Nejdet Biçer Üsküdar-1947 Vefat-1998

20355 Azmi Derin Balıkesir-1947 EMd-Emekli-2006

18623 Cahit Hakanoğlu Tarsus-1941 Vefat-1984

17909 M. Asım Bayrı Adapazarı-1940

17897 Yusuf Daldal Isparta-1941

17894 Hüseyin Işık Giresun-1940

19807 Erol Ürügen İstanbul-1941

17065 Lütfullah Türköz Çayıralan-1936

19794 Ayhan Toktaş Orhaneli-1947 EMd-Vefat-2006

19950 Cihangir Akkaş Bursa-1947

17449 Nurettin Dündar Sivas-1939

18624 Ahmet Topaloğlu Akyazı-1939 EMd-Emekli-1983

17922 Necmettin Hayır Trabzon-1940

17904 Yusuf Arıcan Antalya-1941

17680 Gündoğan Şensoy Giresun-1938 EMd-Emekli-1983

16921 Kayhan Çağlayan İstanbul-1938

(1)TRT kurumuna nakil olmuştur.

(2)Milletvekili seçilmiştir

(3)Valilik görevinde bulunmuştur.

(4)İstanbul-Fatih ilçe belediye başkanlığı, milletvekilliği ve içişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.Hasan Hüseyin Balak: Polis Akademisi 1950 mezunu Hilmi Balak’ın kardeşidir. Polis Akademisini bitirdikten sonra çeşitli rütbelerde Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul, Bitlis ve Şanlıurfa’da görev yaptı. Giresun ve Denizli il emniyet müdürü oldu. Son olarak İstanbul’da polis başmüfettişliği yaptı. 1999 yılında istifa ederek genel seçimlere katıldı. 21’inci dönem Tokat milletvekili seçildi.Mehmet Kasım Başköy: Soyadını Kalyoncu olarak değiştirmiştir.1969 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1966

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1969SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

18611 Orhan Şener Bolu-1946 EMd-Emekli-1998

18616 Uğur Gür Diyarbakır-1945 EMd-Emekli-2005

21470 Salih Yılmaz Hasankale-1947 EMd-Emekli-1998

21476 Yahya Gış Yenişehir-1947 Malülen Emekli-1982

21488 Fikrettin Karadağ Pertek-1946 EMd-Emekli-2002

21492 Cemalettin Çaylı Dinar-1945 EMd-Emekli-2005

21499 Mustafa Duymuş İnegöl-1949 EMd-Emekli-1996

21500 İmdat Halis Hendek-1948 EA-Me.çık-1983

21509 Mehmet Avcı Orhaniye-1947 EMd-Vefat-1986

21521 Hasan Köprüköy Sabur-1946 EMd-Emekli-1992

21530 Cevat Acar Erzurum-1946 EMd-Emekli-1990

21526 Neşet Yanmaz Nebiköyü-1946 EMd-Emekli-1994

21467 Ruhi İmatoğlu Düzce-1946 EMd- Emekli-1998

21469 Abdullah Bolcu(1) Yozgat-1946 GMY-*2006-Emekli

21475 Mustafa Azmi Hepengür İzmir-1947 EMd-Emekli-1998

21483 Halil Erciyes Kayseri-1946 EMd-Emekli-2005

21487 Nejat Güngör İstanbul-1946 EMd-Emekli-2004

21493 Nedim Tanır İzmir-1948 EMd-Emekli-2003

21503 Süreyya Akalın Nar-1946 EMd-Emekli-1995

21504 Hayrettin Yaşin Kahta-1948 EMd-Emekli-1992

21516 Ümit Aksoy Malatya-1946 EMd-1997-Emekli

21522 Nurettin Taşpınar Denizli-1947 EMd-İstifa-1989

21523 Sadık Cahit Çengel Gaziantep-1946 EMd-Emekli-2005

21528 Hikmet Aydın İstanbul-1947 EA-İstifa-1980

21536 R. Erkul Şenyüz Beşiktaş-1948 EMd-Emekli-1996

21505 Abdullah Çetin Afyonkarahisar-1946 BA-Vefat-1977

21507 Yalçın Özbakır Afyonkarahisar-1945 EMd-İstifa-1984

21527 Bahri Baykal Akyazı-1947 EMd-Emekli-2004

21808 Aziz Aksoy Çay-1946 EMd-Emekli-2005

21800 Öztürk Şimşek Kızılviran-1945 EMd-Emekli-2005

21790 Seyit Ahmet Urfalıoğlu Ladik-1946 EMd-İhraç-1992

21786 Faik Şahiner Suruç-1946 EMd-Vefat-1989

21785 Hasan Kocadağ Terkiloh-1947 EMd-Emekli-2004

21787 Şakir Özdemir Çakıcı-1946 EMd-Emekli-2004

21794 Emin Ertuğrul Çine-1945 EMd-Emekli-2000

21796 H. İbrahim Tataş İzmir-1946 EMd-Emekli-2006

21802 Muzaffer Alpçetin Toprakkale-1946 EMd-Emekli-2005

21795 Nail Güntürkün İstanbul-1946 EMd-Emekli-2005

21812 Ali Nezih Akahmetoğlu Ankara-1948 EA-İstifa-1984

21792 Nevzat Kaynak Isparta-1945 EMd-Emekli-2005

16385 Güngör Tekinoktay Erzurum-1935 EMd-Mes.çık-1979

16532 Bahri Köroğlu Ardeşen-1937 EMd-Vefat-1990

18807 Seyfettin Has Pazar-1929 Emekli-1989

16930 İhsan Usta Görele-1941 EMd-Emekli-2000

17405 Niyazi Çelikbilek Isparta-1938 EMd-Emekli-1998

17516 Orbay Tokyürek Erzurum-1938 EA-Emekli-1984

16841 Mehmet Çetinalp Kıraali-1936 EMd-Emekli-1996

17025 Şener Öztayfun İzmir-1938 ÖEM-Emekli-1996

16733 Ferdi Öznehir İzmir-1936 EMd-Emekli-1985

17271 Ünver Ercoşkun Akhisar-1938 EMd-Emekli-1991

17486 Mehmet Ahmet Yemenicioğl Göynük-1942 EMd-Emekli-1995

17501 Ramazan Cankıymaz Konya-1936 EMd-Emekli-1993

17913 Halil Taşdemir Çıldır-1938 EMd-Emekli-1998

18568 Beyazıt Keser Bulgaristan-1938 EMd-Vefat-1985

18598 Halil Erik Urfa-1945 EA-Emekli-1982

18618 Mustafa Kemal Cezar Tosya-1946 EA-Emekli-1982

21481 Galip Kışla Eşme-1946 EMd-Emekli-2006

21482 Ali Kaygısız K.Söbeçimen-1946 EMd-Emekli-2006

21484 Ahmet Turan Buluş Tokat-1946 EMd-Emekli-2005

21489 Ömer Eratik Edincik-1948 EMd-Emekli-2008

21490 Mehmet Gözütok Ortaca-1947

21491 Osman Ülker Dinar-1949 EMd-Emekli-2009

21502 Şevki Darçın Ermenek-1949 EMd-Emekli-2009

21506 Rıdvan Kırık İskenderun-1947

21511 Nizamettin Tosun Madenler-1948 EMd-Emekli-2008

21513 Mehmet Duran Turgutlu-1948 EMd-Emekli-2008

21525 Mehmet Emin Yılmaz Çolaklar-1947 EMd-Emekli-2007

21535 Hasan Kutlu Elmadağ-1947 EMd-Emekli-2007

21471 Eşref Ali Kaplan Vişnezade-1947 EMd-Emekli-2007

21474 Kâmil Yücel Tutkun Üsküdar-1948 EMd-Emekli-2008

21477 Erol Öztürk Ardanuç-1946 EMd-Emekli-2006

21478 Ahmet Geçgel Oğuzeli-1947 EMd-Emekli-2007

21479 Şevket Ayaz Köprülü-1946 GMY-Emekli-2006 Dr.

21494 Muhittin Kaynak Isparta-1947

21495 Metin Gençtürk Amasya-1947 EMd-Emekli-2007

21496 Metin Alp Subaşı-1946 EMd-Emekli-2006

21497 Tuncer Topçuoğlu Mazgirt-1946 EMd-Emekli-2006

21498 Bülent Kenaroğlu İmroz-1946 EMd-Emekli-2006

21501 Kamil Ünsal Ankara-1949 EMd-Emekli-2009

21508 Osman Babayiğit Tekkeler-1948

21510 Sarper Baltacıoğlu Alaca-1948 EMd-Emekli-2008

21512 Ramazan Köksal Kırşehir-1946 EMd-Emekli-2006

21514 A. Nedim Yıldırım Diyarbakır-1947 EMd-Mes.çık-1990

21524 Selahattin Topatan Zonguldak-1947

21529 Ömer Ertuğrul Yoldaş Üsküdar-1948 EMd-Emekli-2008

21531 Orhan Yakın Zonguldak-1947 EMd-Emekli-2007

21532 Ömer Cengiz Kulp-1947 EMd-Emekli-2006

21534 Ömer Güneş Sivas-1946

21486 T. Fikret Sarısözen Kızılca-1946

21515 Atilla Germeyanoğlu Bandırma-1946

21518 Ender Uyanık İzmir-1947

21807 Erarslan Çolakoğlu Marmaris-1947

21793 Haluk Baykal Fatsa-1948

21789 Ali Natık Canca Ankara-1948

21784 M. İsmet Uzunoğlu Çorum-1949

21815 Sarper Sözen Merzifon-1948

21806 Metin Altınzincir Kahramanmaraş-1946

21788 O. Sırrı Macit Bayburt-1946

21814 Ekrem Ermiş Susurluk-1946

21813 Azmi Ateşoğlu Yalvaç-1946

16732 Mehmet Cevdet Yılmaz Görele-1933

9505 Mansur Seymen Kozan 1831

16938 A. Güner Erturgut Kartal-1935

17677 İhsan Demirçelik Pazar-1938

16692 Suat Bilen Niğde-1934

16387 Ahmet Çelikkanat Niğde-1940

16999 İhsan Keskin Görele-1937

17272 Ahmet Gölen Diyarbakır-1936

16183 Mehmet Necdet Yürütücü Ezine-1938

16939 İrfan Özhan Sakarya-1937

16962 Rıfkı Özkardeşler İstanbul-1933

7366 H. Hüseyin Işık Uşak-1921

16720 Haluk Eraydın Ankara-1939

16419 Yılmaz Çarkgil Afyonkarahisar-1934

17517 Keramettin Yapıcı Ereğli-1937

16951 Aytekin Uğur Gümüşhane-1936

17814 M. Orkun Turgut Adıyaman-1935

17892 Vahdettin Cihan İstanbul-1937

11611 Nihat Aras Ordu-1934

17806 Mustafa Toka Gülnar-1936

19054 A. Yılmaz Gökçek Dinar-1940

11467 Bayram Irmak Yalvaç-1926

19838 Halis Arslan Kars-1937

8929 Tuli Ersoy İzmit-1926

18057 Dilaver Malkoç Çarşamba-1940

9013 Nevzat Özcan Tuzla-1929

21517 M. Necati Çevik Sürsürü-1946

21519 A. Behiç Demirer Bayındır-1946

21520 Egemen Tanrıverdi Mersin-1947

17757 M. Ali Kutlu(1)Emniyet genel müdür yardımcılığı yapmıştır.Kâmil Yücel Tutkun: Babası polis memuru idi. Okulu birincilikle bitirdiği için görev yeri olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarını seçti. Samsun’da kendi döneminde kurulan Bölge Kriminal Laboratuarında görev yaparken 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulunda üç yıl süreyle kriminalistik dersi verdi. TODAİE’de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Programını bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı oldu. 1976 yılında Devlet Lisan Okulunu bitirdi. 2002 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. 12 yıl süreyle Polis Akademisinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Uygulamalı Dersler Ana Bilim Dalı Başkanlığına seçildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı, Polis Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Polis Sandığı ve Polis Vakfının denetleme kurulu üyeliği görevlerine seçildi. IPA üyesidir. “Silah Kültürü ve Atış Becerisi” adlı kitabı yayımlandı. Mizah ağırlıklı makaleler yazdı.Sarper Sözen: Babası bankacıydı. Polis kolejine Ankara’dan katıldı. Göreve Ankara Emniyet Müdürlüğünde başladı. Askerlik hizmeti sonrası Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Çeşme ve Kuşadası ilçe emniyet amirliği görevlerinde bulundu. Çeşitli rütbelerde Kars, İzmir, Çorum, Elazığ ve Aydın illerinde görev yaptı. İki yıl süreyle Trafik Dairesi Başkanlığı görevini sürdürdü. Polis Başmüfettişi iken emekli oldu.

1970 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1967

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1970SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

19946 Cemil Serhadlı(1) İstanbul-1946 Nakil-1996

21473 Murat Yetimoğlu Erzurum-1948 EMd-Emekli-2003

21804 Fahrettin Dicle Niksar-1945 EMd-Emekli-2005

21816 Fehmi Bayram Öztunç Safranbolu-1949 EMd-Emekli

23366 Rahim Çalışkan İskece-1948 Emekli-1993

23424 Mahmut Karakaş Akçadağ-1948 EMd-Emekli-1999

23367 Hasan Özdemir(2) Oğuzeli-1947 EMd-Nakil2000

23364 Hüseyin Kocadağ Terkila-1949 EMd-Vefat-1996

23363 Mustafa Malay(3) Akçadağ-1948 EMd-Vali-1984

23370 Zeki Radar İstanbul-1949 Malülen Emekli-1982

23371 Ahmet Canbek Lofça-1948 EMd Emekli-1998

23372 Ahmet Demir Sürmene-1948 EMd-Adiyen Emekli-1999

23376 Halit Berberoğlu Pınarbaşı-1948 İstifa-1988

23386 Ertugrul Alatlı Eşme-1950 EMd Emekli-2000

23392 Yunus Çimen Kahramanmaraş-1947 EMd Emekli-1998

23384 Ergüven Ayan Suluca-1947 EMd Emekli-1999

23396 Mecit Noyan Düzce-1947 Vefat-1982

23398 Zeki Urgancıoğlu Bornova-1946 EMd Emekli-2003

23400 Orhan Taşanlar(4) Merzifon-1949 EMd-Vali-1996

23401 Faruk Turan İstanbul-1949 EMd- Emekli-2005

23406 Sabit Çınarbaş Babaköy-1948 Vefat-1993

23413 Hüsnü Çakmak Kırşehir-1949 EMd- Emekli-1998

23414 Halil İbrahim Özkan Afşar-1949 EMd- Emekli-2004

23416 Hamdi Sağiç Afyonkarahisar-1946 Emekli-1991

23417 Orhan Şevik Bakacaklı-1947 EMd-Emekli-2002

23418 Ahmet Şahinalp Gaziantep-1947 İstifa-1983

24483 Hasan Başmanav Hendek-1948 Emekli-1992

24484 İ. Hakkı Çalık Hızırparkı-1949 EMd-Emekli-1997

24486 Mehmet Yıldırım Tercan-1946 EMd-Emekli-2005

24488 Nazım Tarı Beykoz-1947 EMd-Vefat-1998

24489 Mehmet Ümit Alpaslan-1947 EMd-Emekli-1996

24492 Hüsnü Büyükbaş Ulucak-1949 Vefat-1987

24493 Ziya Balcı Venice-1947 EMd-Emekli-2004

24495 Cavit Aydın Şeyhli-1949 İstifa-1979

24499 Mehmet Mete İstanbul-1948 İstifa-1989

24502 Günay Uğurluoğlu Bursa-1945 EMd-Emekli-2005

24504 Sedat Uzuner Nimetiye-1946 EMd-Emekli-1996

24505 İshak Arslan Kesir-1946 EMd-Emekli-2004

24506 A. Fatih Önal Adana-1949 Müstafi-1980

24507 Ahmet Filizöz Sivas-1947 Şehit-1980

24508 Erdinç Sadıç Buca-1949 Emekli-1992

24510 Erol Yalın İstanbul-1946 EMd-Emekli-1997

24511 Faruk Çerçi İstanbul-1947 EMd-Emekli-2001

24517 H. Rahmi Özkara Malatya-1947

24518 Ferruh Sümbül Tire-1949 Malülen Emekli-1980

24525 Nihat Çatana Düzce-1950 EMd Vefat 2002

24528 Cevat Tomak Tokat-1948 EMd-Vefat-1996

24530 A. Alaeddin Silahtaroğlu İstanbul-1946 EMd- Emekli-2001

24531 A. Yalçın Özcan Burdur-1948 EMd- Vefat-2005

24543 İbrahim Furat Sandıklı-1949 İstifa-1988

24544 Mustafa Yaldız Selçuk-1946 EMd- Emekli-2002

24545 Haluk Özkay Söke-1949 Emekli-1993

24546 B. Gürol Ergin İstanbul-1947 EMd Emekli-1998

24547 Mustafa Can İzmir-1950 EMd Emekli-1998

24556 Hüseyin İnan 1948 Emekli-1992

24618 Mustafa Özpak Eşme-1948 İstifa-1980

24682 Onat Denizciler İzmir-1947 Emekli-1988

24683 Ersin Yılmaz(5) Kozan-1947 EMd Vefat-2002

24686 O. Zatı Temiz Yeniçiftlik-1949 EMd Emekli-1997

24687 A.Recai Şencan Balıkesir-1949 EMd Vefat-2000

17445 M.Hanefi Bıçak Zırkı-1937 Vefat-1995

13567 Abdurrahman Tanık Eskişehir-1933 Emekli

20361 Atanur Şarman Tokat-1940 EMd Emekli-1999

20360 Orhan Özen Bakırköy-1942 EMd-Emekli-2002

18233 Kazım Kıldıroğlu Halife-1940 EMd-Emekli-2000

16691 Tuncay Kalabak İstanbul-1938 Emekli-1998

17910 A.Sungur Pekel Susurluk-1937 Emekli-1985

18024 Zekeriya Dökmen Alkaya-1938 Emekli-1991

17490 Saim Yerlikaya Göynük-1940 Emekli-1989

13570 Mustafa Deniz Suşehri-1934 Emekli-1994

20440 Muammer Ardıç Çumra-1937 Emekli-1985

18812 Memduh Dolgun Adapazarı-1942 Emekli-1998

13554 Nizamettin Ars Balıkesir-1933 Emekli-1989

18803 Nurı Avcı O.Pazarı-1942 EMd- Emekli-2002

20446 Cengiz Durukan Kemaliye-1941 EMd-Emekli-1998

18222 Yılmaz Menteş K.Burgaz-1943 Emekli-1988

20456 Yavuz Kızılgül Diyarbakır-1938 EMd-Emekli-1998

18562 Öktem Tattoğlu Rize-1936 Emekli-1985

18328 Aytaç Baykal Tarsus-1935 Emekli-1986

18217 Hüseyin Efeoğlu Nazilli-1942 Emekli-1990

19183 D. Yaşar Acar Pazar-1937 EMd-Emekli-1997

17918 Hasan Alasulu Tarsus-1939 Emekli-1984

18228 Servet Altun Şavşat-1943 EMd-Emekli-2003

20364 Ö.Faruk Saraç Yalova-1941 1992

18226 Mehmet Keser Kümbet-1938 EMd-Emekli-1996

19469 Hüseyin Koşkan İstanbul-1938 EMd-Emekli-1998

20461 H.Basri Kahveci Görele-1942 Vefat-1984

19181 A.Volkan Devami İstanbul-1938 EMd- Emekli-1998

20794 Cihan Süleymanoğlu Fındıklı-1938 EMd- Emekli-1998

18790 Galip Altınçekiç Kayseri-1941 Emekli-1995

18797 Mustafa Koparan Seyitgazi-1938 Emekli-1990

19036 Özyurt Van Eskişehir-1936 Emekli-1994

18799 Ömer Bozkurt Çal-1942 EMd-Emekli-2000

18794 Süleyman Kundakçı Hendek-1942 EMd-Emekli-1997

19146 Taşdan Erdan Üsküdar-1942 Emekli-1990

18818 M.Şenel Uncumusaoğlu Kilis-1939 EMd Emekli-1998

19138 Hazım Turgut Malatya-1938 Emekli-1994

19149 Ragıp Ercan Seferhisar-1941 Emekli-1988

19160 İsmet Soytaş Kozan-1940 Emekli-1984

19163 Sami Benli Andırın-1942 Vefat-1986

19167 Cemil Tura Kars-1938 EMd- Emekli-1998

19459 Alpaslan Birlik Arapkir-1941 Emekli-1996

19460 Selami İnci Bölceağaç-1941 Emekli-1996

19155 Orhan Özkan Kütahya-1939 Emekli-1988

19144 Necdet Yıldırım Tekirdağ-1943 Emekli-1983

19139 Aykut Turan İstanbul-1938 EMd-Emekli-1997

19151 Hüseyin Güven Malkara-1942 EMd-Emekli-1998

23365 Oktay Çeşmeliler Malkara-1950

23368 İbrahim Kaya İzmir-1949

23369 Erol Kaplan İstanbul-1948

23374 Mehmet Aydın Dinar-1948

23387 Mehmet Aydın Kahta-1949

23375 Ramazan Er Porsana-1947

23379 Adnan Eser Düzce-1948

23380 Cemal Aydın Zalama-1947

23378 Sinan Baloğlu Kelkit-1949

23381 Tayyip Yuva İstanbul-1949

23382 Faruk Metin Hacıbatbey-1948

23384 H.Memet Çetinkaya Sivas-1948

23385 Mustafa Karayel Alibey-1949

23388 Nihat Önder Aksaray-1947

23389 Suphi Tiryaki Bulancak-1948

23390 Şevket Yeni Hisarbey-1948

23391 Necati Altıntaş Sarıyar-1948

23393 Alican Özgenler İstanbul-1949

23395 Nasuf Başkaya Akşehir-1948

23397 Necdet Kula Şamlı-1948

23399 Cemal Kılıç Mualli-1947

23402 Cemil Demir Ankara-1949

23403 Mehmet Cebe Dere-1947

23404 Sefer Vurucu Sobran-1949

23405 Mustafa Atak Karaoğlan-1950

23407 Osman Ateş Bulgaristan-1948

23408 Ali Kavak Denizli-1949

23410 Nurdan Akçay Sapanca-1948

23411 Saim Erdoğmuş Zile-1947

23383 Necdet Gondalot Bayburt-1950

23412 Bekir Tanrıkulu Uzunbey-1947

23415 Yüksel Kuş Yanık-1949

23419 Yalçın Eroktay Devrek-1947

23420 Muzaffer Işık Eybekli-1948

23421 Adnan Ardıçdalı İstanbul-1949

24476 Ahmet Saim Ertuğrul İstanbul-1947

24477 Sabahattin Özel İzmir-1948

24478 Yunus Gün Sürmeli-1949

24479 Ferit Taşçı Musalla-1950

24480 Ertuğrul Verdi İzmir-1946

24481 Şeref Ağca F.Paşa-1950

24482 Vedat Kaymış Hendek-1948

24485 Ahmet Kirazcı Bornova-1949

24487 Metin Yavuz Düzce-1947

24490 O. Olcay Gerçek İstanbul-1948

24496 Şaban Baba Zeyve-1947

24497 Nihat Kurtiç Derince-1947

24498 Cevdet Şahin Sultaniye-1949

24500 Necdet Havalı İstanbul-1946

24509 Mehmet Çağlar Mudurnu-1948

24512 Muzaffer Zeylan Tarsus-1946

24513 Abdulkadir Taşoğlu Kahta-1947

24514 Orhan Uzeler Ankara-1947

24515 Nevzat Akçalı Kemalpaşa-1947

24516 Mehmet Kahya Karacaviran-1947

24519 İsmail İncekulak Olus-1947

24521 Adnan Saruhan Sivas-1947

24523 M.Remzi Tan Kandilli-1947

24526 Rüstem Kılıç Karayurt-1947

24527 Kerem Durmuş Berni-1950

24529 Muzaffer Özbülbül Elazığ-1947

24548 Hamdi Güngör Ankara-1949

24549 Ali Akça Elbistan-1947

24550 Mansur Gündoğdu Erzin-1947

24551 Metin Çınar Demirci-1949

24553 Necmettin Kuru 1947

24554 Turhan Ayyıldız Düzce-1948

24555 Erol Tongaz Senirkent-1948

24534 Muhittin Taşpınar Dirilli-1947

24536 Ahmet Tekin Akın Ünye-1949

24537 İsmail Çakır Yapraklı-1947

24538 Şeref Erbaş Of-1949

24539 Kazım Sarıca Kandıra-1949

24540 H. Atalay Sönmez Yayladağ-1947

24542 Kahraman Koçak K.Kabaca-1948

24596 Yılmaz Bozdemir Kırşehir-1948

24597 Erol Kaynak Yılanda-1948

24681 Bayram Özçelik Akgün-1947

24685 Ahmet Nihat Dündar Andiri-1948

17871 Habib Ekici Boğazlıyan-1938

11313 Ökkeş Şahin Fevzipaşa-1933

18348 Sezai Altınbaş Bürüngüz-1937

19182 Mehmet Sarıbaş Hopa-1939

13927 D. Ali Ergül Macarlar-1933

18480 Hasan Dinçer Şemdinli-1938

18230 Nurettin Bulca Haliliye-1938

18802 H. Yüksel Şarkbay Kilis-1939

20805 Çetin Denli Zonguldak-1940

19035 Cemal Göksun Beydeşmen İstanbul-1936

18815 K. Şener Apaydın Finike-1942

18821 Erdoğan Büyükkarhan Seydi-1942

19152 Nejat Deniz Mestanlı-1942

18491 Tahir Deçdeli Divrik-1941

19468 Fevzullah Filiz Doyran-1936

20368 Ünal Ayfer Kandilli-1941

19642 Yakup Ekşi Rize-1931(1)Emniyet genel müdür yardımcılığı, Emniyet genel müdürlüğü (V) ve valilik görevlerinde bulunmuştur.

(2)Valilik görevinde bulunmuştur.

(3)Valilik görevinde bulunmuştur.

(4)Valilik görevinde bulunmuştur.

(5)Emniyet genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur.


1971 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1968

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1971SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

21809 Fevzi Ergüloğlu Çemişgezek-1945 EMd- Emekli-2005

21805 Sait Erdem Sural İstanbul-1947 EMd- Emekli-2004

23377 Günay Uslu Yeşilova-1947 Emekli-1992

24491 Celal Garagon Develi-1947 EMd- Emekli-2002

28843 Gürbüz Pınar Ankara-1950 Emekli-1993

28847 Ergin Gözübüyükoğulları Van-1948 Vefat-1981

28848 Hamdi Erdal Keçe Ankara-1950 Vefat-1977

28849 İbrahim Alıcı Malatya-1950 Emekli-1996

28850 Esat Avcı Bağarası-1949 Emekli-1993

28852 Orhan Kelebek Gebze-1949 Emekli-1993

28861 Nihat Binsor Düzce-1949 Emekli-1993

28872 Arslan Ardıç Kavak-1949 Emekli-1996

28879 Yüksel Çoşkun Uşak-1950 Emekli-1994

28888 Mahir Özşen Adana-1950 İstifa-1982

28899 O.Seyfi Gezici Çandarlı-1950 EMd- Emekli-1998

28903 Aydoğan Hören İstanbul-1950 EMd-Vefat-1997

28910 Süleyman Çelik Kuyulu-1948 Emekli-1996

28911 Firar Demir Azaklı-1947 EMd- Emekli-2002

28913 Şükrü Önder(1) Kadıköy-1950 EMd- Emekli-2000

28914 Sezai Şanlı Beypazarı-1950 İhraç-1984

28919 Abdullah Karaazmak İzmir-1949 Emekli-1992

28922 Şükrü Baş Kırşehir-1950 İstifa-1982

28929 Cengiz Gürkan Bodum-1949 İstifa-1989

28942 O. Bülent Kocabıyık Tire-1950 EMd- Emekli-1998

28945 Faik Buyuzan Sığucak-1950 Vefat-1983

28948 Ersel Sayman İstanbul-1948 İstifa-1989

28950 M. Necip Kural Ankara-1949 Emekli-1998

28957 Mehmet Öz Divriği-1949 İhraç-1988

28845 Yusuf Vehbi Dalda Malatya-1950 EMd Emekli-2004

28851 Seyfi Kesici Kalecik-1950 EMd Emekli-1998

28883 Önder Güzelcik Bayındır-1949 EMd-Emekli-2002

28909 Fikret Özel Biga-1948 İstifa-1990

28923 Vahap Özen Malatya-1950 İstifa-1977

28924 Yüksel Çakmak Zara-1947 Vefat-1997

28927 Güngör İlarslan Çağırlar-1950 İstifa-1979

28846 Bülent Orakoğlu Eskişehir-1950 EMd- Emekli-1997

28867 A. Rıza Türkel Terme-1950 Emekli-1993

28875 Selami Togaylı Köşen-1950 İstifa-1989

28876 M.Erkan Akyüz Sivas-1949 İstifa-1985

28900 Ali Yenice İzmir-1950 EMd-Emekli-2002

28939 A. Arif Dirik İstanbul-1948 Vefat-1995

29252 Mustafa Çelik Mersin-1950 EMd- Emekli-2000

29292 Nevzat Memiş Ş.Bağbaşı-1950 Emekli-1995

29256 İrfan Sayıcı Ermenek-1951 Vefat-1976

29304 Osman Gürsoy Reis-1948 İhraç-1985

29255 Seçil Atalan Erzurum-1948 EMd- Emekli-1998

29272 Nuri Akı Vezirköprü-1949 EMd- Emekli-1997

29269 Numan Bayrak Kazçeşme-1948 EMd- Emekli-1998

29283 Emin Durak Karahacılı-1950 İstifa-1981

29264 Osman Buğdaycı Fethiye-1950 EMd- Emekli-2003

29327 Aydın Güney Mandiye-1948 EMd- Emekli-2000

29281 Muhterem Kavalcı Çorum-1949 EMd- Emekli-2001

29275 Edip Kemal Bahadır Ankara-1949 Emekli-1994

29271 B.Erol Hakan İstanbul-1948 EMd-Emekli-2001

29301 Kemal Hasman Keskin-1950 Emekli-1994

29270 Mehmet Geçer M.K.Paşa-1949 EMd998 Emekli-1998

29280 M.Demir Yanıker Yozgat-1949 Emekli-1995

29285 Ayhan Uyanık Eskişehir-1950 Emekli-1995

29346 Ali İmer Bigadiç-1949 İstifa-1979

29402 Ali İhsan Şimşek Nimetiye-1950 Müstafi1983

29355 Şakir Koç Üsküdar-1948 Şehit1991

24475 Metin Doğanay Bayındır-1946 Emekli

24522 Ali Ferit Özpek Kızıltoprak-1947

24684 Ahmet Gökçe Dinar-1946 Emekli

24688 İsmet Türe Dirmil-1948

28841 T.Tuncay Işıtır Üsküdar-1949

28842 Kenan Gürel Ordu-1950 Cumhuriyet Savcısı Ayrıldı

28844 Hüseyin Çapkın Tire-1951

28853 Arif Şirin Ünye-1950

28856 Tuncay Yılmaz Tarsus-1951

28857 Osman Gezeker Orhaneli-1950

28859 Engin Aksan İstanbul-1950

28863 Cevdet Saral Of-1948

28866 Hikmet Doruk Kulfal-1950

28868 İsmail Hakanoğlu Topraklı-1949

28273 Mustafa Öncül Nevşehir-1950

28874 Sabri Yakar Handırı-1948

28878 Orhan Okur İzmir-1949

28886 Zekeriya Altıntaş Bünyan-1950

29359 K.Aykut Genç Ankara-1949

28887 İsmet Türkmen Karasu-1951

28892 Süleyman Güleç Yayladağı-1950

28893 Ahmet Çokgüler Beyler-1950

28894 Mehmet Terzioğlu Düğüncüklü-1950

28895 M.Murat Dündar İstanbul-1950

28897 Muammer Öz Çarşamba-1951

28902 Osman Özbek Ağıldere-1949

28932 M.Salih Tuzcu Denizli-1948

28933 Fazlı Sezgin Köşe-1949

28938 M.Nuri Şimşek Adapazarı-1946

28947 Ali Gökçimen Beypazarı-1950

28951 M.Kasım Akarsu M.Akdal-1949

28956 İsmail Güzeldemirci Kahramanmaraş-1948

28862 Halil Sultar Akalan-1950

28864 İsmail Karaman Amasya-1949

28870 M.Hakkı Arslan Dendil-1949

28821 Sedat Hasay Manastır-1948

28880 Hasan Eryılmaz Ümür-1949

28881 Birol Özcan Çine-1949

28884 Sabri Dündar Babaköy-1950

28885 Aydın Ertem Bayburt-1950

28890 Ahmet Yüce İzmir-1951

28896 İdris Pala Ankara-1951

28898 Ali Oy Ağaçlı-1949

28904 Cevdet Özgür Erbaa-1950

28906 Selahattin Soydan Fatsa-1948

28907 Hüseyin Ünal Aliçerçe-1949

28912 Şerafettin Ünal Dinar-1950

28917 İbrahim Şahintürk Dinar-1949

28918 Muzaffer Doğan Döllük-1947

28892 Şerafettin Karahan Ayancık-1950

28925 Recep Birgi Denizli-1948

28937 A.Tayyar Gürsoy Yenice-1949

28940 Ömer Tüzel İskilip-1947

28958 Aydın Eroktay Devrek-1947

28854 Ömer Sağırkaya Gemerek-1949

28855 Orhan Güler Çayırdere-1950

28860 Sami Soydan Mersin-1950

28889 Osman Çapalı İstanbul-1951

28891 Mümin Küllü Pınarhisar-1950

28901 M.Galip Ganioğlu Gölköyü-1949

28905 Reşit Ertargün Elazığ-1950

28920 Emin Güngör Kasımlar-1950

28936 Nadir Melha İzmir-1950

29298 İ.Yavuz Özyeşil Manisa-1950

29265 İhsan Önal Yeşilhisar-1950

29268 Bayram Tuncer Dombay-1947

29288 İsmail Yalçın Vezirköprü-1947

29262 Mehmet Karaveli Ceylan-1948

29267 O.Nuri Özdemir Müsellim-1948

29260 Cengiz Girgin Asarlık-1948

29282 Zekeriya Yelken Hal-1949

29283 Hüseyin Bilgütay Bornova-1949

29296 Mehmet Çeliker İncesu-1950

29263 Abdülmelik Kazıcı Muş-1950

29266 F.Coşkun Bayraktar Ankara-1948

29294 Ahmet Saraç K.Düğün-1950

29277 M.Orhan Üçhisarlı İstanbul-1948

29261 Resul Kalkan Sivas-1950

29345 M.Tahir Ertekin Keçiborlu-1950

29344 Hamdi Demirci Develi-1949

29347 M.Yavuz Erbirler Afyonkarahisar-1948(1)Milletvekili seçilmiştir.1972 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1969

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1972SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

21801 Orhan Arslan Sarıcaova-1946 EMd- Vefat-2003

23422 Hüseyin Arslan Çarşamba-1947 EMd-Emekli-1998

24494 Rasim Aslan Dinar-1949 EMd-Emekli-2004

24501 O.Nail Ogan Gaziantep-1945 EMd-Vefat

24541 Müslim Ülgen Ş.Urfa-1945 EMd-Emekli-2000

18804 Aytaç Aktan K.Hamam-1939 Emekli-1988

28941 Erol Dirier Maki-1949 EMd-Emekli-1997

29274 M.Erkan Temiz Malatya-1949 Emekli-1993

29278 Hüseyin Seçkin Tire-1949 Emekli-1989

29280 Mehmet Gençer Uşak-1949 EMd-Emekli-1999

29293 Fettah Keloğlu Kavşit-1949 Emekli-1992

29273 Erol Günal İstanbul-1949 Emekli-1994

20341 Ülkü Hamurculu Ankara-1944 Emekli-1990

17651 Göksenin Baş Mudanya-1944 EMd-Emekli-2004

32716 Mehmet Aydın Tonya-1951 İstifa-1990

20829 Cengiz Yüksel Eskişehir-1941 Emekli-1998

20843 Ali Dağaşan Çorum-1943 Emekli-1994

32688 Adnan Koca Karacabey-1950 Emekli-1995

32714 Aziz Ulutaş Halfeti-1950 EMd-Emekli-2004

32681 İbrahim Oruncak İstanbul-1949 EMd-Emekli-1999

20457 Şener Bala Bozdoğan-1941 EMd-Emekli-1999

20385 Çetin Güvel İstanbul-1943 EMd-Emekli-2003

32731 Bahtiyar Keresteci Gaziantep-1950 Emekli-1993

32673 M.Vedat Seyhan Urfa-1949 Emekli-1998

20803 Yılmaz Demiral 1941 Emekli-1995

20855 İbrahim Baykaran Giresun-1943 EMd-Emekli-1999

32295 Engin Sever İstanbul-1952 Şehit-1981

20250 Okan Ünal Bursa-1943 Emekli-1989

20857 Mehmet Güven Ürgüp-1944 EMd-Emekli-1998

32703 Hasan Çoban İlkkurşun-1952 Müstafi1983

33299 Yaşar Kesin Kadıköy-1949 EMd-Emekli-1998

20011 Eşref Yıldırımkaya Sivrihisar-1943 İstifa-1980

19440 Cemil Çomoğlu Rize-1942 EMd-Emekli-2002

21131 Cevat Akalın İstanbul-1940 Emekli-1987

32746 Ömer Ardıç Gaziantep-1951 Emekli-1992

32749 İdris Gökçay Balya-1949 EMd-Emekli-1997

32717 Rıfat Yaman Lüleburgaz-1951 Vefat-1995

20841 M.Nuri Yengin İstanbul-1942 Emekli-1987

20229 Yusuf Karakoç Kelkit-1936 Emekli-1993

19424 Nabi Çetinkaya Hamzal-1943 EMd-Emekli-2000

19438 Dursun Erdoğan Çıldır-1944 EMd-Emekli-2004

32732 A.Yaşar Bakar Yaprakhisar-1951 Emekli-1994

19140 Erdem Taşkınar Sivas-1940 Emekli-1990

32741 Nurettin Polat Çifteler-1952 Emekli-1992

32710 Abdullah Gül(1) Hozat-1951 BA-İstifa-1981

32697 Sabri Kaya Tengürt-1949 Emekli-1993

19429 Sıtkı Çetin İslahiye-1938 Emekli-1994

21076 Esalettin Türkmen Refahiye-1942 EMd-Emekli-1998

33296 Erkut Düvenci Bayındır-1951 EMd-Emekli-2000

19080 Hilmi Polat Yozgat-1937 EMd-Emekli-1998

20860 Ali Trak Tekkeşeyhler-1944 Emekli-1993

33301 Kemal İskender Çarşamba-1950 Emekli-Vefat-2002

20806 Mehmet Bostan İslahiye-1938 Emekli-1989

18795 Lütfi Uslu Denizli-1939 Emekli-1988

21132 Muhittin Arüv Yozgat-1942 Malülen Emekli-1982

16912 M.Ali Arkın Ayvalık-1933 Emekli-1993

32743 Reşat Özbilen Yukarışip-1949 Emekli-1994

22108 Hakan Tatlıcıoğlu Edirne-1944 EMd-İhraç-1996

20614 Altan Tinel Kırklareli-1940 Emekli-1988

20347 Necmettin Yıldırım Samsun-1936 Emekli-1996

20844 Ali Tülek Niğde-1943 Vefat-1986

17916 Şefik Demir Karağaç-1942 Emekli-1990

20378 Nedim Tıpırdamaz Turgutlu-1944 Emekli-1989

32705 Mümin Tayfun Okolyi-1950 EMd-Vefat-1997

20799 Sezai Güntürkün Pazar-1942 EMdEmekli-1996

20858 Ali Özdemir Görele-1941 Emekli-1994

32685 Fehmi İlhan Palangıç-1951 Emekli-1993

20848 Nerin Sarı Akdağmadeni 1942 EMd-Emekli-2002

32684 Abdullah Tezer İzmir-1951 İstifa-1981

32709 Kemal Çöl İpsala-1952 EMd-Emekli-2005

20458 Mehmet Bayramoğlu Of-1942 Vefat-1995

19447 Refik Türköz Trabzon-1944 EMd-Emekli-1998

19550 Fahrettin Karabulut Şenkay-1940 EMd-Emekli-1998

32672 Kemal Kartal Fatsa-1950 Vefat-1987

21124 İsmet Ertuğrul Mut-1941 Emekli-1988

21688 Kamil Perçin Ulukışla-1941 EMd-Emekli-1998

32694 Halil Kırcaburun Döğüşbelen-1950 EMd-İhraç-2005

20460 Kazım Özen Köşk-1942 EMd-Emekli-2002

19808 Orhan Seven Dikili-1938 EMd-Emekli-1998

32727 Doğan Kurt Gaziantep-1949 Emekli-1992

17714 Turhan Şahinler Fındıklı-1939 EMd-Emekli-1998

32738 Ahmet Zambak Ödemiş-1949 İntihar1984

20830 Hasan Tutak Ankara-1945 Emekli-1993

32670 Aliekber Tonbakoğlu Ankara-1952 Emekli-1995

32691 Necati Sarı Gövem-1950 İstifa-1980

20247 Hayrullah Ulukan Pazar-1942 EMd- Emekli-1998

21128 Ahmet Ay Kütahya-1942 EMd- Emekli-1998

17156 Mehmet Tuncay Midyat-1937 Emekli-1989

22035 Oğuz Özalp Sorgun-1941 Emekli-1996

22103 Şükrü Kaya Çelik Artvin-1940 EMd-Emekli-1999

21423 Adnan Konukman Sinop-1944 EMd-Emekli-1998

21284 Sabri Akbayrak İstanbul-1943 EMd-Emekli-2002

21614 Erol Taş Samsun-1937 Emekli-1987

22104 Hilmi Demirci Geyve-1941 EMd-Emekli-2001

21385 Ramazan Güngör Akyazı-1944 EMd-Emekli-1998

22043 Mehmet Yılmaz Elena-1942 EMd-Emekli-2002

22341 Ali Toker Sapanca-1944 Emekli-1992

22396 Kemal Yazıcıoğlu(2) Bingöl-1941 EMd-Nakil1997

19165 Naci Öztürk Fındıklı-1941 EMd-Emekli-2001

23075 Mustafa Tosunbaş Mersin-1943 EMd-Emekli-1998

22410 Özgüner Polat Amasya-1938 EMd-Emekli-1996

22401 Nail Dinç Ayvalık-1943 Emekli-1991

23097 M.Kemal Özcan İslahiye-1942 EMd-Emekli-2002

32036 İlhan Koç Ankara-1942 EMd-Emekli-2002

22404 Emin Sayın Adana-1941 EMd-Emekli-2001

23107 İsmet Sezer Ceyhan-1941 EMd-Emekli-1999

23067 Sadi Karabacak Ankara-1942 EMd-Emekli-1999

21026 Yusuf Dönmez Yayladağı-1941 İhraç-1982

20787 Kemal Sağlam Kırıkhan-1936 Emekli-1996

24922 İsmail Bardakçı Mecitözü-1939 EMd-Emekli-1999

21798 Metin Günay Soğucak-1947

24532 M.Erkan Yüksel İstanbul-1946

28935 Mustafa Kulalar Edirne-1949

28964 O.Şükrü Gürler Adıyaman-1949

29291 Seydi Eren Bünyeşik-1949

29257 Atilla Özbekoğlu Nazilli-1946

29351 Şinasi Şener Bayburt-1947

32676 M.Haluk Gözen İstanbul-1952

32740 Şükrü Topkara Giresun-1950

32700 Turgay Koparan İstanbul-1951

32677 Osman Karakuş Sivas-1951

32729 Cevat Deniz Bünyan-1951

32671 Haşim Karaaslan Keluşağı-1952

22734 Orhan Kayatok Vakfıkebir-1951

32679 Necati Özkuşçu İstanbul-1950

32678 M.İhsan Yılmaztürk Zile-1951

32724 Vural Suveren Bolu-1950

20863 Fahrettin Metin Alaşehir-1944

32702 Yusuf Altınpınar Sandıklı-1952

32706 Mustafa Maktav Denizli-1951

32731 Mustafa Küçük Ilgaz-1950

32675 Emin Arslan Laledere-1951

33760 Tayfun Sever İstanbul-1950

32674 Çapan Dede Koca Boyalı-1950

32720 Rıfat Kılınç Malatya-1950

32695 Abdülvahap Pekgüç Malatya-1950

32693 Resul Günak İstanbul-1951

33298 Özcan Öğünç İzmir-1952

32692 Şevket Ercan Yerköy-1950

32711 Fethullah Parlakgüneş İstanbul-1950

32696 Ali Eşref Şahin Adapazarı-1950

32728 Mustafa Sürücü Adıyaman-1950

32722 Ünal Azak P.Ova-1950

33306 Affan Mahmut Keçeci Bursa-1950

33315 Servet Öztürk Hıdırlar-1951

32734 Kadir Kuş İstanbul-1951

32719 Tayfur Ermol Tire-1950

32680 Zeki Özcan Ayancık-1951

33297 İsmail Özdemir Reşadiye-1951

33311 Hikmet Çelebi Hendek-1948

33302 Adnan Basat Vezirköprü-1950

32748 Suavi Karaaslan Erzurum-1950

33309 İmrülkays Güçlü Pütürge-1949

33304 Zihni Uçkan Şevketiye-1949

33303 Süleyman Atılgan İzmir-1948

32712 Mehmet Türker Vize-1951

32686 Aydın Kılınç Eskişehir-1951

32713 Yahya Bal Yahyalı-1951

32704 Adnan Aksoy Zara-1950

32690 Cengiz Gürer Vezirköprü-1952

17553 Mustafa Karagöz Doğanşehir-1940

32683 Şahin Çelik Malatya-1951

32716 Sabit Düzgün A.Çulha-1949

32682 Halit Özbek Artvin-1949

20804 Ramazan Demiral Ş.Karaağaç-1942

33310 Duran Çanakçı İridere-1949

20368 Musa Özgür Kars-1944

33313 Orhan Canpolat Kayseri-1952

33305 Mehmet Topuz Çarşamba-1950

32708 Cumhur Kuluy İzmir-1949

32720 Bayram Ertürkan Ankara-1951

32726 Ali Çilek Yeşilhisar-1948

32723 Metin Aytürk Samsun-1949

22105 Ayhan Ünsür Ankara-1939

22041 Ali Bozkurt Afşin-1942

17564 Erol Basar Çatalca-1941

22143 Ayşe Gelenbeğ İstanbul-1945(1)Başkomiser iken avukatlık yapmak için ayrılmıştır.

(2)Valilik görevinde bulunmuştur.

1973 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1970

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1973SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

28908 S.Yaşar Gürel Eskişehir-1950 EMd-Emekli-2004

28928 Mehmet Çetin Amasya-1950 Emekli-1995

28943 Mahmut Torun Kırşehir-1948 EMd-Emekli-2005

28946 M.Çetin Ceniklioğlu Tokat-1948 EMd-Emekli-1998

28949 Cüneyt Özmen İstanbul-1950 Emekli-1993

28952 Münür Tat Karasu-1947 Emekli-1992

28959 Yusuf Hıraoğlu Alaşehir-1949 Emekli

28955 S.Ruhi Akay Ödemiş-1946 Vefat-1979

28962 Veli Karakoç Bakırtolu-1949 EMd- İhraç 2005

28963 A.Doğan Selvi Mecit-1950 Emekli-1993

29281 Ahmet Güler Beypazarı-1950 Vefat-1989

29289 Kamuran Dülgerler İzmir-1949 Emekli-1996

29303 Hakkı Aksoylar İstanbul-1950 EMd-Emekli-1999

29258 Mustafa Özgen Bayındır-1951 EMd-Emekli-2000

29300 Barbaros Deniz Adana-1948 EMd- Emekli-2005

29312 Mehmet Koçak Haymana-1950 İstifa-1980

29305 Mehmet Erden Alaşehir-1950 EMd- Emekli-1996

29354 Ahmet Coşkun Vakfıkebir-1949 Emekli-1995

29348 Orhan Madırga Ankara-1948 Malülen Emekli-1989

33314 Mehmet Boralı Sürmene-1949 EMd-Emekli-1999

33312 Yaşar Çakmak Hendek-1949 Vefat-1993

32698 Kadir Işın İzmit-1948 Vefat-1987

32744 H.Feyzi Poroy İstanbul-1950 Emekli-1992

32745 Metin Çevik İstanbul-1951 EMd-Emekli-2002

32739 Zeki Büyükçakır Beypazarı-1950 EMd-Vefat-2001

33319 A.Murtaza Önal Tarsus-1950 EMd-Emekli-2002

33318 Faruk Deniz Üsküdar-1946 EMd-Emekli-2000

32721 Fuat Üstündağ Bulancak-1949 Şehit-1988

32725 Bedri Öge İstanbul-1949 Vefat-1992

21705 Erdoğan Arpacı İzmir-1939 Emekli-1985

18888 Ülker Yurdakul Bandırma-1945 EMd-Emekli-2005

18971 Asuman Berrin Ekin Ankara-1944 Emekli-1985

34452 Kadir Canbeldek Yatağan-1952 İhraç-1983

35329 Rıza Bal Kezege-1953 EMd-Emekli-1999

35330 Osman Çelik Yenişehir-1951 Emekli-1993

34451 Mansur Bozkurt Gülveran-1951 Emekli-1993

34432 Musa Yıldırım Tarsus-1951 EMd-İhraç-2005

34436 Ahmet Güneş Kırıkkale-1952 EMd-Emekli-1997

23111 Nurettin Eryıldırım Kars-1943 EMd-Emekli-1996

35400 Kısmet Karacadağ İstanbul-1958 EMd-Emekli-1998

23242 Cebbar Özden Maçka-1941 EMd-Emekli-2001

17363 Muharrem Yüksel Senirkent-1938 Emekli-1991

23065 Necdet Bato Erzurum-1941 EMd-Emekli-2001

35338 Sefer Arslan Silifke-1951 Vefat-1977

35340 Muzaffer Başeskioğlu Daday-1952 EA-Emekli-2000

19024 Fehmi Zengin Güdül-1942 EMd-Vefat 2000

34462 Mehmet Demir Savalı-1952 Emekli-1987

34453 Kemal Anul İstanbul-1951 Emekli-1993

34480 Arif Sezer İstanbul-1953

22191 Fuat Maraba Bayburt-1943 EMd-Emekli-2003

34426 İ.Hakkı Atilla Armis-1953 İntihar-1999

34478 Kemal Sarıkaya Kangal-1953 İstifa-1988

35327 Zeynel Pekşen Arguvan-1952 İhraç-1983

35325 Süleyman Ulus Develi-1952 İstifa-1986

34465 Muharrem Eraslan Yerköy-1951 Emekli-1994

35324 Hayri Çelik Saray-1951 EMd-Emekli-1998

34442 S.Bayram Öztekin İstanbul-1952 EMd-Emekli-2003

34428 Cengiz Rıza Kartav Erzurum-1953 İstifa-1985

23614 Enver Güngörmüş Adana-1945 EMd-Vefat-2000

34469 T.Ömer Kılıç İstanbul-1951 EMd-Emekli-2002

20587 Ali Ekicioğlu Akyazı-1941 EMd-Emekli-2000

18012 Aygüder Ocakçıoğlu Bartın-1942 EMd-Emekli-2002

34475 Lütfi Karakaya Uşak-1952 EMd-Emekli-2004

34460 Ayvaz Açık Köprülü-1951 EMd-Emekli-2003

23215 S.Ali Durusoy Boğazlıyan-1944 EMd-Emekli-1998

35405 Sadettin Pat İnebolu-1950 Emekli-1992

34483 Şevki Cazur Dazkırı-1952 Emekli-2000

35406 Ünal Akseki Tire-1951 Vefat-1991

35337 Ahmet Soranlar Ermenek-1951 EMd-Emekli-1998

34449 Melih Akbay Erbaa-1953 EMd-Emekli-2000

22051 Halil Tokaç Sarız-1944 EMd-Emekli-2004

35335 Semsettin Çakar(1) Gönen-1952 EMd-Emekli-2002

35333 Ali Gaffar Okkan Hendek-1952 EMd-Şehit-2001

34488 Vehbi Yıldız Hamidiye-1951 EMd-Emekli-2002

23168 Mehmet Bilir Gülnar-1940 Emekli-1992

34473 M.Cemil Ceylan Göğünük-1953 İhraç-1982

22169 İslam Sönmez Düzce-1944 EMd-Emekli-2004

23929 Mustafa Karaca Çine-1944 EMd-Emekli-1998

34481 Mehmet Koca Sivas-1952 EMd-Emekli-2003

17649 Ali Akalınlı Ereğli-1941 Emekli-1994

31209 Beyazıt Çıplaklı Bayındır-1944 Emekli-1989

21799 Ülkü Met Susurluk-1947

28915 Tahsin Demir Amasya-1949

28954 Hüseyin Eser Hal-1947

28960 S.Zeki Dolaylarlı Ödemiş-1949

28882 İsmail Benli Zile-1947

28931 Sabahattin İmrol Dereli-1950

28953 İsmail Öztürk Fındıcak-1951

28961 Osman Bölükbaşı Uzunköprü-1950

29290 Halil Sert Vize-1951

29326 Turgay Pamuk Mirzek-1950

29287 Remze Betir Düzce-1948

29306 M.Ferit Gürler Galata-1948

29352 Doğan Ulutürk Aydın-1947

29349 Sabahattin Özbay Umba-1949

32737 Osman Özpınar Gürün-1950

32736 Kamuran Omuzbüken Buca-1952

32724 A.Emin İnceer Tokat-1949

21129 Nuri Uyer Bilecik-1943

32718 Ali Tokgöz Çumra-1952

33308 Ercan Özlek Polatlı-1951 Vefat

32742 Selim Odabaşı Keşamuz-1950

33321 Recep Özmen Nusaybin-1950

33317 Durmuş Garip Güneysaray-1951

33316 Nurettin Çalıkoğlu İstanbul-1950

33759 Hüseyin Çakmak İstanbul-1949

32747 Muvakkar Yıldırım Siğnek-1949

33320 M.Metin Ömeroğlu İstanbul-1949

33765 Adem Kızılkaya Yeşilhisar-1951

19761 Zülfikar Ercan Arpaçay-1935

23350 Fatma Şadan Özçelik Ankara-1946

34447 Oğuz İnci Bozhüyük-1953

35336 Bahattin Bayraktar A.Ovacık-1952

35526 Mustafa Düzen Bahçeyaka-1951

15116 Mustafa Demircioğlu Darende-1933

35331 Ahmet Fethi Çalgın Ankara-1952

34461 Mehmet Alptekin Kilis-1952

18907 Mehmet Karaağaçlı Ankara-1936

35332 Mahmut Nas Ankara-1950

34477 Şuayip Doğanç Kise-1950

34454 Orhan Kaya Çanakkale-1953

34425 Yalçın Koçkal Adana-1953

34470 Hidayet Meral Ladik-1951

35336 Muzaffer Akkaya Yalova-1950

34463 Ahmet Çimen Kahramanmaraş-1952

35004 Mehmet Tokgöz Kayseri-1951

34439 Hüseyin Elkas Erdek-1951

34441 Süleyman Turşucu Yalvaç-1951

35322 Bilgi Ünal Manyas-1952

34440 Hasan Açar İstanbul-1951

34446 Şerefnur Oktay Ş.Karahisar-1952

34438 Recep Gültekin Dinar-1953

34435 Ünal Hüseyin Sarıoğlu Dinar-1952

34450 Mehmethan Tokuş Tokat-1952

35323 Mehmet Tüzer Süleymaniye-1951

34434 Mestan Şener Babaeski-1953

35328 Osman Torpil Eskişehir-1952

34474 Namık Yıldırım Alaşehir-1950

34472 Emin Mehmet Körpe Karacasu-1950

35341 Yurdakul Özdemir Niğde-1950

34443 Nizamettin Acar Hopa-1951

34464 İlyas Kalafat Ereğli/Zgl. 1951

34457 Bahattin Zengin Düzce-1952

34455 Ahmet Kaya M.K.Paşa-1951

22323 Turhan Demircioğlu İzmir-1943

35334 Mustafa Yalçın İstanbul-1950

34422 Şükrü Saraç Güney-1952

34427 Şevki Dinçal Ortaköy-1952

34468 Ahmet Demirci Of-1952

34430 Vedat Orakoğlu Eskişehir-1953

34476 Naci Lek İskilip-1949

34479 N.Mehmet Kulaksızoğlu İstanbul-1951

18101 Abidin Özkaraköz İzmir-1940

34433 Mustafa Kurt Tonya-1952

35404 Mustafa Tekin Terme-1952

34482 Yılmaz Cengiz Ertuğrul-1951

35012 İbrahim Solmaz Kütahya-1952

35339 Erol Çöl Erbaa-1950

34437 Zeki Sanıgök Bozkır-1951

34467 Ümit Batıbay Ağrı-1950

35457 Fahrettin Çakar Gönen-1952

34458 Mustafa Acar Yatağan-1952

34424 Hasan Sarı Savaştepe-1951

34466 Ahmet Yekta Kilis-1952

34448 Ahmet Bekri Saray-1952

34423 Mehmet Yazıcı Hafik-1952(1)Fahrettin Çakar'ın İkiz Kardeşidir.

Recep Gültekin: Doktora yapmıştır.

1974 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1971

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1974SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

34456 T. Tarık Alpaslan Sivas-1952 Vefat-1977

35402 Mehmet Çalım Lüleburgaz-1952 Emekli-1994

34471 Dursun Aydoğmuş Divriği-1950 EA-Emekli-2002

37400 Erturul Kara Bursa-1952 EMd-Emekli-2002

27746 Tacettin Ünal İslahiye-1943 Emekli-1990

37407 Mustafa Selam Hendek-1953 Vefat-1991

18067 Nuh Şener Eşme-1940 EMd Emekli-1999

37392 Cemil Çağlar Reşadiye-1953 Emekli-1995

22131 Yunus Koçak Çorum-1937 Emekli-1997

37340 Azmi Fidan Gönen-1951 Emekli-1996

24911 Erol Kaplan İstanbul-1939 İhraç-1982

37339 Fevzi Yıldırım Antakya-1952 Vefat-1986

25781 Orhan Şamcı Kars-1948 1944 Emekli-1995

30498 Fazıl Uğur Çarşamba-1943 EMd-Emekli-1998

19877 Refik Akan Biga-1941 Emekli-1989

27230 Atılay Çelik Bornova-1945 Emekli-1991

37399 Zülkifli Akbaba Şefaatli-1953 EMd- Vefat 2006

28135 Yavuz Toker Ardahan-1944 EMd- Emekli-2004

38786 Cengiz Kayaaslan İstanbul-1950 EMd- Emekli-1998

24381 Fevzi Akgün Eskişehir-1945 Emd- Emekli-2005

37391 Korkut Zeybekoğlu Bayramiç-1952 Emd-Emekli-1999

19356 Cevdet Demirbilek Düzce-1942 EMd-Emekli-2000

33347 M.Turan Efendioğlu Ordu-1945 Emekli-1990

21226? Mehmet Karaman Korkuteli-1938 Emekli-1987

38780 Ahmet İçöz Bozkır-1953 EMd-Emekli-1996

19465 M.Vedat Cem Bursa-1943 EMd-Emekli-2002

37377 Haluk Türközü Nazilli-1953 İstifa-1983

28235 Hasan Şenay Manisa-1945 EMd-Emekli-2004

24427 Ahmet Aycan Çal-1944 EMd-Emekli-2004

26141 Ferudun Tümer İstanbul-1944 İhraç-1984

31914 Erdoğmuş Kurt Tarsus-1943 Emekli-1990

38584 Yaşar Karaca Kozan-1951 EMd-Vefat-1999

20859 Kaya Korkmaz Devrek-1943 Emekli-2004

38579 Şevki Uzun Çifteler-1951 EMd-Emekli-2005

30269 Nihat Çakar Pınarbaşı-1943 EMd-Emekli-2003

37376 Fahrettin Sıkı Eskişehir-1951 Vefat-1983

30576 Remzi Ulusoy İstanbul-1944 EMd-Emekli-2002

37360 Şemsı Akalın İstanbul-1953 Emekli-1996

28072 Hasan Yeşiltepe İzmir-1939 EMd-Emekli-1999

16969 Yılmaz Ergin Bulanık-1937 EMd-Emekli-1997

23214 Orhan Birli Ayvalık-1941 Vefat-1984

37387 Hüsnü Becene Çivril-1953 EMd-Emekli-2000

24658 Serbes Ertopuz İzmir-1942 Emekli-1994

20020 M.Emin Başaran Çan-1941 EMd-Emekli-2001

28663 Şinasi Altay Samsun-1944 EMd-Emekli-2004

37368 Hüseyin Karkan Boyabat-1953 EMd-Emekli-2005

27861 Sabahattin Öztürk Niğde-1943 Emekli-1993

37402 İhsan Berber Antakya-1952 EMd- Emekli-2003

22296 Nuri Oğuz Akhisar-1943 Emekli-1994

37403 Mustafa Gündüz Banaz-1952 Emekli-1994

28520 Nesimi Yavuz Karamürsel-1943 Emekli-1998

28573 Necdet Sargın Bakırköy-1943 EMd- Emekli-2000

37406 Zeki Yazıcı Merzifon-1953 Müstafi-1992

23064 Süleyman Gürler İslahiye-1942 Emekli-1997

37371 Mehmet Akıskalı Gönen-1953 İstifa-1988

29244 Mitat Şanlı Dinar-1942 Emekli-1998

24787 Ekrem İnce Kadıköy-1943 Emekli-1995

16647 Nurettin Yetişik Varto-1936 Emekli-1996

27725 Tanrıcan Şahin Tarsus-1941 Emekli-1988

27820 H.Ergün Çağlayan Mihalıçcık-1944 EMd-Emekli-2004

25674 Muzaffer Özdamarlar Develi-1941 Emekli-1997

19306 Remzi Kahveci Görele-1942 EMd-Emekli-1999

37374 Sait Elveren Ankara-1953 İstifa-1981

28251 Hasan Yeni Göle-1939 Emekli-1996

23043 Naim Ergül Fatsa-1943 Emekli-1999

23783 M.Ali Çağman Pazarcık-1946 Emekli-1992

38872 Osman Atan Beyşehir-1952 Emekli-1996

31545 İlhan Uçar Ceyhan-1946 EMd-Emekli-2003

37412 Selami Ünal Polatlı-1952 Emekli-1994

32281 İlhami Gümüş Görele-1941 EMd-Emekli-2001

29512 Mehmet Gündoğmuş Şarkışla-1941 EMd-Emekli-2001

28280 Hayri Gündüz Sinop-1943 EMd-Emekli-1999

24816 H.Ali Uçurum Bünyan-1945 EMd-Emekli-2005

19464 İhsan Çataloğlu Kayseri-1937 Emekli-1993

19453 Mahmut Bilgesoy Reyhaniye-1940 Emekli-1991

31162 Hurşit Taşlı Buldan-1943 EMd-Emekli-2002

32329 İsmet Karakaya Adana-1942 EMd-Emekli-1998

30534 İzzet Avni Dadaş Hilvan-1941 Emekli-1996

30510 Hayati Pezek İzmir-1944 EMd-Emekli-2004

30106 İlhan Altınışık Feke-1946 EMd-Emekli-2002

30520 Raif Çelikkol İzmit-1940 Vefat-1982

31794 Bahar Öztürk Trabzon-1945 EMd-Emekli-2004

31531 Ethem Haluk Öğüt Karaisalı-1944 EMd-Emekli-2004

33065 Veli Karadayı Tercan-1939 EMd-Emekli-1999

31056 Hüseyin Yavuz Pelitözü-1942 Malülen Emekli-1981

24940 Abdulkadir Tanıl Adana-1941 Emekli-1995

28258 Abidin Gürocak Kabaklar-1940 Emekli-1996

31796 Erşen Bahçekapılı Maçka-1944 EMd-Emekli-2004

25768 Fahri Başkurt Osmaniye-1942 Emekli-1987

20565 Uysal Bulut Gülnar-1940 EMd-Emekli-2000

37408 Recep Yarlıgan Aşıklı-1954 Emekli-1994

24923 Aydın Bayrak Vakfıkebir-1939 Emekli-1989

24969 Ertuğrul Aksoy İsabey-1944 EMd-Emekli-2000

23973 Hasan Ünsever Tura-1943 Vefat-1985

37343 Alı Akçay Çarşamba-1953 Emekli-1993

27797 Bahri Köroğlu Hopa-1943 EMd-Emekli-2003

27796 Zeki Balcı Şavşat-1941 Emekli-1998

27798 İlhan Erol Şavşat-1942 Emekli-1995

26475 Nurettin Ayrancı Kayava-1945 EMd-Emekli-2002

38582 Sadrettin Keskin Yozgat-1952 EMd-Emekli-2002

30317 İmaz Dal Antalya-1941 EMd-Emekli-2000

37395 Necatı Acar Bozova-1952 Vefat-1988

31931 Mehmet Bozkurt Eğil-1939 Emekli-1995

33769 Fevzi Ceylan Değirmenocağı-1945 EMd-Emekli-2005

37397 Hüseyin Özçelik Tekke-1952 EMd-Emekli-2002

23931 Sabit Kandemir Of-1941 Vefat-1990

37385 Hüseyin Gülersönmez Orhaneli-1954 İhraç-1985

33516 İsmail Gedik Ordu-1942 Emekli-1987

38583 M.Ender Çalgın İstanbul-1953 Vefat-1980

22314 Ömer Çoban Balama-1944 EMd-Emekli-2004

22376 Mustafa Uzun Vakfıkebir-1944 EMd-Emekli-2002

37404 Nihat Kaplan İzmir-1952 Emekli-1992

31956 Kenan Yasa Taşburun-1944 EMd-Emekli-2003

27690 Şaban Cömert Giresun-1945 EMd-Emekli-1998

21075 Ahmet Tek Dökmele-1943 BA-Vefat-1985

31061 C.Haldun Akselli Ankara-1944 EMd-Emekli-2004

23712 Zekai Serici Kağızman-1945 EMd-Emekli-2005

33307 İsmail Şengelen Koçana-1952

35342 Salih Arıkan Yenişehir-1952

35401 Y.Şahin Serttaş Ankara-1950

34446 Süleyman Ekizer Seydişehir-1951

37410 A.Bülent Kılıçtepe İzmir-1954

20849 Tuğrul Özongan İstanbul-1942 Vefat

37342 Ali Tan Beypazarı-1953

37352 M.Kamil Çolak Bahçe-1952

37369 Şükrü Kadir Şabanözü-1953

37373 Ahmet Özdemir Emet-1952

38785 Salih Akman İstanbul-1953

37381 Abdurrahman İnsan Bahçe-1952

37359 Saffet Eren Çan-1953

37353 Hilmi Şahin Çerkeş-1951 Vefat

37375 Salih Erten Hayrabolu-1953

37349 Hikmet Zehir Sarayköy-1954

37388 Bekir Sadık Şen Perşembe-1952

37361 Hayrettin Gök Adapazarı-1951

37380 Hüseyin Barkan Şabanözü-1952

38783 Özdemir Gürsu Samsun-1952

37348 A.Selim Akyıldız Adana-1954

37370 Erdal Kılıç Pınarbaşı-1953 Vefat

37378 Sabri Uzun Eynesil-1953

37382 M.Eralp Hadim Babaeski-1953

37390 Rıdvan Güler Eskişehir-1952

37409 H.Hüseyin Ölmez Kırıkkale-1953

37372 Kenan Birol Amasya-1954

37344 Alaaddin Yılmaz Antalya-1953

37363 Şükrü Kaplan Aksaray-1954

37351 Ali Karakuş Perşembe-1954

37362 Celalettin Cerrah Akşehir-1953

37347 Adem Aydemir Balıkesir-1953

25752 Sıtkı Mazlum Alaca-1941

37355 Tahir Ağıcı Çorum-1954

37401 Yaşar Çınar Yozgat-1951

37396 Allattın Aygün Çatalca-1953

37346 Habib Şahin Avanos-1954

37383 Fevzi Doğan Bünyan-1953

37358 Erol Eski Derinkuyu-1952

17022 Ali Olpak Manyas-1936

37394 İsmet Taşhan Bandırma-1953

37393 Ziya Önder Göynük-1952

37356 Abdullah Yiğit Zara-1952

37416 Mehmet Güler Çaycuma-1952

37411 Yusuf Yolcu Kangal-1952

37389 A.Kemal Seyhan İstanbul-1954

9047 Mehmet Çoruh Artvin-1926

38871 Yusuf İlam Ankara-1954

37386 Faruk Yaldız Selçuk-1953

37350 M.Kemal Yurtsever Ankara-1954

32512 Kamil Meydan Darende-1945

37365 Nazmi Berberoğlu Bandırma-1954

37405 Ramiz Verimli Çaycuma-1953

37364 M.Kemal Bayrak Bafra-1954

37384 İsmail Yaldız Ankara-1953

37398 Emin Gürakan Ladik-1953

38581 Ali Okumuş İzmit-1951

37366 Orhan Eldivan Düzce-1952

37367 Nail Aylanç Saray-1954

33770 Erdoğan Soyer Hopa-1946

37345 Mehmet Salih Doğanç İstanbul-1953

38784 Recai Köse Vakfıkebir-1953

38580 Nafiz Selim Şahin Haymana-1954

Chulam Sakhi Naushat Kabil-1949 Afganistan

Glulam Faruk Noushad Kabil-1945 Afganistan

Mohd Sharif Saleh Kabil-1947 Afganistan

Zekai Serici: Mezuniyet sonrasında Polis Akademisinde çalıştı. Sivil Savunma Koleji ve öğretmenlik formasyonu eğitimi aldı. Türkiye’de polis yetiştirme sistemi üzerine tez hazırladığı Türkiye ve Orta Dogu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı oldu. Akşehir ve Bucak ilçelerinde, Diyarbakır, Konya, Sivas, Denizli, Niğde ve Bartın illerinde çalıştı. 2005 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Antalya Bölge Çalışma Merkezinden emekli oldu.1975 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1972

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1975SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

16468 M. Reşid Ayhan Adıyaman-1937 Vefat-1989

34444 F. Ahmet Güneri Manisa-1951 İhraç-1992

31626 Tufan Bozkaya İzmir 1942 Emekli-1995

31937 Muhlis Söğüt Sarıkamış-1941 EMd- Emekli-1998

37522 M. Necdet Erk Yerköy-1952 Nakil

30929 Hüsamettin Çamlıdağ Gülnar-1942 Vefat-1991

41471 Mustafa Günay Gemlik-1953 Emekli-1993

41439 Bayram Akbal Kayseri-1955 Emekli-1997

41453 Semih Üresin Elazığ-1954 İstifa

41463 Yüksel Kavak(1) Polatlı-1954 Nakil

41463 Ali Fırat Gaziantep-1954 EMd-Emekli-2000

41471 Abdulgani Yıldırım Güzelköy-1953 EMd-Vefat-2002

41472 İbrahim Tepebaşı Kangal-1953 İhraç-1981

41473 Erol Ünal Karabıyık Biroğul-1955 İstifa

41474 Ömer Geyik Sivrihisar-1952 EMd-Emekli-2001

41480 Abdulmecit Canbaz Sebepli-1953 EMd-Vefat 2005

41467 İsmail Şanver Geley-1954 EMd-Emekli-1998

41485 Refik Dilbağ Mersin-1954 İntihar-1983

41432 Atıf Şahiner Dinar-1955 Vefat

41445 Süleyman Genlik Erdek-1955 Emekli-1993

41449 Mustafa Sabuncuoğlu Tavas-1953 Emekli-1993

41454 Sabahattin Melekler Bandırma-1953 EMd-İhraç-2005

41455 İshak Şener Uşak-1953 İstifa-1981

41464 Mete Güngörmez İstanbul-1953 EMd-Emekli-2003

41472 Ali Ahmet Doğanoğlu Sarıkamış-1951 İhraç

41457 Ali Necati Selvi Mut-1954 Emekli-1998

43587 Vehbi Ağırbaşlı Ödemiş-1953 Müstafi-1982

43579 Ayhan Eskicioğlu Bergama-1954 Emekli-1996

43578 İzzet Sezgin Şenel Bulancak-1953 EMd-Malülen Emekli-2000

43607 Raif Tan Karabük-1951 Emekli-1993

43606 Tayfun Acarlı Çanakkale-1952 EMd-Emekli-2003

23217 Dilek Dincerden Tarsus-1945 Emekli-1983

23142 Leyla Bozat Ankara-1948 EMd-Emekli-2003

27804 Tuna Kılıçarslan (Ertunç) Denizli-1948 Emekli-1985

27793 Mürşide Kerman İzmir-1947 EMd-Emekli-2003

27901 Neval Vasfiye Timuroğlu Çamaltı-1946 EMd-Emekli-2002

22426 Cumali Darıcı Adana-1939 Emekli-1989

26604 Ergin Söylemez Eskibağlar-1945 İhraç-1985

28994 Erol Balya Fırnaz-1945 Emekli-1993

29805 Ali Yaver Uğurlu Arguvan-1939 EMd-Emekli-1999

19327 Davut Kip Gürün-1952 EMd-Emekli-1998

25631 Beyler Kılıç Ayakgedik-1943 EMd-Emekli-2002

20677 Arslan Pezek Erzincan-1941 Emekli-1990

27907 Fikri Koca Tarsus-1945 EMd-Emekli-2004

28422 Cengiz Alparslan Malatya-1943 Emekli-1994

13063 Halis İşçi Ardahan-1933 Emekli-1993

19215 Fahri Keşmer Tirebolu-1939 Emekli-1999

24131 Bedrettin Demirkan Pınarbaşı-1941 EMd-Emekli-2001

19276 Cavit Koca K.Hacıbey-1942 EMd-Emekli-2002

17539 Lütfi Lük Dumlupınar-1943 EMd-Emekli-2001

21259 Ziya Tutak Kasımlar-1943 EMd-Emekli-2002

27367 Cengiz Ceylan Alaçatı-1944 EMd-Emekli-2004

29436 Atilla Özgün Ankara-1945 Emekli-2005

26278 Muhsin Keskin İkipınar-1944 Emekli-1994

20017 Mehmet Yaşar Örel İslahiye-1942 Emekli-1997

27926 Ayet Yakar Ankara-1939 Emekli-1993

21335 Ali Yazıcı Çivril-1940 EMd-Emekli-2000

27860 Rasim Aktaş Eleşkirt-1941 Vefat-1977

33786 M.Can Balcı Artvin-1940 EMd- Emekli-1998

16571 R.Orhan Çankaya İstanbul-1933 Emekli

25543 Osman Türker Vezirköprü-1944 EMd-Emekli-2004

25064 Özgür Açıkyürek İstanbul-1944 EMd-Emekli-2004

23088 Halil İnce Sab-1942 EMd-Emekli-1998

21265 Mehmet Önal Aydın-1939 Emekli-1982

15236 İlhan Eren Kırıkkale-1936 Emekli-1996

24196 Tahsin Özkaya Bozova-1942 EMd-Emekli-2002

22356 Recep Hangül Seyvan-1944 EMd-Emekli-2004

25342 Haydar Soysal Şarkışla-1944 EMd-Emekli-2004

24219 Hilmi Özer Muhlisobası-1943 Vefat-2001

24999 Şinasi Arıkan Fethiye-1942 EMd-Emekli-1998

30046 Mustafa Bircan Bezdegüme-1943 EMd-Emekli-2003

25545 Yılmaz Güngör Posof-1945 EMd-Emekli-2005

28271 Hüseyin Aşıcı Taraşçı-1943 Vefat-1989

20007 Galip Tezcan Ronabar Biga-1938 EMd-Emekli-1997

27297 Hasan İldeş Pazarcık-1945 Emekli-1990

31565 Ahmet Sami Kaplan Çaykara-1941 EMd-Emekli-2000

23438 Mevlüt Gümüş Sinop-1941 EMd-Emekli-1999

25239 Emin Göke Silifke-1941 EMd-Emekli-1998

27439 V.Yalçın Gökalp Çekerek-1946 EMd-Emekli-2004

27344 Dürüst Oktay Fatsa-1945 EMd-Emekli-2001

19999 İlhan Boysan Kars-1943 EMd- Emekli-2003

28078 Kemal Tubluk Adana-1943 Vefat-1987

24457 Mustafa Buğra Kangal-1944 Emekli-1996

23821 Yusuf Cinel Vakfıkebir-1945 EMd-Emekli-2005

19240 Necati Sarı Mesudiye-1942 EMd-Emekli-2002

24972 İmdat Kayabaşı Şavşat-1945 Emekli-1993

24040 Fikrettin Güntaş Şenkaya-1943 EMd-Emekli-2003

30210 Bihri Özdişli Gaziantep-1945 Emekli-1993

23609 Hüseyin Şener Kesici Altınova-1944 Emekli-1996

30797 Lütfi Tortamış Demirci-1944 EMd-Emekli-2000

26642 Erol Dağlı Aksaray-1945 Emekli-1991

21023 Yaşar Yıldız Eşme-1942 EMd Emekli-1997

29022 Cihat Aktaş Başköy-1946 Vefat-1997

18186 Cafer Yılmaz Evranlı Turgutlu-1942 Emekli-1984

23746 Muhterem Özçelik Ardıçlı-1944 EMd-Emekli-2004

32102 Fikret Ocaktürk Burhaniye-1942 Müstafi-1980

19436 Yurdanur Mönüm Nazilli-1940 EMd-Emekli-1996

27543 Erdal Gökyüzü Adapazarı-1941 EMd-Emekli-2001

33718 Veli Kaya Fevziye-1940 Emekli-1999

33684 İhsan Yazıcı Hopa-1943 EMd-Emekli-1998

32391 Aydın Yılmaz Düzce-1945 Emekli-1994

20145 M.Atilla Can İstanbul-1939 Emekli-1986

33728 Nazım Genç Issızca-1944 Emekli-1994

26280 Nesip Bozkaya Çıldır-1944 EMd-Emekli-2002

22088 Kemal Tosun Vakfıkebir-1942 EMd-Emekli-2002

33778 Ergün Güzel Kilis-1943 Vefat-1986

25026 Kamil Koca Bünyan-1941 Emekli-1996

18524 Ali Yörük Acıpayam-1941 EMd-Emekli-2001

27947 Fatma Onurer Kuyucak-1947 Emekli-1984

23879 İsmail Kömürcü Bulgurca-1943 Emekli-1997

29480 Asiye Acarlı Afyonkarahisar-1945 Emekli

30586 Şerife Karaduman Ortaköy-1948 EMd-Emekli-2002

17951 Naci Işık Uşak-1935 Emekli-1993

21811 İlkin Mahmutoğlu Zara-1946 1966 Kolej Mezunu

21797 Mustafa Türkmen Emirdağ-1947

29259 Vadi Çicekli Aydın-1949

35403 Sedat Erdoğan Zonguldak-1951

37357 T.Savaş Yücel Şişli-1953

41441 Harun Aykuteli Kars-1953

41427 İbrahim Acun Ödek-1954

41429 Ali Osman Vardarcık Buca-1954

41430 Mustafa Doğan Kılınç Deynek-1953

41432 Burhan Altındal Düzce-1955

41433 Zekeriya Balkar Amasya-1953

41471 Sadık Öz Adana-1954 Tıp Doktoru Ayrıldı

41441 Erdinç Sarıalp Sapanca-1954

41442 Abdullah Yıldırım Bozkurt-1954

41456 Yılbay Çelik Elazığ-1955

41444 Necat Özdemiroğlu Düzce-1955

41453 Oğuz Özçelik Ankara-1955

41454 Adem Özçetin Yenice-1954

41452 Cevat Tak Çaykara-1953

41461 Bayram Dursun Düzce-1953

41466 Mehmet Naldöven Eskişehir-1953

41475 Faruk Çakallı Besni-1953

41478 Basri Çiftçi Peçenek-1955

41435 Fazlı Çelik Akçaabat-1953

41481 Yılmaz Orhan Ece-1953

41484 Sadullah Akan Manisa-1954

414266 Halim Çıtır Yenice-1953

41458 Ahmet Köse Çandır-1955

41476 Orhan Savaş Adapazarı-1953

41428 Nurullah Bülbül Simav-1955

41435 Cafer Şahin Çekerek-1953

41437 Ali Karagöz Çelikhan-1953

41438 Osman Araç Buldan-1954

41440 Hüseyin Özalp Doğanşehir-1954

41446 Mustafa Bal Tirebolu-1954

41447 Celal Aydoğan Kuşcu-1954

41448 Ekrem Sevindik Düzce-1955

41456 Cemal Biçer Sivas-1952

41460 Ali Tatar Nuhuşağı-1955

41459 Fikri Yıldızel Edincik-1955

43589 Ali Gündoğdu Demirköy-1953

43580 Ali Tuğrul Çelik Kuyucak-1955

43583 Ali Yön Dere-1954

43585 İbrahim Evcim İstanbul-1954

43586 Recep Arı Bostanderek-1952

43591 Ali Merih Kiter Ankara-1952

43581 Mehmet Çiftçioğlu İzmir-1955

43582 Hikmet Oltulu Aksaray-1954

45392 Ali Çetintaş Taşpınar-1953

43610 Hayati Uçaner Güvenköy-1955

43608 Şakir Oktay Uygur Şiran-1952

26285 Tülay Işın Buca-1949

24978 Fikriye Yavuz Tarsus-1949

26631 Arife Emirler Uğurköy-1948

17839 Osman İnal Darende-1940

24027 Orhan Candan Küçükhıdır-1944

21819 Ahmet Güvercin Hasanpaşa-1943

22409 Hikmet H. Eyüpoğlu Çarşamba-1939

18040 Seyfi Pulat Adapazarı-1939

19635 Şinasi Karakaya Zara-1941

26295 Hüsamettin Postoğlu Arapkir-1945

30028 Orhan Çetinkaya Türkvartenik-1946

25917 D.Doğan Burunsuz Ermenek-1944

16509 Uğur Poyrazoğlu Ankara-1937

26633 Emine Özgül Ezer Ankara-1949

41479 Mustafa Yarenoğlu Gördeş-1954

41465 Alaattin Kırmacı Kahramanmaraş-1951(1)Bilim adamlığını seçmiş ve profesör olmuştur.1976 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1973

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1976SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

18600 Remzi Birol Manyas-1945 EMd-Emekli-2004

19798 İhsan Çele Kağızman-1945 EMd- Vefat-2004

18481 Doğan Yılmazer Bandırma-1938 Emekli-1985

34459 Sedat Canıdar Yozgat-1952 İhraç-1983

41469 Mustafa Başdüğenci Gönen-1952 Emekli-1998

47183 Mehmet Atılgan Kahramanmaraş-1955 Emekli-1993

47188 Tahir Bayraktaş İstanbul-1956 Emekli-1995

47196 Nurettin Alipaşaoğlu Karasu-1955 İstifa-1986

47205 İsmet Bilgin Elazığ-1956 EMd-Emekli-2000

47208 Vehbi Erbay Günay Gürün-1955 İhraç-1986

47212 Zülfikar Bayır Alucra-1954 Emekli-1994

47213 Gazi Öztürk Zara-1954 EMd-Emekli-2004

47217 Selçuk Konuk İstanbul-1955 İhraç-1982

47221 Kazım Bilir Erdemli-1955 İhraç-1983

47226 Cumhur Soyuğur Sivas-1951 Emekli-1996

47688 Vejdi Önsur Koçarlı-1955 EMd-İhraç-1999

47689 Sadettin Dereköy Polatlı-1955 EMd-Emekli-1996

47690 Ali Yaşar Günaydın Zeytinburnu-1954 Şehit-1979

47693 Mustafa Danışman Çorum-1955 İhraç-1982

47694 Deniz Gökçetin İzmir-1955 EMd-Müstafi1996

47696 Özdemir Sertbarut Ankara-1953 EMd-Emekli-1999

47697 Turgut Karamanzade Ankara-1954 EMd-Vefat 2003

48753 Hasan Bahattin Erdini İstanbul-1956 EMd- Emekli-2004

47195 Mehmet Karagözlü İzmir-1955 Nakil-1989

47197 Mehmet Uyar Antalya-1955 Emekli-1995

47222 Halil Göndeç Kula-1955 EMd-Emekli-2004

47191 İbrahim Şahin Reşadiye-1956 EMd-Emekliye sevk-2002

47211 İ. Burhan Tansu Üsküdar-1954 EMd-Emekli-2002

47214 Mustafa Yılmaz Ilgaz-1956 Emekli-1995

47686 Cevdet Özkaya Piraziz-1955 Emekli-1996

29341 Mustafa Erhan Alaşehir-1940 Emekli-1994

23741 Celal Erdoğan Tikniz-1945 EMd- Vefat-2002

21052 Necdet Göksel Sivrihisar-1940 Emekli-1994

33107 S.Tülay Özen Avanos-1951 Emekli-1996

24109 Salim Başkurt Turhal-1943 İstifa-1979

21364 Zikri Özavcı Kars-1943 EMd-Emekli-2003

31040 Hasan Ceyhan Çorum-1945 EMd-Emekli-1998

29940 İsmail Düz Selçuk-1946 İhraç-1979

29918 Raif Mutlu Kırşehir-1944 Vefat-1991

27029 Sırrı Güçlü Erzincan-1943 Emekli-1991

30859 Mehmet Bozoğlu Sarıgöl-1946 Emekli-1994

23872 Fahri Urlu Serik-1945 EMd-Emekli-2001

26591 Osman Nuri Genç Konakpınar-1945 Emekli-1996

27915 Yusuf Ertürk Gedenek-1943 EMd-Emekli-2000

29140 Veli Akkaya Eğridere-1945 EMd-Emekli-2005

31636 Lütfiye Özüyılmaz Eskişehir-1944 Emekli-1996

33961 Tümer Gacaroğlu Meriç-1945 Vefat-1989

30467 Erdal Özar Karacabey-1944 EMd-Emekli-2004

16594 Osman Kaya Yomra-1938 Emekli-1996

31372 Ali Ahmetoğlu Çivril-1946 EMd-Emekli-2002

21175 Cevat Kürklü Eminönü-1942 Emekli-1994

24854 Saadet Tülek Elbistan-1948 Emekli-1985

21758 Kemal Türksöz Çayıralan-1943 EMd- Vefat 2000

29939 İnkişaf Özmen Denizli-1945 EMd-Emekli-2004

24379 İbrahim Natık Dicleli Eğil-1944 EMd-Vefat-1996

33990 Özcan Bakkaloğlu Ankara-1941 Vefat-1994

29126 Haluk Ercan Atça-1944 Emekli-1994

31911 Cengiz Subaşı Kars-1945 EMd-Emekli-2001

27930 Fevzi Becel Hilvan-1944 EMd-Emekli-2004

22209 Kemal Dündar Aydın-1940 EMd-Emekli-1996

25392 Mezahim Tepebaş Arpaçay-1944 EMd-Emekli-2002

24144 İ.Hakkı Özpakcan İzmir-1943 EMd-Emekli-2002

30479 Fahri Soysal Yusufeli-1945 EMd-Emekli-2005

27641 Ali Ekber Sarıcı Hekimhan-1947 Emekli-1995

22147 Ramazan Şahin Andırın-1944 EMd-Emekli-2004

24785 Abdullah Dalman Tirebolu-1940 EMd-Emekli-1999

23897 Sefer Kırer Emirdağ-1944 Emekli-1994

28136 Kemal Sarıdağlı Ş.Koçhisar-1943 EMd-Emekli-2003

23649 Muharrem Tuncer Göksun-1944 İhraç-1984

25852 Celal Şimşek Çemişkezek-1945 EMd-Emekli-2004

19961 İsmet Yaradanakul Pazarcık-1943 Emekli-1986

33106 Zafer Tuna Ovacık-1948 Emekli-1987

19520 Baki Ersoy İslâhiye-1942 EMd-Emekli-2002

27981 Çetin Öğet Karaman-1943 Emekli-1996

27525 Ömer Güneş Beyşehir-1942 Emekli-1994

24963 Niyazi Eraldemir Dörtyol-1943 EA-Emekli-1987

30257 Necat Çelik Bahçe-1945 EMd- Vefat-1999

20874 Şevket Özyılmaz Bodrum-1941 KOM-İhraç-1984

22049 Mehmet Karaoğlan Andırın-1942 EMd-Emekli-2000

20301 Hüseyin Albayrak Ayaş-1942 EMd-Emekli-2002

29983 Mehmet Güvenir Hadim-1944 EMd-Emekli-2002

33903 Erol Konuk Nazilli-1943 EMd-Emekli-1998

20574 Mustafa Kantar Gölşehir-1943 EMd-Emekli-2002

31090 Mehmet Şencan Bafra-1945 Emekli-1994

30507 Ramazan Şimşek Mut-1946 EMd-Vefat-1992

22949 Mustafa Kır Anamur-1944 EMd-Emekli-2004

29887 Neşet Taş Amasya-1945 EMd-Emekli-1999

31398 Ali Akdoğan Akhisar-1943 Emekli-1996

28654 Nusret Arıcan Mesudiye-1945 EMd-Emekli-2005

26129 Saffet Haney Yatağan-1945 İstifa-1986

25082 M.Cemil Balcı Salihli-1943 Emekli-1989

29077 Ahmet Ömruuzun Turgutlu-1944 Emekli-1997

22952 Ekrem Nohut Anamur-1943 Emekli-1986

25947 Orhan Erdoğmuş Saray-1943 EMd-Emekli-2003

28785 Zihni Okur Tirebolu-1945 EMd-Emekli-2002

22283 Şeref Yazıcı Şiran-1944 Emekli-1988

28403 Cumali Güner Ardeşen-1944 EMd-Emekli-2000

33935 Aziz Atabay Bayraktar Borçka-1946 EMd-Emekli-2002

26943 Abdurrahman Atlıhan Kozaklı-1944 EMd-Emekli-2004

29039 Remzi Kayışoğlu Vakfıkebir-1945 EMd-Emekli-1998

23844 M.Hanifi Kaya Hekimhan-1944 EMd-Emekli-2004

32529 Hayrettin Mungan Bozkurt-1942 EMd-Emekli-2002

29231 Mevlüt Dadaşoğlu Oltu-1939 EMd-Emekli-1994

21562 Gazi Kirik Hisar-1943 EMd-Emekli-2003

19179 Mehmet Ulak İnegöl-1942 Emekli-1984

30627 Murat Aykaç Beypazarı-1945 EMd-Emekli-2005

31152 İhsan Tuğrul Tarsus-1944 EMd-Emekli-2004

21343 Fuat Özdemir Ardahan-1943 EMd-Emekli-1998

33871 Ali Çelik Darende-1941 EMd- Emekli-2001

16477 Nazmi Subaşı Hopa-1939 EMd-Emekli-1998

20704 Mustafa Alpınar Gemerek-1941 EMd- Emekli-2001

21021 Kenan Altan Mazgirt-1941 EMd-Emekli-2000

19357 Mehmet Nurol Samsun-1940 Emekli-1996

24798 H.Basri Ergül Pazarcık-1945 EMd- Emekli-2005

25552 Hüseyin Ören Ermenek-1945 Emekli-1993

30008 Ayhan Albayrak Filibe-1945 EMd-Emekli-2005

22146 Emin Yıldırım Genişoğlu İzmir-1943 EA-emekli 1991

26221 Zihni Okuyay İstanbul-1942

19346 İlhan Elçin İzmir-1942

21461 Yaşar Bitir Uşak-1939

25785 Mustafa Sezgin Amasya-1942

23664 Baki İpek Sultandağı-1944

21325 Nevzat Gülaydın Germencik-1938

30728 Hüseyin Gümüş Nizip-1946 EMd-EMEKLİ-2005

30988 Ali Ayhan Yahyalı-1946

33467 Abdülmecit Aslan Kulp-1941

33979 Dilek Çağlayan Amasya-1947

33893 Mualla Kütük Hidi-1950

33815 B.Şükran Tamer Bor-1949 EMd-EMEKLİ-2009

43583 Ünal Güveniş Tekirdağ-1952

47177 Hasan Özden Gökben-1956

47180 Zeki Çatalkaya Sarız-1956

47185 Çetin Yıldız İstanbul-1954

47186 Feyzullah Arslan Gürün-1956

47192 Emrullah Akçaoğlu Geyve-1955

47199 Mustafa Mali Düzce-1956

47201 Ahmet Kılıç Tunceli-1956

47202 Necmettin Seymen Düzce-1953

47204 M.İrfan Banaz İzmir-1955

47207 Nurosman Deliloğlu Torul-1956

47210 Mehmet Özbek Manisa-1955

47692 Faruk Tonya Düzce-1956

47215 Zeki Yılmaz Kula-1955

47224 Haldun Saygılı Kahramanmaraş-1953

47227 Suat Özgüray K.Ereğli-1954

47687 Tacettin Kurt Yusufeli-1953

48752 Kemal Bayram Parmaksız Manisa-1956

47179 Yaşar Şahin Maksut-1956

47209 Mehmet Emin Erol Aydın-1955 EMd-Vefat-2006

47220 Ayhan Pamuk Akyazı-1955

47176 Recep Cin Gaziantep-1955

47178 Şenel Özkaya Bulancak-1956

47181 Fevzi Erdoğan Vakfıkebir-1954

47184 Hanifi Avcı Pazarcık-1956

47187 Abdullah Bozkurt Bulancak-1954

47189 Avni Cingirt Akçakoca-1956

47190 Cemil Taş Bozova-1955

47193 Şeref Güner Ağın-1955

47194 Nail Nazif Yalçın Hayrabolu-1955 EMd-Vefat-2009

47198 Erol Özdemir Bulancak-1956

47200 Cemalettin Çağdaş Avanos-1954

47203 Reşat Altay İstanbul-1955

47206 Mehmet Taş Zile-1956

47218 Atilla Çağlı Bursa-1956

47225 Hasan Öztürk Malkara-1956

47695 Nevzat Değirmencioğlu Hozat-1955Ahmet Emin KKTC-Ayyanni-1953

Arif Hüseyin KKTC-Y.Kalkanlı-1954

Eray Ferdi (Merttürk) KKTC-Beşiktepe-1953

Erdem Abdullatif Ali (Demirbağ) KKTC-Kambili-1950

Günay Fuat (Ozan) KKTC-Mayunda-1953

Hasan Yusuf (Bendaşan) KKTC-Akıncılar-1950

Hüseyin Cenan (Kibrit) KKTC-Aydoğan-1954

İbrahim Hüseyin KKTC-Malya-1953

Osman Ali KKTC-Larnaka-1950

Özel Ahmet KKTC-Kissonerga-1950Fevzi Erdoğan: Doktora yapmıştır.
Kemal Sarıdağlı: Doktora yapmıştır.
Erol Özdemir: Gaziantep, Antalya, Bitlis, Çorum, Elmadağ, Ankara, İstanbul ve Edirne’de çeşitli rütbelerde çalıştı. Yüksek lisansını TODAİE’de tamamladı. Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. “Mavi Yol 33 10 Merkez” adlı kitabı yayımlandı.1977 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1974

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1977SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

28934 Zafer Karaosmanoğlu Ankara-1950 Emekli-1998

48754 Uğur Ateş Hacılar-1954 EMd-Emekli-2003

51347 Doğan Irmak Yalvaç-1954 Emekli-1994

51348 Mehmet Yasak İstanbul-1957 EMd-Emekli-1996

51356 Bektaş Kaya Ankara-1957 Emekli-1995

51359 Nurettin Ersoy Salihli-1956 Şehit-1996

51367 Ümit Bavbek İstanbul-1957 EMd-Emekli-1999

51368 Süleyman Başgör Akseki-1957 EMd-Emekli-1998

51369 Rıza Erdoğan Divriği-1957 EMd-Emekli-2003

51375 Salih Güngör Ilgaz-1954 Emekli-1996

51383 Sami Ece Kula-1955 EMd- Emekli-2000

51385 Zekeriya Atasever Ordu-1956 Malülen Emekli-1987

51388 Mustafa Kara İstanbul-1957 Emekli-1995

51395 Turgut Kavas Alembeylik-1956 EMd-Emekli-2002

51838 Aydın Bilgütay Üsküdar-1957 EMd-Emekli-2002

51854 Sabri Rauf Göral İstanbul-1953 EMd-Emekli-1997

51850 Metiner İlter Ceyhan-1955 EMd-Emekli-2002

51840 Sırrı Özkara Develi-1955 Ayrıldı-1994

51357 Hüseyin Üstün Aliağa-1957 EMd-Emekli-2003

51390 Celal Kahraman Mansurlu-1955 EMd- Emekli-2004

51398 Engin Arabacıoğlu Avşa-1952 Emekli-1995

51842 Recep Münir Karabay Hayrabolu-1957 Vefat-1996

51355 Abdullah Kök Köseler-1955 EMd- İstifa-2003

51362 Şükrettin Şahin Zara-1956 Emekli-1995

51377 Sabri Sancak Çarşamba-1954 Vefat-1996

51381 Abdurrahman Algül Bafra-1955 İstifa-1981

51851 Fatih Ergün Kayseri-1954 EMd- Emekli-2000

29246 Aytekin Ülgen Hopa-1946 EMd-Vefat-2000

11883 Hüseyin Çırak Karlı-1932 Emekli-1988

27840 Oguz Çetinel Buca-1944 EMd-2002 Emekli-2002

23562 M. Ali Kantar Gülnar-1944 EMd- Emekli-2004

22708 Abdurrahman Erdem Tefenni-1937 Emekli-1990

25616 Mehmet Yılmaz Eskihamal-1944 EMd-Emekli-2002

26447 Abdürrezzak Çelik Pulur-1945 EMd-Emekli-2000

21366 Muhlis Yılmaz Eleşkirt-1943 EMd- Emekli-2003

19975 Lütfi Tümtürk Kütahya-1939 EMd-Emekli-1998

26448 Yusuf Değirmenci Saraycık-1945 EMd-Emekli-2004

22603 Mümtaz Doğan İnegöl-1944 Emekli-1993

25453 Mehmet Çiftçioğlu Atça-1945 EMd-Emekli-2004

20947 Mustafa Çakmak Sarayköy-1942 Emekli-1985

24451 Yaşar Canbolat Afyonkarahisar-1939 Emekli-1999

23737 Kemal Aydın Ordu-1945 İhraç-1977

22179 Mehmet Sayat Diyarbakır-1944 EMd Emekli-2002

23999 İbrahim Süha Özaytekin İstanbul-1942 Vefat-1992

20984 Erdal Derya Devrek-1943 EMd- Emekli-2003

21036 Murteza Uzundurukan Vakfıkebir-1942 Emekli-1992

24087 İsmet Akıl Tutluca-1943 Emekli-1985

27951 Kemal Özyetiş Kayseri-1945 EMd- Emekli-2005

26218 Ali Kalkan Doğanşehir-1946 Emekli

23692 Abdulkadir Osanmaz Niğde-1942 EMd- Emekli-2002

26694 Hüseyin Bozteke Yenişehir-1943 Emekli-1996

25151 Ömer Köseoğlu Kızılcabölük-1945 EMd- Emekli-2005

20632 Ali Erkan Büzdüz-1940 Emekli-1997

21675 Erdem Taşkın Koyuhisar-1942 İhraç-1982

28241 Cafer Acer Sorgun-1945 EMd-Emekli-2002

26332 Muhsin Değer Uluçayır-1943 Vefat-1996

24564 Ahmet Erdoğan Tercan-1943 EMd-Emekli-2002

21226 Cengiz Özkan Çayırdere-1943 EMd- Emekli-2002

26274 Ejder Tuğrul Ceyhan-1945 EMd- Emekli-2003

19827 Cavit Özgürel Hamidiye-1942 EMd- Emekli-2002

18993 İbrahim Görnaz Görele-1942 EMd-Emekli-2002

28134 Orhan Kaya Burna-1946 Emekli-1996

18682 Asım Fidan Şyeşilhisar-1940 Emekli-2000

20705 Osman Kanbur Fındıksuyu-1939 Emekli-1989

23533 Mehmet Özel Şuhut-1944 EMd-Emekli-2004

28286 Mustafa Kartal Ulukışla-1945 EMd-Vefat 2003

23096 Kemal Yılmaz Çepni-1941 EMd- Emekli-2001

23340 Lütfi Güzin Buldan-1944 EMd-Emekli-2002

16694 Ali Mutlu Közü-1938 Emekli-1998

24886 Şuayyip Alankaya Çukur-1944 Emekli-1994

19536 Abdullah Aydaner Ahlat-1942 EMd-Emekli-2002

21558 I.Hüseyin Gülşen İstanbul-1942 EMd-Emekli-2002

24355 Kemal Balık Fele-1945 EMd-Emekli-2005

27287 Ahmet Beyaz Şavşat-1945 EMd-Emekli-2002

24431 Niyazi Berk Fol-1942 EMd-Emekli-2002

22174 İhsan Er Aksaray-1944 Emekli-1994

25125 Süleyman Şahin Mut-1945 EMd-Emekli-2005

20902 Ayhan İşbilen Edirne-1940 Emekli-1998

23512 Hidayet Sağ Çumra-1949 Emekli-1997

25134 Mustafa Mete Ceyhan-1944 EMd-Emekli-2004

20693 Seyfettin Taştan Kağızman-1943 EMd-Emekli-2003

23651 Tağı Aras Iğdır-1945 EMd-Emekli-2002

26931 Muhsin Aykaç Iğdır-1945 Şehit1980

21448 Rıza Topçu Kurkurik-1943 EMd-Emekli-2002

27977 İbrahim Durmuşkaya Tirebolu-1945 Emekli-1990

23891 Ahmet Geçer Ovacık-1944 Emekli-1999

26174 Lokman Ciğerci Akçapınar-1944 İstifa-1999

26163 Rasim Aydın Ereğli-Konya-1942 EMd- Emekli-2002

20100 İhsan Çakar Aksaray-1939 Emekli-1998

28236 Zeki Şahin Gördes-1943 EMd-Emekli-2003

27105 Üzeyir Ergünven Bayındır-1945 EMd- Vefat-2000

18759 Recep Tokatlı Bulgaristan-1941 EMd- Emekli-2000

23072 Hasan Ulusoy Hekimhan-1944 Vefat-1987

8699 Ramis Taşdemir Şavşat-1926 Emekli-1986

17834 Ertuğrul Çakır Çankırı-1942 EMd-Emekli-2002

19060 Mehmet Kik Reyhaniye-1939 Emekli-1997

24913 Ahmet İlhan Develi-1944 EMd-Emekli-2004

28664 Hüseyin Başbuğ Apaköyü-1945 EMd-Emekli-2002

28260 Ahmet Güngör Terme-1945 EMd-Emekli-2000

18267 Özcan Güngörür İzmir-1937 Emekli-1984

27819 Memiş Yüksel Ömerli-1943 EMd- Emekli-2001

25978 Fethi Gürger Mürü-1944 EMd- Emekli-2004

21227 Osman Bagatur Gesi-1942 EMd-Emekli-2000

18681 Niyazi Turgut Orhangazi-1941 Emekli-1998

28016 Mustafa Korkut Kayseri-1945 Emekli-1996

23896 Mustafa Aktaş Omurlak-1944 İhraç-1988

18845 Şakir Kara Tarsus-1940 Emekli-1993

18321 Mustafa Kızılca Denizler-1939 Emekli-1993

19916 Eyüp Kocaçınar Kırklareli-1940 Emekli-1996

19230 Mustafa Ersoy Afyonkarahisar-1939

11597 Necip Gültekin Bolu-1933

23737 Kemal Aydın Ordu-1945

22179 Mehmet Sayat Diyarbakır-1944

25453 Mehmet Çiftçioğlu Atça-1945

18573 Durmuş Yılmaz Tirebolu-1938

21099 Mehmet Uçucu Kop-1940

21384 Rıza Kula Gürün-1944

19725 Sait Yücecan İstanbul-1943

16667 Abdullah Geçer Sapanca-1939

18219 Haluk Suha Dinçel Adana-1941

18551 Erdoğan Fikret Girginer Söke-1937

23612 A.Vahap Çınar Çemişkezek-1944

25248 Ömer Gökmen Ilgın-1945

26632 Nihal Özçep Ankara-1948

25158 Füsun Emel Kunter Ankara-1948

47223 İsmail Kabatay Karabürak-1954

47691 Mehmet Aydın Düzce-1955

51351 İrfan Bayar Ankara-1957

51352 Ömer Kılıç Perşembe-1956

51353 Ürfet Demir Alaçam-1956

51385 Muzaffer Erkan Fındıksuyu-1957

51361 Muhterem Ergül Macarlar-1957

51363 Mehmet Akif Acarlı İstanbul-1955

51365 Mustafa Kamil Kozan Bıyıklı-1954

51366 Kahraman Bağış Besni-1957

51370 Gündüz Yıldırım İlyaslı-1956

51373 Cumali Aydın Yayladağı-1955

51378 İlhan Çetingöz Osmaniye-1957

51380 Kutlay Çelik Hal-1957

51382 Rifat Biçer Karakaya-1955

51384 Sırrı Arslan Malatya-1954

51386 İsmail Çalışkan Boyalı-1956

51391 Cemalettin Şahin Kepsut-1955

51393 Ali Yıldız Tepeköy-1954

51397 Hasan Karaca Güngörmez-1955

51400 İsmail Daloğlu Zeytinburnu-1955

51401 Mustafa Şengöz Ödemiş-1954

51857 Ömer Rıza Göküş Erdemli-1954

51856 Ali Narin Zile-1956

51848 Fikret Demir Gaziantep-1955

51846 Ekrem Erzene İstanbul-1953

51836 Süleyman Işıldar Kozağaç-1956

51853 Haluk Murat Karcıoğlu İstanbul-1954

51858 Alper Yaz Ankara-1951

51349 Metin Demir Bolu-1957

51350 Osman Öztürk Şeyhli-1957

51354 A.Rıza Atak Edirne-1955

51376 Tugay Turan Yusufeli-1954

51387 Mahir Altuncan Boyabat-1956

51396 Ömer Çepniler Samsun-1955

51841 Mehmet Cıvlan Bergama-1955

51849 Zeki Erdoğan Uşak-1954

51839 Tahir Bayındır Bilecik-1957

51860 Mahir Doğan Akarca-1955

51360 Necdet Tosun Eberköyü-1957

51371 Mehmet Zeki Yiğit Bornova-1954

51372 Naci Kocaoğlu Kars-1956

51374 Kemal Bayrak Osmaneli-1956

51379 Yaşar Özen Terme-1955

51392 Yılmaz Kılınçlı Kuşadası-1957

51844 Önder Karaman Manisa-1954

51852 Necati Erdem Saray-1954

51837 Altan Yenice İzmir-1957

1978 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1975

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1978SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

20098 Mehmet Güneş Karakeçili-1942 Emekli-1996

51389 Selami Sümbül Çona-1956 Emekli-1997

51394 Cavit Esen Ödemiş-1955 Emekli-1996

51402 Erol Akdağ Hozat-1956 Vefat-1989

21253 İ.Halil Şahin Elazığ-1940 EMd- Emekli-2000

51847 Serdar Irmak İstanbul-1955 EMd-Vefat-2001

28491 Mehmet Celal Palalı Ş.Urfa-1945 EMd- Emekli-2005

21992 Mehmet Gündoğdu Malatya-1944 Vefat-1986

23953 Celal Palamutçu Uşak-1940 Emekli-1994

28967 Hasan Özkan Paşaköyü-1944 Emekli-1996

19724 Turan Aybek Kars-1942 Vefat-1989

53898 Mustafa Ocak Samsun-1958 EMd-İhraç-2002

26446 Nevzat Dost Bulanık-1945 Emekli-1997

28615 Mülazım Karabaş Eleşkirt-1942 Ayrıldı1981

30664 Hüseyin Kaçıra Pirsultan-1946 EMd-Emekli-2004

31073 Cahit Keskin Ankara-1945 EMd-Emekli-2002

53905 Osman Nuri Uzunyol Erzurum-1957 Emekli-1996

53909 Ertuğrul İnal Alibeyköyü-1958 Emekli-1995

29239 Selahattin Karacan Akcakoca-1946 EMd- Emekli-2002

30371 İlyas Sezgin Manisa-1944 Vefat-1980

27911 Şerafettin Küçük Sındırgı-1945 Vefat-1984

31096 Hafız Öncül Ardanuç-1946 EMd-Emekli-2002

27114 Mehmet Hayri Aslandağ Oğuzeli-1944 EMd-Emekli-2004

53921 İbrahim İçen Turgutlu-1956 Emekli-1996

53925 Erol Kapsız İstanbul-1956 Emekli-1999

53927 Rıdvan Borça Çağırkan-1958 Emekli-1999

27411 Aydın Yayıbasan Çanakkale-1944 Emekli-1996

29169 Demiral Mihire İzmir-1949 Emekli-1987

53930 Şükrü Kelekçi Yenice-1955 EMd-Emekli-2002

20551 Ümram Özbaki Niğde-1942 Emekli-1989

53934 Çetin Seber Bandırma-1958 Vefat-1995

23681 Osman Ömer Açıköz A.Hasinli-1944 EMd-Emekli-2002

28588 Şerafettin Belen İskederun-1942 EMd-Emekli-2002

53955 Ufuk Danışment İstanbul-1955 Şehit

28421 İbrahim Erdoğan Tarsus-1943 Emekli-1996

53936 Yusuf Nafak Oğuzeli-1956 Vefat-1995

24771 Şemsettin Aktuğ Van-1942 EMd-Emekli-2002

53957 Gürbüz Kemal Büyükyazı Gürün-1957 Emekli-1998

29114 Haydar Tekin Burdur-1944 Emekli-1990

25051 Bekir Kılıç Alakilise-1943 EMd-Emekli-2002

29056 Aydın Yıldırım Kofalca-1944 Emekli-1992

53959 M. Fethi Gülerman Bursa-1956 EMd- Vefat-2001

23693 Mehmet Yavuz Eğridir-1945 EMd- Emekli-2004

29778 Rıza Naci Altındağ Niğde-1945 Emekli-1998

30316 Hüseyin Akay Yivilhardım-1945 Emekli-2005

22684 Faruk Alpul Ankara-1942 Emekli-1992

20262 İbrahim Bülent Güngör Sandıklı-1942 Emekli-1986

53944 Necmi Alp Samsun-1955 İhraç-1987

28094 Hasan Ali Çakır Yeşilova-1946 EMd-Emekli-2002

19541 Adil Altınkol Artaca-1941 EMd- Emekli-2000

28723 Yaşar Akbaş Ordu-1944 EMd- Emekli-2002

27661 Adil Ak Anktalya-1943 EMd- Emekli-2002

30886 İsmail Sarkmaz Elazığ-1946 EMd- Emekli-2002

28660 Cemalettin Çakır Bolu-1943 EMd- Emekli-2001

24020 Mazhar Bulut Denizli-1941 Emekli-1988

31020 Yusuf Karagedik Tarsus-1945 Emekli-1996

21882 Ali Ermiş Fındıklı-1940 Emekli-1990

53977 İbrahim Türedi Düzce-1956 EMd- Emekliye sevk-2003

25912 Cafer Egeli Alaşehir-1944 EMd- Emekli-2000

53980 Halil Karadağ Ordu-1955 EMd- Emekli-2001

31359 Çetin Nail Elazığ-1946 Vefat-1987

23851 Ahmet İlkileri Aydın-1943 Nakil-1982

15415 Mehmet Gerin A.Çelebiler-1935 Emekli-1992

30163 Yavuz Ergün Posof-1941 Emekli-1997

29371 Yaşar Süslü Vayvayk-1947 EMd Emekli-2000

23534 Mehmet Ali Yıldırım Korkuteli-1938 Emekli-1989

20826 Muammer Karakaya Develi-1941 EMd- Emekli-2001

21194 Ekrem Yazıcı Hemşin-1939 Emekli-1999

29055 Mehmet Koç Pertek-1945 Vefat-1998

27178 İbrahim Aslan Arpaz-1941 İhraç-1995

25637 İrfan Teyyan Hatay-1945 Emekli-1988

53906 Âdem Yılmaz Melendiz-1957 İhraç-1991

30037 Mehmet Kunduracı Karaçulha-1946 EMd-Emekli-2002

23482 Selahaddin Topcan Selendi-1944 EMd-Emekli-2002

53907 Fevzi Öztürk Nizip-1957 Emekli-1997

28598 Hasan Kutlu Nazilli-1942 Vefat-1993

53809 Orhan Banbal Refahiye-1956 EMd- Emekli-2002

26626 Necmi Aydın Görele-1945 Emekli-1998

25193 Ramiz Kızılkuş Çıldır-1942 Emekli-1998

26641 Sezai Kaval Gemerek-1945 EMd-Emekli-2004

29150 Selami İnci Gediz-1945 Emekli-1991

28009 Osman Darıcı İntilli-1943 EMd Emekli-2002

27394 Işın Besen Ankara-1943 Emekli-1991

27400 Nazım Topaloğlu Bulancak-1945 EMd-Emekli-2002

26885 Mehmet Ramazan Demirci Büyükyağlı-1945 EMd-Emekli-2004

24311 Erdoğan Canbay Balıkesir-1940 Emekli-1989

29080 H.Hüseyin Soytürk Dinar-1946 EMd-Emekli-2002

20462 Nazım Yazıcı Hendek-1944 EMd-Emekli-2002

25828 Cafer Özlü Bahçe-1944 EMd-Emekli-2003

29423 Emrullah Öncel Çardak-1945 EMd-Emekli-2004

25664 İbrahim Gürses Sarız-1945 EMd- Emekli-2005

27474 Sabahattin Tür Ereğli-1945 Emekli-1998

21714 Recep Akıncısoylu Bulgaristan-1942 EMd-Emekli-2002

28715 Mehmet Köse Nazilli-1944 EMd-Emekli-2004

53962 Mustafa Tatar Baskil-1956 Vefat-1988

28487 Emine Evren Edirne-1943 Emekli-1987

21235 Mehmet Paksoy Kahramanmaraş-1941 Emekli-1989

25311 Ali Telli Avanos-1943 EMd-Emekli-2002

53946 Mahmut Bektaş Zile-1955 EMd-Emekli-2004

25933 Ferit Özdilek Bornova-1945 EMd-Emekli-2002

29877 Mehmet İspir Andırın-1946 İhraç-1984

53969 İbrahim Ceren Afşin-1956 Emekli-1996

28763 Mehmet Sami Sarı Ordu-1941 Emekli-1996

27377 Vehbi Kavas Acik-1944 EMd-Emekli-2002

53974 Cemal Şencan Çarşamba-1956 Emekli-1998

25484 Ali Somun Vakfıkebir-1945 Emekli-1996

30074 Mustafa Sevim M.K.Paşa-1945 Vefat-1998

24965 Poyraz Öztürk Arguvan-1944 Vefat-1989

53982 Tuncay Tatlıseven Çatalca-1956 Emekli-1996

23303 Halil Yorulmaz Mestanlı-1945 Emekli-1991

31408 Selahattin Yurttutan Kalecik-1946 Emekli-1999

31406 Kemal Neşe Hilvan-1946 Şehit-1990

53984 İbrahim Nurdoğan Çorum-1952 Şehit-1989

9136 Ahmet Öztürk Sarıkamış-1930

26675 Haşim Tunç Bor-1945

23464 İsmail Aydemir Bulancak-1944

31294 Süleyman Gökşin Urla-1946

30925 Ural Savaşer Saimbeyli-1946

17736 Yavuz Kurultay İstanbul-1938

28514 İbrahim Aksakal Gönen-1946

19021 Ekrem Bozkurt İznik-1939

29931 Hüseyin Ceylan Alaşehir-1946

17713 Umur Yardımcı Ardahan-1939

26026 Asım Akbulut Gürün-1945

14698 Süleyman Karabağ Ardahan-1937

29185 Hüseyin Korkmaz Avanos-1946

26919 Servet Kurt Düzce-1944

30984 Muammer Gürdal Gelendost-1946

30029 Abidin Gürtürk Ulukale-1946

51399 Ali Galip Savaşır İzmir-1956

51845 Ezel Kaya İzmir-1957

51843 Yavuz İlker Sarıkaya Kartal-1956

51862 Faruk Önce Salihli-1954

53889 Celal Uzunkaya Samsun-1958

53890 Abdülaziz Korkmaz Gaziantep-1958

53891 Metin Şen M.K.Paşa-1957

53892 Mustafa Gülcü Ankara-1957

53893 Tuncay Özkul İzmir-1958

53899 Servet Çakır Diyarbakır-1958

53901 Mustafa İlhan Düzce-1956

53908 Yusuf Tüfekçi Akyazı-1958

53904 Ercüment Özbeyli Bandırma-1957

53910 Nizamettin Oflazoğlu Antakya-1957

53912 İbrahim Donukara Biga-1957

53913 Yusuf Albayrak Türkeli-1956

53915 B.Bülent Eliaçık Kütahya-1958

53916 Durmuş Yılmaz Ağrakos-1958

53917 Özer Sert Şalpazarı-1958

53918 İbrahim Selvi Altıntaş-1957

53952 Hacı Özgül Yuva-1957

53919 Ali Uzuner Şahmelik-1958

53953 Süleyman Balta Çamlıdere-1956

53924 Coşkun Hayal Trabzon-1955

53928 Bahattin Şenyurt Ordu-1955

53929 Ahmet Es Alaçamaltı-1956

53931 Sinan Salman Dinar-1958

53932 Bahri Gürbüz Yozgat-1956

53935 Orhan Özdemir Yapraklı-1957

53937 Hamdi Dilaver Ordu-1957

53954 Mehmet Ali Tecimer İstanbul-1955

53956 Mehmet Uyar Gökçen-1955

53940 Ferudun Boz Yuvalı-1956

53958 Arif Akkale Andırın-1956

53938 Osman Olgun Kösefakılı-1958

53961 Ziya Kılıç Balcı-1958

53941 Fuat Öztürk Zile-1958

53942 H.Orhan Özkışlalı İzmit-1957

53963 Sertaç Sınıkçı Saray-1956

53964 Halis Böğürcü Uluköy-1956

53965 Niyazi Uğur Bilecik Dinar-1958

53966 Mesut İnce İstanbul-1958

53967 Ali Tom Kemerhisar-1956

53968 H.Hüseyin Tarkan Gaziantep-1956

53945 Mustafa Kartal Şalhan-1957

53947 Seyfi Eroğlu Adapazarı-1955

53970 Ali Ekber Bektaş Pülümür-1956

53971 Hüseyin Namal Behçeliye-1957

53972 M.Cemalettin Hatipoğlu Nevşehir-1958

53973 Rıza Selçuk Yaraşır Bergama-1957

53975 İlhami Akın Üsküdar-1955

53978 Necdet Konaroğlu Selçuk-1958

53981 Halil Gürgör Amasya-1956

53985 Lütfi Eraslan Çorum-1957

53895 Ercüment Yılmaz İzmir-1957

53894 Ahmet Aydın Tarsus-1958

53896 Ümit Kurtulmamış İzmir-1958

53897 Harun Ateş İstanbul-1957

53911 Mehmet Yıldız Çemişkezek-1956

53914 Fatih Özkan Yıldızeli-1956

53920 Behçet Oktay Hekimhan-1957

53922 Durmuş Demirbaş Karabucak-1957

53923 Ahmet Kocabal Sürmene-1955

53926 Ahmet Savaş Düzce-1955

53933 Kutlay Aktuğ Çanakkale-1957

53939 Hilmi Bozok Hayrabolu-1955

53960 Ceyhan Işıksungur Ödemiş-1955

53943 Osman Özdilek Tokat-1958

53900 Refik Felek Ordu-1956

53902 Ömer Şahin Niksar-19561979 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1976

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1979SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

30666 Erden Ergün Konya-1943 EMd-Emekli-2002

51364 Cemalettin Cömert Akdağmadeni-1956 Müstafi-1993

24839 Nusrettin Çalkınsın Kars-1944 Şehit-1994

31000 Dede Çelik Niğde-1944 Vefat-1980

20105 İsmet Aybek Kars-1943 Emekli-1990

55926 Mehmet Başar İlmiye-1959 Emekli-1998

19275 Ahmet Bican Yüksel Nallıhan-1942 EMd-Emekli-2002

55920 Mustafa Türkeş Çobanhisar-1957 EMd-Emekli-1998

28379 Yahya Zerey Bayramiç-1945 EMd-Emekli-2003

55930 Taner Kıvandık Polatlı-1959 İstifa-1989

21709 Mustafa Çevirici Kahramanmaraş-1941 EMd- Emekli-2001

55914 Osman Güreş Silifke-1958 İhraç-1986

55915 Muzaffer Candan Göynücek-1959 EMd- Emekli-2003

26388 Yusuf Eğritağ Ovacık-1945 EMd-Emekli-2002

55909 İbrahim Akıskalı Ankara-1959 Nakil-1986

20427 Münir Yüksel Yenişehir-1941 Emekli-1984

55916 Haydar Güven Köseler-1959 İstifa-1993

29098 Rahmi Yılmaz Şumnu-1943 Emekli-1989

55922 İlhami Serdar Öker Şarkışla-1959 EMd-Emekli-1999

26264 Çetin Aysun Çivril-1945 EMd-Emekli-2003

55911 Şeref Mutlu Kocaoğlu Saipler-1959 İstifa-1988

23937 Yaşar Köse Kesamus-1945 Emekli-1994

55951 Remzi İşim Elazığ-1958 Emekli-1998

22616 Yusuf Atabey Kars-1943 Emekli-1988

55945 Soner Köksal Bandırma-1959 Vefat-1989

25555 Ramazan Güner Ayvalık-1945 EMd-Emekli-2004

28675 İsa Akbulut Kamhaneleri-1942 EMd-Emekli-2002

20484 Kemal Çelik Çivril-1938 Emekli-1998

17957 Yusuf Özkan Mazan-1941 EMd- Emekli-2000

55969 Mustafa Birler Kemaliye-1957 Müstafi-1980

26668 Ergül Ergül Kap-1942 Emekli-2002

55960 Cafer Gemici Malatya-1956 Emekli-1999

16393 Bayram Kılıç Kırşehir-1936 Vefat-1988

16679 Feridun Gürdal Gölköy-1939 Emekli-1998

23785 Kazım Bozkurt Yayladağı-1945 EMd-Emekli-2004

26085 Ali Aksu Giresun-1945 EMd- Emekli-2002

27783 İbrahim Arı Akçadağ-1938 Emekli-1997

55994 Tuğrul Baran Seydiköy-1959 İstifa-1995

55995 Turgay Öçal Kuşadası-1957 Emekli-1996

29235 Faruk Öncül Karacabey-1943 Vefat-1981

55996 Bektaş Babur Haydardede-1957 Emekli-1997

30647 Ahmet Güngör Kavurgalı-1945 EMd-Emekli-2002

55999 Tuncay Yağmur Aydın-1959 EMd-Emekli-2000

29946 Kemal Akdoğan Posof-1945 Emekli-1994

29592 Alaalettin Buzlu Bakeşmer-1941 Vefat-1985

29784 Uğurlu Şentürk Kars-1942 EMd- Emekli-2000

30712 Halil İhsan Şimşek Çal-1944 EMd-Emekli-2002

20537 Ömer Ay Reşadiye-1943 Emekli-1992

18997 Selahattin Tağtekin Düzce-1941 Emekli-1989

55944 Mehmet Dağara Paşaçiftlik-1957 EMd-Emekli-1999

21577 Mehmet Arkçı Çataltepe-1943 EMd-Emekli-2002

28489 Durmuş Özbek Bor-1943 EMd-Emekli-2003

55955 Hasan Dülger Eskişehir-1956 Vefat-1993

27645 Emin Zafer Göven Çamlıdere-1945 Emekli-1982

55946 Mehmet Kılınç Gölcük-1956 İstifa-1990

30648 Mustafa Günyel Çamlıdere-1945 Emekli-1997

22245 Hüseyin Çapar Afşin-1944 Vefat-1983

23564 Cevdet Gültekin Akçakoca-1943 Nakil-1989

21893 İlhan Kılınç Kavak-1943 Emekli-1990

26625 Aziz Saygılı Zara-1944 EMd-Emekli-2002

20730 Halit Küçük Kokpinik-1943 Şehit-1996

21938 Mahmut Bilgili Alaca-1944 EMd-Emekli-2002

25547 Mehmet Doğan Andırın-1944 Emekli-1992

21673 Bekir Atlı Sandıklı-1942 EMd-Emekli-2002

26003 Mustafa Kabaoğlu Çaykara-1945 EMd- Emekli-2005

26464 Alişen Caner Acıpayan-1944 EMd- Emekli-2004

18756 Fahri Bıcırdı Çataklı-1938 Emekli-1997

20203 Aziz Bulut Alancık-1942 EMd-Emekli-2002

23965 Bilal Sarıkaya Uşak-1944 Emekli-1990

28479 Abdurrahman Toygar Başmakçı-1946 Vefat-1997

26580 Eşref Gök Eşme-1944 EMd-Emekli-2003

26940 Osman Arslan Reşadiye-1944 Emekli-1993

22838 Ahmet Hamdi Öksüz Giresun-1943 EMd-Emekli-2002

28265 Osman Aydın Bulgaristan-1945 Emekli-1998

27036 Süleyman Kuşçu Gaferizat-1941 Emekli-1997

22157 Sebati Köksal Mucur-1944 Vefat-1995

22188 İzzet Karadağ Mazgirt-1944 EMd-Emekli-2002

22512 Yaşar Bulut Tercan-1941 EMd- Emekli-2001

22156 Celal Kalkan Gaziantep-1941 EMd- Emekli-2001

26679 Cihan Siviş Üçpınar-1939 Vefat-1995

28194 Erdoğan Erözalp İzmir-1945 EMd-Vefat 2004

27145 Mustafa Duğan Arpaz-1944 Emekli-1990

20563 Murtaza Çetinkaya Yusufelı-1943 Emekli-2002

24609 Enver Ahmetoğlu Çamlıhemşin-1944 EMd- Emekli-2004

22271 Mehmet Hüseyinoğlu Tirebolu-1942 EMd-Emekli-2002

24409 Mustafa Ören Gülnar-1945 EMd-Emekli-2002

55971 Haşim Akünal Ankara-1958 Emekli-1997

27374 Ali Sarı Tarsus-1945 Emekli-1992

25655 Mehmet Özcan A.İrnebolu-1945 Emekli-1993

25626 Mustafa Yeşilkaya Hasankara-1943 EMd-Emekli-2003

26720 Ali Kırbıyık Duranlar-1945 EMd-Emekli-2002

26999 Ahmet Vehbi Gürbüz Şanşa-1945 EMd- Emekli

27967 Hakkı Kınay Başköy-1944 EMd- Emekli-2002

27549 Duran Kara Andırın-1945 EMd-Emekli-2002

25100 Basri Girgin Bahçelı-1944 Emekli-1993

27682 Kadir Ali Dalkılıç Pazar-1939 Emekli-1999

28391 Mevlüt Gültepe Porsuk-1946 Emekli-1991

27515 Mehmet Bağır Akkamış Iğdır-1943 Vefat-1999

20728 İrfan Özer Minayık-1943 Emekli-1999

23500 Ruhi Başaran Doblice-1944 EMd-Emekli-2001

19589 Ahmet Fidan Ünye-1939 Emekli-1999

28670 Murat Uçar Çinçin-1943 EMd-Emekli-2002

27042 Erdoğan Akyüz Örencik-1944 EMd-Emekli-2003

24835 Recep Yorulmaz Kırelı-1942 Emekli-1988

23595 Mehmet Ermek Tavas-1942 EMd-Emekli-2002

22167 Yusuf Ayyorgun Andırın-1947 Emekli-1998

21927 Mehmet Turan Çepik Urfa-1943 EMd-Emekli-2002

20207 Ali Öz İslahiye-1940 Emekli-1985

25965 Gürkan Konuralp İzmit-1945 Emekli-1994

28632 Mahir Bülbül Emet-1941 EMd- Vefat-2002

29392 Arif Göbekli İzmir-1943 Vefat-1981

29597 Kaşif Köklen Zile-1944 EMd-Emekli-2001

30344 Hilmi Özmen Bozdoğan-1945 Emekli-1990

29972 Rahmi Tunca Uluborlu-1946 EMd-Emekli-2002

29928 Hulki Ömrüuzun Turgutlu-1946 EMd-Emekli-2002

30764 Sezayi Taflı Boğazlıyan-1945 Vefat-1997

53976 Adnan Sinan Kaman-1957

53986 Ahmet Karagöz Eskiyörük-1955

53979 Bülent Gündoğan Yeniköy-1957

55928 Eyüp Semerci Çubuk-1958

55924 Ali Yılmaz İlikçioğlu Gaziantep-1957

55917 Halim Dural Vakfıkebir-1959

20692 Enver Çekin Salihlı-1940

55931 Hüseyin Yılmaz Çarşamba-1956

55936 Ahmet Katlan Eskişehir-1959

55923 Ahmet Kuru Terme-1959

16528 Kemalettin Eminoğlu Sürmene-1933

55937 Fahrettin Kahyaoğlu Gerçen-1959

55938 Seyit Demirci Akviran 4959

55939 İlhan Naci Ekinci Adana-1959

55910 Serhat Kerman Manisa-1958

55918 Ünal Çoban Dereköy-1959

56008 Mustafa Haskırış İstanbul-1958

55919 Mehmet Çanakkale Bozdoğan-1957

55947 İrfan Babuz Hemşin-1959

55912 Ahmet Pek Kalbik-1957

55940 Zeki Polat Kızılburun-1958

55956 Sedat Demir Borçka-1958

55948 Mustafa Aybars Çelik Hassa-1958

55950 Mehmet Emin Ünal Yozgat-1959

55932 Seyhun Olten Manisa-1959

55934 Saim İşlek Aydın-1956

55921 Zeki Bal Pazar-1959

55977 Mesut Ergen Eskişehir-1958

55970 Şener Teker Düzköy-1956

55980 Ziya Özdemir Bulduk-1956

55974 Fahrettin Çoşkun İzmir-1957

55961 Metin Söbü İstanbul-1958

55968 Bünyamin Tark Işıklar-1959

55975 Recep Tayyar Tekin Erzurum-1958

55979 Ahmet Doğan Özinan İstanbul-1958

55964 Ahmet Kaplan Gököz-1956

55963 Adnan Kaçaroğlu Antalya-1959

55965 Turgut Pehlivan Şavşat-1958

55966 Zeki Akkoyun Gemerek-1958

55992 Reşat Uğur Özcan Ankara-1958

30181 Hamza Karakullukçu Taşburun-1946

55997 Yüksel Madran Pirı-1957

56001 Can Başar Elibüyük-1956

56002 Haluk Gürsoy Alaçatı-1957

56003 Mustafa Çıtak Enez-1956

56004 Mehmet Serdal Ortaç İstanbul-1957

56005 Bülent Ergün Çatalca-1958

56006 Halil Adsoy İnsuyenı-1957

56011 Erdal Şefik Çelebi Ürgüp-1958

56007 Köksal Avcı Kazlı-1956

19623 Nevzat Kurt Karaköse-1941

55925 Hüseyin Vuruşkan Nazillı-1959

55942 Mehmet Ulukaya Akseki-1958

55941 Mustafa Yazıcı İnönü-1958

55954 Ahmet Sarıca Aşağıoba-1957

55993 Mustafa Altürk İzmir-1958

56000 Metin Arıgümüş İzmir-1958

26035 Fevzi Şahin Adana-1943

55935 Fikret Torun Antalya-1958

55913 İhsan Ünsal Çağa-1959

26428 Derviş Yeşil Elbistan-1944

55957 Musa Akıllı Pazarcık-1958

55949 Kasım Tekin Köseeyüp-1956

55975 Ahmet Hamdi Özdemir Yenimahalle-1956

55962 Süleyman Eğlemen Kesmeburun-1958

55973 Yusuf Ünsal Sarıveliler-1956

55972 Mesut Çevik Osmancık-1959

55967 Ahmet Köklem Edincik-1959

55998 Müslüm Öztürk Besni-1957

1980 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1977

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1980SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

18257 Mustafa Doğan Doğruluk Kahramanmaraş-1937 Emekli-1992

23753 Kadir Erim Suşehri-1945 Emekli-1993

21576 Edip Uman Mardin-1942 Emekli-1987

22204 Ali Küçükkara Isparta-1944 EMd- Emekli-2000

59998 Zafer Acar İzmir-1957 İstifa-1995

11206 Turan Hüsnü Gülten Bolu-1931 Emekli-1991

25017 Erol Rayaman Kırklareli-1944 EMd- Vefat 2001

59993 Varol Örgel Saray-1959 EMd-Emekli-2003

25268 Cahit Erdem Ayrancı-1944 Emekli-1996

25348 İbrahim Ece Kızılsaray-1941 Emekli-1996

60001 Muzaffer Alat İzmit-1958 EMd-Emekli-2003

20729 İsmail Üremen Eskişehir-1943 Emekli-1982

23509 Hidayet Kopacak Konya-1942 EMd-Emekli-2002

15878 Coşkun Karakoç Göle-1938 Emekli-1998

17202 Fahrettin Güneş Kurşunlu-1938 Emekli-1998

19370 Ercan Ayten Taşpınar-1940 Emekli-1985

20702 Mehmet Yaşar Keşiş-1938 Emekli-1997

59968 Yavuz Pancaroğlu Develi-1959 EMd-Emekli-2006

24147 Hıdır Sancarbarlaz Kars-1945 Emekli-1991

59956 Ali İhsan Sarıkavak Dazkırı-1958 EMd- Emekli-2005

23633 Mehmet Püsküllü Alaşehir-1944 EMd-Emekli-2002

23478 Doğan Karakaplan Malatya-1942 Vefat-1991

23859 Hasan Yağan Manastır-1944 EMd-Emekli-2002

59986 Malik Bilir Erdemli-1958 İstifa-1987

21741 Cavit Eskici Aydın-1943 EMd-Emekli-2002

59973 Engin Can Adapazarı-1959 EMd- Emekli-2000

59984 Ferruh Tankuş İstanbul-1958 EMd-İhraç-2000

59954 Kurtuluş Dönmezer Kıklareli-1959 Emekli-1999

21658 Mürsel Ertek Yoğuntaş-1941 Emekli-1993

59964 Mehmet Ali Aydın Akdemir İskenderun-1960 Emekli-1999

24062 Celalettin Karakaşlı İstanbul-1942 EMd-Emekli-2002

22835 Sait Dülger Karacabey-1943 Emekli-1990

22860 Feridun Yıldırım Kızılca-1940 Emekli-1990

23483 Hüseyin Kaya Burdur-1945 EMd-Emekli-2002

59999 Birol Aydın Ankara-1959 EMd- Emekli-2004

19549 Osman Ünal Gönce-1941 Emekli-1993

60025 Osman Nuri Yeğenoğlu Dinar-1959 Emekli-1997

60017 Mehmet Gümüş Çal-1958 EMd- Emekli-2000

18278 Muhsin Bahri Alsancak Yenipazar-1942 Emekli-1993

20640 Halil Demir Köyü-1942 EMd-Emekli-2002

60014 Ahmet Demir İştip-1958 EMd- Vefat-2004

60034 Uğur Badem Alaşehir-1959 EMd-Emekli-2001

60000 Erhan Yüksel Malkara-1959 EMd- Emekli-2004

25322 Çetin Özseren Afyonkarahisar-1942 Emekli-1990

61087 Samet Doğan Denizli-1960 EMd-Vefat-2004

61088 Yusuf Acıbiber Merzifon-1959 Emekli-1999

25318 Ali Özpınar Horsunlu-1945 EMd-Emekli-2002

23716 Mustafa Günaydın Maçka-1943 Emekli-1999

20472 İsmail Taşkın Güney-1943 EMd-Emekli-2002

17623 Kemal Özakın Akçaalan-1939 Emekli-1996

18846 Hasan Dal Kadirli-1939 Vefat-1991

20524 İsmet Peker Besni-1943 Emekli-1982

20556 Ahmet Şehit Görele-1943 EMd- Emekli-2002

15936 Hadi Kerimoğlu Aksaray-1938 Emekli-1991

19834 İlhan Tunatekin Sakarya-1941 Emekli-1989

21255 Süreyya Kaya Üsküdar-1939 Emekli-1988

21197 Mehmet Bozbey Hekimhan-1943 EMd-Emekli-2002

23221 Rahmi Kurt Alaca-1945 Emekli-1986

60011 Aslan Özaslan Nizip-1957 EAEmekli-2004

16996 Turgut Öztürk Savur-1938 Emekli-1998

24021 İhsan Özgüler Kaçarlı-1944 Emekli-1990

17013 Mustafa Kemal Özer Adıyaman-1939 Emekli-1995

21415 Ekrem Kibaroğlu Akçakoca-1942 Emekli-1999

21173 Kasım Yüztaş İslahiye-1941 Emekli-1991

24050 Avni Gündoğan Kıralıpazar-1941 EMd- Emekli-2001

16155 Ali Su Gülnar-1937 Emekli-1997

22891 Mehmet Kuran Başak-1942 Emekli-1995

60031 Nusret Derin Kırklareli-1959 EMd- Emekli-2002

22910 Yusuf Işık Sarıkaya-1941 Müstafi-1983

19127 Mehmet Ali Kaya Yazıhacı-1941 EMd- Emekli-2001

16913 Fethi Kalyoncu Hendek-1937 Emekli-1991

21827 Bekir Yırtar Değirmencik-1943 Emekli-1994

20012 Erdal Ayan Sungurlu-1942 Emekli-1994

23644 Cengiz Özkaya Artvin-1945 EMd- Emekli-2005

24748 Mümin Makinacı Kınalı-1943 Emekli-1993

24829 İbrahim Arslan Büyük Kabaca-1945 Vefat-1989

60012 Sami Arslan Kangal-1959 EMd- Emekli-2000

25151 Remzi Kılıç Y.Karadere-1943 EMd-Emekli-2002

25213 Ramazan Alver Sakarca-1944 EMd-Emekli-2002

25559 Ahmet Bayraktar Tavas-1943 Emekli-1995

23942 Mustafa Doğan Hemşin-1944 Emekli-1992

61078 Mehmet Yazıcı Amanos-1959 Vefat-1981

59979 Ali Osman Akar Ahmetbey-1960 EMd-Emekli-2005

59975 Ramazan Kuzpınar Ankara-1959

59974 Mehmet Salih Kesmez Denizli-1959

59952 Erdoğan Öztürk Güzeltepe-1959

59988 İbrahim Gürpınar Kınıklar-1959

59951 Şevket Taşdelen Keçi-1958

60023 Turan Tuna Sarıcaeli-1959

60015 Tahir Arslan İzmir-1958

60037 Salih Gökalp Güzelöz-1959

59995 Atilla Çınar Kayseri-1958

59983 Ramazan Akyürek Kozan-1958

59972 Osman Ak Of-1959

59965 Ali Yılmaz Karacaali-1959

59961 Baki Özer Ankara-1959

59994 Hasan Ali Eminoğlu Meşeli-1959

14317 Şerafettin Yağcıoğlu Gireniz-1933

59962 Mehmet Yalçınkaya Çal-1959

59985 Âdem Demir Eskişehir-1959

59969 Ali Fuat Akdemir Eskişehir-1959

59996 Kadir Esir Çifteler-1958

59978 Niyazi Palabıyık Sarıkaya-1958

59970 Yaşar Ağdere Bulancak-1959

59955 Ercan Bozkurt İzmir-1959

59981 Hüseyin Eroğlu Pasinler-1958

59950 Mehmet Gülnaz İzmir-1959

59959 Yaşar Özcan Eskişehir-1960

21899 Engin Akarsu Pazarköy-1944

59958 İsmet Sayar Hadim-1958

59957 Nejdet Demirdöğen Nevşehir-1959

59980 Ali Bilkay Perşembe-1958

59967 Ramadan Uzunçakmak Ordu-1959

59991 Yavuz Kılıç Demircilik-1959

59987 Nizamettin Özay Alanbey-1960

59997 İsmail Kara Ş.Urfa-1958

59989 Mustafa Sağlam Arapkir-1959

59966 Erdal Koç Adana-1958

59953 Kasım Esen Gölpazarı-1959

60020 Mehmet Paker Ortaköy-1959

60038 Ekrem Çaylı Helımoru-1959

60007 Mehmet Akıllı Tuzburgan-1959

60008 Mustafa Yürük Gönen-1959

60022 Mürsel Genç Gökçedere-1959

60028 Harun İpek Turhal-1958

60016 Alim Çenesiz Kisir-1959

60024 Nejdet Kutlutürk Nazilli-1959

60010 Zekai Baloğlu Samsun-1957

60032 Mehmet Sayar Kırıkhan-1957

60019 Halit Güreser Oltu-1959

24307 Sabri Kurt Boğazköyü-1944

60013 Kadri Yaşayan İstanbul-1959

60030 Ünal Uz İstanbul-1957

60002 Zekeriya Keskin Haydarlı-1959

60026 Ali Osman Kahya Askaraman-1958

60029 Ahmet Keçeli Şarkışla-1958

60036 Hüseyin Küllü Pınarhisar-1959

60003 Mustafa Öztürk Ürgüp-1959

60035 Mehmet Turan Ordu-1957

60009 Cengiz Çavuşoğlu Adapazarı-1959

61076 Mehmet Laçin Yukarıgöleli-1958

61077 Yakup Kızılkaya Pisi-1959

61086 Tahsin Kublay Bolu-1959

59992 Nurullah Bahçe Dağlar-1959

59960 Kamil Altınok Trabzon-1959

59982 Dursun İnekçi (Arıkan) Andırın-1959

19234 A.Zeki Ekinci Altukulaç-1940

60004 Ali Ayaz Yalvaç-1959

16927 Mustafa Necati Özalp Dinar-1940

60018 Ali Şen Reşadiye-1958

60005 Burhan Gümüş Nesiye-1958

24405 Muammer Kütükçü Doğanhisar-1945

61075 Şinasi Demirbaş Kumpos-1959

21916 Şener Çelebi Perşembe-1944

61880 Hasan Dalda İstanbul-1960Kasım Esen; Rize valiliği yapmıştır.

1981 YILIPolis akademisinde eğitim süresi dört yıla çıkarıldığı için 1981 yılında mezun vermemiştir.

1982 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1978

POLİS AKADEMİSİNDEN ÇIKIŞLARI 1982SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

60033 Ö.Neşet Kalelioğlu Elazığ-1959 EMd- Emekli-2004

24903 Hüseyin Akın Tekke-1947 EMd- Emekli-2004

62810 Zeki Küçük Güllüce-1960 EMd- Vefat-2004

62812 Yaşar Karalar  Seyhan-1960  ÖPM-İstifa-1979

62834 Gündüz Memişoğlu Perşembe-1960 EMd-Emekli-2004

62836 Nurettin Özbaş Sarayözü-1959 Vefat-1994

62837 Mustafa Ata Alaşehir-1960 EMd-Emekli-2005

62845 Mümtaz Tümtaş Marnik-1960 EMd-Emekli-2004

62865 İsmail Ayık Sivas-1960 Müstafi1994

62871 Alaettin Başsan Yenimandıra-1959 Emekli-1999

62853 Ahmet Erez Iğdır-1959 EMd-Emekli-2004

62864 Alaettin Cangöz Sivrihisar-1959 EMd-Emekli-2005

62874 Yakup Arslan Perşembe-1960 Şehit1989

65284 Hasan Aygaç İstanbul-1960 Emekli-1999

65286 Mahmut Yahşi Ereğli-1959 EMd- İhraç-2001

65280 Rüştü Yetkinbal Ankara-1959 EMd- Emekli-2000

62825 Ökkeş Tutarlı Hatsa-1959 Malülen Emekli-1986

65287 Muammer Yıldız Afyonkarahisar-1958 Müstafi1993

65288 Ahmet Elbeyli Mut-1960 İstifa-1988

65285 Mehmet Satıcıoğlu Silifke-1959 EMd- Emekli-2000

62806 Uğur Salim Karaman İstanbul-1960

62807 Necip Berber Tonya-1959

62809 Şinasi Yılgın Eynesil-1959

62813 Şerafettin Çankaya Tekfundere-1960

62814 Murat Temizer Ankara-1961

62815 Nihat Oral Ulukışla-1959

62816 Ahmet Türker Ürgüp-1960

62817 Orhan Yaman Ankara-1961

62818 Tanju Ö. Özen İstanbul-1960

62820 Sırrı Oğuz Beheeder-1958

62855 Halil Yılmaz Sandıklı-1960

62822 Ergin Devren Antalya-1961

62823 Mehmet Özkan Yalvaç-1961

62824 Murat Güney Ankara-1960

62826 Mehmet Karaca Pancar-1960

62827 Adnan Mutlu Çubuk-1960

62830 Arif Bekiroğlu Ankara-1960

62832 A.Vasfi Kara Yalova-1960

62833 H.Deniz Karahan Denizli-1959

62839 Sezai Kıdıkoğlu Ünye-1959

62842 Ferudun Aksan Ankara-1960

62843 Merdan Özçelik Ankara-1959

62844 A.Haydar Arslan Ankara-1958

62847 İbrahim Demirci Kuşluk-1960

62848 Şükrü Rafet Mert Tire-1960

62850 Ahmet Uzunçakmak Ordu-1958

62852 Ayhan Çankaya Burdur-1960

62866 Sezai Boran Karacaören-1960

65283 Orhan Askar Balıkesir-1960

62868 Seyfi Türkay Mersin-1959

62870 Ramazan Bilir Çobansaray-1960

62875 Ali Kelemci Merzifon-1960

62891 Muharrem Deniz Koçak-1960

62877 Ayhan Acet İstanbul-1960

62878 Saadettin Bora Hayrabolu-1960

62880 Tayfun Erdal Ceren Andırın-1960

62884 Mustafa Çankal Bekilli-1958

62887 Mehmet Selvi İstanbul-1960

65274 Ömer Gurulkan Pazaryeri-1960

65272 Cafer Kabakuş Erzurum-1960

62808 Salim Kaydırak Aksaray-1960

62819 Sabri Durmuşlar Bestli-1959

62828 Hüseyin Şahar Ayvacık-1960

62835 İrfan Canik Fatsa-1960

62840 Arif Öksüz Andırın-1960

62841 Z.Okan Sarı Seyitgazi-1960

62846 Enver Öztaş Sipahiler-1959

62849 Ünal Kurt Zile-1960

62872 Hasan Kaynar Araç-1959

62873 Ferudun Taşcı Mudurnu-1959

62879 Erdoğan Ayan Akkuş-1959

62888 Mehmet Aydeniz Urla-1961

65282 A.Cengiz Akkoyunlu Erzincan-1960

65275 Bekir İnan Zile-1959

65277 Z.Doğan Sözbir Eskişehir-1960

62863 Remzi Koçöz Aziziye-19601983 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1979

POLİS AKADEMİSİNDEN ÇIKIŞLARI 1983SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

62838 Hakan Pıtırak İstanbul-1959 Emekli-1999

62869 Yakup Erdem Kırklareli-1960 EMd- Emekli-2001

65276 A.Galip Yiğitoğlu Gemerek-1960 İhraç-1987

66956 Altay Sarıyıldız Ankara-1962 EMd- İhraç-2003

66974 İ. Rasim Gül Bilecik-1962 EMd- Emekli-2000

66992 Uysal Altıntuğ Manisa-1961 EMd- Vefat-2000

66998 Abdullah Gündoğdu Yozgat-1960 Müstafi-1996

67025 Selçuk Tanrıverdi Kars-1960 EMd- Emekli-2003

66963 Ali Gürkaynak Urfa-1959 Vefat

66976 Erdal Özlan İzmir-1961 Vefat

62829 Hasan Kızılay Yozgat-1960

62831 Sabih Özkurt Söğüt-1960

62867 Ö.Ulvi Akçan İzmir-1960

62876 Abdullah Özdemir Buga-1960

62881 Ali Çetkin Burdur-1959

62883 Seyfi Kulaksız Fatsa-1958

62886 Mustafa Türe Ahırlı-1959

66972 İdris Güzel Mardin-1961

66955 Naci Uğur Eskişehir-1961

66958 İsmail Özkan İstanbul-1961

66962 Mahmut Karaaslan Kayseri-1961

66967 Ali Söylemez Trabzon 1961

66970 Ertuğrul Namal Eskişehir-1962

66973 Gürbüz Bahadır Giresun-1962

66975 Mustafa Oruç Çorum-1960

66979 Olgun Aksu Ordu-1962

66981 Dursun Kerimoğlu Ankara-1961

66982 Rahmi Baştuğ Ankara-1961

66988 Mustafa İhsan Kocadağ İstanbul-1961

66989 Kadri Kartal Çorum-1962

66991 Mehmet Şerif Başboğa Mardin-1959

67001 Alaettin Akbaş Ankara-1961

67003 Kasım Yıldırım Elazığ-1961

67004 Ömer Yılmaz Yozgat-1960

66968 Bünyamin Yeşilkaya Denizli-1962

66977 Kemal Dönmez Konya-1962

67002 Cengiz Pınarbaşı Afyonkarahisar-1960

67005 Ramazan Onur Burdur-1962

67010 İsmail Atış Manisa-1961

67017 Fikret Önal Malatya-1961

67018 Mehmet Tomruk Eskişehir-1961

67019 Kemal Mercan Ankara-1962

67020 Levent Yarımel Tekirdağ-1960

67022 Ömer Yıldız Ankara-1961

67023 Osman Zoroğlu Denizli-1961

68017 Talih Öcal Sivas-1961

68018 Mehmet Behzat Canbazoğlu İzmir-1958

68019 Ahmet Özban Artvin-1961

68023 Sabri Kireşci Eskişehir-1960

69416 Erkan Fikret Yorulmaz Kırklareli-1961

69419 Sezai Konuklar Sakarya-1959

69420 Mustafa Aydın Gümüşhane-1961

66960 Ali Tatlı Kahramanmaraş-1961

66965 Metin Tanış Gümüşhane-1962

66969 Nurettin Şahin Çanakkale 1960

66978 Abdülselim Yıldız Balıkesir-1961

66990 Mehmet Salih Torun Giresun-1961

66999 Nevzat Arabacı Edirne-1962

67031 Ersan Dalman Giresun-1961

67007 Ali Ceylan Burdur-1961

1984 MEZUNLARIPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1980

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1984SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

65278 Orhan Bulut Şanlı-1956 EMd-Emekli-2003

66961 Alptekin Kızılırmak Kırşehir-1959 EMd-Vefat-2000

67000 Şakir Caner Yozgat-1962 Vefat-1986

66983 Murat Akaçay Gümüşhane-1962 Şehit-1990

67009 Abdulhaluk Tarhan Urfa-1961 EMd-Emekli-2001

67014 Mehmet Cem Doğrayan Bursa-1959 EMd- Vefat-2003

67015 Halit Bil İstanbul-1961 İstifa-1987

67016 Şeyh Muhammet Kalkan Diyarbakır-1962 Vefat-1991

67024 İsmail Yakup Acar Kırklareli-1962 EMd-Emekli-2003

67026 Zafer Dinç Aydın-1959 EMd-İhraç-2001

68015 Lütfü Denizli Sakarya-1961 EMd-Emekli-2003

68021 Mustafa Cankurt Manisa-1961 EMd-Emekli-2002

69417 Ümit Seyitoğlu Kayseri-1961 İstifa-1988

69421 İlhami Öztürk Erzurum-1962 EMd-Emekli-2004

66993 Hakan Balta Rize-1962 Emekli-1999

68016 Levent Çalışkan Aydın-1959 Emekli-1999

50995 Fatma Ünyazıcı Karakaya-1955 Emekli-1996

38006 Haluk Zeyrek İstanbul-1949 Emekli-1996

38031 Selahattin Meral Çaykara-1949 EMd-Emekli-2004

49367 Bilal Damlar Güvenözü Ky. 1950 Emekli-1996

47928 Necati Uğurcan Kozan-1951 EMd Emekli-1996

71740 Nail Çelik Hereke-1962 EMd- İhraç-2002

53623 Fethi Erdemir Hadımköy-1952 Emekli-1994

39692 A.Rıza Öztürk Manisa-1950 EMd-Emekli-1997

50956 Vehbi Yılmaz Ordu-1949 EMd-Emekli-2005

71749 Cumhur Arabacı Arizbaba-1962 EMd- Emekli-2005

71760 Yüksel Kılıç Kırşehir-1961 İstifa-1991

55652 Mithat Şereflişan Borçka-1951 Emekli-1996

71763 Ayhan Çalıkuşu Adana-1962 İhraç-1998

50467 Mehmet Emin Kahveci Gaziantep-1951 Emekli-1993

71746 Salim Avcıoğlu Aksaray-1962 Şehit-1990

44911 Şevki Şevk Silifke-1949 Emekli-1993

58427 M.Kemal Somuncu Gürün-1982 Emekli-1998

71778 Mustafa Varer Ardeşen-1962 İstifa-1989

55416 Nurettin Öztürk Niğde-1950 Emekli-1996

71784 Erol Güreş Kemal Burgaz-1962 İhraç-1986

71782 Mustafa Sivrikaya Ankara-1962 EMd- Emekli-2004

57292 Oktay Okçu Mersin-1950 Emekli-1997

48549 A.Tamer Yurdakul Ankara-1950 Emekli-1998

42417 O.Yıldırım Özkaraca İzmir-1949 EMd- Emekli-2005

71785 Davut Hoştaş Yunak-1961 Müstafi-1999

43214 Hüseyin Şaylısoy Lütfiye Ky. 1950 EMd- Emekli-2005

71794 Celal Akbulut Adana-1962 İstifa-1995

71799 Erdal Durmaz Vize-1962 Müstafi-1996

46952 Ahmet Fidanbaş Adana-1951 Emekli-1994

51626 M.Cevat Türeli İstanbul-1952 EMd-Emekli-2005

53583 Mehmet Karaduman Görele-1951 EMd-Emekli-2004

52374 Refik Baykal Ordu-1950 Emekli-1996

43173 Hasan Küçüksağrıcıoğlu Afyonkarahisar-1950 Emekli-1999

45204 Melahat Bilmez Lüleburgaz-1954 Emekli-1995

48702 Sebahattin Şen Orhangazi-1949 Emekli-1997

71818 Fahri Öztürk Ordu-1960 EMd- İhraç 2000

50255 Hanım Büge Çankırı-1954 Emekli-1996

40084 Ali Koç Anduru-1948 EMd-Emekli-2004

41891 Kemal Tatar Osmancık-1950 Emekli-1996

41993 Kazım Ozan Vezirköprü-1949 Emekli-1997

71795 A.Necmettin Kaya Kumköprü-1961 EMd- Emekliye sevk-2003

46403 Mehmet Yılmaz Ulukışla-1950 Emekli-1993

71802 Ahmet Bayhan Elbistan-1962 EMd Emekli-2003

50946 Naim Yeşiltepe Kırkağaç-1949 EMd-Emekli-2005

51769 Fevzi Ölmez İslahiye-1949 EMd-Emekli-2005

71817 İrfan Denizman Malatya-1961 EMd- Emekli-2002

52974 Ziya Solak Hurşunlu-1952 Emekli-1997

54311 Hasan Ergün Güneyyurt-1950 Emekli-1999

71748 Göksel Aslan Ankara-1962 Müstafi-1987

71738 Uğur Şimşek Mengen-1962 İstifa-1998

71807 Hüseyin Karakuş Sürez-1962 EMd- Emekli-2005

71811 Kasım Köken Gömü-1962 Müstafi-1993

71734 Naci Erten Süleymaniye-1962 İstifa-1993

62851 Şerafettin Sağlam Alpaslan-1960

65277 R.Birol Öztemel Manyas-1960

65291 M.Fatih Özcan Edirne-1960

65279 A.Rıza Topcu Şavşat-1958

66957 Feridun Uysal Sakarya-1962

66959 Ümit Yaşar Adalar Eskişehir-1962

66971 Adnan Taştan Corum-1960

66984 Sahir Metin Kırşehir-1961

66996 Hüseyin İslamoğlu (Kocadağ) Rize-1961

67008 İsmail Sökelen Çorum-1960

66986 Yaşar Karabulut İzmir-1960

66994 Mehmet Ali Aykoç Konya-1959

67028 Mükremin Özdemir Kayseri-1962

67033 Mithat Elbastı Burdur-1961

67013 Güner Engüdar Balıkesir-1962

67021 Toker Çelebi İstanbul-1960

67027 Metin Kalayoğlu Çorum-1961

67029 Sümer Özkan Zonguldak-1960

68022 Ünsal Kaya İstanbul-1960

69418 Muhteşem Çavuşoğlu İstanbul-1961

66980 Halil Çatıkkaş Adana-1962

68020 Hasan Can Denizli-1962

47639 Nurten Özbalta Malatya-1949

71729 H.Güngör Şahin Tunceli-1962

71732 Reha Kocabıyık Manisa-1962

71733 Kenan Al Sivrihisar-1962

56983 Mahmut Canbolat Kozan-1950

71737 Necmettin Emre Diyadin-1962

71739 Suat Bambek Ceyhan-1962

71741 Şükrü Pekgil Karasu-1962

71745 Metin Orakoğlu Eskişehir-1962

51871 Fikri Özbozdağlı Kadirli-1952

71751 İsmail Şanlı Bursa-1962

71755 Cemal Levent Ankara-1962

71756 İrfan Tomruk Ankara-1962

56282 Hamza Karan Tomarza-1952

71757 Faruk Ünsal Bademli-1962

71758 S.İlhan Acaröz Bodrum-1962

52152 Fikri Doğan Kayseri-1950

71759 Vedat Yavuz Nallıhan-1961

58238 Ö.Faruk Damar Tarsus-1953

71761 Süleyman Ekici Bilecik-1962

71762 Cengiz Zeybek Adana-1962

57346 Fikri Özsoy İstanbul-1952

60220 Hilmi Tekelioğlu Gaziantep-1954

40435 Müslüm Aslan Ovacık-1949

71768 Olcayto Baybaş Buca-1962

71770 Ömer Yanık İstanbul-1962

49523 Bülent Akgün Tire-1950

71771 Ziya Aykut Baltacı Salihli-1961

71774 Y.Güngör Şahin Adapazarı-1962

71775 Abdurrahman Yılmaz Tefenni-1961

71766 Mehmet Altıntaş Adatepe-1962

71777 Edip Kılavuz Gümüşhacıköy-1962

71781 Mustafa Çetinkaya Afyonkarahisar-1962

71765 İsmail Dağyaran İstanbul-1962

71743 Hüseyin Tunçoğlu Dinar-1960

55562 Galip Danışman Altıntarla-1949

71744 Mümtaz Ceylan Yahya Ky. 1962

43304 İsmet Başköy Ordu-1950

71747 Ahmet Durlu Ayaş-1962

71754 Akın Kılavuz Sivas-1962

55653 Muammer Kaya Ardanuç-1953

71767 M.Aslan Ünal Kayseri-1962

57287 Nazmi Akkuzu Akyaprak-1954

71786 Sedat Gülsepet Kırkağaç-1962

51962 Yusuf Calkavur Eleşkirt-1952

71787 A.Hikmet Pınar Şarkışla-1962

56362 Özdemir Zengin Oltu-1952

71800 İbrahim Demirelişçi Reyhanlı-1960

46562 Şakir Bulgas Bismil-1951

71801 İbrahim Taşlı Çal-1961

49284 Kemal Çelik Adana-1950

71803 İ.Bülent Tuncel Ankara-1962

55331 Hasan Cemil Yılmaz Trabzon-1950

71730 H.Aydın Türkeli İstanbul-1963

71804 Naci Kuru Pamukova-1963

71806 Ahmet Özdemir Şereflikoçhisar-1962

55716 H.Mazlum Kırmızı Yeşilyurt-1952

71810 Tamer Ulusoy Ladik-1962

71815 Ali Doğan Hekimhan-1961

58075 Kani Aktuğ Kırkgöz-1953

47591 Şaban Başaran Izgar-1951

71816 Ali Çoban Karamanlı-1960

49403 Taner Özdiyar Ardahan-1949

71819 İbrahim Özel Nallıhan-1960

56487 İlhan Atış Iğdır-1954

71735 Murat Kurt Gemlik-1962

71736 Veli Karahan Uluğbey-1961

50287 Şükrü Özcan Dinar-1952

71742 Ömer Aydın Gürsu-1961

71753 R.Cengiz Derdiman Yalvaç-1962

41386 Fahrettin Çelebi Terme-1949

71776 İbrahim Azcan Terme-1962

71793 Sedat Çavuşoğlu İzmir-1962

47420 Yusuf Atılgan Tuzlukçu-1951

71797 İsmail Sönmez İstanbul-1962

50830 Asuman Cestan Bandırma-1954

57782 Ö.Faruk Ayda Trabzon-1953

40197 Fatma Dağdelen Palu-1952

71731 Bülent Cevat Emre Ankara-1962

71773 Serdar Meriç Elazığ-1962

71791 Ahmet Öztürk Denizli-1961

41979 Bahtiyar Öztürk Boğalı Bala-1949

71792 Ali Gür Antalya-1961

71796 Mahmut Tepebaşı Irmaç-1961

48504 Halil Sakal Tirebolu-1950

48793 Hüseyin Kızık Kocapınar-1950

71805 C.Hasan Özdeş Kartal-1962

48479 Ahmet Ateş Yalvaç-1951

71809 Ayhan Mimaroğlu Tepeköy-1961

71812 Ahmet Pala Gölpazarı-1962

50503 Ahmet Aydın Ordu-1951

71813 Zafer Kaya Isparta-1960

51903 Ekrem Çelik Ceyhan-1950

72878 Mustafa Aydın Mahmatlar-1962

51515 Hamdi Erdoğan Gümerdiğin-1951

72942 Celal Demetoğlu Sungurlu-1961

72943 Müjdat Özcan Bigadiç-1962

51322 Ahmet Çalık Vakfıkebir-1950

72945 Yalçın Saydam Bartın-1960

72946 Metin Özkan Osmaniye-1962

72947 Ufuk Alacakoç Kırklareli-1960

51919 Cengiz Taşkın Kadirli-1950

72948 M.Raşit Çavdar Ankara-1961

72950 Tamer Çelik Ankara-1961

72951 Ali Atmaca Bafra-1961

52617 Sezai Kalyoncu Bagaras-1951

72952 Orhan Sayın Derik-1960

53703 Müfit Tütüncü Şavşat-1951

72953 İ.Ethem Açıkgöz Beysi Ky. 1962

72944 Necati Denizci Suluova-1962

54067 Mustafa Serbest Kuleli-1953

72954 T.Fatih Bayar Çemişkezek-1961

71750 Ramazan Konur Fethiye-1962

57302 Nahit Dursun Okam-1953

71752 Şammaz Demirtaş Asmasız-1962

57306 Mustafa Eraslan Kadirli-1949

71783 Mustafa Kaçar Lapseki-1962

71808 Mehmet Artunay Zara-1962

57996 Muhsin Koç Çakmar Ky. 1954

71780 M.Yaşar Çatal Havutcu-1962

58300 Mustafa Kaya Kangal-1950

71798 Nurettin Arıcı Üsküdar-1962

1985 MEZUNLARIPOLİS AKADEMİSİNE GİRİŞLERİ 1981

POLİS AKADEMİSİNDEN ÇIKIŞLARI 1985SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

73537 Kenan Cavcav Ankara-1963 Malulen Emekli-1999

74122 Ersin Erdal Yozgat-1961 EMd-Emekli-2005

73472 İrfan Şahin İzmit-1963 İstifa-1987

73474 Mustafa Kemal Taner Ağrı-1962 İstifa-1998

50122 Mehmet Turhan Benli Adıyaman-1950 Emekli-1999

73476 Tanju Ünal Ankara-1963 Nakil-1990

73479 Adil Serdar Saçan Erzurum-1962 İhraç-2003

73487 Bülent Akdeniz Balıkesir-1963 EMd-Emekli-2003

73491 Ufuk Tanju Güven Konya-1963 EMd-Emekli-2003

73494 Osman Ulukuz Çamlıdere-1963 EMd-Emekli-2002

56518 M.Refik Yaman Kırşehir-1951 Emekli-1997

73498 Mehmet Biçer Çan-1962 İstifa-1995

73500 Cengizhan Soneren Ankara-1963 İstifa-1989

57391 Ö.Gültekin Erçevik Besni-Perveli-1952 EMd-Emekli-2005

73501 Birol Kuru Sakarya-1963 İhraç-1992

73506 Şevket Ton Görder-1962 EMd-Emekli-2003

57910 M.Fatih Bacaksız Denizler-1953 Vefat-1991

73511 Mehmet Akarsu Kartaltepe-1962 EMd-Emekli-2004

73514 A.Taner Şencan Gelibolu-1963 EMd-Emekli-2004

73516 İdris Aydın Kırşehir-1963 Şehit-1988

73527 Mehmet Aslan Kulp-1963 Şehit-1989

73528 Tanju Uygural İstanbul-1963 İstifa-1989

74125 Adnan Özkan Kırklareli-1962 EMd-Emekli-2002

44120 Ercan Sezgin Ankara-1949 EMd-Vefat-2001

74130 Celalettin Cengiz Gümüştür Zonguldak-1963 İstifa-1989

48775 Alaattin Demir Çubuk-1951 Emekli-1998

74135 Erdal Özçelik Bala-1963 EMd- Emekli-2003

74136 Mehmet Ali Çankaya İzmir-1962 EMd-Emekli-2004

74192 Hüsnü Canik Keskin-1963 İstifa-1996

51664 Yunus Sefer Ceyhan-1951 Emekli-1997

74150 Abbas Sümer Nizip-1961 İstifa-1989

74170 Ali Konur Urla-1963 EMd-Emekli-2003

56375 Ahmet Doğu Hançalar-1954 İhraç-1989

74174 Sinan Demir Ankara-1963 EMd-Emekli-2003

74175 Nurullah Nihat Kubuş Ilgaz-1963 EMd-Emekli-2003

74177 Hakan Serdar Saray Adana-1963 EMd-Emekli-2002

56561 Durmuş Erdoğan Ankara-1951 Emekli-1994

74181 H.Fatih Dokur Edremit-1963 EMd-Emekli-2004

74185 Turgut Yastı Kozan-1963 EMd-Emekli-2004

74190 Tahsin Örük Kurtalan-1963 EMd-Vefat-2004

43787 Cezmi Zığındere Çanakkale-1950 EMd-Emekli-2005

74194 M.Ekrem Özcan Osmaniye-1963 EMd-Emekli-2004

49804 Zekeriya İster Konya-1950 EMd-Emekli-2004

53519 Muhittin Güngör İntilli-1953 Emekli-1998

74204 Fatih Dilek Eskişehir-1963 EMd-Emekli-2003

54199 Ender Şahin İstanbul-1953 Emekli-1999

74208 Mehmet İkizler Lüleburgaz-1963 EMd- Emekli-2003

74212 Tamer Demetgül İstanbul-1964 İstifa-1989

74206 Ali Akgün Giresun-1962 EMd-Emekli-2005

55059 Mehmet Barbaros Eldivan-1952 EMd-Emekli-2001

73531 Akın Kızıloğlu Edirne-1963 EMd-Emekli-2004

59273 İsmail Özçelik Birgi-1950 Vefat-1995

73530 Ender Kaplan Samsun-1963 EMd-Nakil-2005

61395 Haluk Erol İstanbul-1949 Emekli-1999

74191 Ali Kaçar İslahiye-1962 EMd- Emekli-2005

56881 Feramus Adil Akdağmadeni-1951 EMd- Emekli-2000

73505 Yüksel Hızaslan İstanbul-1962 EMd- İntihar-2005

57342 Süleyman Yüksel Çorlu-1954 Emekli-1996

73520 Adnan Zorlukan Tosun Duraköy-1962 EMd-İhraç-2001

57977 Mustafa Çoşkun Divriği-1954 EMd-Emekli-2001

46533 Talip Küçük Kuşlu Ky. 1951

73540 Nedret Argun Adapazarı-1962

74108 Metsel Özbaykal Erzurum-1963

74120 Hüseyin Uslu Ankara-1959

74121 Mehmet Baydoğan Akçadağ-1963

74123 Aziz Hikmet Aygün Düzce-1963

73473 Metin Seyfi Sazak Yeşilöz-1963

73475 Turgut Aslan Çorum-1981

73478 Erhan Gülveren İzmir-1963

73480 Engin Ulusoy Lüleburgaz-1962

73481 Mehmet Ali Akkaplan İzmir-1963

73483 Cevat Cihan Küçük Gaziantep-1963

73485 Tahsin Tatar Sivas-1962

73486 Zafer Yücelkan Ankara-1963

53570 Ali Gündoğdu Eynesil-1952

73488 Erhan Güney İstanbul-1962

73489 Tekin Kahraman Gümüşhacıköy-1963

73490 Sadettin Zımba Adana-1963

73493 Tancan Yalçın Balıkesir-1963

73496 Şahin Yılmaz Ankara-1963

73497 İbrahim Şenöz Kadirli-1961

73499 Ünal Uysal Eleşkirt-1963

73502 Mutlu Çelik Selim-1963

73504 Soner Çokkuykulu Adana-1962

73508 Hasan Uğural Gaziantep-1963

73510 Salih Ziya Aydınay Salihli-1963

73512 Fikret Aydoğdu Rize-1963

58512 Süleyman Turan Ceyhan-1953

73513 İsmail Boşnak Kdz.Ereğli-1962

73517 Resul Erden Boyabat-1960

73518 Koray Bakış Giresun-1962

73519 Mehmet Yüksel Orhangazi-1963

73522 H.Hüseyin Anmak Adana-1963

73525 Hüseyin Çeven Tire-1963

61210 Muhterem Bilgiç Burhaniye-1955

73529 Nejat Ağrak Almanya-1963

73534 A.Haydar Kuzucanlı Alaca-1963

73535 Cengiz Özdemir Ankara-1963

43935 Baytekin Nennioğlu Asmalı-1950

74126 Nevzat Önder Balıkesir-1962

74127 Mehmet Avcı İslahiye-1963

74128 Sebahattin Artun Karacabey-1963

74129 Aytekin Aşıcı Tarsus-1963

74131 Cengiz Oktay Ateş Zonguldak-1963

74132 Serhat Kırdaş Akyazı-1963

74133 Macit Çınar Antalya-1963

74134 Osman Timoçin Adana-1963

74138 Süleyman Oğuz Bayırbaşı-1963

74139 Kenan Aydoğan Trabzon-1962

74140 Mustafa Kormaz Karaşıhoğlu Kilis-1962

74142 Ali Bayraktar Kayseri-1963

74144 Faik Aksu Pazar-1963

74145 Nail Aydın İstanbul-1963

74147 Göksel Topaloğlu Trabzon-1963

74148 Zekeriya Karadağ Kireli-1963

74151 Abdullah Gökhan Erdönmez İstanbul-1963

74153 Yüksel Vardar İstanbul-1963

52946 İbrahim Öztürk Bolu-1950

74154 Sami Uslu Ankara-1963

74155 Ahmet Sonat Gözebaşı-1963

74156 Salih Uzunçakmak Ordu-1962

74157 Servet Sarıkaya İstanbul-1963

74158 Haşim Nihat Karadağ İzmir-1963

74159 Durmuş Eken Samsun-1961

74160 Musa Erdoğan Nazilli-1963

74162 İlhan Akgüneş Balıkesir-1963

74164 Ahmet Sezgin Darende-1963

74167 Ümit Akyol Ankara-1963

74168 Selçuk Çelik Diyarbakır-1963

74169 Ersin Katan Hendek-1963

74171 Hasan Türk Afyonkarahisar-1963

74172 Şaban Bayhan Islahiye-1963

74173 Arif Özay Bafra-1963

74176 Mehmet Şahin Adana-1963

74178 Özgür Daye Adana-1963

74180 Adnan Kurt Bucak-1963

74182 Hamdi Başer İstanbul-1962

74183 Hulusi Çelik Kangal-1961

74184 Hakan Sülekoğlu İstanbul-1963

57304 Yunus Öztürk Sivas-1951

74186 Abdullah Bostan Gülüşlü-1961

74187 Faruk Yılmaz Bükeler-1963

74188 Mustafa Bağrıaçık Osmaniye-1961

74189 Ertan Kara Ankara-1963

61985 Cemil Zafer Düzce-1955

74143 Şerif Kadıoğlu Ankara-1963

40979 Aziz Demirci Oltu-1949

74193 Atilla Ustaoğlu Trabzon-1963

74196 Adnan Günay Adana-1963

74195 Mustafa Çil Yeşilöz-1962

43809 Recep Süren Yeniköy-1950

74197 Mehmet Tüzün M.Kemalpaşa-1963

45445 Şıh Mehmet Kılıç Arkık-1950

74198 Bülent Yeşilçayır Gölpazarı-1963

74200 Ahmet Günhan Akmeriç İzmir-1963

74201 Cengizhan Erkılıç Kayseri-1963

50335 Bayram Demirel Karaali-1952

74202 Cevdet Kamalı Ankara-1963

74203 Ahmet Uzun Çanakkale-1963

74165 Necmi Çakar Adapazarı-1963

74137 Hamdi Cenk Durukan Ankara-1963

74163 Celil Taşkın Emirdağ-1960

74146 Saim Öksüz Andırın-1961

74141 Erdal Onurlu İzmir-1962

73477 Cengiz Koçak Akpınar-1963

73503 Süleyman Algül İstanbul-1962

62735 Recep Ecevit Suşehri-1955

74149 Hulki Özdemir Ankara-1962

73484 Ayhan Tezcan Lüleburgaz-1963

73521 Hayati Çiftçi Ankara-1962

73492 Cemal Kuloğlu Kars-1961

73495 F. Necdet Öztürk İzmir-1962

54151 Zafer Albayrak İstanbul-1951

74205 A.Turan Temel Malatya-1963

74207 Kadir Ay Adana-1961

55193 Hasan Ali Bilim Kilis-1953

55350 Ahmet Ayazlar Maçka-1983

55625 Ali Günebakmaz Tokat-1952

73507 Hüseyin Çetinkaya Ankara-1963

73526 Hikmet Özdemir Teknedüzü-1963

74179 Refik Baştürk İnegöl-1962

73515 Mehmet Demirci Nazilli-1959

74166 Mesut Baykara Ankara-1963

74124 İsmail Türkmenli Ankara-1963

74152 Ahmet Adnan Açıkbaş Ankara-1962

61739 Dursun Aylıkçı Kazancılı-1955

74161 Üzeyir Sözen Bafra-1963

62646 Ali Ayazlar Maçka-1952

73536 İrfan Çelikkanat Vize-1963

74213 Yahya Bilgiç Selçuk-1964

74214 Hakkı Söytürk Giresun-1963

1986 MEZUNLARI

Polis koleji 1982’de mezun veremediği için polis akademisi 1986 yılında kolej kökenli mezun vermemiştir.      


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ BAKANLARIMIZ

Nevzat Ayaz
Polis kolejini 1950 yılında bitirdi. Ardından Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Ünal Erkan
Polis kolejini 1961 yılında bitirdi. Polis akademisinden 1964 yılında mezun oldu. 1980 yılında Ankara, 1984 yılında İstanbul Emniyet Müdürü oldu. 1988 yılında Edirne valiliğine atandı. 1991 yılında emniyet genel müdürlüğüne getirildi. 1992 yılında atandığı OHAL bölge valiliği görevini yerine getirdikten sonra politikaya girdi ve 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20’nci dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1996 yılında 53’üncü hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Necdet Menzir
Polis kolejine 1960 yılında girdi. Polis akademisinden 1966 yılında mezun oldu. 1992- 1995 yılları arasında İstanbul emniyet müdürlüğü yaptı. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. 55’inci hükümette Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Sadettin Tantan
Polis akademisini 1968 yılında bitirdi. Giresun ve Tekirdağ emniyet müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1991- 1993 yılları arasında da Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Fatih belediye başkanı seçildi. 1999 seçimlerinde milletvekili oldu. 57’nci hükümette İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 2002 yılında Yurt Partisini kurdu ve aynı yıl genel başkanlığa getirildi.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİMİZ
Nuri Demirel
1922 yılında doğdu. 1939 yılında başladığı polis kolejini 1942 yılında bitirdi. Polis enstitüsü son sınıfta rahatsızlandığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdi. 1968 yılında Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi seçilerek 1977 yılına kadar bu görevini sürdürdü.
KOLEJLİ/ AKADEMİLİ MİLLETVEKİLLERİMİZ

Mehmet Münir Dalda
1946 yılında polis kolejini, 1948 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir.

Gültekin Kızılışık
1947 yılı polis koleji mezunudur. Hukuk fakültesini bitirerek polis akademisinde öğretmen Emniyet Müdürü olarak çalışmıştır. Zonguldak'tan 5’inci dönem milletvekili seçilmiştir.                 

Ünal Erkan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 20’nci dönem milletvekili seçilmiş ve Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Necdet Menzir
1963 yılında polis kolejini, 1966 yılında polis akademisini bitirmiştir. 20’nci dönem milletvekili seçilmiş ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Sadettin Tantan
1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. 21’inci dönem milletvekili seçilmiş ve İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Hasan Hüseyin Balak            
1965 yılında polis kolejini, 1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. 21’inci dönem Tokat milletvekili seçilmiştir.

Muharrem-Tozçöken
1965 yılında polis kolejini, 1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. 21’inci dönem milletvekili seçilmiştir.

Şükrü Önder  
1968 yılında polis kolejini, 1971 yılında polis akademisini bitirmiştir. 22’nci dönem milletvekili seçilmiştir.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİMİZ
İsmail Hakkı Demirel            
1944 yılında polis kolejini bitirmiştir. Polis enstitüsüne başladığında hukuk fakültesine seçilerek eğitimini bu okulda tamamlamıştır. Polis kolejinden devre arkadaşları 1946 yılında komiser yardımcısı olmuşken, o hukuk fakültesini bitirince 1948 yılında aynı rütbe ile göreve başlamıştır. Ankara ve Kocaeli emniyet müdürlüklerinde komiser ve başkomiser rütbelerinde çalışmıştır. Polis enstitüsünde başkomiser olarak bir yıl görev yapmıştır. Çankırı, Aydın, Kastamonu, Manisa, Balıkesir, Ankara ve Bursa il emniyet müdürlüğü görevlerine atanmıştır. 1967 yılında polis enstitüsü müdürü olmuştur. 1969 boykotu onun dönemine rastlamıştır. Emniyet Genel Müdürünün, “Mesleğe dışarıdan 40 mülkiyeli daha alacağım” şeklindeki açıklaması enstitü öğrencileri arasında huzursuzluk yaratmış ve boykota neden olmuştur. Boykotçu öğrenciler, Necatibey caddesine boya ile “3201’E HAYIR” yazmışlar, sonuçta tüm öğrenciler vilayetlere sürülmüşlerdir. 12/24 çalışma sistemini ilk uygulayan emniyet müdürü olmuştur. Emekli olduktan sonra Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçilmiştir.


Avni Müftüoğlu
1948 yılında polis kolejini, 1950 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 1981 yılında Van’dan Danışma Meclisi üyesi seçilmiştir.      


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ VALİLERİMİZ
Hamza Esin
1941 yılında polis kolejini, 1943 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra merkez valiliği görevinde bulunmuştur.

Şükrü Balcı
1950 yılında polis kolejini, daha sonra da hukuk fakültesini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra merkez valiliği görevinde bulunmuştur.

İsmail Dokuzoğlu
1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği yapmıştır.

Ünal Erkan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra, Edirne ve Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra politikaya atılmıştır.

Mehmet Canseven
1964 yılında polis kolejini, 1967 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Elazığ ve Edirne valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Hasan Özdemir
1967 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Ardahan valiliği yapmıştır.

Ahmet Cemil Serhadlı
1965 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Muğla ve Diyarbakır valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Turan Genç
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet genel müdürlüğü ve Elazığ valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Ali Akan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Muş ve Karaman valiliği görevlerinde bulunmuştur.


Kamil Acun
1967 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Şırnak valiliği görevinde bulunmuştur.

Naci Parmaksız
1963 yılında polis kolejini, 1966 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Adana valiliği görevinde bulunmuştur.

Mehmet Gündoğdu
1965 yılında polis kolejini, 1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Tokat valiliği görevinde bulunmuştur.

Orhan Taşanlar
1967 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Bursa valiliği yapmıştır.

Ali Bilir
1969 yılında polis kolejini bitirmiştir. Kahramanmaraş valiliği görevinde bulunmuştur.

Kemal Yazıcıoğlu
1972 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Ordu valiliği görevinde bulunmuştur.

Mustafa Malay
1967 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Erzurum valiliği görevinde bulunmuştur. Halen Aydın valisidir.

Kasım Esen
1977 yılında polis kolejini, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Birçok ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra Rize valiliğine atanmıştır. 
KOLEJLİ/ AKADEMİLİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİMİZ
Celalettin Tüfekçi
1943 yılında polis kolejini, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Pötürge, Çamardı, Gönen, Fatih, Sarıkamış Kaymakamlıkları, Giresun, Çanakkale ve Çorum Valilikleri yapmıştır. 13 Ağustos 1974 - 25 Şubat 1976 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

İsmail Dokuzoğlu
1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Eflani, Mutki, Beyşehir, Kadınhanı Kaymakamlıkları, Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 11 Nisan 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Ünal Erkan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 09.07.1991 – 18.02.1992 tarihleri arasında emniyet genel müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Ahmet Cemil Serhadlı
31 Ekim 1995 - 12 Nisan 1996 tarihleri arasında Emniyet genel müdür vekilliği yapmıştır. Daha sonra Muğla ve Diyarbakır valiliklerinde bulunmuştur.


Doç. Turan Genç
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 12.06.1999 -  13.06.2001 tarihleri arasında emniyet genel müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

KOLEJLİ/ AKADEMİLİ KOLEJ MÜDÜRLERİMİZ ve AKADEMİ BAŞKANLARIMIZ
Hakkı Kütük  
1949 yılında polis kolejini, 1951 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 22.01.1960- 22.06.1960 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
                       
Mehmet Akzambak
1945 yılında polis kolejini, ardından hukuk fakültesini bitirmiştir. 13.10.1966- 31.07.1967 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

İsmail Hakkı Demirel
1944 yılında polis kolejini, daha sonra hukuk fakültesini bitirmiştir. 16.09.1967- 20.01.1970 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

Talat Sonel
1944 yılında polis kolejini, 1946 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 20.01.1970- 01.09.1971 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Nihat Rüştü Kırcalı
1944 yılında polis kolejini, ardından hukuk fakültesini bitirmiştir. 13.03.1972- 12.10.1977 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Alaattin Tuna
1945 yılında polis kolejini, 1947 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 06.03.1978- 03.01.1980 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

İbrahim Metiner                    
1948 yılında polis kolejini, 1950 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. Bir süre polis koleji müdürlüğü yaptıktan sonra 04.01.1980- 12.01.1981 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Cihat Sunar
1948 yılında polis kolejini, 1951 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 12.05.1981- 05.10.1983 tarihleri arasında polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

S. Ümit Erdal
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 15.07.1991- 15.07.1993 tarihleri arasında polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Hasan Yücesan          
1964 yılında polis kolejini, 1967 yılında polis akademisini bitirmiştir. 15.07.1993- 10.01.1999 tarihleri arasında polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Tuncay Yılmaz
1967 yılında polis kolejinden, 1970 yılında polis akademisinden mezun olmuştur. 16.01.1999- 25.09.2000 tarihleri ile 24.07.2001- 01.08.2005 tarihleri arasında iki kez polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Vadi Çiçekli
1968 yılında polis kolejini, 1975 yılında polis akademisini bitirmiştir. Polis akademisi başkanlığı görevine 02.05.2006 tarihinde başlamıştır.


POLİS KOLEJLİ/ POLİS AKADEMİLİ ŞEHİTLERİMİZ
“Aziz hatıralarını saygı ve şükranla anıyoruz”


Necdet Pamir (3901-Komiser Yardımcısı.)
12/05/1952 tarihinde Bursa’da devriye görevi sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu.

Bekir Kılıçtepe (6319-Şube Müdürü)                      
08/07/1966 tarihinde Ankara’da trafik şube müdürüne bir polis memurunun silahlı saldırıda bulunması üzerine engel olmak isterken, vurulması sonucu kaldırıldığı hastanede. (15/07/1966)      

M. Kemalettin Eröge (7722-Emniyet Amiri)           
28/12/1968 tarihinde İstanbul’da görevli bulunduğu sırada vurulma sonucu.

Ahmet Aziz Koral (7537-Emniyet Amiri)    
14/09/1970 tarihinde İstanbul’da görevi sırasında bir polis memuru tarafından vurulma sonucu. 

İhsan Behzat Toksöz (12189-Emniyet Amiri)         
28/02/1973 tarihinde Siverek’te görevi sırasında vurulma sonucu.

Sadık Çetin Pekünlü (17760-Başkomiser)   
14/07/1973 tarihinde İstanbul’da görevli iken kullandığı motosikletine bir otobüsün çarpması sonucu.

Yusuf Hıraoğlu (28959-Komiser Yardımcısı)                     
04/10/1974 tarihinde Kırıkkale’de ekip otosuna bir otobüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Mustafa Vefa Aydın (19783-Başkomiser)   
06/12/1974 tarihinde İstanbul’da görevli bulunduğu otoya TIR’ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Hamdi Erdal Keçe (28848-Komiser)           
19/09/1977 tarihinde İstanbul’da mali operasyon sırasında girilen silahlı çatışmada vurulma sonucu.

Ercan Özlek (33308-Komiser)                      
22/01/1979 tarihinde Ankara Bahçelievler’de hava gazından zehirlenen EGO işçilerini kurtarma görevi sırasında zehirlenme sonucu.

Osman İnal (17839-Komiser)                       
26/08/1979 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu.     

Cevat Yurdakul (16701- İl Emniyet Müdürü)         
28/09/1979 tarihinde Adana’da göreve giderken makam aracına yapılan silahlı saldırı sonucu.

Çapan Dede Koca (32674-Başkomiser)       
11/10/1979 tarihinde Kocaeli’nde TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu.

Ali Yaşar Günaydın (47690-Komiser)         
07/11/1979 tarihinde İstanbul’da evinin önünde TKP/ML terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu.

Seyfi Pulat (18040-Komiser)            
11/12/1979 tarihinde Adana’da ekip otosunun silahla taranması sonucu.

Ahmet Filizöz (24507-Emniyet Amiri)                    
18/02/1980 tarihinde Hatay’da THKP/C Acilciler terör örgütü mensubu tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede. (25/02/1980)
           
Muhsin Aykaç (26931-Komiser Yardımcısı)                       
24/07/1980 tarihinde Elazığ’da TKP/ML-Tikko terör örgütü mensupları tarafından vurulma sonucu.

Tekin Sungur (18587-Emniyet Amiri)          
29/07/1980 tarihinde Hatay’da TDKP terör örgütü mensupları tarafından vurulma sonucu.

Kemal Aykut Genç (29254- Başkomiser)
17/09/1980 tarihinde Sarıyer İlçe Emniyet Amir vekilliği görevini ifa ederken İstanbul Şişli Nişantaşında bulunan ikametinden göreve gitmek üzere çıktığı sırada terör örgütü mensupları tarafından vurulma sonucu.

Salih Ertem (37375-Komiser)                       
09/12/1980 tarihinde Horasan’da görev sırasında bir aracın çarpması sonucu.

Engin Sever (33295-Başkomiser)
17/12/1980 tarihinde İstanbul'da misyon koruma görevlisi olarak bulunduğu Sydney Başkonsolosluğuna terör örgütü tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu.

Mahmut Dikler (4654-Emniyet Müdürü)     
06/02/1981 tarihinde İstanbul’da emniyet müdür yardımcısı olarak görevli iken, DEV-SOL terör örgütü mensuplarının resmi otoya silahlı saldırısı sonucu.

Erdem-Dede Çelik (31000-Komiser Yardımcısı)    
31/03/1981 tarihinde Salihli’de DEV-YOL terör örgütü mensupları tarafından konulan bombanın patlaması sonucu.

Ahmet Hamdi Yahyaoğlu (8418-Emniyet Müdürü)
07/08/1982 tarihinde Ankara’da Asala terör örgütü mensuplarının havalimanına bombalı ve silahlı saldırısı sonucu.

Ufuk Danışmend (53955-Komiser)              
27/03/1984 tarihinde Ankara’da bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu.

Cemal G. Beydeşman (19035-Emniyet Müdürü)    
05/09/1984 tarihinde Ankara’da bir polis memuru tarafından vurulma sonucu.

İdris Aydın (73516-Komiser)                       
26/05/1988 tarihinde Bingöl’de PKK terör örgütü mensupları ile Kığı ilçesi Yayladere nahiyesi Kilis mezrasında girilen silahlı çatışma sonucu.

İbrahim Nurdoğan (53984-Emniyet Amiri) 
13/05/1989 tarihinde Kilis’te narkotik operasyonu sırasında meydana gelen silahlı çatışmada vurulma sonucu.                         

Kemal Neşe (31406-Emniyet Amiri)            
06/01/1990 tarihinde Kırklareli’nde görevi sırasında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu.         

Yakup Arslan (62874-Komiser)                   
18/02/1990 tarihinde Van’da görevli olarak seyahat ettiği otobüsün başka bir otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Mehmet Arslan (73527-Komiser Yardımcısı)                      
18/02/1990 tarihinde Malatya’da görevli olarak seyahat ettiği otobüsün başka bir otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında. 
                       
Murat Akançay (66983-Komiser)                
06/07/1990 tarihinde Mardin’de PKK terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu.

Şakir Koç (29355-Emniyet Müdürü)           
04/12/1991 tarihinde İstanbul’da evinden göreve giderken bulunduğu makam otosunun Dev-Sol terör örgütü mensupları tarafından silahla taranması sonucu.

İbrahim Süha Özaytekin (23999-Emniyet Müdürü)
02/11/1992 tarihinde Viranşehir’de görevli bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında.

Nurettin Özbaş (62836-Emniyet Amiri)
17/02/1994 tarihinde Kocaeli’nde görevli bulunduğu otonun bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Nurettin Ersoy (51359-Emniyet Amiri)       
30/01/1996 tarihinde Nusaybin’de PKK terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu.
           
           
Hasan Halit Küçük (20730-Emniyet Müdürü)        
14/08/1996 tarihinde Aksaray’da PKK terör örgütü mensuplarının Malatya- Gürün karayolu üzerinde yol kesme eylemi sırasında içerisinde bulunduğu otobüsten indirilerek vurulması sonucu.

Alptekin Kızılırmak (66961-Emniyet Müdürü)       
02/06/2000 tarihinde Antalya’da görevi sırasında bir polis memuru tarafından vurulma sonucu. 
           
Ali Gaffar Okkan (35333- İl Emniyet Müdürü)      
24/01/2001 tarihinde Diyarbakır’da il Emniyet Müdürü olarak görevli iken HİZBULLAH terör örgütü mensuplarının silahlı ve bombalı saldırısı sonucu.

KISALTMALAR
PM                                                     : Polis Memuru
KY                                                     : Komiser Yardımcısı
KOM                                                 : Komiser
BA                                                     : Başkomiser
EA                                                     : Emniyet amiri
EMd                                                   : Emniyet Müdürü
GMY                                                 : Genel Müdür Yardımcısı
EGM                                                  : Emniyet Genel Müdürü
MÜF                                                  : Polis Başmüfettişi
ÖPM                                                  : Öğrenci Polis Memuru
ÖEM                                                  : Öğretmen Emniyet Müdürü
HF                                                      : Hukuk Fakültesi
SBF                                                    : Siyasal Bilgiler Fakültesi