1 Ağustos 2011 Pazartesi

POLİS KOLEJİ POLİS AKADEMİSİ YILLIĞI (Yayımlanmamış Kitap)

“Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ve şükranla anarak”NOT: Sayın Meslektaşlarım; Düzeltme ya da katkı yapmak isterseniz lütfen eozdemir28@gmail.com adresine ulaştırın. Hemen güncelleyelim.


KISALTMALAR

PM : Polis Memuru
KY : Komiser Yardımcısı
KOM : Komiser
BA : Başkomiser
EA : Emniyet amiri
EMd : Emniyet Müdürü
GMY : Genel Müdür Yardımcısı
EGM : Emniyet Genel Müdürü
MÜF : Polis Başmüfettişi
ÖPM : Öğrenci Polis Memuru
ÖEM : Öğretmen Emniyet Müdürü
HF : Hukuk Fakültesi
SBF : Siyasal Bilgiler FakültesiSUNUŞ

Polis koleji ve polis akademisinin öğrenime başladığı yıllardan günümüze kadar mezun olanlar için 1969 yılından itibaren bazı dönemlerde “yıllık” çıkarıldığı olmuştur. Ancak tüm mezunların bir arada yer aldığı bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır.
İşte bu çalışma, polis koleji ve polis akademisinin tüm mezunlarını, kuruluşundan itibaren bir kitapta toplamayı amaçlamaktadır.
Bu çalışma ile okulun tüm mezunları ismen tanıtılmış, kimi mezunlar için ek bilgiler verilmiştir. (Benzer nitelikteki ek bilgiler, eozdemir28@gmail.com elektronik posta adresine geldiğinde kitaba eklenecektir.)
Böylece polis koleji ve polis akademimizin, Türk emniyet teşkilatına ve yönetim camiasına kazandırdığı personeli bir arada görebilme imkânımız olmuştur.
Teşkilatımızda kaynak personeli polis koleji ve polis akademisi yetiştirmektedir. Bu eğitim yuvamızdan mezun olanları, gelecekte görev alacak meslektaşlarımız, bu çalışma ile tanıma şansı bulacaktır.
Onlar arasında önemli mertebelere yükselmiş devlet adamlarımız olmuştur. Gelecek kuşaklarımız onları örnek almak isteyeceklerdir.
Ayrıca; şehitlerimizin, görev malûllerimizin ve emeklilerimizin hatıralarını bu vesile ile bir daha anma ve yaşatma fırsatımız olacaktır.
Kitap dört bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde polis koleji ve polis akademisinin tarihçesine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde polis koleji ve polis akademisi mezunları listeler yapılarak devreler halinde gösterilmiştir. Dördüncü bölümde kolejli akademili şehitlerimiz ile devlet kademesinin önemli mevkilerinde görev alan mezunlarımız tanıtılmıştır.
Polis koleji mezunları için sadece okula girdiği yıl ile mezun olduğu yıl bilgisi verilmiştir. Ayrıca isimlerin yanında okul numaraları gösterilmiştir. Memleketleri ve doğum tarihleri Polis akademisi mezunları bölümünde yazılmıştır.
Polis kolejini bitirdikten sonra, polis teşkilatı adına hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerini bitirerek komiser yardımcısı olarak göreve başlayanlar, ek bilgilerle ismen belirtilmiştir. Bu konuda yeni bilgi geldiğinde sonraki baskılarda eklenecektir.
Polis akademisi mezunları için; sicil numaraları, memleketleri, doğum tarihleri ve hangi tarihte, hangi rütbeyle ve ne sebeple polislikten ayrılmış oldukları bilgisi yer almıştır.
Polis enstitüsünün iki yıllık döneminde tahsil gören başkomiserler, bir yıl eğitimden sonra emniyet amiri rütbesiyle kadroya çıkmışlardır.
Vefat ettiği belirtilenler, henüz meslekten ayrılmadan aramızdan ayrılan mensuplarımızdır.
Halen çalışanlar için herhangi bir bilgi girişi yapılmamıştır. Ayrıldıklarında, ileride sonu 0 ve 5 ile biten yıllardaki baskılarda gerekli bilgiler tamamlanacaktır.
Bu bilgiler dışında verilmesi gerekli görülen ek bilgiler, sayfanın alt bölümünde yer almıştır.
Mezunlar listesinin son 20 yıldan öncekileri kapsayacak şekilde kitaba kaydedilmesi ve kitabın, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilerek her beş yılda bir yayımlanması uygun mütalaa edilmiştir. Buna göre 2006 yılında, en son 1985 mezunları yer almışken, 2010 yılında 1990 mezunlarının, 2015 yılında 1995 mezunlarının yer alması planlanmıştır.
Polis akademisinin tarihçesi hazırlanırken, konuyla ilgili tez çalışması yapan İbrahim AZCAN’ın çalışmalarından yararlanılmıştır.
Ayrıca kolej ve akademinin açılışına konu olan Büyük Atatürk’ün toplantı sırasındaki emirleri, Osman Sulhi AKSU’nun, Polis Emeklileri Dergisinin Kasım 1992 tarihindeki 485’inci sayısında yayımlanan “Atatürk'ün Polis Sevgisi” adlı makalesinden yararlanılarak yazılmıştır. Makalenin yazarı, polis koleji ve polis akademisi mezunudur. Koleji, 1944 yılında bitirmiştir. Yazıda Atatürk’ün polisi olarak adı geçen Ragıp Efendi daha sonra Bora soyadını almış ve polis enstitüsü müdür yardımcısı iken emekliye ayrılmıştır. Oğlu Nihat Bora, polis kolejini1944 yılında bitirmiş ve İstanbul emniyet müdürlüğü kadrosunda uzun müddet görev yaptıktan sonra Kocaeli emniyet müdür yardımcılığından emekli olmuştur.
Emekli Tümamiral Fahri ÇOKER’in hazırladığı “Deniz Harp Okulumuz” adlı kitabın, bu çalışma için esin kaynağı olduğunu belirtmeliyim. Kendilerini rahmetle anıyorum. Çalışma aşamasında yardımlarını gördüğüm İçişleri Bakanlığı arşiv bölümü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bilgi toplama aşamasındaki katkılarından dolayı Polis Akademisi ve Polis Koleji yetkililerine ve personeline teşekkür ediyorum.
Bütün bunlara rağmen çalışmadaki yanlışlık ve eksikliklerin sorumluluğu yalnız benimdir.
Doğru ve tamamlayıcı bilgilerin gönderilmesi halinde çalışma daha da mükemmel olabilecektir.
Dileğim bu çalışmanın; meslektaşlarımıza ve araştırma yapmak isteyenlere yararlı olmasıdır.

Erol ÖZDEMİR/ Polis Başmüfettişi
POLİS KOLEJİNİN TARİHÇESİ


Polis koleji, polis akademisine bilgili ve disiplinli öğrenci yetiştiren bir eğitim öğretim kurumudur.
Ulu önder Atatürk'ün direktifleriyle, 1938 yılında Anıttepe'deki polis enstitüsü binasında kurulmuştur.
Polis kolejinde eğitim; Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre ve lise seviyesinde yapılmaktadır. Okul, parasız yatılıdır ve öğrenciler üniformalı olarak eğitim görmektedir.
1938 yılında birinci dönem için okula 50 öğrenci kabul edilmiş ve bu öğrenciler üç yıl sonra, 1941 yılında mezun olmuşlardır.
Polis koleji; bilgili ve dünya görüşleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmiştir. Dönemin popüler ve örnek okullarından biridir. Bu özelliklerinden dolayı yabancı heyetlere polis koleji gezdirilmiştir.
Ancak bir takım kötülemeler sonunda 1950 yılında kapatılmıştır. Ancak eksikliğinin ve öneminin anlaşılması üzerine 1958 yılında yeniden eğitime açılmıştır.
Kuruluşundan itibaren Anıttepe’de hizmet veren polis koleji, 1978 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Çamlıca mahallesine taşınmıştır.
Eğitim süresi başlangıçta üç yıl iken, 1980 yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştır.
1985 yılında İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da da yeni okullar açılarak polis koleji sayısı dörde çıkarılmıştır. 1988 yılında Afyonkarahisar polis kolejinin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu okuldaki öğrenciler aynı yıl, yeni açılan Adana ve Kayseri polis kolejlerine aktarılmıştır. Böylece polis koleji sayısı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Kayseri’de olmak üzere beşe yükselmiştir.
Daha sonraki yıllarda birden fazla polis koleji olmasının yararlı olmadığı değerlendirilerek Adana, Kayseri ve İzmir polis kolejleri 1992 yılında, İstanbul polis koleji ise 1994 yılında kapatılmıştır.
Kurulduğu 1938 yılından 2004 yılına kadar Ankara polis kolejinden 7093 öğrenci mezun olmuştur.
Açık olduğu dönemlerde İstanbul polis koleji 1102, İzmir polis koleji 549, Kayseri polis koleji 244, Adana polis koleji 267 öğrenci mezun vermiştir.
Dün olduğu gibi günümüzde polis kolejinde;
Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyetin temel niteliklerine, ulusal kültüre ve etik değerlere sahip çıkabilecek bilince ulaşan,
Ulusal kültürü özümseyen,
Farklı kültürleri yorumlayabilen,
Çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen,
Ulusal davranabilen,
Evrensel düşünebilen,
Felsefi düşünce sistemini benimseyebilen ve uygulamaya aktarabilen,
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş olan,
Demokratik, özgürlükçü ve yeni fikirlere açık olan,
Birlikte iş görme alışkanlığını kazanmış olan,
Moral değerlere bağlı, kişisel sorumluluk duygusuna sahip olan,
Bilim ve teknolojiyi kullanabilen,
Mesleki terbiye ve disiplin anlayışını benimseyen,
Üretken ve yaratıcı olan bilgi çağı insanı yetiştirilmektedir.

POLİS AKADEMİSİNİN TARİHÇESİ

KURULUŞ
1931 yılında İstanbul dışındaki illerde polis okulları kapatılınca, polis kadrosunun ihtiyacı olan memurların yetiştirilmesi zorlaşmıştır. İhtiyacın karşılanması için İstanbul polis okulu tek başına yeterli olamamıştır. Bu bakımdan okul işlerinin yeniden düzenlenmesi ve Türk milletinin sosyal bünyesine uygun nitelikte, ileri görüşlü polis amir ve memurlarının yetiştirilmesine gerek duyulmuştur.
Kendisi de polis akademisi mezunu olan Osman Sulhi Aksu’nun, Polis Emeklileri Dergisinde aktardığı gibi, Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarında 100 kişilik polis birliğinin tören yürüyüşünü izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, polis teşkilatının mertliğini ve ciddiyetini dile getirmiştir. Bununla ilgili olarak, yetkilileri ve ilim adamlarını bir akşam toplantısında bir araya getirerek polisin modern eğitim tesislerine kavuşturulması için çalışmaların başlatılmasını istemiştir.
Ancak İçişleri Bakanı, fakir bütçe ile bunun mümkün olamayacağını söyleyince, Atatürk, kendi polisi Ragıp Efendi'den, polis olabilecek birini getirmesini istemiştir.
O yıllarda memur olacaklar, İtfaiye meydanında bulunan kahvehanelerden temin edilmekteydi.
Atatürk, gelen kişiye adını sorduktan sonra, orada bulunan bir tüfeği doldurmasını ve tavana ateş etmesini ister.
Kendini tanıtan Fikri, emri yerine getirir ve tavana beş el ateş eder.
Atatürk, sonra kendi polisi Ragıp Efendi'yi çağırır ve aynı emri ona da verir. Ama Ragıp Efendi, neden ateş edeceğini sorar.
Atatürk, onlar çıktıktan sonra, İçişleri Bakanına döner ve sorar:
“Fikri Efendi’ye, seni vurmasını söylesem vurur muydu?”
Bakan, “Vururdu” diye cevap verir.
Aynı soruyu Ragıp Efendi için sorar.
İçişleri Bakanının bu defa yanıtı “Hayır” olur.
Bunun üzerine emrini verir: “O halde kolları sıva, polis kolejini, polis enstitüsünü aç. Bu müesseselere en iyi ve en değerli hocaları temin et."
Bu emir üzerine yabancı devletlerin, özellikle İngiltere ve Avusturya’nın polis eğitim faaliyetleri incelenmeye başlanmış, Lozan polis enstitüsü ve Viyana polis teşkilatı göz önünde tutularak modern bir polis enstitüsü kurulmasına karar verilmiştir. Kurulan bu okul ile emniyet hizmetlerinin orta ve üst kademe amir ve yönetici kademelerinde verimli bir şekilde çalışacak kültürlü, mesleki beceri ve davranışlara sahip, kanunlara, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, disiplinli polis amirleri yetiştirilmek istenmiştir.
Polis enstitüsü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun yayımlandığı tarihten 5 ay sonra, aynı kanunun 18’inci maddesi gereğince 6 Kasım 1937 tarihinde açılmış ve Anıttepe’deki binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Polis enstitüsü, milli eğitim sistemi şartlarına bağlı olarak, bir yandan polis okullarının bağlı olduğu bir eğitim merkezi birimi, diğer yandan yüksek ihtisas kurslarının yürütüldüğü yatılı bir eğitim öğretim kurumu olmuştur.
Mesleki ilk tahsil kısmında polis memurlarını, mesleki orta tahsil kısmında komiserleri ve mesleki yüksek tahsil kısmında emniyet amirlerini yetiştirmiştir.

BİR YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1937-1941)
Kuruluş tarihi olan 1937 yılından 1941 yılına kadar polis enstitüsünde, başarılı başkomiserler, bir yıllık mesleki eğitime tabi tutulmuşlar ve emniyet amiri olarak mezun olmuşlardır.
1937 yılında eğitime başlayan 25 başkomiserden 23’ü, 1938 yılında enstitüyü başarıyla bitirmiştir.
Polis enstitüsünün 1 numaralı öğrencisi Hulisi Şentürker’dir. Hulisi Şentürker’in sicil numarası 940’dır.
Bu arada 1938 yılında eğitime açılan polis koleji de ilk mezunlarını 1941 yılında vermiştir.

İKİ YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1941-1961)
1941-1942 ders yılından 1961 yılına kadar polis enstitüsünde iki yıl süreli eğitim verilmiştir.
1941 yılında ilk mezunlarını veren polis koleji öğrencileri, aynı yıl polis enstitüsüne başlayarak 1943 yılında mezun olmuşlardır.
Bu arada kadrodaki başkomiserlerin, polis enstitüsünde bir yıl eğitime tabi tutularak emniyet amiri rütbesiyle mezun edilmeleri uygulaması 1958 yılına kadar devam ettirilmiştir.
Polis kolejinin 1950-1958 yılları arasında kapalı olduğu dönemde lise mezunu polis memurları polis enstitüsünde eğitim görmüş ve komiser yardımcısı olarak mezun olmuşlardır.
Öğrencilere; sosyal ve ekonomik bilimlerle birlikte, mesleki ve hukuki bilgileri içeren ders programları uygulanmıştır.
Polis enstitüsü, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğu 27 Mayıs 1960 tarihinde kapatılmış, dolayısıyla eğitime bir yıl ara verilmiştir.
İki yıllık eğitimin sürdüğü polis enstitüsünden mezun olanlar en fazla emniyet amiri rütbesine yükselebiliyorlardı. İstisnai olarak emniyet müdürlüğüne vekâlet edebiliyorlardı. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa göre Emniyet Müdürü olmak için hukuk veya siyasal bilgiler fakültesi mezunu olmak gerekmekteydi. Bu dönemde polis kolejini bitirenler arasından seçilen bir grup öğrenci, polis enstitüsünde okutulmadan, doğrudan hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerine gönderilmekte ve mezun olduklarında komiser yardımcısı olarak mesleğe başlatılmaktaydı. Amaç, polis koleji eğitimi alanların il emniyet müdürü yapılmasıydı.
1958 yılında polis enstitüsü mezunlarının Emniyet Müdürü rütbesine yükselebileceğine karar verildi. İki yıllık mezunlar, üçer aylık kurslara tabi tutuldular ve ondan sonra asaleten emniyet müdürü rütbesine yükselmiş oldular.
Ancak esas yasal düzenleme 1961 yılında yapıldı. Buna göre polis enstitüsünde öğrenim süresi üç yıla çıkarıldı. Böylece bütün mezunlar emniyet müdürü rütbesine yükselebilme hakkını elde etmiş oldular. 1961 yılından önce mezun olanlar, 1967 ve 1968 yıllarında fark sınavlarına girerek üç yıllık mezun sayıldılar.

ÜÇ YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1961-1980)
1960 yılında öğretime ara verilen polis enstitüsünde, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma sonunda eğitim ve öğretime 1961 yılından itibaren tekrar başlanılmıştır. Toplumun değişen ve gelişen ortamı göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının aldığı bir kararla 1961 yılında doğrudan yüksek öğretim kurumu haline getirilmiştir. Böylece bu zamana kadar polis okullarını bünyesinde bulunduran polis enstitüsü, bu statüsünden ayrılmış ve eğitim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 1958 yılında koleje başlayan öğrenciler ile ikinci ve üçüncü sınıfta okuyanlar, polis enstitüsünü iki yıl süre ile okuyacaklarını bilmekteydiler. Bu değişiklikle üç yıl okudular ve emniyet müdürü olabilme hakkına sahip oldular.

DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL DÖNEMİ (1980-1984)
Emniyet teşkilatına amir yetiştirilmek üzere kurulmuş olan polis enstitüsünün üç yıllık eğitim süresinin, istenilen seviyede mezun yetiştirilmesine yeterli görülmediğinden dört yıla çıkarılması, adının da bünye ve mahiyetine uygun olarak değiştirilmesi düşünülmüştür.
İleride teşkilatın yönetici kadrosunu teşkil edecek öğrenciler için, günün değişen koşullarına uygun olarak ve daha ziyade uygulamaya yönelik başka derslerin müfredata alınması uygun bulunmuştur. Enstitünün, benzer okullar arasında akademik bir yer kazanmasına çalışılmıştır. Bunun yanında meslek yöneticilerinin, mesleki eğitim verilen yüksek öğretim kurumu mezunu kişiler olması gerektiği düşüncesi ile eğitimin dört yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır.
Bu arada, 1963-1980 yılları arasında polis enstitüsünde öğrenim görerek mezun olanlar için yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 6 Aralık 1984 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3087 Sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun geçici 5’inci maddesiyle “Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Polis Enstitüsünün Yükseköğretim kısmından mezun olanlar, Polis Akademisinden mezun olmuş sayılırlar” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm aynı zamanda 1963-1980 yılları arasında mezun olanların 4 yıllık mezun sayıldıkları anlamına da gelmektedir.
1980’li yılların başında polis kolejinde ve polis enstitüsünde eğitim süreleri birer yıl artırılmıştır.
Bu sonuçlar, devrelere şu şekilde yansımıştır:
Bizim için kutsal olan bu ocağa 1974 yılında girenler; polis kolejini ve polis enstitüsünü üçer yıl okuyarak 1980 yılında mezun olmuşlardır.
1975 yılında girenler; polis kolejini 1978’de, adı değişen polis akademisini 1982’de bitirmişlerdir. Dolayısıyla polis akademisinin 1981 yılı mezunu yoktur.
1976 yılında girenler; 1979’da polis kolejini, 1983’de polis akademisini bitirmişlerdir.
1977 yılında girenler; 1980’de polis kolejini, 1984’de polis akademisini bitirmişlerdir.
1978 yılında girenler; 1981’de polis kolejini, 1985’de polis akademisini bitirmişlerdir.
1979 yılında girenler; lise eğitimi dört yıla çıkarıldığı için polis kolejini 1983’de, polis akademisini 1987’de bitirmişlerdir. Dolayısıyla polis kolejinin 1982 yılı mezunu yoktur.
Polis koleji 1982 yılında mezun vermediği için otomatikman polis akademisi de 1986’da kolej kökenli mezun verememiştir. 1986’da kadrodan gelen öğrencilerle başka yüksek okul mezunu olup son sınıfta okumaya hak kazananlar polis akademisini bitirmişlerdir.
Şu özeti de yapabiliriz:
Polis akademisinin 1980 mezunları; kolej ve enstitüyü üçer yıl okuyan son devredir.
Polis akademisinin 1982 mezunları; polis akademisini dört yıl okuyan ilk devredir.
Polis akademisinin 1985 mezunları; koleji üç yıl okuyan son devredir.
Polis akademisinin 1982, 1983, 1984 ve 1985 mezunları; koleji üç, akademiyi dört yıl okuyan devrelerdir.
Polis akademisinin 1987 mezunları; kolej ve akademiyi dörder yıl okuyan ilk devredir.
Polis koleji 1982 yılında mezun vermemiştir.
Polis akademisi 1981 yılında mezun vermemiştir.
Polis akademisi 1986 yılında kolej kökenli mezun vermemiştir.

POLİS AKADEMİSİ DÖNEMİ (1984-2001)
Polis enstitüsü, 4 yıllık bir yükseköğretim kurumu olarak faaliyet göstermekte iken, teşkilatın amir ve yöneticilerinin, hizmet içi ve hizmet öncesinde emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarından yetiştirilmesi düşünülerek, 1984 yılında çıkarılan Polis Yüksek Öğretim Kanunuyla polis akademisine dönüştürülmüştür.
Bu haliyle kapasitesi daha da büyüyen Akademi, 1999 yılında Gölbaşı’ndaki yerleşkeye taşınmıştır.

YÖK’E BAĞLI POLİS AKADEMİSİ DÖNEMİ (2001)
Kurulduğu 1937 yılından itibaren toplumun gelişmesine paralel olarak gerekli değişimi gösteren polis enstitüsü, 1984 yılında akademi olduktan sonra, 2001 yılında bünyesinde güvenlik bilimleri fakültesi, güvenlik bilimleri enstitüsü ve polis meslek yüksekokulları bulunan YÖK’e bağlı bir üniversiteye dönüştürülmüştür. Artık bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri yapan özerk bir kuruluş haline gelmiştir.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi
Polis akademisi bünyesinde yer alan güvenlik bilimleri fakültesinin amacı, polislik alanında teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla öğrencilerine, geleceğin polis yöneticisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri donanımını sağlamaktır.
Güvenlik bilimleri fakültesinin öğrenci kaynağı, polis koleji mezunları ile bazı liselerden sınavla alınan öğrencilerdir. Ayrıca fakültede yabancı ülke öğrencileri de eğitim öğretim görebilmektedirler.
İlk üç yılda, mesleki bilgi ağırlıklı ders programı uygulanırken, son sınıfta emniyet genel müdürlüğünün belirlediği ihtisas bölümleri için özel bilgilere yer verilmektedir.


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Güvenlik bilimleri enstitüsü, 2001 yılında 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile kurulmuştur.
Enstitünün ana faaliyet alanı; ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak, emniyet teşkilatı için öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, akademik danışmanlık hizmetleri yapmak, bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek, güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim öğretim vermek, kurs ve sertifika programları düzenlemektir.
Güvenlik bilimleri enstitüsünün öğrenci kaynağı, güvenlik bilimleri fakültesi mezunlarıdır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına; iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri mezunları da alınmaktadır.
Güvenlik bilimleri enstitüsünde dört ana bilim dalı başkanlığı bulunmaktadır:
Suç araştırmaları,
Güvenlik yönetimi ve stratejileri,
Uluslararası polislik çalışmaları,
Trafik güvenliği ve yönetimi.
Bu anabilim dallarında ilk öğrencilerini kabul eden enstitü; eğitim, öğretim ve akademik danışmanlık faaliyetlerine 2002 yılından beri devam etmektedir.
Güvenlik bilimleri enstitüsü, Anıttepe’deki polis akademisi binasında faaliyetini sürdürmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulları
Polis meslek yüksek okulları, polis akademisi başkanlığına bağlı iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim veren kurumlardır.
Polis meslek yüksek okullarının amacı; emniyet teşkilatının ilk kademe personel adaylarını yetiştirmektir. Bu okullarda mesleki, hukuki, sosyal ve kültürel dersleri içeren eğitim programı uygulanır.
2001 yılından önce ülkenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren ve bir yıllık eğitim veren polis okulları uygulamasının sona erdirilmesiyle, 20 polis meslek yüksek okulu aynı yıl iki yıllık eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2003 yılında vermişlerdir.


POLİS KOLEJİ MEZUNLARI1941 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ 1938
POLİS KOLEJİNDEN MEZUNİYETLERİ 1941
Sıra No Okul No Adı Soyadı
1 1 Mehmet Bedi Yüken
2 4 Mahmut Şahabettin Yarar
3 5 Halil Ürkmez
4 6 Mehmet Ünver(1)
5 7 Hasan Denizkurdu
6 8 Mehmet Ali Akyüzlü
7 10 Adnan Arman
8 11 Tahsin Aksu
9 13 Bekir Sıtkı Kutluay
10 16 Yaşar Tung
11 18 Mehmet Aksoy
12 19 Tahsin Türkay(1)
13 20 Salih Urgancıoğlu(İ)
14 21 Ali Hikmet Özsoy
15 24 Namık Erdöl
16 26 Hamza Esin
17 31 Saim Özkalp
18 34 İbrahim Karataş
19 35 Abidin Yurtsever(H)
20 36 Mustafa Sabri Özonkol
21 37 Naci Tulun
22 39 Ali Rıza Bilgütay
23 41 Nevzat Yıldırım
24 43 Selahattin Togal
25 44 Necdet Kahraman
26 45 Ziya Tüzün
27 46 Talip Albayrak
28 47 Rıfkı Bender(1)
29 50 Muzaffer Sırmalı

(1)Polis enstitüsünü bitirmemiştir.
(i)İlahiyat fakültesini bitirmiştir. Zeki Urgancıoğlu'nun babasıdır.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
1942 MEZUNLARI

İKİNCİ DÖNEM

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ 1939
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI 1942

Sıra Okul Adı Soyadı
30 2 Adil Ülgenay(1)
31 3 Şeref Erden(1)
32 12 İskender Sökmensüer(1)
33 14 Mehmet Ali Atacan(1)
34 22 Vahdet Erdal(1)
35 23 Ali Şanver(1)
36 27 Ahmet Faik Kaya(1)
37 28 Nejdet Değerli(1)
38 29 Hayri Ceylan(1)
39 30 Rıza Kaplan(1)
40 48 Kemal Uzunkaya(1)
41 49 Kamil Şeşen(1)
42 51 Ahmet Eren
43 52 Rıfkı Barlas
44 53 Hüseyin Sökmen
45 54 İsmet Atalay
46 55 Hüseyin Özünlü
47 56 M.Şebip Karamollaoğlu(S)
48 57 İsmet Soylugil
49 58 Abdulbari Göktan
50 59 M.Celalettin Çakar
51 60 Süleyman Öksüzoğlu
52 62 Emin Şenöz(H)
53 63 Mehmet Gökalp
54 64 Ali Yeke(H)
55 65 Nihat Özmen
56 66 İ.Hakkı Altuncu
57 67 Turgut Kaya(S)
58 68 Ali Nart(2)
59 69 Hasan Basri Ernur
60 71 Mehmet Şat
61 72 Abdulkadir Pakfiliz
62 73 M.Şevket Çuhadar
63 74 Mahmut Otuç
64 76 Latif Olgun(2)
65 77 Ali Kemal Büyüksakarya
66 78 Hasan Tahsin Erden(2)
67 80 Muzaffer Tunçbilek
68 82 M.Zahit İdil
69 83 Orhan Haktanır
70 84 M.İsmet Tümer
71 85 İsmet Karakaya
72 86 Cemal Utkucu
73 87 İhsan Aksoy
74 88 Nihat Türközü
75 89 Alaattin Özkiper(S)
76 90 Ömer Sönmez
77 91 M.Kemal Yılmaz(S)
78 92 Nuri Demirel(H)
79 93 İ.Hakkı Balku
80 94 Server Ersolmaz
81 95 M. Suat Bora(H)
82 97 Arif Yüksel(S)
83 101 Turhan Berik


(1)Polis kolejine girişleri 1938 yılıdır.
(2)Polis enstitüsünü bitirmemiştir.
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.1943 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1940
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1943

Sıra Okul Adı Soyadı
84 99 M.Yaşar Akman(1)
85 103 Kadri Başokur
86 104 Hüseyin Çağlar
87 105 Mesut Beşgül
88 106 A.Necdet Pamir
89 107 Kemal Karabaşoğlu
90 109 Şemsettin Sayıner
91 111 Celal Bekcan
92 112 Mehmet Gökkaya
93 113 İsmail Hakkı Akman
94 114 Hayrettin Ergünay
95 115 Ahmet Turan Öngör
96 116 Selahattin Kural
97 117 Osman Atmaca
98 119 Celalettin Tüfekçi(S)
99 120 Ziya Gürkan
100 121 Abdüselam Ersoysal
101 122 Mustafa Emin Oskay
102 123 Hasan Erçetin
103 124 Turhan Erman
104 126 Şadan Ferit Kansu(H)
(1)Polis kolejine girişleri 1939 yılıdır.
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
Kemal KARABAŞOĞLU: 1970 polis akademisi mezunu Vali Cemil SERHADLI'nın babasıdır.
Celalettin TÜFEKÇİ: 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 13 Ağustos 1974 - 25 Şubat 1976 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.


1944 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1941
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1944

Sıra Okul Adı Soyadı
105 96 Murat Mutlu(1)
106 102 Hüseyin Aktuz(2)
107 108 Ahmet Turan Can(2)
108 110 Mustafa Fevzi Çakmakçıoğlu(2)
109 118 Esat Erendor(2)
110 125 Musa Sermet Senan(2)
111 127 Kemal Arkan
112 128 Ramazan Kaçıkoç
113 129 Süleyman Şenlik
114 130 Kemalettin Koç
115 131 İsmail Çetin
116 132 Mehmet Behçet Yalçınkaya(H)
117 133 Adem Şakar
118 134 A.Hulusi Öğüt
119 135 Osman Sulhi Aksu
120 136 Adil Rauf Yazıcıoğlu
121 137 Fehmi Kurtoğlu
122 138 Naim Yarar
123 139 Nihat Rüştü Kırcalı(H)
124 141 Mehmet Emin Kurt
125 142 İbrahim Savaş
126 144 Feridun Okay
127 145 Celal Kırali
128 146 Talat Sonel
129 148 Hüseyin Kemiksiz(H)
130 149 Muzaffer Nevzat Ergüven
131 150 Kamuran Saltık
132 151 Mahmut Dikler
133 152 Ahmet Sırrı Çokcoş
134 153 Kadri Nihat Bora
135 156 Salih Bora(H)
136 157 İsmail Hakkı Demirel(H)
(1)Polis kolejine girişleri 1939 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1940 yılıdır.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
Salih BORA, hukuk fakültesini sonradan bitirmiştir.
İsmail Hakkı Demirel: Polis enstitüsüne başladığında, hukuk fakültesine seçildi. Polis kolejinden devre arkadaşları 1946 yılında komiser yardımcısı olmuşken, o hukuk fakültesini bitirince 1948 yılında aynı rütbe ile göreve başladı. Ankara ve Kocaeli emniyet müdürlüklerinde komiser ve başkomiser rütbelerinde çalıştı. Polis enstitüsünde başkomiser olarak bir yıl görev yaptı. Çankırı, Aydın, Kastamonu, Manisa, Balıkesir, Ankara ve Bursa il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı. 1967 yılında polis enstitüsü müdürü oldu. 1969 boykotu onun dönemine rastladı. Emniyet Genel Müdürünün, “Mesleğe dışarıdan 40 mülkiyeli daha alacağım” şeklindeki açıklaması enstitü öğrencileri arasında huzursuzluk yarattı. Boykotçu öğrenciler, Necatibey caddesine boya ile “3201’E HAYIR” yazdılar. Sonuçta tüm öğrenciler vilayetlere sürüldüler. 12/24 çalışma sistemini ilk uygulayan emniyet müdürü oldu. Emekli olduktan sonra Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.


1945 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1942
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1945
Sıra Okul Adı Soyadı
137 140 Ahmet Cemal Coşkun(1)
138 155 Mustafa Tanıtay(1)
139 162 M.Nejat Baykal(H)
140 163 İzzet Gürbüz
141 164 Selahattin Öner
142 165 Ahmet Erol
143 166 Hikmet İnan
144 167 Abidin Sibi
145 168 Tahsin Gök
146 171 Hidayet Tevfik Alhan
147 172 Ahmet Hamdi Kezler
148 173 Alaattin Tuna
149 174 Hasan Hüseyin Gezer
150 175 Şinasi Güvener
151 176 Naci Tunç
152 177 Yaşar Burhan
153 178 Osman Kartaz
154 179 Yusuf Kemal Aclan
155 181 Edip Çakan
156 182 Mehmet Yalçın
157 183 Ahmet Hamdi Endil
158 184 Haluk Şenbaş
159 185 Sedat Alkan
160 186 Şerafettin Avar
161 187 Nazım Gürtekin
162 188 Şükrü Nalcıoğlu
163 189 Kemalettin Şimşek
164 191 Mehmet Akzambak(H)
165 192 Mustafa Aksoy
166 193 Mehmet Kenan Aktekin(H)
167 194 Cemal İpek
168 195 Vasfi Erüstün
169 198 Burhanetin Şarpel

(1)Polis kolejine girişleri 1941 yılıdır.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.1946 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1943
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1946

Sıra Okul Adı Soyadı
170 170 Muvaffak Çetiner(1)
171 199 Recep Rüştü Ünsal(H)
172 200 Mehmet Nijat Şeninci
173 201 Mehmet Karaarslan(2)
174 203 Hüseyin Metin Sanıbelli
175 204 Ahmet Çevik
176 206 Muzaffer Parlas
177 208 Şeraffettin Yılmaz
178 209 İbrahim Sargın
179 211 Fikret Tim
180 212 Mehmet Şahabettin Acaröz
181 214 Mehmet Münir Daldal
182 216 Muhsin Cellek
183 217 Ahmet Söylemez
184 218 Lütfullah Naim Erdem
185 220 Seyit Mehmet Kumbur
186 221 Osman Nuri Sayın
187 222 İbrahim İsmail Aydıncı
188 223 Ahmet Kamuran Korkmaz
189 224 Şehim Atalay Sancer
190 225 Yaşar Adnan Kınay
191 226 Abdullah Bektaş
192 227 Süleyman Nazif Abanoz
193 228 Nihat Öz
194 230 Ziya Meço
195 231 Mehmet Ali Özen
196 232 Ahmet Özel
197 235 Halit Elver(H)
198 236 İlhami Tipi
199 238 Ahmet Bedi Tanık
200 239 Turan Alp Tarım
201 242 Cafer Vardar
202 244 Abdülkadir Ersoysal
(1)Polis kolejine girişleri 1942 yılıdır.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
(2)Almanca öğretmenliği yapmıştır.

1947 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1944
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1947

Sıra Okul Adı Soyadı
204 190 Hüseyin Rıfat Yukay(1)
205 205 Ali Osman Akıncı(2)
206 210 Faik Şakar(2)
207 215 Lütfü Oğuzer(2)
208 219 Mehmet İhsan Ertürkmen(2)
209 229 İlhan Naymanlar(2)
210 233 Mehmet Ali Bulut(2)
211 234 Halit Tüzün(2)
212 237 Talat Yusuf Eracun(2)
213 240 Cemal Büyüksavaş(2)
214 241 Ahmet Cevdet İnan(2)
215 243 Kamil Demirer(2)
216 246 Sebahattin Eralp
217 247 Mahmut Nedim Sinan
218 248 Abdülvahit Akdağ
219 249 Mustafa Nafi Tulun
220 250 Ahmet Nevzat Tüfekçi(S)
221 251 Eyüp Cevat İbar
222 252 Hasan Gazi Kaya
223 253 Mehmet Hayati Cengiz
224 254 Sait Necmettin Erez
225 255 Ferda Ur
226 256 Kemal Hikmet Gündoğan
227 257 Naci Işın
228 258 Mustafa Azmi Köksal
229 259 Mehmet Nurettin Kalyoncuoğlu
230 260 Ali Kemal Kerman
231 261 Talat Altunç
232 262 Mustafa Göldeli
233 263 Mustafa Erdoğan
234 264 Mustafa Yiğit
235 268 Ertürk Dinçel
236 269 Gıyasettin Rıza Gürkaya(H) 1946
237 270 Muzaffer Hergül
238 272 Şahin Alparslan
239 275 İbrahim Güneriç
240 277 Hami Şerimer
241 278 Muammer Lüftü Dizdar
242 279 Orhan Pirler(S)
243 280 Şerafettin Gökçeören
244 281 Mehmet Zeki Erol
245 282 Necip Bilgin
246 283 Gazanfer Okay
247 284 Saffet Yılmaz Levent
248 286 İbrahim Şevket Biçer
249 287 Recep Çağlar(3,)
250 288 Ekrem Merket(3)
251 289 Osman Nuri Gezmen(3)
252 290 Celalettin Seçkin(3)
253 291 Orhan Güneş(3)
254 292 Gültekin Kızılışık(3) (H)

(1)Polis kolejine girişleri 1942 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1943 yılıdır.
(3)Lisenin birinci sınıfını okuduktan sonra 1945 yılında polis kolejine girmişlerdir.
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
G. Rıza GÜRKAYA, sonradan Hukuk fakültesini bitirmiştir.
Orhan PİRLER, komiser yardımcısı olduktan sonra 1952 yılında başka kuruma nakil olmuştur.
Gültekin KIZILIŞIK, öğretmen emniyet müdürü olarak çalışmıştır. Polis enstitüsünde trafik hukuku derslerini vermiştir. Zonguldak milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır.


1948 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1945
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1948

Sıra Okul Adı Soyadı
255 273 Yusuf Aksu(1)
256 274 Ahmet Cihat Sunar(1)
257 285 İsmail Sarsılmaz(1)
258 294 H.Avni Aksoy
259 295 Erdoğan Ünal
260 296 Adnan Akay
261 298 Nazmi İyibil(H)
262 299 Sabri Timur
263 300 Sami İnce
264 301 Altan Güvenel
265 302 İbrahim Metiner
266 303 Hayri Berkmen
267 304 Burhan Hekimoğlu
268 305 Mustafa Akdoğan
269 306 Cahit Aksoy
270 307 Faik Aydın
271 308 Recep Şeker(H)
272 310 Zeki Vural(H)
273 311 Hikmet Yapar Mimaroğlu
274 313 Erdoğan Öney
275 315 Mustafa Kahyaoğlu
276 318 M.Kemal Özgören
277 319 Şükrü Ural
278 320 Ahmet Noyan
279 321 Müfit Ulaşan
280 323 Mehmet Büyükçam
281 324 Recep Bulsun
282 325 Necmettin Yapar
283 326 Ali İhsan Şağban (Muğlalı)
284 327 M.Hikmet İrez
285 329 Adnan Sevimli
286 330 Vehbi Ergin
287 332 H. Avni Müftüoğlu(H)
288 374 İ. Reha Pınar
289 375 Muzaffer Bayraktar
290 376 Burhan Özdemir
291 377 Ahmet Karakurt
292 378 Necmettin Demirtel
293 379 Orhan Erdem(H)
(1)Polis kolejine girişleri 1944 yılıdır.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
Nazmi İYİBİL, Recep ŞEKER polis enstitüsü sonrası hukuk fakültesini bitirmiştir.
1949 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ : 1946
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI : 1949

Sıra Okul Adı Soyadı
294 293 Y. Ercan Özkaner(1)
295 322 Ahmet Toraman(1)
296 335 İbrahim Ulus
332 338 Refet Erdoğan(1)
297 339 Rifat Özpar(S)
298 340 Gültekin Demir
299 341 Vural Yener
300 344 Yılmaz Çapın
301 345 Rifat Özbirgül
302 346 Ömer İlhan Coşan
303 347 Behçet Evirgen
304 348 Nedim Özant
305 349 Süleyman Yılmazer
306 350 Macit Özturhan
307 351 İsmail Dokuzoğlu(S)
308 352 Nail Bozkurt
309 354 Yaşar Danacıoğlu
310 355 Arif Kızılyalın
311 356 Renan Gürman
312 357 Nezir Sevgi
313 358 Necmi Arat
314 359 Mehmet Karandıllı
315 360 Hakkı Kütük
316 361 Fuat Uzun
317 362 A.Vahit Büyükyenerel
318 363 Cahit Barış
319 364 Yılmaz Kırkalı
320 365 Cemal Doğanlar
321 366 Cemal Oğuz(S)
322 367 Yılmaz Sezgin
323 368 Sururi Öztürk
324 369 Turhan Alp
325 371 Hüseyin Irmak
326 372 Ali Özel
327 380 Alparslan Bilginer
(1)Polis kolejine girişleri 1945 yılıdır.
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
İsmail DOKUZOĞLU: 1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Eflani, Mutki, Beyşehir, Kadınhanı Kaymakamlıkları, Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 11 Nisan 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır. 6 Haziran 1981 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

1950 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ : 1947
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI : 1950

Sıra Okul Adı Soyadı
328 333 Nebil Tetik(1)
329 334 A. Haşim Aytural(1)
330 336 Sururi Yeşilyurt(1)
331 337 Sabahattin Gönenç(1)
333 342 Hücum Sezar Şahin(1)
334 343 Orhan Geçgil(1)
335 353 Ahmet Tulumbacı(1)
336 370 Mustafa Sürücü(1)
337 381 Burhanettin İnalpulat
338 382 Mehmet Nejat Önürme
339 383 Necmettin Besni(H)
340 384 M.Kemalettin Eröge
341 385 M.Saip Gözet
342 386 Metin Sermet Şener
343 387 Ali Tanrıkulu
344 388 Nihat Uysal
345 389 A.Şerafettin Ayparlar
346 390 Suat Giray(H)
347 391 Erdoğan Üner
348 392 M. Doğan Özkul
349 393 Adnan Arslan
350 394 İbrahim Alpay
351 396 Mehmet Ergin
352 397 Nihat Darende
353 398 İbrahim Ayrılmaz(S)
354 399 Mustafa Şevket Uğurlu
355 400 Azmi Elbek
356 401 Sezai Özkaya
357 402 Mehmet Zeki Öter
358 403 Hüsamettin Över
359 405 İrfan Durgun
360 406 Nurettin Özal
361 407 Asım Ayhan(S)
362 408 Sabri Yıldırım
363 409 Fevzi Karaman
364 410 Hilmi Balak
365 411 Mustafa Tekeli
366 412 Yusuf Ziya Özen
367 413 A.Mithat Kartay
368 414 Erdem Barut
369 415 Zeki Arat
370 416 Sıtkı Gürkaya
371 417 Nafiz Kuzucuoğlu
372 418 Hayrettin Korkmaz Çavuşoğlu
373 419 Kadri Güçlü Gülen
374 421 Satılmış Sadık Köksal
375 422 Hasan Lembet
376 423 Ali Çetin Işıldar
377 424 Hüsnü Gökçen
378 425 Şükrü Balcı(H)
379 426 Şerafettin Doğan
380 427 Nevzat Ersöz
381 429 Nevzat Koçak (Nevzat Ayaz) (H)
382 430 Orhan Cahit Demirağ
383 431 İ. Özcan Pınar
384 432 Ferdi Erzaim

Öğrenciler, Polis Kolejinin kapatılma kararı ile son iki ayını Atatürk lisesinde okumuşlarıdır.
(1)Polis kolejine girişleri 1946 yılıdır.
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
Hilmi BALAK, sonradan hukuk fakültesini bitirmiştir. 1965 kolej mezunu H.Hüseyin BALAK'ın ağabeyidir.
İbrahim AYRILMAZ, polis enstitüsünü bitirmemiştir.
Asım AYHAN, polis enstitüsünü bitirmemiştir.
İ. Özcan Pınar, ünlü bestekâr Selahattin Pınar'ın yeğenidir.

1961 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1958
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1961

Sıra Okul Adı Soyadı
385 433 Sami Durmaz
386 434 Ali Akan
387 435 Hayati Kasalak
388 436 Hakkı Kaplan
389 437 Mustafa Güner
390 438 M.İlhan Lostar
391 439 Asaf Çalışkan
392 441 Hüseyin Kaplan
393 442 Yaman Galolar
394 443 Nuri Esirgen
395 444 Fazlı Şahan
396 445 İbrahim Şensoy
397 446 Necati Karaoğlu
398 447 Baki Akyol
399 448 Hakkı Utku Günal
400 449 Erol İnce
401 450 Metin Aksoy
402 452 Halit Karabulut
403 453 Yahya Soy
404 454 Necdet Adıbelli
405 455 Hüsnü Işıklı
406 456 Ömer İleri
407 457 Yılmaz Kayacan
408 458 Recep Ordulu
409 459 Hüseyin Şahan
410 460 Çetin Silahşör
411 461 İbrahim Yıldız
412 464 Şakir Erten
413 465 Turan Genç
414 466 Cevat Turna
415 467 Tuncer Meriç
416 468 Avni Alemdar
417 469 M.Sabri Kanlıkavak
418 470 Orhan Öktem
419 471 R.Anıl Utkular
420 473 Mümtaz Baykal
421 474 Fahrettin Sökmener
422 475 Ünal Erkan
423 476 Savcı Oğultürk
424 477 Ümit Erdal
425 478 Mehmet Emin Kavak
426 481 Güner Kalkandelen
427 485 Erkan Konuralp
1962 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1959
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1962

Sıra Okul Adı Soyadı
428 440 Hikmet Yalnız(1)
429 451 Erdal Dağtekin(1)
430 462 Beyhan Ertürk
431 463 R.Doğan Başağa
432 472 Tamer Yalım
433 479 Nevzat Meydan(1)
434 480 Yurdakul Kırtıloğlu(1)
435 488 Yaşar Öztop
436 489 Ahmet Orallar
437 491 Hasan Akdeniz
438 492 Hasan Koç
439 493 Hasan Özen
440 495 Osman Sağlam
441 496 Hüdaverdi Bıyıklı
442 497 Cevat Yurdakul
443 498 Ahmet Nişancı
444 500 Ali Rıza Kargın
445 501 Ali Tezcan
446 503 Edip Bulut
447 504 Saadettin Alkaya
448 505 Uğur Polat
449 506 Abdullah Selvi
450 507 Özcan Atalay
451 508 Ömer Aktürk
452 509 Hüsamettin Öğüt
453 510 İbrahim İtem
454 514 Cengiz Karaazmak
455 517 Yıldırım Özer
456 518 Hulusi Taşbent
457 519 Mehmet Ay
458 520 Musa Kazım Kardeş
459 521 Aslan Şaroğlu
460 522 Lütfi Zafer Aras
461 523 Faruk Küçükdemirkol
462 526 Fethi Gördük
463 527 Alaattin Bulut
464 528 Yüksel Gegezinli
465 529 Suat Yeşildal
466 530 Yurdakul Maloğlu
467 533 Cahit Eldemir
468 534 Yaşar Gökışık
469 536 Mithat Şahin

(1)Polis kolejine girişleri 1958 yılıdır.
1963 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1960
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1963

Sıra Okul Adı Soyadı
470 487 Turan Kozan(1)
471 490 Zeynel Abidin Aksoy(1)
472 499 Hasan Basri Çoban(1)
473 513 Yılmaz Erkan(1)
475 524 Ulvi Kökten(1)
477 531 Günay Karabiber(1)
478 535 Yaşar Oğuz(1)
479 538 Sulhi Arabacı
480 539 Mehmet Uçar
481 540 Mustafa Taşkafa
482 541 Ali Dere
483 542 Azmi Tugal
484 543 İzzet Erol Kesici
485 545 Metin Atalay
486 546 Şerafettin Ulusoy
487 547 Kazım Ulusoy
488 548 Halil Bozdoğan
489 549 İsmail Metin
490 550 Nabi Çizmeci
491 551 Mustafa Tatlı
492 552 Süleyman Pay
493 553 Asım Sarı
494 555 Fethullah Erarslan
495 556 Naci Parmaksız
496 557 İsmail Taşkafa
497 559 Tamer Kırklar
498 560 Ahmet Aydoğdu
499 561 Selahattin Gültepe
500 562 Rasim Demirkan
501 564 Necdet Menzir
502 565 Aziz Bilget
503 567 Şükrü Solak
504 568 Muhittin Kaya
505 569 Mahmut Keskinkaya
506 570 Zekeriya Polat
507 572 Akın Hatipoğlu
508 573 Hasan Uyar
509 574 Aşkın Çağlayanlı
510 575 Ali Rıza Kılıç
511 576 Halil İbrahim Ülkü
512 577 Yüksel Tuncel
513 578 Orhan Kaymaz
514 579 Yalçın Çakıcı
515 580 Mehmet Karaaslan
516 581 Yusuf Uzar
517 582 Seyfettin Arıkan
518 583 Erdal Karakurdu
519 584 Yılmaz Ünlüer
520 585 Kemal Çelebi
521 586 Atilla Aytek

(1)Polis kolejine girişleri 1959 yılıdır.

1964 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1961
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1964

Sıra Okul Adı Soyadı
522 515 İlhan Şener(1)
523 525 Özel Müderrisoğlu(1)
524 537 Taner Arda(2)
525 571 Doğan Ayrılmaz(2)
526 588 Mustafa Üstün
527 589 Z.Abidin Işık
528 590 Mahmut Duran
529 591 A.Avni Akçıl
530 592 A.Hikmet Yapar
531 593 Mehmet Böke
532 594 Çetin Güvenç
533 595 M.Ali Atabay
534 596 Saffet Yüksel
535 597 Vedat Demir
536 598 Mehmet Güven
537 599 Ahmet Eryüksel
538 601 Kamil Tecirlioğlu
539 602 Ömer Eser
540 604 Sırrı Çetin
541 605 Halil Erik
542 606 Ümit Türegün
543 607 Muzaffer Özbayrak
544 609 Reşat Vural
545 610 Mustafa Tatar
546 611 Nevzat Demir
547 612 Tekin Sungur
548 613 Doğan Gürgöze
549 614 Ziya Kırpar
550 615 Ayhan Sanıyaman
551 616 Hasan Yücesan
552 617 Nihat Camadan
553 618 Müfit Güler
554 620 M.Kemal Cezar
555 621 Mehmet Aksu
556 623 Tezcan Özkanlı
557 624 Hamza Hamzaoğlu
558 625 Necati Vural
559 627 Tahsin Gürdal
560 628 Fahri Ayvaz
561 629 İbrahim Sucu
562 630 Abdullah Karadon
563 634 Remzi Birol
564 635 Çetin Domaç
565 637 Enver Peker
566 638 Kemal Şahin
567 639 Muharrem Diril
568 640 Naim Yılmaz
569 641 Ferit Varol
570 642 Mustafa Peştemalcıoğlu
571 643 Mustafa Kuşsan
572 644 Mümtaz Karaduman
573 646 Nedim Uçar
574 648 Suat Akın
575 650 Metin Arıkan
576 652 Ahmet Özçelik
577 653 Selami Ağırlar
578 654 Orhan Şener
579 655 Mehmet Kuzu
580 656 Abdullah Aldoğan
581 657 Nuri Atik
582 659 Sezai Şencan
583 660 Sinan Soyral
584 661 İ.Yılmaz Kesim
585 662 Orhan Acar
586 663 Ziver Öktem
587 664 Şükrü Yetimoğlu
588 666 İlhan Sapmaz
589 667 Erol Kocacıklı
590 668 Cemal Dönmez
591 670 Turhan Güler
592 671 Muammer Ocak
593 672 Mete Kaleli
594 674 Cengiz Erdoğan
595 675 Yavuz Barışkan
596 676 Cemil Aydemir
597 677 Ertuğrul Ogan
598 678 Haluk Bahçekapılı
599 679 Mehmet Canseven
600 680 Hasan Lütfi Tomuş
601 681 Ali Rıza Çil
602 682 Reşat Beran
603 683 Hüseyin Açılkan
604 684 Atilla Tolay
605 685 Fevzi Çalışkan
606 689 Aytekin Çavdar
607 691 Enver Yılmaz
608 692 Tahsin Baş
609 694 Faik Yazıcı
610 695 Burhan Ekici
611 697 Ercan Karakurum
612 698 Necmi Ertuğrul
613 699 Salih Gökakın
614 700 Mustafa Hergüner
615 701 Barbaros Hayrettin Aydın
616 702 Uğur Gür
617 703 Cengiz Ergün
618 704 Mehmet Er
619 706 Mehmet Akdemir
620 707 Emin Özçelik
621 710 Halim Eskizengin
622 712 Kamil Koca

(1)Polis kolejine girişleri 1959 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.
1965 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1962
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1965

Sıra Okul Adı Soyadı
623 544 Ulvi Körezlioğlu(1)
624 619 Nazım Erkahraman(2)
625 622 M.Esat Topçuoğlu(1)
626 626 İhsan Çele(2)
627 631 Halit Ziya Taman(2)
628 647 Güray Önal(2)
629 658 Ayhan Toktaş(2)
630 687 İbrahim Güler(2)
631 696 Mustafa Önal(2)
632 709 Tuğrul Tıknaz(2)
633 711 Hasan Hüseyin Balak(2)
634 713 Cafer Demirtaş
635 714 Azmi Derin
636 715 Hayati Uyar
637 716 Aydın Genç
638 717 Mustafa Şahin
639 718 Muharrem Tozçöken
640 719 Mehmet Akbulut
641 720 Nejdet Biçer
642 721 Ö.Faruk Güler
643 722 Haluk Çerçi
644 723 Ethem Büyükdöğerli
645 724 Muhittin Yegül
646 725 Özdemir Yüksel
647 726 Hüseyin Yaşar
648 727 Ahmet Karol
649 728 Hasan Kısa
650 729 Müjdat Güneşer
651 730 Mustafa Eryeğen
652 731 Ahmet Göçen
653 732 İrfan Aydın
654 733 Dilaver Saraç
655 735 Hüseyin Demir
656 736 Sadettin Kırtaş
657 737 Abdurrahman Baş
658 738 Yılmaz Özbay
659 739 M.Vefa Aydın
660 740 Aydın İşler
661 741 Ramazan Akbulut
662 742 Celil Ateş
663 743 İsmail Ertemli
664 744 Tayral Çarıkoğlu
665 745 Mehmet Gündoğdu
666 746 Abdül Tufan
667 747 Kadir Alhan
668 748 Nejat Akar
669 749 Bülent Erol
670 751 Mehmet Kutlu
671 752 Mehmet Ali Selçuk
672 753 Ömer Kibar
673 754 Babür Cağatay
674 755 Mustafa Özgen
675 756 Nahit Güsar
676 759 Ali Yılmaz
677 760 Cemil Serhadlı
678 762 Ali Coşkuner
679 763 Cihangir Akkaş

(1)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1961 yılıdır.
1966 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1963
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1966

Sıra Okul Adı Soyadı
680 566 Fevzi Ergül(1)
681 587 Öztürk Şimşek(1)
682 603 Fahrettin Dicle(1)
683 673 İlhami Özen(1)
684 693 Metin Günay(1)
685 708 Ersan Uğrayanlar(1)
686 734 Nevzat Kaynak(2)
687 758 Metin Alp(2)
688 761 S.Ahmet Urfalıoğlu(2)
689 763 Cihangir Akkaş
690 765 Ali Birinci
691 767 Fikrettin Karadağ
692 770 Musa Bilgiç
693 771 Hasan Köprüköy
694 773 Salih Yılmaz
695 774 Mehmet Tahsak
696 775 Bahri Baykan
697 776 Rıdvan Kırık
698 777 Mehmet Gözütok
699 779 Mehmet Sanıkgök
700 781 Ömer Eratik
701 782 Atilla Germeyanoğlu
702 783 Ender Uyanık
703 784 Osman Ülker
704 785 Abdullah Çetin
705 786 Mustafa Duymuş
706 787 Neşet Yanmaz
707 788 Ahmet Turan Buluş
708 789 Yahya Gış
709 790 Tevfik Fikret Sarısözen
710 791 Nizamettin Tosun
711 792 Şevki Darçın
712 793 Kazım Abanoz
713 794 Ekrem Atalay
714 795 Mehmet Yılmaz
715 796 İlkin Oğuz (Mahmuroğlu)
716 797 Aziz Aksoy
717 798 Mehmet Duran
718 799 Şakir Özdemir
719 801 Hasan Kocadağ
720 802 Ömer Çolak
721 803 Galip Kışla
722 805 Hasan Kutlu
723 806 İmdat Halis
724 807 Emin Ertuğrul
725 808 Orhan Arslan
726 809 Ali Göğebakan
727 810 Mustafa Türkmen
728 811 Ruhan Şaşmaz
729 812 Cevat Acar
730 813 Yalçın Özbakır
731 814 Ali Kaygısız
732 815 Cemalettin Çaylı
733 816 Sami Tokat
734 817 Eraslan Çokakoğlu
735 818 Haluk Baykal
736 819 Faik Şahiner
737 821 Muhittin Kaynak
738 822 Nejat Güngör
739 823 Nedim Taner
740 824 Ramazan Köksal
741 825 Nedim Gençtürk
742 826 Behiç Demirer
743 827 Nezih Ahmetoğlu
744 828 Erdem Süral
745 829 Bülent Kenaroğlu
746 830 Kamil Ünsal
747 831 Murat Yetimoğlu
748 832 Ömer Cengiz
749 833 Tuncer Topçuoğlu
750 834 Natık Canca
751 835 Ülkü Met
752 836 Orhan Yakın
753 837 Nuri Şimşek 1968
754 838 Nurettin Taşpınar
755 839 Nail Güntürkün
756 841 Ruhi İmatoğlu
757 842 Egemen Tanrıverdi
758 844 Ekrem Ermiş
759 845 Sarper Sözen
760 848 Ömer Güneş
761 849 Fehmi Öztunç
762 850 Ümit Aksoy
763 852 Sarper Baltacıoğlu
764 854 Hayrettin Yaşin
765 856 Süreyya Akalın
766 858 Kamil Yücel Tutkun
767 859 İsmet Uzunoğlu
768 860 Metin Altınzincir
769 861 Eşref Kaplan
770 862 Selahattin Topatan
771 863 Ahmet Geçgel
772 865 A.Nedim Yıldırım
773 867 R.Erkul Şenyüz
774 869 Osman Sırrı Macit
775 870 Erol Öztürk
776 871 Şevket Ayaz
777 872 Halil Erciyaş
778 873 Osman Babayiğit
779 874 Hikmet Aydın
780 875 Selçuk Bozalan 1968
781 878 Azmi Hepengür
782 879 Ömer Ertuğrul Yoldaş
783 882 Ergün Durakoğlu
784 883 Kürşat Ilgın
785 884 Cahit Çengel
786 886 Halil Tataş
787 888 Necati Çevik
788 889 Muzaffer Alpçetin
789 891 Abdullah Bolcu
790 892 Azmi Ateşoğlu
(1)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1962 yılıdır.

1967 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1964
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1967

Sıra Okul Adı Soyadı
791 757 Alaattin Silahtaroğlu(1)
792 766 İbrahim Fırat(1)
793 768 Yalçın Özcan(1)
794 778 Bayram Özçelik(1)
795 800 Müslim Ülgen(1)
796 804 Erhan Yüksel(1)
797 820 Ertuğrul Verdi(1)
798 840 Erol Yalın(1)
799 846 Mansur Gündoğdu(1)
800 851 Faruk Çerçi(1)
801 853 Atalay Sönmez(1)
802 855 Recai Şencan(1)
803 857 İshak Arslan(1)
804 864 Muzaffer Zeylan(1)
805 866 Günay Uğurluoğlu(1)
806 868 Nail Ogan(1)
807 877 Necdet Havalı(1)
808 880 Vedat Yeşiltepe(1)
809 881 Sedat Uzuner(1)
810 885 Hamdi Saiç(1)
811 887 Zeki Urgancıoğlu(1)
812 895 Necdet Kondolat
813 897 Oktay Çeşmeliler
814 898 Ertuğrul Alat
815 899 Ferit Taşcı
816 900 Yunus Gün
817 901 Ahmet Kirazcı
818 902 M.Hakkı Çalık
819 903 Saim Erdoğmuş
820 904 Vedat Kaymış
821 905 Hasan Başmanav
822 906 Faruk Metin
823 907 Şeref Ağca
824 908 Hüsnü Büyükbaş
825 909 Mustafa Karayel
826 910 Celal Garagan
827 911 Kahraman Koçak
828 912 Osman Olcay Gerçek
829 913 Nasuh Başkaya
830 915 Cemal Kılıç
831 918 Mehmet Ümit
832 919 Suphi Tiryaki
833 920 İbrahim Kaya
834 921 Mustafa Atak
835 922 Nazım Tarı
836 923 Adnan Ardıçdalı
837 925 Şevket Yeni
838 926 Yalçın Eroktay
839 927 Günay Uslu
840 928 Faruk Turan
841 929 Halil İbrahim Mısır
842 930 Nihat Kurtiç
843 932 Mehmet Cebe
844 934 Metin Yavuz
845 935 Nihat Önder
846 936 Orhan Şevik
847 937 Muzaffer Işık
848 938 Sabahattin Özel
849 939 Mustafa Özbek
850 940 Mehmet Yıldırım
851 942 Ziya Balcı
852 943 Ömer Kibar
853 944 Ahmet Saim Ertuğrul
854 946 Halit Berberoğlu
855 948 Tayyip Yuva
856 949 Ahmet Filizöz
857 950 Ali Can Özgenler
858 951 Fatih Önal
859 952 Necati Altıntaş
860 954 Ferruh Sünbül
861 955 Necdet Kula
862 957 H. Rahmi Özkara
863 958 Erdinç Sağdıç
864 959 Nevzat Akçalı
865 960 Mehmet Çağlar
866 962 Ahmet Nihat Dündar
867 963 Mehmet Kahya
868 964 Nurdan Akçay
869 967 Ahmet Demir
870 973 Mehmet Mete
871 976 Yılmaz Bozdemir
872 977 Erol Kaplan
873 979 Orhan Üzeler
874 980 Abdülkadir Taşoğlu
875 981 Mehmet Aydın
876 982 Osman Zatitemiz
877 983 Mustafa Malay
878 986 Taner Evin
879 987 Ahmet Şahin
880 990 H.Tosun Karataş
881 992 Muzaffer Özbülbül
882 994 Adnan Saruhan
883 995 Mehmet Çetinkaya
884 996 Nihat Çatana
885 997 Ferit Özbek
886 999 Remzi Tan
887 1002 Ersin Yılmaz
888 1003 Cevat Tomak
889 1006 Necit Noyan
890 1007 Cemil Demir
891 1008 Kerem Durmuş
892 1009 Hamdi Güngör
893 1010 Rüstem Kılıç
894 1011 Hüsnü Çakmak
895 1012 Şeref Erbaş
896 1013 Rasim Arslan
897 1014 Zeki Radar
898 1017 Sabit Çınarbaş
899 1020 Kazım Sarıca
900 1022 Metin Çınar
901 1023 Mehmet Aydın
902 1024 Ahmet Gökçe
903 1026 Ramazan Er
904 1027 Mahmut Karakaş
905 1028 Mustafa Çan
906 1029 Cavit Aydın
907 1030 Bekir Tanrıkulu
908 1032 İsmail Çakır
909 1034 İsmet Türe
910 1035 Şaban Baba
911 1037 Ali Akça
912 1038 Hasan Özdemir
913 1039 Adnan Eser
914 1040 Orhan Taşanlar
915 1041 Mustafa Yaldız
916 1042 Selçuk Pekmen
917 1043 Yunus Çimen
918 1044 Ergüven Ayan
919 1045 Sefer Vurucu
920 1048 Onat Denizci
921 1050 Erol Kaynak
922 1052 Turan Ayyıldız
923 1053 Ali Kavak
924 1054 Cemal Aydın
925 1055 Metin Doğanay
926 1056 Hüseyin İnan
927 1057 Bülent Ergin
928 1058 Hüseyin Kocadağ
929 1059 Sinan Baloğlu
930 1060 Metin Arslan
931 1061 Ahmet Canbek
932 1062 Muhittin Taşpınar
933 1063 Haluk Özkay
934 1064 Osman Ateş
935 1065 Hüseyin Arslan
936 1066 Ahmet Tekin Akın
937 1067 Yüksel Kuş
938 1068 Erol Tongay
939 1069 Rahim Çalışkan
940 1070 Cevdet Şahin
941 1072 Necmettin Kuru
942 1073 İsmail İncekulak
943 1074 Metin Atay
944 1075 İbrahim Özkan
(1)Polis kolejine girişleri 1963 yılıdır.
1968 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1965
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1968

Sıra Okul Adı Soyadı
945 875 Selçuk Bozalan(1)
946 893 Atilla Özbekoğlu(1)
947 896 Zekeriya Yelken(2)
948 914 Ömer Tüzel(2)
949 916 Yüksel Çakmak(2)
950 924 Şinasi Şener(2)
951 931 Osman Gürsoy(2)
952 933 Seçil Atalan(2)
953 941 Muzaffer Doğan(2)
954 945 Ruhi Akay(2)
955 956 Münür Tad(2)
956 961 Demir Yanıker(2)
957 965 İsmail Keskin(2)
958 966 Mehmet Vanioğlu(2)
959 968 Firar Demir(2)
960 970 Ferit Gürler(2)
961 971 Yavuz Elbirler(2)
962 974 Cengiz Gürkan(2)
963 978 Hüseyin Eser(2)
964 988 Mustafa Özmen(2)
965 993 Orhan Madırga(2)
966 998 Şakir Koç (2)
967 1000 Ersel Sayman (2)
968 1015 İsmail Yalçın(2)
969 1016 Nuri Akı (2)
970 1018 Çetin Canikoğlu (2)
971 1025 Bayram Tuncer (2)
972 1031 Kadri Bıyık
973 1033 Yalçın Saraçoğlu(2)
974 1046 İsmail Benli(2)
975 1047 Aydın Eroktay (2)
976 1071 Doğan Ulutürk
977 1076 İsmail Öztürk
978 1077 Halil Sert
979 1078 Hakkı Arslan
980 1079 Ali Doğan Servi
981 1080 Ahmet Yüce
982 1081 Niyazi Öğmen
983 1083 Hüseyin Seçkin
984 1084 Seydi Eren
985 1085 Bahattin Dülek (3)
986 1086 Yusuf Vehbi Dalda
987 1087 Halil Sultar
988 1090 Hakkı Aksoylar
989 1091 Osman Buğdaycı
990 1092 Tahir Ertekin
991 1093 Osman Bölükbaşı
992 1094 Seyfi Kesici
993 1095 Şerafettin Ünlü
994 1096 Hakkı Gülgeç
995 1097 Hüseyin Ünal
996 1098 Aydın Güney
997 1099 Hamdi Demirci
998 1100 Abuzer Elmacıoğlu
999 1101 Ali İmer
1000 1102 Veli Karakoç
1001 1103 İdris Pala
1002 1104 İbrahim Şahintürk
1003 1105 Sabahattin Özbay
1004 1106 İlhami Baykan
1005 1107 Sabahattin İmrol
1006 1108 Ahmet Güler
1007 1109 Ali Oy
1008 1110 Recep Birgi
1009 1111 Güngör İlarslan
1010 1112 İrfan Sayıcı
1011 1113 Vahap Özen
1012 1114 O. Nuri Özdemir
1013 1115 Sabri Dündar
1014 1116 Ali İhsan Şimşek
1015 1117 Mehmet Çeliker
1016 1119 Mustafa Özgen
1017 1120 Hasan Eryılmaz
1018 1124 Yılmaz Biber
1019 1125 Emin Durak
1020 1126 Selami Tugaylı
1021 1127 Arif Dirik
1022 1128 Sami Soydan
1023 1129 Ali Yenice
1024 1130 Y.İlhan Özyeşil
1025 1131 Emin Güngör
1026 1132 İhsan Ünal
1027 1133 Bülent Orakoğlu
1028 1134 Resul Kalkan
1029 1135 Reşit Ertargün
1136 Seyfettin Tekin (4)
1030 1137 Fikret Özel
1031 1138 Tayyar Gürsoy
1032 1139 Şükrü Gürler
1033 1141 Turgay Pamuk
1034 1142 Hüseyin Bilgütay
1035 1143 İsmail Karaman
1036 1144 Şerafettin Karahan
1037 1149 Mehmet Gencer
1038 1150 Numan Bayrak
1039 1151 Cevdet Özgür
1040 1152 Cengiz Girgin
1041 1153 Mehmet Karaveli
1042 1154 Birol Özcan
1043 1155 Remzi Betir
1044 1156 Kamuran Dülgerler
1045 1157 Önder Güzelcik
1046 1159 Muvakkar Yıldırım
1047 1160 Selahattin Saydan
1048 1161 Sedat Hasay
1049 1162 İsmail Güzeldemirci
1050 1163 Cüneyt Özmen
1051 1164 Şükrü Baş
1052 1165 Gürbüz Pınar
1053 1166 Ahmet Saraç
1054 1167 Mehmet Terzioğlu
1055 1168 Mahir Özgen
1056 1169 Edip Bahadır
1057 1170 Erdal Keçe
1058 1173 Murat Dündar
1059 1174 Melik Kazıcı
1060 1175 Zekeriya Altıntaş
1061 1176 Ahmet Çokgüler
1062 1178 Şükrü Önder
1063 1179 Orhan Kelebek
1064 1180 Erol Hakan
1065 1181 Mehmet Koçak
1066 1182 Osman Kocabıyık
1067 1184 Zeki Dolaylarlı
1068 1186 Süleyman Güleç
1069 1187 Orhan Uçhisarlı
1070 1188 Muharrem Kavalcı
1071 1189 Mehmet Çetin
1072 1191 Aslan Ardıcı
1073 1192 Abdullah Karaazmak
1074 1193 Faruk İlgün
1075 1194 Coşkun Bayraktar
1076 1195 Engin Aksan
1077 1196 Mahmut Torun
1078 1197 Mehmet Öz
1079 1198 Fettah Keloğlu
1080 1199 Cevdet Saral
1081 1200 Süleyman Çevik
1082 1201 Faik Buyuran
1083 1202 Barbaros Deniz
1084 1203 Sabri Yakar
1085 1204 Orhan Gezici
1086 1205 Mehmet Erdem
1087 1206 Nihat Binsar
1088 1207 Şener Karakış
1089 1209 Kemal Hasman
1090 1211 Erol Günal
1091 1212 Mehmet Geçer
1092 1214 Esat Avcı
1093 1215 Osman Gezeker
1094 1216 Nadir Melha
1095 1217 Mümin Küllü
1096 1218 Hikmet Doruk
1097 1219 Fazlı Sezgin
1098 1220 Nevzat Memiş
1099 1221 Tuncay İşitir
1100 1224 Ömer Sağırkaya
1101 1225 Tahsin Demir
1102 1226 Hüseyin Çapkın
1103 1227 Osman Özbek
1104 1228 Arif Şirin
1105 1229 Ali Rıza Kürkel
1106 1230 Kasım Akarsu
1107 1231 Tuncay Yılmaz
1108 1232 Sezai Şanlı
1109 1233 İbrahim Alıcı
1110 1234 Aydoğan Hören
1111 1235 Aykut Genç
1112 1236 Necip Kural
1113 1238 İsmet Türkmen
1114 1239 Erol Dirier
1115 1240 Orhan Güler
1116 1241 Orhan Okur
1117 1242 Ahmet Çoşkun
1118 1243 Kemal Gürel
1119 1244 Yusuf Hıraoğlu
1120 1246 Muharrem Öz
1121 1247 Salih Tuzcu
1122 1248 İsmail Kılıboz
1123 1251 Erhan Temiz
1124 1252 Engin Gözübüyükoğlu
1125 1254 Erkan Akyüz
1126 1255 Mustafa Öncül
1127 1257 Mustafa Çelik
1128 1258 Vadi Çiçekli
1129 1259 Mustafa Kulalar
1130 1260 Mustafa Galip Ganioğlu
1131 1261 Yüksel Coşkun
1132 1262 Ali Gökçimen
1133 1263 Osman Çapalı
1134 1264 Şahabettin Yaşar Gürel
1135 1266 Ayhan Uyanık
1136 1267 Cevdet Özdemiroğlu
1137 1269 Zafer Karaosmanoğlu
1138 1278 Ahmet Yaşar Bakar
1139 1289 Yaşar İbrahim Tan
1140 1290 Mehmet Topuz

(1)Polis kolejine girişleri 1963 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1964 yılıdır.
(3) Seyfettin Tekin: Sağlık nedeniyle son sınıfta ayrılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığında Şube Müdürü olarak emekli olmuştur.
(4) Bahattin Dülek: Polis koleji sonrası tıp fakültesini bitirmiştir. Genel cerrah olarak İzmir/Tire devlet hastahanesinde görev yapmaktadır.
1969 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1966
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1969

Sıra Okul Adı Soyadı
1141 894 Bedri Öge(1)
1142 917 Faruk Deniz(1)
1143 1082 Erkut Düvenci(2)
1144 1088 Adnan Aksoy(2)
1145 1089 Aydın Ertem(2)
1146 1118 Adnan Basat(2)
1147 1121 Zeki Büyükçakır(2)
1148 1122 Zihni Üçkan(2)
1149 1140 Hikmet Çelebi(2)
1150 1146 M.Reşat Özbilen(2)
1151 1147 Kemal İskender(2)
1152 1148 Naci Lek(2)
1153 1158 Süleyman Atılgan(2)
1154 1190 Mehmet Boralı(2)
1155 1208 Yaşar Çakmak(2)
1156 1210 Hüseyin Çakmak(2)
1157 1213 Ali Çilek(2)
1158 1223 Emin İnceer(2)
1159 1237 Nurettin Çalıkoğlu(2)
1160 1245 Duran Çanakçı(2)
1161 1265 Kadir Işın(2)
1162 1270 Zeki Özcan
1163 1271 Kadir Kuş
1164 1272 Seyfettin Akdemir
1165 1273 Ali Tombakoğlu
1166 1274 Kemal Çöl
1167 1275 Suavi Karaarslan
1168 1276 Tayfur Emral
1169 1277 Cengiz Gürer
1170 1279 İmrülkays Güçlü
1171 1280 Fuat Üstündağ
1172 1281 Kemal Kartal
1173 1282 Halit Özbek
1174 1283 Şahin Çelik
1175 1284 Orhan Gazi Canbolat
1176 1285 Şerif Ali Tekalan
1177 1286 Necati Sarı
1178 1287 Yahya Bal
1179 1288 Ali Murtaza Önal
1180 1291 Sabri Kaya
1181 1293 M.Doğan Kurt
1182 1294 Mehmet Türker
1183 1295 Ahmet Zambak
1184 1297 Metin Ömeroğlu
1185 1298 Bayram Ertürkan
1186 1299 Halil Kırcaburun
1187 1300 Ahmet Soranlar
1188 1301 Aydın Kılıç
1189 1302 Sabit Düzgün
1190 1303 İsmail Şengelen
1191 1304 Cumhur Kuluy
1192 1305 Metin Aytürk
1198 1311 Abdullah Tezer
1199 1312 Abdullah Gül
1200 1313 İsmail Özdemir
1201 1314 Özcan Öğünç
1202 1315 Hasan Çoban
1203 1316 Osman Özpınar
1204 1317 Ali Tokgöz
1205 1318 Orhan Kayatok
1206 1319 Tuncay Koparan
1207 1320 Bahtiyar Keresteci
1208 1321 Ömer Ardıç
1209 1322 Bilal Kalaycı
1210 1323 Affan Keçeci
1211 1324 Selim Odabaşı
1212 1325 Recep Özmen
1213 1326 Mehmet Aydın
1214 1327 Haluk Gözen
1215 1328 Haşim Karaarslan
1216 1329 Rifat Dalkılıç
1217 1330 Kamuran Omuzbüken
1218 1331 Vural Suveren
1219 1332 Şükrü Topkara
1220 1333 Durmuş Garip
1242 1336 Resul Günak
1243 1337 Engin Sever
1244 1338 Rifat Yemen
1245 1339 Vedat Arpacı
1246 1340 Vedat Seyhan
1247 1341 Adnan Koca
1248 1342 Emin Arslan
1249 1343 Ahmet Erçallı
1250 1344 Şevket Ercan
1251 1345 Ünal Azak
1252 1346 Fevzi Poroy
1253 1347 Yaşar Kesin
1254 1348 Necati Özkuşcu
1255 1349 İhsan Yılmaztürk
1256 1350 Fethullah Parlakgüneş
1221 1351 İbrahim Oruncak
1222 1352 Ercan Özlek
1223 1353 Osman Karakuş
1224 1354 Tayfur Sever
1225 1355 Mustafa Sürücü
1226 1356 Yusuf Altınpınar
1227 1357 İdris Gökçay
1228 1358 Aziz Ulutaş
1229 1359 Mustafa Küçük
1230 1360 Mustafa Maktav
1231 1361 Abdulvahap Pekgüç
1232 1362 Metin Çevik
1233 1363 Ali Bilir
1234 1365 A.Eşref Şahin
1235 1366 Çapan Dedekoca
1236 1367 Cevat Deniz
(1)Polis kolejine girişleri 1964 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1965 yılıdır.
1970 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1967
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1970

Sıra Okul Adı Soyadı
1237 1172 Orhan Öktem(1)
1238 1250 Ö.Turan Kılıç(1)
1239 1292 Süleyman Ekizer(2)
1240 1334 Emin Körpe(2)
1241 1335 Servet Öztürk(2)
1257 1368 Bahattin Zengin
1258 1369 Kısmet Karacadağ
1259 1370 Mehmet Tokgöz
1260 1371 Arif Sezer
1261 1373 Mansur Bozkurt
1262 1374 Şeref Oktay
1263 1375 Kemal Sarıkaya
1264 1376 Bilgi Ünal
1265 1377 Nizamettin Acar
1266 1378 Musa Yıldırım
1267 1379 Şükrü Saraç
1268 1380 Hakkı Atilla
1269 1381 Kadir Canbek
1270 1382 Hidayet Meral
1271 1383 Kemal Anıl
1272 1384 Ahmet Kaya
1273 1385 Hüseyin Sarıoğlu
1274 1386 Şevki Dinçal
1275 1387 Orhan Kaya
1276 1388 Mestan Şener
1277 1389 Süleyman Ulus
1278 1390 Mahmut Nas
1279 1391 Sefer Arslan
1280 1392 Tarık Alparslan
1281 1393 Fazıl Güneri
1282 1394 Osman Torpil
1283 1395 Recep Gültekin
1284 1396 Ali Kocadağ
1285 1397 Ahmet Çimen
1286 1398 Yalçın Koçkal
1287 1399 Fehmi Tektaş
1288 1400 Süleyman Turşucu
1289 1401 Muzaffer Akkaya
1290 1402 Hasan Açar
1291 1403 Salih Arınkan
1292 1404 Mustafa Yalçın
1293 1405 Yaşar Şahin Serttaş
1294 1406 İlyas Kalafat
1295 1407 Muzaffer Başeskioğlu
1296 1408 Ahmet Güneş
1297 1409 Şuayip Doğanç
1298 1410 Hüseyin Elkas
1299 1411 Rıza Bal
1300 1412 Mehmet Tüzer
1301 1413 Zeynel Pekşen
1302 1414 Ahmet Fethi Çalgın
1303 1415 Mehmet Çalım
1304 1416 Özer Altan
1305 1417 Mehmethan Tokuş
1306 1418 Bahattin Bayraktar
1307 1419 Oğuz İnci
1308 1420 İbrahim Solmaz
1309 1421 Mustafa Acar
1310 1422 Yılmaz Cengiz
1311 1423 Mehmet Koca
1312 1424 Vehbi Yıldız
1313 1425 Ahmet Bekri
1314 1427 Vedat Orakoğlu
1315 1428 Osman Çelik
1316 1429 Şevki Cazur
1317 1430 Sedat Canıdar
1318 1432 Mehmet Alptekin
1319 1433 Hayri Çelik
1320 1434 Mustafa Kurt
1321 1435 Dursun Aydoğmuş
1322 1436 Muharrem Erarslan
1323 1437 Mehmet Demir
1324 1438 Lütfi Karakaya
1325 1439 Mustafa Tekin
1326 1440 Cemil Ceylan
1327 1441 Hasan Sarı
1328 1442 Melih Akbay
1329 1443 Cengiz Kartay
1330 1444 Sebahattin Öztekin
1331 1445 Saadettin Pat
1332 1446 Ahmet Yekta
1333 1447 Şemsettin Çakar
1334 1448 Fahrettin Çakar
1335 1449 Sedat Erdoğan
1336 1450 Ayvaz Açık
1337 1451 Ahmet Demirci
1338 1452 Ali Gaffar Okkan
1339 1453 Zeki Sanıkök
1340 1455 Yurdakul Özdemir
1341 1456 Namık Yıldırım
1342 1457 Nurettin Kulaksızoğlu
1343 1458 Mustafa Düzen
1344 1459 Mehmet Yazıcı
1345 1460 Erol Çöl
1346 1461 Ünal Akseki
(1)Polis kolejine girişleri 1965 yılıdır.
(2)Polis kolejine girişleri 1966 yılıdır.
Fehmi Tektaş: Tıp doktoru olmuştur.1971 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1968
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1971

Sıra Okul Adı Soyadı
1347 1364 Cengiz Kayaaslan(1)
1348 1372 Rıdvan Güler(2)
1349 1426 Yusuf Yolcu(2)
1350 1431 Osman Atan(2)
1351 1462 Ali Okumuş(2)
1352 1463 Şükrü Kadir
1353 1464 Tayfun Arda
1354 1465 Sabri Uzun
1355 1466 M.Eralp Hadim
1356 1467 Korkut Zeybekoğlu
1357 1468 Hikmet Zehir
1358 1470 Hayrettin Gök
1359 1471 Yaşar Çınar
1360 1472 Vehbi Şimşek
1361 1473 Mustafa Başdöğenci
1362 1474 Salih Erten
1363 1475 Zeki Yazıcı
1364 1476 Fahrettin Sıkı
1365 1477 Cemil Çağlar
1366 1478 Azmi Fidan
1367 1480 Kenan Birol
1368 1481 Ali Karakuş
1369 1482 Hüseyin Karkan
1370 1484 Hüsnü Becene
1371 1485 Bülent Kılıçtepe
1372 1486 Hüseyin Delialioğlu (Barkan)
1373 1487 Fevzi Yıldırım
1374 1488 İhsan Berber
1375 1489 Cumhur Soyuğur
1376 1490 M.Kemal Çolak
1377 1491 Abdurrahman İhsan
1378 1492 Ramazan Şahin
1379 1493 Alper Yaz
1380 1494 Mustafa Gündüz
1381 1495 Zehir (Oktay) Çiçek
1383 1497 Celalettin Cerrah
1384 1498 Şemsi Akalın
1385 1499 Ali Tan
1386 1500 Zülküflü Akbaba
1387 1501 Mustafa Selam
1388 1502 Hüseyin Gülensönmez
1389 1503 Şükrü Kaplan
1390 1504 Mehmet Salih Doğanç
1391 1505 Ünal Güveniş
1392 1506 Nail Aylanç
1393 1508 Bekir Sadık Şen
1394 1509 Haluk Türközü
1395 1510 Saffet Eren
1396 1511 Aydın Beştepe
1397 1512 A.Selim Akyıldız
1398 1514 Sadrettin Keskin
1399 1515 Hilmi Şahin
1400 1516 Ahmet Özdemir
1401 1517 Alaettin Yılmaz
1402 1518 Nihat Kaplan
1403 1519 Adem Aydemir
1404 1520 Ahmet İçöz
1405 1521 Erdal Kılıç
1406 1522 Mehmet Naldöven
1407 1523 Ali Yön
1408 1524 Necati Acar
1409 1525 A.Merih Kiter
1410 1526 İbrahim Nurdoğan
1411 1527 Tahir Ağıcı
1412 1528 Şevki Uzun
1413 1529 Salih Akman
1414 1530 Hüseyin Özçelik
1415 1531 T.Savaş Yücel
1416 1532 H.Hüseyin Ölmez
1417 1533 Raif Tan
1418 1534 Ertuğrul Kara
1419 1535 N.Nejdet Erk
1420 1536 Yaşar Karaca
1421 1537 Özdemir Gürsu
1422 1538 Selami Ünal
1423 1539 Yusuf İlhan
1424 1540 Habip Şahin
1425 1541 Sebahattin Melekler
1426 1542 Alaettin Aygün
1427 1543 M.Kemal Bayrak
1428 1544 Erden Çalgın
1429 1545 Nazmı Berberoğlu
1430 1546 Mehmet Güler
1431 1547 Orhan Eldiven
1432 1548 Abdullah Yiğit
1433 1549 Ramis Verimli
1434 1551 A.Kemal Seyhan
1435 1552 Faruk Yaldız
1438 1555 Ziya Önder
1439 1556 Recai Köse
1440 1557 Erol Eski
1441 1558 A.Ahmet Doğanoğlu
1442 1560 N.Selim Şahin
1443 1561 Sait Elveren
1444 1562 Fevzi Doğan
1445 1563 Mehmet Akıskalı
1446 1564 İsmet Taşhan
1447 1565 Ali Akçay
1448 1566 Bahtiyar Gündoğdu
1449 1567 Recep Yarlıgan
1450 1568 Emin Gürakan
1451 1570 M.Kemal Yurtsever
1452 1571 İsmail Yaldız
(1)Polis kolejine girişleri 1966’dır.
(2)Polis kolejine girişleri 1967’dir.

Zehir (Oktay) Çiçek: Polis kolejini dereceyle bitirdi ve 37341 sicil numarasını aldı. Zehir olan adını Oktay olarak değiştirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Makine mühendisliği bölümüne girdi. 1976’da mezun oldu. 1977’de makine mühendisi olarak EGM’ye girdi. Ankara ve Adana emniyet müdürlüklerinde makine mühendisliği yaptı. 1989 yılında Demiryolları Limanlar Dairesi Başkanlığına geçti ve şube müdürü oldu. 2005 yılında emekliye ayrıldı.

Sadrettin Keskin: 1952 yılında Yozgat’ta doğmuştur. 1968 yılında Ankara’da polis kolejine girmiş, 1974 yılında polis akademisini bitirerek komiser yardımcısı olmuştur. İlk olarak İzmir’e atanmış ve askerlik hizmeti dışında 1982 yılına kadar bu ilde çalışmıştır. Mezuniyet sonrası Anafartalar polis merkezinde görev yaptıktan sonra asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler amirliğinde çalışmıştır. Devam eden yıllarda ahlak büro amirliği ve ağır suçlar büro amirliği görevlerinde bulunmuştur. 1982 yılında ikinci bölge görevi için Diyarbakır’a atanmış ve bu görevini 1984 yılında Muş ilinde asayiş ve trafik şube müdür vekili olarak sürdürmüştür. 1985-1986 yıllarında Bulancak ilçe emniyet amiri, 1986-1988 yıllarında Giresun’da personel ve ruhsat tebligat işlemler şube müdürü olarak çalışmıştır. 1988 yılında atandığı Niğde ilinde pasaport ve ruhsat tebligat işlemler şube müdürü olarak görev yapmıştır. 1989-1992 yıllarında Bursa’da güvenlik, pasaport ve narkotik şube müdürü olarak çalışmıştır. 1992-1995 yıllarında Uşak’ta güvenlik şube müdürü olarak görevini sürdürmüştür. 1995 yılında terfian Bingöl emniyet müdür yardımcılığına atanmıştır. 1998 yılında Eskişehir polis okulunda öğretmen emniyet müdürlüğü yapmıştır. 2002 yılında strateji geliştirme daire başkanlığından isteğiyle emekli olmuştur. Askerlik görevini 1977-1979 yıllarında yedek subay komando olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.  İzmir’de ikamet etmektedir.1972 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1969
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1972

Sıra Okul Adı Soyadı
1382 1496 M.Tayfun Acarlı(1)
1436 1553 Mete Güngörmez(1)
1437 1554 Alaattin Kırmacı(1)
1453 1483 Hüseyin Pekdemir(1)
1454 1569 Şakir Oktay Uygur(1)
1455 1572 Basri Çiftci
1456 1573 Mehmet Çiftçioğlu
1457 1574 Sadık Öz
1458 1575 Abdülgani Yıldırım
1459 1577 Ali Tuğrul Çelik
1460 1578 Hüseyin Arpacı
1461 1579 Erdinç Sarıalp
1462 1580 Cevat Tak
1463 1581 Ömer Geyik
1464 1582 İbrahim Evcim
1465 1583 Zekeriya Balkar
1466 1584 Burhan Altındal
1467 1585 İbrahim Tepebaşı
1468 1586 Harun Aykuteli
1469 1587 Recep Arı
1471 1589 Mustafa Yarenoğlu
1472 1591 Semih Üresin
1473 1592 Abdullah Yıldırım
1474 1593 Vehbi Ağırbaşlı
1475 1594 Bayram Dursun
1524 1595 Erol Ünal Karabıyık
1476 1598 Ali Osman Vardarcık
1477 1599 Yılbay Çelik
1478 1600 Ahmet Köse
1479 1601 Hayati Uçaner
1480 1602 Mustafa Günay
1481 1604 Refik Dilbez
1482 1605 Ali Fırat
1483 1606 Oğuz Özçelik
1484 1607 Adem Özçetin
1485 1608 İsmail Şanver
1486 1609 Fazlı Çelik
1487 1610 Nejat Özdemiroğlu
1488 1611 İbrahim Karşı(Acun)
1489 1612 Sadullah Akan
1490 1613 Abdülmecit Canbaz
1491 1614 Bayram Akbal
1492 1617 Ali Gündoğdu 1972
1493 1618 Mustafa Doğan Kılıç
1494 1620 Ayhan Eskicioğlu
1495 1621 Özdemir Sertbarut
1496 1622 Halim Çıtır
1497 1624 Faruk Çakallı
1498 1625 Orhan Savaş
1499 1626 Yüksel Kavak
1500 1627 Yılmaz Orhan
1501 1628 Celal Aydoğan
1502 1629 Osman Araç
1503 1630 Atıf Şahiner
1504 1631 Fikri Yıldızel
1505 1633 Süleyman Genlik
1506 1634 Ali Çetintaş
1507 1635 Nafi Atak
1508 1636 Cemal Biçer
1509 1637 Ekrem Sevindik
1510 1638 Ali Tatar
1511 1639 İshak Şener
1512 1640 Ali Necati Servi
1513 1641 Mustafa Bal
1514 1642 Mustafa Sabuncuoğlu
1515 1643 Ali Karagöz
1516 1644 Hikmet Oltulu
1517 1647 Cafer Şahin
1518 1648 Nurullah Bülbül
1519 1649 Hüseyin Özalp
1520 1650 Sezgin İzzet Şenel
1521 1651 Süha Melan
(1)Polis Kolejine Girişleri 1968’dir.
Sadık Öz: Almanya’da tıp doktorudur.
1973 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1970
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1973

Sıra Okul Adı Soyadı
1522 1576 Vecdi Önsur(1)
1523 1588 Haldun Saygılı(1)
1525 1596 Tacettin Kurt(1)
1526 1603 Muhsin Uz(1)
1527 1615 Suat Özgiray(1)
1528 1616 Turgut Karamanzade(1)
1529 1619 Ömer Rıza Göküş(1)
1530 1623 Uğur Ateş(1)
1531 1632 Engin Arabacıoğlu(1)
1532 1645 Faruk Önce(1)
1533 1646 Nevzat Değirmencioğlu(1)
1534 1652 Ahmet Kılıç
1535 1653 Selçuk Konuk
1536 1654 Necmettin Seymen
1537 1656 Nurosman Deliloğlu
1538 1657 Faruk Tonya
1539 1658 Sadettin Dereköy
1540 1659 Kazım Bilir
1541 1660 Mustafa Mali
1542 1662 Zeki Yılmaz
1543 1663 Hacı Mehmet Atılgan
1544 1664 Deniz Gökçetin
1545 1665 İsmet Bilgin
1546 1666 Ekrem Erzene
1547 1667 Nurettin Alipaşaoğlu
1548 1668 Gazi Öztürk
1549 1671 Mehmet İrfan Banaz
1593 1720 Feyzullah Arslan
1550 1672 Bahattin Erdini
1551 1673 Tahir Bayraktaş
1552 1674 Kemal Bayram Parmaksız
1553 1675 Emrullah Akçaoğlu
1554 1676 Mehmet Aydın
1555 1677 İsmail Kabatay
1556 1678 Ayhan Pamuk
1557 1679 Mehmet Emin Erol
1558 1680 Mehmet Karagözlü
1559 1681 Yaşar Şahin
1560 1682 Zülfikar Bayır
1561 1683 Zeki Çatalkaya
1562 1684 Halil Göndeç
1563 1685 Mustafa Danışman
1564 1686 Cevat Çolak
1565 1687 Mustafa Şengöz
1566 1688 Mehmet Özbek
1567 1689 Vehbi Erbay Günay
1568 1690 Hasan Özden
1589 1714 Mehmet Uyar
1590 1716 Ali Yaşar Günaydın
1569 1691 Hasan Öztürk
1570 1692 Erol Özdemir
1571 1693 Mustafa Yılmaz
1572 1694 Cevdet Özkaya
1573 1695 Şenel Özkaya
1574 1696 Abdullah Bozkurt
1575 1697 Nail Nazif Yalçın
1576 1699 Atilla Çağlı
1577 1700 Fevzi Erdoğan
1578 1702 Recep Cin
1579 1703 İbrahim Şahin
1580 1704 Hanefi Avcı
1581 1705 Şeref Güner
1582 1707 Bayram Nar
1583 1708 Reşat Altay
1584 1709 Cemalettin Çağdaş
1585 1710 Mehmet Taş
1586 1711 Abidin Deniz Atalaysun
1587 1712 İbrahim Burhan Tansu
1588 1713 Çetin Yıldız
1591 1717 Cemil Taş
1592 1719 Avni Cingirt
(1)Polis kolejine girişleri 1969’dur.
Muhsin UZ, okul yıllarında trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
A. Deniz Atalaysun polis enstitüsünde iken ayrılmıştır.
Bayram NAR; sıhhi nedenle polis enstitüsünden ayrılmıştır.


1974 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1971
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1974

Sıra Okul Adı Soyadı
1594 Necmi Alp(1)
1595 Serdar Irmak(1)
1596 Sabri Rauf Göral(1)
1597 Haluk Murat Karcıoğlu(1)
1598 Mahir Altıncan(1)
1599 Cemal Şencan(1)
1600 Zeki Erdoğan(1)
1601 Mahir Doğan(1)
1602 Bektaş Kaya
1603 Kutlay Çelik
1604 Mehmet Yasak
1605 Lütfi Erarslan
1606 Ümit Bavbek
1607 Doğan Irmak
1608 Kahraman Bağış
1609 Sırrı Arslan
1610 Yavuz İlker Sarıkaya
1611 İlhan Çetingöz
1612 Salih Güngör
1613 Aydın Bilgütay
1614 Ezel Kaya
1615 İsmail Çalışkan
1616 Rıza Erdoğan
1617 Süleyman Işıldar
1618 İrfan Bayar
1619 Cemal Cömert
1620 Cavit Esen
1621 M.Kemal Kozan
1622 Mustafa Kara
1623 Cemalettin Şahin
1624 Turgut Kavas
1625 Fikret Demir
1626 Zekeriya Atasever
1627 Muzaffer Erkan
1628 Rıfat Biçer
1629 Ali Narin
1630 Erol Akdağ
1631 Metiner İlter
1632 İlhami Akın
1633 Süleyman Başgör
1634 Gündüz Yıldırım
1635 Ufuk Danışmend
1636 Sırrı Özkara
1637 Muhterem Ergül
1638 Ali Yıldız
1639 Hasan Karaca
1640 Mehmet Uyar
1641 Ürfet Demir
1642 Ömer Kılıç
1643 Mehmet Akif Acarlı
1644 İsmail Daloğlu
1645 Cuma Ali Aydın
1646 Nurettin Ersoy
1647 Selami Sünbül
1648 Halil Karadağ
1649 Ali Galip Savaşır
1650 Sami Ece
1652 Necdet Tosun
1653 Recep Münir Karabey
1654 Altan Yenice
1655 Tahir Bayındır
1656 Ahmet Karagöz
1657 Hüseyin Sedat Üstün
1658 1781 Metin Demir
1659 Erol Kapsız
1660 Yaşar Özen
1661 İbrahim Ceren
1662 Tugay Turan
1663 Tuncay Tatlıseven
1664 Ali Rıza Atak
1665 Şahin Güler
1666 Yılmaz Kılınçlı
1667 Abdurrahman Algül
1668 Sabri Sancak
1669 Celal Kahraman
1670 Mehmet Cıvlan
1671 Fatih Ergun
1672 Ömer Çepniler
1673 Önder Kahraman
1674 Necati Erdem
1675 Ahmet Kocabal
1676 Osman Öztürk
1677 Kemal Bayrak
1678 Mehmet Zeki Yiğit
1679 Mahmut Bektaş
1680 Fatih Özkan
1681 Naci Kocaoğlu
1682 Abdullah Kök
1683 Şükrettin Şahin
(1)Polis kolejine girişleri 1970 yılıdır.
Şahin GÜLER, kolej öğrencisi iken 03.07.1973 tarihinde vefat etmiştir.
1975 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1972
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1975

Sıra Okul Adı Soyadı
1684 1751 Rıza Selçuk Yaraşır(1)
1651 Mehmet Ali Tecimer
1685 1808 Ali Tom
1686 1809 Rıdvan Borça
1687 1810 Ali Uzuner
1688 1811 Özer Sert
1689 1812 Cemalettin Hatipoğlu
1690 1813 Tuncay Özkul
1691 1814 Mustafa Gülcü
1692 1815 Fuat Öztürk
1693 1816 Seyfi Eroğlu
1694 1818 İbrahim Selvi
1695 1819 Ertuğrul İnal
1696 1820 İbrahim Donukara
1697 1821 Ahmet Es
1698 1824 Orhan Özdemir
1699 1825 İbrahim Türedi
1700 1826 Hüseyin Namal
1701 1827 Orhan Özkışlalı
1702 1828 Arif Akkale
1703 1829 Adnan Sinan
1704 1830 O.Nuri Uzunyol
1705 1831 Niyazi Uğur Bilecik
1706 1832 Metin Şen
1707 1833 Yusuf Nafak
1708 1834 Halis Böğürcü
1709 1835 Ziya Kılıç
1710 1836 Abdülaziz Korkmaz
1711 1837 Durmuş Yılmaz
1712 1838 Yusuf Tüfekçi
1713 1839 Osman Olgun
1714 1840 İbrahim İçen
1715 1841 Nizamettin Oflazoğlu
1716 1842 Hacı Özgül
1717 1843 Ercüment Özbeyli
1718 1844 Ömer Şahin
1719 1845 Halil Güngör
1720 1846 Bahri Gürbüz
1721 1849 Ali Ekber Bektaş
1722 1850 Coşkun Hayal
1723 1851 Fethi Gülerman
1724 1852 Behçet Oktay
1725 1853 Çetin Şeber
1726 1854 Servet Çakır
1727 1855 Fevzi Öztürk
1728 1856 Mustafa Tatar
1729 1857 Celal Uzunkaya
1730 1858 Orhan Banbal
1731 1859 Ercüment Yılmaz
1732 1860 Durmuş Demirbaş
1733 1861 Kutluay Aktuğ
1734 1862 Ümit Kurtulmamış
1735 1863 Sinan Salman
1736 1864 Mehmet Yıldız
1737 1865 Bülent Gündoğan
1738 1868 Ceyhan Işıksungur
1739 1869 Nejdet Konaroğlu
1740 1870 Mustafa Ocak
1741 1871 Şükrü Kelekçi
1742 1872 Süleyman Balta
1743 1873 Hilmi Bozok
1744 1874 Ahmet Aydın
1745 1875 Harun Ateş
1746 1876 Adem Yılmaz
1747 1877 Bahattin Şenyurt
1748 1878 Osman Özdilek
1749 1880 Ferudun Boz
1750 1881 Sertaç Sınıkçı
1751 1882 Refik Felek
1752 1883 Mesut İnce
1753 1884 Mustafa İlhan
1754 1885 Bülent Eliaçık
1755 1888 Hasan Hüseyin Tarkan
1756 1889 Mustafa Kartal
1757 1890 Hamdi Dilaver
1758 1891 Kemal Büyükyazı
1759 1894 Ahmet Savaş
1760 1895 Yusuf Albayrak
(1)Polis Kolejine Girişleri 1971 yılıdır.

1976 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1973
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1976

Sıra Okul Adı Soyadı
1761 1807 R.Tayyar Tekin(1)
1762 1817 Yüksel Madran(1)
1763 1822 Mustafa Çıtak(1)
1764 1823 Turgut Pehlivan(1)
1765 1847 Haluk Gürsoy(1)
1766 1867 Mehmet Dağara(1)
1767 1886 Köksal Avcı(1)
1768 1887 Remzi İşim(1)
1769 1892 E.Şefik Çelebi(1)
1770 1893 Mustafa Aybars Çelik(1)
1771 1896 S.İlhami Öker
1772 1897 A.Doğan Özinan
1773 1899 Bülent Ergün
1774 1900 Mehmet Ünal
1775 1901 Taner Kıvandık
1776 1902 Ünal Çoban
1777 1904 Orhan Bulut 1978
1778 1905 Mehmet Çanakkale
1779 1906 Fahrettin Kahyaoğlu
1780 1907 Ahmet Kuru
1781 1908 Yılmaz Ali İlkçağlı
1782 1909 Bektaş Babur
1783 1910 Zeki Akkoyun
1784 1911 Halim Dural
1785 1912 Can Başar
1786 1913 Adnan Kaçaroğlu
1787 1914 Seyhun Oltem
1788 1915 Soner Köksal
1789 1916 Osman Güreş
1790 1917 Seyit Demirci
1791 1918 Eyüp Semerci
1792 1919 Tuğrul Baran
1793 1920 Reşat Uğur Öncan
1794 1921 Serhat Kerman
1795 1922 Şener Teker
1796 1923 Ahmet Pek
1797 1924 Şeref Mutlu Kocaoğlu
1798 1925 Ahmet Katlan
1799 1926 İrfan Babuz
1800 1927 İhsan Naci Ekinci
1801 1929 Zeki Polat
1802 1930 Halil Atsoy
1803 1931 İbrahim Akıskalı
1804 1933 Mustafa Birler
1805 1934 Muzaffer Candan
1806 1935 Zeki Bal
1807 1936 Tuncay Yağmur
1808 1937 Mustafa Türkeş
1809 1939 Cafer Gemici
1810 1940 Saim İşlek
1811 1941 Mehmet Başar
1812 1942 Haydar Güven
1813 1943 Bünyamin Tark
1814 1945 Hüseyin Şahin
1815 1946 Metin Söbü
1816 1947 Mesut Ergen
1817 1948 Mustafa Haskırış
1818 1949 Sedat Demir
1819 1950 Hüseyin Yılmaz
1820 1951 Ahmet Kaplan
1821 1952 Ziya Özdemir
1822 1953 Fahrettin Coşkun
1823 1954 Turgay Öcal
1824 1955 Serdal Örtaç
1825 1956 Haşim Akünal
1826 1957 Hüseyin Vuruşkan
1827 1958 Vedat Çankaya
1828 1959 Ahmet Sarıca
1829 1960 Musa Akıllı
1830 1961 Mesut Çevik
1831 1962 Mehmet Ulukaya
1832 1963 İhsan Ünsal
1833 1964 Ali Bakçek
1834 1965 Mustafa Yazıcı
1835 1966 Vedat Kılcı
1836 1967 Sedat Karabayır
1837 1968 Mustafa Zülal
1838 1969 Mustafa Altürk
1839 1970 Metin Arıgümüş
1840 1971 Hasan Dülger
1841 1972 Müslüm Öztürk
1842 1973 Fikret Torun
1843 1974 A.Hamdi Özdemir
1844 1975 Ahmet Köklem
1845 1976 Süleyman Eylemen
1846 1977 Yusuf Ünsal
1847 1978 Kasım Tekin
1848 1979 Hayati Metinoğlu
1849 1980 Mehmet Kılınç
(1)Polis Kolejine Girişleri 1972 yılıdır.

1977 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1974
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1977

Sıra Okul Adı Soyadı
1850 1898 Attila Çınar(1)
1851 1928 İsmail Kara(1)
1852 1938 Mürsel Genç(1)
1853 1944 Mehmet Turan(1)
1854 1981 Zafer Acar(1)
1855 1982 Ali İhsan Sarıkavak
1856 1983 Mehmet Ali Aydın Akdemir
1857 1984 Mustafa Yörük
1858 1985 Yavuz Pancaroğlu
1859 1986 Yakup Kızıkaya
1860 1987 Mehmet Peker
1861 1989 Ekrem Çayli
1862 1990 Malik Bilir
1863 1991 Birol Aydın
1864 1992 Samet Doğan
1865 1993 Osman Nuri Yeğenoğlu
1866 1994 Mehmet Gümüş
1867 1995 Adem Demir
1868 1996 Hüseyin Küllü
1869 1997 Harun İpek
1870 1998 Zekeriya Keskin
1871 1999 Kurtuluş Dönmezer
1872 2000 Ferruh Tankuş
1873 2004 Mustafa Sağlam
1874 2005 Mehmet Sayar
1875 2006 Hasan Ali Eminoğlu
1876 2007 Ramazan Akyürek
1877 2008 İsmet Sayar
1878 2009 Ercan Aksoy
1879 2010 Kadir Esir
1880 2011 Aziz Arıkan
1881 2012 Kadri Yaşayan
1882 2013 Hüseyin Eroğlu
1883 2014 Ünal Uz
1884 2015 Orhan Özçoban
1885 2016 Erhan Yüksel
1886 2018 Engin Can
1887 2020 Zekai Baloğlu
1888 2022 Kasım Esen
1889 2023 Rıdvan Ekeryılmaz
1890 2025 Cengiz Çavuşoğlu
1891 2026 Mehmet Akıllı
1892 2027 Baki Özer
1893 2028 Bahri Ateş
1894 2029 Niyazi Palabıyık
1895 2030 Nejdet Kutlutürk
1896 2031 Ali Fuat Akdemir
1897 2032 Ahmet Keçeli
1898 2033 Mehmet Yalçınkaya
1899 2034 Osman Ak
1900 2035 Ali Bilkay
1901 2036 Ramadan Uzunçakmak
1902 2037 Mehmet Gülnaz
1903 2038 Ercan Bozkurt
1904 2041 Tahsin Kublay
1905 2042 Ali Yılmaz
1906 2043 Erdal Koç
1907 2044 Ali Osman Kahya
1908 2045 Mustafa Öztürk
1909 2046 Yaşar Ağdere
1910 2047 Necdet Demiröven
1911 2048 Nizamettin Özay
1912 2049 Ömer Neşet Kalelioğlu
1913 2050 Halit Güreser
1914 2051 Yusuf Acıbiber
1915 2052 Uğur Badem
1916 2053 Yavuz Kılıç
1917 2054 Yaşar Özcan
1918 2055 Mehmet Laçin
1919 2056 Ali Osman Akar
1920 2057 Ahmet Demir
1921 2058 Alim Çenesiz
1922 2059 Tevfik Algeç
1923 2060 Varol Özgel
1924 2061 Sami Arslan
1925 2062 Salih Gökalp
1926 2063 Muzaffer Alat
1927 2064 Dursun İnekçi
1928 2065 Ali Ayaz
1929 2066 Şinasi Demirbaş
1930 2067 Ramazan Kuzpınar
1931 2068 Rıza Zıngal
1932 2069 İbrahim Gürpınar
1933 2070 Aslan Özaslan
1934 2071 Ali Kemal Sarı
1935 2072 Hasan Dalda
1936 2073 Ali Şen
1937 2075 Mehmet Yazıcı
1938 2076 Kamil Altınok
1939 2077 Şevket Taşdelen
1940 2078 Nurullah Bahçe
1941 2079 Tahir Arslan
1942 2080 Mehmet Salih Kesmez
1943 2082 Burhan Gümüş
1944 2083 Turan Tuna
1945 2084 Nusret Derin
1946 2085 Salim Baycan
1947 2087 Erdoğan Öztürk
Kasım Esen; Rize Valiliği yapmıştır.
(1)Polis Kolejine Girişleri 1973 yılıdır.

1978 MEZUNLARI
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1975
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLAR:I978

Sıra Okul Adı Soyadı
1948 1866 Recep Öztürk(1)
1949 1904 Orhan Bulut(1)
1950 1988 Ali Galip Yiğitoğlu(2)
1951 2002 Mahmut Yahşi(2)
1952 2003 Seyfi Külaksız(2)
1953 2021 Yakup Erdem(2)
1954 2024 Hayrettin Şahin(2)
1955 2040 Musa Gökay(2)
1956 2074 Zafer Doğan Sözbir(2)
1957 2081 Ali Rıza Topçu(2)
1958 2088 Arif Bekiroğlu
1959 2089 Ramazan Birol Öztemel
1960 2090 Mehmet Özkan
1961 2091 Uğur Salim Karaman
1962 2092 Şerafet Sağlam
1963 2093 Zeki Küçük
1964 2095 İbrahim Demirci
1965 2096 Ahmet Türker
1966 2098 Alaaddin Cangöz
1967 2099 Mehmet Karaca
1968 2101 Şerafettin Çankaya
1969 2102 Halil Yılmaz
1970 2103 Tayfur Erdal Ceren
1971 2104 Ali Haydar Arslan
1972 2105 Ayhan Çankaya
1973 2106 Ayhan Acet
1974 2107 Mustafa Türe
1975 2108 Hasan Argaç
1976 2109 Haşim Deniz Karahan
1977 2110 Feridun Aksan
1978 2111 Sezai Kıdıkoğlu
1979 2112 Ahmet Erez
1980 2113 Hasan Kızılay
1981 2114 Mehmet Selvi
1982 2116 Mendan Özçelik
1983 2119 Mustafa Ata
1984 2120 Sırrı Oğuz
1985 2122 Remzi Koçöz
1986 2123 Ö.Tanju Özen
1987 2124 M.Nihat Oral
1988 2125 Ş.Rafet Mert
1989 2126 Sabih Özkurt
1990 2127 Sadettin Bora
1991 2128 Ömer Gurulkan
1992 2129 Ramazan Bilir
1993 2130 Ali Kelemci
1994 2131 Adnan Mutlu
1995 2132 Ahmet Uzunçakmak
1996 2133 Gündüz Memişoğlu
1997 2134 Seyfi Türkay
1998 2135 Mehmet Fatih Özcan
1999 2137 Yakup Arslan
2000 2139 Orhan Yaman
2001 2140 Murat Temizer
2002 2141 Hakan Pitrak
2003 2142 Nurettin Özbaş
2004 2143 Mustafa Çankal
2005 2145 Ahmet Vasfi Kara
2006 2146 Necip Berber
2007 2147 Şinasi Yılgın
2008 2148 Mehmet Rüştü Yetkinel
2009 2149 Murat Günay
2010 2151 Abdullah Özdemir
2011 2153 Engin Devren
2012 2154 Muharrem Deniz
2013 2156 Cafer Kabakuş
2014 2157 Ali Çetkir
2015 2162 Erdoğan Ayan
2016 2163 Ali Cengiz Akkoyunlu
2017 2164 Arif Öksüz
2018 2165 Salim Kaydırak
2019 2167 Zekai Okan Sarı
2020 2168 Orhan Askar
2021 2169 İrfan Canik
2022 2171 Sezai Boran
2023 2173 Hüseyin Şahar
2024 2174 Sabri Durmuşlar
2025 2175 İsmail Ayık
2026 2176 Ömer Ulvi Akcan
2027 2177 Hasan Kaynar
2028 2178 Feridun Taşçı
2029 2179 Ahmet Elbeyli
2030 2180 Ömer Faruk Akdağ
2031 2181 Celil Taşkın
2032 2182 Alaaddin Başsan
2033 2183 Enver Öztaş
2034 2184 Mehmet Satıcıoğlu
2035 2185 Bekir İnan
2036 2186 Ünal Kurt
2037 2188 Muammer Yıldız
2038 2189 Servet Göne
2039 2190 Mehmet Aydeniz
2040 2191 Mehmet Polat
2041 2192 Muhammet Arı
2042 2193 Yaşar Karalar
2043 2194 Ökkeş Tutanlı
2044 2195 Mümtaz Tümtaş
2045 2196 Mehmet Demirci


(1)Polis Kolejine Girişleri 1972 Yılıdır.
(2)Polis Kolejine Girişleri 1974 Yılıdır.1979 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1976
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1979

Sıra Okul Adı Soyadı
2046 2086 Tacettin Kömür(1)
2047 2094 Sefa Poyraz(2)
2048 2097 Abdülhalik Tarhan(2)
2049 2100 Zafer Dinç(2)
2050 2117 Sezai Konuklar(2)
2051 2118 Lütfi Denizli(2)
2052 2136 Muammer Yılmaz(2)
2053 2138 Talih Öcal(2)
2054 2150 Hasbi Çiçek(2)
2055 2152 Sabri Kiriççi(2)
2056 2158 Mustafa Aydın(2)
2057 2159 Muhteşem Çavuşoğlu(2)
2058 2160 Mehmet Behçet Canbazoğlu(2)
2059 2170 Ahmet Eyidoğan(2)
2060 2172 İsmail Sökeler(2)
2061 2187 Levent Çalışkan(2)
2062 2197 Mithat Elbastı(2)
2063 2198 Cengiz Pınarbaşı(2)
2064 2200 Nihat Horozoğlu
2065 2201 Sahir Metin
2066 2202 Orgun Aksu
2067 2203 Ali Ceylan
2068 2204 Erdal Özlan
2069 2205 Ali Söylemez
2070 2206 Kemal Mercan
2071 2207 İlhami Öztürk
2072 2208 Osman Zoroğlu
2074 2210 Ümit Yaşar Adalar
2075 2211 Adnan Tamer
2076 2213 Ertuğrul Namal
2077 2215 İbrahim Rasim Gül
2078 2216 İsmail Atış
2079 2217 Ahmet Özban
2080 2219 Feridun Uysal
2081 2220 Ömer Yılmaz
2082 2221 Güner Ergüdar
2083 2222 Dursun Kerimoğlu
2084 2223 Rahmi Baştuğ
2085 2224 İsmail Yakup Acar
2086 2226 Uysal Altıntuğ
2087 2227 Coşkun Koçakçıgil
2088 2229 Toker Çelebi
2089 2231 Mehmet Şerif Başboğa
2090 2232 Mehmet Cem Doğruyan
2091 2233 Murat Kaplan
2092 2234 Kadri Kartal
2093 2236 Fikret Önal
2094 2237 Levent Yarımel
2095 2238 Şakir Caner
2096 2239 Mustafa Oruç
2097 2241 İdris Güzel
2098 2242 Adnan Taştan
2099 2243 Halit Bil
2100 2244 Şeyh Muhammed Kalkan
2101 2245 Hüseyin Ümit Yüksel
2102 2246 Erkan Fikret Yorulmaz
2103 2247 Selçuk Tanrıverdi
2104 2249 Naci Uğur
2105 2250 Mahmut Karaaslan
2106 2251 Gürbüz Bahadır
2107 2252 Ömer Yıldız
2108 2253 Ufuk Alacakoç
2109 2257 Ünsal Kaya
2110 2259 Mehmet Tomruk
2111 2260 Kasım Yıldırım
2112 2262 Ramazan Onur
2113 2263 Ali Gürkaynak
2114 2264 Ümit Seyitoğlu (Zor)
2115 2266 Metin Kalaycıoğlu
2116 2267 Hakan Balta
2117 2268 Abdülselim Yıldız
2118 2269 Mükremin Özdemir
2119 2270 Murat Bozkır
2120 2271 Alptekin Kızılırmak
2121 2272 M.Salih Torun
2122 2273 Nevzat Arabacı
2123 2274 Hasan Can
2124 2275 Ersan Dalman
2125 2276 Nurettin Şahin
2126 2277 Bünyamin Yeşilkaya
2127 2278 Altay Sarıyıldız
2128 2279 Hüseyin İslamoğlu
2129 2280 Metin Tanış
2130 2281 Ali Tatlı
2131 2283 Halil Çatıkkaş
2132 2284 Yaşar Karakurt
2133 2287 İsmail Özkan
2134 2289 M.Ali Aykoç
2135 2290 Abdullah Gündoğdu
2136 2292 Kemal Dönmez
2137 2293 Mustafa Cankurt
2138 2294 Alaaddin Akbaş
2139 2295 M.İhsan Kocadağ
2140 2297 Sümer Özkan
(1)Polis Kolejine Girişleri 1974 Yılıdır.
(2)Polis Kolejine Girişleri 1975 Yılıdır.

1980 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1977
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1980

Sıra Okul Adı Soyadı
2141 2199 Mustafa Raşit Çavdar(1)
2142 2209 İrfan Denizman(1)
2143 2214 Zafer Kaya(1)
2144 2218 Ahmet Bayhan(1)
2145 2225 Davut Hoştaş(1)
2146 2228 İbrahim Özel(1)
2147 2230 Yıldırım Ertürk(1)
2148 2235 Yaşar Güngör Şahin(1)
2149 2240 Orhan Sayın(1)
2150 2248 İbrahim Taşlı(1)
2151 2255 İbrahim Ethem Açıkgöz(1)
2152 2256 Taner Çelik(1)
2153 2261 Ali Doğan(1)
2154 2282 Fahri Öztürk(1)
2155 2285 Erdal Durmaz(1)
2156 2286 Ali Çoban(1)
2157 2288 Mustafa Çakar(1)
2158 2291 İsmail Yücel(1)
2159 2296 Ayhan Mimaroğlu(1)
2160 2298 Ziya Aykut Baltacı
2161 2299 Mehmet Akarsu
2162 2300 Vedat Yavuz
2163 2301 Ayhan Çalıkuşu
2164 2302 Süleyman Ekici
2165 2303 İsmail Şanlı
2166 2304 Hüseyin Güngör Şahin
2167 2305 Cemal Hasan Özdeş
2168 2306 Şükrü Pekgil
2169 2307 Naci Erten
2170 2308 Necmettin Aydınkaya
2171 2309 Necmettin Emre
2172 2310 İbrahim Şenöz
2173 2311 Mahmut Tepebaşı
2174 2312 Suha Erkuzu
2175 2313 Bülent Arat Emre
2176 2314 Cengiz Zeybek
2177 2315 Tamer Ulusoy
2178 2316 Yalçın Saydam
2179 2317 Süleyman İlhan İçeröz
2180 2318 Metin Anarlar
2181 2319 Ali Gür
2182 2320 Sedat Gülsepet
2183 2321 Akın Kılavuz
2184 2322 Metin Orakoğlu
2185 2323 Enver Taner Sumra
2186 2324 Hakan Aydın Türkeli
2187 2325 Şaban Bayhan
2188 2326 Hüseyin Ayçiçek
2189 2327 Hasan Hüseyin Anmak
2190 2328 Ahmet Öztürk
2191 2329 Mustafa Aydın
2192 2330 Müjdat Özcan
2193 2331 Zafer Kalay
2194 2332 Sedat Boğazköy
2195 2333 Göksel Arslan
2196 2334 Cumhur Arabacı
2197 2335 Salim Tıpırdamay
2198 2336 Mehmet Zeki Esensoy
2199 2337 Kenan Al
2200 2338 Abdurrahman Yılmaz
2201 2339 Suat Banbek
2202 2340 Olcayto Baybaş
2203 2341 Metin Özkan
2204 2342 Ali Atmaca
2205 2343 Hüseyin Çalar
2206 2344 Ahmet Durlu
2207 2345 Nail Çelik
2208 2347 Hüseyin Tunçoğlu
2209 2348 İsmail Dağyaran
2210 2349 Naci Kuru
2211 2350 Tayfun Atmaca
2212 2352 İdris Aydın
2213 2353 Abbas Sümer
2214 2354 İbrahim Bülent Tuncel
2215 2355 Cemal Levent
2216 2356 Tuncer Fatih Bayar
2217 2357 Mehmet Altıntaş
2218 2358 Faruk Ünsal
2219 2359 Muhsin Oker
2220 2360 İrfan Tomruk
2221 2361 Arif Hikmet Pınar
2222 2362 Mustafa Bağrıaçık
2223 2363 Mehmet Aslan Ünal
2224 2364 Ramazan Cengiz Derdiman
2225 2365 Şammaz Demirtaş
2226 2366 Nurettin Arıcı
2227 2367 İbrahim Azcan
2228 2368 Ali Kaçar
2229 2369 Kasım Köken
2230 2370 Mustafa Yaşar Çatal
2231 2371 Adnan Zorlukan Tosun
2232 2372 Murat Kurt
2233 2373 Celal Akbulut
2234 2374 Mehmet Artunay
2235 2375 Mustafa Varer
2236 2376 Erol Güreş
2237 2377 Ömer Yanık
2238 2378 Edip Kılavuz
2239 2379 Reha Kocabıyık
2240 2380 Mümtaz Ceylan
2241 2381 Ahmet Özdemir
2242 2382 Ahmet Turhan Temel
2243 2383 Ahmet Pala
2244 2384 Serdar Meriç
2245 2385 Mustafa Sivrikaya
2246 2386 Celal Demet
2247 2387 Hüseyin Karakuş
2248 2388 Ömer Aydın
2249 2389 Ramazan Konur
2250 2390 Necati Denizci
2251 2391 İsmail Sönmez
2252 2392 Mustafa Çetinçay
2253 2393 Veli Karahan
2254 2394 Uğur Şimşek
2255 2395 Sedat Çavuşoğlu
2256 2396 İbrahim Demirelişçi
2257 2397 Yüksel Kılınç
(1)Polis Kolejine Girişleri 1976 yılıdır.1981 MEZUNLARI

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1978
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1981

Sıra Okul Adı Soyadı
0000 0000 Kenan Cavcav
Ersin Erdal
İrfan Şahin
Mustafa Kemal Taner
Tanju Ünal
Adil Serdar Saçan
Bülent Akdeniz
Ufuk Tanju Güven
Osman Ulukuz
Mehmet Biçer
Cengizhan Soneren
Birol Koru
Şevket Ton
Mehmet Akarsu
Ahmet Taner Şencan
İdris Aydın
Mehmet Aslan
Tanju Uygural
Adnan Özkan
Celalettin Cengiz Gümüştüz
Erdal Özçelik
Mehmet Ali Çankaya
Hüsnü Canik
Abbas Sümer
Ali Konur
Sinan Demir
Nurullah Nihat Kubuş
Hakan Serdar Saray
H.Fatih Dokur
Turgut Yastı
Tahsin Örük
M.Ekrem Özcan
Fatih Dilek
Mehmet İkizler
Tamer Demetgül
Ali Akgün
Akın Kızıloğlu
Ender Kaplan
Ali Kaçar
Yüksel Hızaslan
Adnan Zorlukan Tosun
Nedret Argun
Metsel Özbaykal
Hüseyin Uslu
Mehmet Baydoğan
Aziz Hikmet Aygün
Metin Seyfi Sazak
Turgut Aslan
Erhan Gülveren
Engin Ulusoy
Mehmet Ali Akkaplan
Cevat Cihan Küçük
Tahsin Tatar
Zafer Yücelkan
Erhan Güney
Tekin Kahraman
Sadettin Zımba
Tancan Yalçın
Şahin Yılmaz
İbrahim Şenöz
Ünal Uysal
Mutlu Çelik
Soner Çokkuykulu (Aksoy)
Hasan Uğural
Salih Ziya Aydınay
Fikret Aydoğdu
İsmail Boşnak
Resul Erden
Koray Bakış
Mehmet Yüksel
H.Hüseyin Anmak
Hüseyin Çeven
Nejat Ağrak
A.Haydar Kuzucanlı
Cengiz Özdemir
Nevzat Önder
Mehmet Avcı
Sebahattin Artun
Aytekin Aşıcı
Cengiz Oktay Ateş
Serhat Kırdaş
Macit Çınar
Osman Timoçin
Süleyman Oğuz
Kenan Aydoğan
Mustafa Korkmaz Karaşıhoğlu
Ali Bayraktar
Faik Aksu
Nail Aydın
Göksel Topaloğlu
Zekeriya Karadağ
Abdullah Gökhan Erdönmez
Yüksel Vardar
Sami Uslu
Ahmet Sonat
Salih Uzunçakmak
Servet Sarıkaya
Haşim Nihat Karadağ
Durmuş Eken
Musa Erdoğan
İlhan Akgüneş
Ahmet Sezgin
Ümit Akyol
Selçuk Çelik
Ersin Katan
Hasan Türk
Şaban Bayhan
Arif Özay
Mehmet Şahin
Özgür Daye
Adnan Kurt
Hamdi Başer
Hulusi Çelik
Hakan Sülekoğlu
Yunus Öztürk
Abdullah Bostan
Faruk Yılmaz
Mustafa Bağrıaçık
Ertan Kara
Şerif Kadıoğlu
Atilla Ustaoğlu
Adnan Günay
Mustafa Çil
Mehmet Tüzün
Bülent Yeşilçayır
Ahmet Günhan Akmeriç
Cengizhan Erkılıç
Cevdet Kamalı
Ahmet Uzun
Necmi Çakar
Hamdi Cenk Durukan
Celil Taşkın
Saim Öksüz
Erdal Onurlu
Cengiz Koçak
Süleyman Algül
Hulki Özdemir
Ayhan Tezcan
Hayati Çiftçi
Cemal Kuloğlu
Fatih Necdet Öztürk
Ahmet Turan Temel
Kadir Ay
Hüseyin Çetinkaya
Hikmet Özdemir
Refik Baştürk
Mehmet Demirci
Mesut Baykara
İsmail Türkmenli
Ahmet Açıkbaş
Üzeyir Sözen
İrfan Çelikkanat
Yahya Bilgiç
Hakkı Soytürk


1982 MEZUNLARI


Polis kolejinde eğitim süresi 4 yıla çıkarıldığı için 1982 yılında mezun vermemiştir.


POLİS AKADEMİSİ MEZUNLARI


1938 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1937
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1938

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
940 Halit Çalkı İstanbul-1898 EMd-Emekli-1951
252 Şerif Kutluer Edirne-1889 EA-Emekli-1941
414 Mustafa Münir Selamsızoğlu Tekirdağ-1891 BA-Emekli-1944
1261 Akil Yılmaz İstanbul-1900 EMd-Emekli-1952
333 Kemal Gönen İçel-1890 EA-Emekli-1945
833 Nurettin Tengöz İstanbul-1892 MÜF-Emekli-1951
213 Muzaffer Arıkan İstanbul-1900 EA-Emekli-1952
199 Fevzi Çelik Trabzon-1889 EA-Emekli-1944
821 Bahattin Vural Niğde-1897 EA-Emekli-1952
1140 Ahmet Tevfik Eren İstanbul-1891 EA-Emekli-1946
91 Aziz Tüzün İzmir-1890 EA-Emekli-1945
1464 Mehmet Hamdi Tongar İstanbul-1895 EA-Emekli-1951
411 Mümtaz Tunç Sivas-1892 EA-Emekli-1950
498 Faik Nart Demirci-1898 EA-Emekli-1955
906 Süleyman Nazmi Aksoy İstanbul-1887 EA-Vefat-1940
654 Sadık Kısmetli Denizli-1891 EA-Emekli-1946
594 İbrahim Ethem Çankaya İstanbul-1891 EA-Emekli-1946
581 Mehmet Ali Özkul Aydın-1895 EA-Emekli-1951
1606 Mehmet Saim Sönmez İstanbul-1893 EA-Vefat-1947
368 Mehmet Ali Sınmaz İstanbul-1896 MÜF-Emekli-1951
691 İbrahim Ethem Yalkut Uluborlu-1888 EA-Emekli-1943
358 Halit Çalkı Uluborlu-1900 EA-Emekli-1951
5387 İbrahim Bahri Ülgen İzmir-1890 MÜF-1944
768 Şevket Ergenli Edirne-1889
1939 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1938
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1939

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
768 Halil Mutlu İstanbul-1899 MÜF-Emekli-1951
384 İzzet Oğuş Diyarbakır-1890 EA-Emekli-1945
1352 Mehmet Cemal Köksal Vakfıkebir-1898 EA-Emekli-1949
1197 Hasan Basri Güç Trabzon-1896 EA-Emekli-1951
1073 Ahmet Hamdi Günay Burdur-1888 EA-Emekli-1943
1528 Şevket Çakın Edirne-1893 EA-Emekli
1203 Ömer Vardarlı İstanbul-1894 EA-Emekli-1952
531 Mevlüt Süreyya Erdoğuş Konya-1889 EA-Emekli-1944
419 Muvaffak Baturay Eskişehir-1888 EA-Emekli-1943
766 Salim Akdoğan Ordu-1893 EA-Emekli-1951
1769 İsmail Hakkı Aktaş Zonguldak-1893 EA-Emekli-1951
1679 Ahmet Kemalettin Artuç İstanbul-1899 EA-Emekli-1946
1360 Necati Alpman İstanbul-1897 EA-Emekli-1952
1772 Halil Ertay Eskişehir-1894 EA-Emekli-1951
1380 Emin Naci Kardeş Edirne-1895 MÜF-Emekli-1955
1052 Ali Kemal Yeşilaltay İstanbul-1890 MÜF-Emekli-1947
443 Abdullah Karagülle Edirne-1888 EA-Emekli-1943
1191 Halil Kamil Yeldan Adana-1888 EA-Emekli-1943
1344 Mithat Afşin İzmir-1902 MÜF-Emekli-1960
1331 Şahabettin Alkan Eğin-1892 EMd-Emekli-1951
1159 Faik Ergül İzmir-1894 EA-Emekli-1952
1753 Mehmet Emin Başara Konya-1898 EA-Emekli-1956
915 Sait Yalçın Bursa-1888 EA-Emekli-1943
878 Hamdi Önal Osmancık-1889
1940 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1939
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1940

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
839 Ragıp Bora Sivas-1898 EA-Emekli-1951
1336 Abdullah Orcan Sakız-1900 MÜF-Emekli-1960
1091 Salahattin Özgen Bilecik-1898 EA-Emekli-1945
1511 Halit Yener Rize-1892 EA-Emekli-1950
783 Şaban Nuri Açıkalın Çankırı-1896 EA-Emekli-1951
1362 Mehmet Öncül Bursa-1897 EA-Emekli-1955
1130 Mustafa Nail Serdengeçti İstanbul-1897 EA-Emekli-1943
1247 Mehmet Şevki Selen İstanbul-1898 EA-Emekli-1951
1384 Halil İbrahim Ataç İstanbul-1900 EA-Emekli-1955
1569 Ahmet Muzaffer Batur İstanbul-1896 EA-Emekli-1951
1420 Emin Sökmen İstanbul-1894 EA-Emekli-1950
850 Hasan Vasıf Kozar Konya-1893 EA-Emekli-1951
1226 Ahmet Hamdi Özdemir İstanbul-1898 EA-Emekli-1954
1366 Ahmet Burhanettin Özerk İstanbul-1896 EA-Emekli-1955
1671 Sinet Aktan Girit-1901
1757 Mahmut Atıf Vural Adana-1901 EA-Vefat-1944
Liseliler
915 Mehmet İhsan Özmen Ulukışla-1913 EMd- İstifa-1973
67 Mahmut Özsavaş Adana-1914 EA-Emekli-1966
84 Mehmet Adnan Kirman İstanbul-1908 EA-Emekli-1959
1941 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1940
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1941

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
198 Salih Çubukçu Trabzon-1892 EA-Emekli-1945
473 Abbas Hilmi Sözer Çankırı-1892 EA-Emekli-1950
1655 Ali Selman Üstüner(1) İstanbul-1898 EA-Vefat-1948
1535 Mehmet Sabri Gürdoğan Malatya-1894 EA-Vefat-1945
1739 Ömer Lütfü Burcu Kırşehir-1902 EA-Emekli-1959
1359 Hikmet Elgün Adana-1901 EA-Emekli-1951
1219 Mehmet Haşim Akçetin İstanbul-1892 EA-Vefat-1944
662 Ferit Bibina Hopa-1890 BA-Emekli-1943
1374 Sait Mehmet Besni Sivas-1898
Liseliler
1020 Muhsin Yalçınkaya Ayaş-1915 KY-1944
1139 Muharrem Hıfzı Yalgın Preveze-1911 EA-Emekli-1974
1448 Ali Süavi Ortaç Selanik-1916 EMd-Emekli-1971
1456 Doğan Nuri Şengezer Elazığ-1912 BA-Emekli-1970
24494 Kemal Tuncer Amasya-1905
20338 Nevzat Göçen Silistre-1910

(1)Enstitüye girişi 1938'dir.1942 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1941
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1942

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
1367 İhsan Yiğit Kocaeli-1898 EA-Emekli-1956
1741 Mehmet Nuri Çırpıcı Malatya-1895 EA-Emekli-1953
1639 Naim Atalay İstanbul-1896 EA-Emekli-1951
1770 Ahmet Nuri Özkan Çanakkale-1902 EA-Emekli-1960
1497 İbrahim İhsan Çetinkaya Eskişehir-1900 EA-Emekli-1951
1700 Ali Bükülmez İstanbul-1899 EMd-Emekli-1959
1372 Mustafa Reşat Kırkalı Sandıklı-1899 EA-Emekli-1952
740 Fikri Demirkol Mardin-1895 EA-Vefat-1949
1385 Eşref Yalçıner İstanbul-1900 MÜF-Emekli-1960
2124 Ahmet Hamdi Erman Kırşehir-1898 EA-Emekli-1953
378 Mehmet Bahri Kızıldereli İstanbul-1894 EA-Emekli-1951
1343 M.Fikri Kurum Konya-1900 EA-Emekli-1955
567 Celal Sümer Bitlis-1893 BA-Emekli-1944
Liseliler
1286 Osman Zorba Antakya-1902 KOM-Malülen Emekli-1952
1086 Fehmi Göde Denizli-1914 EA-Emekli-1971

1943 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1941
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1943

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
2346 Salih Urgancıoğlu(1) Mudurnu-1920 EMd-Vefat-1976
2344 Halil İbrahim Ürkmez İstanbul-1922 EMd-Emekli-1982
2399 Zühtü Tetik İstanbul-1913 EA-Vefat-1968
2453 Fethi Selahattin Tugal İstanbul-1925 EMd-İstifa-1960
2350 Ali Rıza Bilgütay Mersin-1920 EMd-Emekli-1974
2348 Saim Özkalp İstanbul-1919 EMd-Emekli-1971
2351 Hamit Nevzat Yıldırım(2) İstanbul-1922 MÜF-Malulen Emekli-1965
2456 İbrahim Talip Albayrak Çanakkale-1922 EMd-Emekli-1972
2443 Mehmet Tahsin Aksu(3) İstanbul-1921 PM-Müstafi-1944
2451 Mustafa Sabri Özönkol İstanbul-1919 KOM-Vefat-1952
2438 Mehmet Bedi Yüken İstanbul-1919 EMd-Emekli-1974
2347 Hamza Esin(4) Çankırı-1920 EMd-Emekli-1980
2449 Ali Namık Erdöl İzmir-1921 EMd-Emekli-1978
2444 Bekir Sıtkı Kutluay Sivrihisar-1922 EMd-Emekli-1981
2446 Mehmet Aksoy Avanos-1920 EMd-Resen Emekli-1975
2441 Mehmet Ali Akyüzlü İstanbul-1921 EMd-Emekli-1980
2442 Mustafa Adnan Arman İstanbul-1921 EMd-Emekli-1975
2452 Mehmet Naci Tulun Çanakkale-1918 EMd-Emekli-1978
2454 Mehmet Necdet Kahraman İstanbul-1924 GMY-Emekli-1983
2440 Hasan Denizkurdu İstanbul-1923 KY-İhraç-1956
2455 Ziya Tüzün Nevşehir-1921 EMd-Emekli-1974
2445 Arif Yaşar Tuğ İstanbul-1923 EMd-Vefat-1975
2450 İbrahim Karataş Sivas-1922 EMd-Emekli-1978
2952 M.Muzaffer Sırmalı Gaziantep-1923 EMd-Emekli-1983
2448 Ali Hikmet Özsoy Adapazarı-1922 EMd-Vefat-1979
Başkomiserler
706 Hasan Fehmi Karabekir Kocaeli-1899 EA-Emekli-1951
393 Turgut Kemal Gökmen Adana-1897 EA-Emekli-1951
1484 İsmail Hakkı Alpman İstanbul-1898 EA-Emekli-1951
1339 Yahya Vehbi Kural Bayburt-1897 EA-Emekli-1950
1236 Osman Nuri Akyüz İstanbul-1898 EA-Emekli-1952
1514 Hidayet Dinç Kırklareli-1899 EA-Emekli-1953
1127 Edip Giray İstanbul-1899 EA-Emekli-1951
984 Mustafa Hulusi Akın İstanbul-1893 EA-Emekli-1951
1777 Salim Altunay Seydişehir-1901 EA-Emekli-1956
1453 Abdullatif Karaduman Erzincan-1900 EA-Emekli-1958
1368 Ömer Ali Erman Elbistan-1897 EA-Malulen Emekli-1952
824 Hayrettin Çandarlı İstanbul-1899 EA-Emekli-1950
1408 İbrahim Hilmi Orhon İstanbul-1896 EA-Emekli-1951
2142 Hüseyin Özcan Biga-1911

(1)1970 mezunu Zeki Urgancıoğlu'nun babasıdır. Ayrıca ilahiyat fakültesini bitirmiştir.
(2)1967-1971 arası öğretmen emniyet müdürü olarak görev yapmıştır.
(3)Hukuk fakültesine gitmek istediği için ayrılmıştır.
(4)Merkez valisi olmuştur.


1944 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1942
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1944

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
3055 Mehmet Hayri Ceylan Tekirdağ-1919 EMd-Emekli-1971
2793 Nuri Demirel(1) Avanos-1922 ÖPM-Nakil-1944
3063 Zülfikar Trabzon-1921 EMd-Emekli-1981
2785 İsmail Hakkı Altuncu Bandırma-1922 EMd-Emekli-1971
3067 Nihat Türközü Kırşehir-1925 MÜF-Emekli-1977
2728 Kadri Akıncı İstanbul-1917 EA-Emekli-1974
2776 Ahmet Eren(2) Burdur-1923 GMY-Emekli-1980
2772 Necdet Değerli İstanbul-1919 EMd-Vefat-1976
2784 Nihat Özmen Van-1923 KY-Vefat-1954
2777 Ali Rıfkı Barlas Konya-1923 KOM-İstifa-1955
2859 Mehmet Cemal Otkucu(3) İstanbul-1922 ÖPM-Nakil
2775 Mehmet Kamil Şeşen Hopa-1923 MÜF-Emekli-1970
2781 İsmet Kemal Soylugil Gaziantep-1923 EA-Emekli-1974
2794 Hüseyin Server Ersolmaz(4) İstanbul-1922 KOM-Nakil-1955
2778 İsmet Atalay İzmir-1924 EMd-Emekli-1982
3056 Galip Tuzcuoğlu Rize-1921 EA-Emekli-1977
3059 Mehmet Celalettin Çakar Elazığ-1921 KY-Nakil-1952
3060 Ali Nart Balıkesir-1922 ÖPM-Ayrıldı-Sıhhi-1944
3053 Vahdet Erdal(5) Gaziantep-1921 EMd-Emekli-1979
3064 Hasan Tahsin Erdem(6) İstanbul-1921 ÖPM-Müstafi-1953
3068 Ömer Sönmez Çankırı-1921 EMd-Emekli-1971
3052 Adil Ülgenay İstanbul-1920 KOM-İstifa-1953
3054 Ahmet Faik Kaya Sürmene-1922 MÜF-Vefat-1979
3070 Mehmet Şeref Erdem İstanbul-1921 EMd- Emekli-1981
3074 Salih Cevat Doğu İstanbul-1923 EMd- Emekli-1972
2771 Ali Şanver İstanbul-1922 EA-Emekli-1972
2788 Latif Olgun ÖPM
Liseliler
2934 Mahmut Şevket Erkan İstanbul-1916 EA-Emekli-1971
3062 Mahmut Otuç İzmir-1922 KOM-İstifa-1959
2945 Osman Nuri Turgay İstanbul-1919 EA-Emekli-1971
Başkomiserler
1744 Hızır Avni Yetkin(7) Elazığ-1901 EA-Ayrıldı-1951
1756 Selim Kaltakkıran Edirne-1900 EA-Vefat-1949
1505 Mahmut Hamdi Onur Mardin-1895 EA-Emekli-1952
603 Hüseyin Dağlı Yalova-1895 EA-Emekli-1951
829 Ekrem Özoktay Kars-1895 EA-Emekli-1952
1809 Mustafa Geçer Görele-1898 EA-Emekli-1953
463 M. Sedat Akçaoğlu İstanbul-1899 EA-Emekli-1956
1350 Mehmet Şevki Tuna Elazığ-1897 EA-Emekli-1950
1494 Mahmut Mahir Meral İstanbul-1899 EA-Emekli-1955
1754 Durmuş Ali Onarslan Adana-1896 EA-Emekli-1954
1483 Salih Sabri Özdemircan Edirne-1897 EA-Emekli-1951
1946 Şevket Er Tokat-1902 EA-Emekli-1953
1725 Hikmet Taylan İstanbul-1900 EA-Emekli-1955
1812 İzzet Arıkan İstanbul-1896 EA-Emekli-1951
1373 Semender Aytekin Bayazit-1900 EA-Emekli-1953
1826 Ahmet Fevzi Tanyu İstanbul-1899 EA-Emekli-1953
1600 Şerafettin Örünay


(1)Enstitü son sınıfta hastalandığı için ayrılmıştır. Sonra hukuk fakültesini bitirmiş ve senatör olmuştur.
(2)Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.
(3)Enstitü bitmeden İstanbul Adliyesine nakil olmuş ve başkatip olarak emekli olmuştur.
(4)Demir Çelik müessesesine nakil olmuştur.
(5)Kolejli ilk vekil il emniyet müdürüdür. Daha sonra 12 ilde il emniyet müdürlüğü yapmıştır.
(6)Muamelat memuru olarak göreve devam etmiştir.
(7)Ankara belediye zabıta müdür yardımcılığı görevine devam etmiştir.

Vahdet Erdal: Kolejin ilk devresindendir. Babası hakimdir. Mezuniyet sonrası Ankara emniyet müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalıştı. 1957 yılında emniyet amirliğine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Kütahya il emniyet müdürlüğüne vekaleten atandı. Polis enstitüsü mezunu ilk emniyet müdür vekili oldu. Sonra sırasıyla Uşak, Rize, Çanakkale, Kahramanmaraş, Bursa, Eskişehir, Giresun, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli illerinde emniyet müdürlüğü yaptı. Çanakkale emniyet müdürlüğü sonrasında bir süre Ankara Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 27 Mayıs ihtilâlinde Kütahya emniyet müdürü idi. Beş gün gözetim altında tutuldu. 12 Mart muhtırasını Eskişehir’de yaşadı. 12 Eylül askeri ihtilalini yaşamadan 1979 yılında emekli oldu. 37 yıllık çalışma hayatının 21 yılında, 12 ilin emniyet müdürlüğünü yaptı.1945 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1943
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1945

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
3069 Turhan Berik İstanbul-1920 EMd-Emekli-1976
3680 Mehmet Arslan Türüsel Seyhan-1924 EMd- Emekli-1975
3681 Kadri Başokur Samsun-1924 EMd-Emekli-1984
3682 Mesut Beşgül İzmir-1924 MÜF-Emekli-1984
3683 Hüseyin Çağlar Denizli-1925 MÜF-Emekli-1966
3684 Celal Bekcan Ankara-1922 EMd-Emekli-1978
3685 Mustafa Emin Oskay Isparta-1924 EA-Emekli-1971
3686 İsmail Naci İzci Adapazarı-1924 MÜF-Emekli-1971
3687 Mehmet Gökalp Van-1923 EA-Müstafi-1961
3688 Ahmet Turan Öngör İstanbul-1924 EA-Emekli-1972
3690 Osman Atmaca Ankara-1923 EMd-Emekli-1971
3694 Hasan Erçetin İstanbul-1924 EA-Emekli-1969
3697 Süleyman Öksüzoğlu Rize-1921 EMd-Emekli-1977
3696 İsmet Karakaya Kemaliye-1924 KY-İhraç-1947
3689 Mehmet Şat Çankırı-1921 MÜF-Emekli-1981
3691 Kemal Serhadlı(1) İstanbul-1924 EMd-Emekli-1977
3692 Selahattin Kural Seydişehir-1921 EMd-Emekli-1981
3695 Salih Ziya Gürkan Isparta-1924 ÖPM-Vefat-1945
3907 Vasıf Erüstün İstanbul-1922 EMd-Emekli-1978
3902 Şemsettin Sayıner Çanakkale-1923 EMd-Emekli-1983
3901 Necdet Pamir Zonguldak-1925 KY-Şehit-1952
3904 Hayrettin Ergünay Kahramanmaraş EMd-Emekli-1977
3900 Yaşar Akman İstanbul-1921 EA-Emekli-1974
3905 Abdüsselam Ersoysal Adana-1923 EMd-Emekli-1981
3906 Turhan Erman İstanbul-1924 EMd-Emekli-1984
3903 İsmail Hakkı Akman Niğde-1924 EMd-Emekli-1978
3679 Mehmet Gökkaya Eskişehir-1922 EMd- Emekli-1976
3065 M. Zahit İdil İstanbul-1922 EMd- Emekli-1976
3061 Hasan Basri Ernur(2) Balıkesir-1922 Muamelat Mem-Nakil-1954
Liseliler
2399 Zühtü Tetik İstanbul-1913 EA-Vefat-1968
733 Mümin Tolay Niğde-1912 EA-Emekli-1965
1485 İbrahim Ökten İstanbul-1898 EA-Emekli-1951
1943 Ahmet Hamdi Canoğlu Biga-1902 EA-Emekli-1955
3138 Adnan Yamak
Başkomiserler
1882 Bekir Sıtkı Çevik Kayseri-1903 EA-Vefat-1959
1707 Salahattin Güner İstanbul-1899 EA-Vefat-1951
1821 Osman Agah Giray Çarşamba-1900 EA-Emekli-1947
1974 Yakup Cilasun Kahramanmaraş-1902 EA-Emekli-1953
1759 Abdurreşit Orcan Sakız-1902 EA-Emekli-1950
1916 Nusret Özdemir Orhangazi-1902 EA-Emekli-1961
1491 Zeki Şahin Samsun-1905 EA-Emekli-1960
2022 Ali Seyfi Sur İstanbul-1899 EA-Vefat-1950
1338 Mehmet İhsan Savgat İstanbul-1899 EA-Emekli-1950
1800 Rifat Özdemir Malkara-1901 EA-Emekli-1953
1895 Yılmaz Nuri Toruşoğlu Çankırı-1902 EA-Emekli-1960
1737 Harun Baysoy Sinop-1899 EA-Emekli-1957
1880 Mustafa Remzi Yaylalıel Erzurum-1899 MÜF-Emekli-1957
1940 Sadrettin Altuntuğ İstanbul-1901 EA-Emekli-1954
1913 Cevdet Giray Eskişehir 1899 EA-İhraç-1952
3057 Cemalettin Baykan İstanbul-1921 EA-Emekli-1971
Celal Erkan

Kemal (Karabaşoğlu) Serhadlı: 1970 mezunu Vali Cemil Serhadlı'nın babasıdır.
Hasan Basri Ernur: Muamelat memuru iken 1954 yılında Balıkesir Maden Müdürlüğüne nakil yaptırmıştır.
İsmail Hakkı Akman: Bir üst devreden akrabası Ziya Tüzün’ün üniformalı haline özenerek polis koleji sınavlarına girdi. Ankara, Nazilli, İzmir, Alaşehir’de çeşitli rütbelerde çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve CENTO’da hizmetlerde bulundu. 1966 yılında il emniyet müdürü olarak Muğla’ya atandı. 2009 yılında yapılan bir söyleşide (Çağın Polisi Dergisi) Muğla emniyet müdürlüğünde araç olarak sadece bir jeep ve iki volkswagen otonun olduğunu belirtti (http://www.caginpolisi.com.tr/95/27-28.htm). 1973 yılında polis başmüfettişi olarak İzmir’e tayin edildi. “Müfettişliğin okulu yoktur. Meslekte iken bilgi birikimi yaptıysanız ne âlâ, yoksa bocalarsınız” sözü ona aittir. Emekli olunca çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim tutkusuna yöneldi. Birçok defalar karma resim sergilerine katıldı. 1991 yılında Denizli’ye göç etti. Memleketi Nevşehir’de, dönemin emniyet müdürü Ömer Gurulkan’ın önderliğinde açılan müzeye onun adı verildi. Görüntüler, internette (http://www.nevsehir.pol.tr/muze.html) yayınlandı.1946 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1944
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1946

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
4657 Haydar Nejat Baturay İstanbul-1927 KY-İstifa-1956
4655 Sırrı Çokcoş İstanbul-1924 EMd-Emekli-1973
4649 Feridun Okay Kocaeli-1924 EMd-Emekli-1977
4642 Âdem Şakar İzmit-1922 EMd-Emekli-1982
4635 A. Turan Can İstanbul-1922 EA-Nakil-1961
4654 Mahmut Dikler İstanbul-1924 EMd-Şehit-1981
4659 Abdulkadir Ersoysal Adana-1925 EMd-Emekli-1985
4648 İbrahim Savaş Kocaeli-1924 EMd-Emekli-1981
4653 Kamuran Saltık Tekirdağ-1924 EA-Emekli-1971
4644 Adil Yazıcıoğlu İstanbul-1926 EMd-Emekli-1976
4633 Murat Mutlu İstanbul-1922 KY-Nakil-1948
5051 Ragıp Bora Samsun-1923 EMd-Emekli-1983
4641 İsmail Çetin Kırklareli-1924 EMd-Emekli-1984
4650 Talat Sonel(1) Nevşehir-1922 GMY-Emekli-1982
4639 Ramazan Kaçıkoç Isparta-1926 EMd-Emekli-1971
4647 M. Emin Kurtoğlu Isparta-1925 EMd-Emekli-1976
4652 Nevzat Ergüven İzmir-1923 EMd-Emekli-1977
4645 Fehmi Kurtoğlu Nevşehir-1925 EMd-Emekli-1976
5045 Mustafa Fevzi Çakmakçıoğlu(2) Ankara-1924 ÖPM-TMO-Nakil
5046 Süleyman Şenlik Isparta-1924 KY-Nakil-1954
5049 Naim Yarar İstanbul-1924 BA-Ayrılma-1958
5050 Celal Kıralioğlu Rize-1925 EMd-Emekli-1978
5052 Salih Bora Safranbolu-1925 EMd-Emekli-1978
4638 Kemal Arkan Acıpayam-1927 EMd-Emekli-1971
4643 Osman Sulhi Aksu İstanbul-1923 EMd-Emekli-1983
2457 Rıfkı Bender(3) Bandırma-1922 KY-Müstafi-1943
Liseliler
4384 Hamdi Bölükbaşı Kocaeli-1915 EMd-Emekli-1975
4071 Rıdvan Saim İker İstanbul-1919 BA-İstifa-1959
3098 Necmi Tonyukuk İstanbul-1914 EMd-Vefat-1969
Başkomiserler
1502 Şerafettin Doğan İstanbul-1901 EA-Emekli-1951
1883 Mehmet Remzi Tengiz Edirne-1899 EA-Emekli-1953
1239 Ömer Fazıl Erdal İstanbul-1900 EA-Emekli-1951
1922 Ali Rıza İnal Antalya-1902 EA-Emekli-1960
1983 Carullah Arslan Bolvadin-1899 EA-Emekli-1955
2001 Recep Sıtkı Akalın İstanbul-1903 EA-Emekli-1952
1762 Mehmet Feyzullah Kızılbağlı Salihli-1900 EA-Emekli-1957
1986 Mehmet Hulusi Ölmez Geyve-1903 EA-Emekli-1959
1881 Ali Sami Tezbaşaran İstanbul-1899 EA-Emekli-1953
1885 Şakir Karabay Gaziantep-1904 EA-Emekli-1956
1912 Recep Dayıoğlu Kastamonu-1901 EA-Emekli-1956
Ali Ragıp Gencer Kayseri-1903
1984 Abdulkadir Göyenç İstanbul-1902 EA-Emekli-1960
1905 Nusret Yazıcı Hopa-1901 EA-Emekli-1957
1736 Münir Gülener İstanbul-1902 EA-Emekli-1947
1904 Hasan Fehmi Esin Tekirdağ-1901 EA-Emekli-1959
2257 Abdullah Hilmi Peker Kilis-1903 EA-Emekli-1958
1899 Hüseyin Avni Bilem Burdur-1899 EA-Emekli-1955
1908 Emrullah Yılmaz Arhavi-1900 EA-Emekli-1955
1884 Ahmet Korkmaz Kahramanmaraş-1903 EA-Emekli-1955
1979 İffet Mete İstanbul-1903 EA-Emekli-1951
1516 Ali Haydar Erez Aydın-1899 EA-Emekli-1953
1764 Mehmet Sadık Karataş Mardin-1899 EA-Emekli-1951
4907 Vedat Yakullu İstanbul-1915

(1)Emniyet Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır.
(2)Enstitüyü bitiremeyince Ankara emniyet müdürlüğü kadrosuna gönderilmiş. Daha sonra TMO'ya nakil olmuştur.
(3)1945 tarihinde yeniden göreve dönmüştür.1947 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1945
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1947

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
2439 Mahmut Şahabettin Yarar İstanbul-1921 KY-İstifa-1954
5487 Abidin Sibi İzmit-1926 EA-Vefat-1963
5489 Hidayet Tevfik Alhan Isparta-1924 EMd-Emekli-1984
5494 Haluk Şenbaş(1) İstanbul-1926 KY-İstifa-1953
5490 Alaattin Tuna İzmit-1926 EMd-Emekli-1981
5486 Hikmet İnan Ankara-1925 EA-Vefat-1969
5488 Tahsin Gök Nevşehir-1926 EA-Emekli-1973
5492 Yaşar Burhan Denizli-1926 EMd-Emekli-1978
5615 Cemal İpek(2) Mecitözü-1925 KY-İstifa-1953
5623 Mehmet Yalçın Uluborlu-1925 EMd-Emekli-1978
5622 Mustafa Tantan Antalya-1926 EA-Emekli-1974
5608 Ahmet Cemal Coşkun Ordu-1925 EMd-Emekli-1979
5609 Ahmet Hamdi Kezler İzmir-1925 KY-Nakil-1954
5611 Naci Tunç Sivas-1924 EMd-Emekli-1979
5614 Kemalettin Şimşek Kocaeli-1924 EMd-Vefat-1979
5485 Ahmet Erol Beypazarı-1926 EMd-Emekli-1978
5495 Sedat Alkan Erzurum-1927 EMd-Emekli-1982
5496 Şerafettin Avar İzmir-1926 EMd-Emekli-1976
5612 Edip Çakan Bafra-1926 EMd- Emekli-1985
5500 Mustafa Aksoy Sarıkamış-1924 EMd-Emekli-1976
5501 Burhanettin Sarpel(3) Edirne-1926 KY-Nakil
5493 Yusuf Kemal Aclan Edirne-1925 EMd-Emekli-1972
5498 Şükrü Nalcıoğlu Tekirdağ-1924 EMd-Emekli-1976
5497 Ahmet Nazım Gürtekin
Liseliler
2653 Murat Hasıl Ergen Gelibolu-1912 EA-Emekli-1965
5588 Süleyman Ergörün Malatya-1916 EA-Emekli-1974
21043 E. Ragıp Akar
5587 Cevat Kutsal İstanbul-1919 BA-İstifa-1959
5620 İsmail Demirbaş İstanbul-1921 EMd-Emekli-1981
5582 Ahmet Faruki Bahşi İstanbul-1917 EMd-Emekli-1977
5425 M. Asım Türker Kayseri-1917 EA-Emekli-1972
5399 Şerafettin Kılıçtakan Ünye-1921 EA-Emekli-1970
5580 Halil Özbek İstanbul-1921 EA-Emekli-1971
5055 Ahmet Sabri Akı Marmaris-1919 EA-Emekli-1972
5544 A Necati Akdeniz İzmir-1923 EMd-Emekli-1973
5361 M. Bülent Egemen Çulhan İstanbul-1921 EMd-Vefat-1973
5366 Faruk Yurtgezer İstanbul-1917 EA-Emekli-1971
3634 İsmail Hakkı Başoğlu İstanbul-1916 EA-İntihar-1964
5502 Fahrettin Kıral Trabzon-1925 KY-Müstafi-1955
3133 Adnan Sanerk İstanbul-1912 EMd-Emekli-1972
5367 Rıza Göktürk İstanbul-1916 EMd-Emekli-1976
3644 M. Fikret Erman İstanbul-1920 MÜF-Emekli-1978
5562 Turhan Uyanık İstanbul-1920 KY-İhraç-1950
5479 Melih Tekirdağ Marmaris-1920 EA-Emekli-1972
Selahattin Bancuoğlu
Başkomiserler
2266 Sabri Arıdöl İstanbul-1901 EA-Emekli-1953
1907 Haydar Hilmi Seven Siirt-1900 BA-Emekli-1953
2130 İsmail Sezer Lüleburgaz-1903 EA-Emekli-1961
2233 Ahmet Hamit Duman Kastamonu-1903 EA-Emekli-1964
2224 Mustafa Kayaalp Kahramanmaraş-1905 EA-Emekli-1960
2229 İsmail Özgür Aydın- 1904
2136 Yusuf Ziya Akay İstanbul-1903 MÜF-Emekli-1963
2983 Fevzi Tuncay Süleymaniye-1900
2984 Muzaffer Atilla İstanbul-1902
1358 Rifat Erdem Taşköprü-1900 EA-Emekli-1956
2166 Mehmet Sait Kayra İstanbul-1900 EA-Emekli-1958
2201 Mustafa Özçetin Kırklareli-1900 EA-Emekli-1955
2261 Şükrü Soysal Edirne-1902 EA-Emekli-1960
2260 Muharrem Özçelik Erzurum-1902 EA-Vefat-1954
2254 Hasan Oğuzcan Sivas- 1901
2180 Mustafa Fahri Akın Bozkır-1901 EA-Emekli-1958
2275 Mehmet Bahattin Arslan İstanbul-1904 EA-Emekli-1960
2209 İsmail Safa Sevinç İzmir-1903 BA-Emekli-1953
2202 İsmail Necati Eğinç İstanbul-1903 EA-Emekli-1960
277 Hüsnü Orbay İstanbul-1903 EA-Emekli-1960
2270 Ahmet Hulusi İzgi Niğde-1902 EA-Emekli-1960
2128 Süleyman Gin İstanbul-1903 EA-Emekli-1956
2154 Mehmet Necati Sertel(4) İstanbul-1900 BA-Emekli-1953
1890 Abdurrahman Hilmi Sezgin Nevşehir-1900 EA-Emekli-1953
2241 Mehmet Lütfi Kayra Edirne-1900 EA-Emekli-1953
1525 Şerif Akalın İslahiye-1901 BA-Vefat-1948
2137 Arif Tunca Malatya-1902 EA-Emekli-1960
2159 Ziya Dizdaroğlu(5) Çankırı- 1900 EA-Emekli
2208 Raşit Bedrettin Ünaldı Alaşehir-1903 EA-Emekli-1960
1989 Seyfettin Ersun Edirne-1901 EA-Emekli-1959
2167 Sadık Arca Çankırı-1901 EA-Emekli-1955
2193 Ali Kemal Dizdaroğlu Erzurum-1903 EA-Emekli-1960
2258 Musa Kazım Turan Sürmene-1901 BA-Emekli-1953
2164 Ali Koç Niğde-1902 EA-Emekli-1960
2173 Muhittin Saçbağlı Çerkeş-1902 EA-Emekli-1955
2217 Vahit Günalp Bursa-1900 EA-Emekli-1955
1980 Mirza Baytüre Ardahan-1901 EA-Emekli-1953
2231 Ali Avni Bozkurt Elazığ-1896 EA-Emekli-1954
2993 Emrullah Göymen İstanbul- 1904

(1)Denizcilik Bankasına nakil olmuştur.
(2)Daha sonra emniyet müfettişliği görevinde bulunmuştur.
(3)Fotoğraf kursu için Almanya'ya gitmiş, döndüğünde Başbakanlık emrine nakil olmuştur.
(4)Sıhhi nedenle Enstitüden ayrılmış, daha sonra yeniden mesleğe dönerek emekli olmuştur.
(5)Ağrı Emniyet Amiri iken emekliye ayrılmış ve sonra yaşamını yitirmiştir.

1948 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1946
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1948

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
6262 M. Kemalettin Koç İstanbul-1920 EA-Emekli-1978
6306 Naim Erden Bitlis-1924 EMd-Emekli-1982
6312 S. Nazif Abanoz(1) İzmit-1926 EA-Nakil-1965
6304 Fikret Tim(2) Kırklareli-1925 EMd-Nakil-1974
6209 Kamuran Korkmaz Diyarbakır-1926 EMd-Emekli-1982
6216 M. Nedim Sinan Eğirdir-1928 EMd-Emekli-1978
5751 Osman Kartaz Isparta-1924 EMd-Vefat-1980
6204 Şerafettin Yılmaz(3) Van-1927 KOM-Ayrıldı-1959
5508 Selahattin Öner Van-1925 EA-Emekli-1972
2787 Abdulkadir Hayati Pakfiliz İstanbul-1924 EMd-Vefat-1972
6311 Abdullah Pektaş İstanbul-1925 EMd- Vefat-1981
6309 İbrahim Aydıncı Edirne-1926 EMd-Emekli-1973
6317 Vahit Akdağ Ankara-1927 KOM-Müstafi-1959
6215 İlhami Tipi İstanbul-1926 EMd-Emekli-1981
6308 Osman Nuri Sayın(4) Ankara-1924 KOM-Nakil-1959
6214 Halit Elver İnegöl-1927 EMd-Emekli-1972
6213 Ahmet Özel Ankara-1926 EMd-Emekli-1981
6300 Muvaffak Çetiner Van-1925 EMd-Emekli-1978
6206 Mehmet Münir Daldal(5) İzmir-1927 EMd-Ayrıldı-1969
6217 Gıyasettin Gürkaya İstanbul-1926 EMd-Emekli-1977
6205 İbrahim Sargın Zile-1927 EA-Emekli-1969
6305 Şahabettin Acaröz İstanbul-1928 EMd-Emekli-1987
6200 Mehmet Karaaslan(6) Çankırı-1927 EMd-Emekli-1978
6211 Nihat Öz(7) Çorum-1927 KOM-Ayrıldı-1960
4637 Musa Sermet Senan Balıkesir-1924 KY-İstifa-1954
6199 Nejat Şeninci İzmir-1927 BA-İstifa-1960
6310 Y.Adnan Kınay İstanbul-1927 EMd-Emekli-1981
6314 Bedii Tank Mudanya-1927 EMd-Vefat-1969
6207 Muhsin Cellek Denizli-1925 EMd-Emekli-1979
6307 Mehmet Oğuz Kayseri-1927 EMd-Emekli-1982
6201 Metin Sanıbelli İstanbul-1926 EMd-Emekli-1982
6202 Ahmet Çevik Kocaeli-1927 KOM-Vefat-1957
6208 Ahmet Söylemez Bursa-1926 EMd-Emekli-1981
6315 Turan Alp Tarım Samsun-1927 EMd-Emekli-1976
6212 Ziya Meco Ohri-1926 KY-Ayrıldı-1950
6313 M. Ali Özen Kırşehir-1925 EMd-Emekli-1985
6203 Muzaffer Barlas Konya-1927 EMd-Emekli-1976
6316 Cafer Vardar İstanbul-1925 EMd-Emekli-1978
Liseliler
6335 M. Kemalettin Soyseçkin Giresun-1919 KOM-Müstafi-1959
6333 A. Celal Kartal İstanbul-1921 EA-Emekli-1977
6260 Hüseyin Erbek Kırşehir-1918 EMd-Emekli-1977
6146 Yusuf Dörter Kocaeli-1920 EMd-Emekli-1976
6319 Bekir Kılıçtepe Menemen-1920 EMd-Vefat-1966
6184 Nusret Adil Şoray İstanbul-1919 EMd-Emekli-1976
82 Hüseyin Hüsnü Peker Sinop- 1908 KOM-Vefat-1954
6175 Süleyman Sami Alhan Isparta-1921 EMd-Emekli-1980
5739 Osman Nuri Serdaroğlu Konya-1920 EMd-Emekli-1974
5788 Hüseyin Çerçi(8) Çankırı-1919 KY-İhraç-1957
6461 Mustafa Bodur(9) İzmir- 1920 KY-Nakil-1954
6195 Süleyman Sani Ormancı Bilecik-1920 KY-İhraç-1957
6263 M. Esat Erözbek Balıkesir-1919 EMd-Emekli-1977
6261 Mehmet Hulusi Bilgütay İzmir-1920 EMd-Emekli-1977
3996 M. Ferruh Sayver İstanbul-1918 EMd-Emekli-1975
5798 Ömer Faruk Demiralp İstanbul-1915 EA-Emekli-1971
6183 Halit Kölelioğlu İstanbul-1921 EA-Vefat-1975
6328 Nuri Özkutay(10) İzmit-1922 KY-Ayrıldı-1954
5685 Sadettin Savaş Mardin-1919 EMd-Emekli-1978
6334 Cemalettin Esin Mardin-1922 EMd-Emekli-1982
6176 Ahmet Sındıran Bursa-1921 KY-İhraç-1952
5902 Sait Halil Özçelebi(11) İstanbul-1918 KY-Nakil-1954
5079 İzzettin Barlas İskenderun-1919 KY-İhraç-1952
6232 Mehmet Selim Ayşıl İstanbul-1922 EMd-Emekli-1981
5713 Hasan Bahri Devranalp(12) İstanbul-1920 KY-İstifa-1958
6039 Ali Haydar Savlı Şam-1919 KY-İhraç-1954
6320 Hüseyin Üstünel İstanbul-1916 EA-Emekli-1973
5186 Ethem Doğan İstanbul- 1922
Başkomiserler
1231 Mehmet Ali Özcan İstanbul-1898 EA-Emekli-1951
1771 Hamdi Canbay Çanakkale-1902 EA-Emekli-1956
2184 Hasan Edip Tengüz İstanbul- 1902 EA-Emekli-1958
1915 Cevdet Soysal Kemah-1905 EA-Emekli-1963
2433 Mustafa Sabri Adıgüzel Kemaliye-1902 EA-Emekli-1960
2256 İhsan Demirel Elazığ-1902 EA-Emekli-1957
2309 Ahmet Hamdi Arıcan Bursa-1906 MÜF-Emekli-1961
2388 Mehmet Raif Ünlüakın Hereke-1902-1989 EA-Emekli-1956
2204 Galip Aylav İstanbul-1902 EA-Emekli-1955
2332 Ali Altay İzmir-1905 EA-Emekli-1963
1901 Mehmet İpek Trabzon-1901 EA-Emekli-1953
2320 Mehmet Salim Demircan İstanbul-1903 EA-Emekli-1955
2172 İhsan Süreoğlu İstanbul-1901 EA-Emekli-1956
2274 Mehmet Tevfik Özkan Ulukışla-1901 EA-Emekli-1959
2186 Halil İbrahim Benlioğlu İstanbul-1906 EA-Emekli-1960
2312 Abdullah Demirayak Antalya-1904 EA-Emekli-1958
2117 Nuri Yücel Suşehri-1902 EA-Emekli-1954
2185 İsmail Vehbi Gözenalp Silivri-1903 EA-Emekli-1960
2226 İbrahim Keskin Nevşehir-1898 EA-Emekli-1955
1806 Kemal Engin Bursa-1898 EA-Emekli-1951
2229 Arif Özgür Afyonkarahisar-1898 EA-Vefat-1952
2190 Halit Değer Tavşancıl-1898 EA-Emekli-1953
1792 Mehmet İhsan Tuğcu Divriği-1898 MÜF-Emekli-1958
2165 Yaşar Salih Okay İstanbul-1898 BA-Emekli-1951
2329 Mehmet Şükrü Güven Malatya-1898 EA-Emekli-1956
2134 Mehmet Emin Özönüt Bursa-1898 EA-Emekli-1956
1903 Veysi Saruhan Bitlis-1898 EA-Emekli-1956
1944 Asım Özlercan
1991 Rasim Erdoğ İstanbul-1898 EA-Emekli-1955
2235 Ahmet Refik Özyurt Kayseri-1898 EA-Emekli-1956
1886 İhsan Algan İstanbul-1898 BA-Emekli-1951
2179 Zeynel Abidin Esat İstanbul-1898 EA-Emekli-1955
1919 İbrahim Karatekin Sandıklı-1898 EA-Emekli-1952
1896 Mustafa Yücel Niğde-1898 EA-Emekli-1953
2216 Mehmet Vehbi Ataç Yozgat 1899 BA-Emekli-1953
1212 Recep Karaçengel Trabzon-1898 EA-Emekli-1952
1976 Mahmut Nedim Güven Adapazarı-1898 EA-Emekli-1953
1742 Mehmet Suat Demiralp Amasya-1903 EA-Emekli-1955


(1)Başbakanlık emrine atanmıştır.
(2)Milli Güvenlik Kuruluna nakil olmuştur.
(3)ECA firmasında göreve devam etmiştir.
(4)İş ve İşçi Bulma Kurumunda göreve devam etmiştir.
(5)Milletvekili seçilmiştir.
(6)Almanca dersi öğretmenliği yapmıştır.
(7)İçişleri Bakanlığında başka bir görevde değerlendirilmiştir.
(8)Daha sonra Vakıflar Genel müdürlüğünde göreve devam etmiştir.
(9)TMO'ya nakil olmuştur.
(10)İzmir valiliğinde öğretmen olarak göreve devam etmiştir.
(11)TBMM kadrosuna nakil olmuştur.
(12)Denizcilik Bankasında göreve devam etmiştir.
1949 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1947
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1949

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
3072 Mehmet Muzaffer Tunçbilek İstanbul- 1922 EMd-Emekli-1982
6937 Hikmet Gürdoğan(1) Trabzon-1926 KY-Adiyen Emekli-1953
7034 Mustafa Yiğit Adapazarı-1927 EMd-Emekli-1987
6952 Celal Seçkin(2) Gönen-1925 KY-Nakil-1955
7041 İlhan Noymanlar Eskişehir-1925 EMd-Emekli-1978
6930 Cemal Büyüksavaş Isparta-1926 KOM-İhraç-1964
6942 Mustafa Erdoğan Trabzon-1926 EMd- Emekli-1982
6940 Kemal Kerman Aydın-1926 EMd- Emekli-1972
6945 Şahin Alparslan Kayseri-1926 ÖEM-Emekli-1978
6931 A. Cevdet İnan Reşadiye-1927 EMd-Emekli-1977
6941 Talat Altunç Antalya-1926 EMd-Emekli-1985
6933 Nafi Tulun(3) Balıkesir-1928 EA-Nakil-1965
7032 Ferda Ur İzmit-1930 EMd- Emekli-1972
7044 Recep Çağlar Boyabat-1927 KY-Ayrıldı-1957
6928 Lütfi Oğuzer Adana-1924 EMd- Emekli-1982
6951 Osman Nuri Gezmen(4) Bursa-1926 EMd-Vefat-1973
7031 Eyüp Cevat İybar İstanbul-1928 EMd-Emekli-1973
7035 İbrahim Güneriç Ankara-1926 EMd-Emekli-1981
6955 Ahmet Noyan Kütahya-1930 BA-Müstafi-1961
6936 Hayati Cengiz Nazilli-1929 EMd-Emekli-1977
6947 Muammer Dizdar İstanbul-1926 EMd- Emekli-1978
6303 Faik Şakar İstanbul-1924 EMd-Emekli-1982
7028 Mehmet Ali Bulut Çorum-1929 EMd-Emekli-1982
7037 Necip Bilgin Siirt-1928 EMd-Emekli-1974
6301 Rifat Yukay(5) İstanbul-1923 KY-İhraç-1956
6932 Sabahattin Eralp Mardin-1922 EMd-Emekli-1982
3986 M. Şevket Çuhadar İstanbul-1920 EA-Emekli-1973
6935 Hasan Gazi Kaya Darende-1926 EMd-Emekli-1986
6943 İsmet Ertürk Dinçel İstanbul-1928 KY-İstifa-1954
6302 Ali Osman Akıncı Çankırı-1925 EMd- Emekli-1977
7036 Zeki Erol İstanbul-1927 EMd-Emekli-1972
7029 Halit Tüzün Arapkir-1925 EMd-Emekli-1985
7033 Mustafa Azmi Köksal Ayaş-1927 EMd- Emekli-1987
6929 İhsan Ertürkmen İstanbul-1928 KY-Müstafi-1957
6939 Mehmet Nurettin Kalyoncuoğlu(6) Bursa-1925 KY-Nakil-1956
1950 Gazanfer Okay İstanbul-1927
6963 Orhan Güneş(7) İstanbul- 1929
7040 Ekrem Merket(8) İstanbul-1923
2774 Kemal Uzunkaya İstanbul-1920
7038 Saffet Yılmaz Levent İstanbul-1928
7042 Talat Yusuf Eracun İstanbul- 1928
7073 Orhan Baysal İstanbul-1924
5610 Hasan Hüseyin Gezer Isparta-1925 EMd-Emekli-1982
2779 Hüseyin Özünlü İzmir-1922 KY-Nakil-1958
3058 Hüseyin Sökmen Konya-1923 KOM-Müstafi-1960
6579 Ali Salkım Elazığ-1923 EA-Emekli-1973
6938 Naci Işın Sivas-1927 EA-Vefat-1977
7030 Kamil Demirer Kocaeli-1926 KY-Nakil-1957
6949 Şerafettin Gökçeören Hopa-1929 EMd- Vefat-1986
6946 Hami Serimer Tokat-1926 KOM-Müstafi-1960
6671 Yusuf İhsan Birinci Trabzon-1922 EMd-Emekli-1977
Liseliler
6477 Ertuğrul Korhan(9) Afyonkarahisar-1924 ÖEM-Emekli-1977
6546 Mustafa Necmettin Kayaalp İstanbul-1924 KOM-İstifa-1960
6349 Mehmet Hasan Atak İstanbul-1920 EMd- Emekli-1980
6347 Selahattin Karataş Kars-1919 EMd-Emekli-1977
6352 İ. Seyfettin Öğütken Giresun-1919 EA-Emekli-1974
6908 Osman Nuri Başol(10) Afyonkarahisar-1917 KOM-Nakil-1961
4093 Mustafa Arslan Berkman İstanbul-1917 KY-Müstafi-1961
6533 İlhan Kadri Ataş İzmir-1920 EMd-Emekli-1975
6551 Mustafa Kemal Mavisu İstanbul-1923 EMd-Emekli-1976
6548 Hicri Akbaşlı Ankara-1922 PM-İhraç-1954
6361 Mustafa Arıkan(11) Niğde-1916 KY-Nakil-1957
6872 Hasan Saygılı(12) Maraş-1924 EMd- Emekli-1981
6534 Cevdet Balaban Manisa-1920 KY-İstanbul-1954
6832 Süleyman Ruhi Tozanlı İstanbul-1919 EA-Emekli-1972
6741 Sabit Şahin(13) Niğde-1924 KOM-İstifa-1953
6553 Saim Arkun İstanbul-1920 EMd-İstifa-1972
6411 Ahmet Derebay Edirne-1919 EMd-Emekli-1976
6314 Mehmet Cemil Gülmen Seyhan-1921 EMd-Emekli-1981
4711 M. Münir İzgüden İstanbul-1917 BA-Emekli-1973
6990 Ertuğrul Kesim(14) Samsun-1923 EMd-Ayrıldı-1959
6549 Mehmet Ekrem Engin(15) İstanbul-1924 ÖEM-Nakil-1947
6989 Ahmet Raşit Yavaş Konya-1921 EMd-Emekli-1977
6641 Talat Çınar Seyhan-1922 KY-Vefat-1955
6738 Ahmet Şemsettin Uras Niğde-1920 EMd- Emekli-1978
6737 Enver Yemni İzmir-1919 KY-Nakil-1953
6322 Cahit Türker İstanbul-1916 EA-Emekli-1974
7009 Mehmet Ali Kaygın Kocaeli-1922 EMd- Vefat-1976
6547 İsmail Hakkı Tektaş İstanbul-1922 KY-İstifa-1951
6916 Ömer Fevzi Çınar Ankara-1923 EA-Emekli-1974
6351 Hilmi Ünal Susurluk-1920 EMd- Emekli-1980
6550 Hüseyin Sadi Amaç İstanbul-1922 EA-Emekli-1978
6412 Necdet Doğruöz Bursa- KOM-Vefat-1964
6348 İsmet Ağın Malatya-1920 EA-Emekli-1965
6665 Mehmet Şerafettin Yıldızoğlu(16)Giresun-1921 KY-Emekli-1973
6535 Ömer Önasya Selanik- 1917 EA-Vefat-1970
7039 Şevket Biçer İzmir- 1927 EMd- Resen Emekli-1982
1846 Kamil Özdilek Pazar-1923
6339 Nedim Ertürk Malatya- 1923
Başkomiserler
2474 Necip Baykut Bursa-1899 EMd-Emekli-1955
1751 Hayri Can İstanbul-1897 EA-Emekli-1953
2486 Ali Nazmi Katıöz Eskişehir-1905 EA-Emekli-1961
2326 Osman Asım Küçükbora Erzurum-1900 BA-Vefat-1953
2497 Abdulkadir Bora İstanbul-1901 EA-Emekli-1957
2252 Mehmet Yurdakul Çemişkezek-1899 EA-Emekli-1953
2249 Sabri Tuncel Bayburt-1899 EA-Emekli-1955
2363 Mehmet Fikri Öge Malatya-1901 EA-Vefat-1957
2220 Ali Muzaffer Taras Bursa-1899 EA-Emekli-1955
2362 Seyfullah Duru İstanbul-1899 EA-Emekli-1957
2263 Dursun Vural Kehah-1901 EA-Emekli-1956
1647 Halit Örge İstanbul-1900 BA-Emekli-1950
1893 Şerif Karan Elazığ-1900 EA-Emekli-1954
2635 Mehmet Kemal Sezer İstanbul-1900 EMd-Emekli-1958
2230 Mehmet Lütfi Özeler Keban-1899 EA-Emekli-1953
2211 Ali Galip Akın Sarayköy-1900 EA-Emekli-1953
2232 Tevfik Fikret Özonur Muş-1904 EA-Emekli-1962
2218 Hasan Tahsin Erdem Sürmene-1900 EA-Emekli-1953
2017 Kasım Bora İstanbul-1899 EA-Emekli-1953
1978 A. Zühtü Dikilitaş Balıkesir-1899 EA-Emekli-1953
2155 Kadri Kurtan Cide- 1901 EA-Vefat-1954
2652 Ahmet Çuhadar İstanbul- 1904 EA-Emekli-1960
2214 Rıza Yorulmaz Manastır- 1899

(1)Bir yıllık istirahat süresini doldurduğundan emekliye sevk edilmiştir.
(2)Liseden koleje gelmiştir. Ereğli Sümerbank'a nakil olmuştur.
(3)Başbakanlık emrinde çalışmıştır.
(4)Liseden koleje gelmiştir.
(5)Ünye Belediyesinde göreve devam etmiştir.
(6)TMO'ya nakil olmuştur.
(7)Liseden koleje gelmiştir.
(8)Liseden koleje gelmiştir.
(9)Enstitüde kriminalistik dersleri öğretmenliği yapmıştır.
(10)Finike'de ortaokul öğretmenliği yapmıştır.
(11)İktisat ve Ticaret Vekaletinde göreve devam etmiştir.
(12)1976 mesunu Haldun Saygılı'nın babasıdır.
(13)Hakimlik mesleğine geçmiştir.
(14)İstanbul belediye zabıta müdürlüğüne nakil olmuştur.
(15)KKK'na sivil memur olarak nakil olmuştur.
(16)Kriminal dersleri öğretmenliği ve Ankara foto film teknisyenliği yapmıştır.

Mustafa Yiğit: Cumhuriyet döneminin ilk polislerinden Emniyet Amiri İhsan Yiğit’in oğludur. Mezuniyette Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı. 1957 yılında komiser rütbesiyle İzmir emniyet müdürlüğü kadrosuna atandı. 1958 yılında Ankara’da Polis Enstitüsünde, ABD işbirliği ile düzenlenen “Yeraltı Yıkıcı Faaliyetle Mücadele Kursu’na katıldı ve KÜÇÜK GRUPLAR adıyla başlatılan bu kuruluşun İzmir’deki yönetimi ile görevlendirildi. 1960 yılında aynı görev için Ankara’ya atandı. 1962 yılında Amerikan Ordu İstihbarat Okulunda eğitim gördü ve o zamanki adıyla Kapkenavırıl feza üssünde askeri polis okulu ile özel polis okullarında federal narkotik büro ve federal gümrük örgütünde 8 ay süre incelemelerde bulundu. Yurda döndükten sonra 1965 yılında başkomiser olarak Gümüşhane’de, 1966 yılında emniyet amiri olarak Ankara’da çalıştı. İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Gaziantep, Mersin ve İstanbul il emniyet müdürlükleri, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1978 yılında Panama’da yapılan İnterpol’ün genel kurulunda, İnterpol Avrupa İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

İbrahim Güneriç: Babası kimyager idi. Ankara’da göreve başladı. Askerlik hizmeti sonrasında polis kolejinde çalıştı. Kastamonu’da ve Yozgat’ta Mülteci Kamp Komiserliği görevinde bulundu. Yeniden Ankara’da çalışırken 1957 yılında bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde bilgilendirme stajına gönderildi. 1960 yılında askeri müdahale sonrasında polis radyosunda interpol tercümanlığı görevine getirildi. İstanbul’a tayin edildikten sonra bir buçuk yıl süreyle Samsun’da emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1970 yılında yeniden atandığı İstanbul’da polis başmüfettişi oldu. 1947 yılında Ankara’da kurulan emniyet spor takımında beş yıl süreyle sağ haf olarak futbol oynadı. 1992 yılında Türkiye Polis Emeklileri Derneği genel başkanlığı görevine seçildi ve on yıl genel başkanlık yaptı.


1950 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1948
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1950

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
7192 Yusuf Aksu Tekirdağ-1925 EMd-Emekli-1981
7197 Altan Güvenel İstanbul-1929 EMd- Vefat-1973
6932 Sabahattin Eralp Mardin EMd-Emekli-1982
7209 Avni Müftüoğlu(1) Van-1930 EMd-Emekli-1982
7207 Ali İhsan Şağban(Muğlalı) Muğla-1929 EMd-İstifa-1970
7193 Erdoğan Ünal Balıkesir-1930 KOM-İstifa-1955
7196 Sami İnce Tokat-1926 EMd-Emekli-1976
7205 Recep Bulsun Kırklareli-1927 EMd- Emekli-1978
7204 Mustafa Kahyaoğlu Trabzon-1924 EA-Emekli-1975
7194 Mustafa Adnan Atay Ordu-1928 EMd-Emekli-1982
7228 Şükrü Ural Antakya-1928 EMd-Emekli-1973
7206 Necmettin Yapar Antakya-1926 BA-İhraç-1964
7195 Nazmi İyibil(2) Giresun-1930 EMd-Nakil-1977
7212 Ahmet Karakurt Ladik-1927 EMd-Emekli-1987
7222 Sabri Timur Giresun-1926 EMd-Emekli-1982
7225 Hikmet Yapar Mimaroğlu Antakya-1926 EMd-Emekli-1982
7198 İbrahim Metiner(3) Trabzon-1927 EMd-Emekli-1982
7226 Erdoğan Öney İstanbul-1929 KOM-İhraç-1954
7201 Cahit Aksoy Çanakkale-1928 KOM-Ayrıldı-1961
7213 Necmettin Demirtel Artvin-1930 MÜF-Emekli-1990
6944 Muzaffer Hergül Burhaniye-1926 MÜF-Emekli-1986
7199 Mehmet Büyükçam İzmir-1927 KOM-Müstafi-1959
7202 Recep Şeker Tokat-1929 EMd-Emekli-1976
7210 Muzaffer Bayraktar İstanbul-1928 KOM-İstifa-1962
7200 Burhan Hekimoğlu Ankara-1929 MÜF-Emekli-1989
7211 Burhan Özdemir Bolu-1927 EMd-Emekli-1982
7231 Vehbi Ergin Zile-1926 EMd-Emekli-1977
3698 Ahmet İsmet Tümer Amasya-1921 EA-Emekli-1972
7223 Mustafa Akdoğan(4) Kayseri-1929 EMd-Nakil-1978
7224 Faik Aydın İzmir-1927 EA-Emekli-1979
7220 İsmail Sarsılmaz Gelibolu-1927 EA-Emekli-1970
7229 Müfit Ulaşan Tekirdağ-1928 EMd-Emekli-1979
7208 Adnan Sevimli Mersin-1929 EMd-Emekli-1982
2470 M. Ali Atacan İstanbul-1919
Liseliler
5581 Mehmet Galip Labernas İstanbul-1919 EMd-Emekli-1971
5124 Yusuf Canan Tamer Tokat-1916 EMd-Emekli-1976
3618 Cemal Koray İstanbul-1916 MÜF-Emekli-1976
(1)Van ilinden Danışma Meclisi üyesi seçilmiştir.
(2)Merkez valiliği görevine getirilmiştir.
(3)Kolej müdürlüğü yapmıştır.
(4)TBMM'ye nakil olmuştur.
1951 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1949
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1951

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
7221 Hüseyin Avni Oksay Yozgat-1928 EMd-Emekli-1982
7230 Hikmet İrez Tekirdağ-1930 EMd-Emekli-1977
7460 A. Vahit Büyükyenerel(1) Ankara-1931 KY-Nakil-1958
5483 A. Cihat Sunar(2) Ankara-1927 EMd-Vefat-1984
7227 Mehmet Kemal Özgören İstanbul-1926 EMd- Emekli-1983
7445 İbrahim Ulus Kayseri-1929 EMd-Emekli-1980
7479 Orhan Geçkil Antalya-1927 KY-Nakil-1954
7462 Yılmaz Kırkali Eskişehir-1930 EMd-Emekli-1979
7452 Ömer İlhan Coşan Bergama-1930 EMd-Vefat-1978
7465 Yılmaz Kemal Sezgin Kayseri-1930 EMd-Emekli-1990
7451 Rifat Özbirgül(3) İzmir-1928 EMd-Emekli-1988
7450 Yılmaz Çapın Bornova-1929 EMd-Emekli-1983
7466 Sururi Öztürk Malatya-1931 EMd- Emekli-1978
7453 Süleyman Yılmazer Kırşehir-1930 EMd-Emekli-1977
7457 Nezir Sezgin Çanakkale-1928 EA-Emekli-1976
7443 Ercan Özkaner İstanbul-1929 ÖPM-Ayrıldı-1954
7459 Fuat Uzun İstanbul-1930 EA-Emekli-1974
7444 Ahmet Torman(4) Balıkesir-1927 KOM-Ayrıldı-1961
7449 Vural Yener İstanbul-1929 EMd- Emekli-1977
7461 Cahit Barış Ankara-1931 KY-İstifa-1958
7467 Halis Turhan Alp Bilecik-1929 EMd-Emekli-10974
7448 Gültekin Demir Balıkesir-1930 EMd-Emekli-1990
7456 Ahmet Arif Kızılyalın İstanbul-1929 EMd- Emekli-1981
7481 Renan Gürman Mudanya-1930 EMd Emekli
7458 Hakkı Kütük Elazığ-1928 EMd Emekli
7446 Refet Erdoğan(5) Bilecik-1929 GMY-Emekli
7482 Macit Özturhan Kocaeli-1928
7463 Cemal Doğanlılar Antakya-1929
7485 Necmi Arat Divriği-1929
7468 Hüseyin Irmak Tekirdağ-1929
7483 Nail Bozkurt Milas-1927 EMd-Emekli-1988
7469 Ali Özel Akdağmadeni-1928
7486 Mehmet Karandılı Kastamonu-1927
7480 Behcet Evirgen Sivrihisar-1928 EMd-Emekli-1988
7470 Alpaslan Bilginer İstanbul-1931 EMd-Emekli-1990
7455 Yaşar Danacıoğlu İstanbul-1929
(1)Hakimlik sınıfına nakil olmuştur.
(2)Polis koleji müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
(3)Fifa kokartlı milli hakemlerimizden Nihat Özbirgül'ün ağabeyidir.
(4)ABD'ye gitmiştir.
(5)EGM Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

1952 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1950
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1952

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Kolejliler
7725 Burhanettin İnalpulat İstanbul-1930 EMd-Emekli-1980
7722 Kemalettin Eröge Çanakkale-1931 EA-Şehit-1968
7776 Mithat Kartav İzmir-1929 EA-Emekli-1972
7742 Nejat Önürme İstanbul-1930 EMd-Emekli-1977
7743 İbrahim Sabri Yıldırım Bolu-1928 EMd-Emekli-1982
7744 A. Şerafettin Ayparlar Isparta-1930 EMd-Resen Emekli-1982
7747 Nurettin Özal Van-1931 EMd-Emekli-1978
7734 İbrahim Ayrılmaz(1 Balıkesir- 1930 EMd-Emekli-1982
7775 Yusuf Ziya Özen İzmir-1928 EMd- Emekli-1978
7732 Mehmet Zeki Öter Antakya-1930 GMY-Emekli-1982
7746 Nihat Darende Çankırı-1930 EMd-Emekli-1977
7758 İrfan Durgun Van-1928 EMd- Emekli-1973
7755 Ali Tanrıkulu Pülümür- 1931 EMd-Vefat-1975
7750 Hüsamettin Över Antakya-1929 KOM-Nakil- 1961
7740 İbrahim Alpay( Fettahoğlu) Adana-1931 EMd-Emekli-1982
7738 Mustafa Şevket Uğurlu(2) Artvin-1929 KY-Nakil-1956
7770 Erdoğan Üner Yozgat-1929 KY-Ayrıldı-1953
7756 Nevzat Ersöz Adana-1929 EMd-Emekli-1979
7754 Metin Sermet Şener Ankara-1932 EA-Emekli-1973
7727 Erdem Barut İzmir-1928 EMd-Emekli-1985
7782 İbrahim Özcan Pınar Sivas-1929 KOM- İhraç-1967
7749 Azmi Elbek Ankara-1932 EMd-Emekli-1978
7739 Hilmi Balak Tokat-1932 EMd-Emekli-1977
7752 S. Nihat Uysal Antalya-1929 KY-Müstafi-1958
7733 Mehmet Ergin Bolu-1931 EMd-Vefat-1978
7773 Sezai Özkaya Bayburt-1930 EMd- Emekli-1976
7768 Ahmet Haşim Aytural Amasya-1927 EMd-Emekli-1985
7783 Recep Ferdi Erzaim İstanbul-1929 EMd-Emekli-1989
7757 Sebahattin Gönenç İstanbul-1928 EMd-Emekli-1988
7759 Sururi Yeşilyurt Sivas-1928 EMd-Vefat -1978
7745 Sahip Gözel İstanbul-1930 EMd-Emekli-1982
7735 Hasan Lembet İstanbul-1933 KY-İstifa-1958
7736 Fevzi Karaman(3) Artvin-1929 EMd-Emekli-1982
7774 Mustafa Tekeli İzmir-1929 EMd-Emekli-1982
7737 Hüsnü Gökçen İstanbul-1932 BA-Emekli-1967
7772 Adnan Arslan Kırklareli-1929 EMd-Emekli-1977
7753 Ahmet Tulumbacı Tekirdağ-1927 EMd-Emekli-1982
7748 Mustafa Sürücü Seyhan-1930 KY-İhraç-1959
7728 Kadri Gülen Kandıra-1929 EMd-Emekli-1977
7741 Satılmış Sadık Köksal Bolu-1931 EMd-Emekli-1991
7731 Asım Ayhan(4) Ağrı-1930 KY-Ayrıldı-1956
7777 Zeki Arat Sivas-1930
7761 Nebil Tetik İstanbul-1928
Liseliler
7942 Mustafa Sağlık Ağrı- 1911
7985 Şefik Oğuz Bor- 1928
7883 N. Kemal Oğuz İstanbul- 1926
7863 Kemal İzmirli Alaşehir- 1923
7861 M. Şevket Paçin İstanbul- 1924
7375 Turan Bilgin İstanbul- 1922
7392 Selahattin Bağol İstanbul- 1923
7398 Ahmet Yaz Ankara- 1924
7323 Kemal Coşkuner İstanbul- 1922
7324 Talat Erol Elazığ- 1922
7322 Hasan Yılok Ankara-1919
7992 Salih Çatalkaya Ankara- 1923
7395 Orhan Öztekin Ankara- 1914
6839 Cemil Gülbahar Ankara- 1924
6909 Abdülkerim Köşkü Ankara- 1924
7399 Hulusi Günesu Ankara- 1923
7908 Fikri Darıkoğlu İstanbul- 1922
7980 Kemal Demirken Bursa- 1922
7501 Hasan Çömez Giresun- 1926
7006 Muzaffer Acar İstanbul- 1923
7080 Kemal Mengü İstanbul- 1920
7112 Kemal Erten İstanbul- 1923
7072 Mehmet Kökdemir Giresun- 1926
7159 Osman Eribol Ordu- 1926
6995 Bedri Çankaya Erzincan- 1923
7071 İbrahim Aşkan Kırklareli- 1921
7153 Yusuf Aydın Konya- 1924
7014 Selahattin Algan İstanbul- 1924
6999 Hayri Ernalbant Trabzon- 1921
7020 Mesut Tanrıkulu İzmir- 1926
7126 Kemal Güçnar İstanbul- 1923
7010 Rasim Çoral İstanbul- 1920
7007 Nuri Cerrahoğlu İstanbul-1922
7022 Şahabettin Perçin İstanbul- 1920
7068 Muhittin Sümer İstanbul- 1924
6992 Ömer Çeliker İstanbul- 1924
7003 Kazım Bayraktar Samsun- 1923
7059 Hulisi Sağır İstanbul- 1923
6580 Necdet Doğançay İstanbul- 1924
7297 Kemal Ersoy Niğde- 1921
7110 Lemi Bozyiğit İstanbul- 1924
7164 Yaşar Dondurucu Antalya- 1923
7136 Rauf Soğancıoğlu Çanakkale- 1924
7062 Tevfik Özarı İstanbul-1923
7058 Celal Türksan İstanbul- 1921
7059 Hasan Albakır Ankara-1918
7264 M. Ali Bilgin İstanbul-1919
7064 Ahmet Kulaksız Ayvalık- 1921
7094 Cemal Görücü Sivas-1925
7537 Aziz Koral Bursa-1925
7001 Süleyman Ertürk İstanbul-1920
7021 A.Rüştü Yönel İzmit-1924
7109 Orhan Akanaraç İstanbul-1921
7075 Ekrem Alparslan Kütahya-1920
5961 Nizamettin Ayhan Karaköse-1921 BA-Emekli-1975
6339 Orhan Sezai Erdemoğlu Çanakkale-1921 BA-Emekli-1977
525 Osman Saip Ergör Yozgat-1913 KOM-Vefat-1959
6145 Mahir Yalınız(5) ÖEM
7111 Neşet Koçkan Manisa-1921
6994 Fahri K.Kurtoğlu İstanbul-1920
7018 Semih İmren İstanbul-1922
5016 Burhanettin Meriç Limni-1924
7181 İhsan Parlak Elazığ-1920 EMd-Emekli-1978
7061 Hasan Gür İstanbul-1918
7065 Halil Batıoğlu Çanakkale-1925 EMd-Emekli-1982
6058 Nihat Kafkas İstanbul-1922
7063 Vecdi Gökçe İstanbul-1922

(1)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
(2)Maiyet memurluğuna nakil olmuştur.
(3)Dil Tarih Coğrafya fakültesini bitirmiştir.
(4)Hukuk fakültesini bitirmiştir.
(5)Öğretmen emniyet müdürlüğü yapmıştır.

Satılmış Sadık Köksal: Mesleğe Emniyet Genel Müdürlüğünde başladı. Ankara’da Yenimahalle ve Polatlı’da görev yaptı. Kaydını yaptırdığı Hukuk fakültesi ile Dil Tarih Coğrafya fakültesini, memura okul yasağı olduğu için yarım bıraktı. 1967 yılında Kayserispor-Sivasspor maçında çıkan olaylar sonrasında Sivas’a tayin edildi. O yıllarda il emniyet müdürlerinin tekrar emniyet müdür yardımcılığı veya şube müdürlüğü görevine yeniden getirilebilmeleri mümkündü. Sivas’tan sonra sırasıyla Ağrı il emniyet müdürü, Yozgat il emniyet müdürü, Giresun emniyet müdür yardımcısı, Adana emniyet müdür yardımcısı, Sinop emniyet müdür yardımcısı, Erzincan il emniyet müdürü, Elazığ il emniyet müdürü, Tokat il emniyet müdürü, Denizli emniyet müdür yardımcısı, Kütahya emniyet müdür yardımcısı, Gümüşhane emniyet müdür yardımcısı oldu. Son olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 1957 yılında çocuk suçları ve trafik suçları konusunda eğitim almak üzere ABD’ye gitti. Yine 1965 yılında ABD’de Federal Narkotik Büroda kurs gördü. Dönüşünde bir süre o zamanki adıyla Küçük Gruplar diye anılan istihbarat biriminde çalıştı.

Hilmi BALAK: 1965 kolej mezunu Hasan Hüseyin Balak’ın ağabeyidir. Sonradan hukuk fakültesini bitirdi. Mesleğimizde aydın bir emniyetçi olarak tanındı. İsviçre’de master yaptı. Geçirdiği trafik kazası sonucunda önerilen il emniyet müdürlüğü görevi yerine polis okullarında öğretim görevlisi olmayı tercih etti. Aynı zamanda avukatlık da yaptı. 2004 yılında vefat etti.1953 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1951
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1953
SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
2421 Hamit Akay Siverek-1903
2705 Zeki Müren İstanbul-1906
2380 Abdullah Bilgin Edirne-1906
2386 Şevket Oğuz Taşköprü-1903
2377 Mehmet İrtem Edirne-1904
2375 İ.Hakkı Adınalp Bursa-1902
2370 Ahmet Yılmaz Divriği-1903
2616 Turgut Genç Kırşehir-1902
2346 M.İzzet Uysaler Tekirdağ-1902
2426 Ahmet Akdoğan Bozcaada-1902
2597 Cevdet Şanlıtürk Balıkesir-1902
2782 Halil Sunar Çatalca-1902
1954 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1952
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1954

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Liseliler (Üniformalı Polis)
7261 S.Suphi Savdır İstanbul-1921
7190 H.Zeki Uysal İstanbul-1921
7848 Nihat Günay Bursa-1925
7106 Orhan Asurer İstanbul-1919
7246 Nuri Özcan Manisa-1925
7813 Kadir Eren Rize-1927
7305 Adil Gücer Malatya-1927
7121 Salih Körüklü Tarsus-1920
7276 İbrahim Çevirgen Eskişehir-1921
7132 Şükrü Eroğlu İstanbul-1920
7113 A.Sulhi Kaçmaz İstanbul-1923
7117 Nazım Köse Artvin-1920
7173 Mustafa Boylan Tekirdağ-1923
7191 Mithat Üzer İstanbul-1921
7134 Lütfi Tarhan Ankara-1918
7127 Hayrullah Şahin Yalova-1919
1723 Ökkeş Öcal Osmaniye-1913
7271 İsmail Bodur Vakfıkebir-1924
7805 İsmail Baykıl İstanbul-1928 EMd-Emekli-1986
7177 Muhittin Tınaz Akyazı-1920
7787 Enver Özyaldız Konya-1924
7312 Ahmet Gürkan Merzifon-1921
7172 İsmail Soner Kütahya-1916
7272 İrfan Sekar Samsun-1922
7252 Necdet Ünal Erzurum-1925
7244 Kemal Değnekçi İstanbul-1923
7143 Mehmet Erarslan Kavala-1922
7811 Mehmet Gürbüz Taşköprü-1926
7242 Asım Özcan Vakfıkebir-1924
7789 Abdurrahman Yücelen Diyarbakır-1927
7814 Hüseyin Sakallı Midilli-1922
7145 Mehmet Araş Bursa-1920
7154 Ekrem Erdemir İstanbul-1919
7000 Murat Nabioğlu Rodos-1918
7807 Ayhan Özaslan İstanbul-1928
7130 Macit Büyükmirza İstanbul-1924
7185 Nazım Karahan Pazar-1920
7816 Mehmet Şimşek Rize-1927
7288 Mustafa Tükenmez Ürgüp-1920
7478 R.Remzi Işıkoğlu Şabanözü-1926
7178 Hasan Uzuner Gölcük-1922
Liseliler (Sivil Polis)
7259 Selahattin Eroğlu Kars-1922
7317 Macit Esmer İstanbul-1925
7294 Mustafa Özekici Kırklareli-1921
7303 Servet Kaymaz Siverek-1924
7256 Nevzat Aktaş İstanbul-1921
7131 Şadan Sünnetçioğlu Söğüt-1923
7281 H.Necati Karahasanoğlu İstanbul-1924
7295 Nazmi Eraslan Bitlis-1921
7140 İbrahim Doğan Ordu-1925
7274 H.Fehmi Çörtelek İstanbul-1923
7187 M.Fuat Kalaylı Sürmene-1925
7310 İ.Sedat Ergün Ankara-1922
7536 Hasan Tez Adana-1925
7188 Necmettin Başbuğ Samsun-1926
7793 Mukbil Yasa İstanbul-1926
7139 Emin Hazar Keyhan-1919
7124 M.Ziya Yazıcı İstanbul-1925
7179 Şaban Pınar Çorlu-1921
7157 Aziz İldan Kığı-1924
7823 Kemal Oğuz Mersin-1925
7280 Ali Akman Gebze-1926
7147 Ali Rıza Savaşkan İstanbul-1922
7114 Cezmi Özkan İstanbul-1920
7791 Kazım Alpagut İstanbul-1926
8055 Muammer Türkkan Seydişehir-1926
7803 Sebahattin Erhan İstanbul-1929
7285 Adil Dalgıç Gebze-1925
7241 Ekrem Yalçın Akhisar-1923
7278 Halil Ulusoy İstanbul-1925
7301 Asaf Öztan İstanbul-1920
7796 Erol Tirli Rize-1922
7296 Akif Dereboy Niğbolu-1924
Başkomiserler
2322 Ahmet Ertam Rize-1904
2623 M.Ziya Bayraktar Trabzon-1908
2582 Alaettin Özalp Manastır-1905
2415 Ahmet Altaş Bor-1903
2479 Rıza Gülün Şereflikoçhisar-1904
2783 Şevket Altuğ Isparta-1904
2482 Kenan Ulaş İstanbul-1903
2611 Niyazi Karan Başvartinik-1905
2456 M.Nedim Vural Besni-1907
2716 Temel Ayanoğlu Sürmene-1903
2603 İzzet İşcan Bursa-1905
2717 Fevzi Gökçen Selanik-1906
2129 İ.Hakkı Tüzün Kırklareli-1903
2820 M.Ali Özbek Konya-1903
2599 H.İbrahim Erol Tokat-1903
2398 M.Sait Kayacan Konya-1903
2840 Nurettin Kalkan İstanbul-1907
2336 Halil Akıncı Manisa-1903
2659 Yaşar Sönmez İstanbul-1906
2348 brahim Sayın Kemaliye-1904
2762 İ.Hakkı Yalçınkaya Afyonkarahisar-1903
2465 Ahmet Turgay Bursa-1904
2765 Ömer Özduygu Kayseri-1903
19622 Kemalettin Gerçelman İstanbul-1906
2732 Fahri İnel İstanbul-1903
2651 Fuat Çapan İstanbul-1905
2476 Fuat Kutan Tokat-1903
2647 Kemalettin Çulpan İstanbul-1905
2753 Şınasi Peksezer Adana-1906
19424 Şevki Bayyam Geyve-1903
2140 H.Basri Kayaman İstanbul-1904
2609 Fuat Enginsoy Samsun-1904
2318 A.Hamdi Kıvanç Edirne-1905
2498 Salim Aycan Erzincan-1903
2620 Fahri Yüceer Arapkir-1904
2752 Burhanettin Yüksel İstanbul-1903
2343 Ö.Cemal Durgut Çemişgezek-1904
2605 Fuat Örnal Tarsus-1903
İsmail Baykıl: 1950 yılında polis memuru olarak göreve başladı. 1954 yılında polis enstitüsünü bitirdi. Eğitim Dairesi Başkanlığında çalışırken üç ay süreyle kurs için İngiltere’ye gönderildi. İyi derecede İngilizce öğrendi. İnterpolde 16 yıl çalıştı. 1969 yılında emniyet müdürlüğü rütbesine yükseldi. 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü iken polis merkezi amirliklerinde önemli derecede eğitim faaliyetlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 sonrasında Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı onun döneminde kuruldu. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucu üyesidir.

1955 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1953
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1955

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Liseliler (Üniformalı Polis)
7844 Baki Büyükakyel İstanbul-1924
8039 Nejat Öztürk İstanbul-1925
8659 Cafer Canbaz Şabanözü-1923
8489 Raif Seyhan İstanbul-1927
8314 Nihat Gümilcine Gümülcine-1927
8313 Sami Utku İstanbul-1925
8045 H.İbrahim Tuğrul Muğla-1924
8410 Süleyman Duygulu Burdur-1926
9180 M.Ulvi Onganer İstanbul-1928
8065 Ahmet Kaynak Korkuteli-1927
8965 N.Kemal Erhan Elazığ-1929
8074 Tarık Seden İstanbul-1921
8425 Emin Erşen Adapazarı-1924
8367 Şinasi Bayındırer İstanbul-1925
8256 A.Nevzat Gökhun İzmir-1922
7841 Saim Akderim İstanbul-1927
7856 Mustafa Çetin Elbistan-1927
9395 Resuhi Akdimken İzmit-1932
8021 Basri Onurlu Saray-1921
8049 Osman Korkmaz Vadina-1922
8366 Ertuğrul Evcimen İstanbul-1924
7833 Mehmet Timur Ruscut-1923
8350 Fehmi Ünal Taşköprü-1926
8041 Rafet Ova İstanbul-1923
8627 Şükrü Dikkaya İstanbul-1928
9276 Osman Güvenir Karinabat-1926
8060 Hüsnü Çelimli İstanbul-1926
9097 Mithat Hoşcanlar İstanbul-1929
7835 İsmail Üniter İstanbul-1924
8890 Selahattin Ergun Çanakkale-1927
8892 Ali Aşık Lapseki-1925
7937 Kemal Akman Cide-1922
Liseliler (Sivil Polis)
8003 Hüseyin Kırımlı Eskişehir-1926
8682 Selim Akoğlu Tekirdağ-1924
8316 Kemal Sancı Amasya-1926
8063 Hamdi Örücü İstanbul-1928
8082 Süleyman Pilavcıoğlu Tekirdağ-1928
8946 S. Nevzat Güngör Burhaniye-1925
8799 Faruk Toksöz Malkara-1926
7836 Veysel Kocaman Merzifon-1926
8418 Ahmet Hamdi Diri (Yahyaoğlu) Akçaabat-1925 EMd-Emekli-1982
8953 Vedat Alsoy Piriştine-1926 EMd-Emekli-1986
9277 Hilmi Böbür Ruscuk-1928
9112 İsmet Şatıroğlu Sürmene-1928
8409 Kemalettin Ertan Sarıkamış-1926 GMY-Emekli-1986
9201 A. Tevfik Eğriboz İstanbul-1926
8458 Cemal Ilgın İstanbul-1926 EMd-Emekli-1976
8051 İ. Gani Somer İstanbul-1927
7825 Veysel Sağırlar İstanbul-1925
7837 Ferit Atalay Selanik-1925
8429 Dursun Yaman İstanbul-1929


1956 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1955(1)
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1956

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Başkomiserler
2816 Mustafa Gökçen Serez-1907
2490 Cemal Oral Antalya-1905
2709 A.Yaşar Ertan İstanbul-1905
2595 M.Azmi Dereli Kahramanmaraş-1905
2776 A.Muammer Tunçten Selanik-1907
18727 Hasan Kaya Uşak-1906
2641 Ahmet Aydın Kemaliye-1905
2610 M.Asım Polat Malatya-1905
2622 H.Agah Sevgil Gümülcine-1907
2614 Ali Galip Tüzün Ordu-1907
2617 Yusuf Eriş Çerkeş-1905
2608 Rafet Sezer Bulgaristan-1905
2600 Kemal Oral İstanbul-1907
18775 İhsan Lüleci Elazığ-1905
2809 Hasan Güngör Girit-1906
2707 A.Nurettin Yüksel Kayseri-1906
2986 M.Nurettin Kutlu İstanbul-1907
18685 Mehmet Parlar Kavala-1905
2662 Mehmet Güneri İstanbul-1905
2810 Hasan Sakçın Edirne-1906
2566 İsmail Erkan İstanbul-1905
2475 Ali Galip Gülarslan Muğla-1905
2755 Yakup Ceylan Karaağaç-1905
19287 H.Ziya Algan İstanbul-1906
2733 Burhanettin Görkey İstanbul-1906
2775 M.Kemalettin Oğuz Koşukavak-1909
3019 Cemal Orhun Memlik-1907

(1)1954 yılında liseli polis memurları öğrenci olarak alınmamıştır. 1955 yılında eğitime başlayan başkomiserler-1956'da mezun olmuşlardır.


1957 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1955
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1957

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Liseli polis memurları
10777 Ramazan Armağan Çermik-1925
10080 Baki Keklik İstanbul-1931
9397 Şükrü Koser Giresun-1929
8317 Mahmut Taşlıca Manisa-1927
9460 Şahin Ölçer Bozkurt-1928
9687 Abdullah Kadir Aydın İstanbul-1931 EMd-Emekli-1991
9593 İbrahim Kayatan Kemah-1930
10703 Hüsnü Yılmazer Çulrık-1927
8057 Ali Gürçağlar Antakya-1925
8631 Lütfi Semiz İstanbul-1924
9476 Lütfi Kalaycı Hendek-1930
10407 Mehmet Semiz Ankara-1930
7160 M.Emin Demiray Eskişehir-1920
9628 Osman Başbuğ Elazığ-1932
9531 Şevket Şentürer Samsun-1928
10814 İ.Hakkı Arıkan Gediz-1929
9182 Rıfat Sunacoğlu İstanbul-1928
9686 Mehmet Barutçu Bulgaristan-1926
8868 Recep Kahraman Bulgaristan-1923
9461 Necdet Özbayer Konya-1932
9221 Nejdet Aygen İstanbul-1926
9525 Hüseyin Tayyar Bulgaristan-1924
7622 Murat Avlar İstanbul-1927
8628 Mehmet Bal Görele-1927


1958 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1956
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1958

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Liseli polis memurları
11264 Nihat Sökmen İstanbul-1926
9284 Hüsamettin Özel Kırklareli-1928
9353 H.Serdar Coşkun İzmir-1928
8988 Sedat Çağlar Edirne-1928
1718 Mustafa Akat Konya-1914
12140 Abdülaziz Dostgül Van-1930
10661 Dursun Çağlar İstanbul-1927
9463 Nihat Birsen Kayseri-1926
9020 Kazım Gürsel İstanbul-1924
7373 Kemal Çoğalan Kahramanmaraş-1921
8081 Kemal Kaloğlu Samsun-1924
9530 Suat Güneyman İstanbul-1930
11299 Necdet Erik İstanbul-1930
9594 İlyas Şahin Rize-1927
8709 Mustafa Altıkat Kemaliye-1927
9108 O.Talat Öcgüder Çankırı-1927
12163 Salim Erayaz Amasya-1927
11355 Mehmet Ünal Adana-1926
11564 M.Kemal Aman İzmir-1929
8908 M.Asaf Yüceler İstanbul-1927
8907 Şakir Üstündağ Giresun-1925
7778 Sıtkı Gürkaya İstanbul-1932
7378 Şaban Bayören Adapazarı-1924
8173 Nuri Oktay Giresun-1927
8076 Kemal Yurtsever Yozgat-1926
9323 İsmail Özsoy Konya-1930
7781 Cahit Demirağ Tokat-1929
9260 M.Nedim Ercihan İstanbul-1927
9183 Haydar Erol Artvin-1927
9105 Orhan Nuray Aydın-1927
8443 Nafık Çağlı İstanbul-1927
12134 Galip Kamgür İstanbul-1933
8058 Mustafa Kuşcu Antalya-1926
12185 M.Bahadır Tünay Denizli-1926
7769 Hücum Şahin İstanbul-1932
10694 Kamil Bülbül Bursa-1927
9546 Kadir Yenipazarlı Bulgaristan-1927
12182 M.Zeki Gürat İstanbul-1926
9582 Ali Altınçayır İstanbul-1930
9082 Sezai Özbudun Bursa-1927
9246 Halit Çetinkol Bursa-1930
8090 Adil Demirbilek İstanbul-1928
7340 Samim Oğuz İstanbul-1919
9026 S.Süreyya Atilla Bingöl-1925
10380 Salih Gören Edirne-1926
11275 Cemal Şenocak Afyonkarahisar-1926
12191 Erhan Ergener Ş.Urfa-1932
8232 M.Remzi Gürak Kırklareli-1926
11622 Yılmaz Erturan Kütahya-1927
12133 Adnan Özakma İstanbul-1931
11203 Refik Erbil Tekirdağ-1928
Başkomiserler
21738 Hasan Topgül Adapazarı-1913
20245 Vehbi Ertan Adapazarı-1909
20267 İhsan Gürsoy Bolu-1909
21764 Hadi Saydam Tekirdağ-1912
19913 Kemal Şenöz Yozgat-1910
19178 Mustafa Baran Sivas-1909
M. Ali Kazancı Malatya-1913
20003 Süleyman Mirasoğlu Isparta-1910
19296 Sabri Ünlü İstanbul-1908
19281 Nazmi Aydın Ankara-1908
20122 D. Ali Eren Rize-1908
19684 Ahmet Öğe Tekirdağ-1908

1959 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1957
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1959

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Liseli Polis Memurları
9876 Fahri Karaca Aydın-1930
8804 A.Hamdi Olat Diyarbakır-1925
12199 Hasan Şirin Konya-1930
9691 Saffet Küçükburan Ankara-1927
9298 Hüseyin Kılıç Amasya-1929
10381 Niyazi Koçkal Adana-1926
12230 Macit Satar Bursa-1931
6674 Fahrettin Sullal Selanik-1922
12694 Mustafa Yener Ş.Urfa-1932
9529 Vedat Sunat Manisa-1924
12189 İ.Behzat Toksöz İstanbul-1934
12695 İhsan Hocaoğlu Giresun-1931
12256 Nevzat Fırat Diyarbakır-1934
12216 Muharem Lafcı Çorum-1930
5892 Mefharet Özkaner Edirne-1925
10778 A.Bekir Türer İstanbul-1931
9356 Yaman Oyal Bursa-1929
12464 Nihat Aykol Kastamonu-1930
9399 Burhanettin Güneysu İstanbul-1926
7476 Mehmet Gökay Bilecik-1924
11343 Tevfik Tene Piriştine-1926
12270 İ.Sadık Akgün Adana-1927
12203 Ö.Faruk Konuş Konya-1927
8402 Namık Ozma Çanakkale-1922
9335 Kamil Yaran Adana-1925


1961 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1959
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1961

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
Liseli polis memurları
9282 Latif Koşu Karaman-1929
8459 Şahap Küçüksakarya Konya-1927
7589 Abdullah Özer Pınarhisar-1925
14077 Yaşar Büyüktopçu Senirkent-1935
4097 B.Habeşi Burma Çide-1919
10722 A.Cengiz Aybaş Sapanca-1931
9638 Osman Ayhan Kocaeli-1930
9185 Cemal Ertem Zile-1931
8260 Selahattin Çınar Doyan-1928
9230 Abdurrahman Yenigün Rize-1939
9079 Osman Bahtiyar Bulgaristan-1924
9553 Tahir Bayram Karacabey-1930
8452 Şükrü Veyisoğlu Samsun-1927
7587 Şemsettin Öner İstanbul-1925
12439 Mustafa İlbeyi Kaman-1934
9199 A.Hilmi Başak Sivas-1929
8568 Hasan Özcan Tuzla-1922
11216 M.Zeki Tulun Biga-1926
8777 Muzaffer Tezsezen Düzce-1928
14094 Adnan Batır Samsun-1930
8167 Mehmet Kahvecioğlu Ardeşen-1925
10718 A. Can Bayraktar Trabzon-1933
9324 Yusuf Özcan Elbistan
9423 Ali Alpay Hopa-1925
10292 Necati Sertoğlu Düzce-1931
10251 M.Cemal Sağol Erzin-1932
12784 Emin Taşkın Gerze-1933
12702 Mehmet Teke Giresun-1929
7385 Mehmet Tıknaz Cide-1924
6683 A.Hilmi Yığın Midyat-1919
13816 Nihat Temizsoy Gerze-1933
13547 Şahap Gümüştüs Buca-1933
12701 Alparslan Aslan İstanbul-1933
13263 Turgut Ömerköylü Bandırma-1934
10780 Naci Yurtman İstanbul-1932
7613 Vedat Yaltırık İstanbul-1926
13217 M.Kemal Cin Bursa-1931
12725 Kemal Arslanalp İzmir-1930
7361 Mustafa Yüksel Osmaniye-1923
8924 Yusuf Danacıoğlu Lapseki-1924
15095 Abdülkadir Özmenlikan Elazığ-1935

1964 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1961
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1964

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
159… Asaf Çalışkan Ermenek-1942 EMd-Emekli-2002
15945 Mecit İlhan Lostar Yalova-1942 EMd-Emekli-2002
15968 Nuri Esirgen Bor-1942 EMd-Emekli-1995
15982 Erol İnce Hozat-1942 EMd-Emekli-2002
15970 Ömer İleri Ermenek-1943 EMd-Vefat-1997
15943 Turan Genç Maçka-1942 EGM-Nakil-2000
15971 Çetin Silahşör Devrekhane-1942 EMd-Emekli-2002
15952 R. Anıl Utkular Muğla-1942 EMd-Emekli-1988
15959 Mustafa Güner Sinop-1941 EMd-Emekli-1985
15944 Hakkı Kaplan Domaniç-1943 EMd-Ayrıldı-1996
15948 Fahrettin Sökmener Aydos-1941 EMd-Emekli-2001
14643 Atilla Aksoy Avanos-1934 EMd-Vefat-1993
15981 Sami Durmaz Balya-1940 EMd-Emekli-2000
15973 Ali Akan Boyabat-1941 EMd-Nakil-1984
15980 Metin Aksoy Gelibolu-1940 EMd-Emekli-2000
15965 Necdet Adıbelli Kayseri-1941 EMd-Emekli-2001
15949 Tuncer Meriç Uşak-1942 EMd-Emekli-2002
15958 İbrahim Şensoy Ordu-1942 Emekli-1992
15962 Halit Karabulut Eleşkirt-1942 EMd-Emekli-2002
15961 Ünal Erkan Erzurum-1942 EMd-Nakil-1992
15950 M. Sabri Kanlıkavak Amasya-1943 EMd-Emekli-2003
15957 Yahya Soy Kayseri-1942 EMd-Emekli-2002
15951 Güner Kalkandelen Kahramanmaraş-1942 EMd-Emekli-2002
15669 M.Reşat Yılmaz Rize-1934 EMd-Emekli-1994
15776 Y.Yılmaz Karahan Çatalzeytin-1934 EMd-Emekli-1994
12514 M.Cevdet Emre Çubuk-1932 EMd-Emekli-1992
16377 Hasan Hüsnü Işıklı Nazilli-1941 EMd-Emekli-1986
15979 Necati Karaoğlu Ardeşen-1942 EMd-Emekli-1982
15960 İbrahim Yıldız Malatya-1942
15955 Avni Alemdar Pazar-1942
15947 Recep Ordulu Pınarbaşı-1942
15967 Orhan Ökten Adana-1942
15815 S.Ali Adıyaman Düzova-1934
16344 Osman Özkahraman Karabiga-1932
15956 Hüseyin Kaplan Çanakkale-1941
15972 Hüseyin Şahan Gölpazarı-1942
15094 Şakir Erten Kazaslan-1941
15963 Cevat Turna Fındıklı-1942
15946 Yaman Galolar Ankara-1943 EMd-Emekli-1982
14953 Mümtaz Baykal İstanbul-1942
8127 Bahtiyar Peşkirci Kanzalı-1947
9856 Feyzullan Işık Boğazlıyan-1930 EA-Resen Emekli-1982

8160 İbrahim Kızıltan Burdur-1925
15803 Ömer Üzümcü Siirt-1938
7827 H.Seyfullah Meriç Erez-1925
7968 Osman Odabaşı Bilecik-1926 EA-Emekli-1983
8277 Necmettin Duman Obaköyü-1925 EMd-Emekli-1984
9626 A.Mazhar Tekin İstanbul-1928 EMd-Emekli-1982
15807 Fettah Vural Beşcan Yalvaç-1934
9793 Cemalettin Özün Ş.Karaağaç-1926
15322 Metin Turgutözer İstanbul-1935
15916 Selahattin Bülbül Elmadağ-1937
15915 M.Kaya Dere Aydın-1935
8634 Saime Konca Antalya-1933 EMd-Emekli-1981
Seyit Ali Yıldırım
Turan Genç: Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde, Ankara ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü kadrolarında çalıştı. İdari Mali İşler Daire Başkanı, Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanı, Strateji Daire Başkanı oldu. Tokat’ta İl Emniyet olarak çalıştı. Emniyet Ğenel Müdürlüğü ve Elazığı valiliği görevlerinde bulundu.
Ali Akan: Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Muş ve Karaman valiliği görevlerinde bulundu.
Ünal Erkan: İnegöl, Konya, Ankara ve İstanbul’da görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünde istihbarat biriminde çalıştı. Başkomiserken polis enstitüsü yüksek öğrenim mezunları derneği başkanlığına seçildi. Ankara ve İstanbul’da il emniyet müdürlüğü görevlerinde bulundu. Edirne’de ve Olağanüstü Hal Bölgesinde valilik yaptı. Emniyet Genel Müdürü oldu. 1995 yılında 20’nci dönem milletvekili seçildi. 53’üncü hükümette devlet bakanı oldu. Polislikte başarıyı yakalamak için “Yapılacak işi yapacak ‘polis’i nasıl yetiştirebilirim” politikasının geçerliliğini savundu. Bölge valiliği sırasında, “Halkla bütünleşilmezse terörle mücadelede zafiyet olur” düşüncesiyle hareket etti. Hem meslek içinde, hem de meslek dışında ‘insan’ faktörünü ön planda tuttuğu için iyi, güzel, faydalı hizmetlere imza attı.
Nuri Esirgen: Uşak, Kayseri, Muğla ve Kahramanmaraş’ta il emniyet müdürlüğü yapmıştır.
Fahrettin Sökmener: Kocaeli ve Şanlıurfa’da il emniyet müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Halit Karabulut: Gaziantep, İstanbul ve EGM’de çalıştı. 1978-1979 yıllarında personel dairesi başkanı oldu. 1980-1981 yıllarında Bilecik, 1981-1982 yıllarında Sivas ve 1989-1991 yıllarında Erzurum il emniyet müdürlüğü yaptı. 1984-1989 yıllarında Araştırma Planlama Koordinasyon (Strateji) Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. 1991-1993 yıllarında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1993-1999 yıllarında teftiş kurulu başkanı oldu. 1969-1971 yıllarında Almanya’da trafik kursuna katıldı. Trafik kazaları ile ilgili bilirkişilik yaptı. Ayrıca açılan kurslarda bilirkişilik dersleri verdi. Almanca bilmektedir. Çağın Polisi dergisinde makaleleri yayımlanmaktadır.

1965 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1962
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1965

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
15978 Hayati Hasalak(Abdulkadiroğlu)Yalvaç-1941 Emekli-1981
15977 Ümit Erdal Gelibolu-1942 EMd-Emekli-2002
16719 A.Rıza Kargın Secaaddin-1942 Emekli-1987
16700 Mithat Şahin Karakollar-1943 EMd-Emekli-2003
16704 Abdullah Selvi Haymana-1944 Vefat-1998
16728 Mehmet Ay Ermenek-1942 Vefat-1999
16858 Beyhan Ertürk Gaziantep-1942 EMd-Emekli-2002
16862 Osman Sağlam Taşova-1943 EMd-Emekli-2003
16713 Lütfü Zafer Aras Ulukışla-1942 EMd-Emekli-2003
16861 Yurdakul Kırtıloğlu Tercan-1942 EMd-Emekli-2002
16705 Hüdaverdi Bıyıklı Ilgaz-1944 EMd-Emekli-2004
16717 Hasan Akdeniz Ürgüp-1943 EMd-Emekli-2003
16871 A.Erdal Tağtekin Hakkari-1943 EMd-Emekli-2003
16730 Ö.Hikmet Yalnız Samsun-1943 EMd-Emekli-2003
16854 Musa Kazım Kardeş Kırşehir-1942 EMd-Emekli-2002
16699 M. Yaşar Gökışık İstanbul-1943 EMd-Emekli-2003
16698 H. Cahit Eldemir Ankara-1944 EMd-Emekli-2004
16855 Aslan Şaroğlu İskilip-1943 EMd-Emekli
15976 H.Utku Günal İstanbul-1941
14820 Y. Şükrü Doğan Ermenek-1932
Edip Bulut Koylahisar-1943
16701 Cevat Yurdakul Ordu-1942 EMd-Şehit
16711 İbrahim İtem Bozhüyük-1944 EMd-Emekli-1983
Özcan Atalay Altunhisar-1942
M.Uğur Polat Erzurum-1948
16727 Ömer Aktürk Ankara-1943 EMd-Emekli-1996
16729 Yaşar Öztop Sarısu-1944
16853 Hasan Özen Sarısu-1944
16710 Ahmet Faruk Küçükdemirkol Sarıyer-1943 EMd-Emekli-1982
16708 Saadettin Alkaya Ören-Balya-1943 EMd-Emekli-1982
16714 Ahmet Orallar Eleşkirt-1944
16855 Hüsamettin Öğüt Kemaliye-1942 EMd-Emekli-1983
16860 Cengiz Karaazmak İzmir-1942 EA-Emekli-1988
16702 Suat Yeşildal İstanbul-1942 EMd-Emekli-1982
16709 Hulusi Taşbent Silifke-1944 PM-Vefat-1982
16712 Yüksel Gegezinli İstanbul-1943
16718 Fethi Gördük Kağızman-1943 EMd-Emekli-1982
16856 Alaattin Bulut Zonguldak-1942 EMd-Emekli-1982

Suat Yeşildal: 2005 yılında vefat etmiştir.
Alaattin Bulut: 2009 yılında vefat etmiştir.


1966 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1963
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1966

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
17310 Fethullah Eraslan Çankırı-1944 EMd-Emekli-2004
17311 Yalçın Çakıcı İstanbul-1945 EMd-Emekli-2005
17313 M. Nabi Çizmeci Urfa-1945 EMd-Emekli-2005
17314 Kemal Çelebi Düzce-1945 EMd-Emekli-2002
17317 Necdet Menzir(1) Bursa-1945 EMd-Emekli-1995
17320 Mustafa Taşkafa Ş.Koçhisar-1945 EMd-Emekli-2004
17321 Süleyman Pay Bodrum-1944 EMd-Emekli-2005
17322 Ali Dere Kadirli-1945 EMd-Emekli-1997
17225 Mehmet Uçar Köşektaş-1945 EMd-Emekli-2005
17328 Seyfettin Arıkan İnegöl-1946 EMd-Emekli-1990
17333 Halil Bozdoğan Zara-1943 EMd-Emekli-2002
17336 Naci Parmaksız Ermenek-1945 Nakil-Vali-1992
17338 Yusuf Uzar Kaman-1944 EMd-Emekli-1988
17339 Metin Atalay Üçpınar-1945 EMd-Emekli-2004
17346 Ulvi Kökten Afyonkarahisar-1943 EMd-Emekli-1982
17347 Şerafettin Ulusoy Gemelek-1944 EMd-Emekli -2004
17468 Zeynel Abidin Aksoy Çemişkezek-1944 Vefat-1992
17472 Atilla Aytek İstanbul-1944 EMd-Emekli-2004
17473 Zekeriya Polat Dikili-1944 EMd-Vefat- 1999
17474 Turan Kozan Mudurnu-1944 EMd-Emekli-2004
17476 Yüksel Tuncel Tekirdağ-1944 EMd-Emekli-2004
16863 Recep Doğan Başağa Malatya-1942 EMd-Emekli-1981
16864 Yıldırım Özer Erzincan-1942 EMd-Emekli-1983
14312 Muhittin Kaya Adapazarı-1946
İsmail Metin Kırşehir-1944 EMd-Emekli
14316 Erol İzzet Kesici İskilip-1945
17318 Nahit Güsar Düzce-1944
17319 İsmail Taşkafa Ş.Koçhisar-1944 GMY-Emekli-2004
17326 Kazım Ulusoy Ankara-1944
17327 Mustafa Tatlı Tire-1944
17329 H. İbrahim Ülkü Bayındır-1945
17330 Akın Hatipoğlu Erzincan-1946 EMd-Emekli-1982
17331 Günay Karabiber Ankara-1945 EMd-Emekli-1982
17334 Abdulaziz Bilget Mersin-1945 EMd-Emekli-1983
17335 Asım Sarı Yassıgecit-1946
17337 Erdal Karakurdu Çamlıdağ-1944 EMd-Emekli-1982
17340 Hasan Uyar Terme-1945 EMd-Emekli-1982
17341 Aşkın Çağlıyanlı Paşabahçe-1945
17343 H.Basri Çoban Ilgaz-1944
17344 Rasim Demirkan Ulukışla-1945
17345 Ali Rıza Kılıç Çankırı-1944 EMd-Emekli-1982
17470 Mahmut Keskinkaya Keskin-1944 EMd-Emekli-1982
17471 Dursun Yılmaz Erkan İstanbul-1943 EMd-Emekli-1982
Tamer Kırklar Hozat-1945
17477 Yaşar Oğuz Beypazarı-1943

Necdet Menzir: Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Naci Parmaksız: 1945 yılında Konya/Ermenek’te Ayşe ve Abdullah’ın ilk çocuğu olarak doğmuştur. 1960 yılında Ankara’da polis kolejine girmiş, 1966 yılında polis akademisini bitirmiştir. 1979 yılında İstanbul hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli illerde değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra, sırasıyla; Bingöl, Muğla, Adana, Balıkesir, Mersin ve İzmir’de il emniyet müdürü olarak görev yapmıştır. 1992 yılında İzmir emniyet müdürüyken Siirt valiliğine atanmıştır. Daha sonra Adana valisi olarak görevini sürdürmüştür. Bir süre İçişleri Bakanlığında vali olarak görevlendirildikten sonra 2010 yılında emekli olmuştur. Halen bir eğitim vakfının başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç kız babasıdır. Adana’da ikamet etmektedir.

İsmail Taşkafa: Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin, Antalya, İstanbul ve Konya’da görev yapmıştır. Asayiş Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Eskişehir il emniyet müdürü olmuştur. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.


1967 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1964
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1967

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
17469 Orhan Kaymaz Tuzluca-1945 EMd-Emekli-2005
18361 Muzaffer Özbayrak Kuşcuköyü-1944 Emekli-1990
18371 Ziya Kırpar Adapazarı-1946 EMd-Vefat-1999
18576 Nedim Uçar Hacıbektaş-1945 EMd-Emekli-2005
18582 Mehmet Güven Bozüyük-1946 EMd-Emekli-2005
18381 Mustafa Peştemalcıoğlu Tire-1945 EMd-Emekli
18406 İlhan Şener Sivrihisar-1942 EMd-Emekli-2002
18580 Mehmet Aksu Göksun-1945 EMd-Emekli-2005
14840 Kamil Acun Yenice-1936 Nakil-1994
18358 Mustafa Tatar Hassa-1945 EMd-Emekli-2005
18379 Çetin Domaç Şarkışla-1945 EMd-Emekli-2002
16386 Salih Bahadır Onat Gönen-1934 EMd- Emekli-1994
18599 Enver Peker Beyşehir-1945 EMd-Emekli-2005
18588 Tezcan Özkanlı Foça-1945 EMd-Emekli-2005
18366 Abdullah Karadon Fethiye-1944 Mes.çık.-1989
16926 Fehmi Cebe Nazilli-1933 EMd-Emekli-1990
18355 Hasan Yücesan(1) Vakfıkebir-1945 EMd-Emekli-2005
18396 Tahsin Gürdal Mut-1944 EMd Emekli-1985
18579 Necati Vural Acıpayam-1944 EMd-Emekli-2004
18363 Ahmet Eryüksel Buldan-1945 EMd-Emekli-2005
18613 Vedat Demir Milas-1945 EMd-Emekli-2005
18380 A. Hikmet Yapar Bandırma-1945 EMd-Emekli-2002
18400 Mümtaz Karaduman İliç-1945 EMd-Emekli-2005
18398 Muharrem Diril Ovacık-1945 EMd-Emekli-1985
10062 Muhsin Şenlik Hopa-1928 EMd-Emekli-1985
18593 Cengiz Erdoğan Ezine-1945 EMd-Emekli-1993
11571 Kazım Önder Bafra-1933 EMd-Emekli-1993
18393 Sezai Şencan Uzunköprü-1946 EMd-Emekli-1998
18589 Fevzi Çalışkan Pınarhisar-1945 EMd-Emekli-2005
18390 Taner Arda Seyitgazi-1946 EMdİntihar-2003
18605 Faik Yazıcı Ardeşen-1944 EMd-Emekli-2005
18401 Abdullah Aldoğan Gümüşhacıköy-1945 EMd-Emekli-2005
18592 Yavuz Barışkan Beşiktaş-1944 EMd-Emekli-2004
12510 Mazhar Erdoğan Manisa-1932 EMd-Emekli-1992
18387 Erol Kocacıklı Karacabey-1945 EMd-Emekli-2005
18586 Muammer Ocak Akcaabat-1944 EMd-Emekli-2004
18362 M. Cemal Dönmez Antakya-1944 EMd-Emekli-1986
18382 İlhan Sapmaz Erzurum-1945 EMd-Emekli-2005
18385 Hüseyin Açıkan Buca-1945 EMd-Emekli-2004
18395 Reşat Baran Bandırma-1945 EMd-Emekli-1998
18577 Hasan Lütfi Tomuş Ilıca-1945 EMd-Emekli-2005
18612 Doğan Ayrılmaz Susurluk-1944 EMd-Emekli-2004
18352 Mehmet Canseven(2) Diyarbakır-1945 Nakil-Vali-1997
18376 Orhan Acar Bolu-1946 EMd-Emekli-2005
18389 Halim Eskizengin Çaycuma-1944 EMd-Emekli-1989
18404 Hüseyin Metin Arıkan İstanbul-1945 İstifa-1986
18595 Cengiz Ergün Bakırköy-1945 EMd-Vefat-1987
18603 Ertuğrul Ogan(3) Gürün-1945 EMd-Emekli-2004
18364 M. Emin Özçelik Ödemiş-1944 EMd- Emekli-2004
18392 Barbaros Hayrettin Aydın Giresun-1945 EMd-Emekli-2005
18402 Ercan Karakurum Dörtyol-1944 EMd-Emekli-2004
18606 Salih Gökakın Dörtyol-1945 EMd-Emekli-1982
18583 Mustafa Hergüner Dörtyol-1944 EMd-Emekli-2002
16588 Ahmet Altan İstanbul-1939 EMd-Emekli-1984
18581 Kamil Koca Karacabey-1945 EMd-Emekli-1993
8182 Mustafa Haşmet Atalaysun Silifke-1925 EMd-Emekli-1983
16626 Ali Çiftçi Burdur-1938 EMd-Emekli-1993
16421 Erdem Yurtseven Akhisar-1938 EMd-Emekli-1998
16794 Hüseyin Gökduman Kastamonu-1939 EMd-Emekli-1999
16684 Cemal Ünlü Bafra-1937 EMd-Emekli-1997
17760 Sadık Çetin Pekünlü İstanbul-1938 BA-Şehit
18607 Doğan Gürgöze Tunceli-1946 EMd-Emekli-2005
18604 Reşat Vural Denizli-1946 Vefat-1997
10425 Dursun Bay Ordu-1926
18405 Özel Müderrisoğlu Keskin-1942
18550 Fahri Ayvaz Çorum-1945
18354 Mehmet Böke Emirdağ-1946 EMd-Emekli-2006
18356 Mustafa Üstün Kalecik-1946 EMd-Emekli-2005
18374 Mustafa Kuşşan Niğde-1945 EMd-R.Emekli-1982
12830 Mürsel Şamlı İskilip-1927
18591 Nihat Camadan Bafra-1944 EMd-Emekli-2006
18359 Mehmet Ali Atabey Kırşehir-1946 EMd-Müstafi-1986
18578 Ahmet Türegün Şarkışla-1945 EMd-R. Emekli-1982
15323 Korkut Önder Karamürsel-1932 EMd-Emekli-1980
9072 Mehmet Altuncan Ordu-1929 EMd-Emekli-1989
18370 Suat Akın Elazığ-1945
18388 Çetin Aydın Bartın-1945 EMd-Emekli-2005
16389 Altan Aykaş İstanbul-1938
18610 Ferit Varol Düzce-1944
18608 Ayhan Sanıyaman Balıkesir-1946 EMd-Emekli-2006
18367 Müfit Güler Ayaş-1944
18377 Naim Yılmaz Biga-1946 EMd-R. Emekli-1982
18351 İbrahim Sucu Ödemiş-1946 EMd-R.Emekli-1982
18353 Kamil Tecirlioğlu(3) Kahramanmaraş-1946 GMY-Emekli-2006
18372 Saffet Yüksel Düzce-1946 EMd-Emekli-1982 18597 Nevzat Demir Meriç-1945
18375 Ömer Eser Kula-1946 EMd-Emekli-2006
18365 Tahsin Baş(3) Akyazı-1946 EMd-Emekli-2006
18378 Cemil Aydemir Dinar-1945 EA-Emekli-1982
18360 Mehmet Kuzu Çay-1946
18384 Mehmet Er Merzifon-1946
12246 Fikret Suat Kaya Kırşehir-1932
18357 Şükrü Yetimoğlu Kaman-1946 EMd-Emekli-2006
18386 Ali Rıza Çil Çal-1946 EMd-Emekli-1982
18601 Turhan Güler İnegöl-1945
16354 Metin Soyulmaz Ankara-1938 EMd-Emekli-1982
18399 Selami Ağırlar Akyazı-1946 EMd-Emekli-2006
18615 Burhan Ekici Malatya-1945
18373 Ziver Öktem Karabük-1946
18394 Enver Yılmaz Bursa-1945 EMd-Emekli-1982
18391 Necmi Ertuğrul Mesudiye-1945 EMd-Emekli-1982
18397 Haluk Bahçekapılı Erzurum-1946 EMd-Emekli-2006
18383 Mehmet Akdemir Kiraz-1946 EMd-Emekli-2006
8373 H. Sefa Yurtsever Konya-1928
16772 Murtaza Sümer Bor-1934
18587 Tekin Sungur Niğde-1944 EA-Şehit-1980
8883 Tarık Tunalı Erzincan-1929
(1)Emniyet Genel Müdür yardımcılığı ve Polis Akademisi başkanlığı yapmıştır.
(2)Valilik görevinde bulunmuştur.
(3)Emniyet genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Barbaros Hayrettin Aydın: Aksaray, Balıkesir, Gaziantep, Bolu, Ankara’da görev yapmıştır. Gümüşhane il emniyet müdürü olmuştur. Almanya’da üç yıl süreyle trafik eğitimi konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Polis Başmüfettişi iken emekli olmuştur.

Mustafa Hergüner: Antalya, Balıkesir (Erdek), Bolu, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Sinop, Çankırı, Ankara (EGM), Denizli illerinde çalıştı. 1979-1983 yıllarında Siirt, 1983-1988 yıllarında Sinop, 1988-1992 yıllarında Çankırı, 1997-1998 yıllarında Denizli il emniyet müdürlüğü yaptı. 1975 yılında Almanya’da trafik eğitimi konusunda inceleme gezisine katıldı.
Mehmet Böke: Konya, Bolu, Ordu, Bilecik, Erzurum, İçel, Gaziantep, İstanbul ve EGM’de çalıştı. 1990-1997 yılları arasında Kocaeli, Mardin, Tekirdağ il emniyet müdürlükleri yaptı. 1996 ve 1999 yıllarında Macaristan’da çalışma ziyaretinde bulundu.

Saffet Yüksel: 2005 yılında vefat etmiştir

1968 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1965
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1968

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
15983 Fazlı Şahan Akdağmadeni-1941 EA-Emekli-1995
18596 Sırrı Çetin Uşak-1945 EMd-Emekli-1996
18609 İ. Yılmaz Kesim İstanbul-1944 EMd-Emekli-2004
18494 Aytekin Çavdar Eyüp-1946 Emekli-1991
19773 Kadir Alhan Tokat-1946 EMd-Emekli-2004
19777 Mustafa Eryeğen Sandıklı-1946 EMd-Emekli-1998
19789 Ulvi Körezlioğlu Kula-1944 EMd-Emekli-2004
19791 Ali Yılmaz Bulancak-1946 Emekli-1994
19795 Halit Ziya Taman Mecitözü-1945 EMd-Vefat-1986
19954 Nazım Erkahraman Bolu-1945 EMd-Emekli-2005
19953 Güray Önal Mudurnu-1944 EMd-Emekli-2004
19955 Saadettin Kırtaş Bozüyük-1947 EMd-Emekli-2003
17506 A. Coşkun Tozlu Tire-1942 EMd-Vefat-2000
17526 Ergül Vural Tirebolu-1938 EMd-Emekli-1997
17145 Mehmet Zeydanoğlu Hakkari-1940 EMd-Emekli-1998
18717 Ömer Cinoğlu Görele-1941 Vefat-1995
16867 Hüseyin Gözübüyük Yozgat-1937 EMd-Emekli-1997
17143 Fevzi Aksu Pazar-1939 EMd-Emekli-1999
17136 Şükrü Azem Yugoslavya-1941 EMd- Emekli-2001
17155 Salih Gezer Acıpayam-1941 EMd-Emekli-2001
17139 Ali Altunyay Isparta-1939 EMd-Emekli-1999
17756 A. Turan Önder K.Ereğli-1942 EMd-Emekli-2002
17159 Aytekin Türkaslan İzmir-1940 EMd-Vefat-1974
17451 Özdemir Subaşat(1) Ankara-1941 Nakil- TRT
18955 Erol Köksal Artvin-1940 EMd-Emekli-2000
16813 Ali Aykut Demirden Tarsus-1940 EMd-Emekli-1984
16953 Mehmet Mirza Malatya-1941 EMd-Emekli-2001
17797 Kemal Ovalı Balıkesir-1939 Emekli-1991
17905 İbrahim Altun Şavşat-1941 EMd-Emekli-2001
16488 İhsan Erdem Düzce-1938 EMd-Emekli-1999
19039 İbrahim Şenözlüler İzmir-1941 EMd-Emekli-1998
17151 İbrahim Acar Akşehir-1937 EMd-Emekli-1994
19768 Muharrem Tozçöken(2) Eskişehir-1947 EMd-Nakil- 2000
19775 Cafer Demirtaş Burdur-1946 EMd-Emekli-1988
19784 İsmail Ertemli İzmir-1946 EMd-Emekli-2005
19786 Mehmet Kutlu Ödemiş-1946 EMd-Emekli-2004
19788 Muhittin Yegül Mut-1945 EMd-Emekli-2005
19790 Haluk Çerçi İstanbul-1946 EMd-Emekli-1995
19797 İbrahim Güler İzmit-1946 EMd-Vefat-1994
19949 Bülent Oral Manisa-1946 EMd-Emekli-1990
19945 Ahmet Karol Konya-1945 EMd-Emekli-2005
19956 Mehmet Gündoğdu(3) Ankara-1946 EMd-Nakil- 1988
19944 Aydın İşler Kocaeli-1946 EMd-Emekli-1998
19948 Mustafa Önal Yozgat-1944 EMd-Vefat- 1996
19031 Metin İnan Düzce-1939 EA-Emekli-1988
18329 Şeref Alpat Bor-1941 EMd-R. Emekli-1982
17141 Halil Namık Aksular İstanbul-1942 EMd- Emekli-1985
18823 Saadettin Tantan(4) Sapanca-1941 Nakil-1994
17142 Dinç Temel Aldanmaz İstanbul-1941 EMd- Emekli-1999
17150 Feyzi Çelik Türeli İstanbul-1942 EMd-Emekli-1994
17491 Altay Polat Adapazarı-1942 EMd-Emekli-2002
16975 Coşkun Ertan İstanbul-1939 EMd-Emekli-1999
17158 Nihat Sakacı Manisa-1942 EMd-Emekli-1986
19839 Recep Çaycıoğlu Çanakkale-1940 EMd-Emekli-1998
19466 Enver Kuvan Ordu-1940 EMd-Emekli-1998
18953 Metin Karabenli Marmaris-1940 EMd-Emekli-2000
17513 Salih Dost Tarsus-1940 EMd-Emekli-2000
18001 Ertan Emin Şişman İstanbul-1939 EMd-Emekli-1991
17827? Yalçın Çizen İstanbul-1940 EMd-Emekli-2000
17920 Necmi Rahmi Sevgican Bandırma-1941 EMd-Emekli-1986
18408 Ergin Şenol İstanbul-1940 EMd-Emekli-2000
16789 Haydar Tek Kayseri-1940 EMd-Emekli-2000
19765 Hüseyin Yaşar Kayseri-1947 EMd-Emekli-2007
19952 Hasan Hüseyin Balak(2) Tokat-1945 EMd-Nakil- 1999
17919 Adnan Tataroğlu Rize-1942 EMd-Emekli-1998
11276 Mehmet Dallı Osmanpazarı-1931 EMd-Emekli-1991
16825 Tekin Özdoğan Kütahya-1936 EMd-Emekli-1996
17274 A. Haydar Savaş Gümüşhane-1938 EMd-Emekli-1990
19674 Tayral Çarıkoğlu Tire-1947
19766 Ömer Faruk Gürel Erbaa-1947
19771 Celil Ateş Silivri-1946 EMd-Emekli-2005
19772 Hasan Kısa Kilis-1947 EMd-Emekli-2006
19769 Mahmut Esat Topçuoğlu Dörtyol-1946 EMd-Emekli-2006
19774 Dilaver Saraç Boyabat-1947 EMd-Emekli-2007
19782 Hüseyin Demir Niksar-1945 EMd-Emekli-2005
19785 Hayati Uyar Kaman-1946
19779 Ramazan Akbulut Çine-1946
19792 Müjdat Güneşer Kınık-1947 EMd-Emekli-2007
19793 Mustafa Şahin Edincik-1947 EMd-Emekli-2007
19796 Ethem Büyükdeğerli Fethiye-1946 EMd-Emekli-2006
19942 Ömer Kibar Elmadağ-1946 EMd-Emekli-2005
16771 Bayram Çetinkaya Develi-1939
18970 Orbay Turan Nallıhan-1940 EMd-Vefat-1995
18008 Adil Kılıç Ilgaz-1940 EA-Emekli-1983
17519 Yıldırım Atalay Patnos-1940
18569 Mehmet Çaykara Giresun-1939
16624 Nur Uğur Gürel Kavak-1936 EMd-Emekli-1982
17896 Mehmet Kasım Başköy Düzce-1942 EMd-Emekli-2002
17903 Yusuf Ziya Akakın Manisa-1941 EMd-Emekli-1994
17906 Turan Gönültaş Konya Ereğli-1943
19763 Nejat Akar Malatya-1946 EMd-Emekli-2006
19767 Abdül Tufan Lüleburgaz-1947 EMd-Emekli-2007
19770 Mustafa Özgen Muğla-1946 EMd-R.Emekli-1982
19776 Mehmet Akbulut Balya-1947 EMd-Vefat-2006
19778 Özdemir Yüksel İstanbul-1946
19780 Halil Aydın Genç Ankara-1946 EMd-Emekli-2006
19781 Babür Çağatay Trabzon-1947 EMd-Emekli-2007
19783 Mustafa Vefa Aydın Tokat-1945
19787 İrfan Aydın Düzce-1946 EMd-Emekli-1996
19943 Ali Çoşkuner Bursa-1946
19941 Abdurrahman Baş Rize-1945
19947 Tuğrul Tıknaz Aydın-1945
19951 Ahmet Göçen Susurluk-1946 EMd-Emekli-2006
20353 Mehmet Ali Selçuk Balıkesir-1947 EMd-Emekli-2007
20354 Nejdet Biçer Üsküdar-1947 Vefat-1998
20355 Azmi Derin Balıkesir-1947 EMd-Emekli-2006
18623 Cahit Hakanoğlu Tarsus-1941 Vefat-1984
17909 M. Asım Bayrı Adapazarı-1940
17897 Yusuf Daldal Isparta-1941
17894 Hüseyin Işık Giresun-1940
19807 Erol Ürügen İstanbul-1941
17065 Lütfullah Türköz Çayıralan-1936
19794 Ayhan Toktaş Orhaneli-1947 EMd-Vefat-2006
19950 Cihangir Akkaş Bursa-1947
17449 Nurettin Dündar Sivas-1939
18624 Ahmet Topaloğlu Akyazı-1939 EMd-Emekli-1983
17922 Necmettin Hayır Trabzon-1940
17904 Yusuf Arıcan Antalya-1941
17680 Gündoğan Şensoy Giresun-1938 EMd-Emekli-1983
16921 Kayhan Çağlayan İstanbul-1938
(1)TRT kurumuna nakil olmuştur.
(2)Milletvekili seçilmiştir
(3)Valilik görevinde bulunmuştur.
(4)İstanbul-Fatih ilçe belediye başkanlığı, milletvekilliği ve içişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Hasan Hüseyin Balak: Polis Akademisi 1950 mezunu Hilmi Balak’ın kardeşidir. Polis Akademisini bitirdikten sonra çeşitli rütbelerde Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul, Bitlis ve Şanlıurfa’da görev yaptı. Giresun ve Denizli il emniyet müdürü oldu. Son olarak İstanbul’da polis başmüfettişliği yaptı. 1999 yılında istifa ederek genel seçimlere katıldı. 21’inci dönem Tokat milletvekili seçildi.

Hüseyin Gözübüyük: Ankara, EGM, İstanbul (Adalar), Diyarbakır, Mersin, Kocaeli’de çalıştı.
Florya ve Akşehir’de Polis Okullarında görev yaptı.
Mehmet Kasım Başköy: Soyadını Kalyoncu olarak değiştirmiştir.


1969 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1966
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1969

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
18611 Orhan Şener Bolu-1946 EMd-Emekli-1998
18616 Uğur Gür Diyarbakır-1945 EMd-Emekli-2005
21470 Salih Yılmaz Hasankale-1947 EMd-Emekli-1998
21476 Yahya Gış Yenişehir-1947 Malülen Emekli-1982
21488 Fikrettin Karadağ Pertek-1946 EMd-Emekli-2002
21492 Cemalettin Çaylı Dinar-1945 EMd-Emekli-2005
21499 Mustafa Duymuş İnegöl-1949 EMd-Emekli-1996
21500 İmdat Halis Hendek-1948 EA-Me.çık-1983
21509 Mehmet Avcı Orhaniye-1947 EMd-Vefat-1986
21521 Hasan Köprüköy Sabur-1946 EMd-Emekli-1992
21530 Cevat Acar Erzurum-1946 EMd-Emekli-1990
21526 Neşet Yanmaz Nebiköyü-1946 EMd-Emekli-1994
21467 Ruhi İmatoğlu Düzce-1946 EMd- Emekli-1998
21469 Abdullah Bolcu(1) Yozgat-1946 GMY-*2006-Emekli
21475 Mustafa Azmi Hepengür İzmir-1947 EMd-Emekli-1998
21483 Halil Erciyes Kayseri-1946 EMd-Emekli-2005
21487 Nejat Güngör İstanbul-1946 EMd-Emekli-2004
21493 Nedim Tanır İzmir-1948 EMd-Emekli-2003
21503 Süreyya Akalın Nar-1946 EMd-Emekli-1995
21504 Hayrettin Yaşin Kahta-1948 EMd-Emekli-1992
21516 Ümit Aksoy Malatya-1946 EMd-Emekli-2006
21522 Nurettin Taşpınar Denizli-1947 EMd-İstifa-1989
21523 Sadık Cahit Çengel Gaziantep-1946 EMd-Emekli-2005
21528 Hikmet Aydın İstanbul-1947 EA-İstifa-1980
21536 R. Erkul Şenyüz Beşiktaş-1948 EMd-Emekli-1996
21505 Abdullah Çetin Afyonkarahisar-1946 BA-Vefat-1977
21507 Yalçın Özbakır Afyonkarahisar-1945 EMd-İstifa-1984
21527 Bahri Baykal Akyazı-1947 EMd-Emekli-2004
21808 Aziz Aksoy Çay-1946 EMd-Emekli-2005
21800 Öztürk Şimşek Kızılviran-1945 EMd-Emekli-2005
21790 Seyit Ahmet Urfalıoğlu Ladik-1946 EMd-İhraç-1992
21786 Faik Şahiner Suruç-1946 EMd-Vefat-1989
21785 Hasan Kocadağ Terkiloh-1947 EMd-Emekli-2004
21787 Şakir Özdemir Çakıcı-1946 EMd-Emekli-2004
21794 Emin Ertuğrul Çine-1945 EMd-Emekli-2000
21796 H. İbrahim Tataş İzmir-1946 EMd-Emekli-2006
21802 Muzaffer Alpçetin Toprakkale-1946 EMd-Emekli-2005
21795 Nail Güntürkün İstanbul-1946 EMd-Emekli-2005
21812 Ali Nezih Akahmetoğlu Ankara-1948 EA-İstifa-1984
21792 Nevzat Kaynak Isparta-1945 EMd-Emekli-2005
16385 Güngör Tekinoktay Erzurum-1935 EMd-Mes.çık-1979
16532 Bahri Köroğlu Ardeşen-1937 EMd-Vefat-1990
18807 Seyfettin Has Pazar-1929 Emekli-1989
16930 İhsan Usta Görele-1941 EMd-Emekli-2000
17405 Niyazi Çelikbilek Isparta-1938 EMd-Emekli-1998
17516 Orbay Tokyürek Erzurum-1938 EA-Emekli-1984
16841 Mehmet Çetinalp Kıraali-1936 EMd-Emekli-1996
17025 Şener Öztayfun İzmir-1938 ÖEM-Emekli-1996
16733 Ferdi Öznehir İzmir-1936 EMd-Emekli-1985
17271 Ünver Ercoşkun Akhisar-1938 EMd-Emekli-1991
17486 Mehmet Ahmet Yemenicioğl Göynük-1942 EMd-Emekli-1995
17501 Ramazan Cankıymaz Konya-1936 EMd-Emekli-1993
17913 Halil Taşdemir Çıldır-1938 EMd-Emekli-1998
18568 Beyazıt Keser Bulgaristan-1938 EMd-Vefat-1985
18598 Halil Erik Urfa-1945 EA-Emekli-1982
18618 Mustafa Kemal Cezar Tosya-1946 EA-Emekli-1982
21481 Galip Kışla Eşme-1946 EMd-Emekli-2006
21482 Ali Kaygısız K.Söbeçimen-1946 EMd-Emekli-2006
21484 Ahmet Turan Buluş Tokat-1946 EMd-Emekli-2005
21489 Ömer Eratik Edincik-1948 EMd-Emekli-2008
21490 Mehmet Gözütok Ortaca-1947
21491 Osman Ülker Dinar-1949 EMd-Emekli-2009
21502 Şevki Darçın Ermenek-1949 EMd-Emekli-2009
21506 Rıdvan Kırık İskenderun-1947
21511 Nizamettin Tosun Madenler-1948 EMd-Emekli-2008
21513 Mehmet Duran Turgutlu-1948 EMd-Emekli-2008
21525 Mehmet Emin Yılmaz Çolaklar-1947 EMd-Emekli-2007
21535 Hasan Kutlu Elmadağ-1947 EMd-Emekli-2007
21471 Eşref Ali Kaplan Vişnezade-1947 EMd-Emekli-2007
21474 Kâmil Yücel Tutkun Üsküdar-1948 EMd-Emekli-2008
21477 Erol Öztürk Ardanuç-1946 EMd-Emekli-2006
21478 Ahmet Geçgel Oğuzeli-1947 EMd-Emekli-2007
21479 Şevket Ayaz Köprülü-1946 GMY-Emekli-2006 Dr.
21494 Muhittin Kaynak Isparta-1947
21495 Metin Gençtürk Amasya-1947 EMd-Emekli-2007
21496 Metin Alp Subaşı-1946 EMd-Emekli-2006
21497 Tuncer Topçuoğlu Mazgirt-1946 EMd-Emekli-2006
21498 Bülent Kenaroğlu İmroz-1946 EMd-Emekli-2006
21501 Kamil Ünsal Ankara-1949 EMd-Emekli-2009
21508 Osman Babayiğit Tekkeler-1948
21510 Sarper Baltacıoğlu Alaca-1948 EMd-Emekli-2008
21512 Ramazan Köksal Kırşehir-1946 EMd-Emekli-2006
21514 A. Nedim Yıldırım Diyarbakır-1947 EMd-Mes.çık-1990
21524 Selahattin Topatan Zonguldak-1947
21529 Ömer Ertuğrul Yoldaş Üsküdar-1948 EMd-Emekli-2008
21531 Orhan Yakın Zonguldak-1947 EMd-Emekli-2007
21532 Ömer Cengiz Kulp-1947 EMd-Emekli-2006
21534 Ömer Güneş Sivas-1946
21486 Tevfik Fikret Sarısözen Kızılca-1946 EMd-Emekli-2006
21515 Atilla Germeyanoğlu Bandırma-1946 EMd-Emekli-2006
21518 Ender Uyanık İzmir-1947
21807 Erarslan Çolakoğlu Marmaris-1947
21793 Haluk Baykal Fatsa-1948 EMd-Emekli-2006
21789 Ali Natık Canca Ankara-1948
21784 M. İsmet Uzunoğlu Çorum-1949
21815 Sarper Sözen Merzifon-1948 EMd-Emekli-2008
21806 Metin Altınzincir Kahramanmaraş-1946
21788 Osman Sırrı Macit Bayburt-1946
21814 Ekrem Ermiş Susurluk-1946 EMd-Emekli-2006
21813 Azmi Ateşoğlu Yalvaç-1946
16732 Mehmet Cevdet Yılmaz Görele-1933
9505 Mansur Seymen Kozan 1831
16938 A. Güner Erturgut Kartal-1935
17677 İhsan Demirçelik Pazar-1938
16692 Suat Bilen Niğde-1934
16387 Ahmet Çelikkanat Niğde-1940
16999 İhsan Keskin Görele-1937
17272 Ahmet Gölen Diyarbakır-1936
16183 Mehmet Necdet Yürütücü Ezine-1938
16939 İrfan Özhan Sakarya-1937
16962 Rıfkı Özkardeşler İstanbul-1933
7366 H. Hüseyin Işık Uşak-1921
16720 Haluk Eraydın Ankara-1939
16419 Yılmaz Çarkgil Afyonkarahisar-1934
17517 Keramettin Yapıcı Ereğli-1937
16951 Aytekin Uğur Gümüşhane-1936
17814 M. Orkun Turgut Adıyaman-1935
17892 Vahdettin Cihan İstanbul-1937
11611 Nihat Aras Ordu-1934
17806 Mustafa Toka Gülnar-1936
19054 A. Yılmaz Gökçek Dinar-1940
11467 Bayram Irmak Yalvaç-1926
19838 Halis Arslan Kars-1937
8929 Tuli Ersoy İzmit-1926
18057 Dilaver Malkoç Çarşamba-1940
9013 Nevzat Özcan Tuzla-1929
21517 M. Necati Çevik Sürsürü-1946
21519 A. Behiç Demirer Bayındır-1946
21520 Egemen Tanrıverdi Mersin-1947 EMd-Emekli-2007
17757 M. Ali Kutlu

(1)Emniyet genel müdür yardımcılığı yapmıştır.
Kâmil Yücel Tutkun: Babası polis memuru idi. Okulu birincilikle bitirdiği için görev yeri olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarını seçti. Samsun’da kendi döneminde kurulan Bölge Kriminal Laboratuarında görev yaparken 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulunda üç yıl süreyle kriminalistik dersi verdi. TODAİE’de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Programını bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı oldu. 1976 yılında Devlet Lisan Okulunu bitirdi. 2002 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. 12 yıl süreyle Polis Akademisinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Uygulamalı Dersler Ana Bilim Dalı Başkanlığına seçildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı, Polis Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Polis Sandığı ve Polis Vakfının denetleme kurulu üyeliği görevlerine seçildi. IPA üyesidir. “Silah Kültürü ve Atış Becerisi” adlı kitabı yayımlandı. Mizah ağırlıklı makaleler yazdı.
Sarper Sözen: Babası bankacıydı. Polis kolejine Ankara’dan katıldı. Göreve Ankara Emniyet Müdürlüğünde başladı. Askerlik hizmeti sonrası Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Çeşme ve Kuşadası ilçe emniyet amirliği görevlerinde bulundu. Çeşitli rütbelerde Kars, İzmir, Çorum, Elazığ ve Aydın illerinde görev yaptı. İki yıl süreyle Trafik Dairesi Başkanlığı görevini sürdürdü. Polis Başmüfettişi iken emekli oldu.
Ümit Aksoy: EGM, Antalya (Alanya), Erzurum, Kastamonu, Manisa, Elazığ’da çalıştı. 1973’de İsviçre, 1975’de Japonya, 1976’da İran’da narkotik konulu seminerlere katıldı.

Haluk Baykal: Ankara, Bursa, Adıyaman, Erzurum, Tekirdağ, Kırıkkale, Bursa, İzmir ve EGM’de çalıştı. 1999 yılında Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2000-2003 yıllarında Karabük il emniyet müdürlüğü yaptı.

Egemen Tanrıverdi: Konya, Artvin ve Hopa, Zonguldak(Devrek), Edirne, Isparta ve Şarkikaraağaç, Samsun, Malatya, Afyonkarahisar(Emirdağ), Ankara ve EGM’de çalıştı. Yozgat Polis Okulu müdürlüğü yaptı. 1990 yılında İtalya, İsviçre, Almanya’da, 1991’de İran’da, 1993’de Kazakistan’da kaçakçılıkla ilgili çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Tevfik Fikret Sarısözen: EGM, Kars, Tekirdağ, Aydın, Şanlıurfa, Balıkesir’de çalıştı. 1992-1996 yıllarında Nazilli Polis Okulu, 1996-1999 yıllarında Kayseri Polis Okulu Müdürü oldu. 1978 yılında AİTİA’de kamu yönetimi bölümünü bitirdi. 1982 yılında aynı akademide kamu yönetimi mastırı yaptı. Ankara Metropolünde Suç ve Suçlular konusunda mastır tezi hazırladı. 1997 yılında ABD’de Kriminal Hukuk Yönetici Forumuna katıldı.


1970 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1967
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1970

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
19946 Cemil Serhadlı(1) İstanbul-1946 Nakil-1996
21473 Murat Yetimoğlu Erzurum-1948 EMd-Emekli-2003
21804 Fahrettin Dicle Niksar-1945 EMd-Emekli-2005
21816 Fehmi Bayram Öztunç Safranbolu-1949 EMd-Emekli
23366 Rahim Çalışkan İskece-1948 Emekli-1993
23424 Mahmut Karakaş Akçadağ-1948 EMd-Emekli-1999
23367 Hasan Özdemir(2) Oğuzeli-1947 EMd-Nakil2000
23364 Hüseyin Kocadağ Terkila-1949 EMd-Vefat-1996
23363 Mustafa Malay(3) Akçadağ-1948 EMd-Vali-1984
23370 Zeki Radar İstanbul-1949 Malülen Emekli-1982
23371 Ahmet Canbek Lofça-1948 EMd Emekli-1998
23372 Ahmet Demir Sürmene-1948 EMd-Adiyen Emekli-1999
23376 Halit Berberoğlu Pınarbaşı-1948 İstifa-1988
23386 Ertugrul Alatlı Eşme-1950 EMd Emekli-2000
23392 Yunus Çimen Kahramanmaraş-1947 EMd Emekli-1998
23384 Ergüven Ayan Suluca-1947 EMd Emekli-1999
23396 Mecit Noyan Düzce-1947 Vefat-1982
23398 Zeki Urgancıoğlu Bornova-1946 EMd Emekli-2003
23400 Orhan Taşanlar(4) Merzifon-1949 EMd-Vali-1996
23401 Faruk Turan İstanbul-1949 EMd- Emekli-2005
23406 Sabit Çınarbaş Babaköy-1948 Vefat-1993
23413 Hüsnü Çakmak Kırşehir-1949 EMd- Emekli-1998
23414 Halil İbrahim Özkan Afşar-1949 EMd- Emekli-2004
23416 Hamdi Sağiç Afyonkarahisar-1946 Emekli-1991
23417 Orhan Şevik Bakacaklı-1947 EMd-Emekli-2002
23418 Ahmet Şahinalp Gaziantep-1947 İstifa-1983
24483 Hasan Başmanav Hendek-1948 Emekli-1992
24484 İ. Hakkı Çalık Hızırparkı-1949 EMd-Emekli-1997
24486 Mehmet Yıldırım Tercan-1946 EMd-Emekli-2005
24488 Nazım Tarı Beykoz-1947 EMd-Vefat-1998
24489 Mehmet Ümit Alpaslan-1947 EMd-Emekli-1996
24492 Hüsnü Büyükbaş Ulucak-1949 Vefat-1987
24493 Ziya Balcı Venice-1947 EMd-Emekli-2004
24495 Cavit Aydın Şeyhli-1949 İstifa-1979
24499 Mehmet Mete İstanbul-1948 İstifa-1989
24502 Günay Uğurluoğlu Bursa-1945 EMd-Emekli-2005
24504 Sedat Uzuner Nimetiye-1946 EMd-Emekli-1996
24505 İshak Arslan Kesir-1946 EMd-Emekli-2004
24506 A. Fatih Önal Adana-1949 Müstafi-1980
24507 Ahmet Filizöz Sivas-1947 Şehit-1980
24508 Erdinç Sadıç Buca-1949 Emekli-1992
24510 Erol Yalın İstanbul-1946 EMd-Emekli-1997
24511 Faruk Çerçi İstanbul-1947 EMd-Emekli-2001
24517 H. Rahmi Özkara Malatya-1947
24518 Ferruh Sümbül Tire-1949 Malülen Emekli-1980
24525 Nihat Çatana Düzce-1950 EMd Vefat 2002
24528 Cevat Tomak Tokat-1948 EMd-Vefat-1996
24530 A. Alaeddin Silahtaroğlu İstanbul-1946 EMd- Emekli-2001
24531 A. Yalçın Özcan Burdur-1948 EMd- Vefat-2005
24543 İbrahim Furat Sandıklı-1949 İstifa-1988
24544 Mustafa Yaldız Selçuk-1946 EMd- Emekli-2002
24545 Haluk Özkay Söke-1949 Emekli-1993
24546 B. Gürol Ergin İstanbul-1947 EMd Emekli-1998
24547 Mustafa Can İzmir-1950 EMd Emekli-1998
24556 Hüseyin İnan 1948 Emekli-1992
24618 Mustafa Özpak Eşme-1948 İstifa-1980
24682 Onat Denizciler İzmir-1947 Emekli-1988
24683 Ersin Yılmaz(5) Kozan-1947 EMd Vefat-2002
24686 O. Zatı Temiz Yeniçiftlik-1949 EMd Emekli-1997
24687 A.Recai Şencan Balıkesir-1949 EMd Vefat-2000
17445 M.Hanefi Bıçak Zırkı-1937 Vefat-1995
13567 Abdurrahman Tanık Eskişehir-1933 Emekli
20361 Atanur Şarman Tokat-1940 EMd Emekli-1999
20360 Orhan Özen Bakırköy-1942 EMd-Emekli-2002
18233 Kazım Kıldıroğlu Halife-1940 EMd-Emekli-2000
16691 Tuncay Kalabak İstanbul-1938 Emekli-1998
17910 A.Sungur Pekel Susurluk-1937 Emekli-1985
18024 Zekeriya Dökmen Alkaya-1938 Emekli-1991
17490 Saim Yerlikaya Göynük-1940 Emekli-1989
13570 Mustafa Deniz Suşehri-1934 Emekli-1994
20440 Muammer Ardıç Çumra-1937 Emekli-1985
18812 Memduh Dolgun Adapazarı-1942 Emekli-1998
13554 Nizamettin Ars Balıkesir-1933 Emekli-1989
18803 Nurı Avcı O.Pazarı-1942 EMd- Emekli-2002
20446 Cengiz Durukan Kemaliye-1941 EMd-Emekli-1998
18222 Yılmaz Menteş K.Burgaz-1943 Emekli-1988
20456 Yavuz Kızılgül Diyarbakır-1938 EMd-Emekli-1998
18562 Öktem Tattoğlu Rize-1936 Emekli-1985
18328 Aytaç Baykal Tarsus-1935 Emekli-1986
18217 Hüseyin Efeoğlu Nazilli-1942 Emekli-1990
19183 D. Yaşar Acar Pazar-1937 EMd-Emekli-1997
17918 Hasan Alasulu Tarsus-1939 Emekli-1984
18228 Servet Altun Şavşat-1943 EMd-Emekli-2003
20364 Ö.Faruk Saraç Yalova-1941 1992
18226 Mehmet Keser Kümbet-1938 EMd-Emekli-1996
19469 Hüseyin Koşkan İstanbul-1938 EMd-Emekli-1998
20461 H.Basri Kahveci Görele-1942 Vefat-1984
19181 A.Volkan Devami İstanbul-1938 EMd- Emekli-1998
20794 Cihan Süleymanoğlu Fındıklı-1938 EMd- Emekli-1998
18790 Galip Altınçekiç Kayseri-1941 Emekli-1995
18797 Mustafa Koparan Seyitgazi-1938 Emekli-1990
19036 Özyurt Van Eskişehir-1936 Emekli-1994
18799 Ömer Bozkurt Çal-1942 EMd-Emekli-2000
18794 Süleyman Kundakçı Hendek-1942 EMd-Emekli-1997
19146 Taşdan Erdan Üsküdar-1942 Emekli-1990
18818 M.Şenel Uncumusaoğlu Kilis-1939 EMd Emekli-1998
19138 Hazım Turgut Malatya-1938 Emekli-1994
19149 Ragıp Ercan Seferhisar-1941 Emekli-1988
19160 İsmet Soytaş Kozan-1940 Emekli-1984
19163 Sami Benli Andırın-1942 Vefat-1986
19167 Cemil Tura Kars-1938 EMd- Emekli-1998
19459 Alpaslan Birlik Arapkir-1941 Emekli-1996
19460 Selami İnci Bölceağaç-1941 Emekli-1996
19155 Orhan Özkan Kütahya-1939 Emekli-1988
19144 Necdet Yıldırım Tekirdağ-1943 Emekli-1983
19139 Aykut Turan İstanbul-1938 EMd-Emekli-1997
19151 Hüseyin Güven Malkara-1942 EMd-Emekli-1998
23365 Oktay Çeşmeliler Malkara-1950
23368 İbrahim Kaya İzmir-1949
23369 Erol Kaplan İstanbul-1948
23374 Mehmet Aydın Dinar-1948 EMd-Emekli-2008
23387 Mehmet Aydın Kahta-1949
23375 Ramazan Er(5)  Porsana-1947
23379 Adnan Eser Düzce-1948
23380 Cemal Aydın Zalama-1947
23378 Sinan Baloğlu Kelkit-1949
23381 Tayyip Yuva İstanbul-1949
23382 Faruk Metin Hacıbatbey-1948
23384 H.Memet Çetinkaya Sivas-1948
23385 Mustafa Karayel Alibey-1949
23388 Nihat Önder Aksaray-1947
23389 Suphi Tiryaki Bulancak-1948
23390 Şevket Yeni Hisarbey-1948
23391 Necati Altıntaş Sarıyar-1948 EMd-Emekli-2008
23393 Alican Özgenler İstanbul-1949
23395 Nasuf Başkaya Akşehir-1948
23397 Necdet Kula Şamlı-1948
23399 Cemal Kılıç Mualli-1947
23402 Cemil Demir Ankara-1949
23403 Mehmet Cebe Dere-1947
23404 Sefer Vurucu Sobran-1949 EMd-Emekli-2008
23405 Mustafa Atak Karaoğlan-1950
23407 Osman Ateş Bulgaristan-1948
23408 Ali Kavak Denizli-1949
23410 Nurdan Akçay Sapanca-1948
23411 Saim Erdoğmuş Zile-1947
23383 Necdet Gondalot Bayburt-1950
23412 Bekir Tanrıkulu Uzunbey-1947 EMd-Emekli-2007
23415 Yüksel Kuş Yanık-1949
23419 Yalçın Eroktay Devrek-1947
23420 Muzaffer Işık Eybekli-1948 EMd-Emekli-2008
23421 Adnan Ardıçdalı İstanbul-1949
24476 Ahmet Saim Ertuğrul İstanbul-1947
24477 Sabahattin Özel İzmir-1948
24478 Yunus Gün Sürmeli-1949
24479 Ferit Taşçı Musalla-1950
24480 Ertuğrul Verdi İzmir-1946
24481 Şeref Ağca F.Paşa-1950
24482 Vedat Kaymış Hendek-1948
24485 Ahmet Kirazcı Bornova-1949
24487 Metin Yavuz Düzce-1947
24490 O. Olcay Gerçek İstanbul-1948
24496 Şaban Baba Zeyve-1947
24497 Nihat Kurtiç Derince-1947
24498 Cevdet Şahin Sultaniye-1949 EMd-Emekli-2009
24500 Necdet Havalı İstanbul-1946
24509 Mehmet Çağlar Mudurnu-1948
24512 Muzaffer Zeylan Tarsus-1946 EMd-Emekli-2006
24513 Abdulkadir Taşoğlu Kahta-1947
24514 Orhan Uzeler Ankara-1947
24515 Nevzat Akçalı Kemalpaşa-1947
24516 Mehmet Kahya Karacaviran-1947 EMd-Emekli-2007
24519 İsmail İncekulak Olus-1947
24521 Adnan Saruhan Sivas-1947
24523 M.Remzi Tan Kandilli-1947 EMd-Emekli-2007
24526 Rüstem Kılıç Karayurt-1947 EMd-Emekli-2007
24527 Kerem Durmuş Berni-1950
24529 Muzaffer Özbülbül Elazığ-1947 EMd-Emekli-2007
24548 Hamdi Güngör Ankara-1949 EMd-Emekli-2009
24549 Ali Akça Elbistan-1947
24550 Mansur Gündoğdu Erzin-1947
24551 Metin Çınar Demirci-1949
24553 Necmettin Kuru 1947
24554 Turhan Ayyıldız Düzce-1948
24555 Erol Tongaz Senirkent-1948
24534 Muhittin Taşpınar Dirilli-1947 EMd-Emekli-2007
24536 Ahmet Tekin Akın Ünye-1949 EMd-Emekli-2009
24537 İsmail Çakır Yapraklı-1947
24538 Şeref Erbaş Of-1949
24539 Kazım Sarıca Kandıra-1949
24540 H. Atalay Sönmez Yayladağ-1947
24542 Kahraman Koçak K.Kabaca-1948
24596 Yılmaz Bozdemir Kırşehir-1948
24597 Erol Kaynak Yılanda-1948 EMd-Emekli-2008
24681 Bayram Özçelik Akgün-1947
24685 Ahmet Nihat Dündar Andiri-1948 EMd-Emekli-2008
17871 Habib Ekici Boğazlıyan-1938
11313 Ökkeş Şahin Fevzipaşa-1933
18348 Sezai Altınbaş Bürüngüz-1937
19182 Mehmet Sarıbaş Hopa-1939
13927 D. Ali Ergül Macarlar-1933
18480 Hasan Dinçer Şemdinli-1938
18230 Nurettin Bulca Haliliye-1938
18802 H. Yüksel Şarkbay Kilis-1939
20805 Çetin Denli Zonguldak-1940
19035 Cemal Göksun Beydeşmen İstanbul-1936
18815 K. Şener Apaydın Finike-1942
18821 Erdoğan Büyükkarhan Seydi-1942
19152 Nejat Deniz Mestanlı-1942
18491 Tahir Deçdeli Divrik-1941
19468 Fevzullah Filiz Doyran-1936
20368 Ünal Ayfer Kandilli-1941
19642 Yakup Ekşi Rize-1931
(1)Emniyet genel müdür yardımcılığı, Emniyet genel müdürlüğü (V) ve valilik görevlerinde bulunmuştur.
(2)Valilik görevinde bulunmuştur.
(3)Valilik görevinde bulunmuştur.
(4)Valilik görevinde bulunmuştur.
(5)Emniyet genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Ramazan Er: 1947 yılında Dinar/ Afyonkarahisar’da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitiminden sonra 1964 yılında Ankara’da polis kolejine devam etmiştir. 1970 yılında polis akademisini bitirerek komiser yardımcısı olmuştur. Çeşitli rütbelerde Ankara, Aydın, İzmir, Erzincan ve Antalya emniyet müdürlüklerinde çalışmıştır. Sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Adana, Ankara ve İstanbul il emniyet müdürlüğü yapmıştır. Son olarak on yıl süreyle emniyet genel müdür yardımcısı görevinde bulunmuştur. Askerlik hizmetini Söğüt/ Bilecik’te jandarma eğitimde yerine getirmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2007 yılında genel müdür yardımcısı iken yaş haddiyle emekli olmuştur. Ankara’da ikamet etmektedir.

Sefer Vurucu: Ankara, İstanbul, Malatya ve EGM’de çalıştı. 1994-1997 yılları arasında Çorum il emniyet müdürlüğü yaptı. 2008’de emekli oldu.

Muzaffer Zeylan: Ankara, Hakkari, İstanbul ve EGM’de çalıştı. 1992-1999 yıllarında polis koleji müdürlüğü yaptı. 20067da emekli oldu.

Rüstem Kılıç: Ankara, Çorum, Siirt, Mardin, Çankırı, Isparta, Sinop, Niğde, Malatya ve EGM’de çalıştı. 2003 yılında Almanya’da çalışma ziyaretinde bulundu. Emekli Emekli Müdürleri derneği üyesidir.

Ahmet Tekin Akın: 27.06.1949 tarihinde Ünye/ Ordu’da doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Samsun’da tamamlamıştır. Ankara’da başladığı polis kolejini 1967’de, polis akademisini 1970’de bitirerek komiser yardımcısı olmuştur. Mezuniyet sonrası Ankara çevik kuvvet şube müdürlüğünde, 1971-1972 yıllarında Samsun Ekipler Amirliğinde, 1973-1975 yıllarında Mardin Mali Şube Şefliğinde, 1975-1978 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığında,  1979-1982 yıllarında Ankara istihbarat şube müdürlüğünde, 1982-1984 yıllarında Bursa trafik şube müdürlüğünde çalışmıştır. 1984-1988 yıllarında Bursa, 1989-1991 yıllarında Edirne emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1991-1996 yıllarında Çankırı, 1997-2001 yıllarında Aydın, 2002-2004 yıllarında Samsun ve 2004-2008 yıllarında Giresun il emniyet müdürlüğü yapmıştır. 1976 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde kamu yönetimi uzmanlık programını tamamlamış ve yüksek lisans tezini bitirerek kamu yönetimi uzmanı olmuştur. Ayrıca 1979 yılında Milli Eğitim Bakanlığı devlet lisan okulunu, 1982 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi yönetim bilimi bölümünü bitirmiştir. Askerlik hizmetini 1971-1973 yıllarında Gaziemir ve Malatya’da tamamlamıştır. Öğretmen Seher hanımla evli ve iki çocuk babasıdır. 2009 yılında İzmir Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında polis başmüfettişi olarak yaş haddiyle emekli olmuştur. İzmir’de ikamet etmektedir.

Muzaffer Işık: Polis Kolejine 1964 yılında Çanakkale Biga’dan katıldı. 1970 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak Balıkesir’e atandı. Başkomiser olarak 1976-1979 yıllarında Van, 1979-1980 yıllarında Hatay’da görev yaptı. Emirdağ ilçe emniyet amiri olarak 1980 yılında başladığı görevine şube müdürlüğüne terfi edince Afyonkarahisar’da 1986 yılına kadar devam etti. 1986-1989 yıllarında Aydın’da, 1989-1991 yıllarında ikinci görev bölgesi Ağrı’da çalıştı.  1991-1993 yıllarında şube müdürü olarak EGM eğitim daire başkanlığı, 1993-1996 yıllarında polis akademisi başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Samsun Polis Okulu müdürü olarak atandı. 1997 yılında Eğitim Daire Başkanı oldu. Görev sırasında Almanya’da üç aylık meslek geliştirme programına, ABD’de bir aylık eğitsel inceleme çalışmalarına katıldı. Daire başkanlığı sırasında Balkan Ülkeleri Polis Spor Birliği genel sekreterliği yaptı. Ayrıca Avrupa Polis Spor Birliğinin kuruculuğu ve başkanlığı görevini yürüttü. 1999 yılından 2008 yılına kadar APK uzmanı ve polis başmüfettişi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası, dört torun dedesidir.1971 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1968
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1971

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
21809 Fevzi Ergüloğlu Çemişgezek-1945 EMd- Emekli-2005
21805 Sait Erdem Sural İstanbul-1947 EMd- Emekli-2004
23377 Günay Uslu Yeşilova-1947 Emekli-1992
24491 Celal Garagon Develi-1947 EMd- Emekli-2002
28843 Gürbüz Pınar Ankara-1950 Emekli-1993
28847 Ergin Gözübüyükoğulları Van-1948 Vefat-1981
28848 Hamdi Erdal Keçe Ankara-1950 Vefat-1977
28849 İbrahim Alıcı Malatya-1950 Emekli-1996
28850 Esat Avcı Bağarası-1949 Emekli-1993
28852 Orhan Kelebek Gebze-1949 Emekli-1993
28861 Nihat Binsor Düzce-1949 Emekli-1993
28872 Arslan Ardıç Kavak-1949 Emekli-1996
28879 Yüksel Çoşkun Uşak-1950 Emekli-1994
28888 Mahir Özşen Adana-1950 İstifa-1982
28899 O.Seyfi Gezici Çandarlı-1950 EMd- Emekli-1998
28903 Aydoğan Hören İstanbul-1950 EMd-Vefat-1997
28910 Süleyman Çelik Kuyulu-1948 Emekli-1996
28911 Firar Demir Azaklı-1947 EMd- Emekli-2002
28913 Şükrü Önder(1) Kadıköy-1950 EMd- Emekli-2000
28914 Sezai Şanlı Beypazarı-1950 İhraç-1984
28919 Abdullah Karaazmak İzmir-1949 Emekli-1992
28922 Şükrü Baş Kırşehir-1950 İstifa-1982
28929 Cengiz Gürkan Bodum-1949 İstifa-1989
28942 O. Bülent Kocabıyık Tire-1950 EMd- Emekli-1998
28945 Faik Buyuzan Sığucak-1950 Vefat-1983
28948 Ersel Sayman İstanbul-1948 İstifa-1989
28950 M. Necip Kural Ankara-1949 Emekli-1998
28957 Mehmet Öz Divriği-1949 İhraç-1988
28845 Yusuf Vehbi Dalda Malatya-1950 EMd Emekli-2004
28851 Seyfi Kesici Kalecik-1950 EMd Emekli-1998
28883 Önder Güzelcik Bayındır-1949 EMd-Emekli-2002
28909 Fikret Özel Biga-1948 İstifa-1990
28923 Vahap Özen Malatya-1950 İstifa-1977
28924 Yüksel Çakmak Zara-1947 Vefat-1997
28927 Güngör İlarslan Çağırlar-1950 İstifa-1979
28846 Bülent Orakoğlu Eskişehir-1950 EMd- Emekli-1997
28867 A. Rıza Türkel Terme-1950 Emekli-1993
28875 Selami Togaylı Köşen-1950 İstifa-1989
28876 M.Erkan Akyüz Sivas-1949 İstifa-1985
28900 Ali Yenice İzmir-1950 EMd-Emekli-2002
28939 A. Arif Dirik İstanbul-1948 Vefat-1995
29252 Mustafa Çelik Mersin-1950 EMd- Emekli-2000
29292 Nevzat Memiş Ş.Bağbaşı-1950 Emekli-1995
29256 İrfan Sayıcı Ermenek-1951 Vefat-1976
29304 Osman Gürsoy Reis-1948 İhraç-1985
29255 Seçil Atalan Erzurum-1948 EMd- Emekli-1998
29272 Nuri Akı Vezirköprü-1949 EMd- Emekli-1997
29269 Numan Bayrak Kazçeşme-1948 EMd- Emekli-1998
29283 Emin Durak Karahacılı-1950 İstifa-1981
29264 Osman Buğdaycı Fethiye-1950 EMd- Emekli-2003
29327 Aydın Güney Mandiye-1948 EMd- Emekli-2000
29281 Muhterem Kavalcı Çorum-1949 EMd- Emekli-2001
29275 Edip Kemal Bahadır Ankara-1949 Emekli-1994
29271 B.Erol Hakan İstanbul-1948 EMd-Emekli-2001
29301 Kemal Hasman Keskin-1950 Emekli-1994
29270 Mehmet Geçer M.K.Paşa-1949 EMd998 Emekli-1998
29280 M.Demir Yanıker Yozgat-1949 Emekli-1995
29285 Ayhan Uyanık Eskişehir-1950 Emekli-1995
29346 Ali İmer Bigadiç-1949 İstifa-1979
29402 Ali İhsan Şimşek Nimetiye-1950 Müstafi1983
29355 Şakir Koç Üsküdar-1948 Şehit1991
24475 Metin Doğanay Bayındır-1946 Emekli
24522 Ali Ferit Özpek Kızıltoprak-1947
24684 Ahmet Gökçe Dinar-1946 Emekli
24688 İsmet Türe Dirmil-1948
28841 T.Tuncay Işıtır Üsküdar-1949
28842 Kenan Gürel Ordu-1950 Cumhuriyet Savcısı Ayrıldı
28844 Hüseyin Çapkın Tire-1951
28853 Arif Şirin Ünye-1950
28856 Tuncay Yılmaz Tarsus-1951
28857 Osman Gezeker Orhaneli-1950
28859 Engin Aksan İstanbul-1950
28863 Cevdet Saral Of-1948
28866 Hikmet Doruk Kulfal-1950
28868 İsmail Hakanoğlu Topraklı-1949
28273 Mustafa Öncül Nevşehir-1950
28874 Sabri Yakar Handırı-1948
28878 Orhan Okur İzmir-1949
28886 Zekeriya Altıntaş Bünyan-1950
29359 K.Aykut Genç Ankara-1949
28887 İsmet Türkmen Karasu-1951
28892 Süleyman Güleç Yayladağı-1950
28893 Ahmet Çokgüler Beyler-1950
28894 Mehmet Terzioğlu Düğüncüklü-1950
28895 M.Murat Dündar İstanbul-1950
28897 Muammer Öz Çarşamba-1951
28902 Osman Özbek Ağıldere-1949
28932 M.Salih Tuzcu Denizli-1948
28933 Fazlı Sezgin Köşe-1949
28938 M.Nuri Şimşek Adapazarı-1946
28947 Ali Gökçimen Beypazarı-1950
28951 M.Kasım Akarsu M.Akdal-1949
28956 İsmail Güzeldemirci Kahramanmaraş-1948
28862 Halil Sultar Akalan-1950
28864 İsmail Karaman Amasya-1949
28870 M.Hakkı Arslan Dendil-1949
28821 Sedat Hasay Manastır-1948
28880 Hasan Eryılmaz Ümür-1949
28881 Birol Özcan Çine-1949
28884 Sabri Dündar Babaköy-1950
28885 Aydın Ertem Bayburt-1950
28890 Ahmet Yüce İzmir-1951
28896 İdris Pala Ankara-1951
28898 Ali Oy Ağaçlı-1949
28904 Cevdet Özgür Erbaa-1950
28906 Selahattin Soydan Fatsa-1948
28907 Hüseyin Ünal Aliçerçe-1949
28912 Şerafettin Ünal Dinar-1950
28917 İbrahim Şahintürk Dinar-1949
28918 Muzaffer Doğan Döllük-1947
28892 Şerafettin Karahan Ayancık-1950
28925 Recep Birgi Denizli-1948
28937 A.Tayyar Gürsoy Yenice-1949
28940 Ömer Tüzel İskilip-1947
28958 Aydın Eroktay Devrek-1947
28854 Ömer Sağırkaya Gemerek-1949
28855 Orhan Güler Çayırdere-1950
28860 Sami Soydan Mersin-1950
28889 Osman Çapalı İstanbul-1951
28891 Mümin Küllü Pınarhisar-1950
28901 M.Galip Ganioğlu Gölköyü-1949
28905 Reşit Ertargün Elazığ-1950
28920 Emin Güngör Kasımlar-1950
28936 Nadir Melha İzmir-1950
29298 İ.Yavuz Özyeşil Manisa-1950
29265 İhsan Önal Yeşilhisar-1950
29268 Bayram Tuncer Dombay-1947
29288 İsmail Yalçın Vezirköprü-1947
29262 Mehmet Karaveli Ceylan-1948
29267 O.Nuri Özdemir Müsellim-1948
29260 Cengiz Girgin Asarlık-1948
29282 Zekeriya Yelken Hal-1949
29283 Hüseyin Bilgütay Bornova-1949
29296 Mehmet Çeliker İncesu-1950
29263 Abdülmelik Kazıcı Muş-1950
29266 F.Coşkun Bayraktar Ankara-1948
29294 Ahmet Saraç K.Düğün-1950
29277 M.Orhan Üçhisarlı İstanbul-1948
29261 Resul Kalkan Sivas-1950
29345 M.Tahir Ertekin Keçiborlu-1950
29344 Hamdi Demirci Develi-1949
29347 M.Yavuz Erbirler Afyonkarahisar-1948

(1)Milletvekili seçilmiştir.
Süleyman Güleç: İzmir, İstanbul, Gümüşhane, Diyarbakır, Çorum, Sakarya, Tokat, Antalya, Samsun, Artvin, Tunceli, Kütahya, Adıyaman illerinde çalıştı.
1993-2006 yılları arasında Tunceli, Kütahya ve Adıyaman il emniyet müdürlükleri görevlerinde bulundu. ABD, Almanya ve Belçika’da inceleme gezisine katıldı. 2006’da emekli oldu.
1972 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1969
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1972

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
21801 Orhan Arslan Sarıcaova-1946 EMd- Vefat-2003
23422 Hüseyin Arslan Çarşamba-1947 EMd-Emekli-1998
24494 Rasim Aslan Dinar-1949 EMd-Emekli-2004
24501 O.Nail Ogan Gaziantep-1945 EMd-Vefat
24541 Müslim Ülgen Ş.Urfa-1945 EMd-Emekli-2000
18804 Aytaç Aktan K.Hamam-1939 Emekli-1988
28941 Erol Dirier Maki-1949 EMd-Emekli-1997
29274 M.Erkan Temiz Malatya-1949 Emekli-1993
29278 Hüseyin Seçkin Tire-1949 Emekli-1989
29280 Mehmet Gençer Uşak-1949 EMd-Emekli-1999
29293 Fettah Keloğlu Kavşit-1949 Emekli-1992
29273 Erol Günal İstanbul-1949 Emekli-1994
20341 Ülkü Hamurculu Ankara-1944 Emekli-1990
17651 Göksenin Baş Mudanya-1944 EMd-Emekli-2004
32716 Mehmet Aydın Tonya-1951 İstifa-1990
20829 Cengiz Yüksel Eskişehir-1941 Emekli-1998
20843 Ali Dağaşan Çorum-1943 Emekli-1994
32688 Adnan Koca Karacabey-1950 Emekli-1995
32714 Aziz Ulutaş Halfeti-1950 EMd-Emekli-2004
32681 İbrahim Oruncak İstanbul-1949 EMd-Emekli-1999
20457 Şener Bala Bozdoğan-1941 EMd-Emekli-1999
20385 Çetin Güvel İstanbul-1943 EMd-Emekli-2003
32731 Bahtiyar Keresteci Gaziantep-1950 Emekli-1993
32673 M.Vedat Seyhan Urfa-1949 Emekli-1998
20803 Yılmaz Demiral 1941 Emekli-1995
20855 İbrahim Baykaran Giresun-1943 EMd-Emekli-1999
32295 Engin Sever İstanbul-1952 Şehit-1981
20250 Okan Ünal Bursa-1943 Emekli-1989
20857 Mehmet Güven Ürgüp-1944 EMd-Emekli-1998
32703 Hasan Çoban İlkkurşun-1952 Müstafi1983
33299 Yaşar Kesin Kadıköy-1949 EMd-Emekli-1998
20011 Eşref Yıldırımkaya Sivrihisar-1943 İstifa-1980
19440 Cemil Çomoğlu Rize-1942 EMd-Emekli-2002
21131 Cevat Akalın İstanbul-1940 Emekli-1987
32746 Ömer Ardıç Gaziantep-1951 Emekli-1992
32749 İdris Gökçay Balya-1949 EMd-Emekli-1997
32717 Rıfat Yaman Lüleburgaz-1951 Vefat-1995
20841 M.Nuri Yengin İstanbul-1942 Emekli-1987
20229 Yusuf Karakoç Kelkit-1936 Emekli-1993
19424 Nabi Çetinkaya Hamzal-1943 EMd-Emekli-2000
19438 Dursun Erdoğan Çıldır-1944 EMd-Emekli-2004
32732 A.Yaşar Bakar Yaprakhisar-1951 Emekli-1994
19140 Erdem Taşkınar Sivas-1940 Emekli-1990
32741 Nurettin Polat Çifteler-1952 Emekli-1992
32710 Abdullah Gül(1) Hozat-1951 BA-İstifa-1981
32697 Sabri Kaya Tengürt-1949 Emekli-1993
19429 Sıtkı Çetin İslahiye-1938 Emekli-1994
21076 Esalettin Türkmen Refahiye-1942 EMd-Emekli-1998
33296 Erkut Düvenci Bayındır-1951 EMd-Emekli-2000
19080 Hilmi Polat Yozgat-1937 EMd-Emekli-1998
20860 Ali Trak Tekkeşeyhler-1944 Emekli-1993
33301 Kemal İskender Çarşamba-1950 Emekli-Vefat-2002
20806 Mehmet Bostan İslahiye-1938 Emekli-1989
18795 Lütfi Uslu Denizli-1939 Emekli-1988
21132 Muhittin Arüv Yozgat-1942 Malülen Emekli-1982
16912 M.Ali Arkın Ayvalık-1933 Emekli-1993
32743 Reşat Özbilen Yukarışip-1949 Emekli-1994
22108 Hakan Tatlıcıoğlu Edirne-1944 EMd-İhraç-1996
20614 Altan Tinel Kırklareli-1940 Emekli-1988
20347 Necmettin Yıldırım Samsun-1936 Emekli-1996
20844 Ali Tülek Niğde-1943 Vefat-1986
17916 Şefik Demir Karağaç-1942 Emekli-1990
20378 Nedim Tıpırdamaz Turgutlu-1944 Emekli-1989
32705 Mümin Tayfun Okolyi-1950 EMd-Vefat-1997
20799 Sezai Güntürkün Pazar-1942 EMdEmekli-1996
20858 Ali Özdemir Görele-1941 Emekli-1994
32685 Fehmi İlhan Palangıç-1951 Emekli-1993
20848 Nerin Sarı Akdağmadeni 1942 EMd-Emekli-2002
32684 Abdullah Tezer İzmir-1951 İstifa-1981
32709 Kemal Çöl İpsala-1952 EMd-Emekli-2005
20458 Mehmet Bayramoğlu Of-1942 Vefat-1995
19447 Refik Türköz Trabzon-1944 EMd-Emekli-1998
19550 Fahrettin Karabulut Şenkay-1940 EMd-Emekli-1998
32672 Kemal Kartal Fatsa-1950 Vefat-1987
21124 İsmet Ertuğrul Mut-1941 Emekli-1988
21688 Kamil Perçin Ulukışla-1941 EMd-Emekli-1998
32694 Halil Kırcaburun Döğüşbelen-1950 EMd-İhraç-2005
20460 Kazım Özen Köşk-1942 EMd-Emekli-2002
19808 Orhan Seven Dikili-1938 EMd-Emekli-1998
32727 Doğan Kurt Gaziantep-1949 Emekli-1992
17714 Turhan Şahinler Fındıklı-1939 EMd-Emekli-1998
32738 Ahmet Zambak Ödemiş-1949 İntihar1984
20830 Hasan Tutak Ankara-1945 Emekli-1993
32670 Aliekber Tonbakoğlu Ankara-1952 Emekli-1995
32691 Necati Sarı Gövem-1950 İstifa-1980
20247 Hayrullah Ulukan Pazar-1942 EMd- Emekli-1998
21128 Ahmet Ay Kütahya-1942 EMd- Emekli-1998
17156 Mehmet Tuncay Midyat-1937 Emekli-1989
22035 Oğuz Özalp Sorgun-1941 Emekli-1996
22103 Şükrü Kaya Çelik Artvin-1940 EMd-Emekli-1999
21423 Adnan Konukman Sinop-1944 EMd-Emekli-1998
21284 Sabri Akbayrak İstanbul-1943 EMd-Emekli-2002
21614 Erol Taş Samsun-1937 Emekli-1987
22104 Hilmi Demirci Geyve-1941 EMd-Emekli-2001
21385 Ramazan Güngör Akyazı-1944 EMd-Emekli-1998
22043 Mehmet Yılmaz Elena-1942 EMd-Emekli-2002
22341 Ali Toker Sapanca-1944 Emekli-1992
22396 Kemal Yazıcıoğlu(2) Bingöl-1941 EMd-Nakil1997
19165 Naci Öztürk Fındıklı-1941 EMd-Emekli-2001
23075 Mustafa Tosunbaş Mersin-1943 EMd-Emekli-1998
22410 Özgüner Polat Amasya-1938 EMd-Emekli-1996
22401 Nail Dinç Ayvalık-1943 Emekli-1991
23097 M.Kemal Özcan İslahiye-1942 EMd-Emekli-2002
32036 İlhan Koç Ankara-1942 EMd-Emekli-2002
22404 Emin Sayın Adana-1941 EMd-Emekli-2001
23107 İsmet Sezer Ceyhan-1941 EMd-Emekli-1999
23067 Sadi Karabacak Ankara-1942 EMd-Emekli-1999
21026 Yusuf Dönmez Yayladağı-1941 İhraç-1982
20787 Kemal Sağlam Kırıkhan-1936 Emekli-1996
24922 İsmail Bardakçı Mecitözü-1939 EMd-Emekli-1999
21798 Metin Günay Soğucak-1947
24532 M.Erkan Yüksel İstanbul-1946
28935 Mustafa Kulalar Edirne-1949
28964 O.Şükrü Gürler Adıyaman-1949
29291 Seydi Eren Bünyeşik-1949
29257 Atilla Özbekoğlu Nazilli-1946
29351 Şinasi Şener Bayburt-1947
32676 M.Haluk Gözen İstanbul-1952
32740 Şükrü Topkara Giresun-1950
32700 Turgay Koparan İstanbul-1951
32677 Osman Karakuş Sivas-1951
32729 Cevat Deniz Bünyan-1951
32671 Haşim Karaaslan Keluşağı-1952
22734 Orhan Kayatok Vakfıkebir-1951
32679 Necati Özkuşçu İstanbul-1950
32678 M.İhsan Yılmaztürk Zile-1951
32724 Vural Suveren Bolu-1950
20863 Fahrettin Metin Alaşehir-1944
32702 Yusuf Altınpınar Sandıklı-1952
32706 Mustafa Maktav Denizli-1951 EMd-Emekli-2011
32731 Mustafa Küçük Ilgaz-1950
32675 Emin Arslan Laledere-1951
33760 Tayfun Sever İstanbul-1950
32674 Çapan Dede Koca Boyalı-1950
32720 Rıfat Kılınç Malatya-1950
32695 Abdülvahap Pekgüç Malatya-1950
32693 Resul Günak İstanbul-1951
33298 Özcan Öğünç İzmir-1952
32692 Şevket Ercan Yerköy-1950
32711 Fethullah Parlakgüneş İstanbul-1950
32696 Ali Eşref Şahin Adapazarı-1950
32728 Mustafa Sürücü Adıyaman-1950
32722 Ünal Azak P.Ova-1950
33306 Affan Mahmut Keçeci Bursa-1950
33315 Servet Öztürk Hıdırlar-1951
32734 Kadir Kuş İstanbul-1951
32719 Tayfur Ermol Tire-1950
32680 Zeki Özcan Ayancık-1951
33297 İsmail Özdemir Reşadiye-1951
33311 Hikmet Çelebi Hendek-1948
33302 Adnan Basat Vezirköprü-1950
32748 Suavi Karaaslan Erzurum-1950
33309 İmrülkays Güçlü Pütürge-1949
33304 Zihni Uçkan Şevketiye-1949
33303 Süleyman Atılgan İzmir-1948
32712 Mehmet Türker Vize-1951
32686 Aydın Kılınç Eskişehir-1951
32713 Yahya Bal Yahyalı-1951
32704 Adnan Aksoy Zara-1950
32690 Cengiz Gürer Vezirköprü-1952
17553 Mustafa Karagöz Doğanşehir-1940
32683 Şahin Çelik Malatya-1951
32716 Sabit Düzgün A.Çulha-1949
32682 Halit Özbek Artvin-1949
20804 Ramazan Demiral Ş.Karaağaç-1942
33310 Duran Çanakçı İridere-1949
20368 Musa Özgür Kars-1944
33313 Orhan Canpolat Kayseri-1952
33305 Mehmet Topuz Çarşamba-1950
32708 Cumhur Kuluy İzmir-1949
32720 Bayram Ertürkan Ankara-1951
32726 Ali Çilek Yeşilhisar-1948
32723 Metin Aytürk Samsun-1949
22105 Ayhan Ünsür Ankara-1939
22041 Ali Bozkurt Afşin-1942
17564 Erol Basar Çatalca-1941
22143 Ayşe Gelenbeğ İstanbul-1945

(1)Başkomiser iken avukatlık yapmak için ayrılmıştır.
(2)Valilik görevinde bulunmuştur.
Mustafa Maktav: İstanbul, Şanlıurfa, Van, Batman, Bolu, Polis Akademisi ve EGM’de çalıştı. 1983 yılında TODAİE’de kamu yönetimi uzmanlık programını bitirdi.

1973 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1970
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1973

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
28908 S.Yaşar Gürel Eskişehir-1950 EMd-Emekli-2004
28928 Mehmet Çetin Amasya-1950 Emekli-1995
28943 Mahmut Torun Kırşehir-1948 EMd-Emekli-2005
28946 M.Çetin Ceniklioğlu Tokat-1948 EMd-Emekli-1998
28949 Cüneyt Özmen İstanbul-1950 Emekli-1993
28952 Münür Tat Karasu-1947 Emekli-1992
28959 Yusuf Hıraoğlu Alaşehir-1949 Emekli
28955 S.Ruhi Akay Ödemiş-1946 Vefat-1979
28962 Veli Karakoç Bakırtolu-1949 EMd- İhraç 2005
28963 A.Doğan Selvi Mecit-1950 Emekli-1993
29281 Ahmet Güler Beypazarı-1950 Vefat-1989
29289 Kamuran Dülgerler İzmir-1949 Emekli-1996
29303 Hakkı Aksoylar İstanbul-1950 EMd-Emekli-1999
29258 Mustafa Özgen Bayındır-1951 EMd-Emekli-2000
29300 Barbaros Deniz Adana-1948 EMd- Emekli-2005
29312 Mehmet Koçak Haymana-1950 İstifa-1980
29305 Mehmet Erden Alaşehir-1950 EMd- Emekli-1996
29354 Ahmet Coşkun Vakfıkebir-1949 Emekli-1995
29348 Orhan Madırga Ankara-1948 Malülen Emekli-1989
33314 Mehmet Boralı Sürmene-1949 EMd-Emekli-1999
33312 Yaşar Çakmak Hendek-1949 Vefat-1993
32698 Kadir Işın İzmit-1948 Vefat-1987
32744 H.Feyzi Poroy İstanbul-1950 Emekli-1992
32745 Metin Çevik İstanbul-1951 EMd-Emekli-2002
32739 Zeki Büyükçakır Beypazarı-1950 EMd-Vefat-2001
33319 A.Murtaza Önal Tarsus-1950 EMd-Emekli-2002
33318 Faruk Deniz Üsküdar-1946 EMd-Emekli-2000
32721 Fuat Üstündağ Bulancak-1949 Şehit-1988
32725 Bedri Öge İstanbul-1949 Vefat-1992
21705 Erdoğan Arpacı İzmir-1939 Emekli BA-1985
18888 Ülker Yurdakul Bandırma-1945 EMd-Emekli-2005
18971 Asuman Berrin Ekin Ankara-1944 Emekli-1985
34452 Kadir Canbeldek Yatağan-1952 İhraç-1983
35329 Rıza Bal Kezege-1953 EMd-Emekli-1999
35330 Osman Çelik Yenişehir-1951 Emekli-1993
34451 Mansur Bozkurt Gülveran-1951 Emekli-1993
34432 Musa Yıldırım Tarsus-1951 EMd-İhraç-2005
34436 Ahmet Güneş Kırıkkale-1952 EMd-Emekli-1997
23111 Nurettin Eryıldırım Kars-1943 EMd-Emekli-1996
35400 Kısmet Karacadağ İstanbul-1958 EMd-Emekli-1998
23242 Cebbar Özden Maçka-1941 EMd-Emekli-2001
17363 Muharrem Yüksel Senirkent-1938 Emekli-1991
23065 Necdet Bato Erzurum-1941 EMd-Emekli-2001
35338 Sefer Arslan Silifke-1951 Vefat-1977
35340 Muzaffer Başeskioğlu Daday-1952 EA-Emekli-2000
19024 Fehmi Zengin Güdül-1942 EMd-Vefat 2000
34462 Mehmet Demir Savalı-1952 Emekli-1987
34453 Kemal Anul İstanbul-1951 Emekli-1993
34480 Arif Sezer İstanbul-1953 EMd-Emekli-2013
22191 Fuat Maraba Bayburt-1943 EMd-Emekli-2003
34426 İ.Hakkı Atilla Armis-1953 İntihar-1999
34478 Kemal Sarıkaya Kangal-1953 İstifa-1988
35327 Zeynel Pekşen Arguvan-1952 İhraç-1983
35325 Süleyman Ulus Develi-1952 İstifa-1986
34465 Muharrem Eraslan Yerköy-1951 Emekli-1994
35324 Hayri Çelik Saray-1951 EMd-Emekli-1998
34442 S.Bayram Öztekin İstanbul-1952 EMd-Emekli-2003
34428 Cengiz Rıza Kartav Erzurum-1953 İstifa-1985
23614 Enver Güngörmüş Adana-1945 EMd-Vefat-2000
34469 T.Ömer Kılıç İstanbul-1951 EMd-Emekli-2002
20587 Ali Ekicioğlu Akyazı-1941 EMd-Emekli-2000
18012 Aygüder Ocakçıoğlu Bartın-1942 EMd-Emekli-2002
34475 Lütfi Karakaya Uşak-1952 EMd-Emekli-2004
34460 Ayvaz Açık Köprülü-1951 EMd-Emekli-2003
23215 S.Ali Durusoy Boğazlıyan-1944 EMd-Emekli-1998
35405 Sadettin Pat İnebolu-1950 Emekli-1992
34483 Şevki Cazur Dazkırı-1952 Emekli-2000
35406 Ünal Akseki Tire-1951 Vefat-1991
35337 Ahmet Soranlar Ermenek-1951 EMd-Emekli-1998
34449 Melih Akbay Erbaa-1953 EMd-Emekli-2000
22051 Halil Tokaç Sarız-1944 EMd-Emekli-2004
35335 Semsettin Çakar(1) Gönen-1952 EMd-Emekli-2002
35333 Ali Gaffar Okkan Hendek-1952 EMd-Şehit-2001
34488 Vehbi Yıldız Hamidiye-1951 EMd-Emekli-2002
23168 Mehmet Bilir Gülnar-1940 Emekli-1992
34473 M.Cemil Ceylan Göğünük-1953 İhraç-1982
22169 İslam Sönmez Düzce-1944 EMd-Emekli-2004
23929 Mustafa Karaca Çine-1944 EMd-Emekli-1998
34481 Mehmet Koca Sivas-1952 EMd-Emekli-2003
17649 Ali Akalınlı Ereğli-1941 Emekli-1994
31209 Beyazıt Çıplaklı Bayındır-1944 Emekli-1989
21799 Ülkü Met Susurluk-1947
28915 Tahsin Demir Amasya-1949
28954 Hüseyin Eser Hal-1947
28960 S.Zeki Dolaylarlı Ödemiş-1949
28882 İsmail Benli Zile-1947
28931 Sabahattin İmrol Dereli-1950
28953 İsmail Öztürk Fındıcak-1951
28961 Osman Bölükbaşı Uzunköprü-1950
29290 Halil Sert Vize-1951
29326 Turgay Pamuk Mirzek-1950
29287 Remzi Betir Düzce-1948
29306 M.Ferit Gürler Galata-1948
29352 Doğan Ulutürk Aydın-1947
29349 Sabahattin Özbay Umba-1949
32737 Osman Özpınar Gürün-1950
32736 Kamuran Omuzbüken Buca-1952
32724 A.Emin İnceer Tokat-1949
21129 Nuri Uyer Bilecik-1943
32718 Ali Tokgöz Çumra-1952
33308 Ercan Özlek Polatlı-1951 Vefat
32742 Selim Odabaşı Keşamuz-1950
33321 Recep Özmen Nusaybin-1950
33317 Durmuş Garip Güneysaray-1951
33316 Nurettin Çalıkoğlu İstanbul-1950
33759 Hüseyin Çakmak İstanbul-1949
32747 Muvakkar Yıldırım Siğnek-1949
33320 M.Metin Ömeroğlu İstanbul-1949
33765 Adem Kızılkaya Yeşilhisar-1951
19761 Zülfikar Ercan Arpaçay-1935
23350 Fatma Şadan Özçelik Ankara-1946
34447 Oğuz İnci Bozhüyük-1953
35336 Bahattin Bayraktar A.Ovacık-1952
35526 Mustafa Düzen Bahçeyaka-1951
15116 Mustafa Demircioğlu Darende-1933
35331 Ahmet Fethi Çalgın Ankara-1952
34461 Mehmet Alptekin Kilis-1952
18907 Mehmet Karaağaçlı Ankara-1936
35332 Mahmut Nas Ankara-1950
34477 Şuayip Doğanç Kise-1950
34454 Orhan Kaya Çanakkale-1953
34425 Yalçın Koçkal Adana-1953
34470 Hidayet Meral Ladik-1951
35336 Muzaffer Akkaya Yalova-1950
34463 Ahmet Çimen Kahramanmaraş-1952
35004 Mehmet Tokgöz Kayseri-1951
34439 Hüseyin Elkas Erdek-1951 EMd-Emekli-2011
34441 Süleyman Turşucu Yalvaç-1951 EMd-Emekli-2011
35322 Bilgi Ünal Manyas-1952
34440 Hasan Açar İstanbul-1951 EMd-Emekli-2011
34446 Şerefnur Oktay Ş.Karahisar-1952
34438 Recep Gültekin Dinar-1953
34435 Ünal Hüseyin Sarıoğlu Dinar-1952
34450 Mehmethan Tokuş Tokat-1952
35323 Mehmet Tüzer Süleymaniye-1951
34434 Mestan Şener Babaeski-1953
35328 Osman Torpil Eskişehir-1952
34474 Namık Yıldırım Alaşehir-1950
34472 Emin Mehmet Körpe Karacasu-1950
35341 Yurdakul Özdemir Niğde-1950
34443 Nizamettin Acar Hopa-1951
34464 İlyas Kalafat Ereğli/Zgl. 1951
34457 Bahattin Zengin Düzce-1952
34455 Ahmet Kaya M.K.Paşa-1951
22323 Turhan Demircioğlu İzmir-1943
35334 Mustafa Yalçın İstanbul-1950
34422 Şükrü Saraç Güney-1952
34427 Şevki Dinçal Ortaköy-1952
34468 Ahmet Demirci Of-1952
34430 Vedat Orakoğlu Eskişehir-1953
34476 Naci Lek İskilip-1949
34479 N.Mehmet Kulaksızoğlu İstanbul-1951
18101 Abidin Özkaraköz İzmir-1940
34433 Mustafa Kurt Tonya-1952
35404 Mustafa Tekin Terme-1952
34482 Yılmaz Cengiz Ertuğrul-1951
35012 İbrahim Solmaz Kütahya-1952
35339 Erol Çöl Erbaa-1950
34437 Zeki Sanıgök Bozkır-1951
34467 Ümit Batıbay Ağrı-1950
35457 Fahrettin Çakar Gönen-1952
34458 Mustafa Acar Yatağan-1952
34424 Hasan Sarı Savaştepe-1951
34466 Ahmet Yekta Kilis-1952
34448 Ahmet Bekri Saray-1952
34423 Mehmet Yazıcı Hafik-1952

(1)Fahrettin Çakar'ın İkiz Kardeşidir.
Recep Gültekin: Doktora yapmıştır.

Nizamettin Acar: Aydın, Adana, Van, Eskişehir, Erzurum illerinde çalıştı. 1980-1982 tarihleri arasında Portekiz’de misyon koruma görevlisi olarak görev aldı.
ABD’de ve Liberya’da çalışma ziyaretine, Çin ve Almanya’da inceleme gezisine katıldı.
1999-2003 yıllarında Trafik Uygulama dairesi Başkanlığı, 2004-2011 yılarında Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Trafik ve haberleşme konularında Çağın Polisi dergisinde makaleleri yayımlandı.

Hüseyin Elkas: İstanbul, Adıyaman, Eskişehir, Kars, Denizli illerinde ve Ankara’da EGM’de çalıştı.

Arif Sezer: İstanbul, Siirt, Batman, Bolu, Gaziantep, Rize ve EGM’de çalıştı. 1995-1999 yılları arasında Güvenlik Dairesi Başkanı oldu. 1983 yılında TODAİE’de kamu yönetimi uzmanlık programını bitirdi. IPA kurucu üyesidir.

Erdoğan Arpacı: Başkomiser rütbesiyle emekli olmuştur. Vefat tarihi 2009'dur.


1974 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1971
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1974

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
34456 T. Tarık Alpaslan Sivas-1952 Vefat-1977
35402 Mehmet Çalım Lüleburgaz-1952 Emekli-1994
34471 Dursun Aydoğmuş Divriği-1950 EA-Emekli-2002
37400 Erturul Kara Bursa-1952 EMd-Emekli-2002
27746 Tacettin Ünal İslahiye-1943 Emekli-1990
37407 Mustafa Selam Hendek-1953 Vefat-1991
18067 Nuh Şener Eşme-1940 EMd Emekli-1999
37392 Cemil Çağlar Reşadiye-1953 Emekli-1995
22131 Yunus Koçak Çorum-1937 Emekli-1997
37340 Azmi Fidan Gönen-1951 Emekli-1996
24911 Erol Kaplan İstanbul-1939 İhraç-1982
37339 Fevzi Yıldırım Antakya-1952 Vefat-1986
25781 Orhan Şamcı Kars-1948 1944 Emekli-1995
30498 Fazıl Uğur Çarşamba-1943 EMd-Emekli-1998
19877 Refik Akan Biga-1941 Emekli-1989
27230 Atılay Çelik Bornova-1945 Emekli-1991
37399 Zülkifli Akbaba Şefaatli-1953 EMd- Vefat 2006
28135 Yavuz Toker Ardahan-1944 EMd- Emekli-2004
38786 Cengiz Kayaaslan İstanbul-1950 EMd- Emekli-1998
24381 Fevzi Akgün Eskişehir-1945 Emd- Emekli-2005
37391 Korkut Zeybekoğlu Bayramiç-1952 Emd-Emekli-1999
19356 Cevdet Demirbilek Düzce-1942 EMd-Emekli-2000
33347 M.Turan Efendioğlu Ordu-1945 Emekli-1990
21226? Mehmet Karaman Korkuteli-1938 Emekli-1987
38780 Ahmet İçöz Bozkır-1953 EMd-Emekli-1996
19465 M.Vedat Cem Bursa-1943 EMd-Emekli-2002
37377 Haluk Türközü Nazilli-1953 İstifa-1983
28235 Hasan Şenay Manisa-1945 EMd-Emekli-2004
24427 Ahmet Aycan Çal-1944 EMd-Emekli-2004
26141 Ferudun Tümer İstanbul-1944 İhraç-1984
31914 Erdoğmuş Kurt Tarsus-1943 Emekli-1990
38584 Yaşar Karaca Kozan-1951 EMd-Vefat-1999
20859 Kaya Korkmaz Devrek-1943 Emekli-2004
38579 Şevki Uzun Çifteler-1951 EMd-Emekli-2005
30269 Nihat Çakar Pınarbaşı-1943 EMd-Emekli-2003
37376 Fahrettin Sıkı Eskişehir-1951 Vefat-1983
30576 Remzi Ulusoy İstanbul-1944 EMd-Emekli-2002
37360 Şemsı Akalın İstanbul-1953 Emekli-1996
28072 Hasan Yeşiltepe İzmir-1939 EMd-Emekli-1999
16969 Yılmaz Ergin Bulanık-1937 EMd-Emekli-1997
23214 Orhan Birli Ayvalık-1941 Vefat-1984
37387 Hüsnü Becene Çivril-1953 EMd-Emekli-2000
24658 Serbes Ertopuz İzmir-1942 Emekli-1994
20020 M.Emin Başaran Çan-1941 EMd-Emekli-2001
28663 Şinasi Altay Samsun-1944 EMd-Emekli-2004
37368 Hüseyin Karkan Boyabat-1953 EMd-Emekli-2005
27861 Sabahattin Öztürk Niğde-1943 Emekli-1993
37402 İhsan Berber Antakya-1952 EMd- Emekli-2003
22296 Nuri Oğuz Akhisar-1943 Emekli-1994
37403 Mustafa Gündüz Banaz-1952 Emekli-1994
28520 Nesimi Yavuz Karamürsel-1943 Emekli-1998
28573 Necdet Sargın Bakırköy-1943 EMd- Emekli-2000
37406 Zeki Yazıcı Merzifon-1953 Müstafi-1992
23064 Süleyman Gürler İslahiye-1942 Emekli-1997
37371 Mehmet Akıskalı Gönen-1953 İstifa-1988
29244 Mitat Şanlı Dinar-1942 Emekli-1998
24787 Ekrem İnce Kadıköy-1943 Emekli-1995
16647 Nurettin Yetişik Varto-1936 Emekli-1996
27725 Tanrıcan Şahin Tarsus-1941 Emekli-1988
27820 H.Ergün Çağlayan Mihalıçcık-1944 EMd-Emekli-2004
25674 Muzaffer Özdamarlar Develi-1941 Emekli-1997
19306 Remzi Kahveci Görele-1942 EMd-Emekli-1999
37374 Sait Elveren Ankara-1953 İstifa-1981
28251 Hasan Yeni Göle-1939 Emekli-1996
23043 Naim Ergül Fatsa-1943 Emekli-1999
23783 M.Ali Çağman Pazarcık-1946 Emekli-1992
38872 Osman Atan Beyşehir-1952 Emekli-1996
31545 İlhan Uçar Ceyhan-1946 EMd-Emekli-2003
37412 Selami Ünal Polatlı-1952 Emekli-1994
32281 İlhami Gümüş Görele-1941 EMd-Emekli-2001
29512 Mehmet Gündoğmuş Şarkışla-1941 EMd-Emekli-2001
28280 Hayri Gündüz Sinop-1943 EMd-Emekli-1999
24816 H.Ali Uçurum Bünyan-1945 EMd-Emekli-2005
19464 İhsan Çataloğlu Kayseri-1937 Emekli-1993
19453 Mahmut Bilgesoy Reyhaniye-1940 Emekli-1991
31162 Hurşit Taşlı Buldan-1943 EMd-Emekli-2002
32329 İsmet Karakaya Adana-1942 EMd-Emekli-1998
30534 İzzet Avni Dadaş Hilvan-1941 Emekli-1996
30510 Hayati Pezek İzmir-1944 EMd-Emekli-2004
30106 İlhan Altınışık Feke-1946 EMd-Emekli-2002
30520 Raif Çelikkol İzmit-1940 Vefat-1982
31794 Bahar Öztürk Trabzon-1945 EMd-Emekli-2004
31531 Ethem Haluk Öğüt Karaisalı-1944 EMd-Emekli-2004
33065 Veli Karadayı Tercan-1939 EMd-Emekli-1999
31056 Hüseyin Yavuz Pelitözü-1942 Malülen Emekli-1981
24940 Abdulkadir Tanıl Adana-1941 Emekli-1995
28258 Abidin Gürocak Kabaklar-1940 Emekli-1996
31796 Erşen Bahçekapılı Maçka-1944 EMd-Emekli-2004
25768 Fahri Başkurt Osmaniye-1942 Emekli-1987
20565 Uysal Bulut Gülnar-1940 EMd-Emekli-2000
37408 Recep Yarlıgan Aşıklı-1954 Emekli-1994
24923 Aydın Bayrak Vakfıkebir-1939 Emekli-1989
24969 Ertuğrul Aksoy İsabey-1944 EMd-Emekli-2000
23973 Hasan Ünsever Tura-1943 Vefat-1985
37343 Ali Akçay Çarşamba-1953 Emekli-1993
27797 Bahri Köroğlu Hopa-1943 EMd-Emekli-2003
27796 Zeki Balcı Şavşat-1941 Emekli-1998
27798 İlhan Erol Şavşat-1942 Emekli-1995
26475 Nurettin Ayrancı Kayava-1945 EMd-Emekli-2002
38582 Sadrettin Keskin Yozgat-1952 EMd-Emekli-2002
30317 İmaz Dal Antalya-1941 EMd-Emekli-2000
37395 Necati Acar Bozova-1952 Vefat-1988
31931 Mehmet Bozkurt Eğil-1939 Emekli-1995
33769 Fevzi Ceylan Değirmenocağı-1945 EMd-Emekli-2005
37397 Hüseyin Özçelik Tekke-1952 EMd-Emekli-2002
23931 Sabit Kandemir Of-1941 Vefat-1990
37385 Hüseyin Gülersönmez Orhaneli-1954 İhraç-1985
33516 İsmail Gedik Ordu-1942 Emekli-1987
38583 M.Ender Çalgın İstanbul-1953 Vefat-1980
22314 Ömer Çoban Balama-1944 EMd-Emekli-2004
22376 Mustafa Uzun Vakfıkebir-1944 EMd-Emekli-2002
37404 Nihat Kaplan İzmir-1952 Emekli-1992
31956 Kenan Yasa Taşburun-1944 EMd-Emekli-2003
27690 Şaban Cömert Giresun-1945 EMd-Emekli-1998
21075 Ahmet Tek Dökmele-1943 BA-Vefat-1985
31061 C.Haldun Akselli Ankara-1944 EMd-Emekli-2004
23712 Zekai Serici Kağızman-1945 EMd-Emekli-2005
33307 İsmail Şengelen Koçana-1952
35342 Salih Arıkan Yenişehir-1952
35401 Y.Şahin Serttaş Ankara-1950
34446 Süleyman Ekizer Seydişehir-1951
37410 A.Bülent Kılıçtepe İzmir-1954
20849 Tuğrul Özongan İstanbul-1942 Vefat
37342 Ali Tan Beypazarı-1953
37352 M.Kamil Çolak Bahçe-1952
37369 Şükrü Kadir Şabanözü-1953
37373 Ahmet Özdemir Emet-1952
38785 Salih Akman İstanbul-1953
37381 Abdurrahman İnsan Bahçe-1952
37359 Saffet Eren Çan-1953
37353 Hilmi Şahin Çerkeş-1951 Vefat
37375 Salih Erten Hayrabolu-1953
37349 Hikmet Zehir Sarayköy-1954
37388 Bekir Sadık Şen Perşembe-1952
37361 Hayrettin Gök Adapazarı-1951
37380 Hüseyin Barkan Şabanözü-1952 EMd-Emekli-2012
38783 Özdemir Gürsu Samsun-1952
37348 A.Selim Akyıldız Adana-1954
37370 Erdal Kılıç Pınarbaşı-1953 Vefat
37378 Sabri Uzun Eynesil-1953
37382 M.Eralp Hadim Babaeski-1953
37390 Rıdvan Güler Eskişehir-1952
37409 H.Hüseyin Ölmez Kırıkkale-1953
37372 Kenan Birol Amasya-1954 EMd-Emekli-2014
37344 Alaaddin Yılmaz Antalya-1953 EMd-Emekli-2013
37363 Şükrü Kaplan Aksaray-1954
37351 Ali Karakuş Perşembe-1954 EMd-Emekli-2014
37362 Celalettin Cerrah Akşehir-1953 Nakil-Vali
37347 Adem Aydemir Balıkesir-1953
25752 Sıtkı Mazlum Alaca-1941
37355 Tahir Ağıcı Çorum-1954
37401 Yaşar Çınar Yozgat-1951 EMd-Emekli-2011
37396 Alaettin Aygün Çatalca-1953 EMd-Emekli-2013
37346 Habip Şahin Avanos-1954 EMd-Emekli-2014
37383 Fevzi Doğan Bünyan-1953
37358 Erol Eski Derinkuyu-1952
17022 Ali Olpak Manyas-1936
37394 İsmet Taşhan Bandırma-1953 EMd-Emekli-2013
37393 Ziya Önder Göynük-1952
37356 Abdullah Yiğit Zara-1952 EMd-Emekli-2012
37416 Mehmet Güler Çaycuma-1952
37411 Yusuf Yolcu Kangal-1952
37389 A.Kemal Seyhan İstanbul-1954
9047 Mehmet Çoruh Artvin-1926
38871 Yusuf İlam Ankara-1954
37386 Faruk Yaldız Selçuk-1953
37350 M.Kemal Yurtsever Ankara-1954
32512 Kamil Meydan Darende-1945
37365 Nazmi Berberoğlu Bandırma-1954
37405 Ramiz Verimli Çaycuma-1953
37364 M.Kemal Bayrak Bafra-1954
37384 İsmail Yaldız Ankara-1953 EMd-Emekli-2013
37398 Emin Gürakan Ladik-1953 EMd-Emekli-2013
38581 Ali Okumuş İzmit-1951
37366 Orhan Eldivan Düzce-1952
37367 Nail Aylanç Saray-1954
33770 Erdoğan Soyer Hopa-1946
37345 Mehmet Salih Doğanç İstanbul-1953
38784 Recai Köse Vakfıkebir-1953
38580 Nafiz Selim Şahin Haymana-1954
Chulam Sakhi Naushat Kabil-1949 Afganistan
Glulam Faruk Noushad Kabil-1945 Afganistan
Mohd Sharif Saleh Kabil-1947 Afganistan


Zekai Serici: Mezuniyet sonrasında Polis Akademisinde çalıştı. Sivil Savunma Koleji ve öğretmenlik formasyonu eğitimi aldı. Türkiye’de polis yetiştirme sistemi üzerine tez hazırladığı Türkiye ve Orta Dogu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı oldu. Akşehir ve Bucak ilçelerinde, Diyarbakır, Konya, Sivas, Denizli, Niğde ve Bartın illerinde çalıştı. 2005 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Antalya Bölge Çalışma Merkezinden emekli oldu.

Hüseyin Barkan: Ankara, Bitlis, Balıkesir ve Tokat illerinde çalıştı. 1981 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1982-1985 yıllarında Belçika’da misyon korumada görev aldı.

İhsan Berber: İstanbul, Ankara, Muş, Bilecik, Şanlıurfa, Kastamonu, Aydın, Afyonkarahisar, Adana illerinde çalıştı.

Habip Şahin: Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Burdur, Muğla (Fethiye) ve EGM’de çalıştı. 1997-2004 yıllarında Tunceli ve Uşak il emniyet müdürlüğü yaptı. 1982-1986 yıllarında İtalya’da misyon koruma görevinde bulundu. İtalyanca bilmekte ve (A) sınıfı futbol antrenörüdür.

Sait Elveren: Başkomiser rütbesine kadar Ankara il emniyet müdürlüğünde çalıştı. 1980 yılında AÜ Hukuk Fakültesini bitirdi. 1982 yılında avukatlık mesleğine geçti.

Özdemir Gürsu: Çeşitli rütbelerde Çorum, Sivas, Bingöl ve Tekirdağ illerinde çalıştı. Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığında ve İstanbul’da Teftiş Kurulu bölge başkanlığında görev aldı. Ankara’da iken polis akademisinde öğretim görevlisi olarak derslere katıldı. Mardin, Erzurum ve Osmaniye’de il emniyet müdürü olarak görev yaptı. 1981-1983 yıllarında Federal Almanya Türk Büyükelçiliği Güvenlik Ataşeliğinde görev aldı. Bu görev sırasında Federal Almanya Cumhurbaşkanı Beratı (Yüksek liyakat nişanı) ile ödüllendirildi. 1984 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan terör saldırıları karşısında, İçişleri Bakanlığı olurlarıyla Genel Kurmay Başkanlığınca başlatılan “Güneş Harekâtı” faaliyetlerine katıldı. Terörle Mücadele Kanunu, Pişmanlık Kanunu, Olağanüstü Hal Kanununa ek tedbir kanunları ve Bölgesel Psikolojik Harekât Seminerleri konularında MGK Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı komisyonlarında görev aldı. 1986 ve 1987 yıllarında uluslararası ikili güvenlik antlaşmaları (Paris Şartı-AGİK) çerçevesinde Narko-Terörizm ve Interpol konularını kapsayan çalışmalara katıldı. 1989-1991 yıllarında İçişleri Bakanlığı emriyle oluşturulan heyetle, İspanya’da BASK bölgesi ve ETA terör örgütü, İrlanda’da İRA faaliyetleri ve İngiliz terörle mücadele sistemleri üzerinde araştırma yaptı ve hazırladığı raporu hükümet yetkililerine sundu. Polisin kamusal hizmetlerinde; toplam kalite yönetimi, halkla ilişkiler, toplum destekli vizyon çalışmaları ve TSE İSO 9002 belge kazanımları hususunda teşkilatın öncülerinden oldu. Polis akademisinden başka İstanbul Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi kamu yönetimi bölümünü bitirdi. Emeklilik sonrasında İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekliler Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Üniversitelerde ve kuruluşlarda öğrenci geliştirme programları, madde bağımlılığı, narko terörizm gibi konularda ve yine yaygın şiddet ortamı ve terörizm alanında seminerler verdi.

Mehmet Salih Doğanç: Komiser yardımcısı olarak İstanbul’a atandı. Çeşitli rütbelerde Muş, Edirne, Çorum, Karabük ve İzmir’de çalıştı. 1983-1985 yıllarında Muş ili Malazgirt, 1985-1986 yıllarında Edirne ili Uzunköprü, 1989-1992 yıllarında Keşan ilçe emniyet müdürlüğü yaptı. Bu arada 1984 yılında İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi. Birinci sınıfa yükseldiği 1997 yılında Bornova Polis Okulu müdürü olarak atandı ve bu görevini 2003 yılına kadar sürdürdü. Polis başmüfettişi iken 2013 yılında emekli oldu. İkamet yeri İzmir’dir.1975 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1972
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1975

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
16468 M. Reşid Ayhan Adıyaman-1937 Vefat-1989
34444 F. Ahmet Güneri Manisa-1951 İhraç-1992
31626 Tufan Bozkaya İzmir-1942 Emekli-1995
31937 Muhlis Söğüt Sarıkamış-1941 EMd- Emekli-1998
37522 M. Necdet Erk Yerköy-1952 Nakil
30929 Hüsamettin Çamlıdağ Gülnar-1942 Vefat-1991
41471 Mustafa Günay Gemlik-1953 Emekli-1993
41439 Bayram Akbal Kayseri-1955 Emekli-1997
41453 Semih Üresin Elazığ-1954 İstifa
41463 Yüksel Kavak(1) Polatlı-1954 Nakil
41463 Ali Fırat Gaziantep-1954 EMd-Emekli-2000
41471 Abdulgani Yıldırım Güzelköy-1953 EMd-Vefat-2002
41472 İbrahim Tepebaşı Kangal-1953 İhraç-1981
41473 Erol Ünal Karabıyık Biroğul-1955 İstifa
41474 Ömer Geyik Sivrihisar-1952 EMd-Emekli-2001
41480 Abdulmecit Canbaz Sebepli-1953 EMd-Vefat 2005
41467 İsmail Şanver Geley-1954 EMd-Emekli-1998
41485 Refik Dilbağ Mersin-1954 İntihar-1983
41432 Atıf Şahiner Dinar-1955 Vefat
41445 Süleyman Genlik Erdek-1955 Emekli-1993
41449 Mustafa Sabuncuoğlu Tavas-1953 Emekli-1993
41454 Sabahattin Melekler Bandırma-1953 EMd-İhraç-2005
41455 İshak Şener Uşak-1953 İstifa-1981
41464 Mete Güngörmez İstanbul-1953 EMd-Emekli-2003
41472 Ali Ahmet Doğanoğlu Sarıkamış-1951 İhraç
41457 Ali Necati Selvi Mut-1954 Emekli-1998
43587 Vehbi Ağırbaşlı Ödemiş-1953 Müstafi-1982
43579 Ayhan Eskicioğlu Bergama-1954 Emekli-1996
43578 İzzet Sezgin Şenel Bulancak-1953 EMd-Malülen Emekli-2000
43607 Raif Tan Karabük-1951 Emekli-1993
43606 Tayfun Acarlı Çanakkale-1952 EMd-Emekli-2003
23217 Dilek Dincerden Tarsus-1945 Emekli-1983
23142 Leyla Bozat Ankara-1948 EMd-Emekli-2003
27804 Tuna Kılıçarslan (Ertunç) Denizli-1948 Emekli-1985
27793 Mürşide Kerman İzmir-1947 EMd-Emekli-2003
27901 Neval Vasfiye Timuroğlu Çamaltı-1946 EMd-Emekli-2002
22426 Cumali Darıcı Adana-1939 Emekli-1989
26604 Ergin Söylemez Eskibağlar-1945 İhraç-1985
28994 Erol Balya Fırnaz-1945 Emekli-1993
29805 Ali Yaver Uğurlu Arguvan-1939 EMd-Emekli-1999
19327 Davut Kip Gürün-1952 EMd-Emekli-1998
25631 Beyler Kılıç Ayakgedik-1943 EMd-Emekli-2002
20677 Arslan Pezek Erzincan-1941 Emekli-1990
27907 Fikri Koca Tarsus-1945 EMd-Emekli-2004
28422 Cengiz Alparslan Malatya-1943 Emekli-1994
13063 Halis İşçi Ardahan-1933 Emekli-1993
19215 Fahri Keşmer Tirebolu-1939 Emekli-1999
24131 Bedrettin Demirkan Pınarbaşı-1941 EMd-Emekli-2001
19276 Cavit Koca K.Hacıbey-1942 EMd-Emekli-2002
17539 Lütfi Lük Dumlupınar-1943 EMd-Emekli-2001
21259 Ziya Tutak Kasımlar-1943 EMd-Emekli-2002
27367 Cengiz Ceylan Alaçatı-1944 EMd-Emekli-2004
29436 Atilla Özgün Ankara-1945 Emekli-2005
26278 Muhsin Keskin İkipınar-1944 Emekli-1994
20017 Mehmet Yaşar Örel İslahiye-1942 Emekli-1997
27926 Ayet Yakar Ankara-1939 Emekli-1993
21335 Ali Yazıcı Çivril-1940 EMd-Emekli-2000
27860 Rasim Aktaş Eleşkirt-1941 Vefat-1977
33786 M.Can Balcı Artvin-1940 EMd- Emekli-1998
16571 R.Orhan Çankaya İstanbul-1933 Emekli
25543 Osman Türker Vezirköprü-1944 EMd-Emekli-2004
25064 Özgür Açıkyürek İstanbul-1944 EMd-Emekli-2004
23088 Halil İnce Sab-1942 EMd-Emekli-1998
21265 Mehmet Önal Aydın-1939 Emekli-1982
15236 İlhan Eren Kırıkkale-1936 Emekli-1996
24196 Tahsin Özkaya Bozova-1942 EMd-Emekli-2002
22356 Recep Hangül Seyvan-1944 EMd-Emekli-2004
25342 Haydar Soysal Şarkışla-1944 EMd-Emekli-2004
24219 Hilmi Özer Muhlisobası-1943 Vefat-2001
24999 Şinasi Arıkan Fethiye-1942 EMd-Emekli-1998
30046 Mustafa Bircan Bezdegüme-1943 EMd-Emekli-2003
25545 Yılmaz Güngör Posof-1945 EMd-Emekli-2005
28271 Hüseyin Aşıcı Taraşçı-1943 Vefat-1989
20007 Galip Tezcan Ronabar Biga-1938 EMd-Emekli-1997
27297 Hasan İldeş Pazarcık-1945 Emekli-1990
31565 Ahmet Sami Kaplan Çaykara-1941 EMd-Emekli-2000
23438 Mevlüt Gümüş Sinop-1941 EMd-Emekli-1999
25239 Emin Göke Silifke-1941 EMd-Emekli-1998
27439 V.Yalçın Gökalp Çekerek-1946 EMd-Emekli-2004
27344 Dürüst Oktay Fatsa-1945 EMd-Emekli-2001
19999 İlhan Boysan Kars-1943 EMd- Emekli-2003
28078 Kemal Tubluk Adana-1943 Vefat-1987
24457 Mustafa Buğra Kangal-1944 Emekli-1996
23821 Yusuf Cinel Vakfıkebir-1945 EMd-Emekli-2005
19240 Necati Sarı Mesudiye-1942 EMd-Emekli-2002
24972 İmdat Kayabaşı Şavşat-1945 Emekli-1993
24040 Fikrettin Güntaş Şenkaya-1943 EMd-Emekli-2003
30210 Bihri Özdişli Gaziantep-1945 Emekli-1993
23609 Hüseyin Şener Kesici Altınova-1944 Emekli-1996
30797 Lütfi Tortamış Demirci-1944 EMd-Emekli-2000
26642 Erol Dağlı Aksaray-1945 Emekli-1991
21023 Yaşar Yıldız Eşme-1942 EMd Emekli-1997
29022 Cihat Aktaş Başköy-1946 Vefat-1997
18186 Cafer Yılmaz Evranlı Turgutlu-1942 Emekli-1984
23746 Muhterem Özçelik Ardıçlı-1944 EMd-Emekli-2004
32102 Fikret Ocaktürk Burhaniye-1942 Müstafi-1980
19436 Yurdanur Mönüm Nazilli-1940 EMd-Emekli-1996
27543 Erdal Gökyüzü Adapazarı-1941 EMd-Emekli-2001
33718 Veli Kaya Fevziye-1940 Emekli-1999
33684 İhsan Yazıcı Hopa-1943 EMd-Emekli-1998
32391 Aydın Yılmaz Düzce-1945 Emekli-1994
20145 M.Atilla Can İstanbul-1939 Emekli-1986
33728 Nazım Genç Issızca-1944 Emekli-1994
26280 Nesip Bozkaya Çıldır-1944 EMd-Emekli-2002
22088 Kemal Tosun Vakfıkebir-1942 EMd-Emekli-2002
33778 Ergün Güzel Kilis-1943 Vefat-1986
25026 Kamil Koca Bünyan-1941 Emekli-1996
18524 Ali Yörük Acıpayam-1941 EMd-Emekli-2001
27947 Fatma Onurer Kuyucak-1947 Emekli-1984
23879 İsmail Kömürcü Bulgurca-1943 Emekli-1997
29480 Asiye Acarlı Afyonkarahisar-1945 Emekli
30586 Şerife Karaduman Ortaköy-1948 EMd-Emekli-2002
17951 Naci Işık Uşak-1935 Emekli-1993
21811 İlkin Mahmutoğlu Zara-1946 1966 Kolej Mezunu
21797 Mustafa Türkmen Emirdağ-1947
29259 Vadi Çicekli Aydın-1949
35403 Sedat Erdoğan Zonguldak-1951
37357 T.Savaş Yücel Şişli-1953 EMd-Emekli-2013
41441 Harun Aykuteli Kars-1953 EMd-Emekli-2013
41427 İbrahim Acun Ödek-1954 EMd-Emekli-2014
41429 Ali Osman Vardarcık Buca-1954 EMd-Emekli-2014
41430 Mustafa Doğan Kılınç Deynek-1953 EMd-Emekli-2013
41432 Burhan Altındal Düzce-1955 EMd-Emekli-2015
41433 Zekeriya Balkar Amasya-1953 EMd-Emekli-2013
41471 Sadık Öz Adana-1954 Tıp Doktoru Ayrıldı
41441 Erdinç Sarıalp Sapanca-1954 EMd-Emekli-2014
41442 Abdullah Yıldırım Bozkurt-1954 EMd-Emekli-2014
41456 Yılbay Çelik Elazığ-1955 EMd-Emekli-2015
41444 Necat Özdemiroğlu Düzce-1955 EMd-Emekli-2015
41453 Oğuz Özçelik Ankara-1955 EMd-Emekli-2015
41454 Adem Özçetin Yenice-1954 EMd-Emekli-2014
41452 Cevat Tak Çaykara-1953 EMd-Emekli-2013
41461 Bayram Dursun Düzce-1953
41466 Mehmet Naldöven Eskişehir-1953 EMd-Emekli-2013
41475 Faruk Çakallı Besni-1953
41478 Basri Çiftçi Peçenek-1955 EMd-Emekli-2013
41435 Fazlı Çelik Akçaabat-1953 EMd-Emekli-2013
41481 Yılmaz Orhan Ece-1953 EMd-Emekli-2013
41484 Sadullah Akan Manisa-1954
414266 Halim Çıtır Yenice-1953 EMd-Emekli-2013
41458 Ahmet Köse Çandır-1955 EMd-Emekli-2015
41476 Orhan Savaş Adapazarı-1953
41428 Nurullah Bülbül Simav-1955 EMd-Emekli-2015
41435 Cafer Şahin Çekerek-1953 EMd-Emekli-2013
41437 Ali Karagöz Çelikhan-1953 EMd-Emekli-2013
41438 Osman Araç Buldan-1954 EMd-Emekli-2014
41440 Hüseyin Özalp Doğanşehir-1954 EMd-Emekli-2014
41446 Mustafa Bal Tirebolu-1954 EMd-Emekli-2014
41447 Celal Aydoğan Kuşcu-1954 EMd-Emekli-2014
41448 Ekrem Sevindik Düzce-1955 EMd-Emekli-2015
41456 Cemal Biçer Sivas-1952 EMd-Emekli-2012
41460 Ali Tatar Nuhuşağı-1955 EMd-Emekli-2015
41459 Fikri Yıldızel Edincik-1955 EMd-Emekli-2015
43589 Ali Gündoğdu Demirköy-1953 EMd-Emekli-2013
43580 Ali Tuğrul Çelik Kuyucak-1955 EMd-Emekli-2015
43583 Ali Yön Dere-1954 EMd-Emekli-2014
43585 İbrahim Evcim İstanbul-1954
43586 Recep Arı Bostanderek-1952 EMd-Emekli-2012
43591 Ali Merih Kiter Ankara-1952
43581 Mehmet Çiftçioğlu İzmir-1955
43582 Hikmet Oltulu Aksaray-1954 EMd-Emekli-2014
45392 Ali Çetintaş Taşpınar-1953
43610 Hayati Uçaner Güvenköy-1955 EMd-Emekli-2015
43608 Şakir Oktay Uygur Şiran-1952 EMd-Emekli-2012
26285 Tülay Işın Buca-1949
24978 Fikriye Yavuz Tarsus-1949
26631 Arife Emirler Uğurköy-1948
17839 Osman İnal Darende-1940
24027 Orhan Candan Küçükhıdır-1944
21819 Ahmet Güvercin Hasanpaşa-1943
22409 Hikmet H. Eyüpoğlu Çarşamba-1939
18040 Seyfi Pulat Adapazarı-1939
19635 Şinasi Karakaya Zara-1941
26295 Hüsamettin Postoğlu Arapkir-1945
30028 Orhan Çetinkaya Türkvartenik-1946
25917 D.Doğan Burunsuz Ermenek-1944
16509 Uğur Poyrazoğlu Ankara-1937
26633 Emine Özgül Ezer Ankara-1949
41479 Mustafa Yarenoğlu Gördeş-1954
41465 Alaattin Kırmacı Kahramanmaraş-1951
(1)Bilim adamlığını seçmiş ve profesör olmuştur.
Cevat Tak: Ankara, Mersin, Elazığ, Adıyaman, Tekirdağ, Yozgat, Burdur ve EGM’de çalıştı. Çorlu, Tarsus ve Karakoçan ilçelerinde amirlik yaptı. Burdur il emniyet müdürlüğü ve Yozgat Polis Meslek Okulu müdürlüğünde bulundu. Polis başmüfettişi iken emekli oldu.

Ali Karagöz: Zonguldak, İstanbul (Polis okulu), Mardin, Kastamonu, Uşak, Şanlıurfa, Bursa ve EGM’de çalıştı. Polis başmüfettişi iken emekli oldu.

Osman Araç: Konya, EGM, Ağrı, İstanbul, Çorum, Ankara, Polis Koleji ve Teftiş Kurulunda görev yaptı. 1999-2005 yılları arasında Erzincan ve Bayburt illerinde il emniyet müdürü oldu. Emekli emniyet müdürleri derneği üyesidir.
Mustafa Doğan Kılınç: Hatay’da ve EGM’de çalıştı. 2008-2010 yıllarında Amasya il emniyet müdürlüğü yaptı. 2010-2012 yıllarında emniyet genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Fransa’da misyon koruma, Avusturya’da emniyet müşavirliği yaptı.

İbrahim Acun: 1983 yılında TODAİE'de Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. "INTERPOL Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı" adlı tez çalışması yaptı. Araştırma sırasında Türkiye'nin INTERPOL'e üyelik başvurusunda Atatürk'ün ıslak imzalı yazısını elde etti ve tez çalışmasına ekledi. Tezi, EGM'de ve Milli Kütüphanede bulmak mümkündür.


1976 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1973
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1976

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
18600 Remzi Birol Manyas-1945 EMd-Emekli-2004
19798 İhsan Çele Kağızman-1945 EMd- Vefat-2004
18481 Doğan Yılmazer Bandırma-1938 Emekli-1985
34459 Sedat Canıdar Yozgat-1952 İhraç-1983
41469 Mustafa Başdüğenci Gönen-1952 Emekli-1998
47183 Mehmet Atılgan Kahramanmaraş-1955 Emekli-1993
47188 Tahir Bayraktaş İstanbul-1956 Emekli-1995
47196 Nurettin Alipaşaoğlu Karasu-1955 İstifa-1986
47205 İsmet Bilgin Elazığ-1956 EMd-Emekli-2000
47208 Vehbi Erbay Günay Gürün-1955 İhraç-1986
47212 Zülfikar Bayır Alucra-1954 Emekli-1994
47213 Gazi Öztürk Zara-1954 EMd-Emekli-2004
47217 Selçuk Konuk İstanbul-1955 İhraç-1982
47221 Kazım Bilir Erdemli-1955 İhraç-1983
47226 Cumhur Soyuğur Sivas-1951 Emekli-1996
47688 Vejdi Önsur Koçarlı-1955 EMd-İhraç-1999
47689 Sadettin Dereköy Polatlı-1955 EMd-Emekli-1996
47690 Ali Yaşar Günaydın Zeytinburnu-1954 Şehit-1979
47693 Mustafa Danışman Çorum-1955 İhraç-1982
47694 Deniz Gökçetin İzmir-1955 EMd-Müstafi1996
47696 Özdemir Sertbarut Ankara-1953 EMd-Emekli-1999
47697 Turgut Karamanzade Ankara-1954 EMd-Vefat 2003
48753 Hasan Bahattin Erdini İstanbul-1956 EMd- Emekli-2004
47195 Mehmet Karagözlü İzmir-1955 Nakil-1989
47197 Mehmet Uyar Antalya-1955 Emekli-1995
47222 Halil Göndeç Kula-1955 EMd-Emekli-2004
47191 İbrahim Şahin Reşadiye-1956 EMd-Emekliye sevk-2002
47211 İ. Burhan Tansu Üsküdar-1954 EMd-Emekli-2002
47214 Mustafa Yılmaz Ilgaz-1956 Emekli-1995
47686 Cevdet Özkaya Piraziz-1955 Emekli-1996
29341 Mustafa Erhan Alaşehir-1940 Emekli-1994
23741 Celal Erdoğan Tikniz-1945 EMd- Vefat-2002
21052 Necdet Göksel Sivrihisar-1940 Emekli-1994
33107 S.Tülay Özen Avanos-1951 Emekli-1996
24109 Salim Başkurt Turhal-1943 İstifa-1979
21364 Zikri Özavcı Kars-1943 EMd-Emekli-2003
31040 Hasan Ceyhan Çorum-1945 EMd-Emekli-1998
29940 İsmail Düz Selçuk-1946 İhraç-1979
29918 Raif Mutlu Kırşehir-1944 Vefat-1991
27029 Sırrı Güçlü Erzincan-1943 Emekli-1991
30859 Mehmet Bozoğlu Sarıgöl-1946 Emekli-1994
23872 Fahri Urlu Serik-1945 EMd-Emekli-2001
26591 Osman Nuri Genç Konakpınar-1945 Emekli-1996
27915 Yusuf Ertürk Gedenek-1943 EMd-Emekli-2000
29140 Veli Akkaya Eğridere-1945 EMd-Emekli-2005
31636 Lütfiye Özüyılmaz Eskişehir-1944 Emekli-1996
33961 Tümer Gacaroğlu Meriç-1945 Vefat-1989
30467 Erdal Özar Karacabey-1944 EMd-Emekli-2004
16594 Osman Kaya Yomra-1938 Emekli-1996
31372 Ali Ahmetoğlu Çivril-1946 EMd-Emekli-2002
21175 Cevat Kürklü Eminönü-1942 Emekli-1994
24854 Saadet Tülek Elbistan-1948 Emekli-1985
21758 Kemal Türksöz Çayıralan-1943 EMd- Vefat 2000
29939 İnkişaf Özmen Denizli-1945 EMd-Emekli-2004
24379 İbrahim Natık Dicleli Eğil-1944 EMd-Vefat-1996
33990 Özcan Bakkaloğlu Ankara-1941 Vefat-1994
29126 Haluk Ercan Atça-1944 Emekli-1994
31911 Cengiz Subaşı Kars-1945 EMd-Emekli-2001
27930 Fevzi Becel Hilvan-1944 EMd-Emekli-2004
22209 Kemal Dündar Aydın-1940 EMd-Emekli-1996
25392 Mezahim Tepebaş Arpaçay-1944 EMd-Emekli-2002
24144 İ.Hakkı Özpakcan İzmir-1943 EMd-Emekli-2002
30479 Fahri Soysal Yusufeli-1945 EMd-Emekli-2005
27641 Ali Ekber Sarıcı Hekimhan-1947 Emekli-1995
22147 Ramazan Şahin Andırın-1944 EMd-Emekli-2004
24785 Abdullah Dalman Tirebolu-1940 EMd-Emekli-1999
23897 Sefer Kırer Emirdağ-1944 Emekli-1994
28136 Kemal Sarıdağlı Ş.Koçhisar-1943 EMd-Emekli-2003
23649 Muharrem Tuncer Göksun-1944 İhraç-1984
25852 Celal Şimşek Çemişkezek-1945 EMd-Emekli-2004
19961 İsmet Yaradanakul Pazarcık-1943 Emekli-1986
33106 Zafer Tuna Ovacık-1948 Emekli-1987
19520 Baki Ersoy İslâhiye-1942 EMd-Emekli-2002
27981 Çetin Öğet Karaman-1943 Emekli-1996
27525 Ömer Güneş Beyşehir-1942 Emekli-1994
24963 Niyazi Eraldemir Dörtyol-1943 EA-Emekli-1987
30257 Necat Çelik Bahçe-1945 EMd- Vefat-1999
20874 Şevket Özyılmaz Bodrum-1941 KOM-İhraç-1984
22049 Mehmet Karaoğlan Andırın-1942 EMd-Emekli-2000
20301 Hüseyin Albayrak Ayaş-1942 EMd-Emekli-2002
29983 Mehmet Güvenir Hadim-1944 EMd-Emekli-2002
33903 Erol Konuk Nazilli-1943 EMd-Emekli-1998
20574 Mustafa Kantar Gölşehir-1943 EMd-Emekli-2002
31090 Mehmet Şencan Bafra-1945 Emekli-1994
30507 Ramazan Şimşek Mut-1946 EMd-Vefat-1992
22949 Mustafa Kır Anamur-1944 EMd-Emekli-2004
29887 Neşet Taş Amasya-1945 EMd-Emekli-1999
31398 Ali Akdoğan Akhisar-1943 Emekli-1996
28654 Nusret Arıcan Mesudiye-1945 EMd-Emekli-2005
26129 Saffet Haney Yatağan-1945 İstifa-1986
25082 M.Cemil Balcı Salihli-1943 Emekli-1989
29077 Ahmet Ömruuzun Turgutlu-1944 Emekli-1997
22952 Ekrem Nohut Anamur-1943 Emekli-1986
25947 Orhan Erdoğmuş Saray-1943 EMd-Emekli-2003
28785 Zihni Okur Tirebolu-1945 EMd-Emekli-2002
22283 Şeref Yazıcı Şiran-1944 Emekli-1988
28403 Cumali Güner Ardeşen-1944 EMd-Emekli-2000
33935 Aziz Atabay Bayraktar Borçka-1946 EMd-Emekli-2002
26943 Abdurrahman Atlıhan Kozaklı-1944 EMd-Emekli-2004
29039 Remzi Kayışoğlu Vakfıkebir-1945 EMd-Emekli-1998
23844 M.Hanifi Kaya Hekimhan-1944 EMd-Emekli-2004
32529 Hayrettin Mungan Bozkurt-1942 EMd-Emekli-2002
29231 Mevlüt Dadaşoğlu Oltu-1939 EMd-Emekli-1994
21562 Gazi Kirik Hisar-1943 EMd-Emekli-2003
19179 Mehmet Ulak İnegöl-1942 Emekli-1984
30627 Murat Aykaç Beypazarı-1945 EMd-Emekli-2005
31152 İhsan Tuğrul Tarsus-1944 EMd-Emekli-2004
21343 Fuat Özdemir Ardahan-1943 EMd-Emekli-1998
33871 Ali Çelik Darende-1941 EMd- Emekli-2001
16477 Nazmi Subaşı Hopa-1939 EMd-Emekli-1998
20704 Mustafa Alpınar Gemerek-1941 EMd- Emekli-2001
21021 Kenan Altan Mazgirt-1941 EMd-Emekli-2000
19357 Mehmet Nurol Samsun-1940 EMd-Emekli-1996
24798 H.Basri Ergül Pazarcık-1945 EMd- Emekli-2005
25552 Hüseyin Ören Ermenek-1945 Emekli-1993
30008 Ayhan Albayrak Filibe-1945 EMd-Emekli-2005
22146 Emin Yıldırım Genişoğlu İzmir-1943 EA-Emekli 1991
26221 Zihni Okuyay İstanbul-1942
19346 İlhan Elçin İzmir-1942
21461 Yaşar Bitir Uşak-1939
25785 Mustafa Sezgin Amasya-1942
23664 Baki İpek Sultandağı-1944
21325 Nevzat Gülaydın Germencik-1938
30728 Hüseyin Gümüş Nizip-1946 EMd-EMEKLİ-2005
30988 Ali Ayhan Yahyalı-1946
33467 Abdülmecit Aslan Kulp-1941
33979 Dilek Çağlayan Amasya-1947 EMd-Emekli-2007
33893 Mualla Kütük Hidi-1950 EMd-Emekli-2010
33815 B.Şükran Tamer Bor-1949 EMd-EMEKLİ-2009
43583 Ünal Güveniş Tekirdağ-1952 EMd-Emekli-2012
47177 Hasan Özden Gökben-1956 EMd-Emekli-2015
47180 Zeki Çatalkaya Sarız-1956
47185 Çetin Yıldız İstanbul-1954 EMd-Emekli-2014
47186 Feyzullah Arslan Gürün-1956 Nakil-Avukat-2015
47192 Emrullah Akçaoğlu Geyve-1955 EMd-Emekli-2015
47199 Mustafa Mali Düzce-1956 EMd-Emekli-2015
47201 Ahmet Kılıç Tunceli-1956 EMd-Emekli-2015
47202 Necmettin Seymen Düzce-1953 EMd-Emekli-2013
47204 M.İrfan Banaz İzmir-1955 EMd-Emekli-2015
47207 Nurosman Deliloğlu Torul-1956 EMd-Emekli-2015
47210 Mehmet Özbek Manisa-1955 EMd-Emekli-2015
47692 Faruk Tonya Düzce-1956 EMd-Emekli-2015
47215 Zeki Yılmaz Kula-1955 EMd-Emekli-2015
47224 Haldun Saygılı Kahramanmaraş-1953 EMd-Emekli-2013
47227 Suat Özgüray K.Ereğli-1954 EMd-Emekli-2014
47687 Tacettin Kurt Yusufeli-1953 EMd-Emekli-2013
48752 Kemal Bayram Parmaksız Manisa-1956 EMd-Emekli-2015
47179 Yaşar Şahin Maksut-1956 EMd-Emekli-2015
47209 Mehmet Emin Erol Aydın-1955 EMd-Vefat-2006
47220 Ayhan Pamuk Akyazı-1955 EMd-Emekli-2015
47176 Recep Cin Gaziantep-1955 EMd-Emekli-2015
47178 Şenel Özkaya Bulancak-1956 EMd-Emekli-2015
47181 Fevzi Erdoğan Vakfıkebir-1954 EMd-Emekli-2014
47184 Hanefi Avcı Pazarcık-1956
47187 Abdullah Bozkurt Bulancak-1954 EMd-Emekli-2014
47189 Avni Cingirt Akçakoca-1956 EMd-Emekli-2015
47190 Cemil Taş Bozova-1955 EMd-Emekli-2015
47193 Şeref Güner Ağın-1955
47194 Nail Nazif Yalçın Hayrabolu-1955 EMd-Vefat-2009
47198 Erol Özdemir Bulancak-1956
47200 Cemalettin Çağdaş Avanos-1954 EMd-Emekli-2014
47203 Reşat Altay İstanbul-1955 EMd-Emekli-2015
47206 Mehmet Taş Zile-1956
47218 Atilla Çağlı Bursa-1956
47225 Hasan Öztürk Malkara-1956
47695 Nevzat Değirmencioğlu Hozat-1955 EMd-Emekli-2015
Ahmet Emin KKTC-Ayyanni-1953
Arif Hüseyin KKTC-Y.Kalkanlı-1954
Eray Ferdi (Merttürk) KKTC-Beşiktepe-1953
Erdem Abdullatif Ali (Demirbağ) KKTC-Kambili-1950
Günay Fuat (Ozan) KKTC-Mayunda-1953
Hasan Yusuf (Bendaşan) KKTC-Akıncılar-1950
Hüseyin Cenan (Kibrit) KKTC-Aydoğan-1954
İbrahim Hüseyin KKTC-Malya-1953
Osman Ali KKTC-Larnaka-1950
Özel Ahmet KKTC-Kissonerga-1950

Fevzi Erdoğan: Doktora yapmıştır.
Kemal Sarıdağlı: Doktora yapmıştır.

Tacettin Kurt: Manisa, Adana, Diyarbakır, Bitlis (Tatvan), Bolu, Balıkesir, Erdek ve Gümüşhane’de çalıştı. Polis akademisi başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2000-2011 yılları arasında Ordu, Van, Karaman ve Aydın’da il emniyet müdürlüğü yaptı. 2013 yılında polis başmüfettişi olarak emekli oldu.

Erol Özdemir: 1 Şubat 1956 tarihinde Giresun’un Piraziz ilçesinde doğmuştur. Fındık tarımı yapan bir ailenin oğludur. İlk ve ortaokul eğitimini Piraziz’de tamamlamıştır. 1970 yılında Ankara’da polis kolejine girmiş, 1976 yılında polis akademisini bitirerek komiser yardımcısı olmuştur. Kolej okul numarası 1692, akademi okul numarası 1782, sicil numarası 47198’dir. 1976-1978 yıllarında Gaziantep çevik kuvvet şube müdürlüğünde ekip amiri, 1978-1983 yıllarında Antalya havalimanı koruma şube müdür vekili ve Bahçelievler polis merkezi amiri, 1983-1986 yıllarında Bitlis’te bölge trafik şube müdür yardımcısı ve şube müdür vekili, Tatvan’da bölge trafik denetleme istasyon amiri, 1986-1992 yıllarında Çorum’da lojistik şube müdür yardımcısı ve şube müdürü, 1992-1995 yıllarında Ankara’da Elmadağ ilçe emniyet müdürü, 1995-1996 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü ikmal bakım daire başkanlığında şube müdürü, 1996-1997 yıllarında İstanbul’da milli saraylar koruma şube müdürü, 1997-2002 yıllarında Edirne’de emniyet müdür yardımcısı, 2002-2005 yıllarında Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü strateji geliştirme başkanlığında merkez emniyet müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2005-2016 yıllarında Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü teftiş kurulu başkanlığında polis başmüfettişi olarak görev yapmıştır. 1976 yılında komiser yardımcısı, 1979 yılında komiser, 1983 yılında başkomiser, 1986 yılında emniyet amiri, 1992 yılında şube müdürü, 1997 yılında emniyet müdür yardımcısı ve 2002 yılında birinci sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etmiştir. Teftiş Kurulunda iken Mevzuat Araştırma Geliştirme Grubu başkanlığı yapmıştır. Ayrıca müfettişlik hizmetleriyle ilgili seminerlerde eğiticilik görevi üstlenmiştir. 2004 yılında Belçika’da federal polisin yeniden yapılanmasıyla ilgili çalışma ziyaretine katılmıştır. 2006 yılında inceleme gezisi için Milli Güvenlik Akademisinin düzenlediği programla Mısır, 2009’da IPA Türkiye yetkililerince düzenlenen programla Suriye ziyaretini gerçekleştirmiştir. 1987 yılında başladığı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde kamu yönetimi uzmanlık programını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini 1990 yılında bitirerek kamu yönetimi uzmanı olmuştur. 2005 yılında başladığı harp akademileri komutanlığına bağlı milli güvenlik akademisi eğitimini 59’ncu dönem müdavimi olarak 2006 yılında tamamlamıştır. Polisin sahadaki çalışmalarını konu alan “Mavi Yol 33 10 Merkez” adlı kitabı 2004 yılında PİRAMİT YAYINEVİ, kutsal kitabımızın özetinin manzum bir ifadeyle dile getirildiği “Şiirsel Kur’an” adlı kitabı 2019 yılında SONÇAĞ YAYINCILIK, görev yaptığı yıllarda mesleki yaşanmışlıkların yer aldığı “Haram Koltuk” adlı otobiyografik kitabı 2019 yılında KİTAPÇI YAYINCILIK tarafından yayımlanmıştır. Polis dergilerinde yer alan elliden fazla makalesi vardır. Kendisine ait ÇÖTEN adlı Blog’da yazılarına devam etmektedir. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMÜD-DER),  Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği üyesidir. Yurdeşen Canan Hanım ile evli ve az seviyede Fransızca bilmektedir. 2016 yılında yaş haddiyle emekli olmuştur. Ankara’da ikamet etmektedir.
1977 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1974
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1977
SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
28934 Zafer Karaosmanoğlu Ankara-1950 Emekli-1998
48754 Uğur Ateş Hacılar-1954 EMd-Emekli-2003
51347 Doğan Irmak Yalvaç-1954 Emekli-1994
51348 Mehmet Yasak İstanbul-1957 EMd-Emekli-1996
51356 Bektaş Kaya Ankara-1957 Emekli-1995
51359 Nurettin Ersoy Salihli-1956 Şehit-1996
51367 Ümit Bavbek İstanbul-1957 EMd-Emekli-1999
51368 Süleyman Başgör Akseki-1957 EMd-Emekli-1998
51369 Rıza Erdoğan Divriği-1957 EMd-Emekli-2003
51375 Salih Güngör Ilgaz-1954 Emekli-1996
51383 Sami Ece Kula-1955 EMd- Emekli-2000
51385 Zekeriya Atasever Ordu-1956 Malülen Emekli-1987
51388 Mustafa Kara İstanbul-1957 Emekli-1995
51395 Turgut Kavas Alembeylik-1956 EMd-Emekli-2002
51838 Aydın Bilgütay Üsküdar-1957 EMd-Emekli-2002
51854 Sabri Rauf Göral İstanbul-1953 EMd-Emekli-1997
51850 Metiner İlter Ceyhan-1955 EMd-Emekli-2002
51840 Sırrı Özkara Develi-1955 Ayrıldı-1994
51357 Hüseyin Üstün Aliağa-1957 EMd-Emekli-2003
51390 Celal Kahraman Mansurlu-1955 EMd- Emekli-2004
51398 Engin Arabacıoğlu Avşa-1952 Emekli-1995
51842 Recep Münir Karabay Hayrabolu-1957 Vefat-1996
51355 Abdullah Kök Köseler-1955 EMd- İstifa-2003
51362 Şükrettin Şahin Zara-1956 Emekli-1995
51377 Sabri Sancak Çarşamba-1954 Vefat-1996
51381 Abdurrahman Algül Bafra-1955 İstifa-1981
51851 Fatih Ergün Kayseri-1954 EMd- Emekli-2000
29246 Aytekin Ülgen Hopa-1946 EMd-Vefat-2000
11883 Hüseyin Çırak Karlı-1932 Emekli-1988
27840 Oguz Çetinel Buca-1944 EMd-2002 Emekli-2002
23562 M. Ali Kantar Gülnar-1944 EMd- Emekli-2004
22708 Abdurrahman Erdem Tefenni-1937 Emekli-1990
25616 Mehmet Yılmaz Eskihamal-1944 EMd-Emekli-2002
26447 Abdürrezzak Çelik Pulur-1945 EMd-Emekli-2000
21366 Muhlis Yılmaz Eleşkirt-1943 EMd- Emekli-2003
19975 Lütfi Tümtürk Kütahya-1939 EMd-Emekli-1998
26448 Yusuf Değirmenci Saraycık-1945 EMd-Emekli-2004
22603 Mümtaz Doğan İnegöl-1944 Emekli-1993
25453 Mehmet Çiftçioğlu Atça-1945 EMd-Emekli-2004
20947 Mustafa Çakmak Sarayköy-1942 Emekli-1985
24451 Yaşar Canbolat Afyonkarahisar-1939 Emekli-1999
23737 Kemal Aydın Ordu-1945 İhraç-1977
22179 Mehmet Sayat Diyarbakır-1944 EMd Emekli-2002
23999 İbrahim Süha Özaytekin İstanbul-1942 Vefat-1992
20984 Erdal Derya Devrek-1943 EMd- Emekli-2003
21036 Murteza Uzundurukan Vakfıkebir-1942 Emekli-1992
24087 İsmet Akıl Tutluca-1943 Emekli-1985
27951 Kemal Özyetiş Kayseri-1945 EMd- Emekli-2005
26218 Ali Kalkan Doğanşehir-1946 Emekli
23692 Abdulkadir Osanmaz Niğde-1942 EMd- Emekli-2002
26694 Hüseyin Bozteke Yenişehir-1943 Emekli-1996
25151 Ömer Köseoğlu Kızılcabölük-1945 EMd- Emekli-2005
20632 Ali Erkan Büzdüz-1940 Emekli-1997
21675 Erdem Taşkın Koyuhisar-1942 İhraç-1982
28241 Cafer Acer Sorgun-1945 EMd-Emekli-2002
26332 Muhsin Değer Uluçayır-1943 Vefat-1996
24564 Ahmet Erdoğan Tercan-1943 EMd-Emekli-2002
21226 Cengiz Özkan Çayırdere-1943 EMd- Emekli-2002
26274 Ejder Tuğrul Ceyhan-1945 EMd- Emekli-2003
19827 Cavit Özgürel Hamidiye-1942 EMd- Emekli-2002
18993 İbrahim Görnaz Görele-1942 EMd-Emekli-2002
28134 Orhan Kaya Burna-1946 Emekli-1996
18682 Asım Fidan Şyeşilhisar-1940 Emekli-2000
20705 Osman Kanbur Fındıksuyu-1939 Emekli-1989
23533 Mehmet Özel Şuhut-1944 EMd-Emekli-2004
28286 Mustafa Kartal Ulukışla-1945 EMd-Vefat 2003
23096 Kemal Yılmaz Çepni-1941 EMd- Emekli-2001
23340 Lütfi Güzin Buldan-1944 EMd-Emekli-2002
16694 Ali Mutlu Közü-1938 Emekli-1998
24886 Şuayyip Alankaya Çukur-1944 Emekli-1994
19536 Abdullah Aydaner Ahlat-1942 EMd-Emekli-2002
21558 I.Hüseyin Gülşen İstanbul-1942 EMd-Emekli-2002
24355 Kemal Balık Fele-1945 EMd-Emekli-2005
27287 Ahmet Beyaz Şavşat-1945 EMd-Emekli-2002
24431 Niyazi Berk Fol-1942 EMd-Emekli-2002
22174 İhsan Er Aksaray-1944 Emekli-1994
25125 Süleyman Şahin Mut-1945 EMd-Emekli-2005
20902 Ayhan İşbilen Edirne-1940 Emekli-1998
23512 Hidayet Sağ Çumra-1949 Emekli-1997
25134 Mustafa Mete Ceyhan-1944 EMd-Emekli-2004
20693 Seyfettin Taştan Kağızman-1943 EMd-Emekli-2003
23651 Tağı Aras Iğdır-1945 EMd-Emekli-2002
26931 Muhsin Aykaç Iğdır-1945 Şehit1980
21448 Rıza Topçu Kurkurik-1943 EMd-Emekli-2002
27977 İbrahim Durmuşkaya Tirebolu-1945 Emekli-1990
23891 Ahmet Geçer Ovacık-1944 Emekli-1999
26174 Lokman Ciğerci Akçapınar-1944 İstifa-1999
26163 Rasim Aydın Ereğli-Konya-1942 EMd- Emekli-2002
20100 İhsan Çakar Aksaray-1939 Emekli-1998
28236 Zeki Şahin Gördes-1943 EMd-Emekli-2003
27105 Üzeyir Ergünven Bayındır-1945 EMd- Vefat-2000
18759 Recep Tokatlı Bulgaristan-1941 EMd- Emekli-2000
23072 Hasan Ulusoy Hekimhan-1944 Vefat-1987
8699 Ramis Taşdemir Şavşat-1926 Emekli-1986
17834 Ertuğrul Çakır Çankırı-1942 EMd-Emekli-2002
19060 Mehmet Kik Reyhaniye-1939 Emekli-1997
24913 Ahmet İlhan Develi-1944 EMd-Emekli-2004
28664 Hüseyin Başbuğ Apaköyü-1945 EMd-Emekli-2002
28260 Ahmet Güngör Terme-1945 EMd-Emekli-2000
18267 Özcan Güngörür İzmir-1937 Emekli-1984
27819 Memiş Yüksel Ömerli-1943 EMd- Emekli-2001
25978 Fethi Gürger Mürü-1944 EMd- Emekli-2004
21227 Osman Bagatur Gesi-1942 EMd-Emekli-2000
18681 Niyazi Turgut Orhangazi-1941 Emekli-1998
28016 Mustafa Korkut Kayseri-1945 Emekli-1996
23896 Mustafa Aktaş Omurlak-1944 İhraç-1988
18845 Şakir Kara Tarsus-1940 Emekli-1993
18321 Mustafa Kızılca Denizler-1939 Emekli-1993
19916 Eyüp Kocaçınar Kırklareli-1940 Emekli-1996
19230 Mustafa Ersoy Afyonkarahisar-1939
11597 Necip Gültekin Bolu-1933
23737 Kemal Aydın Ordu-1945
22179 Mehmet Sayat Diyarbakır-1944
25453 Mehmet Çiftçioğlu Atça-1945
18573 Durmuş Yılmaz Tirebolu-1938
21099 Mehmet Uçucu Kop-1940
21384 Rıza Kula Gürün-1944
19725 Sait Yücecan İstanbul-1943
16667 Abdullah Geçer Sapanca-1939
18219 Haluk Suha Dinçel Adana-1941
18551 Erdoğan Fikret Girginer Söke-1937
23612 A.Vahap Çınar Çemişkezek-1944
25248 Ömer Gökmen Ilgın-1945
26632 Nihal Özçep Ankara-1948
25158 Füsun Emel Kunter Ankara-1948
47223 İsmail Kabatay Karabürak-1954
47691 Mehmet Aydın Düzce-1955 EMd-Emekli-2015
51351 İrfan Bayar Ankara-1957
51352 Ömer Kılıç Perşembe-1956
51353 Ülfet Demir Alaçam-1956 EMd-Emekli-2015
51358 Muzaffer Erkan Fındıksuyu-1957 EMd-Emekli-2015
51361 Muhterem Ergül Macarlar-1957
51363 Mehmet Akif Acarlı İstanbul-1955 EMd-Emekli-2015
51365 Mustafa Kamil Kozan Bıyıklı-1954
51366 Kahraman Bağış Besni-1957
51370 Gündüz Yıldırım İlyaslı-1956
51373 Cumali Aydın Yayladağı-1955 EMd-Emekli-2015
51378 İlhan Çetingöz Osmaniye-1957
51380 Kutlay Çelik Hal-1957 EMd-Emekli-2015
51382 Rifat Biçer Karakaya-1955
51384 Sırrı Arslan Malatya-1954
51386 İsmail Çalışkan Boyalı-1956
51391 Cemalettin Şahin Kepsut-1955
51393 Ali Yıldız Tepeköy-1954
51397 Hasan Karaca Güngörmez-1955 EMd-Emekli-2015
51400 İsmail Daloğlu Zeytinburnu-1955
51401 Mustafa Şengöz Ödemiş-1954 EMd-Emekli-2014
51857 Ömer Rıza Göküş Erdemli-1954 EMd-Emekli-2014
51856 Ali Narin Zile-1956 EMd-Emekli-2015
51848 Fikret Demir Gaziantep-1955 EMd-Emekli-2015
51846 Ekrem Erzene İstanbul-1953
51836 Süleyman Işıldar Kozağaç-1956 EMd-Emekli-2015
51853 Haluk Murat Karcıoğlu İstanbul-1954 EMd-Emekli-2014
51858 Alper Yaz Ankara-1951 EMd-Emekli-2011
51349 Metin Demir Bolu-1957 EMd-Emekli-2015
51350 Osman Öztürk Şeyhli-1957 EMd-Emekli-2014
51354 A.Rıza Atak Edirne-1955
51376 Tugay Turan Yusufeli-1954 EMd-Emekli-2014
51387 Mahir Altuncan Boyabat-1956 EMd-Emekli-2015
51396 Ömer Çepniler Samsun-1955 EMd-Emekli-2015
51841 Mehmet Cıvlan Bergama-1955
51849 Zeki Erdoğan Uşak-1954 EMd-Emekli-2014
51839 Tahir Bayındır Bilecik-1957
51860 Mahir Doğan Akarca-1955 EMd-Emekli-2015
51360 Necdet Tosun Eberköyü-1957
51371 Mehmet Zeki Yiğit Bornova-1954
51372 Naci Kocaoğlu Kars-1956
51374 Kemal Bayrak Osmaneli-1956 EMd-Emekli-2015
51379 Yaşar Özen Terme-1955 EMd-Emekli-2015
51392 Yılmaz Kılınçlı Kuşadası-1957
51844 Önder Karaman Manisa-1954
51852 Necati Erdem Saray-1954 EMd-Emekli-2015
51837 Altan Yenice İzmir-1957 EMd-Emekli-2015
Haluk Murat Karcıoğlu: Gaziantep, Antalya, Gümüşhane, Bayburt. Eskişehir, Kırıkkale, Mardin, Kocaeli, Niğde ve EGM’de çalıştı. 1999-2004 yılları arasında Siirt il emniyet müdürlüğü yaptı. IPA ve Fenerbahçe kongre üyesidir.

Kemal Bayrak: Konya, Kocaeli, Erzurum, Aydın, Tokat, Bitlis, Ankara (EGM, TBMM), Nevşehir, Eskişehir illerinde çalıştı. Ahlat, Tatvan, Söke, Zile ilçe emniyet amirlikleri yaptı. 1999-2002 yıllarında Nevşehir il emniyet müdürü oldu. Eskişehir POMEM müdürlüğü görevinde bulundu. Polis başmüfettişi iken emekli oldu.
Muzaffer Erkan: EGM, Ordu, Hakkari, Erzurum ve Ankara’da çalıştı. 1999-2000 yıllarında Batman, 2005-2009 yıllarında Denizli, 2009-2010 yıllarında Samsun il emniyet müdürlüğü yaptı. 2001-2002 yıllarında İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. ABD, İran, Özbekistan, Bulgaristan, Arabistan, Mısır ve Suriye’de çalışma ziyaretlerinde bulundu. 2012-2014 yıllarında Pakistan’da Emniyet Müşavirliği yaptı. Polis Akademisinde eğitici olarak görev aldı.

Doç.Dr.Süleyman Işıldar: Kayseri’de ve EGM’de çalıştı. 1997-2001 yıllarında Trafik Araştırma Merkezi Müdürü, 2001-2003 yıllarında Dışilişkiler Dairesi Başkanı, 2003-2011 yıllarında İnterpol-Europol-Sirene Dairesi Başkanı, 2011-2014 yıllarında Fransa’da Emniyet Müşaviri olarak görev yaptı. 1983-1986 yıllarında Fransa’da İnterpol Genel Sekreterliği bünyesinde uluslararası görev ifa etti. 2004’de Ukrayna’da yapılan 33. İnterpol Avrupa Bölge Konferansında, 4 yıllığına İnterpol Avrupa Komitesi üyeliğine, 2008’de Rusya’da yapılan 77. İnterpol Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına İnterpol İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Ayrıca 55 ülkede seminer, toplantı ve benzeri görevlere katıldı. İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Bölümünden, Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. TODAIE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını ve Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde Master Eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Eğitiminden mezun oldu. 2001 yılında Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalının ilk Doçenti ünvanını aldı. Trafik polisliği ve trafik güvenliği ile ilgili olarak değişik kongre ve seminerlerde yaptığı 30’dan fazla tebliği ile ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan pek çok makaleyi yazdı. Avrupa Trafik Mağdurları Federasyonu’nun “Karayolu Trafik Kazalarında Ölüm ve Yaralanmaların Etkisi: Trafik Kaza Mağdurları ile Ailelerinin Yaşam Standartları’ndaki Düşüşün Ana Nedenlerine Dair Araştırma-İyileştirme İçin Öneriler” başlıklı araştırmasının Türkçeye tercümesini yaptı. Çevirinin, Avrupa Birliği ve Avrupa Trafik Mağdurları Federasyonu’nun işbirliği ve desteği ile 1998 yılında basımı ve dağıtımı yapıldı. Eğitim amaçlı olarak “Trafik Kazalarının Önemi ve Sonuçları” başlıklı bir kitapçık hazırladı. Meslektaşı Emniyet Müdürü Dr.Hüseyin DURMAZ ile birlikte ‘Türkiye ve Değişik Ülkelerde Polisin Çalışma Saatleri, Yıllık İzin ve Maaşlarına İlişkin Karşılaştırtmalı Bir Çalışma’ya imza attı. 2010 yılında İstanbul Emniyet Kongre Merkezinde söz konusu makalenin sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca makale, “Polis Teşkilatında İnsan Kaynakları Yönetimi” adlı kitapta yayımlandı. Polis Akademisinde, Gazi Üniversitesinde ve TODAİE’de trafik güvenliği, kolluk yönetimi ve yabancı dil ile ilgili dersler verdi. Mesleki ve özel hayatında 1972 yılında Polis Koleji 2.Sınıf Kütüphanesinde bulup okuduğu, Ordinaryüs Profesör Dr.Ali Fuat BAŞGİL’in yazdığı ‘GENÇLERLE BAŞBAŞA’ adlı kitapçığın etkisi oldu.


1978 MEZUNLARI

POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1975
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1978

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
20098 Mehmet Güneş Karakeçili-1942 Emekli-1996
51389 Selami Sümbül Çona-1956 Emekli-1997
51394 Cavit Esen Ödemiş-1955 Emekli-1996
51402 Erol Akdağ Hozat-1956 Vefat-1989
21253 İ.Halil Şahin Elazığ-1940 EMd- Emekli-2000
51847 Serdar Irmak İstanbul-1955 EMd-Vefat-2001
28491 Mehmet Celal Palalı Ş.Urfa-1945 EMd- Emekli-2005
21992 Mehmet Gündoğdu Malatya-1944 Vefat-1986
23953 Celal Palamutçu Uşak-1940 Emekli-1994
28967 Hasan Özkan Paşaköyü-1944 Emekli-1996
19724 Turan Aybek Kars-1942 Vefat-1989
53898 Mustafa Ocak Samsun-1958 EMd-İhraç-2002
26446 Nevzat Dost Bulanık-1945 Emekli-1997
28615 Mülazım Karabaş Eleşkirt-1942 Ayrıldı1981
30664 Hüseyin Kaçıra Pirsultan-1946 EMd-Emekli-2004
31073 Cahit Keskin Ankara-1945 EMd-Emekli-2002
53905 Osman Nuri Uzunyol Erzurum-1957 Emekli-1996
53909 Ertuğrul İnal Alibeyköyü-1958 Emekli-1995
29239 Selahattin Karacan Akcakoca-1946 EMd- Emekli-2002
30371 İlyas Sezgin Manisa-1944 Vefat-1980
27911 Şerafettin Küçük Sındırgı-1945 Vefat-1984
31096 Hafız Öncül Ardanuç-1946 EMd-Emekli-2002
27114 Mehmet Hayri Aslandağ Oğuzeli-1944 EMd-Emekli-2004
53921 İbrahim İçen Turgutlu-1956 Emekli-1996
53925 Erol Kapsız İstanbul-1956 Emekli-1999
53927 Rıdvan Borça Çağırkan-1958 Emekli-1999
27411 Aydın Yayıbasan Çanakkale-1944 Emekli-1996
29169 Demiral Mihire İzmir-1949 Emekli-1987
53930 Şükrü Kelekçi Yenice-1955 EMd-Emekli-2002
20551 Ümram Özbaki Niğde-1942 Emekli-1989
53934 Çetin Seber Bandırma-1958 Vefat-1995
23681 Osman Ömer Açıköz A.Hasinli-1944 EMd-Emekli-2002
28588 Şerafettin Belen İskederun-1942 EMd-Emekli-2002
53955 Ufuk Danışment İstanbul-1955 Şehit
28421 İbrahim Erdoğan Tarsus-1943 Emekli-1996
53936 Yusuf Nafak Oğuzeli-1956 Vefat-1995
24771 Şemsettin Aktuğ Van-1942 EMd-Emekli-2002
53957 Gürbüz Kemal Büyükyazı Gürün-1957 Emekli-1998
29114 Haydar Tekin Burdur-1944 Emekli-1990
25051 Bekir Kılıç Alakilise-1943 EMd-Emekli-2002
29056 Aydın Yıldırım Kofalca-1944 Emekli-1992
53959 M. Fethi Gülerman Bursa-1956 EMd- Vefat-2001
23693 Mehmet Yavuz Eğridir-1945 EMd- Emekli-2004
29778 Rıza Naci Altındağ Niğde-1945 Emekli-1998
30316 Hüseyin Akay Yivilhardım-1945 Emekli-2005
22684 Faruk Alpul Ankara-1942 Emekli-1992
20262 İbrahim Bülent Güngör Sandıklı-1942 Emekli-1986
53944 Necmi Alp Samsun-1955 İhraç-1987
28094 Hasan Ali Çakır Yeşilova-1946 EMd-Emekli-2002
19541 Adil Altınkol Artaca-1941 EMd- Emekli-2000
28723 Yaşar Akbaş Ordu-1944 EMd- Emekli-2002
27661 Adil Ak Anktalya-1943 EMd- Emekli-2002
30886 İsmail Sarkmaz Elazığ-1946 EMd- Emekli-2002
28660 Cemalettin Çakır Bolu-1943 EMd- Emekli-2001
24020 Mazhar Bulut Denizli-1941 Emekli-1988
31020 Yusuf Karagedik Tarsus-1945 Emekli-1996
21882 Ali Ermiş Fındıklı-1940 Emekli-1990
53977 İbrahim Türedi Düzce-1956 EMd- Emekliye sevk-2003
25912 Cafer Egeli Alaşehir-1944 EMd- Emekli-2000
53980 Halil Karadağ Ordu-1955 EMd- Emekli-2001
31359 Çetin Nail Elazığ-1946 Vefat-1987
23851 Ahmet İlkileri Aydın-1943 Nakil-1982
15415 Mehmet Gerin A.Çelebiler-1935 Emekli-1992
30163 Yavuz Ergün Posof-1941 Emekli-1997
29371 Yaşar Süslü Vayvayk-1947 EMd Emekli-2000
23534 Mehmet Ali Yıldırım Korkuteli-1938 Emekli-1989
20826 Muammer Karakaya Develi-1941 EMd- Emekli-2001
21194 Ekrem Yazıcı Hemşin-1939 Emekli-1999
29055 Mehmet Koç Pertek-1945 Vefat-1998
27178 İbrahim Aslan Arpaz-1941 İhraç-1995
25637 İrfan Teyyan Hatay-1945 Emekli-1988
53906 Âdem Yılmaz Melendiz-1957 İhraç-1991
30037 Mehmet Kunduracı Karaçulha-1946 EMd-Emekli-2002
23482 Selahaddin Topcan Selendi-1944 EMd-Emekli-2002
53907 Fevzi Öztürk Nizip-1957 Emekli-1997
28598 Hasan Kutlu Nazilli-1942 Vefat-1993
53809 Orhan Banbal Refahiye-1956 EMd- Emekli-2002
26626 Necmi Aydın Görele-1945 Emekli-1998
25193 Ramiz Kızılkuş Çıldır-1942 Emekli-1998
26641 Sezai Kaval Gemerek-1945 EMd-Emekli-2004
29150 Selami İnci Gediz-1945 Emekli-1991
28009 Osman Darıcı İntilli-1943 EMd Emekli-2002
27394 Işın Besen Ankara-1943 Emekli-1991
27400 Nazım Topaloğlu Bulancak-1945 EMd-Emekli-2002
26885 Mehmet Ramazan Demirci Büyükyağlı-1945 EMd-Emekli-2004
24311 Erdoğan Canbay Balıkesir-1940 Emekli-1989
29080 H.Hüseyin Soytürk Dinar-1946 EMd-Emekli-2002
20462 Nazım Yazıcı Hendek-1944 EMd-Emekli-2002
25828 Cafer Özlü Bahçe-1944 EMd-Emekli-2003
29423 Emrullah Öncel Çardak-1945 EMd-Emekli-2004
25664 İbrahim Gürses Sarız-1945 EMd- Emekli-2005
27474 Sabahattin Tür Ereğli-1945 Emekli-1998
21714 Recep Akıncısoylu Bulgaristan-1942 EMd-Emekli-2002
28715 Mehmet Köse Nazilli-1944 EMd-Emekli-2004
53962 Mustafa Tatar Baskil-1956 Vefat-1988
28487 Emine Evren Edirne-1943 Emekli-1987
21235 Mehmet Paksoy Kahramanmaraş-1941 Emekli-1989
25311 Ali Telli Avanos-1943 EMd-Emekli-2002
53946 Mahmut Bektaş Zile-1955 EMd-Emekli-2004
25933 Ferit Özdilek Bornova-1945 EMd-Emekli-2002
29877 Mehmet İspir Andırın-1946 İhraç-1984
53969 İbrahim Ceren Afşin-1956 Emekli-1996
28763 Mehmet Sami Sarı Ordu-1941 Emekli-1996
27377 Vehbi Kavas Acik-1944 EMd-Emekli-2002
53974 Cemal Şencan Çarşamba-1956 Emekli-1998
25484 Ali Somun Vakfıkebir-1945 Emekli-1996
30074 Mustafa Sevim M.K.Paşa-1945 Vefat-1998
24965 Poyraz Öztürk Arguvan-1944 Vefat-1989
53982 Tuncay Tatlıseven Çatalca-1956 Emekli-1996
23303 Halil Yorulmaz Mestanlı-1945 Emekli-1991
31408 Selahattin Yurttutan Kalecik-1946 Emekli-1999
31406 Kemal Neşe Hilvan-1946 Şehit-1990
53984 İbrahim Nurdoğan Çorum-1952 Şehit-1989
9136 Ahmet Öztürk Sarıkamış-1930
26675 Haşim Tunç Bor-1945
23464 İsmail Aydemir Bulancak-1944
31294 Süleyman Gökşin Urla-1946
30925 Ural Savaşer Saimbeyli-1946
17736 Yavuz Kurultay İstanbul-1938
28514 İbrahim Aksakal Gönen-1946
19021 Ekrem Bozkurt İznik-1939
29931 Hüseyin Ceylan Alaşehir-1946
17713 Umur Yardımcı Ardahan-1939
26026 Asım Akbulut Gürün-1945
14698 Süleyman Karabağ Ardahan-1937
29185 Hüseyin Korkmaz Avanos-1946
26919 Servet Kurt Düzce-1944
30984 Muammer Gürdal Gelendost-1946
30029 Abidin Gürtürk Ulukale-1946
51399 Ali Galip Savaşır İzmir-1956
51845 Ezel Kaya İzmir-1957 EMd-Emekli-2015
51843 Yavuz İlker Sarıkaya Kartal-1956
51862 Faruk Önce Salihli-1954
53889 Celal Uzunkaya Samsun-1958
53890 Abdülaziz Korkmaz Gaziantep-1958
53891 Metin Şen M.K.Paşa-1957
53892 Mustafa Gülcü Ankara-1957
53893 Tuncay Özkul İzmir-1958
53899 Servet Çakır Diyarbakır-1958 EMd-Emekli-2015
53901 Mustafa İlhan Düzce-1956 EMd-Emekli-2015
53908 Yusuf Tüfekçi Akyazı-1958
53904 Ercüment Özbeyli Bandırma-1957
53910 Nizamettin Oflazoğlu Antakya-1957 EMd-Emekli-2015
53912 İbrahim Donukara Biga-1957
53913 Yusuf Albayrak Türkeli-1956 EMd-Emekli-2015
53915 B.Bülent Eliaçık Kütahya-1958
53916 Durmuş Yılmaz Ağrakos-1958
53917 Özer Sert Şalpazarı-1958
53918 İbrahim Selvi Altıntaş-1957 EMd-Emekli-2015
53952 Hacı Özgül Yuva-1957
53919 Ali Uzuner Şahmelik-1958
53953 Süleyman Balta Çamlıdere-1956
53924 Coşkun Hayal Trabzon-1955 EMd-Emekli-2015
53928 Bahattin Şenyurt Ordu-1955
53929 Ahmet Es Alaçamaltı-1956
53931 Sinan Salman Dinar-1958
53932 Bahri Gürbüz Yozgat-1956
53935 Orhan Özdemir Yapraklı-1957
53937 Hamdi Dilaver Ordu-1957
53954 Mehmet Ali Tecimer İstanbul-1955
53956 Mehmet Uyar Gökçen-1955
53940 Ferudun Boz Yuvalı-1956
53958 Arif Akkale Andırın-1956
53938 Osman Olgun Kösefakılı-1958
53961 Ziya Kılıç Balcı-1958
53941 Fuat Öztürk Zile-1958
53942 H.Orhan Özkışlalı İzmit-1957
53963 Sertaç Sınıkçı Saray-1956
53964 Halis Böğürcü Uluköy-1956
53965 Niyazi Uğur Bilecik Dinar-1958
53966 Mesut İnce İstanbul-1958 EMd-Emekli-2015
53967 Ali Tom Kemerhisar-1956
53968 H.Hüseyin Tarkan Gaziantep-1956
53945 Mustafa Kartal Şalhan-1957
53947 Seyfi Eroğlu Adapazarı-1955
53970 Ali Ekber Bektaş Pülümür-1956
53971 Hüseyin Namal Behçeliye-1957
53972 M.Cemalettin Hatipoğlu Nevşehir-1958
53973 Rıza Selçuk Yaraşır Bergama-1957
53975 İlhami Akın Üsküdar-1955
53978 Necdet Konaroğlu Selçuk-1958
53981 Halil Gürgör Amasya-1956
53985 Lütfi Eraslan Çorum-1957
53895 Ercüment Yılmaz İzmir-1957 EMd-Emekli-2015
53894 Ahmet Aydın Tarsus-1958
53896 Ümit Kurtulmamış İzmir-1958
53897 Harun Ateş İstanbul-1957
53911 Mehmet Yıldız Çemişkezek-1956
53914 Fatih Özkan Yıldızeli-1956 EMd-Emekli-2015
53920 Behçet Oktay Hekimhan-1957
53922 Durmuş Demirbaş Karabucak-1957
53923 Ahmet Kocabal Sürmene-1955 EMd-Emekli-2015
53926 Ahmet Savaş Düzce-1955 EMd-Emekli-2015
53933 Kutlay Aktuğ Çanakkale-1957
53939 Hilmi Bozok Hayrabolu-1955
53960 Ceyhan Işıksungur Ödemiş-1955
53943 Osman Özdilek Tokat-1958 EMd-Emekli-2015
53900 Refik Felek Ordu-1956 EMd-Emekli-2015
53902 Ömer Şahin Niksar-1956

Osman Olgun: Elazığ, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Malatya, Konya ve EGM’de çalıştı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu yönetimi alanında doktora yaptı. Polis akademisinde eğiticilik görevinde bulundu. 2014 yılında Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu müdürlüğü görevine getirildi. Halen Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapmaktadır.
Niyazi Uğur Bilecik: Siirt, Malatya, Ankara, Nevşehir, Aydın ve İzmir’de çalıştı.

1979 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1976
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1979

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
30666 Erden Ergün Konya-1943 EMd-Emekli-2002
51364 Cemalettin Cömert Akdağmadeni-1956 Müstafi-1993
24839 Nusrettin Çalkınsın Kars-1944 Şehit-1994
31000 Dede Çelik Niğde-1944 Vefat-1980
20105 İsmet Aybek Kars-1943 Emekli-1990
55926 Mehmet Başar İlmiye-1959 Emekli-1998
19275 Ahmet Bican Yüksel Nallıhan-1942 EMd-Emekli-2002
55920 Mustafa Türkeş Çobanhisar-1957 EMd-Emekli-1998
28379 Yahya Zerey Bayramiç-1945 EMd-Emekli-2003
55930 Taner Kıvandık Polatlı-1959 İstifa-1989
21709 Mustafa Çevirici Kahramanmaraş-1941 EMd- Emekli-2001
55914 Osman Güreş Silifke-1958 İhraç-1986
55915 Muzaffer Candan Göynücek-1959 EMd- Emekli-2003
26388 Yusuf Eğritağ Ovacık-1945 EMd-Emekli-2002
55909 İbrahim Akıskalı Ankara-1959 Nakil-1986
20427 Münir Yüksel Yenişehir-1941 Emekli-1984
55916 Haydar Güven Köseler-1959 İstifa-1993
29098 Rahmi Yılmaz Şumnu-1943 Emekli-1989
55922 İlhami Serdar Öker Şarkışla-1959 EMd-Emekli-1999
26264 Çetin Aysun Çivril-1945 EMd-Emekli-2003
55911 Şeref Mutlu Kocaoğlu Saipler-1959 İstifa-1988
23937 Yaşar Köse Kesamus-1945 Emekli-1994
55951 Remzi İşim Elazığ-1958 Emekli-1998
22616 Yusuf Atabey Kars-1943 Emekli-1988
55945 Soner Köksal Bandırma-1959 Vefat-1989
25555 Ramazan Güner Ayvalık-1945 EMd-Emekli-2004
28675 İsa Akbulut Kamhaneleri-1942 EMd-Emekli-2002
20484 Kemal Çelik Çivril-1938 Emekli-1998
17957 Yusuf Özkan Mazan-1941 EMd- Emekli-2000
55969 Mustafa Birler Kemaliye-1957 Müstafi-1980
26668 Ergül Ergül Kap-1942 Emekli-2002
55960 Cafer Gemici Malatya-1956 Emekli-1999
16393 Bayram Kılıç Kırşehir-1936 Vefat-1988
16679 Feridun Gürdal Gölköy-1939 Emekli-1998
23785 Kazım Bozkurt Yayladağı-1945 EMd-Emekli-2004
26085 Ali Aksu Giresun-1945 EMd- Emekli-2002
27783 İbrahim Arı Akçadağ-1938 Emekli-1997
55994 Tuğrul Baran Seydiköy-1959 İstifa-1995
55995 Turgay Öçal Kuşadası-1957 Emekli-1996
29235 Faruk Öncül Karacabey-1943 Vefat-1981
55996 Bektaş Babur Haydardede-1957 Emekli-1997
30647 Ahmet Güngör Kavurgalı-1945 EMd-Emekli-2002
55999 Tuncay Yağmur Aydın-1959 EMd-Emekli-2000
29946 Kemal Akdoğan Posof-1945 Emekli-1994
29592 Alaalettin Buzlu Bakeşmer-1941 Vefat-1985
29784 Uğurlu Şentürk Kars-1942 EMd- Emekli-2000
30712 Halil İhsan Şimşek Çal-1944 EMd-Emekli-2002
20537 Ömer Ay Reşadiye-1943 Emekli-1992
18997 Selahattin Tağtekin Düzce-1941 Emekli-1989
55944 Mehmet Dağara Paşaçiftlik-1957 EMd-Emekli-1999
21577 Mehmet Arkçı Çataltepe-1943 EMd-Emekli-2002
28489 Durmuş Özbek Bor-1943 EMd-Emekli-2003
55955 Hasan Dülger Eskişehir-1956 Vefat-1993
27645 Emin Zafer Göven Çamlıdere-1945 Emekli-1982
55946 Mehmet Kılınç Gölcük-1956 İstifa-1990
30648 Mustafa Günyel Çamlıdere-1945 Emekli-1997
22245 Hüseyin Çapar Afşin-1944 Vefat-1983
23564 Cevdet Gültekin Akçakoca-1943 Nakil-1989
21893 İlhan Kılınç Kavak-1943 Emekli-1990
26625 Aziz Saygılı Zara-1944 EMd-Emekli-2002
20730 Halit Küçük Kokpinik-1943 Şehit-1996
21938 Mahmut Bilgili Alaca-1944 EMd-Emekli-2002
25547 Mehmet Doğan Andırın-1944 Emekli-1992
21673 Bekir Atlı Sandıklı-1942 EMd-Emekli-2002
26003 Mustafa Kabaoğlu Çaykara-1945 EMd- Emekli-2005
26464 Alişen Caner Acıpayan-1944 EMd- Emekli-2004
18756 Fahri Bıcırdı Çataklı-1938 Emekli-1997
20203 Aziz Bulut Alancık-1942 EMd-Emekli-2002
23965 Bilal Sarıkaya Uşak-1944 Emekli-1990
28479 Abdurrahman Toygar Başmakçı-1946 Vefat-1997
26580 Eşref Gök Eşme-1944 EMd-Emekli-2003
26940 Osman Arslan Reşadiye-1944 Emekli-1993
22838 Ahmet Hamdi Öksüz Giresun-1943 EMd-Emekli-2002
28265 Osman Aydın Bulgaristan-1945 Emekli-1998
27036 Süleyman Kuşçu Gaferizat-1941 Emekli-1997
22157 Sebati Köksal Mucur-1944 Vefat-1995
22188 İzzet Karadağ Mazgirt-1944 EMd-Emekli-2002
22512 Yaşar Bulut Tercan-1941 EMd- Emekli-2001
22156 Celal Kalkan Gaziantep-1941 EMd- Emekli-2001
26679 Cihan Siviş Üçpınar-1939 Vefat-1995
28194 Erdoğan Erözalp İzmir-1945 EMd-Vefat 2004
27145 Mustafa Duğan Arpaz-1944 Emekli-1990
20563 Murtaza Çetinkaya Yusufelı-1943 Emekli-2002
24609 Enver Ahmetoğlu Çamlıhemşin-1944 EMd- Emekli-2004
22271 Mehmet Hüseyinoğlu Tirebolu-1942 EMd-Emekli-2002
24409 Mustafa Ören Gülnar-1945 EMd-Emekli-2002
55971 Haşim Akünal Ankara-1958 Emekli-1997
27374 Ali Sarı Tarsus-1945 Emekli-1992
25655 Mehmet Özcan A.İrnebolu-1945 Emekli-1993
25626 Mustafa Yeşilkaya Hasankara-1943 EMd-Emekli-2003
26720 Ali Kırbıyık Duranlar-1945 EMd-Emekli-2002
26999 Ahmet Vehbi Gürbüz Şanşa-1945 EMd- Emekli
27967 Hakkı Kınay Başköy-1944 EMd- Emekli-2002
27549 Duran Kara Andırın-1945 EMd-Emekli-2002
25100 Basri Girgin Bahçelı-1944 Emekli-1993
27682 Kadir Ali Dalkılıç Pazar-1939 Emekli-1999
28391 Mevlüt Gültepe Porsuk-1946 Emekli-1991
27515 Mehmet Bağır Akkamış Iğdır-1943 Vefat-1999
20728 İrfan Özer Minayık-1943 Emekli-1999
23500 Ruhi Başaran Doblice-1944 EMd-Emekli-2001
19589 Ahmet Fidan Ünye-1939 Emekli-1999
28670 Murat Uçar Çinçin-1943 EMd-Emekli-2002
27042 Erdoğan Akyüz Örencik-1944 EMd-Emekli-2003
24835 Recep Yorulmaz Kırelı-1942 Emekli-1988
23595 Mehmet Ermek Tavas-1942 EMd-Emekli-2002
22167 Yusuf Ayyorgun Andırın-1947 Emekli-1998
21927 Mehmet Turan Çepik Urfa-1943 EMd-Emekli-2002
20207 Ali Öz İslahiye-1940 Emekli-1985
25965 Gürkan Konuralp İzmit-1945 Emekli-1994
28632 Mahir Bülbül Emet-1941 EMd- Vefat-2002
29392 Arif Göbekli İzmir-1943 Vefat-1981
29597 Kaşif Köklen Zile-1944 EMd-Emekli-2001
30344 Hilmi Özmen Bozdoğan-1945 Emekli-1990
29972 Rahmi Tunca Uluborlu-1946 EMd-Emekli-2002
29928 Hulki Ömrüuzun Turgutlu-1946 EMd-Emekli-2002
30764 Sezayi Taflı Boğazlıyan-1945 Vefat-1997
53976 Adnan Sinan Kaman-1957
53986 Ahmet Karagöz Eskiyörük-1955
53979 Bülent Gündoğan Yeniköy-1957
55928 Eyüp Semerci Çubuk-1958
55924 Ali Yılmaz İlikçioğlu Gaziantep-1957
55917 Halim Dural Vakfıkebir-1959 EMd-Emekli-2015
55952 Sedat Karabayır  Suşehri-1958 EMd.- Emekli-2015
20692 Enver Çekin Salihlı-1940
55931 Hüseyin Yılmaz Çarşamba-1956
55936 Ahmet Katlan Eskişehir-1959
55923 Ahmet Kuru Terme-1959
16528 Kemalettin Eminoğlu Sürmene-1933
55937 Fahrettin Kahyaoğlu Gerçen-1959
55938 Seyit Demirci Akviran-1959
55939 İlhan Naci Ekinci Adana-1959
55910 Serhat Kerman Manisa-1958
55918 Ünal Çoban Dereköy-1959
56008 Mustafa Haskırış İstanbul-1958
55919 Mehmet Çanakkale Bozdoğan-1957
55947 İrfan Babuz Hemşin-1959
55912 Ahmet Pek Kalbik-1957 Nakil- Vali
55940 Zeki Polat Kızılburun-1958
55956 Sedat Demir Borçka-1958
55948 Mustafa Aybars Çelik Hassa-1958
55950 Mehmet Emin Ünal Yozgat-1959
55932 Seyhun Olten Manisa-1959
55934 Saim İşlek Aydın-1956
55921 Zeki Bal Pazar-1959
55977 Mesut Ergen Eskişehir-1958
55970 Şener Teker Düzköy-1956

55980 Ziya Özdemir Bulduk-1956
55974 Fahrettin Coşkun İzmir-1957
55961 Metin Söbü İstanbul-1958
55968 Bünyamin Tark Işıklar-1959
55975 Recep Tayyar Tekin Erzurum-1958
55979 Ahmet Doğan Özinan İstanbul-1958
55964 Ahmet Kaplan Gököz-1956
55963 Adnan Kaçaroğlu Antalya-1959
55965 Turgut Pehlivan Şavşat-1958
55966 Zeki Akkoyun Gemerek-1958
55992 Reşat Uğur Özcan Ankara-1958
30181 Hamza Karakullukçu Taşburun-1946
55997 Yüksel Madran Pirı-1957
56001 Can Başar Elibüyük-1956
56002 Haluk Gürsoy Alaçatı-1957
56003 Mustafa Çıtak Enez-1956
56004 Mehmet Serdal Ortaç İstanbul-1957
56005 Bülent Ergün Çatalca-1958
56006 Halil Adsoy İnsuyanı-1957 EMd-Emekli-2015
56011 Erdal Şefik Çelebi Ürgüp-1958
56007 Köksal Avcı Kazlı-1956
19623 Nevzat Kurt Karaköse-1941
55925 Hüseyin Vuruşkan Nazillı-1959
55942 Mehmet Ulukaya Akseki-1958
55941 Mustafa Yazıcı İnönü-1958
55954 Ahmet Sarıca Aşağıoba-1957
55993 Mustafa Altürk İzmir-1958
56000 Metin Arıgümüş İzmir-1958
26035 Fevzi Şahin Adana-1943
55935 Fikret Torun Antalya-1958
55913 İhsan Ünsal Çağa-1959
26428 Derviş Yeşil Elbistan-1944
55957 Musa Akıllı Pazarcık-1958
55949 Kasım Tekin Köseeyüp-1956
55975 Ahmet Hamdi Özdemir Yenimahalle-1956
55962 Süleyman Eğlemen Kesmeburun-1958
55973 Yusuf Ünsal Sarıveliler-1956
55972 Mesut Çevik Osmancık-1959
55967 Ahmet Köklem Edincik-1959
55998 Müslüm Öztürk Besni-1957
1980 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1977
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1980

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
18257 Mustafa Doğan Doğruluk Kahramanmaraş-1937 Emekli-1992
23753 Kadir Erim Suşehri-1945 Emekli-1993
21576 Edip Uman Mardin-1942 Emekli-1987
22204 Ali Küçükkara Isparta-1944 EMd- Emekli-2000
59998 Zafer Acar İzmir-1957 İstifa-1995
11206 Turan Hüsnü Gülten Bolu-1931 Emekli-1991
25017 Erol Rayaman Kırklareli-1944 EMd- Vefat 2001
59993 Varol Örgel Saray-1959 EMd-Emekli-2003
25268 Cahit Erdem Ayrancı-1944 Emekli-1996
25348 İbrahim Ece Kızılsaray-1941 Emekli-1996
60001 Muzaffer Alat İzmit-1958 EMd-Emekli-2003
20729 İsmail Üremen Eskişehir-1943 Emekli-1982
23509 Hidayet Kopacak Konya-1942 EMd-Emekli-2002
15878 Coşkun Karakoç Göle-1938 Emekli-1998
17202 Fahrettin Güneş Kurşunlu-1938 Emekli-1998
19370 Ercan Ayten Taşpınar-1940 Emekli-1985
20702 Mehmet Yaşar Keşiş-1938 Emekli-1997
59968 Yavuz Pancaroğlu Develi-1959 EMd-Emekli-2006
24147 Hıdır Sancarbarlaz Kars-1945 Emekli-1991
59956 Ali İhsan Sarıkavak Dazkırı-1958 EMd- Emekli-2005
23633 Mehmet Püsküllü Alaşehir-1944 EMd-Emekli-2002
23478 Doğan Karakaplan Malatya-1942 Vefat-1991
23859 Hasan Yağan Manastır-1944 EMd-Emekli-2002
59986 Malik Bilir Erdemli-1958 İstifa-1987
21741 Cavit Eskici Aydın-1943 EMd-Emekli-2002
59973 Engin Can Adapazarı-1959 EMd- Emekli-2000
59984 Ferruh Tankuş İstanbul-1958 EMd-İhraç-2000
59954 Kurtuluş Dönmezer Kıklareli-1959 Emekli-1999
21658 Mürsel Ertek Yoğuntaş-1941 Emekli-1993
59964 Mehmet Ali Aydın Akdemir İskenderun-1960 Emekli-1999
24062 Celalettin Karakaşlı İstanbul-1942 EMd-Emekli-2002
22835 Sait Dülger Karacabey-1943 Emekli-1990
22860 Feridun Yıldırım Kızılca-1940 Emekli-1990
23483 Hüseyin Kaya Burdur-1945 EMd-Emekli-2002
59999 Birol Aydın Ankara-1959 EMd- Emekli-2004
19549 Osman Ünal Gönce-1941 Emekli-1993
60025 Osman Nuri Yeğenoğlu Dinar-1959 Emekli-1997
60017 Mehmet Gümüş Çal-1958 EMd- Emekli-2000
18278 Muhsin Bahri Alsancak Yenipazar-1942 Emekli-1993
20640 Halil Demir Köyü-1942 EMd-Emekli-2002
60014 Ahmet Demir İştip-1958 EMd- Vefat-2004
60034 Uğur Badem Alaşehir-1959 EMd-Emekli-2001
60000 Erhan Yüksel Malkara-1959 EMd- Emekli-2004
25322 Çetin Özseren Afyonkarahisar-1942 Emekli-1990
61087 Samet Doğan Denizli-1960 EMd-Vefat-2004
61088 Yusuf Acıbiber Merzifon-1959 Emekli-1999
25318 Ali Özpınar Horsunlu-1945 EMd-Emekli-2002
23716 Mustafa Günaydın Maçka-1943 Emekli-1999
20472 İsmail Taşkın Güney-1943 EMd-Emekli-2002
17623 Kemal Özakın Akçaalan-1939 Emekli-1996
18846 Hasan Dal Kadirli-1939 Vefat-1991
20524 İsmet Peker Besni-1943 Emekli-1982
20556 Ahmet Şehit Görele-1943 EMd- Emekli-2002
15936 Hadi Kerimoğlu Aksaray-1938 Emekli-1991
19834 İlhan Tunatekin Sakarya-1941 Emekli-1989
21255 Süreyya Kaya Üsküdar-1939 Emekli-1988
21197 Mehmet Bozbey Hekimhan-1943 EMd-Emekli-2002
23221 Rahmi Kurt Alaca-1945 Emekli-1986
60011 Aslan Özaslan Nizip-1957 EAEmekli-2004
16996 Turgut Öztürk Savur-1938 Emekli-1998
24021 İhsan Özgüler Kaçarlı-1944 Emekli-1990
17013 Mustafa Kemal Özer Adıyaman-1939 Emekli-1995
21415 Ekrem Kibaroğlu Akçakoca-1942 Emekli-1999
21173 Kasım Yüztaş İslahiye-1941 Emekli-1991
24050 Avni Gündoğan Kıralıpazar-1941 EMd- Emekli-2001
16155 Ali Su Gülnar-1937 Emekli-1997
22891 Mehmet Kuran Başak-1942 Emekli-1995
60031 Nusret Derin Kırklareli-1959 EMd- Emekli-2002
22910 Yusuf Işık Sarıkaya-1941 Müstafi-1983
19127 Mehmet Ali Kaya Yazıhacı-1941 EMd- Emekli-2001
16913 Fethi Kalyoncu Hendek-1937 Emekli-1991
21827 Bekir Yırtar Değirmencik-1943 Emekli-1994
20012 Erdal Ayan Sungurlu-1942 Emekli-1994
23644 Cengiz Özkaya Artvin-1945 EMd- Emekli-2005
24748 Mümin Makinacı Kınalı-1943 Emekli-1993
24829 İbrahim Arslan Büyük Kabaca-1945 Vefat-1989
60012 Sami Arslan Kangal-1959 EMd- Emekli-2000
25151 Remzi Kılıç Y.Karadere-1943 EMd-Emekli-2002
25213 Ramazan Alver Sakarca-1944 EMd-Emekli-2002
25559 Ahmet Bayraktar Tavas-1943 Emekli-1995
23942 Mustafa Doğan Hemşin-1944 Emekli-1992
61078 Mehmet Yazıcı Amanos-1959 Vefat-1981
59979 Ali Osman Akar Ahmetbey-1960 EMd-Emekli-2005
59975 Ramazan Kuzpınar Ankara-1959
59974 Mehmet Salih Kesmez Denizli-1959 EMd-Emekli-2015
59952 Erdoğan Öztürk Güzeltepe-1959
59988 İbrahim Gürpınar Kınıklar-1959
59951 Şevket Taşdelen Keçi-1958
60023 Turan Tuna Sarıcaeli-1959
60015 Tahir Arslan İzmir-1958
60037 Salih Gökalp Güzelöz-1959
59995 Atilla Çınar Kayseri-1958
59983 Ramazan Akyürek Kozan-1958
59972 Osman Ak Of-1959
59965 Ali Yılmaz Karacaali-1959
59961 Baki Özer Ankara-1959
59994 Hasan Ali Eminoğlu Meşeli-1959
14317 Şerafettin Yağcıoğlu Gireniz-1933
59962 Mehmet Yalçınkaya Çal-1959
59985 Âdem Demir Eskişehir-1959
59969 Ali Fuat Akdemir Eskişehir-1959
59996 Kadir Esir Çifteler-1958
59978 Niyazi Palabıyık Sarıkaya-1958 EMd-Emekli-2015
59970 Yaşar Ağdere Bulancak-1959
59955 Ercan Bozkurt İzmir-1959
59981 Hüseyin Eroğlu Pasinler-1958
59950 Mehmet Gülnaz İzmir-1959
59959 Yaşar Özcan Eskişehir-1960
21899 Engin Akarsu Pazarköy-1944
59958 İsmet Sayar Hadim-1958 EMd-Emekli-2015
59957 Nejdet Demirdöğen Nevşehir-1959
59980 Ali Bilkay Perşembe-1958 EMd-Emekli-2015
59967 Ramadan Uzunçakmak Ordu-1959 EMd-Emekli-2015
59991 Yavuz Kılıç Demircilik-1959
59987 Nizamettin Özay Alanbey-1960 EMd-Emekli-2015
59997 İsmail Kara Ş.Urfa-1958
59989 Mustafa Sağlam Arapkir-1959
59966 Erdal Koç Adana-1958
59953 Kasım Esen Gölpazarı-1959 Nakil-Vali
60020 Mehmet Paker Ortaköy-1959
60038 Ekrem Çaylı Helımoru-1959
60007 Mehmet Akıllı Tuzburgan-1959
60008 Mustafa Yürük Gönen-1959
60022 Mürsel Genç Gökçedere-1959
60028 Harun İpek Turhal-1958
60016 Alim Çenesiz Kisir-1959 EMd-Emekli-2015
60024 Nejdet Kutlutürk Nazilli-1959
60010 Zekai Baloğlu Samsun-1957 EMd-Emekli-2015
60032 Mehmet Sayar Kırıkhan-1957
60019 Halit Güreser Oltu-1959
24307 Sabri Kurt Boğazköyü-1944
60013 Kadri Yaşayan İstanbul-1959
60030 Ünal Uz İstanbul-1957 EMd-Emekli-2015
60002 Zekeriya Keskin Haydarlı-1959
60026 Ali Osman Kâhya Askaraman-1958 EMd-Emekli-2015
60029 Ahmet Keçeli Şarkışla-1958
60036 Hüseyin Küllü Pınarhisar-1959
60003 Mustafa Öztürk Ürgüp-1959
60035 Mehmet Turan Ordu-1957
60009 Cengiz Çavuşoğlu Adapazarı-1959
61076 Mehmet Laçin Yukarıgöleli-1958 EMd-Emekli-2015
61077 Yakup Kızılkaya Pisi-1959
61086 Tahsin Kublay Bolu-1959
59992 Nurullah Bahçe Dağlar-1959 EMd-Emekli-2015
59960 Kamil Altınok Trabzon-1959
59982 Dursun İnekçi (Arıkan) Andırın-1959
19234 A.Zeki Ekinci Altukulaç-1940
60004 Ali Ayaz Yalvaç-1959
16927 Mustafa Necati Özalp Dinar-1940
60018 Ali Şen Reşadiye-1958
60005 Burhan Gümüş Nesiye-1958
24405 Muammer Kütükçü Doğanhisar-1945
61075 Şinasi Demirbaş Kumpos-1959
21916 Şener Çelebi Perşembe-1944
61880 Hasan Dalda İstanbul-1960 EMd-Emekli-2015
Kasım Esen; Rize valiliği yapmıştır.
Baki ÖZER: Ankara, Rize, Aksaray, İstanbul, Kocaeli illerinde ve Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1983 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık ruhsatı sahibidir. 2001-2003 yıllarında Trafik Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında Almanya’da Trafik Bilgi Sistemiyle (TBS) ilgili fuar gezisine katıldı. 2005 yılında Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları adlı kitabı yazdı. Bilinçli Taksir konulu makalesi Çağın Polisi dergisinde yayımlandı. (2002, Sayı 10) 2001-2003 yıllarında polis akademisinde trafik hukuku ve yönetimi alanında dersler verdi. Halen birinci sınıf emniyet müdürü rütbesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.1981 YILI


Polis akademisinde eğitim süresi dört yıla çıkarıldığı için 1981 yılında mezun vermemiştir.


1982 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1978
POLİS AKADEMİSİNDEN ÇIKIŞLARI 1982

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
60033 Ö.Neşet Kalelioğlu Elazığ-1959 EMd- Emekli-2004
24903 Hüseyin Akın Tekke-1947 EMd- Emekli-2004
62810 Zeki Küçük Güllüce-1960 EMd- Vefat-2004
62834 Gündüz Memişoğlu Perşembe-1960 EMd-Emekli-2004
62836 Nurettin Özbaş Sarayözü-1959 Vefat-1994
62837 Mustafa Ata Alaşehir-1960 EMd-Emekli-2005
62845 Mümtaz Tümtaş Marnik-1960 EMd-Emekli-2004
62865 İsmail Ayık Sivas-1960 Müstafi1994
62871 Alaettin Başsan Yenimandıra-1959 Emekli-1999
62853 Ahmet Erez Iğdır-1959 EMd-Emekli-2004
62864 Alaettin Cangöz Sivrihisar-1959 EMd-Emekli-2005
62874 Yakup Arslan Perşembe-1960 Şehit1989
65284 Hasan Aygaç İstanbul-1960 Emekli-1999
65286 Mahmut Yahşi Ereğli-1959 EMd- İhraç-2001
65280 Rüştü Yetkinbal Ankara-1959 EMd- Emekli-2000
62825 Ökkeş Tutarlı Hatsa-1959 Malülen Emekli-1986
65287 Muammer Yıldız Afyonkarahisar-1958 Müstafi1993
65288 Ahmet Elbeyli Mut-1960 İstifa-1988
65285 Mehmet Satıcıoğlu Silifke-1959 EMd- Emekli-2000
62806 Uğur Salim Karaman İstanbul-1960
62807 Necip Berber Tonya-1959
62809 Şinasi Yılgın Eynesil-1959
62812 Yaşar Karalar Seyhan-1960 ÖPM-İstifa-1979
62813 Şerafettin Çankaya Tekfundere-1960
62814 Murat Temizer Ankara-1961
62815 Nihat Oral Ulukışla-1959
62816 Ahmet Türker Ürgüp-1960 EMd-Vefat-2012
62817 Orhan Yaman Ankara-1961
62818 Tanju Ö. Özen İstanbul-1960
62820 Sırrı Oğuz Beheeder-1958
62855 Halil Yılmaz Sandıklı-1960
62822 Ergin Devren Antalya-1961
62823 Mehmet Özkan Yalvaç-1961
62824 Murat Güney Ankara-1960
62826 Mehmet Karaca Pancar-1960
62827 Adnan Mutlu Çubuk-1960
62830 Arif Bekiroğlu Ankara Emekli
62832 Ahmet Vasfi Kara Yalova-1960 EMd-Emekli-2015
62833 H.Deniz Karahan Denizli-1959
62839 Sezai Kıdıkoğlu Ünye-1959
62842 Ferudun Aksan Ankara-1960
62843 Merdan Özçelik Ankara-1959
62844 A.Haydar Arslan Ankara-1958
62847 İbrahim Demirci Kuşluk-1960
62848 Şükrü Rafet Mert Tire-1960
62850 Ahmet Uzunçakmak Ordu-1958
62852 Ayhan Çankaya Burdur-1960
62866 Sezai Boran Karacaören-1960
65283 Orhan Askar Balıkesir-1960
62868 Seyfi Türkay Mersin-1959
62870 Ramazan Bilir Çobansaray-1960
62875 Ali Kelemci Merzifon-1960 EMd-Emekli-2015
62891 Muharrem Deniz Koçak-1960
62877 Ayhan Acet İstanbul-1960
62878 Saadettin Bora Hayrabolu-1960 EMd-Emekli-2015
62880 Tayfun Erdal Ceren Andırın-1960
62884 Mustafa Çankal Bekilli-1958 EMd-Emekli-2015
62887 Mehmet Selvi İstanbul-1960
65274 Ömer Gurulkan Pazaryeri-1960 EMd-Emekli-2015
65272 Cafer Kabakuş Erzurum-1960
62808 Salim Kaydırak Aksaray-1960
62819 Sabri Durmuşlar Bestli-1959
62828 Hüseyin Şahar Ayvacık-1960
62835 İrfan Canik Fatsa-1960
62840 Arif Öksüz Andırın-1960
62841 Z.Okan Sarı Seyitgazi-1960
62846 Enver Öztaş Sipahiler-1959
62849 Ünal Kurt Zile-1960
62872 Hasan Kaynar Araç-1959
62873 Feridun Taşcı Mudurnu-1959 EMd-Emekli-2015
62879 Erdoğan Ayan Akkuş-1959
62888 Mehmet Aydeniz Urla-1961
65282 A.Cengiz Akkoyunlu Erzincan-1960
65275 Bekir İnan Zile-1959
65277 Z.Doğan Sözbir Eskişehir-1960
62863 Remzi Koçöz Aziziye-1960

Sırrı Oğuz: Ankara, Hakkari ve EGM’de çalıştı.
1992-1995 yıllarında İsviçre’de misyon korumada görev aldı. Fransa’da ve İsveç’de interpol seminerlerine katıldı. 2002-2003 yıllarında vekaleten İnterpol Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. “Uluslararası Polisiye İşbirliği Çerçevesinde Adli ve İdari İşbirliği” konulu tez çalışmasıyla Gazi Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Balıkesir yerel gazetelerinde dizi yazıları ve makaleleri yayımlandı.

Murat Güney: Bolu, Ankara EGM), Erzurum, Antalya, Afonkarahisar illerinde çalıştı. 1989-1991 yıllarında ABD’de misyon korumada görev aldı.

Remzi Koçöz: Çanakkale (Gökçeada, Bayramiç), Şanlıurfa (Bozova), Yozgat (Yerköy), Denizli (Güney), Aydın (İncirliova), Erzurum ve EGM’de çalıştı. 2003 yılında vekaleten Erzurum il emniyet müdürlüğü yaptı. 2007’de Bulgaristan, 2010’da Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna, 2011’de İtalya’da inceleme gezisine katıldı. Avrupa Uluslarından Birleşik Avrupa’ya adlı kitabı 2012’de Nobel Akademik Yayınevinden çıktı. Türkiye Polis Dergisi, Çağın Polisi Dergisi ve Ankara Barosu Dergisinde makaleleri yayımlandı.


1983 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1979
POLİS AKADEMİSİNDEN ÇIKIŞLARI 1983

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
62838 Hakan Pıtırak İstanbul-1959 Emekli-1999
62869 Yakup Erdem Kırklareli-1960 EMd- Emekli-2001
65276 A.Galip Yiğitoğlu Gemerek-1960 İhraç-1987
66956 Altay Sarıyıldız Ankara-1962 EMd- İhraç-2003
66974 İ. Rasim Gül Bilecik-1962 EMd- Emekli-2000
66992 Uysal Altıntuğ Manisa-1961 EMd- Vefat-2000
66998 Abdullah Gündoğdu Yozgat-1960 Müstafi-1996
67025 Selçuk Tanrıverdi Kars-1960 EMd- Emekli-2003
66963 Ali Gürkaynak Urfa-1959 Vefat
66976 Erdal Özlan İzmir-1961 Vefat
62829 Hasan Kızılay Yozgat-1960
62831 Sabih Özkurt Söğüt-1960
62867 Ö.Ulvi Akçan İzmir-1960
62876 Abdullah Özdemir Buga-1960
62881 Ali Çetkin Burdur-1959 EMd-Emekli-2015
62883 Seyfi Kulaksız Fatsa-1958
62886 Mustafa Türe Ahırlı-1959
66972 İdris Güzel Mardin-1961 EMd-Emekli-2015
66955 Naci Uğur Eskişehir-1961 EMd-Emekli-2015
66958 İsmail Özkan İstanbul-1961
66962 Mahmut Karaaslan Kayseri-1961
66967 Ali Söylemez Trabzon-1961
66970 Ertuğrul Namal Eskişehir-1962
66973 Gürbüz Bahadır Giresun-1962
66975 Mustafa Oruç Çorum-1960
66979 Olgun Aksu Ordu-1962
66981 Dursun Kerimoğlu Ankara-1961
66982 Rahmi Baştuğ Ankara-1961
66988 Mustafa İhsan Kocadağ İstanbul-1961
66989 Kadri Kartal Çorum-1962
66991 Mehmet Şerif Başboğa Mardin-1959
67001 Alaettin Akbaş Ankara-1961
67003 Kasım Yıldırım Elazığ-1961
67004 Ömer Yılmaz Yozgat-1960
66968 Bünyamin Yeşilkaya Denizli-1962
66977 Kemal Dönmez Konya-1962
67002 Cengiz Pınarbaşı Afyonkarahisar-1960
67005 Ramazan Onur Burdur-1962
67010 İsmail Atış Manisa-1961
67017 Fikret Önal Malatya-1961
67018 Mehmet Tomruk Eskişehir-1961
67019 Kemal Mercan Ankara-1962
67020 Levent Yarımel Tekirdağ-1960
67022 Ömer Yıldız Ankara-1961
67023 Osman Zoroğlu Denizli-1961
68017 Talih Öcal Sivas-1961
68018 Mehmet Behzat Canbazoğlu İzmir-1958
68019 Ahmet Özban Artvin-1961
68023 Sabri Kireşci Eskişehir-1960
69416 Erkan Fikret Yorulmaz Kırklareli-1961
69419 Sezai Konuklar Sakarya-1959 EMd-Emekli-2015
69420 Mustafa Aydın Gümüşhane-1961
66960 Ali Tatlı Kahramanmaraş-1961
66965 Metin Tanış Gümüşhane-1962
66969 Nurettin Şahin Çanakkale-1960
66978 Abdülselim Yıldız Balıkesir-1961
66990 Mehmet Salih Torun Giresun-1961
66999 Nevzat Arabacı Edirne-1962
67031 Ersan Dalman Giresun-1961
67007 Ali Ceylan Burdur-1961

Mehmet Şerif Başboğa: İstanbul, Erzincan, Bilecik+ (Söğüt), Tokat (Erbaa), Karabük (Safranbolu), Batman, Gaziantep ve EGM’de çalıştı. 1985 yılında İÜ İşletme Fakültesinde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri dalında yüksek lisans, 1987 yılında İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde kamu yönetimi dalında doktora yaptı. 2006 yılında Harp Akademilerine bağlı Milli Güvenlik Akademisini bitirdi.

Sezai Konuklar: Gaziantep, Gümüşhane, Kocaeli, Kırşehir, Düzce, Aydın (Didim)’da çalıştı. Kastamonu polis okulu müdürlüğü yaptı. Polis akademisinde dekan yardımcılığında bulundu. Eğiticilik görevi yaptı. Yugoslavya’da ve Kırgızistan’da bulundu. Toplumsal olaylara müdahale ve yakın savunma kursları verdi. Avrupa Polis Birliği, Üniversite Sporları Yönetim Kurulu Üyeliği, Polis Koleji ve Polis Akademisi Spor Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Fenerbahçe kongre üyesidir. Kolej ve akademide judo ve güreş alanında derece sahibidir.1984 MEZUNLARI
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1980
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1984

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
65278 Orhan Bulut Şanlı-1956 EMd-Emekli-2003
66961 Alptekin Kızılırmak Kırşehir-1959 EMd-Vefat-2000
67000 Şakir Caner Yozgat-1962 Vefat-1986
66983 Murat Akançay Gümüşhane-1962 Şehit-1990
67009 Abdulhaluk Tarhan Urfa-1961 EMd-Emekli-2001
67014 Mehmet Cem Doğrayan Bursa-1959 EMd- Vefat-2003
67015 Halit Bil İstanbul-1961 İstifa-1987
67016 Şeyh Muhammet Kalkan Diyarbakır-1962 Vefat-1991
67024 İsmail Yakup Acar Kırklareli-1962 EMd-Emekli-2003
67026 Zafer Dinç Aydın-1959 EMd-İhraç-2001
68015 Lütfü Denizli Sakarya-1961 EMd-Emekli-2003
68021 Mustafa Cankurt Manisa-1961 EMd-Emekli-2002
69417 Ümit Seyitoğlu Kayseri-1961 İstifa-1988
69421 İlhami Öztürk Erzurum-1962 EMd-Emekli-2004
66993 Hakan Balta Rize-1962 Emekli-1999
68016 Levent Çalışkan Aydın-1959 Emekli-1999
50995 Fatma Ünyazıcı Karakaya-1955 Emekli-1996
38006 Haluk Zeyrek İstanbul-1949 Emekli-1996
38031 Selahattin Meral Çaykara-1949 EMd-Emekli-2004
49367 Bilal Damlar Güvenözü Ky. 1950 Emekli-1996
47928 Necati Uğurcan Kozan-1951 EMd Emekli-1996
71740 Nail Çelik Hereke-1962 EMd- İhraç-2002
53623 Fethi Erdemir Hadımköy-1952 Emekli-1994
39692 A.Rıza Öztürk Manisa-1950 EMd-Emekli-1997
50956 Vehbi Yılmaz Ordu-1949 EMd-Emekli-2005
71749 Cumhur Arabacı Arizbaba-1962 EMd- Emekli-2005
71760 Yüksel Kılıç Kırşehir-1961 İstifa-1991
55652 Mithat Şereflişan Borçka-1951 Emekli-1996
71763 Ayhan Çalıkuşu Adana-1962 İhraç-1998
50467 Mehmet Emin Kahveci Gaziantep-1951 Emekli-1993
71746 Salim Avcıoğlu Aksaray-1962 Şehit-1990
44911 Şevki Şevk Silifke-1949 Emekli-1993
58427 M.Kemal Somuncu Gürün-1982 Emekli-1998
71778 Mustafa Varer Ardeşen-1962 İstifa-1989
55416 Nurettin Öztürk Niğde-1950 Emekli-1996
71784 Erol Güreş Kemal Burgaz-1962 İhraç-1986
71782 Mustafa Sivrikaya Ankara-1962 EMd- Emekli-2004
57292 Oktay Okçu Mersin-1950 Emekli-1997
48549 A.Tamer Yurdakul Ankara-1950 Emekli-1998
42417 O.Yıldırım Özkaraca İzmir-1949 EMd- Emekli-2005
71785 Davut Hoştaş Yunak-1961 Müstafi-1999
43214 Hüseyin Şaylısoy Lütfiye Ky. 1950 EMd- Emekli-2005
71794 Celal Akbulut Adana-1962 İstifa-1995
71799 Erdal Durmaz Vize-1962 Müstafi-1996
46952 Ahmet Fidanbaş Adana-1951 Emekli-1994
51626 M.Cevat Türeli İstanbul-1952 EMd-Emekli-2005
53583 Mehmet Karaduman Görele-1951 EMd-Emekli-2004
52374 Refik Baykal Ordu-1950 Emekli-1996
43173 Hasan Küçüksağrıcıoğlu Afyonkarahisar-1950 Emekli-1999
45204 Melahat Bilmez Lüleburgaz-1954 Emekli-1995
48702 Sebahattin Şen Orhangazi-1949 Emekli-1997
71818 Fahri Öztürk Ordu-1960 EMd- İhraç 2000
50255 Hanım Büge Çankırı-1954 Emekli-1996
40084 Ali Koç Anduru-1948 EMd-Emekli-2004
41891 Kemal Tatar Osmancık-1950 Emekli-1996
41993 Kazım Ozan Vezirköprü-1949 Emekli-1997
71795 A.Necmettin Kaya Kumköprü-1961 EMd- Emekliye sevk-2003
46403 Mehmet Yılmaz Ulukışla-1950 Emekli-1993
71802 Ahmet Bayhan Elbistan-1962 EMd Emekli-2003
50946 Naim Yeşiltepe Kırkağaç-1949 EMd-Emekli-2005
51769 Fevzi Ölmez İslahiye-1949 EMd-Emekli-2005
71817 İrfan Denizman Malatya-1961 EMd- Emekli-2002
52974 Ziya Solak Hurşunlu-1952 Emekli-1997
54311 Hasan Ergün Güneyyurt-1950 Emekli-1999
71748 Göksel Aslan Ankara-1962 Müstafi-1987
71738 Uğur Şimşek Mengen-1962 İstifa-1998
71807 Hüseyin Karakuş Sürez-1962 EMd- Emekli-2005
71811 Kasım Köken Gömü-1962 Müstafi-1993
71734 Naci Erten Süleymaniye-1962 İstifa-1993
62851 Şerafettin Sağlam Alpaslan-1960
65277 R.Birol Öztemel Manyas-1960
65291 M.Fatih Özcan Edirne-1960
65279 A.Rıza Topcu Şavşat-1958
66957 Feridun Uysal Sakarya-1962
66959 Ümit Yaşar Adalar Eskişehir-1962 EMd-Emekli-2015
66971 Adnan Taştan Corum-1960
66984 Sahir Metin Kırşehir-1961
66996 Hüseyin İslamoğlu (Kocadağ) Rize-1961
67008 İsmail Sökelen Çorum-1960
66986 Yaşar Karabulut İzmir-1960
66994 Mehmet Ali Aykoç Konya-1959
67028 Mükremin Özdemir Kayseri-1962 EMd-Emekli-2015
67033 Mithat Elbastı Burdur-1961
67013 Güner Engüdar Balıkesir-1962
67021 Toker Çelebi İstanbul-1960
67027 Metin Kalayoğlu Çorum-1961
67029 Sümer Özkan Zonguldak-1960
68022 Ünsal Kaya İstanbul-1960
69418 Muhteşem Çavuşoğlu İstanbul-1961
66980 Halil Çatıkkaş Adana-1962
68020 Hasan Can Denizli-1962
47639 Nurten Özbalta Malatya-1949
71729 Hüseyin Güngör Şahin Tunceli-1962
71732 Reha Kocabıyık Manisa-1962
71733 Kenan Al Sivrihisar-1962
56983 Mahmut Canbolat Kozan-1950
71737 Necmettin Emre Diyadin-1962
71739 Suat Bambek Ceyhan-1962
71741 Şükrü Pekgil Karasu-1962
71745 Metin Orakoğlu Eskişehir-1962
51871 Fikri Özbozdağlı Kadirli-1952 EMd-Emekli-2012
71751 İsmail Şanlı Bursa-1962 EMd-Emekli-2015
71755 Cemal Levent Ankara-1962 EMd-Emekli-2015
71756 İrfan Tomruk Ankara-1962
56282 Hamza Karan Tomarza-1952
71757 Faruk Ünsal Bademli-1962
71758 Süleyman İlhan Acaröz Bodrum-1962
52152 Fikri Doğan Kayseri-1950
71759 Vedat Yavuz Nallıhan-1961
58238 Ö.Faruk Damar Tarsus-1953
71761 Süleyman Ekici Bilecik-1962
71762 Cengiz Zeybek Adana-1962
57346 Fikri Özsoy İstanbul-1952
60220 Hilmi Tekelioğlu Gaziantep-1954
40435 Müslüm Aslan Ovacık-1949
71768 Olcayto Baybaş Buca-1962
71770 Ömer Yanık İstanbul-1962
49523 Bülent Akgün Tire-1950 EMd-Emekli-2010
71771 Ziya Aykut Baltacı Salihli-1961
71774 Yaşar Güngör Şahin Adapazarı-1962
71775 Abdurrahman Yılmaz Tefenni-1961
71766 Mehmet Altıntaş Adatepe-1962
71777 Edip Kılavuz Gümüşhacıköy-1962
71781 Mustafa Çetinçay Afyonkarahisar-1962 EMd-Emekli-Pilot
71765 İsmail Dağyaran İstanbul-1962
71743 Hüseyin Tunçoğlu Dinar-1960 EMd-Emekli-2015
55562 Galip Danışman Altıntarla-1949
71744 Mümtaz Ceylan Yahya Ky. 1962
43304 İsmet Başköy Ordu-1950
71747 Ahmet Durlu Ayaş-1962
71754 Akın Kılavuz Sivas-1962 EMd-Emekli-2015
55653 Muammer Kaya Ardanuç-1953
71767 M.Aslan Ünal Kayseri-1962
57287 Nazmi Akkuzu Akyaprak-1954
71786 Sedat Gülsepet Kırkağaç-1962
51962 Yusuf Calkavur Eleşkirt-1952
71787 A.Hikmet Pınar Şarkışla-1962
56362 Özdemir Zengin Oltu-1952
71800 İbrahim Demirelişçi Reyhanlı-1960
46562 Şakir Bulgas Bismil-1951
71801 İbrahim Taşlı Çal-1961
49284 Kemal Çelik Adana-1950
71803 İbrahim Bülent Tuncel Ankara-1962 EMd-Emekli
55331 Hasan Cemil Yılmaz Trabzon-1950
71730 H.Aydın Türkeli İstanbul-1963
71804 Naci Kuru Pamukova-1963 EMd-Vefat
71806 Ahmet Özdemir Şereflikoçhisar-1962
55716 H.Mazlum Kırmızı Yeşilyurt-1952
71810 Tamer Ulusoy Ladik-1962
71815 Ali Doğan Hekimhan-1961
58075 Kani Aktuğ Kırkgöz-1953
47591 Şaban Başaran Izgar-1951
71816 Ali Çoban Karamanlı-1960
49403 Taner Özdiyar Ardahan-1949
71819 İbrahim Özel Nallıhan-1960
56487 İlhan Atış Iğdır-1954
71735 Murat Kurt Gemlik-1962
71736 Veli Karahan Uluğbey-1961
50287 Şükrü Özcan Dinar-1952
71742 Ömer Aydın Gürsu-1961
71753 R.Cengiz Derdiman Yalvaç-1962 Nakil-Prof
41386 Fahrettin Çelebi Terme-1949
71776 İbrahim Azcan Terme-1962
71793 Sedat Çavuşoğlu İzmir-1962
47420 Yusuf Atılgan Tuzlukçu-1951
71797 İsmail Sönmez İstanbul-1962
50830 Asuman Cestan Bandırma-1954 EMd-Emekli-2014
57782 Ö.Faruk Ayda Trabzon-1953
40197 Fatma Dağdelen Palu-1952 EMd-Emekli-2012
71731 Bülent Cevat Emre Ankara-1962
71773 Serdar Meriç Elazığ-1962
71791 Ahmet Öztürk Denizli-1961
41979 Bahtiyar Öztürk Boğalı Bala-1949
71792 Ali Gür Antalya-1961
71796 Mahmut Tepebaşı Irmaç-1961
48504 Halil Sakal Tirebolu-1950
48793 Hüseyin Kızık Kocapınar-1950
71805 Cemal Hasan Özdeş Kartal-1962
48479 Ahmet Ateş Yalvaç-1951
71809 Ayhan Mimaroğlu Tepeköy-1961
71812 Ahmet Pala Gölpazarı-1962
50503 Ahmet Aydın Ordu-1951
71813 Zafer Kaya Isparta-1960
51903 Ekrem Çelik Ceyhan-1950
72878 Mustafa Aydın Mahmatlar-1962
51515 Hamdi Erdoğan Gümerdiğin-1951 EMd-Emekli
72942 Celal Demetoğlu Sungurlu-1961
72943 Müjdat Özcan Bigadiç-1962
51322 Ahmet Çalık Vakfıkebir-1950
72945 Yalçın Saydam Bartın-1960
72946 Metin Özkan Osmaniye-1962
72947 Ufuk Alacakoç Kırklareli-1960
51919 Cengiz Taşkın Kadirli-1950
72948 M.Raşit Çavdar Ankara-1961
72950 Tamer Çelik Ankara-1961
72951 Ali Atmaca Bafra-1961
52617 Sezai Kalyoncu Bagaras-1951
72952 Orhan Sayın Derik-1960
53703 Müfit Tütüncü Şavşat-1951
72953 İ.Ethem Açıkgöz Beysi Ky. 1962 EMd-Emekli-2015
72944 Necati Denizci Suluova-1962
54067 Mustafa Serbest Kuleli-1953
72954 T.Fatih Bayar Çemişkezek-1961
71750 Ramazan Konur Fethiye-1962 EMd-Emekli-2015
57302 Nahit Dursun Okam-1953
71752 Şammaz Demirtaş Asmasız-1962 EMd-Emekli-2015
57306 Mustafa Eraslan Kadirli-1949
71783 Mustafa Kaçar Lapseki-1962 EMd-Emekli-2015
71808 Mehmet Artunay Zara-1962
57996 Muhsin Koç Çakmar Ky. 1954
71780 M.Yaşar Çatal Havutcu-1962
58300 Mustafa Kaya Kangal-1950
71798 Nurettin Arıcı Üsküdar-1962 EMd-Emekli


Kenan Al: Ankara, Hakkari ve EGM’de çalıştı. ABD’de misyon koruma görevi yaptı. Bosna Hersek’de Birleşmiş Milletler, Sırbistan’da AGİT danışmanı olarak görev aldı. Uluslararası polisiye işbirliği çerçevesinde İngiltere, ABD, Japonya, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Hollanda’da çalışma ziyaretlerine katıldı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde kamu yönetimi alanında tamamladı. 211. Dönem FBI mezunudur. İngilizce bilmektedir. Yalan makinesi kullanımı uzmanıdır.


1985 MEZUNLARI
POLİS AKADEMİSİNE GİRİŞLERİ 1981
POLİS AKADEMİSİNDEN ÇIKIŞLARI 1985

SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI
73537 Kenan Cavcav Ankara-1963 Malulen Emekli-1999
74122 Ersin Erdal Yozgat-1961 EMd-Emekli-2005
73472 İrfan Şahin İzmit-1963 İstifa-1987
73474 Mustafa Kemal Taner Ağrı-1962 İstifa-1998
50122 Mehmet Turhan Benli Adıyaman-1950 Emekli-1999
73476 Tanju Ünal Ankara-1963 Nakil-1990
73479 Adil Serdar Saçan Erzurum-1962 İhraç-2003
73487 Bülent Akdeniz Balıkesir-1963 EMd-Emekli-2003
73491 Ufuk Tanju Güven Konya-1963 EMd-Emekli-2003
73494 Osman Ulukuz Çamlıdere-1963 EMd-Emekli-2002
56518 M.Refik Yaman Kırşehir-1951 Emekli-1997
73498 Mehmet Biçer Çan-1962 İstifa-1995
73500 Cengizhan Soneren Ankara-1963 İstifa-1989
57391 Ö.Gültekin Erçevik Besni-Perveli-1952 EMd-Emekli-2005
73501 Birol Koru Sakarya-1963 İhraç-1992
73506 Şevket Ton Görder-1962 EMd-Emekli-2003
57910 M.Fatih Bacaksız Denizler-1953 Vefat-1991
73511 Mehmet Akarsu Kartaltepe-1962 EMd-Emekli-2004
73514 Ahmet Taner Şencan Gelibolu-1963 EMd-Emekli-2004
73516 İdris Aydın Kırşehir-1963 Şehit-1988
73527 Mehmet Aslan Kulp-1963 Şehit-1989
73528 Tanju Uygural İstanbul-1963 İstifa-1989
74125 Adnan Özkan Kırklareli-1962 EMd-Emekli-2002
44120 Ercan Sezgin Ankara-1949 EMd-Vefat-2001
74130 Celaleddin Cengiz Gümüştüs Zonguldak-1963 İstifa-1989
48775 Alaattin Demir Çubuk-1951 Emekli-1998
74135 Erdal Özçelik Bala-1963 EMd- Emekli-2003
74136 Mehmet Ali Çankaya İzmir-1962 EMd-Emekli-2004
74192 Hüsnü Canik Keskin-1963 İstifa-1996
51664 Yunus Sefer Ceyhan-1951 Emekli-1997
74150 Abbas Sümer Nizip-1961 İstifa-1989
74170 Ali Konur Urla-1963 EMd-Emekli-2003
56375 Ahmet Doğu Hançalar-1954 İhraç-1989
74174 Sinan Demir Ankara-1963 EMd-Emekli-2003
74175 Nurullah Nihat Kubuş Ilgaz-1963 EMd-Emekli-2003
74177 Hakan Serdar Saray Adana-1963 EMd-Emekli-2002
56561 Durmuş Erdoğan Ankara-1951 Emekli-1994
74181 H.Fatih Dokur Edremit-1963 EMd-Emekli-2004
74185 Turgut Yastı Kozan-1963 EMd-Emekli-2004
74190 Tahsin Örük Kurtalan-1963 EMd-Vefat-2004
43787 Cezmi Zığındere Çanakkale-1950 EMd-Emekli-2005
74194 M.Ekrem Özcan Osmaniye-1963 EMd-Emekli-2004
49804 Zekeriya İster Konya-1950 EMd-Emekli-2004
53519 Muhittin Güngör İntilli-1953 Emekli-1998
74204 Fatih Dilek Eskişehir-1963 EMd-Emekli-2003
54199 Ender Şahin İstanbul-1953 Emekli-1999
74208 Mehmet İkizler Lüleburgaz-1963 EMd- Emekli-2003
74212 Tamer Demetgül İstanbul-1964 İstifa-1989
74206 Ali Akgün Giresun-1962 EMd-Emekli-2005
55059 Mehmet Barbaros Eldivan-1952 EMd-Emekli-2001
73531 Akın Kızıloğlu Edirne-1963 EMd-Emekli-2004
59273 İsmail Özçelik Birgi-1950 Vefat-1995
73530 Ender Kaplan Samsun-1963 EMd-Nakil-2005
61395 Haluk Erol İstanbul-1949 Emekli-1999
74191 Ali Kaçar İslahiye-1962 EMd- Emekli-2005
56881 Feramus Adil Akdağmadeni-1951 EMd- Emekli-2000
73505 Yüksel Hızaslan İstanbul-1962 EMd- İntihar-2005
57342 Süleyman Yüksel Çorlu-1954 Emekli-1996
73520 Adnan Zorlukan Tosun Duraköy-1962 EMd-İhraç-2001
57977 Mustafa Coşkun Divriği-1954 EMd-Emekli-2001
46533 Talip Küçük Kuşlu Ky. 1951
73540 Nedret Argun Adapazarı-1962
74108 Metsel Özbaykal Erzurum-1963
74120 Hüseyin Uslu Ankara-1959 EMd-Emekli-2015
74121 Mehmet Baydoğan Akçadağ-1963
74123 Aziz Hikmet Aygün Düzce-1963
73473 Metin Seyfi Sazak Yeşilöz-1963
73475 Turgut Aslan Çorum-1981
73478 Erhan Gülveren İzmir-1963
73480 Engin Ulusoy Lüleburgaz-1962
73481 Mehmet Ali Akkaplan İzmir-1963
73483 Cevat Cihan Küçük Gaziantep-1963
73485 Tahsin Tatar Sivas-1962
73486 Zafer Yücelkan Ankara-1963
53570 Ali Gündoğdu Eynesil-1952
73488 Erhan Güney İstanbul-1962
73489 Tekin Kahraman Gümüşhacıköy-1963
73490 Sadettin Zımba Adana-1963
73493 Tancan Yalçın Balıkesir-1963
73496 Şahin Yılmaz Ankara-1963
73497 İbrahim Şenöz Kadirli-1961 EMd-Emekli-2015
73499 Ünal Uysal Eleşkirt-1963
73502 Mutlu Çelik Selim-1963
73504 Soner Çokkuykulu Adana-1962
73508 Hasan Uğural Gaziantep-1963 EMd-Emekli-2015
73510 Salih Ziya Aydınay Salihli-1963
73512 Fikret Aydoğdu Rize-1963
58512 Süleyman Turan Ceyhan-1953
73513 İsmail Boşnak Kdz.Ereğli-1962
73517 Resul Erden Boyabat-1960 EMd-Emekli-2015
73518 Koray Bakış Giresun-1962
73519 Mehmet Yüksel Orhangazi-1963
73522 Hasan Hüseyin Anmak Adana-1963
73525 Hüseyin Çeven Tire-1963
61210 Muhterem Bilgiç Burhaniye-1955
73529 Nejat Ağrak Almanya-1963
73534 A.Haydar Kuzucanlı Alaca-1963
73535 Cengiz Özdemir Ankara-1963
43935 Baytekin Nennioğlu Asmalı-1950
74126 Nevzat Önder Balıkesir-1962
74127 Mehmet Avcı İslahiye-1963
74128 Sebahattin Artun Karacabey-1963
74129 Aytekin Aşıcı Tarsus-1963
74131 Cengiz Oktay Ateş Zonguldak-1963 EMd-Emekli-2015
74132 Serhat Kırdaş Akyazı-1963
74133 Macit Çınar Antalya-1963
74134 Osman Timoçin Adana-1963
74138 Süleyman Oğuz Bayırbaşı-1963 EMd-Emekli-2015
74139 Kenan Aydoğan Trabzon-1962
74140 Mustafa Korkmaz Karaşıhoğlu Kilis-1962
74142 Ali Bayraktar Kayseri-1963
74144 Faik Aksu Pazar-1963
74145 Nail Aydın İstanbul-1963
74147 Göksel Topaloğlu Trabzon-1963
74148 Zekeriya Karadağ Kireli-1963
74151 Abdullah Gökhan Erdönmez İstanbul-1963
74153 Yüksel Vardar İstanbul-1963
52946 İbrahim Öztürk Bolu-1950
74154 Sami Uslu Ankara-1963 EMd-Emekli-2015
74155 Ahmet Sonat Gözebaşı-1963
74156 Salih Uzunçakmak Ordu-1962 EMd-Emekli-2015
74157 Servet Sarıkaya İstanbul-1963 EMd-Emekli-2015
74158 Haşim Nihat Karadağ İzmir-1963
74159 Durmuş Eken Samsun-1961
74160 Musa Erdoğan Nazilli-1963
74162 İlhan Akgüneş Balıkesir-1963
74164 Ahmet Sezgin Darende-1963
74167 Ümit Akyol Ankara-1963
74168 Selçuk Çelik Diyarbakır-1963 EMd-Emekli-2015
74169 Ersin Katan Hendek-1963
74171 Hasan Türk Afyonkarahisar-1963 EMd-Emekli-2015
74172 Şaban Bayhan Islahiye-1963
74173 Arif Özay Bafra-1963 EMd-Emekli-2015
74176 Mehmet Şahin Adana-1963
74178 Özgür Daye Adana-1963
74180 Adnan Kurt Bucak-1963
74182 Hamdi Başer İstanbul-1962 EMd-Emekli-2015
74183 Hulusi Çelik Kangal-1961
74184 Hakan Sülekoğlu İstanbul-1963
57304 Yunus Öztürk Sivas-1951
74186 Abdullah Bostan Gülüşlü-1961 EMd-Emekli-2015
74187 Faruk Yılmaz Bükeler-1963
74188 Mustafa Bağrıaçık Osmaniye-1961
74189 Ertan Kara Ankara-1963
61985 Cemil Zafer Düzce-1955
74143 Şerif Kadıoğlu Ankara-1963
40979 Aziz Demirci Oltu-1949
74193 Atilla Ustaoğlu Trabzon-1963
74196 Adnan Günay Adana-1963
74195 Mustafa Çil Yeşilöz-1962
43809 Recep Süren Yeniköy-1950
74197 Mehmet Tüzün M.Kemalpaşa-1963 EMd-Emekli-2015
45445 Şıh Mehmet Kılıç Arkık-1950
74198 Bülent Yeşilçayır Gölpazarı-1963
74200 Ahmet Günhan Akmeriç İzmir-1963
74201 Cengizhan Erkılıç Kayseri-1963
50335 Bayram Demirel Karaali-1952
74202 Cevdet Kamalı Ankara-1963
74203 Ahmet Uzun Çanakkale-1963
74165 Necmi Çakar Adapazarı-1963
74137 Hamdi Cenk Durukan Ankara-1963
74163 Celil Taşkın Emirdağ-1960 EMd-Emekli-2015
74146 Saim Öksüz Andırın-1961
74141 Erdal Onurlu İzmir-1962
73477 Cengiz Koçak Akpınar-1963
73503 Süleyman Algül İstanbul-1962
62735 Recep Ecevit Suşehri-1955
74149 Hulki Özdemir Ankara-1962
73484 Ayhan Tezcan Lüleburgaz-1963
73521 Hayati Çiftçi Ankara-1962
73492 Cemal Kuloğlu Kars-1961
73495 F. Necdet Öztürk İzmir-1962
54151 Zafer Albayrak İstanbul-1951
74205 Ahmet Turan Temel Malatya-1963
74207 Kadir Ay Adana-1961
55193 Hasan Ali Bilim Kilis-1953
55350 Ahmet Ayazlar Maçka-1983
55625 Ali Günebakmaz Tokat-1952
73507 Hüseyin Çetinkaya Ankara-1963
73526 Hikmet Özdemir Teknedüzü-1963
74179 Refik Baştürk İnegöl-1962
73515 Mehmet Demirci Nazilli-1959
74166 Mesut Baykara Ankara-1963
74124 İsmail Türkmenli Ankara-1963
74152 Ahmet Adnan Açıkbaş Ankara-1962
61739 Dursun Aylıkçı Kazancılı-1955
74161 Üzeyir Sözen Bafra-1963
62646 Ali Ayazlar Maçka-1952
73536 İrfan Çelikkanat Vize-1963
74213 Yahya Bilgiç Selçuk-1964
74214 Hakkı Soytürk Giresun-1963
Celalettin Cengiz Gümüştüz: Polis Akademisi 1961 mezunu Şahap Gümüştüz’ün oğludur.
1986 MEZUNLARI


Polis koleji 1982’de mezun veremediği için polis akademisi 1986 yılında kolej kökenli mezun vermemiştir.

KOLEJLİ/ AKADEMİLİ BAKANLARIMIZ
Nevzat Ayaz
Polis kolejini 1950 yılında bitirdi. Ardından Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Ünal Erkan
Polis kolejini 1961 yılında bitirdi. Polis akademisinden 1964 yılında mezun oldu. 1980 yılında Ankara, 1984 yılında İstanbul Emniyet Müdürü oldu. 1988 yılında Edirne valiliğine atandı. 1991 yılında emniyet genel müdürlüğüne getirildi. 1992 yılında atandığı OHAL bölge valiliği görevini yerine getirdikten sonra politikaya girdi ve 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20’nci dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1996 yılında 53’üncü hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Necdet Menzir
Polis kolejine 1960 yılında girdi. Polis akademisinden 1966 yılında mezun oldu. 1992- 1995 yılları arasında İstanbul emniyet müdürlüğü yaptı. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. 55’inci hükümette Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Sadettin Tantan
Polis akademisini 1968 yılında bitirdi. Giresun ve Tekirdağ emniyet müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1991- 1993 yılları arasında da Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Fatih belediye başkanı seçildi. 1999 seçimlerinde milletvekili oldu. 57’nci hükümette İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 2002 yılında Yurt Partisini kurdu ve aynı yıl genel başkanlığa getirildi.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİMİZNuri Demirel
1922 yılında doğdu. 1939 yılında başladığı polis kolejini 1942 yılında bitirdi. Polis enstitüsü son sınıfta rahatsızlandığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdi. 1968 yılında Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi seçilerek 1977 yılına kadar bu görevini sürdürdü.
KOLEJLİ/ AKADEMİLİ MİLLETVEKİLLERİMİZ


Mehmet Münir Dalda
1946 yılında polis kolejini, 1948 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir.

Gültekin Kızılışık
1947 yılı polis koleji mezunudur. Hukuk fakültesini bitirerek polis akademisinde öğretmen Emniyet Müdürü olarak çalışmıştır. Zonguldak'tan 5’inci dönem milletvekili seçilmiştir.

Ünal Erkan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 20’nci dönem milletvekili seçilmiş ve Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Necdet Menzir
1963 yılında polis kolejini, 1966 yılında polis akademisini bitirmiştir. 20’nci dönem milletvekili seçilmiş ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Sadettin Tantan
1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. 21’inci dönem milletvekili seçilmiş ve İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Hasan Hüseyin Balak
1965 yılında polis kolejini, 1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. 21’inci dönem Tokat milletvekili seçilmiştir.

Muharrem-Tozçöken
1965 yılında polis kolejini, 1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. 21’inci dönem milletvekili seçilmiştir.

Şükrü Önder
1968 yılında polis kolejini, 1971 yılında polis akademisini bitirmiştir. 22’nci dönem milletvekili seçilmiştir.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİMİZİsmail Hakkı Demirel
1944 yılında polis kolejini bitirmiştir. Polis enstitüsüne başladığında hukuk fakültesine seçilerek eğitimini bu okulda tamamlamıştır. Polis kolejinden devre arkadaşları 1946 yılında komiser yardımcısı olmuşken, o hukuk fakültesini bitirince 1948 yılında aynı rütbe ile göreve başlamıştır. Ankara ve Kocaeli emniyet müdürlüklerinde komiser ve başkomiser rütbelerinde çalışmıştır. Polis enstitüsünde başkomiser olarak bir yıl görev yapmıştır. Çankırı, Aydın, Kastamonu, Manisa, Balıkesir, Ankara ve Bursa il emniyet müdürlüğü görevlerine atanmıştır. 1967 yılında polis enstitüsü müdürü olmuştur. 1969 boykotu onun dönemine rastlamıştır. Emniyet Genel Müdürünün, “Mesleğe dışarıdan 40 mülkiyeli daha alacağım” şeklindeki açıklaması enstitü öğrencileri arasında huzursuzluk yaratmış ve boykota neden olmuştur. Boykotçu öğrenciler, Necatibey caddesine boya ile “3201’E HAYIR” yazmışlar, sonuçta tüm öğrenciler vilayetlere sürülmüşlerdir. 12/24 çalışma sistemini ilk uygulayan emniyet müdürü olmuştur. Emekli olduktan sonra Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçilmiştir.


Avni Müftüoğlu
1948 yılında polis kolejini, 1950 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 1981 yılında Van’dan Danışma Meclisi üyesi seçilmiştir.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ VALİLERİMİZ


Hamza Esin
1941 yılında polis kolejini, 1943 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra merkez valiliği görevinde bulunmuştur.

Şükrü Balcı
1950 yılında polis kolejini, daha sonra da hukuk fakültesini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra merkez valiliği görevinde bulunmuştur.

İsmail Dokuzoğlu
1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği yapmıştır.

Ünal Erkan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra, Edirne ve Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra politikaya atılmıştır.

Mehmet Canseven
1964 yılında polis kolejini, 1967 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Elazığ ve Edirne valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Hasan Özdemir
1967 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Ardahan valiliği yapmıştır.

Ahmet Cemil Serhadlı
1965 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Muğla ve Diyarbakır valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Turan Genç
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet genel müdürlüğü ve Elazığ valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Ali Akan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Muş ve Karaman valiliği görevlerinde bulunmuştur.Kamil Acun
1967 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Şırnak valiliği görevinde bulunmuştur.

Naci Parmaksız
1945 yılında Konya/Ermenek'te doğmuştur. 1960 yılında Ankara’da polis kolejine girmiş, 1966 yılında polis akademisini bitirmiştir. 1979 yılında İstanbul hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli illerde değişik rütbelerde çalıştıktan sonra, sırasıyla; Bingöl, Muğla, Adana, Balıkesir, Mersin ve İzmir’de il emniyet müdürü, Siirt, Adana ve İçişleri Bakanlığında vali olarak görev yapmıştır. 

Mehmet Gündoğdu
1965 yılında polis kolejini, 1968 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Tokat valiliği görevinde bulunmuştur.

Orhan Taşanlar
1967 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Bursa valiliği yapmıştır.

Ali Bilir
1969 yılında polis kolejini bitirmiştir. Kahramanmaraş valiliği görevinde bulunmuştur.

Kemal Yazıcıoğlu
1972 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Ordu valiliği görevinde bulunmuştur.

Mustafa Malay
1967 yılında polis kolejini, 1970 yılında polis akademisini bitirmiştir. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Erzurum valiliği görevinde bulunmuştur. Halen Aydın valisidir.

Kasım Esen
1977 yılında polis kolejini, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Birçok ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra Rize valiliğine atanmıştır.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİMİZCelalettin Tüfekçi
1943 yılında polis kolejini, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Pötürge, Çamardı, Gönen, Fatih, Sarıkamış Kaymakamlıkları, Giresun, Çanakkale ve Çorum Valilikleri yapmıştır. 13 Ağustos 1974 - 25 Şubat 1976 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

İsmail Dokuzoğlu
1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Eflani, Mutki, Beyşehir, Kadınhanı Kaymakamlıkları, Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 11 Nisan 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Ünal Erkan
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 09.07.1991 – 18.02.1992 tarihleri arasında emniyet genel müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Ahmet Cemil Serhadlı
31 Ekim 1995 - 12 Nisan 1996 tarihleri arasında Emniyet genel müdür vekilliği yapmıştır. Daha sonra Muğla ve Diyarbakır valiliklerinde bulunmuştur.


Doç. Turan Genç
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 12.06.1999 - 13.06.2001 tarihleri arasında emniyet genel müdürlüğü görevinde bulunmuştur.


KOLEJLİ/ AKADEMİLİ KOLEJ MÜDÜRLERİMİZ ve AKADEMİ BAŞKANLARIMIZ


Hakkı Kütük
1949 yılında polis kolejini, 1951 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 22.01.1960- 22.06.1960 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
Mehmet Akzambak
1945 yılında polis kolejini, ardından hukuk fakültesini bitirmiştir. 13.10.1966- 31.07.1967 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

İsmail Hakkı Demirel
1944 yılında polis kolejini, daha sonra hukuk fakültesini bitirmiştir. 16.09.1967- 20.01.1970 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

Talat Sonel
1944 yılında polis kolejini, 1946 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 20.01.1970- 01.09.1971 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Nihat Rüştü Kırcalı
1944 yılında polis kolejini, ardından hukuk fakültesini bitirmiştir. 13.03.1972- 12.10.1977 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Alaattin Tuna
1945 yılında polis kolejini, 1947 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 06.03.1978- 03.01.1980 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

İbrahim Metiner
1948 yılında polis kolejini, 1950 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. Bir süre polis koleji müdürlüğü yaptıktan sonra 04.01.1980- 12.01.1981 tarihleri arasında polis enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Cihat Sunar
1948 yılında polis kolejini, 1951 yılında polis enstitüsünü bitirmiştir. 12.05.1981- 05.10.1983 tarihleri arasında polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

S. Ümit Erdal
1961 yılında polis kolejini, 1964 yılında polis akademisini bitirmiştir. 15.07.1991- 15.07.1993 tarihleri arasında polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Hasan Yücesan
1964 yılında polis kolejini, 1967 yılında polis akademisini bitirmiştir. 15.07.1993- 10.01.1999 tarihleri arasında polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.


Tuncay Yılmaz
1967 yılında polis kolejinden, 1970 yılında polis akademisinden mezun olmuştur. 16.01.1999- 25.09.2000 tarihleri ile 24.07.2001- 01.08.2005 tarihleri arasında iki kez polis akademisi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Vadi Çiçekli
1968 yılında polis kolejini, 1975 yılında polis akademisini bitirmiştir. Polis akademisi başkanlığı görevine 02.05.2006 tarihinde başlamıştır.POLİS KOLEJLİ/ POLİS AKADEMİLİ ŞEHİTLERİMİZ“Aziz hatıralarını saygı ve şükranla anıyoruz”

Necdet Pamir (3901-Komiser Yardımcısı.)
12/05/1952 tarihinde Bursa’da devriye görevi sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu.

Bekir Kılıçtepe (6319-Şube Müdürü)
08/07/1966 tarihinde Ankara’da trafik şube müdürüne bir polis memurunun silahlı saldırıda bulunması üzerine engel olmak isterken, vurulması sonucu kaldırıldığı hastanede. (15/07/1966)

M. Kemalettin Eröge (7722-Emniyet Amiri)
28/12/1968 tarihinde İstanbul’da görevli bulunduğu sırada vurulma sonucu.

Ahmet Aziz Koral (7537-Emniyet Amiri)
14/09/1970 tarihinde İstanbul’da görevi sırasında bir polis memuru tarafından vurulma sonucu.

İhsan Behzat Toksöz (12189-Emniyet Amiri)
28/02/1973 tarihinde Siverek’te görevi sırasında vurulma sonucu.

Sadık Çetin Pekünlü (17760-Başkomiser)
14/07/1973 tarihinde İstanbul’da görevli iken kullandığı motosikletine bir otobüsün çarpması sonucu.

Yusuf Hıraoğlu (28959-Komiser Yardımcısı)
04/10/1974 tarihinde Kırıkkale’de ekip otosuna bir otobüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Mustafa Vefa Aydın (19783-Başkomiser)
06/12/1974 tarihinde İstanbul’da görevli bulunduğu otoya TIR’ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Hamdi Erdal Keçe (28848-Komiser)
19/09/1977 tarihinde İstanbul’da mali operasyon sırasında girilen silahlı çatışmada vurulma sonucu.

Ercan Özlek (33308-Komiser)
22/01/1979 tarihinde Ankara Bahçelievler’de hava gazından zehirlenen EGO işçilerini kurtarma görevi sırasında zehirlenme sonucu.

Osman İnal (17839-Komiser)
26/08/1979 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu.

Cevat Yurdakul (16701- İl Emniyet Müdürü)
28/09/1979 tarihinde Adana’da göreve giderken makam aracına yapılan silahlı saldırı sonucu.

Çapan Dede Koca (32674-Başkomiser)
11/10/1979 tarihinde Kocaeli’nde TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu.

Ali Yaşar Günaydın (47690-Komiser)
07/11/1979 tarihinde İstanbul’da evinin önünde TKP/ML terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu.

Seyfi Pulat (18040-Komiser)
11/12/1979 tarihinde Adana’da ekip otosunun silahla taranması sonucu.

Ahmet Filizöz (24507-Emniyet Amiri)
18/02/1980 tarihinde Hatay’da THKP/C Acilciler terör örgütü mensubu tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede. (25/02/1980)
Muhsin Aykaç (26931-Komiser Yardımcısı)
24/07/1980 tarihinde Elazığ’da TKP/ML-Tikko terör örgütü mensupları tarafından vurulma sonucu.

Tekin Sungur (18587-Emniyet Amiri)
29/07/1980 tarihinde Hatay’da TDKP terör örgütü mensupları tarafından vurulma sonucu.

Kemal Aykut Genç (29254- Başkomiser)
17/09/1980 tarihinde Sarıyer İlçe Emniyet Amir vekilliği görevini ifa ederken İstanbul Şişli Nişantaşında bulunan ikametinden göreve gitmek üzere çıktığı sırada terör örgütü mensupları tarafından vurulma sonucu.

Salih Ertem (37375-Komiser)
09/12/1980 tarihinde Horasan’da görev sırasında bir aracın çarpması sonucu.

Engin Sever (33295-Başkomiser)
17/12/1980 tarihinde İstanbul'da misyon koruma görevlisi olarak bulunduğu Sydney Başkonsolosluğuna terör örgütü tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu.

Mahmut Dikler (4654-Emniyet Müdürü)
06/02/1981 tarihinde İstanbul’da emniyet müdür yardımcısı olarak görevli iken, DEV-SOL terör örgütü mensuplarının resmi otoya silahlı saldırısı sonucu.

Erdem-Dede Çelik (31000-Komiser Yardımcısı)
31/03/1981 tarihinde Salihli’de DEV-YOL terör örgütü mensupları tarafından konulan bombanın patlaması sonucu.

Ahmet Hamdi Yahyaoğlu (8418-Emniyet Müdürü)
07/08/1982 tarihinde Ankara’da Asala terör örgütü mensuplarının havalimanına bombalı ve silahlı saldırısı sonucu.

Ufuk Danışmend (53955-Komiser)
27/03/1984 tarihinde Ankara’da bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu.

Cemal G. Beydeşman (19035-Emniyet Müdürü)
05/09/1984 tarihinde Ankara’da bir polis memuru tarafından vurulma sonucu.

İdris Aydın (73516-Komiser)
26/05/1988 tarihinde Bingöl’de PKK terör örgütü mensupları ile Kığı ilçesi Yayladere nahiyesi Kilis mezrasında girilen silahlı çatışma sonucu.

İbrahim Nurdoğan (53984-Emniyet Amiri)
13/05/1989 tarihinde Kilis’te narkotik operasyonu sırasında meydana gelen silahlı çatışmada vurulma sonucu.

Kemal Neşe (31406-Emniyet Amiri)
06/01/1990 tarihinde Kırklareli’nde görevi sırasında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu.

Yakup Arslan (62874-Komiser)
18/02/1990 tarihinde Van’da görevli olarak seyahat ettiği otobüsün başka bir otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Mehmet Arslan (73527-Komiser Yardımcısı)
18/02/1990 tarihinde Malatya’da görevli olarak seyahat ettiği otobüsün başka bir otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında.
Murat Akançay (66983-Komiser)
06/07/1990 tarihinde Mardin’de PKK terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu.

Şakir Koç (29355-Emniyet Müdürü)
04/12/1991 tarihinde İstanbul’da evinden göreve giderken bulunduğu makam otosunun Dev-Sol terör örgütü mensupları tarafından silahla taranması sonucu.

İbrahim Süha Özaytekin (23999-Emniyet Müdürü)
02/11/1992 tarihinde Viranşehir’de görevli bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında.

Nurettin Özbaş (62836-Emniyet Amiri)
17/02/1994 tarihinde Kocaeli’nde görevli bulunduğu otonun bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında.

Nurettin Ersoy (51359-Emniyet Amiri)
30/01/1996 tarihinde Nusaybin’de PKK terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu.
Hasan Halit Küçük (20730-Emniyet Müdürü)
14/08/1996 tarihinde Aksaray’da PKK terör örgütü mensuplarının Malatya- Gürün karayolu üzerinde yol kesme eylemi sırasında içerisinde bulunduğu otobüsten indirilerek vurulması sonucu.

Alptekin Kızılırmak (66961-Emniyet Müdürü)
02/06/2000 tarihinde Antalya’da görevi sırasında bir polis memuru tarafından vurulma sonucu.
Ali Gaffar Okkan (35333- İl Emniyet Müdürü)
24/01/2001 tarihinde Diyarbakır’da il Emniyet Müdürü olarak görevli iken HİZBULLAH terör örgütü mensuplarının silahlı ve bombalı saldırısı sonucu.

6 yorum :

 1. degerli ağabey
  ben adımı göremedim,saygılarımla...
  Remzi KOÇÖZ

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 4. Sayın ağabeyim, sanırım Polis Koleji 1981 mezunlarını atlamışsınız. Biz 1978 yılında koleje girerek 1981 yılında mezun olduk. Koleji 3 yıl okuyan son devre bizdik. Musa Erdoğan gibi ağabeylerimiz de bizimle birlikteydi. Bizim devreden 14 arkadaşımız kolejde devre kaybederek 1982 yılında mezun olmuştur.
  Saygılar.

  YanıtlaSil