1 Ağustos 2011 Pazartesi

POLİS KOLEJİ POLİS AKADEMİSİ YILLIĞII (Yayımlanmamış Kitap)Polis Koleji ile Polis Akademisinin kuruluşundan itibaren 1985 yılına kadar mezunlarının bir arada yer aldığı çalışma...SUNUŞ
Polis koleji ve polis akademisinin saygıdeğer mezunlarından istirhamımdır:
Daha sağlıklı ve daha zengin bir Yıllık için;
eozdemir28@gmail.com adresine;
İmla hatası da olsa;
Ad, soyad ve diğer kelimelerdeki yanlışlıkların bildirilmesi;
Ayrıca;
Hangi rütbelerle hangi il ya da ilçelerde, hangi rütbelerle çalışıldığı,
Ek eğitim, yurtdışı görevi varsa neler olduğu,
İnceleme, araştırma yapılmışsa neler olduğu,
Şiir, makale, kitap, yabancı dil, müzik, resim, sanat ve benzeri faaliyetlerde bulunulmuşsa neler olduğu
hakkında birkaç paragraflık bilgi yazarsanız bu Yıllık’ta ek bilgi olarak sunulabilecektir.

İlginizi bekler, saygılar sunarım. (EÖ)
ÖNSÖZ


Polis koleji ve polis akademisinin öğrenime başladığı yıllardan günümüze kadar mezun olanlar için 1969 yılından itibaren bazı dönemlerde “yıllık” çıkarıldığı olmuştur. Ancak tüm mezunların bir arada yer aldığı bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır.


İşte bu çalışma, polis koleji ve polis akademisinin tüm mezunlarını, kuruluşundan itibaren bir kitapta toplamayı amaçlamaktadır.


Bu çalışma ile okulun tüm mezunları ismen tanıtılmış, kimi mezunlar için ek bilgiler verilmiştir. (Benzer nitelikteki ek bilgiler, eozdemir28@gmail.com elektronik posta adresine geldiğinde kitaba eklenecektir.)


Böylece polis koleji ve polis akademimizin, Türk emniyet teşkilatına ve yönetim camiasına kazandırdığı personeli bir arada görebilme imkânımız olmuştur.


Teşkilatımızda kaynak personeli polis koleji ve polis akademisi yetiştirmektedir. Bu eğitim yuvamızdan mezun olanları, gelecekte görev alacak meslektaşlarımız, bu çalışma ile tanıma şansı bulacaktır.


Onlar arasında önemli mertebelere yükselmiş devlet adamlarımız olmuştur. Gelecek kuşaklarımız onları örnek almak isteyeceklerdir.


Ayrıca; şehitlerimizin, görev malûllerimizin ve emeklilerimizin hatıralarını bu vesile ile bir daha anma ve yaşatma fırsatımız olacaktır.


Kitap dört bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde polis koleji ve polis akademisinin tarihçesine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde polis koleji ve polis akademisi mezunları listeler yapılarak devreler halinde gösterilmiştir. Dördüncü bölümde kolejli akademili şehitlerimiz ile devlet kademesinin önemli mevkilerinde görev alan mezunlarımız tanıtılmıştır.


Polis koleji mezunları için sadece okula girdiği yıl ile mezun olduğu yıl bilgisi verilmiştir. Ayrıca isimlerin yanında okul numaraları gösterilmiştir. Memleketleri ve doğum tarihleri Polis akademisi mezunları bölümünde yazılmıştır.


Polis kolejini bitirdikten sonra, polis teşkilatı adına hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerini bitirerek komiser yardımcısı olarak göreve başlayanlar, ek bilgilerle ismen belirtilmiştir. Bu konuda yeni bilgi geldiğinde sonraki baskılarda eklenecektir.


Polis akademisi mezunları için; sicil numaraları, memleketleri, doğum tarihleri ve hangi tarihte, hangi rütbeyle ve ne sebeple polislikten ayrılmış oldukları bilgisi yer almıştır.


Polis enstitüsünün iki yıllık döneminde tahsil gören başkomiserler, bir yıl eğitimden sonra emniyet amiri rütbesiyle kadroya çıkmışlardır.


Vefat ettiği belirtilenler, henüz meslekten ayrılmadan aramızdan ayrılan mensuplarımızdır.


Halen çalışanlar için herhangi bir bilgi girişi yapılmamıştır. Ayrıldıklarında, ileride sonu 0 ve 5 ile biten yıllardaki baskılarda gerekli bilgiler tamamlanacaktır.


Bu bilgiler dışında verilmesi gerekli görülen ek bilgiler, sayfanın alt bölümünde yer almıştır.


Mezunlar listesinin son 20 yıldan öncekileri kapsayacak şekilde kitaba kaydedilmesi ve kitabın, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilerek her beş yılda bir yayımlanması uygun mütalaa edilmiştir. Buna göre 2006 yılında, en son 1985 mezunları yer almışken, 2010 yılında 1990 mezunlarının, 2015 yılında 1995 mezunlarının yer alması planlanmıştır.


Polis akademisinin tarihçesi hazırlanırken, konuyla ilgili tez çalışması yapan İbrahim AZCAN’ın çalışmalarından yararlanılmıştır.


Ayrıca kolej ve akademinin açılışına konu olan Büyük Atatürk’ün toplantı sırasındaki emirleri, Osman Sulhi AKSU’nun, Polis Emeklileri Dergisinin Kasım 1992 tarihindeki 485’inci sayısında yayımlanan “Atatürk'ün Polis Sevgisi” adlı makalesinden yararlanılarak yazılmıştır. Makalenin yazarı, polis koleji ve polis akademisi mezunudur. Koleji, 1944 yılında bitirmiştir. Yazıda Atatürk’ün polisi olarak adı geçen Ragıp Efendi daha sonra Bora soyadını almış ve polis enstitüsü müdür yardımcısı iken emekliye ayrılmıştır. Oğlu Nihat Bora, polis kolejini1944 yılında bitirmiş ve İstanbul emniyet müdürlüğü kadrosunda uzun müddet görev yaptıktan sonra Kocaeli emniyet müdür yardımcılığından emekli olmuştur.


Emekli Tümamiral Fahri ÇOKER’in hazırladığı “Deniz Harp Okulumuz” adlı kitabın, bu çalışma için esin kaynağı olduğunu belirtmeliyim. Kendilerini rahmetle anıyorum. Çalışma aşamasında yardımlarını gördüğüm İçişleri Bakanlığı arşiv bölümü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bilgi toplama aşamasındaki katkılarından dolayı Polis Akademisi ve Polis Koleji yetkililerine ve personeline teşekkür ediyorum.


Bütün bunlara rağmen çalışmadaki yanlışlık ve eksikliklerin sorumluluğu yalnız benimdir.


Doğru ve tamamlayıcı bilgilerin gönderilmesi halinde çalışma daha da mükemmel olabilecektir.


Dileğim bu çalışmanın; meslektaşlarımıza ve araştırma yapmak isteyenlere yararlı olmasıdır. (EÖ)
POLİS KOLEJİNİN TARİHÇESİ


Polis koleji, polis akademisine bilgili ve disiplinli öğrenci yetiştiren bir eğitim öğretim kurumudur.


Ulu önder Atatürk'ün direktifleriyle, 1938 yılında Anıttepe'deki polis enstitüsü binasında kurulmuştur.


Polis kolejinde eğitim; Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre ve lise seviyesinde yapılmaktadır. Okul, parasız yatılıdır ve öğrenciler üniformalı olarak eğitim görmektedir.


1938 yılında birinci dönem için okula 50 öğrenci kabul edilmiş ve bu öğrenciler üç yıl sonra, 1941 yılında mezun olmuşlardır.


Polis koleji; bilgili ve dünya görüşleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmiştir. Dönemin popüler ve örnek okullarından biridir. Bu özelliklerinden dolayı yabancı heyetlere polis koleji gezdirilmiştir.


Ancak bir takım kötülemeler sonunda 1950 yılında kapatılmıştır. Ancak eksikliğinin ve öneminin anlaşılması üzerine 1958 yılında yeniden eğitime açılmıştır.


Kuruluşundan itibaren Anıttepe’de hizmet veren polis koleji, 1978 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Çamlıca mahallesine taşınmıştır.


Eğitim süresi başlangıçta üç yıl iken, 1980 yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştır.


1985 yılında İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da da yeni okullar açılarak polis koleji sayısı dörde çıkarılmıştır. 1988 yılında Afyonkarahisar polis kolejinin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu okuldaki öğrenciler aynı yıl, yeni açılan Adana ve Kayseri polis kolejlerine aktarılmıştır. Böylece polis koleji sayısı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Kayseri’de olmak üzere beşe yükselmiştir.


Daha sonraki yıllarda birden fazla polis koleji olmasının yararlı olmadığı değerlendirilerek Adana, Kayseri ve İzmir polis kolejleri 1992 yılında, İstanbul polis koleji ise 1994 yılında kapatılmıştır.


Kurulduğu 1938 yılından 2004 yılına kadar Ankara polis kolejinden 7093 öğrenci mezun olmuştur.


Açık olduğu dönemlerde İstanbul polis koleji 1102, İzmir polis koleji 549, Kayseri polis koleji 244, Adana polis koleji 267 öğrenci mezun vermiştir.


Dün olduğu gibi günümüzde polis kolejinde;


Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyetin temel niteliklerine, ulusal kültüre ve etik değerlere sahip çıkabilecek bilince ulaşan,


Ulusal kültürü özümseyen,


Farklı kültürleri yorumlayabilen,


Çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen,


Ulusal davranabilen,


Evrensel düşünebilen,


Felsefi düşünce sistemini benimseyebilen ve uygulamaya aktarabilen,


Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş olan,


Demokratik, özgürlükçü ve yeni fikirlere açık olan,


Birlikte iş görme alışkanlığını kazanmış olan,


Moral değerlere bağlı, kişisel sorumluluk duygusuna sahip olan,


Bilim ve teknolojiyi kullanabilen,


Mesleki terbiye ve disiplin anlayışını benimseyen,


Üretken ve yaratıcı olan bilgi çağı insanı yetiştirilmektedir.
POLİS AKADEMİSİNİN TARİHÇESİ
KURULUŞ


1931 yılında İstanbul dışındaki illerde polis okulları kapatılınca, polis kadrosunun ihtiyacı olan memurların yetiştirilmesi zorlaşmıştır. İhtiyacın karşılanması için İstanbul polis okulu tek başına yeterli olamamıştır. Bu bakımdan okul işlerinin yeniden düzenlenmesi ve Türk milletinin sosyal bünyesine uygun nitelikte, ileri görüşlü polis amir ve memurlarının yetiştirilmesine gerek duyulmuştur.


Kendisi de polis akademisi mezunu olan Osman Sulhi Aksu’nun, Polis Emeklileri Dergisinde aktardığı gibi, Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarında 100 kişilik polis birliğinin tören yürüyüşünü izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, polis teşkilatının mertliğini ve ciddiyetini dile getirmiştir. Bununla ilgili olarak, yetkilileri ve ilim adamlarını bir akşam toplantısında bir araya getirerek polisin modern eğitim tesislerine kavuşturulması için çalışmaların başlatılmasını istemiştir.


Ancak İçişleri Bakanı, fakir bütçe ile bunun mümkün olamayacağını söyleyince, Atatürk, kendi polisi Ragıp Efendi'den, polis olabilecek birini getirmesini istemiştir.


O yıllarda memur olacaklar, İtfaiye meydanında bulunan kahvehanelerden temin edilmekteydi.


Atatürk, gelen kişiye adını sorduktan sonra, orada bulunan bir tüfeği doldurmasını ve tavana ateş etmesini ister.


Kendini tanıtan Fikri, emri yerine getirir ve tavana beş el ateş eder.


Atatürk, sonra kendi polisi Ragıp Efendi'yi çağırır ve aynı emri ona da verir. Ama Ragıp Efendi, neden ateş edeceğini sorar.


Atatürk, onlar çıktıktan sonra, İçişleri Bakanına döner ve sorar:


“Fikri Efendi’ye, seni vurmasını söylesem vurur muydu?”


Bakan, “Vururdu” diye cevap verir.


Aynı soruyu Ragıp Efendi için sorar.


İçişleri Bakanının bu defa yanıtı “Hayır” olur.


Bunun üzerine emrini verir: “O halde kolları sıva, polis kolejini, polis enstitüsünü aç. Bu müesseselere en iyi ve en değerli hocaları temin et."


Bu emir üzerine yabancı devletlerin, özellikle İngiltere ve Avusturya’nın polis eğitim faaliyetleri incelenmeye başlanmış, Lozan polis enstitüsü ve Viyana polis teşkilatı göz önünde tutularak modern bir polis enstitüsü kurulmasına karar verilmiştir. Kurulan bu okul ile emniyet hizmetlerinin orta ve üst kademe amir ve yönetici kademelerinde verimli bir şekilde çalışacak kültürlü, mesleki beceri ve davranışlara sahip, kanunlara, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, disiplinli polis amirleri yetiştirilmek istenmiştir.


Polis enstitüsü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun yayımlandığı tarihten 5 ay sonra, aynı kanunun 18’inci maddesi gereğince 6 Kasım 1937 tarihinde açılmış ve Anıttepe’deki binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.


Polis enstitüsü, milli eğitim sistemi şartlarına bağlı olarak, bir yandan polis okullarının bağlı olduğu bir eğitim merkezi birimi, diğer yandan yüksek ihtisas kurslarının yürütüldüğü yatılı bir eğitim öğretim kurumu olmuştur.


Mesleki ilk tahsil kısmında polis memurlarını, mesleki orta tahsil kısmında komiserleri ve mesleki yüksek tahsil kısmında emniyet amirlerini yetiştirmiştir.
BİR YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1937-1941)


Kuruluş tarihi olan 1937 yılından 1941 yılına kadar polis enstitüsünde, başarılı başkomiserler, bir yıllık mesleki eğitime tabi tutulmuşlar ve emniyet amiri olarak mezun olmuşlardır.


1937 yılında eğitime başlayan 25 başkomiserden 23’ü, 1938 yılında enstitüyü başarıyla bitirmiştir.


Polis enstitüsünün 1 numaralı öğrencisi Hulisi Şentürker’dir. Hulisi Şentürker’in sicil numarası 940’dır.


Bu arada 1938 yılında eğitime açılan polis koleji de ilk mezunlarını 1941 yılında vermiştir.
İKİ YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1941-1961)


1941-1942 ders yılından 1961 yılına kadar polis enstitüsünde iki yıl süreli eğitim verilmiştir.


1941 yılında ilk mezunlarını veren polis koleji öğrencileri, aynı yıl polis enstitüsüne başlayarak 1943 yılında mezun olmuşlardır.


Bu arada kadrodaki başkomiserlerin, polis enstitüsünde bir yıl eğitime tabi tutularak emniyet amiri rütbesiyle mezun edilmeleri uygulaması 1958 yılına kadar devam ettirilmiştir.


Polis kolejinin 1950-1958 yılları arasında kapalı olduğu dönemde lise mezunu polis memurları polis enstitüsünde eğitim görmüş ve komiser yardımcısı olarak mezun olmuşlardır.


Öğrencilere; sosyal ve ekonomik bilimlerle birlikte, mesleki ve hukuki bilgileri içeren ders programları uygulanmıştır.


Polis enstitüsü, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğu 27 Mayıs 1960 tarihinde kapatılmış, dolayısıyla eğitime bir yıl ara verilmiştir.


İki yıllık eğitimin sürdüğü polis enstitüsünden mezun olanlar en fazla emniyet amiri rütbesine yükselebiliyorlardı. İstisnai olarak emniyet müdürlüğüne vekâlet edebiliyorlardı. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa göre Emniyet Müdürü olmak için hukuk veya siyasal bilgiler fakültesi mezunu olmak gerekmekteydi. Bu dönemde polis kolejini bitirenler arasından seçilen bir grup öğrenci, polis enstitüsünde okutulmadan, doğrudan hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerine gönderilmekte ve mezun olduklarında komiser yardımcısı olarak mesleğe başlatılmaktaydı. Amaç, polis koleji eğitimi alanların il emniyet müdürü yapılmasıydı.


1958 yılında polis enstitüsü mezunlarının Emniyet Müdürü rütbesine yükselebileceğine karar verildi. İki yıllık mezunlar, üçer aylık kurslara tabi tutuldular ve ondan sonra asaleten emniyet müdürü rütbesine yükselmiş oldular.


Ancak esas yasal düzenleme 1961 yılında yapıldı. Buna göre polis enstitüsünde öğrenim süresi üç yıla çıkarıldı. Böylece bütün mezunlar emniyet müdürü rütbesine yükselebilme hakkını elde etmiş oldular. 1961 yılından önce mezun olanlar, 1967 ve 1968 yıllarında fark sınavlarına girerek üç yıllık mezun sayıldılar.
ÜÇ YILLIK EĞİTİM DÖNEMİ (1961-1980)


1960 yılında öğretime ara verilen polis enstitüsünde, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma sonunda eğitim ve öğretime 1961 yılından itibaren tekrar başlanılmıştır. Toplumun değişen ve gelişen ortamı göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının aldığı bir kararla 1961 yılında doğrudan yüksek öğretim kurumu haline getirilmiştir. Böylece bu zamana kadar polis okullarını bünyesinde bulunduran polis enstitüsü, bu statüsünden ayrılmış ve eğitim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 1958 yılında koleje başlayan öğrenciler ile ikinci ve üçüncü sınıfta okuyanlar, polis enstitüsünü iki yıl süre ile okuyacaklarını bilmekteydiler. Bu değişiklikle üç yıl okudular ve emniyet müdürü olabilme hakkına sahip oldular.
DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL DÖNEMİ (1980-1984)


Emniyet teşkilatına amir yetiştirilmek üzere kurulmuş olan polis enstitüsünün üç yıllık eğitim süresinin, istenilen seviyede mezun yetiştirilmesine yeterli görülmediğinden dört yıla çıkarılması, adının da bünye ve mahiyetine uygun olarak değiştirilmesi düşünülmüştür.


İleride teşkilatın yönetici kadrosunu teşkil edecek öğrenciler için, günün değişen koşullarına uygun olarak ve daha ziyade uygulamaya yönelik başka derslerin müfredata alınması uygun bulunmuştur. Enstitünün, benzer okullar arasında akademik bir yer kazanmasına çalışılmıştır. Bunun yanında meslek yöneticilerinin, mesleki eğitim verilen yüksek öğretim kurumu mezunu kişiler olması gerektiği düşüncesi ile eğitimin dört yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır.


Bu arada, 1963-1980 yılları arasında polis enstitüsünde öğrenim görerek mezun olanlar için yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 6 Aralık 1984 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3087 Sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun geçici 5’inci maddesiyle “Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Polis Enstitüsünün Yükseköğretim kısmından mezun olanlar, Polis Akademisinden mezun olmuş sayılırlar” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm aynı zamanda 1963-1980 yılları arasında mezun olanların 4 yıllık mezun sayıldıkları anlamına da gelmektedir.


1980’li yılların başında polis kolejinde ve polis enstitüsünde eğitim süreleri birer yıl artırılmıştır.


Bu sonuçlar, devrelere şu şekilde yansımıştır:


Bizim için kutsal olan bu ocağa 1974 yılında girenler; polis kolejini ve polis enstitüsünü üçer yıl okuyarak 1980 yılında mezun olmuşlardır.


1975 yılında girenler; polis kolejini 1978’de, adı değişen polis akademisini 1982’de bitirmişlerdir. Dolayısıyla polis akademisinin 1981 yılı mezunu yoktur.


1976 yılında girenler; 1979’da polis kolejini, 1983’de polis akademisini bitirmişlerdir.


1977 yılında girenler; 1980’de polis kolejini, 1984’de polis akademisini bitirmişlerdir.


1978 yılında girenler; 1981’de polis kolejini, 1985’de polis akademisini bitirmişlerdir.


1979 yılında girenler; lise eğitimi dört yıla çıkarıldığı için polis kolejini 1983’de, polis akademisini 1987’de bitirmişlerdir. Dolayısıyla polis kolejinin 1982 yılı mezunu yoktur.


Polis koleji 1982 yılında mezun vermediği için otomatikman polis akademisi de 1986’da kolej kökenli mezun verememiştir. 1986’da kadrodan gelen öğrencilerle başka yüksek okul mezunu olup son sınıfta okumaya hak kazananlar polis akademisini bitirmişlerdir.


Şu özeti de yapabiliriz:


Polis akademisinin 1980 mezunları; kolej ve enstitüyü üçer yıl okuyan son devredir.


Polis akademisinin 1982 mezunları; polis akademisini dört yıl okuyan ilk devredir.


Polis akademisinin 1985 mezunları; koleji üç yıl okuyan son devredir.


Polis akademisinin 1982, 1983, 1984 ve 1985 mezunları; koleji üç, akademiyi dört yıl okuyan devrelerdir.


Polis akademisinin 1987 mezunları; kolej ve akademiyi dörder yıl okuyan ilk devredir.


Polis koleji 1982 yılında mezun vermemiştir.


Polis akademisi 1981 yılında mezun vermemiştir.


Polis akademisi 1986 yılında kolej kökenli mezun vermemiştir.
POLİS AKADEMİSİ DÖNEMİ (1984-2001)


Polis enstitüsü, 4 yıllık bir yükseköğretim kurumu olarak faaliyet göstermekte iken, teşkilatın amir ve yöneticilerinin, hizmet içi ve hizmet öncesinde emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarından yetiştirilmesi düşünülerek, 1984 yılında çıkarılan Polis Yüksek Öğretim Kanunuyla polis akademisine dönüştürülmüştür.


Bu haliyle kapasitesi daha da büyüyen Akademi, 1999 yılında Gölbaşı’ndaki yerleşkeye taşınmıştır.

YÖK’E BAĞLI POLİS AKADEMİSİ DÖNEMİ (2001)Kurulduğu 1937 yılından itibaren toplumun gelişmesine paralel olarak gerekli değişimi gösteren polis enstitüsü, 1984 yılında akademi olduktan sonra, 2001 yılında bünyesinde güvenlik bilimleri fakültesi, güvenlik bilimleri enstitüsü ve polis meslek yüksekokulları bulunan YÖK’e bağlı bir üniversiteye dönüştürülmüştür. Artık bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri yapan özerk bir kuruluş haline gelmiştir.
Güvenlik Bilimleri FakültesiPolis akademisi bünyesinde yer alan güvenlik bilimleri fakültesinin amacı, polislik alanında teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla öğrencilerine, geleceğin polis yöneticisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri donanımını sağlamaktır.


Güvenlik bilimleri fakültesinin öğrenci kaynağı, polis koleji mezunları ile bazı liselerden sınavla alınan öğrencilerdir. Ayrıca fakültede yabancı ülke öğrencileri de eğitim öğretim görebilmektedirler.


İlk üç yılda, mesleki bilgi ağırlıklı ders programı uygulanırken, son sınıfta emniyet genel müdürlüğünün belirlediği ihtisas bölümleri için özel bilgilere yer verilmektedir.Güvenlik Bilimleri EnstitüsüGüvenlik bilimleri enstitüsü, 2001 yılında 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile kurulmuştur.


Enstitünün ana faaliyet alanı; ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak, emniyet teşkilatı için öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, akademik danışmanlık hizmetleri yapmak, bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek, güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim öğretim vermek, kurs ve sertifika programları düzenlemektir.  


Güvenlik bilimleri enstitüsünün öğrenci kaynağı, güvenlik bilimleri fakültesi mezunlarıdır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına; iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri mezunları da alınmaktadır.


Güvenlik bilimleri enstitüsünde dört ana bilim dalı başkanlığı bulunmaktadır:


Suç araştırmaları,


Güvenlik yönetimi ve stratejileri,


Uluslararası polislik çalışmaları,


Trafik güvenliği ve yönetimi.


Bu anabilim dallarında ilk öğrencilerini kabul eden enstitü; eğitim, öğretim ve akademik danışmanlık faaliyetlerine 2002 yılından beri devam etmektedir. 


Güvenlik bilimleri enstitüsü, Anıttepe’deki polis akademisi binasında faaliyetini sürdürmektedir.


Polis meslek yüksek okulları, polis akademisi başkanlığına bağlı iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim veren kurumlardır. 


Polis meslek yüksek okullarının amacı; emniyet teşkilatının ilk kademe personel adaylarını yetiştirmektir. Bu okullarda mesleki, hukuki, sosyal ve kültürel dersleri içeren eğitim programı uygulanır.


2001 yılından önce ülkenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren ve bir yıllık eğitim veren polis okulları uygulamasının sona erdirilmesiyle, 20 polis meslek yüksek okulu aynı yıl iki yıllık eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2003 yılında vermişlerdir.POLİS KOLEJİ MEZUNLARI

           
1941 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ 1938                
POLİS KOLEJİNDEN MEZUNİYETLERİ 1941                    
                                  
Sıra No           Okul No         Adı Soyadı                
1                                 1                                             Mehmet Bedi Yüken            
2                                 4                                             Mahmut Şahabettin Yarar                
3                                 5                                             Halil Ürkmez                         
4                                 6                                             Mehmet Ünver(1)                 
5                                 7                                             Hasan Denizkurdu                
6                                 8                                             Mehmet Ali Akyüzlü
7                                 10                                           Adnan Arman
8                                 11                                           Tahsin Aksu   
9                                 13                                           Bekir Sıtkı Kutluay   
10                               16                                           Yaşar Tung    
11                               18                                           Mehmet Aksoy          
12                               19                                           Tahsin Türkay(1)       
13                               20                                           Salih Urgancıoğlu(İ)  
14                               21                                           Ali Hikmet Özsoy     
15                               24                                           Namık Erdöl  
16                               26                                           Hamza Esin   
17                               31                                           Saim Özkalp  
18                               34                                           İbrahim Karataş         
19                               35                                           Abidin Yurtsever(H) 
20                               36                                           Mustafa Sabri Özonkol         
21                               37                                           Naci Tulun     
22                               39                                           Ali Rıza Bilgütay      
23                               41                                            Nevzat Yıldırım        
24                               43                                           Selahattin Togal        
25                               44                                           Necdet Kahraman     
26                               45                                           Ziya Tüzün    
27                               46                                           Talip Albayrak           
28                               47                                           Rıfkı Bender(1)         
29                               50                                           Muzaffer Sırmalı       

(1)Polis enstitüsünü bitirmemiştir.                            
(i)İlahiyat fakültesini bitirmiştir. Zeki Urgancıoğlu'nun babasıdır.                         
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              

1942 MEZUNLARI


İKİNCİ DÖNEM                            

POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ 1939                            
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI 1942                                 

Sıra                 Okul               Adı Soyadı
30                               2                                             Adil Ülgenay(1)        
31                               3                                             Şeref Erden(1)           
32                               12                                           İskender Sökmensüer(1)       
33                               14                                           Mehmet Ali Atacan(1)          
34                               22                                           Vahdet Erdal(1)        
35                               23                                           Ali Şanver(1) 
36                               27                                           Ahmet Faik Kaya(1) 
37                               28                                           Nejdet Değerli(1)      
38                               29                                           Hayri Ceylan(1)         
39                               30                                           Rıza Kaplan(1)          
40                               48                                           Kemal Uzunkaya(1)  
41                               49                                           Kamil Şeşen(1)          
42                               51                                           Ahmet Eren   
43                               52                                           Rıfkı Barlas   
44                               53                                           Hüseyin Sökmen       
45                               54                                           İsmet Atalay  
46                               55                                           Hüseyin Özünlü        
47                               56                                           M.Şebip Karamollaoğlu(S)   
48                               57                                           İsmet Soylugil           
49                               58                                           Abdulbari Göktan     
50                               59                                           M.Celalettin Çakar    
51                               60                                           Süleyman Öksüzoğlu
52                               62                                           Emin Şenöz(H)          
53                               63                                           Mehmet Gökalp        
54                               64                                           Ali Yeke(H)   
55                               65                                           Nihat Özmen 
56                               66                                           İ.Hakkı Altuncu        
57                               67                                           Turgut Kaya(S)         
58                               68                                           Ali Nart(2)     
59                               69                                           Hasan Basri Ernur     
60                               71                                           Mehmet Şat   
61                               72                                           Abdulkadir Pakfiliz   
62                               73                                           M.Şevket Çuhadar    
63                               74                                           Mahmut Otuç
64                               76                                           Latif Olgun(2)           
65                               77                                           Ali Kemal Büyüksakarya      
66                               78                                           Hasan Tahsin Erden(2)         
67                               80                                           Muzaffer Tunçbilek   
68                               82                                           M.Zahit İdil   
69                               83                                           Orhan Haktanır         
70                               84                                           M.İsmet Tümer          
71                               85                                           İsmet Karakaya         
72                               86                                           Cemal Utkucu           
73                               87                                           İhsan Aksoy  
74                               88                                           Nihat Türközü           
75                               89                                           Alaattin Özkiper(S)   
76                               90                                            Ömer Sönmez
77                               91                                           M.Kemal Yılmaz(S)  
78                               92                                           Nuri Demirel(H)        
79                               93                                           İ.Hakkı Balku
80                               94                                           Server Ersolmaz        
81                               95                                           M. Suat Bora(H)       
82                               97                                           Arif Yüksel(S)           
83                               101                             Turhan Berik  


(1)Polis kolejine girişleri 1938 yılıdır.                                  
(2)Polis enstitüsünü bitirmemiştir.                            
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.                              
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
1943 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1940                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1943                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
84                               99                                           M.Yaşar Akman(1)   
85                               103                             Kadri  Başokur          
86                               104                             Hüseyin Çağlar          
87                               105                             Mesut Beşgül 
88                               106                             A.Necdet Pamir        
89                               107                             Kemal Karabaşoğlu   
90                               109                             Şemsettin Sayıner      
91                               111                             Celal Bekcan 
92                               112                             Mehmet Gökkaya      
93                               113                             İsmail Hakkı Akman 
94                               114                             Hayrettin  Ergünay    
95                               115                             Ahmet Turan Öngör  
96                               116                             Selahattin Kural        
97                               117                             Osman Atmaca          
98                               119                             Celalettin Tüfekçi(S) 
99                               120                             Ziya Gürkan  
100                  121                             Abdüselam Ersoysal  
101                  122                             Mustafa Emin Oskay
102                  123                             Hasan Erçetin
103                  124                             Turhan Erman
104                  126                             Şadan Ferit Kansu(H)           
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1939 yılıdır.                                  
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.                              
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
Kemal KARABAŞOĞLU: 1970 polis akademisi mezunu Vali Cemil SERHADLI'nın babasıdır.
Celalettin TÜFEKÇİ: 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 13 Ağustos 1974 - 25 Şubat 1976 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
                                  
                                  1944 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1941                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1944                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
105                  96                                           Murat Mutlu(1)         
106                  102                             Hüseyin Aktuz(2)      
107                  108                             Ahmet Turan Can(2) 
108                  110                              Mustafa Fevzi Çakmakçıoğlu(2)      
109                  118                             Esat Erendor(2)         
110                  125                             Musa Sermet Senan(2)          
111                  127                             Kemal Arkan 
112                  128                             Ramazan Kaçıkoç     
113                  129                             Süleyman Şenlik        
114                  130                             Kemalettin Koç         
115                  131                             İsmail Çetin   
116                  132                             Mehmet Behçet Yalçınkaya(H)        
117                  133                             Adem Şakar   
118                  134                             A.Hulusi Öğüt           
119                  135                             Osman Sulhi Aksu    
120                  136                             Adil Rauf Yazıcıoğlu
121                  137                             Fehmi Kurtoğlu         
122                  138                             Naim Yarar    
123                  139                             Nihat Rüştü Kırcalı(H)         
124                  141                             Mehmet Emin Kurt   
125                  142                             İbrahim Savaş
126                  144                             Feridun Okay
127                  145                             Celal Kırali    
128                  146                             Talat Sonel     
129                  148                             Hüseyin Kemiksiz(H)
130                  149                             Muzaffer Nevzat Ergüven    
131                  150                             Kamuran Saltık         
132                  151                             Mahmut Dikler          
133                  152                             Ahmet Sırrı Çokcoş   
134                  153                             Kadri Nihat Bora      
135                  156                             Salih Bora(H)
136                  157                             İsmail Hakkı Demirel(H)      
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1939 yılıdır.                                  
(2)Polis kolejine girişleri 1940 yılıdır.                                  
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
Salih BORA, hukuk fakültesini sonradan bitirmiştir.                                 
İsmail Hakkı Demirel: Polis enstitüsüne başladığında, hukuk fakültesine seçildi. Polis kolejinden devre arkadaşları 1946 yılında komiser yardımcısı olmuşken, o hukuk fakültesini bitirince 1948 yılında aynı rütbe ile göreve başladı. Ankara ve Kocaeli emniyet müdürlüklerinde komiser ve başkomiser rütbelerinde çalıştı. Polis enstitüsünde başkomiser olarak bir yıl görev yaptı. Çankırı, Aydın, Kastamonu, Manisa, Balıkesir, Ankara ve Bursa il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı. 1967 yılında polis enstitüsü müdürü oldu. 1969 boykotu onun dönemine rastladı. Emniyet Genel Müdürünün, “Mesleğe dışarıdan 40 mülkiyeli daha alacağım” şeklindeki açıklaması enstitü öğrencileri arasında huzursuzluk yarattı. Boykotçu öğrenciler, Necatibey caddesine boya ile “3201’E HAYIR” yazdılar. Sonuçta tüm öğrenciler vilayetlere sürüldüler. 12/24 çalışma sistemini ilk uygulayan emniyet müdürü oldu. Emekli olduktan sonra Bursa’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.
1945 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1942                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1945                                 
                                  
Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
137                  140                             Ahmet Cemal Coşkun(1)      
138                  155                             Mustafa Tanıtay(1)    
139                  162                             M.Nejat Baykal(H)   
140                  163                             İzzet Gürbüz  
141                  164                             Selahattin Öner         
142                  165                             Ahmet Erol    
143                  166                             Hikmet İnan  
144                  167                             Abidin Sibi    
145                  168                             Tahsin Gök    
146                  171                             Hidayet Tevfik Alhan           
147                  172                             Ahmet Hamdi Kezler
148                  173                             Alaattin Tuna
149                  174                             Hasan Hüseyin Gezer
150                  175                             Şinasi Güvener          
151                  176                             Naci Tunç      
152                  177                             Yaşar Burhan 
153                  178                             Osman Kartaz
154                  179                             Yusuf Kemal Aclan  
155                  181                             Edip Çakan    
156                  182                             Mehmet Yalçın          
157                  183                             Ahmet Hamdi Endil  
158                  184                             Haluk Şenbaş 
159                  185                             Sedat Alkan   
160                  186                             Şerafettin Avar          
161                  187                             Nazım Gürtekin         
162                  188                             Şükrü Nalcıoğlu        
163                  189                             Kemalettin Şimşek    
164                  191                             Mehmet Akzambak(H)         
165                  192                             Mustafa Aksoy          
166                  193                             Mehmet Kenan Aktekin(H)  
167                  194                             Cemal İpek    
168                  195                             Vasfi Erüstün
169                  198                             Burhanetin Şarpel      

(1)Polis kolejine girişleri 1941 yılıdır.                                  
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
                                  
                                  
1946 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1943                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1946                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
170                  170                             Muvaffak Çetiner(1) 
171                  199                             Recep Rüştü Ünsal(H)          
172                  200                             Mehmet Nijat Şeninci           
173                  201                             Mehmet Karaarslan(2)          
174                  203                             Hüseyin Metin Sanıbelli        
175                  204                             Ahmet Çevik 
176                  206                             Muzaffer Parlas         
177                  208                             Şeraffettin Yılmaz     
178                  209                             İbrahim Sargın           
179                  211                             Fikret Tim      
180                  212                             Mehmet Şahabettin Acaröz  
181                  214                             Mehmet Münir Daldal          
182                  216                             Muhsin Cellek           
183                  217                             Ahmet Söylemez       
184                  218                             Lütfullah Naim Erdem          
185                  220                             Seyit Mehmet Kumbur         
186                  221                             Osman Nuri Sayın     
187                  222                             İbrahim İsmail Aydıncı         
188                  223                             Ahmet Kamuran Korkmaz    
189                  224                             Şehim Atalay Sancer 
190                  225                             Yaşar Adnan Kınay  
191                  226                             Abdullah Bektaş       
192                  227                             Süleyman Nazif Abanoz       
193                  228                             Nihat Öz        
194                  230                             Ziya Meço     
195                  231                             Mehmet Ali Özen      
196                  232                             Ahmet Özel   
197                  235                             Halit Elver(H)
198                  236                             İlhami Tipi     
199                  238                             Ahmet Bedi Tanık     
200                  239                             Turan Alp Tarım        
201                  242                             Cafer Vardar 
202                  244                             Abdülkadir Ersoysal 
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1942 yılıdır.                                  
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              

(2)Almanca öğretmenliği yapmıştır.              
       

1947 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1944                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1947                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
204                  190                             Hüseyin Rıfat Yukay(1)       
205                  205                             Ali Osman Akıncı(2) 
206                  210                             Faik Şakar(2) 
207                  215                             Lütfü Oğuzer(2)        
208                  219                             Mehmet İhsan Ertürkmen(2) 
209                  229                             İlhan Naymanlar(2)   
210                  233                             Mehmet Ali Bulut(2) 
211                  234                             Halit Tüzün(2)           
212                  237                             Talat Yusuf Eracun(2)          
213                  240                             Cemal Büyüksavaş(2)           
214                  241                             Ahmet Cevdet İnan(2)          
215                  243                             Kamil Demirer(2)      
216                  246                             Sebahattin Eralp        
217                  247                             Mahmut Nedim Sinan           
218                  248                             Abdülvahit Akdağ    
219                  249                             Mustafa Nafi Tulun   
220                  250                             Ahmet Nevzat Tüfekçi(S)     
221                  251                             Eyüp Cevat İbar        
222                  252                             Hasan Gazi Kaya      
223                  253                             Mehmet Hayati Cengiz         
224                  254                             Sait Necmettin Erez  
225                  255                             Ferda Ur        
226                  256                             Kemal Hikmet Gündoğan     
227                  257                             Naci Işın        
228                  258                             Mustafa Azmi Köksal           
229                  259                             Mehmet Nurettin Kalyoncuoğlu       
230                  260                             Ali Kemal Kerman    
231                  261                             Talat Altunç   
232                  262                             Mustafa Göldeli        
233                  263                             Mustafa Erdoğan      
234                  264                             Mustafa Yiğit
235                  268                             Ertürk Dinçel 
236                  269                             Gıyasettin Rıza Gürkaya(H)  1946
237                  270                             Muzaffer Hergül       
238                  272                             Şahin Alparslan         
239                  275                             İbrahim Güneriç        
240                  277                             Hami Şerimer 
241                  278                             Muammer Lüftü Dizdar        
242                  279                             Orhan Pirler(S)          
243                  280                             Şerafettin Gökçeören
244                  281                             Mehmet Zeki Erol     
245                  282                             Necip Bilgin  
246                  283                             Gazanfer Okay          
247                  284                             Saffet Yılmaz Levent
248                  286                             İbrahim Şevket Biçer
249                  287                             Recep Çağlar(3,)       
250                  288                             Ekrem Merket(3)       
251                  289                             Osman Nuri Gezmen(3)        
252                  290                             Celalettin Seçkin(3)   
253                  291                             Orhan Güneş(3)         
254                  292                             Gültekin Kızılışık(3) (H)       

(1)Polis kolejine girişleri 1942 yılıdır.                                  
(2)Polis kolejine girişleri 1943 yılıdır.                      
(3)Lisenin birinci sınıfını okuduktan sonra 1945 yılında polis kolejine girmişlerdir.                                 
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.                              
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
G. Rıza GÜRKAYA, sonradan Hukuk fakültesini bitirmiştir.                               
Orhan PİRLER, komiser yardımcısı olduktan sonra 1952 yılında başka kuruma nakil olmuştur.
Gültekin KIZILIŞIK, öğretmen emniyet müdürü olarak çalışmıştır. Polis enstitüsünde trafik hukuku derslerini vermiştir. Zonguldak milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır.                                  

1948 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1945                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1948                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
255                  273                             Yusuf Aksu(1)
256                  274                             Ahmet Cihat Sunar(1)           
257                  285                             İsmail Sarsılmaz(1)    
258                  294                             H.Avni Aksoy           
259                  295                             Erdoğan Ünal
260                  296                             Adnan Akay  
261                  298                             Nazmi İyibil(H)         
262                  299                             Sabri Timur    
263                  300                             Sami İnce       
264                  301                             Altan Güvenel           
265                  302                             İbrahim Metiner        
266                  303                             Hayri Berkmen          
267                  304                             Burhan Hekimoğlu    
268                  305                             Mustafa Akdoğan     
269                  306                             Cahit Aksoy  
270                  307                             Faik Aydın    
271                  308                             Recep Şeker(H)         
272                  310                             Zeki Vural(H)
273                  311                             Hikmet Yapar Mimaroğlu
274                  313                             Erdoğan Öney           
275                  315                             Mustafa Kahyaoğlu   
276                  318                             M.Kemal Özgören     
277                  319                             Şükrü Ural     
278                  320                             Ahmet Noyan
279                  321                             Müfit Ulaşan 
280                  323                             Mehmet Büyükçam   
281                  324                             Recep Bulsun
282                  325                             Necmettin Yapar       
283                  326                             Ali İhsan Şağban (Muğlalı)   
284                  327                             M.Hikmet İrez           
285                  329                             Adnan Sevimli          
286                  330                             Vehbi Ergin   
287                  332                             H. Avni Müftüoğlu(H)         
288                  374                             İ. Reha Pınar  
289                  375                             Muzaffer Bayraktar   
290                  376                             Burhan Özdemir        
291                  377                             Ahmet Karakurt        
292                  378                             Necmettin Demirtel   
293                  379                             Orhan Erdem(H)       
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1944 yılıdır.                                  
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
Nazmi İYİBİL, Recep ŞEKER  polis enstitüsü sonrası hukuk fakültesini bitirmiştir.                   


                                  

1949 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ : 1946                         
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI : 1949                               

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
294                  293                             Y. Ercan Özkaner(1) 
295                  322                             Ahmet Toraman(1)    
296                  335                             İbrahim Ulus  
332                  338                             Refet Erdoğan(1)      
297                  339                             Rifat Özpar(S)           
298                  340                             Gültekin Demir         
299                  341                             Vural Yener   
300                  344                             Yılmaz Çapın 
301                  345                             Rifat Özbirgül           
302                  346                             Ömer İlhan Coşan     
303                  347                             Behçet Evirgen          
304                  348                             Nedim Özant 
305                  349                             Süleyman Yılmazer   
306                  350                             Macit Özturhan         
307                  351                             İsmail Dokuzoğlu(S) 
308                  352                             Nail Bozkurt  
309                  354                             Yaşar Danacıoğlu      
310                  355                             Arif Kızılyalın           
311                  356                             Renan Gürman          
312                  357                             Nezir Sevgi    
313                  358                             Necmi Arat    
314                  359                             Mehmet Karandıllı    
315                  360                             Hakkı Kütük  
316                  361                             Fuat Uzun      
317                  362                             A.Vahit Büyükyenerel          
318                  363                             Cahit Barış     
319                  364                             Yılmaz Kırkalı           
320                  365                             Cemal Doğanlar        
321                  366                             Cemal Oğuz(S)          
322                  367                             Yılmaz Sezgin           
323                  368                             Sururi Öztürk 
324                  369                             Turhan Alp    
325                  371                             Hüseyin Irmak           
326                  372                             Ali Özel         
327                  380                             Alparslan Bilginer     
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1945 yılıdır.                                   
(S)Siyasal bilgiler fakültesini bitirmiştir.                               
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.       
İsmail DOKUZOĞLU: 1949 yılında polis kolejini bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olmuştur. Eflani, Mutki, Beyşehir, Kadınhanı Kaymakamlıkları, Sinop valiliği, Uşak Vali vekilliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 11 Nisan 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır. 6 Haziran 1981 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.


           

1950 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ : 1947                         
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI : 1950                               

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
328                  333                             Nebil Tetik(1)
329                  334                             A. Haşim Aytural(1) 
330                  336                             Sururi Yeşilyurt(1)    
331                  337                             Sabahattin Gönenç(1)           
333                  342                             Hücum Sezar Şahin(1)          
334                  343                              Orhan Geçgil(1)        
335                  353                             Ahmet Tulumbacı(1) 
336                  370                             Mustafa Sürücü(1)    
337                  381                             Burhanettin İnalpulat
338                  382                             Mehmet Nejat Önürme         
339                  383                             Necmettin Besni(H)  
340                  384                             M.Kemalettin Eröge  
341                  385                             M.Saip Gözet
342                  386                             Metin Sermet Şener   
343                  387                             Ali Tanrıkulu 
344                  388                             Nihat Uysal   
345                  389                             A.Şerafettin Ayparlar
346                  390                             Suat Giray(H)
347                  391                             Erdoğan Üner
348                  392                             M. Doğan Özkul       
349                  393                             Adnan Arslan
350                  394                             İbrahim Alpay           
351                  396                             Mehmet  Ergin          
352                  397                              Nihat Darende           
353                  398                             İbrahim Ayrılmaz(S) 
354                  399                             Mustafa Şevket Uğurlu         
355                  400                             Azmi Elbek    
356                  401                             Sezai Özkaya 
357                  402                             Mehmet Zeki Öter     
358                  403                             Hüsamettin Över       
359                  405                             İrfan Durgun 
360                  406                             Nurettin Özal 
361                  407                             Asım Ayhan(S)         
362                  408                             Sabri Yıldırım
363                  409                             Fevzi Karaman          
364                  410                             Hilmi Balak   
365                  411                             Mustafa Tekeli          
366                  412                             Yusuf Ziya Özen       
367                  413                             A.Mithat Kartay        
368                  414                             Erdem Barut  
369                  415                             Zeki Arat       
370                  416                             Sıtkı Gürkaya
371                  417                             Nafiz Kuzucuoğlu     
372                  418                             Hayrettin Korkmaz Çavuşoğlu         
373                  419                             Kadri Güçlü Gülen    
374                  421                             Satılmış Sadık Köksal           
375                  422                             Hasan Lembet           
376                  423                             Ali Çetin Işıldar        
377                  424                             Hüsnü Gökçen          
378                  425                             Şükrü Balcı(H)          
379                  426                             Şerafettin Doğan       
380                  427                             Nevzat Ersöz 
381                  429                             Nevzat Koçak (Nevzat Ayaz) (H)    
382                  430                             Orhan Cahit Demirağ
383                  431                             İ. Özcan Pınar
384                  432                             Ferdi Erzaim

Öğrenciler, Polis Kolejinin kapatılma kararı ile son iki ayını Atatürk lisesinde okumuşlarıdır.
(1)Polis kolejine girişleri 1946 yılıdır.                                  
(H)Hukuk fakültesini bitirmiştir.                              
Hilmi BALAK, sonradan hukuk fakültesini bitirmiştir. 1965 kolej mezunu H.Hüseyin BALAK'ın ağabeyidir.                        
İbrahim AYRILMAZ, polis enstitüsünü bitirmemiştir.                              
Asım AYHAN, polis enstitüsünü bitirmemiştir.                             
İ. Özcan Pınar, ünlü bestekâr Selahattin Pınar'ın yeğenidir.                       


                                  

1961 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1958                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1961                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
385                  433                             Sami Durmaz 
386                  434                             Ali Akan        
387                  435                             Hayati Kasalak          
388                  436                             Hakkı Kaplan
389                  437                             Mustafa Güner          
390                  438                             M.İlhan Lostar          
391                  439                             Asaf Çalışkan
392                  441                             Hüseyin Kaplan         
393                  442                             Yaman Galolar          
394                  443                             Nuri Esirgen  
395                  444                             Fazlı Şahan    
396                  445                             İbrahim Şensoy         
397                  446                             Necati Karaoğlu        
398                  447                             Baki Akyol    
399                  448                             Hakkı Utku Günal     
400                  449                             Erol İnce        
401                  450                             Metin Aksoy  
402                  452                             Halit Karabulut         
403                  453                             Yahya Soy     
404                  454                             Necdet Adıbelli         
405                  455                             Hüsnü Işıklı   
406                  456                             Ömer İleri      
407                  457                             Yılmaz Kayacan        
408                  458                             Recep Ordulu
409                  459                             Hüseyin Şahan          
410                  460                             Çetin Silahşör
411                  461                             İbrahim Yıldız           
412                  464                             Şakir Erten     
413                  465                             Turan Genç    
414                  466                             Cevat Turna   
415                  467                             Tuncer Meriç 
416                  468                             Avni Alemdar
417                  469                             M.Sabri Kanlıkavak  
418                  470                             Orhan Öktem 
419                  471                             R.Anıl Utkular          
420                  473                             Mümtaz Baykal         
421                  474                             Fahrettin Sökmener   
422                  475                             Ünal Erkan    
423                  476                             Savcı Oğultürk          
424                  477                             Ümit Erdal     
425                  478                             Mehmet Emin Kavak
426                  481                             Güner Kalkandelen   
427                  485                             Erkan Konuralp         


1962 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1959                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1962                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
428                  440                             Hikmet Yalnız(1)      
429                  451                             Erdal Dağtekin(1)     
430                  462                             Beyhan Ertürk           
431                  463                             R.Doğan Başağa       
432                  472                             Tamer Yalım              
433                  479                             Nevzat Meydan(1)    
434                  480                             Yurdakul Kırtıloğlu(1)          
435                  488                             Yaşar Öztop  
436                  489                             Ahmet Orallar
437                  491                             Hasan Akdeniz          
438                  492                             Hasan Koç     
439                  493                             Hasan Özen   
440                  495                             Osman Sağlam          
441                  496                             Hüdaverdi Bıyıklı     
442                  497                             Cevat Yurdakul         
443                  498                             Ahmet Nişancı          
444                  500                             Ali Rıza Kargın         
445                  501                             Ali Tezcan     
446                  503                             Edip Bulut     
447                  504                             Saadettin Alkaya       
448                  505                             Uğur Polat     
449                  506                             Abdullah Selvi          
450                  507                             Özcan Atalay 
451                  508                             Ömer Aktürk 
452                  509                             Hüsamettin Öğüt       
453                  510                             İbrahim İtem  
454                  514                             Cengiz Karaazmak    
455                  517                             Yıldırım Özer
456                  518                             Hulusi Taşbent          
457                  519                             Mehmet Ay   
458                  520                             Musa Kazım Kardeş  
459                  521                             Aslan Şaroğlu
460                  522                             Lütfi Zafer Aras        
461                  523                             Faruk Küçükdemirkol           
462                  526                             Fethi Gördük 
463                  527                             Alaattin Bulut
464                  528                             Yüksel Gegezinli       
465                  529                             Suat Yeşildal 
466                  530                             Yurdakul Maloğlu     
467                  533                             Cahit Eldemir
468                  534                             Yaşar Gökışık
469                  536                             Mithat Şahin  

(1)Polis kolejine girişleri 1958 yılıdır.                      


                                              

1963 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1960                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1963                                 


Sıra                 Okul                           Adı Soyadı     
         
470                 487                             Turan Kozan(1)      
471                 490                             Zeynel Abidin Aksoy(1)   
472                 499                             Hasan Basri Çoban(1)       
473                 513                             Yılmaz Erkan(1)     
475                 524                             Ulvi Kökten(1)       
477                 531                             Günay Karabiber(1)          
478                 535                             Yaşar Oğuz(1)         
479                 538                             Sulhi Arabacı          
480                 539                             Mehmet Uçar          
481                 540                             Mustafa Taşkafa     
482                 541                             Ali Dere        
483                 542                             Azmi Tugal  
484                 543                             İzzet Erol Kesici     
485                 545                             Metin Atalay           
486                 546                             Şerafettin Ulusoy   
487                 547                             Kazım Ulusoy         
488                 548                             Halil Bozdoğan       
489                 549                             İsmail Metin
490                 550                             Nabi Çizmeci          
491                 551                             Mustafa Tatlı           
492                 552                             Süleyman Pay         
493                 553                             Asım Sarı     
494                 555                             Fethullah Erarslan  
495                 556                             Naci Parmaksız       
496                 557                             İsmail Taşkafa         
497                 559                             Tamer Kırklar         
498                 560                             Ahmet Aydoğdu     
499                 561                             Selahattin Gültepe  
500                 562                             Rasim Demirkan     
501                 564                             Necdet Menzir        
502                 565                             Aziz Bilget   
503                 567                             Şükrü Solak 
504                 568                             Muhittin Kaya         
505                 569                             Mahmut Keskinkaya         
506                 570                             Zekeriya Polat         
507                 572                             Akın Hatipoğlu       
508                 573                             Hasan Uyar  
509                 574                             Aşkın Çağlayanlı    
510                 575                             Ali Rıza Kılıç          
511                 576                             Halil İbrahim Ülkü 
512                 577                             Yüksel Tuncel         
513                 578                             Orhan Kaymaz        
514                 579                             Yalçın Çakıcı          
515                 580                             Mehmet Karaaslan 
516                 581                             Yusuf Uzar  
517                 582                             Seyfettin Arıkan     
518                 583                             Erdal Karakurdu     
519                 584                             Yılmaz Ünlüer        
520                 585                             Kemal Çelebi          
521                 586                             Atilla Aytek

(1)Polis kolejine girişleri 1959 yılıdır.                          


                                  

1964 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1961                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1964                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
522                 515                             İlhan Şener(1)         
523                 525                             Özel Müderrisoğlu(1)        
524                 537                             Taner Arda(2)         
525                 571                             Doğan Ayrılmaz(2)
526                 588                             Mustafa Üstün        
527                 589                             Z.Abidin Işık           
528                 590                             Mahmut Duran        
529                 591                             A.Avni Akçıl           
530                 592                             A.Hikmet Yapar      
531                 593                             Mehmet Böke          
532                 594                             Çetin Güvenç          
533                 595                             M.Ali Atabay          
534                 596                             Saffet Yüksel          
535                 597                             Vedat Demir
536                 598                             Mehmet Güven       
537                 599                             Ahmet Eryüksel      
538                 601                             Kamil Tecirlioğlu   
539                 602                             Ömer Eser    
540                 604                             Sırrı Çetin    
541                 605                             Halil Erik     
542                 606                             Ümit Türegün          
543                 607                             Muzaffer Özbayrak
544                 609                             Reşat Vural  
545                 610                             Mustafa Tatar          
546                 611                             Nevzat Demir          
547                 612                             Tekin Sungur           
548                 613                             Doğan Gürgöze       
549                 614                             Ziya Kırpar  
550                 615                             Ayhan Sanıyaman  
551                 616                             Hasan Yücesan       
552                 617                             Nihat Camadan       
553                 618                             Müfit Güler  
554                 620                             M.Kemal Cezar       
555                 621                             Mehmet Aksu          
556                 623                             Tezcan Özkanlı       
557                 624                             Hamza Hamzaoğlu 
558                 625                             Necati Vural
559                 627                             Tahsin Gürdal         
560                 628                             Fahri Ayvaz 
561                 629                             İbrahim Sucu           
562                 630                             Abdullah Karadon  
563                 634                             Remzi Birol 
564                 635                             Çetin Domaç
565                 637                             Enver Peker 
566                 638                             Kemal Şahin
567                 639                             Muharrem Diril       
568                 640                             Naim Yılmaz           
569                 641                             Ferit Varol   
570                 642                             Mustafa Peştemalcıoğlu    
571                 643                             Mustafa Kuşsan      
572                 644                             Mümtaz Karaduman          
573                 646                             Nedim Uçar 
574                 648                             Suat Akın     
575                 650                             Metin Arıkan           
576                 652                             Ahmet Özçelik        
577                 653                             Selami Ağırlar         
578                 654                             Orhan Şener 
579                 655                             Mehmet Kuzu         
580                 656                             Abdullah Aldoğan  
581                 657                             Nuri Atik      
582                 659                             Sezai Şencan           
583                 660                             Sinan Soyral
584                 661                             İ.Yılmaz Kesim       
585                 662                             Orhan Acar  
586                 663                             Ziver Öktem
587                 664                             Şükrü Yetimoğlu    
588                 666                             İlhan Sapmaz           
589                 667                             Erol Kocacıklı         
590                 668                             Cemal Dönmez       
591                 670                             Turhan Güler           
592                 671                             Muammer Ocak      
593                 672                             Mete Kaleli  
594                 674                             Cengiz Erdoğan      
595                 675                             Yavuz Barışkan      
596                 676                             Cemil Aydemir       
597                 677                             Ertuğrul Ogan          
598                 678                             Haluk Bahçekapılı 
599                 679                             Mehmet Canseven  
600                 680                             Hasan Lütfi Tomuş 
601                 681                             Ali Rıza Çil  
602                 682                             Reşat Beran 
603                 683                             Hüseyin Açılkan     
604                 684                             Atilla Tolay 
605                 685                             Fevzi Çalışkan        
606                 689                             Aytekin Çavdar      
607                 691                             Enver Yılmaz          
608                 692                             Tahsin Baş   
609                 694                             Faik Yazıcı  
610                 695                             Burhan Ekici           
611                 697                             Ercan Karakurum   
612                 698                             Necmi Ertuğrul       
613                 699                             Salih Gökakın         
614                 700                             Mustafa Hergüner  
615                 701                             Barbaros Hayrettin Aydın
616                 702                             Uğur Gür      
617                 703                             Cengiz Ergün           
618                 704                             Mehmet Er   
619                 706                             Mehmet Akdemir   
620                 707                             Emin Özçelik          
621                 710                             Halim Eskizengin   
622                 712                             Kamil Koca

(1)Polis kolejine girişleri 1959 yılıdır.                          
(2)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.                          
                                  
                       


           

1965 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1962                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1965                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
623                 544                             Ulvi Körezlioğlu(1)           
624                 619                             Nazım Erkahraman(2)       
625                 622                             M.Esat Topçuoğlu(1)         
626                 626                             İhsan Çele(2)           
627                 631                             Halit Ziya Taman(2)          
628                 647                             Güray Önal(2)         
629                 658                             Ayhan Toktaş(2)    
630                 687                             İbrahim Güler(2)    
631                 696                             Mustafa Önal(2)     
632                 709                             Tuğrul Tıknaz(2)    
633                 711                             Hasan Hüseyin Balak(2)   
634                 713                             Cafer Demirtaş        
635                 714                             Azmi Derin  
636                 715                             Hayati Uyar 
637                 716                             Aydın Genç 
638                 717                             Mustafa Şahin         
639                 718                             Muharrem Tozçöken         
640                 719                             Mehmet Akbulut    
641                 720                             Nejdet Biçer
642                 721                             Ö.Faruk Güler         
643                 722                             Haluk Çerçi 
644                 723                             Ethem Büyükdöğerli          
645                 724                             Muhittin Yegül       
646                 725                             Özdemir Yüksel      
647                 726                             Hüseyin Yaşar        
648                 727                             Ahmet Karol
649                 728                             Hasan Kısa   
650                 729                             Müjdat Güneşer      
651                 730                             Mustafa Eryeğen    
652                 731                             Ahmet Göçen          
653                 732                             İrfan Aydın  
654                 733                             Dilaver Saraç          
655                 735                             Hüseyin Demir        
656                 736                             Sadettin Kırtaş        
657                 737                             Abdurrahman Baş  
658                 738                             Yılmaz Özbay         
659                 739                             M.Vefa Aydın         
660                 740                             Aydın İşler   
661                 741                             Ramazan Akbulut   
662                 742                             Celil Ateş     
663                 743                             İsmail Ertemli          
664                 744                             Tayral Çarıkoğlu    
665                 745                             Mehmet Gündoğdu
666                 746                             Abdül Tufan
667                 747                             Kadir Alhan 
668                 748                             Nejat Akar   
669                 749                             Bülent Erol  
670                 751                             Mehmet Kutlu         
671                 752                             Mehmet Ali Selçuk
672                 753                             Ömer Kibar  
673                 754                             Babür Cağatay        
674                 755                             Mustafa Özgen        
675                 756                             Nahit Güsar 
676                 759                             Ali Yılmaz   
677                 760                             Cemil Serhadlı        
678                 762                             Ali Coşkuner           
679                 763                             Cihangir Akkaş       

(1)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.                          
(2)Polis kolejine girişleri 1961 yılıdır.              
                                  

1966 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1963                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1966                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
680                 566                             Fevzi Ergül(1)         
681                 587                             Öztürk Şimşek(1)   
682                 603                             Fahrettin Dicle(1)   
683                 673                             İlhami Özen(1)        
684                 693                             Metin Günay(1)      
685                 708                             Ersan Uğrayanlar(1)          
686                 734                             Nevzat Kaynak(2)  
687                 758                             Metin Alp(2)           
688                 761                             S.Ahmet Urfalıoğlu(2)       
689                 763                             Cihangir Akkaş       
690                 765                             Ali Birinci    
691                 767                             Fikrettin Karadağ   
692                 770                             Musa Bilgiç 
693                 771                             Hasan Köprüköy    
694                 773                             Salih Yılmaz
695                 774                             Mehmet Tahsak      
696                 775                             Bahri Baykan          
697                 776                             Rıdvan Kırık
698                 777                             Mehmet Gözütok    
699                 779                             Mehmet Sanıkgök  
700                 781                             Ömer Eratik 
701                 782                             Atilla Germeyanoğlu         
702                 783                             Ender Uyanık          
703                 784                             Osman Ülker           
704                 785                             Abdullah Çetin       
705                 786                             Mustafa Duymuş    
706                 787                             Neşet Yanmaz         
707                 788                             Ahmet Turan Buluş
708                 789                             Yahya Gış    
709                 790                             Tevfik Fikret Sarısözen     
710                 791                             Nizamettin Tosun   
711                 792                             Şevki Darçın
712                 793                             Kazım Abanoz        
713                 794                             Ekrem Atalay          
714                 795                             Mehmet Yılmaz      
715                 796                             İlkin Oğuz (Mahmuroğlu) 
716                 797                             Aziz Aksoy  
717                 798                             Mehmet Duran        
718                 799                             Şakir Özdemir         
719                 801                             Hasan Kocadağ       
720                 802                             Ömer Çolak 
721                 803                             Galip Kışla   
722                 805                             Hasan Kutlu 
723                 806                             İmdat Halis  
724                 807                             Emin Ertuğrul          
725                 808                             Orhan Arslan           
726                 809                             Ali Göğebakan        
727                 810                             Mustafa Türkmen   
728                 811                             Ruhan Şaşmaz         
729                 812                             Cevat Acar   
730                 813                             Yalçın Özbakır       
731                 814                             Ali Kaygısız 
732                 815                             Cemalettin Çaylı     
733                 816                             Sami Tokat   
734                 817                             Eraslan Çokakoğlu 
735                 818                             Haluk Baykal          
736                 819                             Faik Şahiner
737                 821                             Muhittin Kaynak    
738                 822                             Nejat Güngör           
739                 823                             Nedim Taner
740                 824                             Ramazan Köksal     
741                 825                             Nedim Gençtürk     
742                 826                             Behiç Demirer         
743                 827                             Nezih Ahmetoğlu   
744                 828                             Erdem Süral 
745                 829                             Bülent Kenaroğlu   
746                 830                             Kamil Ünsal 
747                 831                             Murat Yetimoğlu    
748                 832                             Ömer Cengiz
749                 833                             Tuncer Topçuoğlu  
750                 834                             Natık Canca 
751                 835                             Ülkü Met      
752                 836                             Orhan Yakın
753                 837                             Nuri Şimşek  1968
754                 838                             Nurettin Taşpınar   
755                 839                             Nail Güntürkün       
756                 841                             Ruhi İmatoğlu         
757                 842                             Egemen Tanrıverdi 
758                 844                             Ekrem Ermiş
759                 845                             Sarper Sözen           
760                 848                             Ömer Güneş 
761                 849                             Fehmi Öztunç          
762                 850                             Ümit Aksoy 
763                 852                             Sarper Baltacıoğlu  
764                 854                             Hayrettin Yaşin      
765                 856                             Süreyya Akalın       
766                 858                             Kamil Yücel Tutkun          
767                 859                             İsmet Uzunoğlu       
768                 860                             Metin Altınzincir    
769                 861                             Eşref Kaplan
770                 862                             Selahattin Topatan 
771                 863                             Ahmet Geçgel         
772                 865                             A.Nedim Yıldırım   
773                 867                             R.Erkul Şenyüz       
774                 869                             Osman Sırrı Macit  
775                 870                             Erol Öztürk  
776                 871                             Şevket Ayaz
777                 872                             Halil Erciyaş
778                 873                             Osman Babayiğit    
779                 874                             Hikmet Aydın         
780                 875                             Selçuk Bozalan        1968
781                 878                             Azmi Hepengür       
782                 879                             Ömer Ertuğrul Yoldaş       
783                 882                             Ergün Durakoğlu    
784                 883                             Kürşat Ilgın  
785                 884                             Cahit Çengel
786                 886                             Halil Tataş   
787                 888                             Necati Çevik
788                 889                             Muzaffer Alpçetin  
789                 891                             Abdullah Bolcu      
790                 892                             Azmi Ateşoğlu        
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1960 yılıdır.                          
(2)Polis kolejine girişleri 1962 yılıdır.                          
                                  
                                  


                                  

1967 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1964                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1967                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
791                 757                             Alaattin Silahtaroğlu(1)    
792                 766                             İbrahim Fırat(1)      
793                 768                             Yalçın Özcan(1)     
794                 778                             Bayram Özçelik(1) 
795                 800                             Müslim Ülgen(1)    
796                 804                             Erhan Yüksel(1)     
797                 820                             Ertuğrul Verdi(1)    
798                 840                             Erol Yalın(1)           
799                 846                             Mansur Gündoğdu(1)        
800                 851                             Faruk Çerçi(1)        
801                 853                             Atalay Sönmez(1)  
802                 855                             Recai Şencan(1)     
803                 857                             İshak Arslan(1)       
804                 864                             Muzaffer Zeylan(1)           
805                 866                             Günay Uğurluoğlu(1)        
806                 868                             Nail Ogan(1)
807                 877                             Necdet Havalı(1)    
808                 880                             Vedat Yeşiltepe(1) 
809                 881                             Sedat Uzuner(1)     
810                 885                             Hamdi Saiç(1)         
811                 887                             Zeki Urgancıoğlu(1)          
812                 895                             Necdet Kondolat    
813                 897                             Oktay Çeşmeliler    
814                 898                             Ertuğrul Alat
815                 899                             Ferit Taşcı    
816                 900                             Yunus Gün   
817                 901                             Ahmet Kirazcı         
818                 902                             M.Hakkı Çalık        
819                 903                             Saim Erdoğmuş       
820                 904                             Vedat Kaymış         
821                 905                             Hasan Başmanav    
822                 906                             Faruk Metin 
823                 907                             Şeref Ağca   
824                 908                             Hüsnü Büyükbaş    
825                 909                             Mustafa Karayel     
826                 910                             Celal Garagan         
827                 911                             Kahraman Koçak    
828                 912                             Osman Olcay Gerçek         
829                 913                             Nasuh Başkaya       
830                 915                             Cemal Kılıç  
831                 918                             Mehmet Ümit          
832                 919                             Suphi Tiryaki          
833                 920                             İbrahim Kaya          
834                 921                             Mustafa Atak          
835                 922                             Nazım Tarı   
836                 923                             Adnan Ardıçdalı     
837                 925                             Şevket Yeni 
838                 926                             Yalçın Eroktay        
839                 927                             Günay Uslu  
840                 928                             Faruk Turan 
841                 929                             Halil İbrahim Mısır
842                 930                             Nihat Kurtiç 
843                 932                             Mehmet Cebe          
844                 934                             Metin Yavuz
845                 935                             Nihat Önder 
846                 936                             Orhan Şevik 
847                 937                             Muzaffer Işık          
848                 938                             Sabahattin Özel      
849                 939                             Mustafa Özbek       
850                 940                             Mehmet Yıldırım    
851                 942                             Ziya Balcı    
852                 943                             Ömer Kibar  
853                 944                             Ahmet Saim Ertuğrul         
854                 946                             Halit Berberoğlu     
855                 948                             Tayyip Yuva
856                 949                             Ahmet Filizöz         
857                 950                             Ali Can Özgenler    
858                 951                             Fatih Önal    
859                 952                             Necati Altıntaş        
860                 954                             Ferruh Sünbül         
861                 955                             Necdet Kula 
862                 957                             H. Rahmi Özkara    
863                 958                             Erdinç Sağdıç          
864                 959                             Nevzat Akçalı         
865                 960                             Mehmet Çağlar       
866                 962                             Ahmet Nihat Dündar         
867                 963                             Mehmet Kahya       
868                 964                             Nurdan Akçay         
869                 967                             Ahmet Demir           
870                 973                             Mehmet Mete          
871                 976                             Yılmaz Bozdemir   
872                 977                             Erol Kaplan 
873                 979                             Orhan Üzeler           
874                 980                             Abdülkadir Taşoğlu           
875                 981                             Mehmet Aydın        
876                 982                             Osman Zatitemiz    
877                 983                             Mustafa Malay        
878                 986                             Taner Evin   
879                 987                             Ahmet Şahin
880                 990                             H.Tosun Karataş     
881                 992                             Muzaffer Özbülbül
882                 994                             Adnan Saruhan       
883                 995                             Mehmet Çetinkaya 
884                 996                             Nihat Çatana
885                 997                             Ferit Özbek  
886                 999                             Remzi Tan    
887                 1002                          Ersin Yılmaz
888                 1003                          Cevat Tomak           
889                 1006                          Necit Noyan
890                 1007                          Cemil Demir
891                 1008                          Kerem Durmuş        
892                 1009                          Hamdi Güngör        
893                 1010                          Rüstem Kılıç
894                 1011                          Hüsnü Çakmak       
895                 1012                          Şeref Erbaş  
896                 1013                          Rasim Arslan           
897                 1014                          Zeki Radar   
898                 1017                          Sabit Çınarbaş         
899                 1020                          Kazım Sarıca           
900                 1022                          Metin Çınar 
901                 1023                          Mehmet Aydın        
902                 1024                          Ahmet Gökçe          
903                 1026                          Ramazan Er 
904                 1027                          Mahmut Karakaş    
905                 1028                          Mustafa Çan
906                 1029                          Cavit Aydın 
907                 1030                          Bekir Tanrıkulu      
908                 1032                          İsmail Çakır 
909                 1034                          İsmet Türe    
910                 1035                          Şaban Baba  
911                 1037                          Ali Akça       
912                 1038                          Hasan Özdemir       
913                 1039                          Adnan Eser  
914                 1040                          Orhan Taşanlar       
915                 1041                          Mustafa Yaldız       
916                 1042                          Selçuk Pekmen       
917                 1043                          Yunus Çimen          
918                 1044                          Ergüven Ayan         
919                 1045                          Sefer Vurucu           
920                 1048                          Onat Denizci           
921                 1050                          Erol Kaynak
922                 1052                          Turan Ayyıldız       
923                 1053                          Ali Kavak     
924                 1054                          Cemal Aydın           
925                 1055                          Metin Doğanay       
926                 1056                          Hüseyin İnan           
927                 1057                          Bülent Ergin
928                 1058                          Hüseyin Kocadağ   
929                 1059                          Sinan Baloğlu          
930                 1060                          Metin Arslan           
931                 1061                          Ahmet Canbek        
932                 1062                          Muhittin Taşpınar  
933                 1063                          Haluk Özkay           
934                 1064                          Osman Ateş 
935                 1065                          Hüseyin Arslan       
936                 1066                          Ahmet Tekin Akın  
937                 1067                          Yüksel Kuş  
938                 1068                          Erol Tongay 
939                 1069                          Rahim Çalışkan      
940                 1070                          Cevdet Şahin           
941                 1072                          Necmettin Kuru      
942                 1073                          İsmail İncekulak     
943                 1074                          Metin Atay   
944                 1075                          İbrahim Özkan
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1963 yılıdır.                          
                                  

1968 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1965                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1968                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
945                 875                             Selçuk Bozalan(1)  
946                 893                             Atilla Özbekoğlu(1)           
947                 896                             Zekeriya Yelken(2)
948                 914                             Ömer Tüzel(2)        
949                 916                             Yüksel Çakmak(2) 
950                 924                             Şinasi Şener(2)       
951                 931                             Osman Gürsoy(2)   
952                 933                             Seçil Atalan(2)        
953                 941                             Muzaffer Doğan(2)
954                 945                             Ruhi Akay(2)          
955                 956                             Münür Tad(2)         
956                 961                             Demir Yanıker(2)   
957                 965                             İsmail Keskin(2)     
958                 966                             Mehmet Vanioğlu(2)         
959                 968                             Firar Demir(2)         
960                 970                             Ferit Gürler(2)        
961                 971                             Yavuz Elbirler(2)   
962                 974                             Cengiz Gürkan(2)   
963                 978                             Hüseyin Eser(2)      
964                 988                             Mustafa Özmen(2) 
965                 993                             Orhan Madırga(2)  
966                 998                             Şakir Koç      (2)
967                 1000                          Ersel Sayman (2)    
968                 1015                          İsmail Yalçın(2)      
969                 1016                          Nuri Akı (2)
970                 1018                          Çetin Canikoğlu (2)           
971                 1025                          Bayram Tuncer (2) 
972                 1031                          Kadri Bıyık  
973                 1033                          Yalçın Saraçoğlu(2)           
974                 1046                          İsmail Benli(2)        
975                 1047                          Aydın Eroktay         (2)
976                 1071                          Doğan Ulutürk        
977                 1076                          İsmail Öztürk          
978                 1077                          Halil Sert      
979                 1078                          Hakkı Arslan           
980                 1079                          Ali Doğan Servi      
981                 1080                          Ahmet Yüce 
982                 1081                          Niyazi Öğmen         
983                 1083                          Hüseyin Seçkin       
984                 1084                          Seydi Eren   
985                 1085                          Bahattin Dülek        
986                 1086                          Yusuf Vehbi Dalda
987                 1087                          Halil Sultar  
988                 1090                          Hakkı Aksoylar      
989                 1091                          Osman Buğdaycı    
990                 1092                          Tahir Ertekin           
991                 1093                          Osman Bölükbaşı   
992                 1094                          Seyfi Kesici 
993                 1095                          Şerafettin Ünlü       
994                 1096                          Hakkı Gülgeç          
995                 1097                          Hüseyin Ünal          
996                 1098                          Aydın Güney           
997                 1099                          Hamdi Demirci       
998                 1100                          Abuzer Elmacıoğlu
999                 1101                          Ali İmer        
1000               1102                          Veli Karakoç           
1001               1103                          İdris Pala      
1002               1104                          İbrahim Şahintürk  
1003               1105                          Sabahattin Özbay   
1004               1106                          İlhami Baykan         
1005               1107                          Sabahattin İmrol     
1006               1108                          Ahmet Güler
1007               1109                          Ali Oy           
1008               1110                          Recep Birgi  
1009               1111                          Güngör İlarslan       
1010               1112                          İrfan Sayıcı  
1011               1113                          Vahap Özen 
1012               1114                          O. Nuri Özdemir     
1013               1115                          Sabri Dündar           
1014               1116                          Ali İhsan Şimşek     
1015               1117                          Mehmet Çeliker      
1016               1119                          Mustafa Özgen        
1017               1120                          Hasan Eryılmaz      
1018               1124                          Yılmaz Biber           
1019               1125                          Emin Durak 
1020               1126                          Selami Tugaylı        
1021               1127                          Arif Dirik     
1022               1128                          Sami Soydan
1023               1129                          Ali Yenice    
1024               1130                          Y.İlhan Özyeşil       
1025               1131                          Emin Güngör           
1026               1132                          İhsan Ünal    
1027               1133                          Bülent Orakoğlu     
1028               1134                          Resul Kalkan           
1029               1135                          Reşit Ertargün         
                                   1136                          Seyfettin Tekin (3)
1030               1137                          Fikret Özel   
1031               1138                          Tayyar Gürsoy        
1032               1139                          Şükrü Gürler
1033               1141                          Turgay Pamuk         
1034               1142                          Hüseyin Bilgütay    
1035               1143                          İsmail Karaman       
1036               1144                          Şerafettin Karahan 
1037               1149                          Mehmet Gencer      
1038               1150                          Numan Bayrak        
1039               1151                          Cevdet Özgür          
1040               1152                          Cengiz Girgin          
1041               1153                          Mehmet Karaveli    
1042               1154                          Birol Özcan 
1043               1155                          Remzi Betir  
1044               1156                          Kamuran Dülgerler
1045               1157                          Önder Güzelcik      
1046               1159                          Muvakkar Yıldırım
1047               1160                          Selahattin Soydan   
1048               1161                          Sedat Hasay 
1049               1162                          İsmail Güzeldemirci          
1050               1163                          Cüneyt Özmen        
1051               1164                          Şükrü Baş     
1052               1165                          Gürbüz Pınar           
1053               1166                          Ahmet Saraç
1054               1167                          Mehmet Terzioğlu  
1055               1168                          Mahir Özgen
1056               1169                          Edip Bahadır           
1057               1170                          Erdal Keçe   
1058               1173                          Murat Dündar         
1059               1174                          Melik Kazıcı
1060               1175                          Zekeriya Altıntaş    
1061               1176                          Ahmet Çokgüler     
1062               1178                          Şükrü Önder
1063               1179                          Orhan Kelebek        
1064               1180                          Erol Hakan   
1065               1181                          Mehmet Koçak       
1066               1182                          Osman Kocabıyık   
1067               1184                          Zeki Dolaylarlı       
1068               1186                          Süleyman Güleç     
1069               1187                          Orhan Uçhisarlı      
1070               1188                          Muharrem Kavalcı 
1071               1189                          Mehmet Çetin         
1072               1191                          Aslan Ardıcı
1073               1192                          Abdullah Karaazmak         
1074               1193                          Faruk İlgün  

1075               1194                          Coşkun Bayraktar   
1076               1195                          Engin Aksan
1077               1196                          Mahmut Torun        
1078               1197                          Mehmet Öz  
1079               1198                          Fettah Keloğlu        
1080               1199                          Cevdet Saral
1081               1200                          Süleyman Çevik     
1082               1201                          Faik Buyuran          
1083               1202                          Barbaros Deniz       
1084               1203                          Sabri Yakar  
1085               1204                          Orhan Gezici           
1086               1205                          Mehmet Erdem       
1087               1206                          Nihat Binsar
1088               1207                          Şener Karakış          
1089               1209                          Kemal Hasman        
1090               1211                          Erol Günal   
1091               1212                          Mehmet Geçer        
1092               1214                          Esat Avcı      
1093               1215                          Osman Gezeker      
1094               1216                          Nadir Melha
1095               1217                          Mümin Küllü           
1096               1218                          Hikmet Doruk         
1097               1219                          Fazlı Sezgin 
1098               1220                          Nevzat Memiş         
1099               1221                          Tuncay İşitir
1100               1224                          Ömer Sağırkaya      
1101               1225                          Tahsin Demir          
1102               1226                          Hüseyin Çapkın      
1103               1227                          Osman Özbek          
1104               1228                          Arif Şirin      
1105               1229                          Ali Rıza Kürkel       
1106               1230                          Kasım Akarsu         
1107               1231                          Tuncay Yılmaz       
1108               1232                          Sezai Şanlı   
1109               1233                          İbrahim Alıcı           
1110               1234                          Aydoğan Hören      
1111               1235                          Aykut Genç 
1112               1236                          Necip Kural 
1113               1238                          İsmet Türkmen        
1114               1239                          Erol Dirier    
1115               1240                          Orhan Güler 
1116               1241                          Orhan Okur  
1117               1242                          Ahmet Çoşkun        
1118               1243                          Kemal Gürel
1119               1244                          Yusuf Hıraoğlu       
1120               1246                          Muharrem Öz          
1121               1247                          Salih Tuzcu  
1122               1248                          İsmail Kılıboz         
1123               1251                          Erhan Temiz
1124               1252                          Engin Gözübüyükoğlu      
1125               1254                          Erkan Akyüz           
1126               1255                          Mustafa Öncül        
1127               1257                          Mustafa Çelik         
1128               1258                          Vadi Çiçekli
1129               1259                          Mustafa Kulalar      
1130               1260                          Mustafa Galip Ganioğlu    
1131               1261                          Yüksel Coşkun       
1132               1262                          Ali Gökçimen          
1133               1263                          Osman Çapalı          
1134               1264                          Şahabettin Yaşar Gürel     
1135               1266                          Ayhan Uyanık         
1136               1267                          Cevdet Özdemiroğlu          
1137               1269                          Zafer Karaosmanoğlu        
1138               1278                          Ahmet Yaşar Bakar
1139               1289                          Yaşar İbrahim Tan  
1140               1290                          Mehmet Topuz

(1)Polis kolejine girişleri 1963 yılıdır.                          
(2)Polis kolejine girişleri 1964 yılıdır.                                      
(3) Seyfettin Tekin: Sağlık nedeniyle son sınıfta ayrılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığında Şube Müdürü olarak emekli olmuştur.
                       
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  1969 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1966                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1969                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1141               894                             Bedri Öge(1)
1142               917                             Faruk Deniz(1)       
1143               1082                          Erkut Düvenci(2)   
1144               1088                          Adnan Aksoy(2)     
1145               1089                          Aydın Ertem(2)       
1146               1118                          Adnan Basat(2)       
1147               1121                          Zeki Büyükçakır(2)           
1148               1122                          Zihni Üçkan(2)       
1149               1140                          Hikmet Çelebi(2)    
1150               1146                          M.Reşat Özbilen(2)
1151               1147                          Kemal İskender(2) 
1152               1148                          Naci Lek(2) 
1153               1158                          Süleyman Atılgan(2)         
1154               1190                          Mehmet Boralı(2)   
1155               1208                          Yaşar Çakmak(2)   
1156               1210                          Hüseyin Çakmak(2)           
1157               1213                          Ali Çilek(2) 
1158               1223                          Emin İnceer(2)        
1159               1237                          Nurettin Çalıkoğlu(2)        
1160               1245                          Duran Çanakçı(2)   
1161               1265                          Kadir Işın(2)
1162               1270                          Zeki Özcan  
1163               1271                          Kadir Kuş     
1164               1272                          Seyfettin Akdemir  
1165               1273                          Ali Tombakoğlu      
1166               1274                          Kemal Çöl    
1167               1275                          Suavi Karaarslan    
1168               1276                          Tayfur Emral           
1169               1277                          Cengiz Gürer           
1170               1279                          İmrülkays Güçlü     
1171               1280                          Fuat Üstündağ         
1172               1281                          Kemal Kartal           
1173               1282                          Halit Özbek 
1174               1283                          Şahin Çelik  
1175               1284                          Orhan Gazi Canbolat         
1176               1285                          Şerif Ali Tekalan    
1177               1286                          Necati Sarı   
1178               1287                          Yahya Bal    
1179               1288                          Ali Murtaza Önal    
1180               1291                          Sabri Kaya   
1181               1293                          M.Doğan Kurt         
1182               1294                          Mehmet Türker       
1183               1295                          Ahmet Zambak       
1184               1297                          Metin Ömeroğlu     
1185               1298                          Bayram Ertürkan    
1186               1299                          Halil Kırcaburun    
1187               1300                          Ahmet Soranlar       
1188               1301                          Aydın Kılıç
1189               1302                          Sabit Düzgün           
1190               1303                          İsmail Şengelen       
1191               1304                          Cumhur Kuluy        
1192               1305                          Metin Aytürk          
1198               1311                          Abdullah Tezer       
1199               1312                          Abdullah Gül          
1200               1313                          İsmail Özdemir       
1201               1314                          Özcan Öğünç           
1202               1315                          Hasan Çoban           
1203               1316                          Osman Özpınar       
1204               1317                          Ali Tokgöz   
1205               1318                          Orhan Kayatok       
1206               1319                          Tuncay Koparan     
1207               1320                          Bahtiyar Keresteci 
1208               1321                          Ömer Ardıç  
1209               1322                          Bilal Kalaycı           
1210               1323                          Affan Keçeci           
1211               1324                          Selim Odabaşı         
1212               1325                          Recep Özmen          
1213               1326                          Mehmet Aydın        
1214               1327                          Haluk Gözen           
1215               1328                          Haşim Karaarslan   
1216               1329                          Rifat Dalkılıç          
1217               1330                          Kamuran Omuzbüken       
1218               1331                          Vural Suveren         
1219               1332                          Şükrü Topkara        
1220               1333                          Durmuş Garip         
1242               1336                          Resul Günak
1243               1337                          Engin Sever 
1244               1338                          Rifat Yemen
1245               1339                          Vedat Arpacı           
1246               1340                          Vedat Seyhan          
1247               1341                          Adnan Koca 
1248               1342                          Emin Arslan 
1249               1343                          Ahmet Erçallı          
1250               1344                          Şevket Ercan           
1251               1345                          Ünal Azak    
1252               1346                          Fevzi Poroy 
1253               1347                          Yaşar Kesin 
1254               1348                          Necati Özkuşcu      
1255               1349                          İhsan Yılmaztürk    
1256               1350                          Fethullah Parlakgüneş
1221               1351                          İbrahim Oruncak    
1222               1352                          Ercan Özlek 
1223               1353                          Osman Karakuş      
1224               1354                          Tayfur Sever
1225               1355                           Mustafa Sürücü      
1226               1356                          Yusuf Altınpınar    
1227               1357                          İdris Gökçay
1228               1358                          Aziz Ulutaş  
1229               1359                          Mustafa Küçük       
1230               1360                          Mustafa Maktav     
1231               1361                          Abdulvahap Pekgüç           
1232               1362                          Metin Çevik 
1233               1363                          Ali Bilir        
1234               1365                          A.Eşref Şahin          
1235               1366                          Çapan Dedekoca    
1236               1367                          Cevat Deniz
                                  
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1964 yılıdır.                          
(2)Polis kolejine girişleri 1965 yılıdır.                          
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
           


                                  

1970 MEZUNLARI

                                   
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1967                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1970                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1237               1172                          Orhan Öktem(1)     
1238               1250                          Ö.Turan Kılıç(1)     
1239               1292                          Süleyman Ekizer(2)           
1240               1334                          Emin Körpe(2)        
1241               1335                          Servet Öztürk(2)     
1257               1368                          Bahattin Zengin      
1258               1369                          Kısmet Karacadağ  
1259               1370                          Mehmet Tokgöz      
1260               1371                          Arif Sezer     
1261               1373                          Mansur Bozkurt      
1262               1374                          Şeref Oktay  
1263               1375                          Kemal Sarıkaya      
1264               1376                          Bilgi Ünal     
1265               1377                          Nizamettin Acar     
1266               1378                          Musa Yıldırım         
1267               1379                          Şükrü Saraç 
1268               1380                          Hakkı Atilla 
1269               1381                          Kadir Canbek          
1270               1382                          Hidayet Meral         
1271               1383                          Kemal Anıl  
1272               1384                          Ahmet Kaya 
1273               1385                          Hüseyin Sarıoğlu    
1274               1386                          Şevki Dinçal
1275               1387                          Orhan Kaya 
1276               1388                          Mestan Şener          
1277               1389                          Süleyman Ulus        
1278               1390                          Mahmut Nas
1279               1391                          Sefer Arslan 
1280               1392                          Tarık Alparslan       
1281               1393                          Fazıl Güneri 
1282               1394                          Osman Torpil          
1283               1395                          Recep Gültekin       
1284               1396                          Ali Kocadağ 
1285               1397                          Ahmet Çimen          
1286               1398                          Yalçın Koçkal         
1287               1399                          Fehmi Tektaş           
1288               1400                          Süleyman Turşucu 
1289               1401                          Muzaffer Akkaya   
1290               1402                          Hasan Açar  
1291               1403                          Salih Arınkan          
1292               1404                          Mustafa Yalçın       
1293               1405                          Yaşar Şahin Serttaş
1294               1406                          İlyas Kalafat
1295               1407                          Muzaffer Başeskioğlu       
1296               1408                          Ahmet Güneş          
1297               1409                          Şuayip Doğanç        
1298               1410                          Hüseyin Elkas         
1299               1411                          Rıza Bal        
1300               1412                          Mehmet Tüzer         
1301               1413                          Zeynel Pekşen         
1302               1414                          Ahmet Fethi Çalgın
1303               1415                          Mehmet Çalım        
1304               1416                          Özer Altan   
1305               1417                          Mehmethan Tokuş 
1306               1418                          Bahattin Bayraktar 
1307               1419                          Oğuz İnci      
1308               1420                          İbrahim Solmaz       
1309               1421                          Mustafa Acar          
1310               1422                          Yılmaz Cengiz        
1311               1423                          Mehmet Koca          
1312               1424                          Vehbi Yıldız
1313               1425                          Ahmet Bekri
1314               1427                          Vedat Orakoğlu      
1315               1428                          Osman Çelik
1316               1429                          Şevki Cazur 
1317               1430                          Sedat Canıdar          
1318               1432                          Mehmet Alptekin   
1319               1433                          Hayri Çelik  
1320               1434                          Mustafa Kurt           
1321               1435                          Dursun Aydoğmuş 
1322               1436                          Muharrem Erarslan
1323               1437                          Mehmet Demir        
1324               1438                          Lütfi Karakaya        
1325               1439                          Mustafa Tekin         
1326               1440                          Cemil Ceylan          
1327               1441                          Hasan Sarı    
1328               1442                          Melih Akbay           
1329               1443                          Cengiz Kartay         
1330               1444                          Sebahattin Öztekin 
1331               1445                          Saadettin Pat
1332               1446                          Ahmet Yekta           
1333               1447                          Şemsettin Çakar      
1334               1448                          Fahrettin Çakar       
1335               1449                          Sedat Erdoğan         
1336               1450                          Ayvaz Açık  
1337               1451                          Ahmet Demirci       
1338               1452                          Ali Gaffar Okkan    
1339               1453                          Zeki Sanıkök
1340               1455                          Yurdakul Özdemir 
1341               1456                          Namık Yıldırım       
1342               1457                          Nurettin Kulaksızoğlu       
1343               1458                          Mustafa Düzen       
1344               1459                          Mehmet Yazıcı       
1345               1460                          Erol Çöl        
1346               1461                          Ünal Akseki
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1965 yılıdır.                          
(2)Polis kolejine girişleri 1966 yılıdır.                          
Fehmi Tektaş: Tıp doktoru olmuştur.   
1971 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1968                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1971                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1347               1364                          Cengiz Kayaaslan(1)         
1348               1372                          Rıdvan Güler(2)     
1349               1426                          Yusuf Yolcu(2)       
1350               1431                          Osman Atan(2)       
1351               1462                          Ali Okumuş(2)        
1352               1463                          Şükrü Kadir 
1353               1464                          Tayfun Arda
1354               1465                          Sabri Uzun   
1355               1466                          M.Eralp Hadim       
1356               1467                          Korkut Zeybekoğlu
1357               1468                          Hikmet Zehir           
1358               1470                          Hayrettin Gök         
1359               1471                          Yaşar Çınar  
1360               1472                          Vehbi Şimşek          
1361               1473                          Mustafa Başdöğenci          
1362               1474                          Salih Erten   
1363               1475                          Zeki Yazıcı  
1364               1476                          Fahrettin Sıkı          
1365               1477                          Cemil Çağlar
1366               1478                          Azmi Fidan  
1367               1480                          Kenan Birol 
1368               1481                          Ali Karakuş 
1369               1482                          Hüseyin Karkan      
1370               1484                          Hüsnü Becene         
1371               1485                          Bülent Kılıçtepe     
1372               1486                          Hüseyin Delialioğlu (Barkan)      
1373               1487                          Fevzi Yıldırım         
1374               1488                          İhsan Berber
1375               1489                          Cumhur Soyuğur    
1376               1490                          M.Kemal Çolak       
1377               1491                          Abdurrahman İhsan           
1378               1492                          Ramazan Şahin       
1379               1493                          Alper Yaz     
1380               1494                          Mustafa Gündüz     
1381               1495                          Zehir (Oktay) Çiçek           
1383               1497                          Celalettin Cerrah    
1384               1498                          Şemsi Akalın           
1385               1499                          Ali Tan         
1386               1500                          Zülküflü Akbaba    
1387               1501                          Mustafa Selam        
1388               1502                          Hüseyin Gülensönmez      
1389               1503                          Şükrü Kaplan          
1390               1504                          M.Salih Doğanç      
1391               1505                          Ünal Güveniş          
1392               1506                          Nail Aylanç 
1393               1508                          Bekir Sadık Şen      
1394               1509                          Haluk Türközü        
1395               1510                          Saffet Eren   
1396               1511                          Aydın Beştepe        
1397               1512                          A.Selim Akyıldız    
1398               1514                          Sadrettin Keskin     
1399               1515                          Hilmi Şahin  
1400               1516                          Ahmet Özdemir      
1401               1517                          Alaettin Yılmaz      
1402               1518                          Nihat Kaplan           
1403               1519                          Adem Aydemir       
1404               1520                          Ahmet İçöz  
1405               1521                          Erdal Kılıç   
1406               1522                          Mehmet Naldöven  
1407               1523                          Ali Yön         
1408               1524                          Necati Acar  
1409               1525                          A.Merih Kiter          
1410               1526                          İbrahim Nurdoğan  
1411               1527                          Tahir Ağıcı   
1412               1528                          Şevki Uzun  
1413               1529                          Salih Akman
1414               1530                          Hüseyin Özçelik     
1415               1531                          T.Savaş Yücel         
1416               1532                          H.Hüseyin Ölmez   
1417               1533                          Raif Tan       
1418               1534                          Ertuğrul Kara          
1419               1535                          N.Nejdet Erk
1420               1536                          Yaşar Karaca           
1421               1537                           Özdemir Gürsu       
1422               1538                          Selami Ünal 
1423               1539                          Yusuf İlhan  
1424               1540                          Habip Şahin 
1425               1541                          Sebahattin Melekler          
1426               1542                          Alaettin Aygün       
1427               1543                          M.Kemal Bayrak    
1428               1544                          Erden Çalgın
1429               1545                          Nazmı Berberoğlu  
1430               1546                           Mehmet Güler         
1431               1547                          Orhan Eldiven         
1432               1548                          Abdullah Yiğit        
1433               1549                          Ramis Verimli         
1434               1551                          A.Kemal Seyhan     
1435               1552                          Faruk Yaldız
1438               1555                          Ziya Önder   
1439               1556                          Recai Köse   
1440               1557                          Erol Eski      
1441               1558                          A.Ahmet Doğanoğlu          
1442               1560                          N.Selim Şahin         
1443               1561                          Sait Elveren 
1444               1562                          Fevzi Doğan
1445               1563                          Mehmet Akıskalı    
1446               1564                          İsmet Taşhan           
1447               1565                          Ali Akçay     
1448               1566                          Bahtiyar Gündoğdu
1449               1567                          Recep Yarlıgan       
1450               1568                          Emin Gürakan         
1451               1570                          M.Kemal Yurtsever
1452               1571                          İsmail Yaldız
(1)Polis kolejine girişleri 1966’dır.                               
(2)Polis kolejine girişleri 1967’dir.        

Zehir (Oktay) Çiçek: Polis kolejini dereceyle bitirdi ve 37341 sicil numarasını aldı. Zehir olan adını Oktay olarak değiştirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Makine mühendisliği bölümüne girdi. 1976’da mezun oldu. 1977’de makine mühendisi olarak EGM’ye girdi. Ankara ve Adana emniyet müdürlüklerinde makine mühendisliği yaptı. 1989 yılında Demiryolları Limanlar Dairesi Başkanlığına geçti ve şube müdürü oldu. 2005 yılında emekliye ayrıldı.


1972 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1969                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1972                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1382               1496                          M.Tayfun Acarlı(1)
1436               1553                          Mete Güngörmez(1)          
1437               1554                          Alaattin Kırmacı(1)
1453               1483                          Hüseyin Pekdemir(1)        
1454               1569                          Şakir Oktay Uygur(1)        
1455               1572                          Basri Çiftci  
1456               1573                          Mehmet Çiftçioğlu 
1457               1574                          Sadık Öz       
1458               1575                          Abdülgani Yıldırım
1459               1577                           Ali Tuğrul Çelik      
1460               1578                          Hüseyin Arpacı       
1461               1579                          Erdinç Sarıalp         
1462               1580                          Cevat Tak     
1463               1581                          Ömer Geyik 
1464               1582                          İbrahim Evcim        
1465               1583                          Zekeriya Balkar      
1466               1584                          Burhan Altındal      
1467               1585                          İbrahim Tepebaşı    
1468               1586                          Harun Aykuteli       
1469               1587                          Recep Arı     
1471               1589                          Mustafa Yarenoğlu
1472               1591                          Semih Üresin           
1473               1592                          Abdullah Yıldırım  
1474               1593                          Vehbi Ağırbaşlı      
1475               1594                          Bayram Dursun       
1524               1595                          Erol Ünal Karabıyık          
1476               1598                          Ali Osman Vardarcık         
1477               1599                          Yılbay Çelik
1478               1600                          Ahmet Köse 
1479               1601                          Hayati Uçaner         
1480               1602                          Mustafa Günay       
1481               1604                          Refik Dilbez
1482               1605                          Ali Fırat        
1483               1606                          Oğuz Özçelik          
1484               1607                          Adem Özçetin         
1485               1608                          İsmail Şanver          
1486               1609                          Fazlı Çelik   
1487               1610                          Nejat Özdemiroğlu 
1488               1611                          İbrahim Karşı(Acun)         
1489               1612                          Sadullah Akan        
1490               1613                          Abdülmecit Canbaz           
1491               1614                          Bayram Akbal         
1492               1617                          Ali Gündoğdu          1972
1493               1618                          Mustafa Doğan Kılıç         
1494               1620                          Ayhan Eskicioğlu   
1495               1621                          Özdemir Sertbarut  
1496               1622                          Halim Çıtır   
1497               1624                          Faruk Çakallı          
1498               1625                          Orhan Savaş
1499               1626                          Yüksel Kavak         
1500               1627                          Yılmaz Orhan          
1501               1628                          Celal Aydoğan        
1502               1629                          Osman Araç 
1503               1630                          Atıf Şahiner 
1504               1631                          Fikri Yıldızel           
1505               1633                          Süleyman Genlik    
1506               1634                          Ali Çetintaş  
1507               1635                          Nafi Atak     
1508               1636                          Cemal Biçer 
1509               1637                          Ekrem Sevindik      
1510               1638                          Ali Tatar       
1511               1639                          İshak Şener  
1512               1640                          Ali Necati Servi      
1513               1641                          Mustafa Bal 
1514               1642                          Mustafa Sabuncuoğlu        
1515               1643                          Ali Karagöz 
1516               1644                          Hikmet Oltulu         
1517               1647                          Cafer Şahin  
1518               1648                          Nurullah Bülbül      
1519               1649                          Hüseyin Özalp        
1520               1650                          Sezgin İzzet Şenel  
1521               1651                          Süha Melan  
                                   
                                  
(1)Polis Kolejine Girişleri 1968’dir.                              
Sadık Öz: Almanya’da tıp doktorudur.                         
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  


                                  

1973 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1970                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1973                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1522               1576                          Vecdi Önsur(1)       
1523               1588                          Haldun Saygılı(1)   
1525               1596                          Tacettin Kurt(1)      
1526               1603                          Muhsin Uz(1)          
1527               1615                          Suat Özgiray(1)      
1528               1616                          Turgut Karamanzade(1)    
1529               1619                          Ömer Rıza Göküş(1)          
1530               1623                          Uğur Ateş(1)
1531               1632                          Engin Arabacıoğlu(1)        
1532               1645                          Faruk Önce(1)         
1533               1646                          Nevzat Değirmencioğlu(1)           
1534               1652                          Ahmet Kılıç 
1535               1653                          Selçuk Konuk         
1536               1654                          Necmettin Seymen 
1537               1656                          Nurosman Deliloğlu          
1538               1657                          Faruk Tonya
1539               1658                          Sadettin Dereköy    
1540               1659                          Kazım Bilir  
1541               1660                          Mustafa Mali           
1542               1662                          Zeki Yılmaz 
1543               1663                          Hacı Mehmet Atılgan        
1544               1664                          Deniz Gökçetin       
1545               1665                          İsmet Bilgin 
1546               1666                          Ekrem Erzene          
1547               1667                          Nurettin Alipaşaoğlu         
1548               1668                          Gazi Öztürk 
1549               1671                          Mehmet İrfan Banaz          
1593               1720                          Feyzullah Arslan
1550               1672                          Bahattin Erdini       
1551               1673                          Tahir Bayraktaş      
1552               1674                          Kemal Bayram Parmaksız 
1553               1675                          Emrullah Akçaoğlu
1554               1676                          Mehmet Aydın        
1555               1677                          İsmail Kabatay        
1556               1678                          Ayhan Pamuk          
1557               1679                          Mehmet Emin Erol 
1558               1680                          Mehmet Karagözlü 
1559               1681                          Yaşar Şahin 
1560               1682                          Zülfikar Bayır         
1561               1683                          Zeki Çatalkaya        
1562               1684                          Halil Göndeç           
1563               1685                          Mustafa Danışman 
1564               1686                          Cevat Çolak 
1565               1687                          Mustafa Şengöz      
1566               1688                          Mehmet Özbek       
1567               1689                          Vehbi Erbay Günay           
1568               1690                          Hasan Özden
1589               1714                          Mehmet Uyar          
1590               1716                          Ali Yaşar Günaydın           
1569               1691                          Hasan Öztürk          
1570               1692                          Erol Özdemir           
1571               1693                          Mustafa Yılmaz      
1572               1694                          Cevdet Özkaya       
1573               1695                          Şenel Özkaya          
1574               1696                          Abdullah Bozkurt   
1575               1697                          Nail Nazif Yalçın   
1576               1699                          Atilla Çağlı  
1577               1700                          Fevzi Erdoğan         
1578               1702                          Recep Cin    
1579               1703                          İbrahim Şahin          
1580               1704                          Hanifi Avcı  
1581               1705                          Şeref Güner 
1582               1707                          Bayram Nar 
1583               1708                          Reşat Altay  
1584               1709                          Cemalettin Çağdaş 
1585               1710                          Mehmet Taş 
1586               1711                          Abidin Deniz Atalaysun   
1587               1712                          İbrahim Burhan Tansu       
1588               1713                          Çetin Yıldız 
1591               1717                          Cemil Taş     
1592               1719                          Avni Cingirt 
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1969’dur.                              
Muhsin UZ, okul yıllarında trafik kazası sonucu vefat etmiştir.                                         
A. Deniz Atalaysun polis enstitüsünde iken ayrılmıştır.                               
Bayram NAR; sıhhi nedenle polis enstitüsünden ayrılmıştır.           
1974 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1971                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1974                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
1594                                                               Necmi Alp(1) 
1595                                                               Serdar Irmak(1)         
1596                                                               Sabri Rauf Göral(1)   
1597                                                               Haluk Murat Karcıoğlu(1)    
1598                                                               Mahir Altıncan(1)      
1599                                                               Cemal Şencan(1)       
1600                                                               Zeki Erdoğan(1)        
1601                                                               Mahir Doğan(1)         
1602                                                               Bektaş Kaya  
1603                                                               Kutlay Çelik  
1604                                                               Mehmet Yasak          
1605                                                               Lütfi Erarslan
1606                                                               Ümit Bavbek 
1607                                                               Doğan Irmak 
1608                                                               Kahraman Bağış        
1609                                                               Sırrı Arslan    
1610                                                               Yavuz İlker Sarıkaya 
1611                                                               İlhan Çetingöz           
1612                                                               Salih Güngör 
1613                                                               Aydın Bilgütay         
1614                                                               Ezel Kaya      
1615                                                               İsmail Çalışkan          
1616                                                               Rıza Erdoğan 
1617                                                               Süleyman Işıldar       
1618                                                               İrfan Bayar    
1619                                                               Cemal Cömert           
1620                                                               Cavit Esen     
1621                                                               M.Kemal Kozan        
1622                                                               Mustafa Kara 
1623                                                               Cemalettin Şahin       
1624                                                               Turgut Kavas 
1625                                                               Fikret Demir  
1626                                                               Zekeriya Atasever     
1627                                                               Muzaffer Erkan         
1628                                                               Rıfat Biçer     
1629                                                               Ali Narin        
1630                                                               Erol Akdağ    
1631                                                               Metiner İlter  
1632                                                               İlhami Akın   
1633                                                               Süleyman Başgör      
1634                                                               Gündüz Yıldırım       
1635                                                               Ufuk Danışmend       
1636                                                               Sırrı Özkara   
1637                                                               Muhterem Ergül        
1638                                                               Ali Yıldız       
1639                                                               Hasan Karaca
1640                                                               Mehmet Uyar
1641                                                               Ürfet Demir   
1642                                                               Ömer Kılıç     
1643                                                               Mehmet Akif Acarlı  
1644                                                               İsmail Daloğlu           
1645                                                               Cuma Ali Aydın        
1646                                                               Nurettin Ersoy           
1647                                                               Selami Sünbül
1648                                                               Halil Karadağ
1649                                                               Ali Galip Savaşır       
1650                                                               Sami Ece        
1652                                                               Necdet Tosun
1653                                                               Recep Münir Karabey           
1654                                                               Altan Yenice 
1655                                                               Tahir Bayındır           
1656                                                               Ahmet Karagöz         
1657                                                               Hüseyin Sedat Üstün
1658                1781                           Metin Demir  
1659                                                               Erol Kapsız    
1660                                                               Yaşar Özen    
1661                                                               İbrahim Ceren
1662                                                               Tugay Turan  
1663                                                               Tuncay Tatlıseven     
1664                                                               Ali Rıza Atak
1665                                                               Şahin Güler    
1666                                                               Yılmaz Kılınçlı          
1667                                                               Abdurrahman Algül  
1668                                                               Sabri Sancak  
1669                                                               Celal Kahraman         
1670                                                               Mehmet Cıvlan          
1671                                                               Fatih Ergun    
1672                                                               Ömer Çepniler           
1673                                                               Önder Kahraman       
1674                                                               Necati Erdem
1675                                                               Ahmet Kocabal         
1676                                                               Osman Öztürk           
1677                                                               Kemal Bayrak
1678                                                               Mehmet Zeki Yiğit    
1679                                                               Mahmut Bektaş         
1680                                                               Fatih Özkan   
1681                                                               Naci Kocaoğlu          
1682                                                               Abdullah Kök
1683                                                               Şükrettin Şahin
                                  
(1)Polis kolejine girişleri 1970 yılıdır.                                  
Şahin GÜLER, kolej öğrencisi iken 03.07.1973 tarihinde vefat etmiştir.              
                                   


                                  

1975 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1972                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1975                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
1684                1751                           Rıza Selçuk Yaraşır(1)          
1651                                                               Mehmet Ali Tecimer 
1685                1808                           Ali Tom         
1686                1809                           Rıdvan Borça
1687                1810                           Ali Uzuner     
1688                1811                           Özer Sert       
1689                1812                           Cemalettin Hatipoğlu
1690                1813                           Tuncay Özkul
1691                1814                           Mustafa Gülcü          
1692                1815                           Fuat Öztürk   
1693                1816                           Seyfi Eroğlu  
1694                1818                           İbrahim Selvi 
1695                1819                           Ertuğrul İnal  
1696                1820                           İbrahim Donukara     
1697                1821                           Ahmet Es       
1698                1824                           Orhan Özdemir         
1699                1825                           İbrahim Türedi          
1700                1826                           Hüseyin Namal          
1701                1827                           Orhan Özkışlalı         
1702                1828                           Arif Akkale   
1703                1829                           Adnan Sinan  
1704                1830                           O.Nuri Uzunyol        
1705                1831                           Niyazi Uğur Bilecik  
1706                1832                           Metin Şen      
1707                1833                           Yusuf Nafak  
1708                1834                           Halis Böğürcü
1709                1835                           Ziya Kılıç       
1710                1836                           Abdülaziz Korkmaz  
1711                1837                           Durmuş Yılmaz         
1712                1838                           Yusuf Tüfekçi           
1713                1839                           Osman Olgun
1714                1840                           İbrahim İçen  
1715                1841                           Nizamettin Oflazoğlu
1716                1842                           Hacı Özgül    
1717                1843                           Ercüment Özbeyli     
1718                1844                           Ömer Şahin    
1719                1845                           Halil Güngör  
1720                1846                           Bahri Gürbüz 
1721                1849                           Ali Ekber Bektaş       
1722                1850                           Coşkun Hayal
1723                1851                           Fethi Gülerman         
1724                1852                           Behçet Oktay
1725                1853                           Çetin Şeber    
1726                1854                           Servet Çakır   
1727                1855                           Fevzi Öztürk  
1728                1856                           Mustafa Tatar
1729                1857                           Celal Uzunkaya         
1730                1858                           Orhan Banbal
1731                1859                           Ercüment Yılmaz      
1732                1860                           Durmuş Demirbaş     
1733                1861                           Kutluay Aktuğ          
1734                1862                           Ümit Kurtulmamış    
1735                1863                           Sinan Salman 
1736                1864                           Mehmet Yıldız          
1737                1865                           Bülent Gündoğan      
1738                1868                           Ceyhan Işıksungur    
1739                1869                           Nejdet Konaroğlu     
1740                1870                           Mustafa Ocak
1741                1871                           Şükrü Kelekçi
1742                1872                           Süleyman Balta         
1743                1873                           Hilmi Bozok  
1744                1874                           Ahmet Aydın
1745                1875                           Harun Ateş    
1746                1876                           Adem Yılmaz
1747                1877                           Bahattin Şenyurt       
1748                1878                           Osman Özdilek         
1749                1880                           Ferudun Boz  
1750                1881                           Sertaç Sınıkçı 
1751                1882                           Refik Felek    
1752                1883                           Mesut İnce     
1753                1884                           Mustafa İlhan
1754                1885                           Bülent Eliaçık
1755                1888                           Hasan Hüseyin Tarkan          
1756                1889                           Mustafa Kartal          
1757                1890                           Hamdi Dilaver           
1758                1891                           Kemal Büyükyazı      
1759                1894                           Ahmet Savaş 
1760                1895                           Yusuf Albayrak
                                  
 (1)Polis Kolejine Girişleri 1971 yılıdır.                               
                                  
                                  


                                  

1976 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1973                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1976                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
1761                1807                           R.Tayyar Tekin(1)
1762                1817                           Yüksel Madran(1)     
1763                1822                           Mustafa Çıtak(1)       
1764                1823                           Turgut Pehlivan(1)    
1765                1847                           Haluk Gürsoy(1)       
1766                1867                           Mehmet Dağara(1)    
1767                1886                           Köksal Avcı(1)          
1768                1887                           Remzi İşim(1)
1769                1892                           E.Şefik Çelebi(1)       
1770                1893                           Mustafa Aybars Çelik(1)      
1771                1896                           S.İlhami Öker
1772                1897                           A.Doğan Özinan       
1773                1899                           Bülent Ergün 
1774                1900                           Mehmet Ünal 
1775                1901                           Taner Kıvandık         
1776                1902                           Ünal Çoban   
1777                1904                           Orhan Bulut    1978
1778                1905                           Mehmet Çanakkale   
1779                1906                           Fahrettin Kahyaoğlu 
1780                1907                           Ahmet Kuru  
1781                1908                           Yılmaz Ali İlkçağlı    
1782                1909                           Bektaş Babur 
1783                1910                           Zeki Akkoyun           
1784                1911                           Halim Dural   
1785                1912                           Can Başar      
1786                1913                           Adnan Kaçaroğlu      
1787                1914                           Seyhun Oltem
1788                1915                            Soner Köksal 
1789                1916                           Osman Güreş 
1790                1917                           Seyit Demirci 
1791                1918                           Eyüp Semerci
1792                1919                           Tuğrul Baran  
1793                1920                           Reşat Uğur Öncan     
1794                1921                           Serhat Kerman          
1795                1922                           Şener Teker    
1796                1923                           Ahmet Pek     
1797                1924                           Şeref Mutlu Kocaoğlu          
1798                1925                           Ahmet Katlan
1799                1926                           İrfan Babuz   
1800                1927                           İhsan Naci Ekinci      
1801                1929                           Zeki Polat      
1802                1930                           Halil Atsoy    
1803                1931                           İbrahim Akıskalı        
1804                1933                           Mustafa Birler           
1805                1934                           Muzaffer Candan      
1806                1935                           Zeki Bal         
1807                1936                           Tuncay Yağmur         
1808                1937                           Mustafa Türkeş         
1809                1939                           Cafer Gemici 
1810                1940                           Saim İşlek      
1811                1941                           Mehmet Başar           
1812                1942                           Haydar Güven           
1813                1943                           Bünyamin Tark          
1814                1945                           Hüseyin Şahin           
1815                1946                           Metin Söbü    
1816                1947                           Mesut Ergen  
1817                1948                           Mustafa Haskırış       
1818                1949                           Sedat Demir  
1819                1950                           Hüseyin Yılmaz         
1820                1951                           Ahmet Kaplan           
1821                1952                           Ziya Özdemir
1822                1953                           Fahrettin Coşkun       
1823                1954                           Turgay Öcal   
1824                1955                           Serdal Örtaç  
1825                1956                            Haşim Akünal
1826                1957                           Hüseyin Vuruşkan     
1827                1958                           Vedat Çankaya         
1828                1959                           Ahmet Sarıca 
1829                1960                           Musa Akıllı    
1830                1961                           Mesut Çevik  
1831                1962                           Mehmet Ulukaya       
1832                1963                           İhsan Ünsal    
1833                1964                           Ali Bakçek     
1834                1965                           Mustafa Yazıcı          
1835                1966                           Vedat Kılcı    
1836                1967                           Sedat Karabayır        
1837                1968                           Mustafa Zülal
1838                1969                           Mustafa Altürk          
1839                1970                           Metin Arıgümüş        
1840                1971                           Hasan Dülger 
1841                1972                           Müslüm Öztürk         
1842                1973                           Fikret Torun   
1843                1974                           A.Hamdi Özdemir    
1844                1975                           Ahmet Köklem          
1845                1976                           Süleyman Eylemen    
1846                1977                           Yusuf Ünsal  
1847                1978                           Kasım Tekin  
1848                1979                           Hayati Metinoğlu      
1849                1980                           Mehmet Kılınç                                  
                                  
(1)Polis Kolejine Girişleri 1972 yılıdır.                                
                                  
                                   1977 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1974                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1977                                 

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1850               1898                          Attila Çınar(1)        
1851               1928                          İsmail Kara(1)         
1852               1938                          Mürsel Genç(1)      
1853               1944                          Mehmet Turan(1)   
1854               1981                          Zafer Acar(1)          
1855               1982                          Ali İhsan Sarıkavak
1856               1983                          Mehmet Ali Aydın Akdemir        
1857               1984                          Mustafa Yörük        
1858               1985                          Yavuz Pancaroğlu  
1859               1986                          Yakup Kızıkaya      
1860               1987                          Mehmet Peker         
1861               1989                          Ekrem Çayli 
1862               1990                          Malik Bilir   
1863               1991                          Birol Aydın  
1864               1992                          Samet Doğan           
1865               1993                          Osman Nuri Yeğenoğlu     
1866               1994                          Mehmet Gümüş      
1867               1995                          Adem Demir
1868               1996                          Hüseyin Küllü         
1869               1997                          Harun İpek   
1870               1998                          Zekeriya Keskin     
1871               1999                          Kurtuluş Dönmezer
1872               2000                          Ferruh Tankuş         
1873               2004                          Mustafa Sağlam      
1874               2005                          Mehmet Sayar         
1875               2006                          Hasan Ali Eminoğlu           
1876               2007                          Ramazan Akyürek  
1877               2008                          İsmet Sayar  
1878               2009                          Ercan Aksoy
1879               2010                          Kadir Esir     
1880               2011                          Aziz Arıkan 
1881               2012                          Kadri Yaşayan        
1882               2013                          Hüseyin Eroğlu       
1883               2014                          Ünal Uz        
1884               2015                          Orhan Özçoban       
1885               2016                          Erhan Yüksel          
1886               2018                          Engin Can    
1887               2020                          Zekai Baloğlu          
1888               2022                          Kasım Esen  
1889               2023                          Rıdvan Ekeryılmaz
1890               2025                          Cengiz Çavuşoğlu  
1891               2026                          Mehmet Akıllı         
1892               2027                          Baki Özer     
1893               2028                          Bahri Ateş    
1894               2029                          Niyazi Palabıyık     
1895               2030                          Nejdet Kutlutürk    
1896               2031                          Ali Fuat Akdemir    
1897               2032                          Ahmet Keçeli          
1898               2033                          Mehmet Yalçınkaya          
1899               2034                          Osman Ak    
1900               2035                          Ali Bilkay    
1901               2036                          Ramadan Uzunçakmak     
1902               2037                          Mehmet Gülnaz      
1903               2038                          Ercan Bozkurt         
1904               2041                          Tahsin Kublay        
1905               2042                          Ali Yılmaz   
1906               2043                          Erdal Koç     
1907               2044                          Ali Osman Kahya   
1908               2045                          Mustafa Öztürk       
1909               2046                          Yaşar Ağdere          
1910               2047                          Necdet Demiröven 
1911               2048                          Nizamettin Özay     
1912               2049                          Ömer Neşet Kalelioğlu      
1913               2050                          Halit Güreser           
1914               2051                          Yusuf Acıbiber       
1915               2052                          Uğur Badem 
1916               2053                          Yavuz Kılıç 
1917               2054                          Yaşar Özcan
1918               2055                          Mehmet Laçin         
1919               2056                          Ali Osman Akar      
1920               2057                          Ahmet Demir           
1921               2058                          Alim Çenesiz           
1922               2059                          Tevfik Algeç
1923               2060                          Varol Özgel 
1924               2061                          Sami Arslan 
1925               2062                          Salih Gökalp
1926               2063                          Muzaffer Alat         
1927               2064                          Dursun İnekçi         
1928               2065                          Ali Ayaz       
1929               2066                          Şinasi Demirbaş      
1930               2067                          Ramazan Kuzpınar 
1931               2068                          Rıza Zıngal  
1932               2069                          İbrahim Gürpınar    
1933               2070                          Aslan Özaslan         
1934               2071                          Ali Kemal Sarı
1935               2072                          Hasan Dalda
1936               2073                          Ali Şen          
1937               2075                          Mehmet Yazıcı       
1938               2076                          Kamil Altınok         
1939               2077                          Şevket Taşdelen     
1940               2078                          Nurullah Bahçe       
1941               2079                          Tahir Arslan
1942               2080                          Mehmet Salih Kesmez       
1943               2082                          Burhan Gümüş        
1944               2083                          Turan Tuna  
1945               2084                          Nusret Derin
1946               2085                          Salim Baycan          
1947               2087                          Erdoğan Öztürk
                                  
Kasım Esen; Rize Valiliği yapmıştır.
(1)Polis Kolejine Girişleri 1973 yılıdır.                                    
           


                                  

1978 MEZUNLARI

                                  
POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1975                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLAR:I978                       

Sıra                Okul                          Adı Soyadı   
1948               1866                          Recep Öztürk(1)     
1949               1904                          Orhan Bulut(1)       
1950               1988                          Ali Galip Yiğitoğlu(2)       
1951               2002                          Mahmut Yahşi(2)   
1952               2003                          Seyfi Külaksız(2)   
1953               2021                          Yakup Erdem(2)     
1954               2024                          Hayrettin Şahin(2) 
1955               2040                          Musa Gökay(2)       
1956               2074                          Zafer Doğan Sözbir(2)      
1957               2081                          Ali Rıza Topçu(2)  
1958               2088                          Arif Bekiroğlu         
1959               2089                          Ramazan Birol Öztemel    
1960               2090                          Mehmet Özkan       
1961               2091                          Uğur Salim Karaman         
1962               2092                          Şerafet Sağlam        
1963               2093                          Zeki Küçük  
1964               2095                          İbrahim Demirci     
1965               2096                          Ahmet Türker          
1966               2098                          Alaaddin Cangöz    
1967               2099                          Mehmet Karaca      
1968               2101                          Şerafettin Çankaya 
1969               2102                          Halil Yılmaz
1970               2103                          Tayfur Erdal Ceren
1971               2104                          Ali Haydar Arslan  
1972               2105                          Ayhan Çankaya      
1973               2106                          Ayhan Acet  
1974               2107                          Mustafa Türe           
1975               2108                          Hasan Argaç
1976               2109                          Haşim Deniz Karahan       
1977               2110                          Feridun Aksan        
1978   2111                          Sezai Kıdıkoğlu      
1979               2112                          Ahmet Erez  
1980               2113                          Hasan Kızılay         
1981               2114                          Mehmet Selvi          
1982               2116                          Mendan Özçelik     
1983               2119                          Mustafa Ata 
1984               2120                          Sırrı Oğuz     
1985               2122                          Remzi Koçöz           
1986               2123                          Ö.Tanju Özen          
1987               2124                          M.Nihat Oral           
1988               2125                          Ş.Rafet Mert
1989               2126                          Sabih Özkurt           
1990               2127                          Sadettin Bora          
1991               2128                          Ömer Gurulkan       
1992               2129                          Ramazan Bilir         
1993               2130                          Ali Kelemci 
1994               2131                          Adnan Mutlu           
1995               2132                          Ahmet Uzunçakmak          
1996               2133                          Gündüz Memişoğlu
1997               2134                          Seyfi Türkay
1998               2135                          Mehmet Fatih Özcan         
1999               2137                          Yakup Arslan          
2000               2139                          Orhan Yaman          
2001               2140                          Murat Temizer        
2002               2141                          Hakan Pitrak
2003               2142                          Nurettin Özbaş        
2004               2143                          Mustafa Çankal      
2005               2145                          Ahmet Vasfi Kara   
2006               2146                          Necip Berber           
2007               2147                          Şinasi Yılgın
2008               2148                          Mehmet Rüştü Yetkinel    
2009               2149                          Murat Günay           
2010               2151                          Abdullah Özdemir  
2011               2153                          Engin Devren          
2012               2154                          Muharrem Deniz    
2013               2156                          Cafer Kabakuş        
2014               2157                          Ali Çetkir     
2015               2162                          Erdoğan Ayan         
2016               2163                          Ali Cengiz Akkoyunlu      
2017               2164                          Arif Öksüz   
2018               2165                          Salim Kaydırak       
2019               2167                          Zekai Okan Sarı      
2020               2168                          Orhan Askar
2021               2169                          İrfan Canik   
2022               2171                          Sezai Boran 
2023               2173                          Hüseyin Şahar         
2024               2174                          Sabri Durmuşlar     
2025               2175                          İsmail Ayık  
2026               2176                          Ömer Ulvi Akcan   
2027               2177                          Hasan Kaynar         
2028               2178                          Feridun Taşçı          
2029               2179                          Ahmet Elbeyli         
2030               2180                          Ömer Faruk Akdağ 
2031               2181                          Celil Taşkın 
2032               2182                          Alaaddin Başsan     
2033               2183                          Enver Öztaş 
2034               2184                          Mehmet Satıcıoğlu 
2035               2185                          Bekir İnan    
2036               2186                          Ünal Kurt     
2037               2188                          Muammer Yıldız    
2038               2189                          Servet Göne 
2039               2190                          Mehmet Aydeniz    
2040               2191                          Mehmet Polat          
2041               2192                          Muhammet Arı        
2042               2193                          Yaşar Karalar          
2043               2194                          Ökkeş Tutanlı         
2044               2195                          Mümtaz Tümtaş      
2045               2196                          Mehmet Demirci     


(1)Polis Kolejine Girişleri 1972 Yılıdır.                                   
(2)Polis Kolejine Girişleri 1974 Yılıdır.
1979 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1976                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1979                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
2046                2086                           Tacettin Kömür(1)     
2047                2094                           Sefa Poyraz(2)           
2048                2097                           Abdülhalik Tarhan(2)
2049                2100                           Zafer Dinç(2) 
2050                2117                           Sezai Konuklar(2)      
2051                2118                           Lütfi Denizli(2)          
2052                2136                           Muammer Yılmaz(2)  
2053                2138                           Talih Öcal(2)  
2054                2150                           Hasbi Çiçek(2)           
2055                2152                           Sabri Kiriççi(2)          
2056                2158                           Mustafa Aydın(2)      
2057                2159                           Muhteşem Çavuşoğlu(2)        
2058                2160                           Mehmet Behçet Canbazoğlu(2)         
2059                2170                           Ahmet Eyidoğan(2)    
2060                2172                           İsmail Sökeler(2)        
2061                2187                            Levent Çalışkan(2)     
2062                2197                           Mithat Elbastı(2)        
2063                2198                           Cengiz Pınarbaşı(2)    
2064                2200                           Nihat Horozoğlu        
2065                2201                           Sahir Metin     
2066                2202                           Orgun Aksu    
2067                2203                           Ali Ceylan      
2068                2204                           Erdal Özlan    
2069                2205                           Ali Söylemez  
2070                2206                           Kemal Mercan
2071                2207                           İlhami Öztürk 
2072                2208                           Osman Zoroğlu          
2074                2210                           Ümit Yaşar Adalar     
2075                2211                           Adnan Tamer 
2076                2213                           Ertuğrul Namal           
2077                2215                           İbrahim Rasim Gül     
2078                2216                           İsmail Atış      
2079                2217                           Ahmet Özban 
2080                2219                            Feridun Uysal 
2081                2220                           Ömer Yılmaz  
2082                2221                           Güner Ergüdar
2083                2222                           Dursun Kerimoğlu     
2084                2223                           Rahmi Baştuğ 
2085                2224                           İsmail Yakup Acar     
2086                2226                           Uysal Altıntuğ
2087                2227                           Coşkun Koçakçıgil     
2088                2229                           Toker Çelebi  
2089                2231                           Mehmet Şerif Başboğa           
2090                2232                           Mehmet Cem Doğruyan         
2091                2233                           Murat Kaplan 
2092                2234                           Kadri Kartal   
2093                2236                           Fikret Önal     
2094                2237                           Levent Yarımel          
2095                2238                           Şakir Caner    
2096                2239                           Mustafa Oruç 
2097                2241                           İdris Güzel     
2098                2242                           Adnan Taştan 
2099                2243                           Halit Bil          
2100                2244                           Şeyh Muhammed Kalkan      
2101                2245                           Hüseyin Ümit Yüksel 
2102                2246                           Erkan Fikret Yorulmaz          
2103                2247                           Selçuk Tanrıverdi       
2104                2249                           Naci Uğur       
2105                2250                           Mahmut Karaaslan     
2106                2251                           Gürbüz Bahadır         
2107                2252                           Ömer Yıldız   
2108                2253                           Ufuk Alacakoç          
2109                2257                           Ünsal Kaya    
2110                2259                           Mehmet Tomruk        
2111                2260                           Kasım Yıldırım          
2112                2262                           Ramazan Onur           
2113                2263                           Ali Gürkaynak           
2114                2264                           Ümit Seyitoğlu (Zor)  
2115                2266                           Metin Kalaycıoğlu      
2116                2267                           Hakan Balta   
2117                2268                           Abdülselim Yıldız      
2118                2269                           Mükremin Özdemir    
2119                2270                           Murat Bozkır  
2120                2271                           Alptekin Kızılırmak   
2121                2272                           M.Salih Torun
2122                2273                           Nevzat Arabacı          
2123                2274                           Hasan Can      
2124                2275                            Ersan Dalman 
2125                2276                           Nurettin Şahin
2126                2277                           Bünyamin Yeşilkaya  
2127                2278                           Altay Sarıyıldız          
2128                2279                           Hüseyin İslamoğlu     
2129                2280                           Metin Tanış    
2130                2281                           Ali Tatlı          
2131                2283                           Halil Çatıkkaş 
2132                2284                           Yaşar Karakurt           
2133                2287                           İsmail Özkan  
2134                2289                           M.Ali Aykoç  
2135                2290                           Abdullah Gündoğdu  
2136                2292                           Kemal Dönmez          
2137                2293                           Mustafa Cankurt        
2138                2294                           Alaaddin Akbaş         
2139                2295                           M.İhsan Kocadağ       
2140                2297                           Sümer Özkan
                                  
(1)Polis Kolejine Girişleri 1974 Yılıdır.                                
(2)Polis Kolejine Girişleri 1975 Yılıdır.                                                        
                                  


                                                                      

1980 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1977                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1980                                 

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    
2141                2199                           Mustafa Raşit Çavdar(1)      
2142                2209                            İrfan Denizman(1)     
2143                2214                           Zafer Kaya(1)
2144                2218                           Ahmet Bayhan(1)      
2145                2225                           Davut Hoştaş(1)        
2146                2228                           İbrahim Özel(1)         
2147                2230                           Yıldırım Ertürk(1)     
2148                2235                           Yaşar Güngör Şahin(1)         
2149                2240                           Orhan Sayın(1)          
2150                2248                           İbrahim Taşlı(1)         
2151                2255                           İbrahim Ethem Açıkgöz(1)   
2152                2256                           Taner Çelik(1)
2153                2261                           Ali Doğan(1) 
2154                2282                           Fahri Öztürk(1)         
2155                2285                           Erdal Durmaz(1)       
2156                2286                           Ali Çoban(1)  
2157                2288                           Mustafa Çakar(1)      
2158                2291                           İsmail Yücel(1)          
2159                2296                           Ayhan Mimaroğlu(1) 
2160                2298                           Ziya Aykut Baltacı    
2161                2299                           Mehmet Akarsu         
2162                2300                           Vedat Yavuz 
2163                2301                           Ayhan Çalıkuşu         
2164                2302                           Süleyman Ekici         
2165                2303                           İsmail Şanlı    
2166                2304                           Hüseyin Güngör Şahin          
2167                2305                           Cemal Hasan Özdeş  
2168                2306                           Şükrü Pekgil  
2169                2307                           Naci Erten     
2170                2308                           Necmettin Aydınkaya           
2171                2309                           Necmettin Emre        
2172                2310                           İbrahim Şenöz           
2173                2311                           Mahmut Tepebaşı      
2174                2312                           Suha Erkuzu  
2175                2313                           Bülent Arat Emre      
2176                2314                           Cengiz Zeybek          
2177                2315                           Tamer Ulusoy
2178                2316                           Yalçın Saydam          
2179                2317                           Süleyman İlhan İçeröz          
2180                2318                           Metin Anarlar
2181                2319                           Ali Gür          
2182                2320                           Sedat Gülsepet          
2183                2321                           Akın Kılavuz 
2184                2322                           Metin Orakoğlu         
2185                2323                           Enver Taner Sumra    
2186                2324                           Hakan Aydın Türkeli
2187                2325                           Şaban Bayhan
2188                2326                           Hüseyin Ayçiçek       
2189                2327                           Hasan Hüseyin Anmak         
2190                2328                           Ahmet Öztürk           
2191                2329                           Mustafa Aydın          
2192                2330                           Müjdat Özcan
2193                2331                           Zafer Kalay   
2194                2332                           Sedat Boğazköy        
2195                2333                           Göksel Arslan
2196                2334                           Cumhur Arabacı        
2197                2335                           Salim Tıpırdamay      
2198                2336                           Mehmet Zeki Esensoy          
2199                2337                           Kenan Al       
2200                2338                           Abdurrahman Yılmaz
2201                2339                           Suat Banbek  
2202                2340                           Olcayto Baybaş         
2203                2341                           Metin Özkan  
2204                2342                           Ali Atmaca    
2205                2343                           Hüseyin Çalar
2206                2344                           Ahmet Durlu 
2207                2345                           Nail Çelik      
2208                2347                           Hüseyin Tunçoğlu     
2209                2348                           İsmail Dağyaran        
2210                2349                           Naci Kuru      
2211                2350                           Tayfun Atmaca         
2212                2352                           İdris Aydın    
2213                2353                           Abbas Sümer 
2214                2354                           İbrahim Bülent Tuncel          
2215                2355                           Cemal Levent
2216                2356                           Tuncer Fatih Bayar    
2217                2357                           Mehmet Altıntaş       
2218                2358                           Faruk Ünsal   
2219                2359                           Muhsin Oker  
2220                2360                           İrfan Tomruk 
2221                2361                           Arif Hikmet Pınar     
2222                2362                           Mustafa Bağrıaçık     
2223                2363                           Mehmet Aslan Ünal  
2224                2364                           Ramazan Cengiz Derdiman  
2225                2365                           Şammaz Demirtaş     
2226                2366                           Nurettin Arıcı
2227                2367                           İbrahim Azcan           
2228                2368                           Ali Kaçar       
2229                2369                           Kasım Köken 
2230                2370                           Mustafa Yaşar Çatal 
2231                2371                           Adnan Zorlukan Tosun         
2232                2372                           Murat Kurt    
2233                2373                           Celal Akbulut
2234                2374                           Mehmet Artunay       
2235                2375                           Mustafa Varer           
2236                2376                           Erol Güreş     
2237                2377                           Ömer Yanık   
2238                2378                           Edip Kılavuz 
2239                2379                           Reha Kocabıyık         
2240                2380                           Mümtaz Ceylan         
2241                2381                           Ahmet Özdemir        
2242                2382                           Ahmet Turhan Temel
2243                2383                           Ahmet Pala    
2244                2384                           Serdar Meriç  
2245                2385                           Mustafa Sivrikaya     
2246                2386                           Celal Demet   
2247                2387                           Hüseyin Karakuş       
2248                2388                           Ömer Aydın  
2249                2389                           Ramazan Konur        
2250                2390                           Necati Denizci           
2251                2391                           İsmail Sönmez           
2252                2392                           Mustafa Çetinçay      
2253                2393                           Veli Karahan 
2254                2394                           Uğur Şimşek  
2255                2395                           Sedat Çavuşoğlu       
2256                2396                           İbrahim Demirelişçi   
2257                2397                           Yüksel Kılınç
                                  
(1)Polis Kolejine Girişleri 1976 Yılıdır.                               
                                  

                                   


1981 MEZUNLARI


POLİS KOLEJİNE GİRİŞLERİ:1978                           
POLİS KOLEJİNDEN ÇIKIŞLARI:1981                     

Sıra                 Okul                           Adı Soyadı    

0000                0000                           Kenan Cavcav            
Ersin Erdal       
İrfan Şahin       
Mustafa Kemal Taner
Tanju Ünal
Adil Serdar Saçan       
Bülent Akdeniz
Ufuk Tanju Güven
Osman Ulukuz
Mehmet Biçer
Cengizhan Soneren
Birol Koru
Şevket Ton      
Mehmet Akarsu
Ahmet Taner Şencan
İdris Aydın
Mehmet Aslan
Tanju Uygural
Adnan Özkan
Celalettin Cengiz Gümüştüz
Erdal Özçelik
Mehmet Ali Çankaya
Hüsnü Canik
Abbas Sümer
Ali Konur
Sinan Demir
Nurullah Nihat Kubuş
Hakan Serdar Saray
H.Fatih Dokur
Turgut Yastı    
Tahsin Örük
M.Ekrem Özcan
Fatih Dilek       
Mehmet İkizler
Tamer Demetgül
Ali Akgün
Akın Kızıloğlu
Ender Kaplan  
Ali Kaçar
Yüksel Hızaslan          
Adnan Zorlukan Tosun
Nedret Argun  
Metsel Özbaykal
Hüseyin Uslu
Mehmet Baydoğan
Aziz Hikmet Aygün
Metin Seyfi Sazak       
Turgut Aslan    
Erhan Gülveren
Engin Ulusoy
Mehmet Ali Akkaplan
Cevat Cihan Küçük
Tahsin Tatar
Zafer Yücelkan
Erhan Güney   
Tekin Kahraman          
Sadettin Zımba
Tancan Yalçın
Şahin Yılmaz   
İbrahim Şenöz 
Ünal Uysal       
Mutlu Çelik
Soner Çokkuykulu (Aksoy)
Hasan Uğural
Salih Ziya Aydınay
Fikret Aydoğdu
İsmail Boşnak
Resul Erden
Koray Bakış
Mehmet Yüksel
H.Hüseyin Anmak
Hüseyin Çeven
Nejat Ağrak
A.Haydar Kuzucanlı
Cengiz Özdemir
Nevzat Önder
Mehmet Avcı   
Sebahattin Artun
Aytekin Aşıcı
Cengiz Oktay Ateş
Serhat Kırdaş   
Macit Çınar
Osman Timoçin           
Süleyman Oğuz
Kenan Aydoğan
Mustafa Korkmaz Karaşıhoğlu
Ali Bayraktar
Faik Aksu
Nail Aydın
Göksel Topaloğlu
Zekeriya Karadağ
Abdullah Gökhan Erdönmez  
Yüksel Vardar
Sami Uslu
Ahmet Sonat
Salih Uzunçakmak
Servet Sarıkaya
Haşim Nihat Karadağ
Durmuş Eken
Musa Erdoğan
İlhan Akgüneş 
Ahmet Sezgin  
Ümit Akyol
Selçuk Çelik
Ersin Katan
Hasan Türk
Şaban Bayhan
Arif Özay        
Mehmet Şahin
Özgür Daye
Adnan Kurt
Hamdi Başer
Hulusi Çelik
Hakan Sülekoğlu
Yunus Öztürk  
Abdullah Bostan
Faruk Yılmaz
Mustafa Bağrıaçık
Ertan Kara
Şerif Kadıoğlu             
Atilla Ustaoğlu
Adnan Günay  
Mustafa Çil
Mehmet Tüzün
Bülent Yeşilçayır
Ahmet Günhan Akmeriç
Cengizhan Erkılıç
Cevdet Kamalı
Ahmet Uzun    
Necmi Çakar    
Hamdi Cenk Durukan
Celil Taşkın
Saim Öksüz     
Erdal Onurlu                           
Cengiz Koçak
Süleyman Algül
Hulki Özdemir
Ayhan Tezcan  
Hayati Çiftçi
Cemal Kuloğlu
Fatih Necdet Öztürk
Ahmet Turan Temel    
Kadir Ay         
Hüseyin Çetinkaya
Hikmet Özdemir
Refik Baştürk
Mehmet Demirci
Mesut Baykara
İsmail Türkmenli
Ahmet Açıkbaş
Üzeyir Sözen
İrfan Çelikkanat          
Yahya Bilgiç    
Hakkı Soytürk            

1982 MEZUNLARI
Polis kolejinde eğitim süresi 4 yıla çıkarıldığı için 1982 yılında mezun vermemiştir.         

POLİS AKADEMİSİ MEZUNLARI
1938 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLAR

                                              
POLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1937                               
POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1938                          SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI


Başkomiserler940 Halit Çalkı İstanbul-1898 EMd-Emekli-1951


252 Şerif Kutluer Edirne-1889 EA-Emekli-1941

414 Mustafa Münir Selamsızoğlu Tekirdağ-1891 BA-Emekli-1944

1261 Akil Yılmaz İstanbul-1900 EMd-Emekli-1952

333 Kemal Gönen İçel-1890 EA-Emekli-1945

833 Nurettin Tengöz İstanbul-1892 MÜF-Emekli-1951

213 Muzaffer Arıkan İstanbul-1900 EA-Emekli-1952

199 Fevzi Çelik Trabzon-1889 EA-Emekli-1944

821 Bahattin Vural Niğde-1897 EA-Emekli-1952

1140 Ahmet Tevfik Eren İstanbul-1891 EA-Emekli-1946

91 Aziz Tüzün İzmir-1890 EA-Emekli-1945

1464 Mehmet Hamdi Tongar İstanbul-1895 EA-Emekli-1951

411 Mümtaz Tunç Sivas-1892 EA-Emekli-1950

498 Faik Nart Demirci-1898 EA-Emekli-1955

906 Süleyman Nazmi Aksoy İstanbul-1887 EA-Vefat-1940

654 Sadık Kısmetli Denizli-1891 EA-Emekli-1946

594 İbrahim Ethem Çankaya İstanbul-1891 EA-Emekli-1946

581 Mehmet Ali Özkul Aydın-1895 EA-Emekli-1951

1606 Mehmet Saim Sönmez İstanbul-1893 EA-Vefat-1947

368 Mehmet Ali Sınmaz İstanbul-1896 MÜF-Emekli-1951

691 İbrahim Ethem Yalkut Uluborlu-1888 EA-Emekli-1943

358 Halit Çalkı Uluborlu-1900 EA-Emekli-1951

5387 İbrahim Bahri Ülgen İzmir-1890 MÜF-1944

768 Şevket Ergenli Edirne-1889      1939 YILI BAŞKOMİSER MEZUNLARPOLİS ENSTİTÜSÜNE GİRİŞLERİ 1938

POLİS ENSTİTÜSÜNDEN ÇIKIŞLARI 1939SİCİL ADI SOYADI MEMLEKET-D.YILI POLİSLİKTEN AYRILIŞI

Başkomiserler

768 Halil Mutlu İstanbul-1899 MÜF-Emekli-1951

384 İzzet Oğuş Diyarbakır-1890 EA-Emekli-1945

1352 Mehmet Cemal Köksal Vakfıkebir-1898 EA-Emekli-1949

1197 Hasan Basri Güç Trabzon-1896 EA-Emekli-1951

1073 Ahmet Hamdi Günay Burdur-1888 EA-Emekli-1943

1528 Şevket Çakın Edirne-1893 EA-Emekli

1203 Ömer Vardarlı İstanbul-1894 EA-Emekli-1952

531 Mevlüt Süreyya Erdoğuş Konya-1889 EA-Emekli-1944

419 Muvaffak Baturay Eskişehir-1888 EA-Emekli-1943

766 Salim Akdoğan Ordu-1893 EA-Emekli-1951

1769 İsmail Hakkı Aktaş Zonguldak-1893 EA-Emekli-1951

1679 Ahmet Kemalettin Artuç İstanbul-1899 EA-Emekli-1946

1360 Necati Alpman İstanbul-1897 EA-Emekli-1952

1772 Halil Ertay Eskişehir-1894 EA-Emekli-1951

1380 Emin Naci Kardeş Edirne-1895 MÜF-Emekli-1955

1052 Ali Kemal Yeşilaltay İstanbul-1890 MÜF-Emekli-1947

443 Abdullah Karagülle