24 Temmuz 2011 Pazar

BELÇİKA POLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLER YAPILANMASI

Belçika polisinde dış ilişkiler politikası uluslararası operasyon işbirliği dairesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu daire, operasyonel destek genel müdür yardımcılığına bağlıdır. İnterpol, Europol ve Schengen’in ortak noktasıdır.
Görevleri şunlardır:
1. Uluslararası görüşmeler yapmak.
2. Operasyonel anlamda merkezi kontak görevi görmek.
3. İrtibat görevlilerinin orta noktası olmak.
4. Operasyonel görevlerin destekçisi ve takipçisi olmak.
5. Komşu ülkelerle gerekli işbirliğini sağlamak.
6. Çeviri hizmetlerini yapmak.

İnterpol- dış ilişkiler
Belçika’da interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) hizmetleri ile dış ilişkiler tek birimde toplanmıştır. Bu birleşmişliği bir avantaj olarak görmektedirler. İnterpol, Europol ve Schengen; tek bir merkezde görev yapmaktadır.
Yurt dışından Belçika’ya, Belçika’dan yurt dışına bütün transferler uluslararası operasyon işbirliği daire başkanlığı tarafından yapılır. Alınan mesajlar uluslararası operasyon işbirliği daire başkanlığınca tasnif edilir. Tasnif edilen bilgilerin takibi de bu birimce yerine getirilir. Gerekirse tekit yazıları hazırlanır. Ulusal bilgi bankası bu birimde olduğu için yazışmaların sonucu bu birimde beklenir.

Europol
Europol (Avrupa Birliği Polis Teşkilatı); terör, uyuşturucu ticareti ve uluslararası organize suçları önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek için 1991 yılında kurulmuştur. Üye ülke sayısı 25’tir.
Belçika’nın Europol’e ilgi duymasına yol açan olayların başında Pedofili denilen çocuk kaçırma olayı gelmektedir. Ayrıca sahte Euro basımı ve piyasaya sunulması da Belçika’da bazı taşların oynamasına yol açmıştır.
Europol’ün görevleri “bilgiye” odaklıdır. İnterpol’ün olmadığı gibi onların da operasyonel ekipleri yoktur. Buna ihtiyaç duyulduğunda adli polis genel müdür yardımcılığına havale edilir. İnterpol’de bilgiler posta kutusuna atılma şeklindeyken Europol’de bilgiler değerlendirilmeye yatırılır.
Europol;
1. Bilgileri toplar ve analizlerini yapar
2. Suçla ilgili bilgileri üye ülke makamlarına bildirir.
3. Bilgilerin değerlendirildiği bilgisayar sistemini korur.

Schengen
Schengen, kendi adıyla anılan anlaşmaya dâhil ülkelere seyahat etmeyi mümkün kılmaktadır. Schengen’e üye ülkelerin sayısı 15’tir. Bu ülkelerin 13’ü AB üyesidir. (2005)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder