24 Temmuz 2011 Pazar

BELÇİKA POLİSİNİN EĞİTİM YAPISI

Belçika polisinde iki türlü eğitim vardır:
1. İşe başlarken görülen eğitim: Köpek eğitimi, motor eğitimi gibi branş eğitimi…
2. Görev başında görülen eğitim: Hizmet içi eğitim…
Bazen de mecbur olmayan eğitimler vardır. Bu eğitimler, kişinin kendisini yetiştirmesine yaramaktadır.
Belçika’da her rütbede en az altı yıl çalışma koşulu vardır. Bu altı yıl içinde, her yıl 8 saat olmak üzere toplam 48 saat eğitim almak gerekmektedir. Bu eğitim, bir üst baremi almak için zorunludur. Eğitim görülmezse barem de alınamaz. Eğitim, görev saatleri içinde yapılmaktadır.
Yardımcı polis ve polis memurları bir üst rütbeye geçmek için yükselme eğitimi alırlar.
Polis memurlarının eğitimi
Yardımcı polis için temel eğitim süresi 4 aydır. Bu süre polis memurlarında bir yıldır. Bir teorik, bir staj ve sonra yine teorik olmak üzere üç aşamalı olarak yapılmaktadır.
Bu stajlarda üç çeşit evre vardır:
1. Gözlemleme evresi: Staj için sokağa iniliyor. Pasif kalınıyor. Etraf gözetleniyor.
2. İnceleme evresi: Biraz daha detay var. Fezlekelerin nasıl yapıldığı görülüyor.
3. Uygulama evresi: Burada daha aktif olunuyor. Suçlular mahkemeye götürülüyor. Trafik düzenleniyor.
Polis okullarındaki eğitimde esas olan şey, okul içindeki eğitimle birlikte sokakta bizzat tatbik ettirilen uygulamalardır. Öğrenci, tüm zamanını okulda geçirmemekte, mezuniyet sonrasında görev yapacağı sokağa daha okul sıralarında alıştırılmaktadır.
18 yaşına gelindiğinde polis memurluğuna aday olunmaktadır.
Yardımcı polisler 3 yılı doldurunca polis memuru sınavına girerler.
Polis memurlarının eğitim süresi 1 yıldır.
Komiserlerin eğitim süresi 9 aydır.
Emniyet müdürlerinin eğitim süresi 6+12 aydır.
Belçika’da eğitim birimi, insan kaynakları genel müdür yardımcılığına bağlı bir servistir. En üst amir, birinci sınıf emniyet müdürüdür. Alt birimlerinde şube müdürleri vardır. (Belçika’da sadece iki sınıf emniyet müdürü rütbesi vardır: Birinci sınıf emniyet müdürü ve şube müdürü)
Polis memurları genellikle sahada, komiserler ise büroda çalışırlar. En az üç yıl polis memuru olarak çalışma şartı vardır.
Komiserlerin eğitimi
Komiserlerin tamamı, polis memurları içinden seçilir. Eğitim süreleri 9 aydır.
Komiserler, çalışacakları konu ile ilgili olarak uzmanlaşabilirler. Örneğin çocuk eğitimi ile ilgili uzmanlık eğitimi alınmışsa çocukla ilgili kısımda komiser olarak çalışmak zorunluluğu vardır. Bu gruptakiler “uzman komiser” olarak adlandırılırlar.
Komiser olabilmek için iki yol vardır:
Birinci yol: Sivillerden seçilebilirler. Bunun için 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekir. Komiserlerin gördüğü 6 aylık eğitimi alırlar. Ayrıca 1 yıl kurmaylık eğitimi alırlar. Üniversitelilerden personel alınması, farklı yerlerde yönetici ihtiyaçlarının karşılanması içindir.
İkinci yol: Polis memurlarından seçilebilirler. Bunun için üniversite farkını vermek gerekir. 6 aylık komiserlik eğitimi görmezler. Sadece 1 yıl kurmaylık eğitimi alırlar.
Her yıl 50 üst yönetici alınmaktadır. 10’u komiserlerden, 40’ı ise üniversiteden seçilir. 50’nin 25’i Flamanlardan, diğer 25’i Valonlardan seçilir.
Belçika’da polis teşkilatına ait okullar şunlardır:
1. Federal polis okulu,
2. Kurmay polis okulu, (Komiserleri yetiştirir)
3. Ulusal araştırma polis okulu, (Yalnız adli personele eğitim verir)
4. Polis okulu. (10 tanedir. İlk üç okulun müfredatı dışındaki eğitimleri verir)
Brüksel dışındaki okulların amacı herkesin başkente gelmesinin önüne geçmek içindir.
Eğitim dairesinin temel görevi, yukarıda zikredilen okullar arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.
Poliste eğitim anlayışı
Belçika’da polis teşkilatı üst düzey yöneticilerinin, polis eğitimine oldukça fazla önem verdikleri değerlendirilmektedir.
Belçika, kısa adı CEPOL olan College Europen Police üyesidir. CEPOL, 2000 yılında, Finlandiya’da Avrupa Birliği ülkeleri adalet ve içişleri bakanları toplantısında alınan bir kararla ortaya çıkmıştır.
CEPOL (Avrupa Polis Koleji), birliktelik esasına göre fonksiyonunu yerine getirir. Belli bir yeri yoktur. Sekreterya işleri, Londra yakınlarındaki Bramshill’de yapılmaktadır.
Avrupa Birliği polis teşkilatlarının en üst yetkililerinin aldıkları kararlar uygulanır.
CEPOL’ün üç amacı vardır:
1. Birbirlerinin teşkilatlarını tanırlar.
2. Uluslararası kuruluşların işleyişleri hakkında bilgilendirmede bulunurlar.
3. Üye devletlerin en üst emniyet teşkilatı rütbelilerinin belirlediği kriterlerden hareketle tekâmül eğitimi gerçekleştirirler.
Tekâmül eğitimi;
1. İnsan kaçakçılığı,
2. Kara paranın aklanması,
3. Kamu düzeninin sağlanması konularındadır.
İnsan hakları ve toplum destekli polis konuları da CEPOL’de eğitim kapsamına alınmaktadır.
CEPOL’de verilen eğitime üye ve aday ülkelerden birer kişi katılır ve dil İngilizce’dir.
Belçika, 2005 yılında pilot ülke seçilmiştir. Düzenleyeceği eğitimi 5 başlık altında toplamıştır:
1. Terörizme karşı mücadele,
2. Yasadışı göç,
3. Kara paranın aklanması,
4. İstihbarat,
5. Avrupa’nın temel kurumları.
Bu eğitimin amacı, üye ülkeler arasında birlikteliği sağlamaktır. Birisi üç hafta, diğerleri birkaç gün sürmektedir. (2005)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder