24 Temmuz 2011 Pazar

BELÇİKA POLİSİNİN YENİDEN YAPILANMASI

Belçika’da iç güvenlik hizmetleri polis ve jandarma tarafından yerine getirilmekte iken bazı nedenlerin ortaya çıkmasıyla 1998 yılından itibaren her iki kuruluşun birleştirilmesi kararı alınmıştır.
Birleşmede rol oynayan nedenler şunlardır:
1980’lerde ortaya çıkan Nivel çetesi silahlı olaylara karışmaktadır. Çatışmalarda 29 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayları Cuma akşamları yapmaktalar. Halen yakalanmış değildirler.
Öte yandan CCC Komünist Birlik Hücresi adlı 4 kişiden oluşan bir çete boy göstermeye başlamış, NATO’nun boru hattına saldırıp görevlileri öldürmüştür. Olaylar karşısında asker bile sokakta görev almıştır. Sonuçta yakalanmışlardır.
1995 yılında çocukların kaçırıldığı, hatta öldürüldüğü Bay Trou olayı ülkede büyük infial yaratmış, üstelik suçlunun 1997 yılında cezaevinden kaçması bardağı iyiden iyiye taşırmıştır. Brüksel’de 300.000 kişinin katıldığı beyaz yürüyüş sonunda içişleri ve adalet bakanları istifa etmek durumunda kalmıştır.
Tüm bu olaylardan sonra kolluk güçlerinin başarısızlık nedenleri olarak merkezi koordinasyonun olmadığı, iki teşkilat arasında bilgi alış verişinin iyi düzeyde sağlanamadığı tespit edilmiştir.
Özellikle çocuk kaçırma olayı, organize olamamış bu kolluk güçlerinin tek bir çatı altında faaliyet göstermesini tetiklemiştir.
Buna göre ulusal düzeyde federal polis görevli sayılmıştır. 196 bölgede ise yerel polis görevli addedilmiştir. Vatandaş önce yerel polisi aramaktadır. Federal polisle yerel polis arasında hiyerarşik bağlantı yoktur.

Yerel polis
Belçika’nın yüzölçümü 32.545 kilometrekare, nüfusu 10 milyondur. 196 bölgede uygulanan yerel polis uygulaması 2002’de başlamıştır. 196 bölgenin her birinin içinde tek bir belediye de vardır, birden çok belediye de vardır. Bu belediyelerden oluşan her bir polis bölgesinin adli birimi, gençlik birimi, müdahale birimi gibi birimleri vardır. Bölgelerin başında birinci sınıf emniyet müdürü varken, alt bölgelerde şube müdürleri ya da komiserler görev alırlar.
196 bölge otonomdur. Kendi başlarına karar verirler. Bölgenin özelliğine göre bölge planı hazırlarlar. Uyuşturucu, dilencilik gibi hususlar bu planda gösterilir.
Bir belediyenin olduğu yerde, otoriteyi o belediye başkanı sağlar. Yani oradaki polisin amiri, o belediye başkanıdır. Birden çok belediyenin bir araya gelmesiyle oluşan bölgede ise onların başkanı polisin amiridir. Belediye başkanı görevlendirme ve yer değiştirme yapabilir, cezalandırma ve ödemelere karar verebilir. Görevin yapılış biçimine müdahale etmez. Operasyonel konularda görevin nasıl yapılacağına o konuda eğitimli olan o bölgenin polis amiri yetkilidir.
Valinin belediyeler üzerinde yetkisi azdır. Belediye başkanının çalışma programını onaylar. Yürüyüş ve mitingde tedbirleri almak belediye başkanının yetki ve görev alanına girmektedir. Bu tedbirler alınmıyorsa vali onu ikaz eder. Bir de yeterli düzeyde çalışmadığı kanısı hâsıl olursa vali, belediye başkanını uyarır.
Belçika’da yerel polis sayısı 27.200’dür. Ayrıca idari hizmetleri yerine getiren 2.100 sivil görevli vardır.
Yerel polisin yetkileri, çalıştığı bölge ile sınırlıdır. Gerekirse federal polisten yardım isteyebilirler.

Federal polis
Federal polis; jandarma ve polis birleştikten sonra 2001 yılından beri görev yapmaktadır. Polis sınıfından 9.908, sivillerden 2.355 personeli vardır. Bir genel müdür ve 5 genel müdür yardımcısı vardır.

Emniyet Müdürü : 337
Şube Müdürü : 1238
Komiser : 3914
Polis Memuru : 4419
TOPLAM : 9908

Federal poliste 4.419 polis memuru çalışırken 5.489 rütbelinin çalışması ilgi çekicidir. Bu da birçok hizmetin amirler tarafından yerine getirildiğini göstermektedir.
Federal polis; yerel polisin üzerinde özel görevle donatılmıştır. Helikopter ve atlı polislerle yerel polise destek olur.
Yerel polis belediye başkanına bağlı iken federal polis iki bakana bağlıdır. Biri içişleri bakanıdır. İçişleri bakanı polisin idari yapılanmasından sorumludur. Ayrıca genel müdürü atamaktadır. Diğeri adalet bakanıdır. Adalet bakanı; genel müdüre bağlı adli polisin organizasyonu ile görevlidir. Savcılardan ve adli polisten sorumludur.

Yönetim hiyerarşisi
Belçika federal polis teşkilatında en üst yönetici genel müdürdür. Genel müdüre bağlı 5 genel müdür yardımcılığı vardır.
Genel müdür;
 Yerel polisle ilişkileri sağlar.
 Uluslararası polis işbirliğini sağlar.
 Federal polisin koordinasyonunu ve fonksiyonunu sağlar.
 Basın ve halkla ilişkileri sağlar.

Genel Müdür Yardımcılıkları;
İdari Polis Genel Müdür Yardımcılığı (Direction Generale de la Police Administrative): Yerel polise yardımcı rezerv oluşturur. Rezerv polis sayısı 2000’dir. Deniz, demir ve otoyol polisinin merkezidir. Uluslararası barış komitesinin organizasyonunu sağlar. Polis ulaşım ve haberleşme araçlarını temin eder.
Adli Polis Genel Müdür Yardımcılığı (Direction Generale de la Police Judiciaire): 27 bölgeden sorumludur. Organize suçlarla, mala karşı suçlarla, insan kaçakçılığı ve ekonomik suçlarla mücadele eder.
Operasyonel Destek Genel Müdür Yardımcılığı (Direction Generale de l’Appui Operationnel): Hava destek ünitesi, köpek destek ünitesi, interpol, europol gibi bilgilerin toplandığı üniteler, radyo telefon gibi haberleşme üniteleri bu genel müdür yardımcılığına bağlıdır. Köpek destek ünitesi; uyuşturucu, patlayıcı ve ceset arama olaylarında görev yapar.
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı (Direction Generale du Personnel): İdarenin geliştirilmesi, işe alma ve seçme, atamalar, statü belirleme, sosyal işler, sağlık hizmetleri, olası iş kazalarının önlenmesi ve okullar bu genel müdür yardımcılığına bağlıdır.
Lojistik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı (Direction Generale des Moyens Materiels): Giyim kuşam, melbusat, para, alım satım ve binaların onarım işleri ile ilgili görevleri yerine getirir.
Polis ve jandarma teşkilatlarının birleştiği Belçika’da personel politikası ile öteki polisiye faaliyetler ayrı yazı konuları olarak değerlendirilmektedir. (2005)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder