24 Temmuz 2011 Pazar

BELÇİKA’DA ORGANİZE SUÇLAR

Organize Suçlar
Bir suçun organize suçlar kapsamına girebilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:
1. Organize suçlar, örgütlü bir grup tarafından işlenir.
2. Yasal olmayan bir ticaret hakkında olabileceği gibi (örneğin uyuşturucu) yasal bir ticarette de olabilir.
3. Örgütlü grubun, polise karşı var olma stratejisini geliştirmesi gerekir.
Organize suçlarda ana kriterler şunlardır:
1. En az üç kişi ile işlenmiş olacaktır.
2. Ciddi ve tekrarlanan bir suç olacaktır.
3. Zaman içinde devam eden bir suç olacaktır.
4. Belli bir gücü elde etmeyi amaçlayan suç olacaktır. (ekonomik, siyasi)
5. Her birimin ayrı bir görevle örgütlenmesiyle oluşan suç olacaktır. (Örgüt içinde herkesin özel görevle donatılmasıyla oluşan suç)
Ayrıca aşağıdaki ek kriterlerin varlığını da belirtmek gerekir:
1. Suç örgütünün kendisiyle mücadele etmesi ve buna karşı strateji oluşturulması, (Kara paranın aklanması)
2. Polise, hâkime ya da tanığa şiddet kullanılması,
3. Nüfuz kullanılması. (Örneğin rüşvetle etkileme gibi.)
Organize suçlarla mücadele etmek için ilk olarak suç örgütünün yapısı iyi incelenmelidir.
İkinci olarak ilgi alanları olan pazarın yapısı üzerinde durmak gerekir.
Son olarak örgütün polise karşı geliştirdiği metotların neler olabileceği konusunda duyarlı olunmalıdır.
Belçika’da 1996 yılından beri yapılan çalışmalarla organize suçların fotoğraflarının ana hatlarıyla görülebildiği kabul edilmektedir. Olası aksamaların önüne geçmek için akademik çalışmaların sürdüğü ifade edilmektedir.
Stratejik Analiz
Gerek organize suçlarla, gerek diğer suçlarla mücadele etmek için bu suçların içeriğini bilmek gerekir. Suç analizi bundan yola çıkılarak uygulanmaya başlamıştır. Zira suçun içeriği görülebilirse operasyonel taktikler üretilebilir.
Stratejik analiz, suçun portresini çıkarmaya yarar. Tamamen kişilerle ilgilenen bir birimdir.
Stratejik analiz birimi, doğrudan genel müdüre bağlıdır. Stratejik analiz biriminde 40 analist vardır. Analistler, farklı üniversitelerden mezundurlar.
Belçika’da stratejik analiz birimine konu olan suçlar, adli polis genel müdür yardımcılığının görev alanına giren suçlardır. Bunlar:
1. İnsana karşı işlenen suçlar: Terörizm, uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi…
2. Mala karşı suçlar: Hırsızlık, oto hırsızlığı, sanat eserleri hırsızlığı gibi…
3. Ekonomik ve mali suçlar: Dolandırıcılık, evrak sahtekârlığı, rüşvet, vergi ödememek için yapılan sahtekârlık gibi…
Belçika polisi, stratejik analiz kavramıyla 1996 yılında tanışmıştır. Bu zamana kadar elde veri olmadığı için 40 sayfalık bir anket hazırlanmış ve o anda çalışanlara sorulmuş, çıkan sonuçlar bakana, üniversiteye ve 5 kişilik savcılar kuruluna sunulmuş, ayrıca parlamentoda değerlendirilmiştir.
Ancak Belçika parlamentosu raporu iyi karşılamamıştır. Polisin, ödenek istemek amacıyla bu değerlendirmeyi yaptığını düşünmüştür.
Bunun üzerine stratejik analiz birimi olarak ikinci bir çalışma yapılmıştır. Bu defa hâkimler de işin içine dâhil edilerek daha objektif bir rapor hazırlanmıştır. Şimdi 6-7 yıldır stratejik analizle ilgili çalışmalar aksamadan yürümektedir.
Stratejik analiz biriminin uygulamalarıyla mahkeme safhasındaki aksaklıkların da önüne geçilebileceği mümkün olabilecektir.
Operasyonel Suç Analizi
Operasyonel suç analizi, suçun örgütsel profilini çıkarmaya yarar. Suç analizinde amaç dosyayı hazırlamak değildir. Soruşturmacı birime yardımcı ve destek olmaktır.
Genel anlamda, suçla ilgili eldeki bilgilerin pratik sonuçlarıyla kullanılması ve yargıya intikal ettirilmesidir.
Suç analizi birimi aracılığıyla soruşturma dosyasındaki bilgiler merkeze de aktarılmış olmaktadır.
Belçika’da suç analizi tarihçesinin aşağıdaki gibi bir seyir izlediği söylenebilir:
1. Son yıllarda suçlar organize bir yapıya dönüşmüştür.
2. Suçla mücadele belli bir organizasyonla olmalıdır.
3. Bu aynı zamanda insan kaynaklarını iyi kullanmadır.
4. Suç analizi, suçun değişik ülkelerde hangi evrelerden geçtiğini göstermektedir.
5. Suç analizi örümcek ağı gibi karışık işler için kullanılmaktadır.
Birçok ülkenin yasasında suç analizi birimi bizzat yer almamaktadır. Örneğin Fransız yasalarında suç analizi konusu geçmediği halde 400 kişi bu görevlerde çalışmaktadır. (2005)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder