30 Temmuz 2011 Cumartesi

GÜNDE BİRKAÇ SAAT UYKU

Kimi yetkililer halen gecede birkaç saat uyku ile çalıştıklarını, personelini de birkaç saat uyku ile çalıştırdıklarını ifade etmektedirler.
Bu tür söylemler eskiden dile getirilmekteydi. Prim yaptığı sanılıyordu. Oysa birkaç saat uyku ile yapılan görevden istenilen verim elde edilemez. Tıp otoriteleri bu tür yorgun bedenler için “Sağlıklı düşünme yetilerinden yoksundurlar” ifadesini kullanmaktadırlar.
Artık her şey değişmektedir. Bayatlamış söylemler yerini günümüzde çağdaş düşüncelere bırakmaktadır.
1960’lı, 70’li yıllarda herhangi bir kutlama için eğlence merkezlerine giden kız çocukları polis marifetiyle buralardan çıkarılır ve evlerine gönderilirdi. Bu durum çoğu kere polisin başarılı çalışması olarak nitelendirilirdi. Oysa 2000’lerde aynı çocukların anne ve babaları “Çekin elinizi kızımızın üzerinden” diyebilmektedirler.
Disiplin tüzüğünün keskin hükümleri karşısında polisi birkaç saat uyku ile görev başında tutmak çağdaş düşünce ile tezat teşkil etmektedir. Belki 70’li yıllarda su götürebilirdi. Ama 2000 sonrasında aynı anlayışın sürdürülmesi -yukarıdaki örnekte olduğu gibi- çağı takip edemediğimiz şeklinde yorumlanabilir.
Bu nedenle yöneticilerimizin artık “Çok çalıştırıyoruz” diye değil, “Daha çok istirahat ettiriyoruz” diye övünmeleri gerekir.
Polis, bir insan için en önemli olan can, namus ve mal güvenliği için vardır. Bu denli hassas görev ancak sağlıklı bir ortamda yerine getirilebilir. Bedenler yorgunken, zihinler yorgunken sağlıklı görevden söz edilemez.
1960 öncesinde haftanın altı günü polis merkezinde çalışan personelimiz sonraki yıllarda 24/24 ya da 12/12 sistemiyle çalıştırılmıştır. Günümüzde ise 12/24 esasına göre çalıştırılmaktadır.
Öteki devlet memurları sekiz saat çalışmaktadır. Dünya sekiz saat üzerinden görev yapmaktadır. Hâl böyle iken polisin 12 saat görevde tutulmasının izahı mümkün görülmemektedir.
Devlet Memurları Kanunu baz alınarak sekiz saat uygulaması hemen başlatılabilir. Ya da pilot bölge uygulamasına gidilebilir.
Bilinmelidir ki, polise verilen değer, katlanarak topluma geri döner.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder