24 Temmuz 2011 Pazar

BELÇİKA’DA POLİSLİĞE GİRİŞ VE YÜKSELME ESASLARI

Polis alımı
Belçika’da polis alımı için tek yöntem uygulanmaktadır. Yani yerel polis için ayrı, federal polis için ayrı bir polis alımı yoktur.
Temel eğitim sonunda adaylar boş bulunan kadrolara seçim yaparlar. Okulu bitirenin yerel polis veya federal polis olması, okul bitirme durumuna göre değişmektedir.
Polisliğe alınmada temel kriterler şunlardır:
 Yazılı sınav,
 Fiziki görüntü,
 Psikolojik durum,
 Spor.

Poliste yükselmeler
Belçika polis teşkilatında iki kadro mevcuttur. Biri operasyonel kadro, diğeri idari ve lojistik kadro.
1. Operasyonel kadro (Yardımcı polis kadrosu dışındakiler federal polistirler)
Operasyonel kadro içinde 4 çeşit polis sınıfı vardır.
Birincisi yardımcı polis kadrosudur. Silahsız görev yaparlar. Apoletlerinde bronz renkli iki çizgi vardır. Trafik düzenini sağlarlar. Hatalı park yapanlara ceza yazar. Festival gibi etkinliklerde görev alır. Bir üst sınıfa yükselmeleri için en az üç yıl çalışmaları ve olumsuz sicil almamaları gerekiyor. Sadece yerel poliste yardımcı polisler vardır.
İkincisi ilk kadrodur. Polis memurları bu sınıftadır. Bronz renkli iki yıldızları vardır. Bir üst sınıfa yükselmeleri için en az altı yıl çalışmaları ve olumsuz sicil almamaları gerekiyor. Sayıları 4418’dir. Federal polistirler.
Üçüncüsü orta kadrodur. Komiserler bu sınıftadır. Bronz renkli iki taçları vardır. Lise mezunudurlar ve sayıları 3914’dür. Federal polistirler.
Dördüncüsü üst kadrodur. Müdür sınıfıdır. İki aşamalı emniyet müdürleri bu sınıftadır. Bunlardan biri şube müdürleridir. Altın renkli iki taçları vardır. Altı yıl çalıştıktan sonra bir üst sınıfa yükselebilmektedirler. Sayıları 1238’dir. Diğeri birinci sınıf emniyet müdürleridir. Altın renkli üç taçları vardır. Sayıları 337’dir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il emniyet müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, havaalanı müdürü, bölge müdürleri ve bölge müdür yardımcıları birinci sınıf emniyet müdürleridir.
Kadroda çalışan personelin rütbe işareti iki çizgi, iki yıldız ya da iki taçla başlamaktadır. İşaretlerin bir tane olması, onların okulda öğrenci ya da yükselme eğitimi için kursta olduklarını ifade eder.
Yardımcı kadroyu oluşturanlar sadece yerel poliste çalışabilirken ilk, orta ve üst kadrodakiler federal poliste çalışmaktadırlar. Federal polisin toplam sayısı 9908’dir.
Emniyet müdürü rütbesinde olup üst düzeyde görev alanların görev süresi beş yıldır. Gerekirse bu süre beş yıl daha uzatılabilmektedir. Ancak bu uygulama için ilk beş yıllık süre sona ermemiştir.
Bayan polislerin oranı, tüm personelin yüzde 16’sıdır. Türkiye’de bu oran yüzde 2,7’dir.

2. İdari ve lojistik kadro (Sivil Personel)
Sivil memurlar, bu kadro içinde ve dört kategoride toplanmıştır: D grubu ilköğretim okulu, C grubu lise, B grubu yüksek okul, A grubu ise üniversite mezunudur.
A Grubu : 385
B Grubu : 411
C Grubu : 604
D Grubu : 955
TOPLAM : 2355

Belçika’da polisin aldığı aylık ücret ülkemiz polisinden beş kat fazladır.
Ülkemiz polisinde 72 saat olan haftalık çalışma süresi Belçika’da 38 saattir. Zorunlu hallerdeki fazla çalışma durumunda para yerine izin kullandırılmaktadır. Milli geliri, fert başına 26.000 Euro olmasına karşılık fazla çalışma durumunda para ödememeleri, tutumluluk konusundaki kararlılıklarını göstermektedir.
Her rütbe kademesinde altı yıl çalışılmaktadır. Her polis yılda belli bir miktar eğitim yapmak zorundadır. Bir üst rütbeye yükselebilmek için olumsuz sicil almamak gerekmektedir.
Branş değişikliklerinde yapılan eğitimlerde sınav varken, hizmet içi eğitimlerde sınava yer verilmemiştir.
Bütün rütbelerde altı yıl sonunda yükseleneceği ve olumsuz sicil almama şartı getirilmiştir.
İlköğretim mezunu olarak göreve başlayan sivil memurlar üç yıl çalıştıktan sonra lise mezunu gibi addedilirler.
İlk amiri tarafından iki defa olumsuz sicil verilen personelin ilişiği kesilir.
Belçika’da iyi görev için motivasyon önemlidir. Bunun için her personelin bir hedefi olmalıdır. Hedeflenen noktaya ulaşmanın sonunda ödül alınacağı bilinmelidir. Ayrıca başarma şansının kişisel yetenek ile uygunluğu önemlidir.
Bir örnek:
Maraton koşacak kişi bunu hedef edinmelidir.
Hedef edindi ve koşmak istedi. Bu defa madalya ya da ödül yoksa koşmak istemeyecektir.
Hedef edindi, madalya da var. İki km. sonra yorulurum derse gitmek istemeyecektir.
Bu da motivasyonun önemini ön plana çıkarmaktadır. (2005)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder