24 Temmuz 2011 Pazar

BELÇİKA POLİSİNİN TOPLUMSAL OLAYLARA BAKIŞI

Operasyonların felsefesi
Bir kalabalığın idaresinde önemli husus, kalabalığı oluşturan insanların devletçe ya da polisçe nasıl görüldüklerine bağlıdır. Onlar, gösterici olarak düzeni bozan kötü insanlar mıdır, yoksa haklarını ya da özgürlüğünü arayan birileri midir? Tabii ki, gösteriyi yapanların da bakış açıları önemlidir. Ama en önemlisi eğitimdir. 25 yıl önce güç kullanımına ilişkin bakış varken, bugün uzlaştırıcı bir bakış açısı vardır. Vatandaş tepkisini ya da hakkını kullanmak ister. Polis, yardım için var olduğuna göre vatandaşına yardımcı olmalıdır.
Topluluğun düşüncelerinin de hissedilmesi gerekir. Nasıl yönlendirilecekleri yapılan görüşmelerle halledilebilir. Ama bazen sözlerinde durmamaktadırlar. Onun için hiçbir hareket gözden kaçırılmamalıdır.
Göstericilerle haberleşme ve uzlaşma sağlanmalıdır. Önemli olan polisin yaklaşımıdır. Kalabalığın nasıl yönlendirileceğidir. Bu felsefe içinde gerekli olan şey, buna uygun şeylerin yerine getirilmesidir. Esas olan, hem toplantı yapanların, hem de orada bulunanların korunmasıdır.
Ülkeden ülkeye operasyonlar değişiklik gösterebilir. Bazı ülkelerde gaz silahları, atlı birlik, köpek kullanılırken, bazılarında bunlar hoş karşılanmamaktadır. Bazı ülkelerde polisin pasif tutuma ilişkin felsefesi hâkimken bazılarında tersi olur.
Gösteriye hazırlık, en önemli dönemdir. Operasyonun felsefesini incelerken anahtar kelime, öncelikle kişinin hakları ve ifade almadır. Bir başka husus toleranstır. Karar merci belediye başkanıdır. Onun kararıyla onun belirlediği şekilde toleransta bulunulur. Polis, gösteride bir hedef olarak seçilebilir. Polis kendisine karşı yapılacak sözlü saldırılara hazır olmalıdır. Kendisine taş veya molotof kokteyli atıldığında saflarından ayrılmamalıdır. Polisin kullandığı malzemeler, karşı güce uygun olmalıdır.
Acil müdahale birliği
Belçika’da toplumsal olaylarla mücadele acil müdahale birliği ile sağlanır. Acil müdahale birliği, idari polis genel müdür yardımcılığına bağlı bir birimdir. Bozulan düzenin sağlanması, koruma hizmetleri, para nakilleri bu birim tarafından yerine getirilir. Deniz ve hava ulaşım araçları ile bölgelerinin güvenliğini sağlarlar. Demiryolu ile yapılan nakillerde gerekli güvenliği sağlarlar. Toplumsal olayların bastırılmasında, devriye hizmetlerinde ve kral ailesinin eskortluk hizmetlerinde atlı birliklerle görev alırlar.
Federal acil müdahale birliğinde acil müdahale timi olarak 30 kişi bekletilmektedir. Kurmay bir yönetici ve birer yardımcıları ile 10’ar kişilik ekipler vardır. Kimyasal bomba kullanımı dâhil birçok felakette görevlendirilirler. Rehin alma gibi olaylarda yerel polise ek kuvvet olarak gönderilir. Burada yerel polis amirinin emrine girerler. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu timler uçak kaçırma olaylarında görev almazlar. Uçak kaçırma olayları için başka birlikler görev almaktadır.
Bu görevleri yerine getirmek için kullanılan ekip, araç ve gereçler şunlardır:
 Bariyer yıkıcı tim,
 Tazyikli su panzeri,
 Dikenli bariyerler ve bunları taşıyan araçlar,
 Göz yaşartıcı gaz kullanma timi,
 Süvariler ve onları taşıyan araçlar,
 Video timi. Gösterilerin kameraya çekilebilmesi için belediye başkanının izni gerekir. Bu görüntüler mahkemede delil olarak kullanılabilir. Ancak çekim yapılırken evlerin birinci katlarını yani özel hayatı görüntülememeye dikkat edilir.
Atlı birlikler
Acil müdahale birliğinde 200 at mevcuttur. Genellikle dörtlü devriye olarak kullanılmaktadır. Toplumsal olaylarda oldukça çok yararlanılmaktadır. Kalabalığın dağıtılmasında 50 polisin yaptığını 10 atlı ile yapmak mümkün olabilmektedir.
Atlı polisi kullanmak gösterişli olmaktadır. Ancak güç dengesi devlet lehine bozulduğu için zorunlu olmadıkça kullanılmamaktadır.
Birilerini ısırırsa kötü tepki alacağı için gösteriler sırasında köpek kullanılmamaktadır.
Brüksel’de yılda 600 kadar gösteri yapılmaktadır. Bu gösterilerin yarısı illegaldir. Olayda nasıl davranılacağı konusunda karar verme yetkisi belediye başkanınındır. Başkan, devam etsin ya da gösteriyi dağıtın diyebilir. Abartılı güç kullanılmamalıdır. Bu konuda personelin eğitimine önem verilmektedir.
İzin alınmamış bir gösteri ise kimlerin yaptığı konusunda bilgi toplanmalıdır. Bu, daha sonraki görevler için önemlidir. Trafiği engellememeye dikkat edilir. Bazen polis yol kenarına barikatlar kurarak herhangi bir tehlikeyi önler. İzin alınmasa da hemen coplanmaz. Zarar vermeden dağılmaları sağlanır.
Uygulamalı gösteriler
Belçika’da acil müdahale birliği görevlilerinin başarılı olmaları için uygulamalı eğitimlere önem verilmektedir. Polis, uygulamaya başlamadan önce belediye başkanından izin alır ve itfaiye birimine bilgi verir.
Acil müdahale birliği görevlileri aşağıdaki uygulamalı eğitimleri yaparlar:
1. Tazyikli su püskürten ağır polis aracı ile göstericileri dağıtma
Yirmi kişilik bir eylemci grup, ikinci kritik bina önünden geçerler, belirlenmiş eylem güzergâhından ayrılırlar ve birinci kritik binaya doğru yol alırlar. Polis tarafından izole edilmiş olan birinci kritik nokta önüne gelirler ve kendilerinden birkaç kişinin yetkililerle konuşmak üzere içeriye girmesini isterler.
Bu önerileri ekip amiri tarafından reddedilir. Bunun üzerine göstericiler taşkınlık yapmaya başlarlar ve polis bariyerini itelerler.
Göstericiler binaya ve polisin üzerine bazı sert madde atarlar.
Tazyikli su püskürten ağır polis aracı devreye girer ve göstericileri dağıtır.
Göstericiler taşkınlığa son verirler ve tekrar önceden belirlenmiş olan yürüyüş güzergâhına dönerler.
Bu arada polisin foto film ekibi gizlice göstericileri takip etmektedir. Bir sivil polis memuru göstericileri dijital kamerayla çeker. Bu takibin hedefi, taşkınlık yapanları, genel huzuru bozanları çekilen filmde tanıyabilmektir.
2. Tazyikli su püskürten araç ve yaya ekiplerle göstericileri dağıtma
Yirmi kişilik bir gösterici grubu ikinci kritik bina önündeki polis bariyerini itelemeye başlar. Ayrıca bina ve polisin üzerine sert maddeler atar. Bu yüzden büyük hasar oluşur.
Operasyonu yöneten amir, ekip elemanlarına gerekli müdahalenin yapılmasını emreder ve göstericilerin sokak aralarına doğru dağıtılmasını ister.
Polis amiri göstericilerin dağıtılmasını başlatır ve bunun için yaya ekip memurları ile tazyikli su püskürten polis aracını kullanır.
Bu ofansif müdahale, polisin foto film elemanları tarafından dijital kamera ile kaydedilir. Aynı zamanda diğer üniformalı görevli polis memurlarına teknik destekte bulunurlar.
Göstericiler dağıtıldıktan sonra kendi bölgesinde devriye gezmeye devam ederler.
3. Yaya ekip ve süvarilerle göstericileri dağıtma
Göstericiler dağıtıldıktan sonra daha da fazla sinirlenirler ve tekrar ikinci kritik noktaya doğru yönelirler. Yeniden güvenlik çemberine alınmış olan bina ve polislerin üzerine sert maddeler atmaya başlarlar.
Operasyonu yöneten amir, tekrar ekip memurlarına göstericileri dağıtmasını emreder. Fakat bu defa yaya ekibin arkasında bir manga süvarinin olmasını ister. Süvari birliğinin oluşu, göstericilerin daha çabuk dağılmalarını sağlar.
Burada polisin foto film ekibi, göstericiler arasına girerek taşkınlık yapanları gizlice dijital kameraya kaydeder.
4. Etkisiz hale getirme ve tutuklama
Silahlı ve maskeli iki gösterici şahıs, birinci kritik noktaya doğru yol alırlar. Operasyon amiri acilen bu kişilerin tutuklanmasını ister.
Bunun için iki tutuklama ekibi kullanır ve bu maskeli şahısların etkisiz hale getirilerek ana sokağa getirilmesini ve böylece tutuklama işlemlerinin başlatılmasını ister.
Bu tutuklama ekibi oldukça çabuk ve yerinde müdahale eder. Bu ekibin hedefi, bu tür kişileri acilen tutuklamak ve hemen olay yerinden uzaklaştırmaktır.
Bu tutuklamalar bütün gruba değil, sadece taşkınlık yapanlara yöneliktir. Ayrıca sadece üst amirin emri üzerine harekete geçerler.
Olayların foto film ekibi tarafından kayda alınması, bir yandan göstericilerin hararetli davranışlarını kaydetmeye, diğer yandan polis memurlarını daha sakin, soğukkanlı ve düşünerek hareket etmeye teşvik eder.
5. Üç ayaklı sehpa üzerindeki göstericiyi etkisiz hale getirme
Protestolarını ifade etmek üzere göstericilerden bir tanesi üç ayaklı yüksek bir sehpanın üzerine tırmanır ve kendisini oraya bağlar. (Uygulama, cansız manken ile yapılır) İdari otoriteler operasyon amirine bu şekilde bir protestoya kesinlikle izin verilmeyeceğini bildirir.
Federal polisin müdahale ekibi derhal olay yerine çağırılır ve bu kişinin acilen çözülüp aşağıda idari polis tarafından tutuklaması emredilir.
Üç ayaklı sehpadan düşmek bir felaketle sonuçlanabileceğinden gerek gösterici, gerek oraya çıkan polis için çok ağır ve tehlikeli sonuçlar doğabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
Unutmamalı ki bu çeşit eylemleri göstericiler sadece medyaya çıkabilmek amacıyla yaparlar. Ve de istenmeyen bir olay olduğunda kendilerini davalarına adamış, her şeyi göze alan insanlar olarak göstermek isterler.
Bu yüzden federal polisin müdahale ekibi, çok sıkı bir eğitimden geçirilir ve en modern aletlerle çalışır.
Kamera ekibi bu tür eylemlerde de görev alır.
6. Üç ayaklı sehpa üzerindeki gerçek göstericiyi etkisiz hale getirme
Göstericiler, trafiğin can damarı olan ana caddeyi pasif bir şekilde kapatırlar. Fakat caddeyi her türlü ulaşıma kapatmak için aynı zamanda üç ayaklı yüksek sehpanın üstünde bağlı bir gösterici getirirler.
Ekip amiri üç ayaklı yüksek sehpa ve onun üzerinde bağlı olan gösterici ile kapalı olan caddeyi açmak için ilk etapta göstericilerin geriye çekilmelerini ister. Göstericiler geri itilir, bu müdahalede hiçbir özel imkân kullanılmaz.
Bu arada sorunu çözmek için müdahale ekibi olay yerine çağırılır ve üç ayaklı yüksek sehpada bağlı gösterici profesyonel bir şekilde çözülür ve cadde yeniden trafiğe açılır. Takdir edilir ki, müdahale ekibinin ilk düşüncesi yukarıda bağlı olan göstericiyi en güvenli şekilde aşağıya indirmektir. Bu müdahaleyi en güvenli şekilde yapmak için trafiği o bölgeye kapamak gibi bazı ek güvenlik önlemleri alınmalıdır.
7. Araba içerisindeki göstericileri etkisiz hale getirme
Göstericiler açık alanda bir barikat veya bariyer kurmak yerine bir taşıt içerisine birkaç göstericiyi birbirlerine bağlayabilirler. Bu gösteriler genellikle Greenpeace gibi örgütler tarafından gerçekleştirilir.
Bu gibi durumlarda arabanın üst tarafı kesilerek açılır. Bu iş için olay yerine donanımlı bir polis aracı getirilir ve öncelikle aracın camları özenle kırılır. Kırılan cam parçalarının, zarar vermemesi için eylemcilerin üzerlerine battaniye örtülür. Müdahale ekibi, teknik çalışmasını sürdürürken bir görevli de göstericilerin eylemlerine son vermesi için telkinde bulunmaktadır. Sonunda aracın tavanı kesilir. Elektriğin olmadığı durumlarda jeneratörle çalışabilen cihazların yanında, hava tabancası mermisinin gücüyle, direksiyon simidi kesilebilir. Böylece göstericilere kolay ve güvenli bir şekilde ulaşılmış olunur.
8. Zırhlı polis panzeri ile iki arabadan oluşan barikatı geriye itme
Göstericiler ikinci kritik noktaya giden yolu iki hurda araba ile kapatırlar ve bu şekilde bu kritik nokta üzerinde baskı uygulamış olurlar. Ayrıca bu hurda arabaları ateşe verirler.
Bunun üzerine operasyon amiri, zırhlı ağır polis panzeri ile arabaların geriye itilerek yolun açılmasını emreder. Yolun açılmasıyla atlı ve araçlı polis kuvvetleri gösteri bölgesine geçmiş olurlar. Onlar göstericileri dağıtırken tazyikli su püskürten ağır polis aracı hem su sıkarak kalabalığın dağıtılmasına yardımcı olur, hem de yanmakta olan arabaları söndürür. (2005)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder